Lietuvos piliečiai: Piliete Prezidente, netęskite nomenklatūrinio režimo ir daugiau nesiekite prezidentės pareigų

Trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje atsiskaitydama už ketvirtuosius savo prezidentavimo metus Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, užuot aiškiai ir nedviprasmiškai atsakiusi į žurnalistų klausimus, ar ketina kandidatuoti antrajai kadencijai, vis kartojo, kad tai priklausys nuo mūsų, Lietuvos žmonių, nuomonės.

„Aš manau, kad nulems Lietuvos žmonės ir Lietuvos žmonių nuomonė“, – teigė prezidentė (konferencijos vaizdo įraše žiūrėkite nuo 16.45). Taip ji atsakė ir paprašyta patikslinti: „Aš patikslinsiu dar kartą tą patį: ar aš dalyvausiu kokiuose nors rinkimuose, priklausys nuo Lietuvos žmonių nuomonės“ (nuo 22:40).

Paklausta (25:13) apie tai, kaip ji ketinanti sužinoti visuomenės nuomonę, D. Grybauskaitė atsakė, jog pati gatvėje žmonių neklausinėsianti, bet tikisi, jog visuomenės nuomonę jai praneš Lietuvos žiniasklaida.

Atsiliepdamas į šį prezidentės raginimą pilietinis Tiesos.lt portalas primena šių metų balandžio 4 dienos viešą 383 piliečių laišką Lietuvos Respublikos prezidentei, kuriame išdėstyti argumentai, kodėl Dalia Grybauskaitė turėtų „pasielgti garbingai ir nesiekti būsimuose rinkimuose antrosios valstybės vadovo kadencijos“.

Tiesos.lt kviečia visus, norinčius atsišaukti į prezidentės raginimą ir pritariančius jau išsakytai 383 piliečio pozicijai, pasirašyti šį laišką siunčiant savo vardą ir pavardę el. pašto adresu [email=tiesos.lt.judejimas@gmail.com]tiesos.lt.judejimas@gmail.com[/email]

* * *

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos prezidentei poniai Daliai Grybauskaitei

2013 m. balandžio 4 d.

Ponia Prezidente,

Prieš ketverius metus siekdama valstybės vadovės pareigų skelbėte tautai, kad Jūsų „siūlomas kelias – skaidrumas ir tiesa“. Raginote piliečius balsuoti už Jus ir taip rinktis „viltį, dorą, teisingumą, gerovę“. Tada Jūs viešai įsipareigojote visuomenei „siekti skaidrumo visose valstybės gyvenimo srityse“, „išguiti veidmainystę“, „išvaduoti politiką iš oligarchinių grupių įtakos“. Jūs žadėjote „sukurti pilietinę Lietuvą“, „įtvirtinti tikrą demokratiją“, padaryti pilietį „visateisiu valstybės šeimininku, kuriam valdžia tarnauja ir atsiskaito“.

Deja, Jūsų vadovaujama Lietuva gerokai nutolo nuo žadėtos įgyvendinti politinės programos – nutolo nuo tiesos, teisingumo, skaidrumo ir demokratijos. Lietuvos Respublika per šį laiką patyrė didelį nuopuolį: grėsmingai sustiprėjo valdžios savivalė, išaugo piliečių beteisiškumas, atsivėrė neįveikiamas atotrūkis tarp valdžios propagandos ir Lietuvos tikrovės, viešąją politiką išstūmė uždaras nomenklatūrinis valdymas.

Jūs žadėjote skaidrumą ir tiesą, tačiau nebuvo skaidrūs patys Jūsų rinkimai: daug piliečių balsavo nesusipažinę su išsamia Jūsų biografija, nes Jūs ir didelė dalis žiniasklaidos ją nutylėjote. Neseniai visuomenei tapo žinoma, kad pirmaisiais Nepriklausomybės metais Jūs ignoravote Lietuvos Vyriausybės teisės aktus ir dirbote sovietinių desantininkų užgrobtame pastate, kuriame nelegaliai veikė Vilniaus aukštoji partinė mokykla. Tik labai negerbiant tiesos tokią partinę veiklą galima vadinti Jūsų pasiūlytais žodžiais – „mažuoju karu“.

Jūs žadėjote „išguiti veidmainystę“, tačiau jos Jūsų aplinkoje ir valstybėje nuolat daugėja. Jau po pusantrų vadovavimo metų pareiškėte, kad Lietuva tampa „nusikaltėlių ir oligarchų valdoma valstybė“. Tačiau visuomenei iki šiol nepranešėte, kokių veiksmų ėmėtės valstybei iš nusikaltėlių ir oligarchų valdžios išvaduoti. Susidaro nemalonus įspūdis, kad savo sprendimais ir poelgiais Jūs vis labiau stiprinate Jūsų įvardytą valdžią.

Jūs įsipareigojote „sukurti pilietinę Lietuvą“, „šalį be smurto ir be baimės“, tačiau formuojate policinę valstybę. Jums pritariant, slaptosios tarnybos ir kriminalinės struktūros susidoroja su sąžiningais Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovais. Jums tylint, Baltarusijos režimui išduodami žmogaus teisių gynėjai. Jums neprieštaraujant, Rusijos saugumo pareigūnai tardo Vilniuje Lietuvos piliečius. Jums apsimetant, kad nieko nežinote, 240 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų Kauno priemiestyje užpuola taikius piliečius ir imasi prievartos prieš vaiką. Jūsų paskirti teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnai savivaliauja ir atvirai tyčiojasi iš Tautos Atstovybės. Neteisėtas žurnalistų, politikų, visuomenininkų, verslininkų sekimas, nepadoriai artimas slaptųjų tarnybų ir dalies žiniasklaidos „bendradarbiavimas“, „telefoninė teisė“ tapo Lietuvos kasdienybe. Seimo daugumos baimė tokiai slaptųjų tarnybų ir anoniminių grupuočių savivalei pasipriešinti – liūdna tikrovė.

Jūs žadėjote užtikrinti valstybės „ekonominių sprendimų skaidrumą“, tačiau pavertėte Lietuvos ūkio ir finansų reikalus „šeimos paslaptimi“. Neskaidrūs bankų nacionalizavimai ir likvidavimai, mįslingi jų administravimai, miglota energetikos politika, vyriausybės imtos paskolos iš užsienio bankų su didelėmis palūkanomis, atsisakius skolintis iš Tarptautinio valiutos fondo – šie ir kiti sprendimai lėmė, kad valstybės skola per Jūsų vadovavimo metus išaugo gerokai daugiau nei dvigubai, o didžiulės paskolos stipresnio postūmio Lietuvos ekonominei ir socialinei raidai nesuteikė.

Jūs įsipareigojote padėti piliečiams tapti visateisiais valstybės šeimininkais, kuriems valdžia tarnautų ir atsiskaitytų. Tačiau ketverius metus Pati gyvenate užsidariusi nuo piliečių, neatsakydama į jų laiškus, vengdama viešai aptarti visuomenei rūpimus valstybės klausimus. Jūsų asmeniškai diegiamas nomenklatūrinis valdymas atskiria piliečius nuo valstybės, skaldo visuomenę, stiprina žmonių servilizmą ir kelia grėsmę demokratinei Lietuvos Respublikai.

Jūs nusigręžėte nuo tautai duotų kilnių įsipareigojimų ir nebeturite idėjų, kurios galėtų šiandien telkti ir jungti laisvą Lietuvos visuomenę.

Todėl, Ponia Prezidente, mes kviečiame Jus pasielgti garbingai ir nesiekti būsimuose rinkimuose antrosios valstybės vadovo kadencijos. Padarykite tai Lietuvos ir jos laisvės labui.

Juk Jūs Pati suprantate, kad Jums dalyvaujant rinkimuose jie nebus laisvi ir sąžiningi, nes didelę viešojo gyvenimo dalį jau dabar kontroliuoja Jums talkinančios specialiosios tarnybos.

Leiskite piliečiams pajusti, kad nomenklatūrinis režimas Lietuvoje baigiasi, kad jie gali pakelti galvas ir pradėti drąsiai, atsakingai tvarkytis savo valstybėje.

Šį laišką jau pasirašė 523 piliečiai:

s. Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Patackas, Petras Plumpa, mons. Alfonsas Svarinskas, Liudvikas Jakimavičius, Ryšardas Maceikianecas, Valdas Papievis, Joana Noreikaitė, Algirdas Jankauskas, Tomas Baranauskas, Vygintas Vilutis, Gintaras Dručkus, Rimvydas Žiliukas, Arūnas Bingelis, Andrius Švarplys, Edvinas Marčenkovas, Jonas Zajančkauskas, Violeta Milevičienė, Dorulis Vincas Žvirblis, Laisvūnas Šopauskas, Rimta Kutavičienė, Šarūnas Navickis, Saulė Matulevičienė, Darius Kuolys, Raimondas Gudžius, Aurelija Babenskienė, Leonas Merkevičius, Ramutė Bingelienė, Aivaras Jurgilas, Aurimas Guoga, Vytautas Daujotis, Rolandas Bartkus, Irena Vasinauskaitė, Juozas Valiušaitis, Diana Anevičiūtė, Norbertas Vidrinskas, Aušrinė Balčiūnė, Jolanta Lipkevičienė, Lina Šulcienė, Donatas Stakišaitis, Naglis Zukula, Rimantė Valiukaitė, Jurgita Mohammed, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Donatas Šidagis, Vita Šalkauskienė, Raimondas Šalkauskas, Sigita Tumienė, Robertas Tumas, Kęstas Stašaitis, Raimonda Stašaitienė, Henrikas Mališauskas, Vytautas Falkauskas, Edita Štaraitienė, Vladas Lukoševičius, Vincas Kubilius, Rimantas Liakas, Vytautas Prapuolenis, Virginija Kravec, Viktoras Kravec, Gailutė Klimaitė, Ilona Jurkšienė, Rūta Vaičiūnaitė, Vilma Košubienė, Rimas Jankūnas, Urbonavičius Tadas, Algimantas Vaitkus, Robertas Stundys, Viačeslav Liminovič, Saulė Gertrūda Melianaitė, Giedrė Beišytė, Stasys Junda, Virginija Jurgilevičienė, Algirdas Ražinskas, Rita Jusienė, Dalia Paleckienė, Stanislovas Tarasevičius, Salomėja Daunienė, Elena Valčiukaitė, Jonas Vitkus. Jelena Alionienė. Arvydas Dulinskas. Virginija Vaitkevičienė. Algimantas Zolubas, Steponas Maculevičius, Algimantas Kirdeikis, Aidas Matkevičius, Rima Buivydaitė-Matkevičienė, Ieva Buivydienė, Vidmantas Buivydas, Vitalija Matkevičienė, Antanas Matkevičius, Giliarija Sidaravičienė, Justina Vidzėnė, Rimantas Bikinas, Valdas Staniulis, Nerijus Pocius, Stasys Skrickas, Jūratė Šlamienė, Sonia Baužienė, Irena Ivaškienė, Ingrida Jucienė, Ričardas Jakutavičius, Augustinas Baužys, Jonas Šiaučiūnas, Danutė Budrevičienė, Dainius Špučys, Stanislovas Puodžiūnas, Algimantas Markevičius, Dalija Bulotienė, Linas Černius, Tadas Rastenis, Julė Boravskaja, Albertas Žostautas, Rima Štefane, Marius Mika, Petras Ubartas, Juozas Matevičius, Gerda Reichenbergerytė, Liudas Grakauskas, Česlovas Mikšys, Edvardas Šalkauskas, Rimas Lukauskis, Danutė Bielskuvienė, Juozas Turauskas, Kęstutis Lebrikas, Edvinas Kersnauskas, Viačeslav Lapčuk, Jaroslav Vabalis, Vidutė Valūnienė, Violeta Milvydienė, Gaudi Giani, Algis Didžiulis, Danutė Šešelgienė, Austė Nakienė, Rima Paukštelienė, Eugenijus Tuinyla, Džeraldas Baliutavičius, Audronė Katinienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Valė Stankevičienė, Lionė Starinskienė, Marija Krupoves-Berg, Rūta Merkevičienė, Elena Gradauskienė, Lionė Starinskienė, Elvyra Baublienė, Jonas Dzedulionis, Danutė Aranauskienė, Vilma Chorunaitė, Stasė Vileišienė, Loreta Vileišytė, Zina Mackevičienė, Vytoldas Mackevičius, Alfredas Kuzma, Povilas Birvydas, Deimantas Rasimavičius, Irena Grokauskienė, Edgaras Cvetkovas, Gilvydas Bendoraitis, Dainius Kepenis, Dalia Zagnoj, Stasys Folertas, Skaistė Želionienė, Česlovas Blažys, Rūta Urbelienė, Dainius Jasaitis, Sigita Svirinavičienė, Audronis Malinauskas, Vytautas Rezgys, Darius Rupšys, Lukas Bilevičius, Medardas Taurinskas, Kazimieras Jonynas, Bronė Mačiulienė, Arvydas Mačiulis, Vincė Michejeva, Almantas Stankūnas, Stasys Biekša, Voldemaras Zacharka, Albinas Šimanauskas, Palmyra Mockevičienė, Kęstutis Raulinaitis, Jovita Čekanavičienė, Regimantas Laugalys, Danielius Urbutis, Adomas Mankus, Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas, Levutė Albina Morkūnienė, Rasa Šimkutė, Stasė Kulaitienė, Ramutė Elena Vyšneveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Stefa Tamoševičienė, Antanas Dambinskas, Sigita Baranauskienė, Aldona Gasiulienė, Laima Kiškienė, Raimonda Andijauskienė, Antanas Andrijauskas, Virgis Žiogas, Jolanta Žiogienė, Rimantas Radišauskas, Mindaugas Šimkūnas, Edmundas Jucaitis, Karolis Žiogas, Almina Haag, Simona Valančiūtė, Renata Valančiūtė, Ovidijus Katinas, Jolanta Katinienė, Violeta Okulevičienė, Aurelijus Okulevičius, Jurgita Meselytė, Nerijus Voliukevičius, Jurga Voliukevičienė, Edgaras Baranauskas, Alvydas Babraitis, Nomeda Šopauskienė, Stanislavas Tautkus, Ina Simonaitienė, Kęstutis Bieliukas, Lilija Stepšienė, Rimgaudas Kavaliūnas, Juozas Bajorinas, Zenina Urnikienė, Ramutis Radzevičius, Ramunė Radzevičienė, Uršulė Čapienė, Stasys Aleksandravičius, Adolfas Urža, Justinas Bielskus, Tadas Žukauskas, Romualda Marčenkovienė, Arūnas Burlingis, Žydrūnas Vaišvila, Vytautas Vakrina, Stasė Kulaitienė, Petras Remeika, Vytautas Bacevičius, Anatolijus Plikusas, Alvydas Banys, Romualdas Bagočius, Vladislovas Šliogeris, Audronė Marija Balsytė, Gražina Milkevičienė, Viktorija Nijolė Kisielienė, Aleksandras Kisielius, Izabelė Mintautė Bakanaitė, Alvidas Volkavičius, Algimantas Sabaliauskas, Vytautas Puteikis, Marius Kundrotas, Algirdas Janutas, Arius Norkus, Roma Jenčauskaitė, Mindaugas Vaitkus, Violeta Baltušienė, Inga Grubinskaitė, Vida Markevičienė, Giedrė Kareniauskienė, Jonas Kareniauskas, Bronislava Žukauskienė, Ligaudas Gavėnas, Svetlana Martyniuk, Kastytis Braziulis, Vilma Iseli, Rimalda Beniušienė, Vytenis Aleksandraitis, Nerija Račkaitytė, Jolita-Romualda Račkaitienė, Vaidas Saukaitis, Andrius Paškauskas, Vladas Vaitkevičius, Alfredas Jankūnas, Ligita Juknevičiūtė, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Remigijus Spudys, Indrė Jasulaitytė, Andrejus Šimkus, Tomas Babičas, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Raimonda Miseckienė, Anatolijus Lipilinas, Artūras Globys, Algimantas Žiaunys, Petras Remeika, Tomas Donėla, Edgaras Dagilis, Elena Vaitkevičienė, Lionginas Mikėnas, Ingrida Andriukaitienė, Silvija Arzatskaja, Viačeslav Liminovič, Vaclovas Sudintas, Stasė Sudintienė, Marius Sudintas, Deividas Naudžius, Vitalijus Stipinas, Saulė Lapėnaitė, Gediminas Gaurinskas, Bronius Šlapelis, Eimutė Matijošaitienė, Nerijus Matijošaitis, Rimas Gargasas, Jonas Šiaučiūnas, Stanislava Račiūnienė, Danguolė Baužinskienė, Sandra Norkaitienė, Saulius Norkaitis, Zita Vaškelienė, Vida Vasilevičiūtė, Artūras Bartašius, Vida Miknienė, Vytautas Kaunas, Rimantas Uldukis, Dainora Motz, Rimantas Velička, Artūras Kurtinys, Ona Granauskienė, Robert Adair, Danguolė Tubutienė, Vytautas Sakavičius, Lolita Saldauskienė, Jonas Jasaitis, Loreta Avetisianienė, Janina Grikienienė, Algirdas Grikienis, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Daiva Birskuvienė, Aldona Žukauskaitė, Stepas Riekašius, Artūras Tubutis, Angelina Sadauskaitė, Egidijus Balys, Eurika Turonienė, Arvydas Turonis, Rokas Turonis, Vladas Vaitkevičius, Elena Vaitkevičienė, Vaidotas Giržadas, Valdas Giedraitis, Juozas Karsokas, Dalė Besasparienė, Ariadna Čiurlionytė, Diana Čiurlionytė, Aldona Žvirgždienė, Jurijus Jefimovas, Inga Michailova, Saulius Maskeliūnas, Arūnas Mykolaitis, Irena Mykolaitienė, Nerijus Kuzmenka, Laura Leonavičiūtė, Ugnė Urbelytė, Danutė Ona Jedzinskienė, Alfonsas Bertauskas, Gražvydas Januškevičius, Vilija Vilkienė, Alvidas Volkavičius, Henrikas Matusevičius, Vaidotas Valančius, Paulius Leistromas, Irena Stonytė, Lidija Veličkaitė, Stasys Žygelis, Bronius Bušma, Petras Kleinaitis, Artūras Globys, Jurijus Blakunovas, Nijolė Varpiotienė, Rosita Žebrauskienė, Jonas Žiauka, Tomas Jakutis, Laima Stankevičiūtė, Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė, Juras Rimša, Julena Gudaitienė, Agnė Kniečiūnaitė, Nijolė Šavelskienė, Alvidas Sinkevičius, Jolanta Miliauskaitė, Aušra Steins, Danielius Žygelis, Jovita Žygelytė, Algimantas Kurpis, Vaclovas Stončius, Vytautas Ungeitis, Vitas Žilis, Romualdas Bagočius, Irena Žeruolienė, Stasė Kulaitienė, Algirdas Barizas, Virginijus Partaukas, Valdas Bartusevičius, Vytautas Ašmena, Julija Ašmenienė, Vida Valūnienė, Birutė Šidlauskaitė, Saulius Šopaga, Rūta Urbelienė, Vytautas Vaitiekūnas, Ugnė Urbelytė, Silvestras Kastytis Kemežys, Rolandas Bružas, Rytas Belevičius, Nerija Račkaitytė, Jolita-Romualda Račkaitienė, prof.dr. Rasa Čepaitienė, prof. habil. dr. Eleonora Lassan, Egidijus Kuprusevičius, Vygandas Vladislovas, Valdemaras Šimėnas, Raimundas Černevičius, Raimundas Nutautas, Aistė Gavėnienė, Renaldas Ščiglinskas, Vida Valūnienė, Artūras Kurtinys, Romas Vilčinskas, Audrius Grušnys, Romanas Orlauskas, Danguolė Viešūnienė, Danutė Venckevičienė, dr.Vytautas Venckevičius, Airidas Budžys, Edvinas Kirvaitis, Aušrinė Juozaitytė, Vitalis Urba, Rimantas Baltakys, Alma Baltakienė, Deimantė Kančiauskaitė, Bronislava Mituzienė, Vladas Mituzas, Inga Mituzaitė, Raimonda Monsvidaitė, Romualda Daukšienė, Zinaida Mėlinauskienė, Arūnas Mėlinauskas, Aida Mėlinauskaitė-Stungienė, Gitana Kaulinytė, Viktorija Kaulinienė, Virginijus Kaulinis, Saulius Šiukšteris, Aušra Šiukšterienė, Rita Ligutienė, Marius Katkauskas, Toma Katkauskienė, Reda Žadeikienė, Rytis Žadeika, Edvardas Guogas, Vitalija Avižienė, Albertas Avižys, Ligita Liegaudienė, Arūnas Liegaudis, Regina Kindurė, Bronius Kindurys, Jonas Žalys, Sonata Žalienė, Sigita Šukaitė, Julija Andrejava, Sergejus Andejavas, Danutė Rudokienė, Antanas Rudokas, Dalia Lauciavičė, Kestutis Lauciavičius, Gintautas Barzdaitis, Mamertas Mačiukas, Henrikas Mališauskas, Rita Weidmann, Anatolijus Plikusas, Edmundas Sajauka, Rasa Šimkutė, Algirdas Didžiulis, Ramunė Motuzienė, Loreta Basienė, Edmundas Basys, Irma Varkalytė, Rita Varkalienė, Laimonas Varkalis, Jurgita Niauronė, Simas Niauronas, Jurgita Prakapaitė, Emilija Prakapienė, Ričardas Visockis, Rimgaudas Vyšniauskas, Martynas Šalkauskas, Algirdas Šalkauskas, Kazimieras Juraitis, Liudvika Kuzminčiūtė, Gintautas Sabonis, Robertas Jonutis, Andrius Užkuraitis, Lilija Nefienė, Aivaras Medževepris, Virginija Kubilienė, Gediminas Janeliūnas, Anelė Zagrebaitienė, Dovilė Zagrebaitytė, Valerijus Zagrebajevas, Genė Malinauskienė, Ona Vyšniauskienė, Laima Zagrebaitienė, Marius Maziliauskas, Vidmantas Malinauskas, Stasė Kulaitienė, Ona Granauskienė, Simas Jankauskas, Rimgaudas Putrimas, Dainius Plepys, Adomas Luote, Povilas Šimkus, Algimantas Stalilionis, Linas Kričala, Neringa Raslavičiūtė, Vaidotas Rastenis

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
66 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Valdžia išsigimsta

iš vidaus.Pamažu pūna.Nereikia užsisėdėti.

Baisu

Vienas žodis – šlykštu! Arba bėgti arba versti!

Aloizas

Norėjau pasirašytitiesos.lt.judejimas@gmail.com, bet pasirodo tai padaryti uždrausta. Jau ir glavlitas pasirodo pradėjo vėl dirbti. Kuo toliau tuo prezidentė praranda pasitikėjimą Lietuvos žmonėmis. O mes laukėme iš jos daugiau.

nėra kur

bėgti,reikia versti!!!Lai jie bėga,kaip šunyčiai

Anikė

Kuo pasidžiaugė ponia prezidentė?Klaipėdoje pastatytu galingu krematoriumu atliekų deginimui pačiame mieste.Jis degina nerūšiuotas atliekas,kurių ne tik pelenai nuodingi,o ir dūmai.Vėjas nuodus neša į visas puses.Pajūris taps visiems pavojinga zona.

mauzeris

Manyciau, kad sitie prezidento rinkimai turi buti saziningi.

marionetės negali pasirinkti.

įdomu, kas tampo už virvučių tą lėlytę polikarpovną? Komunistai, kgbistai, grušnikai, žydeliai, globalistai-iškrypėliai? Pagal viską, atrodo kad čia juoda plaukuota GRU ranka…

manyčiau

kad visai įdomi kol kas situacija. Į presidentus kandidatuoja tik buvę aktyvūs komjaunimo veikėjai + TSKP-istai, kurių biografija tikrai raudona. Kitų biografija dar slepiama. Manyčiau, jeigu atsirastų švarus kandidatas, jis galėtų visai rinmtai konkuruoti, o Tauta turėtų progą susivienyti ir išdrįsti pasakyti, kad nori ne komunistų valdymo, o permainų.

o ka

Grybauskaitei veikti,ji visa samoninga gyvenima siekia karjeros ir nesvarbu,kokia santvarka,tai nuomone

rinkejas

Nekenciu sios moteriskes.

to rinkėjas

jooo, Prezidentė – vienintelis Lietuvos bologis!!!
Ant kryžiaus ją, ant kryžiaus!!!

Rinkimės barnabą paulauską, tik jis išgelbės Lietuvą!!!

Va taip

I prezidentus einantis asmuo turi tureti seima ir buti lietuvis!

Juozas

Grybauskaite nera asmenybe, su vaikiska arogancija, principu ir su neaiskiu sleifu is praeities. Ji vadovaujasi dvigubais standartais ir jai nesvarbu, kad valstybeje nera tiesos, o teisesaugos institucijose dirbantys jos skirti vadovai supuliave ir be kompentencijos (Valys), kuriuos jai galima valdyti. Vyriausybiu premjerai Kubilius, dabar Butkevicius del islikimo kedese,perdetai lojalus Grybauskaitei, be savu nuomoniu. Mes-Lietuvos pilieciai esame kantrus ir nevieningi.

putino, lukašenko pėdomis - bus polikarpovna

Vaigausko kompanija, žiniasklaida, VSD jau pasiruošę vėl pasodinti melagę, vagilką, ateistę, kenkėją polikarpovną į prezidento kėdę

diedukas

Džiugina, kad nupuišusių ne tiek dauk Lietuvoje -tik 424!

Ar bent vienas iš panorusių eiti į šį postą tam tinkamas? Ar bent vienas iki
Grybauskaitės buvęs Prezidentas turėjo nesupurvintą biografiją? Nejau tikite,
kad mes dar kažką renkame? Ar netikite, kad mums renka? Ar nemanote, dad
Lietuvoje yra viena – masonų-globalistų partija, o lietuvos žmonės vergai?
Negi manote, kad jie atsitiktinai užsikabino masonų simbolius?

Panele lauzia intriga...

buti ar nebuti?, va klausimas koksai …

Arūnas > diedukui

Aš tai tikrai nesiruošiu taikytis su jūsų prognozėmis. Manau dar nesame tokie beviltiški, tad dar pakovosime. Na o jums su tokiu pesimizmu, belieka tik nusišauti.

Leonas

Štai ir atsakymas:
„Todėl nedvejodama renkuosi darbą jums ir kaip nepriklausoma kandidatė vėl dalyvausiu Lietuvos Prezidento rinkimuose.
Kviečiu susivienyti ir bendrai dirbti visus sąžiningus Lietuvos žmones, pilietiškas bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, stipriausius valstybės protus, atsakingus verslininkus ir skaidrias politines jėgas.”
http://www.president.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/lietuvos_respublikos_prezidentes_dalios_grybauskaites_pareiskimas_20374.html

romas

Rusijoj laiks nuo laiko vyksta prezidento Putino rinkimai. Tai ką pas mus bus prezidentės Grybauskautės rinkimai? Mat liaudis prašo…

Tomas

Man kažkaip neramu,nejau Lietuvoje taip ir neatsiras rimto pretendento į prezidentus,kuris galėtų būti atsvara dabartinei prezidentei.Laikas tiksi,o alternatyvaus kandidato,kurį galėtų paremti Lietuvos Sąrašas ir kitos
partijos ir visuomeninės organizacijos,kol kas nėra.Ir kas labai neramina,kad net viešos diskusijos nevyksta ta tema,nei jūsų,nei kituose portaluose.

Laisvas Laikrastis

skaitykite:Prokuratūrai ir policijai duota užduotis – bet kokia kaina uždaryti „Laisvą laikraštį“

vasia

Si laiska pasirasytu dag daugiau,jei ne kvaili naudojamu serveriu pavadinimai. kas gali juos zinoti.

Ar tautininkai ir kiti

ruošisai tam,kad bus klastojami rinkimai.Matomai,kd bus klastojami.

vasiai

Paplatinkite nuorodą per veidaknygę ir pan. – nors ką padarykite…

nusispjovė į garbingus žmones

nieko nereiškia polikarpovnai garbingi žmonės – jie ne tovariščiai iš partškolos,

Doc. Vytautas Venckevičius ir Danutė Venckevičienė

Jei kas gali, įrašykite į tą sąrašą ir mus. Iš Panevėžio.

Visom išgalėm

Balsuosiu ir agituosiu kitus prieš Grybauskaitę.

Visom išgalėm

Balsuosiu ir agituosiu kitus balsuoti prieš Grybauskaitę.

viktorija A

nomenklaturini rezima Lietuvoje sukure seimas su vyriausybemis (buvusiomis ir esamomis) ne prezidente! Todel tas erzalis pries prezidente visai suprantamas….

to viktorija A.

O nuo kada prezidentė tapo ne nomenklatūrininkė. Ji yra konservatorių statytinė, tuo viskas pasakyta.

paklydę

Lietuvos žmonės suklaidinti, suklaidinti, nes kažkam to labai reikia. Skleisti, komentuoti blogį, kuris sėja nepasitenkinimą Lietuva. Valstybė ponai, ne valdininkija ir valdžia, kurią mes patys ten įdedame. O mes žmonės, kurie dauguma pliurpia bile ką, nieko nedarydami. Kad būtų tvirta valstybė reikia dirbti. Jei D. Grybauskaitė daro ir daug daro, tiek, kiek net nepakeliama, ją reikia pulti, kąsti, apipilti srutomis ir apkaltinti tuo ko nėra. Nes ji dirba. Kas nedirba tas neklysta, klaidas galima pataisyti, o je nieko nedarysi, nieko ir nebus, tik pliurpalai. O kvailius nuveda į niekur. Kas yra kvailys, pasidalinkim mintimis. Kvailys, kuris nesusigaudo kas vyksta aplink jį patį, o prisigaudo skandalinigų prisigalvojimų. Tie skandalingi sugalvojimai neturi nieko bendro su realiu gyvenimu ir nieko neįtakoja. Bet kvailiui… Skaityti daugiau »

dar esame paklydę

Lietuvos žmonės suklaidinti, suklaidinti, nes kažkam to labai reikia. Skleisti, komentuoti blogį, kuris sėja nepasitenkinimą Lietuva. Valstybė ponai, ne valdininkija ir valdžia, kurią mes patys ten įdedame. O mes žmonės, kurie dauguma pliurpia bile ką, nieko nedarydami. Kad būtų tvirta valstybė reikia dirbti. Jei D. Grybauskaitė daro ir daug daro, tiek, kiek net nepakeliama, ją reikia pulti, kąsti, apipilti srutomis ir apkaltinti tuo ko nėra. Nes ji dirba. Kas nedirba tas neklysta, klaidas galima pataisyti, o jei nieko nedarysi, nieko ir nebus, tik pliurpalai. O kvailius nuveda į niekur. Kas yra kvailys, pasidalinkim mintimis. Kvailys, kuris nesusigaudo kas vyksta aplink jį patį, o prisigaudo skandalingų prisigalvojimų. Tie skandalingi sugalvojimai neturi nieko bendro su realiu gyvenimu ir nieko neįtakoja. Bet kvailiui… Skaityti daugiau »

Antas

Šita pati nepasitrauks.

Vilnietis

Aš prieš Grybauskaitę. Prižadėjo daug, nepadarė nieko. Be to, melavo dėl savo biografijos. Melagis negali būti geru žmogumi, juo labiau valstybės prezidentu.

Jonas

Nemanau, kad kas balsuos, nejaugi iki tiek degradavo musu pilieciai.
Butu tragedija Lietuvai jeigu isrinktu ta piliete.

Vytautas Venckevičius

Pania Lietuvos Dalia,jau gana demagogijs, Jau aišku ir man iš provincijos, kas yra kas. Klausiau Jūsų kalbos – baisu! Viskas kaip ir prieš 5-tą metų. Antanas Smetona turėjo prezidentūroje apie 16 žmonių ir tvarkėsi. O Jūs turite apie 160, o kokia nauda? Baigiate Lietuvą praskolinti. A. Smetonos laikais buvo sutaupyta tonos aukso, o Jūs skolinatės ir turime apie 50 mljrd skolos. GĖDA! Dinkite iš Lietuvos. Kaip ir mus apgavęs Landsbergis!!!

mociutie

o tai už ką balsuoti, kai tiek daug kandudatų?

VytautasVe>dar esame paklydę

Jums siūlau toliau eiti į girią – kol bus daugiau samanotų medžių. Tada žiūrėkite į labiau samanotus ir pagal juos orientuositės kaip ir TATA, anot a.a. S. Gedos, kur yra jūsų namai ir TIESA.

Ojojoj

Neteskite… Daug žalos pridaret ekonomikai.

Jonas

Kuris kandidatas tinka į prezidentus? Nėra nei vieno išskyrus Grybauskaitę. Ji žymiai produktyviau dirbo šalies viduje negu Adamkus, todėl ji yra dabar stipriai puolama. Vieni tai daro sąmoningai, o kiti daro tai kad kiti daro taip.

Pensininke

Melagis, kiseninis prezidentas, kuris i teisetvarkos vadovus skiria nekompententingus valius, kryzevicius, grinas tol valstybeje nebus nei TIESOS, nei SVIESOS. Siulau balsuoti uz tvirta, sazininga ir argumentuotai kalbanti N.Puteiki. Jis asocijuojasi su tvirtu buvusiu Bogotos meru A.Mockumi.Zurnale „Savaite” Nr.7 skaitykit „Renkame politikus- renkames savo kelia”

komunistai ir ju bobikai

Neturi but nei valdzioje nei valstybes tarnyboje.
Jeigu Lietuva demokratine ir teisine salis, tai kodel valdzioje iki siol sedi visokie komunistai paulauskai, grybauskaites ir jiems panasus ?
Kodel zmones jos ir ju sebrus nuolat renka ?
Kodel kitu valstybiu vadovai bendrauja su lietuvos komunistais valdzioje ?
Jeigu Lietuva demokratine ir nepriklausoma valstybe ka tuomet valdzioje veikia komunistai ir kgb agentai ?

Kritikas Pikčiurna

Ne žodžiais bet darbais mes Tėvynę mylim. Žodžiai, kaip ir visų kandidatų buvo gražūs. O darbai? Melas net dėl savo biografijos. Teisėtvarkos galių sutelkimas išimtinai savo rankose ir tik savais tikslais, kad supriešintų ne tik Seimą, bet ir visuomenę. Demokratinių bei žodžio laisvių siaurinimas pasirašant prieštaringas ATP ir kitų įstatymų pataisas bei pritarimas policijos smurtavimams, jau nekalbant apie VSD bei prokuratūros vaidmenį susidorojant su FNTT. „Skiepų” istorija. Baimė tiesiogiai pasikalbėti su žmonėmis ir savo kritikais. Suvereniteto ir tarptautinių iniciatyvų atsisakymas užsienio politikoje ir aklas pataikavimas ES biurokratams. Vien pritarimas Catherine Ashton bei Herman Van Rompuy išsakytoms nuomonėms, kad ES nebeturi likti tautinių valstybių bei tautų, viską pasako. Tai ne valstybės Prezidento bet karjeristo ir biurokrato pozicija be jokios atsakomybės už… Skaityti daugiau »

Jonas

Šunauja, baikit rašinėt nesąmones ant prezidentės.Ji dirba žymiai geriau negu prieš tai būvę.Tai Jums nepatinka. Bus gegužės 11-oji ir išsirinkit patinkantį.

Arūnas > Jonui

Šunauja tai tie, kurie mokinami nuolankiai tarnauti savo šeimininkui, ir pagal komanda loti. Kitą kartą prieš rašydamas susimastyk, ar ne sau adresuoji.

>Paklyde

Tai tamsta ir esate didziausias paklydelis ar paklydele.Labai lengva ranka visus isvadinote kvailiais, bet pats ar pati rasote absoliucias kvailystes.Norite, kad myletume ta savo maza, grazu krasta ir verkiate, kad reikia isrinkti tik Grybauskaite, kuri ta maza, grazu krasta nori isparduoti uzsienieciams, ieskoti skaluniniu duju ir, jeigu ju yra, atiduoti „shevronams”, butinai ivesti eura, nors tam ir nera galimybiu…Na jeigu tai yra ta didele meile tam musu mazam, graziam krastui, tai kas, pagal tamsta, kvailiai?

Rasa

Geresnės Prezidentės už D. Grybauskaitę nematau. Jei nereikia vogti ir išlaikyti vyro, vaikų, giminių. Melskimės, kad tik ji sutinka dirbti tokioje šmeižikų, šalyje. Neturit ką veikti tai ir durniuokit, kas jums gali įtikti šmeižikams, melagiams.

o aš

tiek daug iš pasirašiusiųjų pažįstu, bet balsuosiu UŽ.

to ":Visom išgalėm "

Žiūrėk trūkio negauk.

velnias jos nepaleis

Jeigu jau vieną kartą pardavei velniui sielą – tai jau amžinai…
Ir toliau Grybauskaitė klausys ne žmonių, ne Dievo, bet jos šeimininko – velnio

66
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top