Liepsnų eitynių tikslas: kalbėti tiesą, panaikinti LRT cenzūrą ir suvienyti tautą

Vasario 16 d. 18 val. Vilniuje, visuomenininkų kvietimu Vasario 16-oji pažymėta deglų eitynėmis. Eisenos dalyviai 18 val. rinkosi prie Jono Basanavičiaus paminklo (Aušros vartų g. 5). Čia prasidėjo Liepsnų eitynės – eisenos dalyviai nešini deglais žygiavo į Lukiškių aikštę, kurioje 19:30 val. įvyko šventinis Vasario 16-osios minėjimas.

Į šį šventinį renginį visus nepriklausomą Lietuvos valstybę mylinčius ir jos sukūrimu besididžiuojančius žmones pakvietė Jaunimo sambūris „Pro Patria“, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, NOKT, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Piliečių gynybos paramos fondas, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija ir Asociacija „Talka kalbai ir tautai“.

„Lietuvos visuomenėje išaugus įtampoms ir susipriešinimui, buvo kviečiama Valstybės atkūrimo dieną minėti sutelkiant dėmesį ir pastangas į tai, kas vienija, o ne tai, kas skaldo. Tai diena, skirta prisiminti modernios nacionalinės Lietuvos valstybės kūrėjus ir gynėjus – valstybininkus ir karius, padariusius viską, kad lietuvių tauta turėtų savo valstybę ir galėtų laisvai kurti savo likimą. Kartu Vasario 16-oji yra unikali vienybės ir susikalbėjimo pamoka Lietuvos istorijoje,- buvo skelbiama visuomenininkų kvietime.

Ši istorija ir konkrečiai Vasario 16-osios valstybės kūrėjai ir šiandien yra puolami, niekinami, bandoma iškreipti jų vaidmenį Lietuvos valstybingumo kūrime. Vasario 16-oji yra geriausia simbolinė data, kai galime visi sutelktai išreikšti pagarbą“, – rašo šventės rengėjai interneto portale

Prieš šį visuomenininkų pastangomis rengiamą Vasario 16-oisos minėjimą, jo rengėjai išplatino pranešimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl gilėjančios prarajos tarp dabartinės Lietuvos valdžios veiksmų ir visuomenės lūkesčių bei išryškėjusios takoskyros tarp oficialių, valdžios režisuojamų pompastiškų Vasario 16-osios minėjimų ir patriotiškos visuomenės rengiamų neformalių šventinių renginių:

„Artėja Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuva nepriklausoma jau daugiau nei trisdešimt metų. Visą šį laiką valstybinės šventės iškilmingai minimos, tačiau šie minėjimai vis labiau tolsta nuo tautos. Atkūrus valstybę Vasario 16-oji buvo tikra Tautos ir Valstybės šventė, šių datų prasmė turėjo vietą lietuvių širdyse. Minėjimai buvo nuoširdžios meilės Tėvynei ir didžiavimosi ja jausmo nesuvaidintos išraiškos.

Tačiau netrukus šias šventes pradėjo temdyti į jas besiskverbiančio dvilypumo ir netikrumo šešėliai. Juos sukūrė vis gilėjusi valdžią ir visuomenę skirianti praraja ir pamažu kilusi nepasitikėjimo ir susvetimėjimo siena.

Kartu ryškėjo takoskyra tarp oficialių, valdžios režisuojamų pompastiškų Vasario 16-osios minėjimų ir patriotiškos visuomenės dalies organizuojamų spontaniškų šventinių renginių.

Šitaip buvo prieita riba, kai valdžios ir piliečių atotrūkis tampa neperžengiamas, o susvetimėjimą keičia atviras priešiškumas. Šių metų Vasario 16-oji daugybės Lietuvos žmonių sąmonėje liovėsi buvusi Tautos vienybės ir susitelkimo švente.

Žiniasklaidoje atvirai kalbama, kad ji taps skirtingų visuomenės dalių tarpusavio kovos lauku. Valdžiai neišmintingai eskaluojant visuomenės susipriešinimą, kartojasi iškalbingos Sąjūdžio laikų aplinkybės.

1988 m. Vasario 16-ąją LTSR okupacinė administracija, mėgindama užgniaužti prasidėjusį tautinį ir valstybinį Lietuvos atgimimą, persekiojo šią šventę mininčius šalies patriotus ir kartu organizavo jai pačiai skirtą palaikyti savo rėmėjų mitingą.

Ir šiandien matant visuomenėje susikaupusią ir valdžios didinamą įtampą, neatrodo įmanoma išsaugoti šio ir kitų oficialių renginių valstybinę ir pilietinę rimtį bei šventišką nuotaiką. Iškilmingai, oriai ir džiaugsmingai – išvengiant dirbtinės priešpriešos ir galimų provokacijų – atšvęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną leidžia tik atskiras ir tikrai patriotinės dvasios persmelktas šios dienos minėjimas“, – rašoma Vasario 16-osios „Deglų eitynių“ pranešime.

Šių metų Vasario 16-oji daugybės Lietuvos žmonių sąmonėje liovėsi buvusi Tautos vienybės ir susitelkimo švente. Žiniasklaidoje atvirai kalbama, kad ji taps skirtingų visuomenės dalių tarpusavio kovos lauku. Valdžiai neišmintingai eskaluojant visuomenės susipriešinimą, kartojasi iškalbingos Sąjūdžio laikų aplinkybės.

Matant visuomenėje susikaupusią ir valdžios didinamą įtampą, neatrodo įmanoma išsaugoti šio ir kitų oficialių renginių valstybinę ir pilietinę rimtį bei šventišką nuotaiką. Iškilmingai, oriai ir džiaugsmingai – išvengiant dirbtinės priešpriešos ir galimų provokacijų – atšvęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną leidžia tik atskiras ir tikrai patriotinės dvasios persmelktas šios dienos minėjimas“, – rašoma Vasario 16-osios „Deglų eitynių“ pranešime.

18.15 val. Politologas Dovilas Petkus perskaitė Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytą Vasario 16-osios Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą ir priminė po juo pasirašiusius asmenis.

18.25 val. Nuo J. Basanavičiaus paminklo pajudėjo įspūdinga, šviečianti Liepsnų eisena. Renginio dalyviai ėjo link Lukiškių aikštės.

Lukiškių aikštėje kalbėjo jaunimo sambūrio Propatria pirmininkas politologas Vytautas Sinica, padėkojęs eitynėse dalyvavusiam jaunimui ir kiekvienam, kuriam rūpi Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos išlikimas.

Mitingo pabaigoje buvo perskaityta rezoliucija. Joje skelbiama, kad šiemt Vasario 16-oji pirmą kartą tapo galutinio visuomenės susiskaldymo diena. Ji taip pat virto ir visiško valdžios ir piliečių susvetimėjimo bei atviros priešpriešos simboliu. Valdžios organizuojami Valstybės dienos minėjimo renginiai yra veidmainystės ir cinizmo viršūnė. Valdžia mini šią dieną tik verčiama politinės būtinybės. Ji moraliai, politiškai ir teisiškai yra išsižadėjusi 1990 m. kovo 11-ąją atkurtos Lietuvos Respublikos, kuri įkūnijo sovietinių okupantų sunaikintos 1918 m. vasario 16-ąją paskelbtos demokratinės tautinės Lietuvos valstybės tęstinumą.

1990 m. kovo 11-ąją atkurta Lietuvos valstybė jau atvirai naikinama. Ją griaunant siekiama trinti iš tautos atminties ir jos pirmtakę Vasario 16-osios valstybę. Bet kadangi valdantieji formaliai skelbiasi atstovaujantys Lietuvos Respublikai ir tuo grindžia savo valdžios teisėtumą, jie negali sau leisti visiškai uždrausti visuomenei viešai švęsti tarpukario Respublikos gimimo dienos, kaip kad buvo daroma sovietmečiu. Todėl organizuojami Vasario 16-osios minėjimo spektakliai. Jų metų oficialiai ir formaliai prisimenama ir rituališkai pagerbiama ši data, tuo pat metu siekiant išplauti signatarų pasirašyto Nepriklausomybės akto politinį turinį ir prasmę.

Padaryti galą šiam valdančiųjų veidmainiavimui ir vėl paversti Vasario 16-ąją tikra visos tautos švente oficialiu valstybiniu lygmeniu sugrąžinant jos sunaikintą prasmę įmanoma tik atkūrus istorinę tiesą ir nesuklastotą praeities atmintį. Pagrindinė tautos, valstybės ir laisvės kovų istorijos klastojimo priežastis yra ta, kad teisę kurti lietuviškąjį istorijos pasakojimą ir istorinės tiesos monopolį yra uzurpavę Lietuvą naikinę uolūs sovietmečio kolaborantai ir jų palikuonys bei idėjiniai mokiniai.

Rezoliucijoje pareikalauta:

♦sugrąžinti Valstybės dienai visuomenę telkiančios ir įkvepiančios branginti ir saugoti savo valstybę pilietinio solidarumo šventės dvasią;

♦Seime sudaryti komisiją, kuri ištirtų buvusios prezidentės Dalios Grybauskaitės tikrąją biografiją ir paaiškinti visuomenei keliančius klausimų faktus;

♦Kandidatams į Seimo narius, atsakingus valstybinės valdžios politinius bei administracinius postus, visų lygių teisėjus įstatymu nustatyti prievolę viešai pateikti informaciją apie jų ir šeimos narių (iki senelių imtinai) veiklą ir eitas pareigas okupacinio režimo struktūrose;

♦nedelsiant atšaukti Seimo priimtą įstatymą, kuriuo 75 metams buvo įslaptinti svetimos valstybės – SSRS – slaptųjų tarnybų bendradarbiai;

♦ atstatydinti Lietuvos ir Laisvės kovų istoriją sistemingai klastojančio ir juodinančio Nacionalinio transliuotojo generalinę direktorę ir administraciją, o jų vykdomą antivalstybinę ardomąją veiklą toleruojanti ir su ja besitaikstanti LRT Taryba privalo būti atnaujinta;

♦nedelsiant panaikinti LRT įtvirtintą cenzūrą ir į transliuojamas programas įtraukti sąjūdinės ,,Atgimimo bangos“ pavyzdžio necenzūruojamos laisvos minties ir žodžio laidos.

Šiai rezoliucijai tūkstantinio mitingo dalyviai garsiai ir vieningai pritarė.

***

Istorinė Tiesa – kelias į Vasario 16-osios susigrąžinimą
REZOLIUCIJA
Vilnius
2022 m. vasario 16 d.

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Kovojant dėl Nepriklausomybės ir atkūrus valstybę Vasario 16-oji buvo visos Tautos vienybės ir susitelkimo šventė. Jos minėjimai buvo nuoširdžios meilės Tėvynei ir džiaugsmo dėl susigrąžintos Valstybės bei atsikovotos Laisvės išraiškos. Valdžia ir visuomenė šią dieną minėjo ir šventė kartu. Tačiau netrukus radosi ir pradėjo gilėti praraja tarp valdančiųjų ir šalies piliečių. Ji augino nepasitikėjimo ir susvetimėjimo sieną. Kartu ryškėjo takoskyra tarp oficialių, valdžios režisuojamų pompastiškų Vasario 16-osios minėjimų ir patriotiškos visuomenės dalies organizuojamų spontaniškų šventinių renginių.

Šių metų Vasario 16-oji pirmą kartą tapo galutinio visuomenės susiskaldymo diena. Ji taip pat virto ir visiško valdžios ir piliečių susvetimėjimo bei atviros priešpriešos simboliu. Valdžios organizuojami Valstybės dienos minėjimo renginiai yra veidmainystės ir cinizmo viršūnė. Valdžia mini šią dieną tik verčiama politinės būtinybės. Ji moraliai, politiškai ir teisiškai yra išsižadėjusi 1990 m. kovo 11-ąją atkurtos Lietuvos Respublikos, kuri įkūnijo sovietinių okupantų sunaikintos 1918 m. vasario 16-ąją paskelbtos demokratinės tautinės Lietuvos valstybės tęstinumą. 1990 m. kovo 11-ąją atkurta Lietuvos valstybė jau atvirai naikinama. Ją griaunant siekiama trinti iš tautos atminties ir jos pirmtakę Vasario 16-osios valstybę. Bet kadangi valdantieji formaliai skelbiasi atstovaujantys Lietuvos Respublikai ir tuo grindžia savo valdžios teisėtumą, jie negali sau leisti visiškai uždrausti visuomenei viešai švęsti tarpukario Respublikos gimimo dienos, kaip kad buvo daroma sovietmečiu. Todėl organizuojami Vasario 16-osios minėjimo spektakliai. Jų metų oficialiai ir formaliai prisimenama ir rituališkai pagerbiama ši data, tuo pat metu siekiant išplauti signatarų pasirašyto Nepriklausomybės akto politinį turinį ir prasmę.

Padaryti galą šiam valdančiųjų veidmainiavimui ir vėl paversti Vasario 16-ąją tikra visos tautos švente oficialiu valstybiniu lygmeniu sugrąžinant jos sunaikintą prasmę įmanoma tik atkūrus istorinę tiesą ir nesuklastotą praeities atmintį. Pagrindinė tautos, valstybės ir laisvės kovų istorijos klastojimo priežastis yra ta, kad teisę kurti lietuviškąjį istorijos pasakojimą ir istorinės tiesos monopolį yra uzurpavę Lietuvą naikinę uolūs sovietmečio kolaborantai ir jų palikuonys bei idėjiniai mokiniai. Vasario 16-oji atgims kaip nesuklastota tautos, visuomenės ir valdžios drauge ir nuoširdžiai minima diena ir bendra šventė tik atskleidus istorinę tiesą apie aukštą padėtį šių dienų valstybėje užimančių sovietinių kolaborantų ir jų šeimos narių veiklą okupacijos laikotarpiu.

Mes, Vasario 16-osios minėjimo dalyviai, reikalaujame imtis neatidėliotinų žingsnių atkurti istorinę tiesą, kuri yra būtina sąlyga atgaivinti tautinę ir valstybinę šios datos prasmę ir sugrąžinti Valstybės dienai visuomenę telkiančios ir įkvepiančios branginti ir saugoti savo valstybę pilietinio solidarumo šventės dvasią:

♦Seime turi būti sudaryta komisija, turinti objektyviai ištirti buvusios prezidentės Dalios Grybauskaitės tikrąją biografiją ir paaiškinti visuomenei keliančius klausimų faktus, kokiu būdu prieš atkurtą Lietuvos valstybę veikusios kolaborantinės LKP/KPSS narė pateko į tos valstybės tarnybą ir kieno iniciatyva bei pastangomis jai buvo tiesiamas kelias į ES komisarės ir LR vadovės postus;

♦Kandidatams į Seimo narius, atsakingus valstybinės valdžios politinius bei administracinius postus, visų lygių teisėjus turi būti įstatymiškai nustatyta prievolė viešai pateikti informaciją apie jų ir šeimos narių (iki senelių imtinai) veiklą ir eitas pareigas okupacinio režimo struktūrose;

♦Turi būti nedelsiant atšauktas Seimo priimtas įstatymas, kuriuo 75 metams buvo įslaptinti svetimos valstybės – SSRS – slaptųjų tarnybų bendradarbiai;

♦Turi būti atstatydinta Lietuvos ir Laisvės kovų istoriją sistemingai klastojančio ir juodinančio Nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė ir administracija, o jų vykdomą antivalstybinę ardomąją veiklą toleruojanti ir su ja besitaikstanti LRT Taryba privalo būti atnaujinta Seimui į ją skiriant valstybiškai orientuotus ir Konstitucijoje įtvirtintą žodžio laisvę besąlygiškai pripažįstančius ir gerbiančius narius;

♦Turi būti nedelsiant panaikinta LRT įtvirtinta cenzūra ir į transliuojamas programas įtrauktos sąjūdinės ,,Atgimimo bangos“ pavyzdžio necenzūruojamos laisvos minties ir žodžio laidos.

Rezoliucija priimta Vasario 16 dienos minėjime, 2022 m. vasario 16 d., Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Prašalietis

Paskaitai „Liepsnų eitynių tikslas: kalbėti tiesą, panaikinti LRT cenzūrą ir suvienyti tautą”.. ir iš karto prisimeni, kad tokio pačio turinio ir formos polit straipsnelius jau matei mokyklose sienlaikraščiuose, gamyklų „raudonųjų kampelių” esančiuose agitaciniuose stenduose. Tiesa, tokių loginių nesąmonių, kaip „eitynėmis siekti tikslą -kalbėti tiesą..”, tarybinių laikų „pro patria” tipo aktyvistai neįsigudrindavo rašinėti. Matomai suvokė realų pasaulį, todė eitynėmis galėjai kažkur nueiti, nešant šūkius kažko reikalauti, mojuodamas vėliavėlemis ar fakelais kažką išreikšti, simbolizuoti… Ar pasiekė ir jei pasiekė, tai kiek „Liepsnų eitinių tikslą: kalbėti tiesą..” visiems mokantiems skaityti, sugebantiems adekvačiai pagal žodžių prasmes suvokti kas parašyta, agit polit straipsnelio turinys, jo šūkiai: – ” nešioti deglus sutelkiant dėmesį ir pastangas į tai, kas vienija, o ne tai, kas skaldo”… Šiandieniniame lansberginiame… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Jau 8 paskutinieji seimai – antikonstituciniai (n_e_l_i_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime.
– Lietuvos priešo Vytauto Landsbergio padlaižys Gaudentas Aukštikalnis ir vėl su mikrofonu. Pavojinga NS betvarkė tęsiasi. L blogai.
________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2022 vasario 17

Stiklo valytuvas

Pranešimas. Buvau nubaustas 🙂 – tinklapio adminas mane užblokavo (24 val.). Tai padarė Vasario 16-sios išvakarėse – pasveikino… TieSOS.lt dėl Tiesos ir dėl (galimos) subinlaižystės svetimiems represuoja savus. Nieko naujo – geriausias patiekalas lietuviui, kitas lietuvis. Nors, galimai buvo priverstas, nes užblokavo tik 24 val.(?!), o mano tekstų nepašalino, ačiū. Kad jūs žinotumėte, jaučiau didelį dvasinį pakilimą! Ne dėl bailumo ir ne dėl nebeturėjimo ką pasakyti laikinai (o gal visam laikui) čia nustoju rašyti, o dėl jūsų BUKUMO!!! Mane palaiko vos vienas kitas, o dauguma „šnypščia“ ir „putoja“. Manęs visai nėra reikalo palaikyti, aš stiprus ir be to, bet ‘patiktukai’ vigi šį tą pasako, šioks toks grįžtamasis ryšys… O užblokavimas? Man tai nulis. Bet ‘laimo ženklus’ stengiuosi vertinti adekvačiai. Na,… Skaityti daugiau »

Pūkuotukai su deglais

režimo priemonė nukreipti liaudies nepasitenkinimą jiems nekenksminga linkme. Tauškaliai, bedančių kalbų rašytojai, teoretiai ir dainų dainuotojai- kas gali būti palankiau chuntai.

Al. Stiklo valytuvui

Kryptis teisinga, bet valyk stiklus. Ne tik iš išorės, bet ir vidaus.

Rinkėja iš Kauno

Vakar LRT laidoje „Lietuva kalba” apie „šventę prie balkonėlio” puikiai pakalbėjo Darius Kuolys taikliai ir aštriai pasisakė. LRT ir Tapinienei jis skaudžiai užvožė skuduru per įžūlų snukį – priminė LRT klausimą apie „pragarą nepasiskiepijusiems”; kad dabar LRT pati sąmoningai kiršina žmones, eskaluoja neapykantą, ir ji kaip du vandens lašai panaši į LTSR laikų televizją. Oponuojanti pusė buvo apgailėtina – su vadovėline mymra Urbonaite ir ypač parodžiusiu visą savo isteriją ir bukumą S.Malinausku. Simptomiška – šiandien nė viename portale apie šitą laidą nė murmur. Net pas jus, ir pozicijoje, respublikoje. Nors Kuolio ir Kasparavičiaus nokautai LRT buvo puikūs, tikslūs. Štai ko trūksta kaip oro šitiems „nesisteminiams” portalams – greitos reakcijos, atsiliepimo į gyvas aktualijas. Jei tebebūtų tiesos.lt žurnalsitės Bingelienė, Matulevičienė ,… Skaityti daugiau »

dar Rinkėja iš Kauno

Dar papildau – kažkur iš mano komentaro „pakeliui” prapuolė istoriko Kasparavičiaus ir sociologės Žaliukaitės pavardės. Abu puikiai kalbėjo, gindami visuomenę nuo dvaršunių.

RInkimai

Žinom abu dvaro kadrus pilietiškąjį Sorošo klapčiuką Kuolį ir dvaro istoriką Kasparavičių. Dumblas sujudo. Tai apsauginė sistemos reakcija – nuleisti garą.

Skauda

Įsitikines – ne patiems skaudžiausiems dalykams, gal išskyrus tik NS – pagrindinis „kitaminčių” dėmesys. Todėl ar Gedimino prospektas – pati geriausia kryptis? Paskaitę tikriausiai pritarsit. Bet ar galima kito tikėtis, kai PER 32 METUS berods tik vienam aukšto rango politikui 1997-aisiais pasisekė laimėti belangės „loterijoj”, o jų artimiesiems – irgi ne ką „geriau” siseka. Štai iš kur tos gražios kojytės „dygsta”.

https://www.delfi.lt/veidai/zmones/saruno-barto-dukra-per-avarija-prazudes-politiko-kestucio-dauksio-sunus-isgirdo-teismo-verdikta.d?id=89484913&com=1

apie istoriją

Yra „plebėjai” ir yra „patricijai”. Ir ne tik nuo Romos laikų…

Apie istoriją

Ar dabar,po daugiau,kaip dešimt metų, valdžia supranta?
„I.Degutienė: nesuprantu, kaip žmonės palieka savo kraštą dėl gero gyvenimo
Eglė Samoškaitė 2011 m. spalio 27 d. 11:44 aA Seimo pirmininkė Irena Degutienė teigia nesuprantanti, kaip žmonės ryžtasi palikti savo tėvynę dėl geresnio gyvenimo perspektyvos užsienio valstybėje…”

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/idegutiene-nesuprantu-kaip-zmones-palieka-savo-krasta-del-gero-gyvenimo.d?id=51137063#/

Ėlėrtė

Tai ar rodė Ėlėrtė tuos deglus su eitynėm?

To Ėlėrtė

Ne vakar ,nei šiandien Panorama nerodė.

AdamH

Patarimai Kanados demonstrantams, kaip nesileisti valdžios išprovokuojamiems:
Jordan Peterson to Canadian Truckers Freedom Convoy | AdamH

https://www.youtube.com/watch?v=zKWJZ6EIJ30&ab_channel=AdamH

Žodžio laisvė...

Kitus,ką nors darančius Tėvynės labui,kritikuojate,o ar patys ką nors naudingo nuveikę?Linksmai gyvenome,važinėjome po pasaulį,skaniai maitinomės,gražiai rengėmės ir nepastebėjime kaip iš po nosies nugvelbė savi niekšai Lietuvos Nepriklausomą Valstybę.Šilti postai užimti,valstybės turtas išsidalintas,lėšos paskirstytos po
naudingas kišenes.Ir kas toliau?Toliau kova su savu okupantu.Pirmiausiai neleisti
sunaikinti didelį skaičių mokyklų.Neleisti naikinti rajonines ligonines,susigrąžinti
Tautai Lietuvos radiją ir televiziją.Mažinti kainas energetikai,maistui,kurui.
Pirmyn į barikadas.Šiandien,nes rytoj bus vėlu.Atstatyti ant normalių bėgių užsienio
reikalus.

Mister Sunshine Baby

Kanados Laisvės sargybiniai prieš Liberaliąją Demokratiją:
https://www.youtube.com/watch?v=yNR7VA43RtQ&ab_channel=mistersunshinebaby

Mister Sunshine Baby

Kaip valdiška žiniasklaida susiranda savo ,,polietileną” ir juo parodo, kad nepatenkinti valdžia yra ,,vatnykai”.

https://www.youtube.com/watch?v=1_4fN3xOwZA&ab_channel=mistersunshinebaby

Dzeikas

Skaitant rezoliucija po kiekvieno punkto sauklys isteriskai surinka „Tegyvuoja pergale!”
Minia pritaria pakeldama fakelus.
Paskui padegt lauza aiksteje sudeginant Patriarxo iskamsa ir susiemus uz rankuciu sukt rateli aplink.

Labas

„Laviruotojas” Gitan Nawsedo nieko nedarys.Kapsiukas per minkstas…

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top