Lietuvos vyskupai: ar gyvename kaip Jėzaus mokiniai?

Vatikano radijas

Kviečiame susipažinti su Lietuvos vyskupų išplatintu atviru laišku „Atsiverskime Gailestingumo jubiliejaus malonei“, kuriame Lietuvos krikščionys kviečiami pasirengti švęsti Gailestingumo jubiliejų, prasidėsiantį Romoje gruodžio 8-ąją, ir viešai liudyti priklausymą Jėzui Kristui gailestingumo darbais.

Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015–2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės, veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.

Šiuo laišku kviečiame Jus nepraleisti šio malonės meto ir dalinamės keliomis mintimis, kaip galėtume užauginti ir skonėtis širdimi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus vaisiais.

Kartu su popiežiumi Pranciškumi, visų pirma kreipiame mūsų žvilgsnį į Jėzų Kristų, kuris „yra Tėvo gailestingumo veidas“ (Misericordiae Vultus, 1). Per Jėzų patiriame gailestingumą, kuriuo Dievas mus pasitinka ir kuris yra mūsų išganymo sąlyga (plg. MV, 2). Nepriimdama ir nedovanodama gailestingumo, visuomenė prisipildo liūdesio, nusivylimo, beprasmybės ir susvetimėjimo jausmo. Tas jausmas pirmiausiai paliečia kenčiančius ir nesulaukiančius pagalbos, bet taip pat ir tuos, kurie ramybės ir džiaugsmo ieško tik sau, nuo „svetimo“ skausmo atsiverdami abejingumo siena.

Gailestingumo metai mus kviečia maldai. Turime įrankį. Dievo gailestingumo vainikėlio malda savo nuodėmes, žaizdas, baimes – visą savo gyvenimą, patikėkime Dievui ir leiskime Viešpačiui jį perkeisti, kad Dievo gailestingumą išgyventume kaip džiaugsmo, giedrumo ir ramybės versmę (plg. MV, 2). Atnaujinkime asmeninę maldą, junkimės į maldos grupeles, drauge dėkokime Dievui už Jo gailestingumą ir melskime jo sau bei visam pasauliui. Ypatingai prisiminkime visus sergančius, kenčiančius, dėkokime už jų tikėjimą, viltį ir už tai, kad savo malda ir auka jie vienijasi su išganančia Jėzaus Kristaus kančia. Turėkime drąsos ir mokykime maldos tuos, kurie melstis nemoka!

Visiems norintiems pradėti naują gyvenimą Jėzus įsteigė Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Jubiliejiniais Gailestingumo metais popiežius Pranciškus ragina iš naujo atrasti, patirti Atgailos ir Sutaikinimo sakramento galią. Jis prašo mus „Dievo Sūnaus, kuris, atmesdamas nuodėmę, niekada neatstūmė nusidėjėlio“ (MV, 19) vardu. Kvietimas skirtas kiekvienam: dėl savo gyvensenos seniai nutolusiam nuo Dievo, ir tam, kuris pašauktas kitiems Jėzaus vardu suteikti nuodėmių atleidimą.

Prašome visų kunigų savo parapijose tikintiesiems Advento, Gavėnios laiku organizuoti atgailos pamaldas, padėti pasiruošti susitaikinimui su Dievu ir švęsti jį. Paremkime vieni kitus bendruomenine malda ir padėkime patirti Viešpaties atleidimo grožį. Dovanokite ir užtikrinkite tikintiesiems galimybę ir kitu laiku priimti šį sakramentą, kvieskite ir susitikite dvasinio vadovavimo pokalbių.

Susitaikymas su Dievu mus sutaiko ir su artimu, daro jautrius jo poreikiams. Gailestingumo jubiliejaus metai įpareigoja uoliai įgyvendinti krikščioniškojo gailestingumo darbus ir taip pasitikrinti, ar gyvename kaip Jėzaus mokiniai. Popiežius Pranciškus ragina iš naujo atrasti gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, ateivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime ir mirusį palaidokime. Primena ir gailestingumo darbus sielai: nemokantį pamokykime, abejojančiam patarkime, nuliūdusį paguoskime, pikta darantį sudrauskime, įžeidimus atleiskime, kantriai pakęskime mus skaudinančius žmones, melskimės už gyvus ir mirusius (plg. MV, 15).

Veiklia meile trykštantis popiežius Pranciškus kviečia tapti piligrimu – apmąstyti savo, kaip krikščionio, per gyvenimą nueitą kelią – ir pasiekti Romą, kur bus atvertos popiežiškųjų bazilikų Šventosios durys, ar kaip piligrimui įžengti pro atvertas savo bažnyčios duris ir atsivesti tą, kuris dar neišdrįso.

Mums tokia ypatinga piligrimystės vieta šiais Gailestingumo jubiliejaus metais tampa Vilnius – Dievo gailestingumo miestas, kur kelerius metus gyveno Dievo gailestingumo apaštalė šv. Faustina Kovalska. Čia buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, šiandien garbinamas Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Čia pats Viešpats Jėzus šv. Faustinai apreiškė maldą, pavadintą Dievo gailestingumo vainikėliu. Čia savo pirmuosius įžadus davė Gailestingojo Jėzaus Seserų bendruomenės kandidatės, kurios dabar visame pasaulyje skelbia Dievo gailestingumą.

Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, vyksiančiame 2016 metais gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.

Išgirskime Dievo skambučio melodiją, kviečiančia mus atsiverti Gailestingumo jubiliejaus malonei! Išmokime tą melodiją ir skambinkime ja į kaimynų namų, ligoninių, globos, vaikų, vienišų žmonių namų duris! Dalinkimės gailestingumo vaisiais su kitais, kai jie prisirps dvasinio gyvenimo sode.

Visą Gailestingumo jubiliejaus laiką patikime Švč. Mergelei Marijai, Viešpačiui ištartu „Tebūnie“ tapusiai Įsikūnijusio gailestingumo Motina ir visos žmonijos gailestingąja Motina. Tebūna Ji mūsų kasdienybės reikalų pas Sūnų užtarėja ir teveda Ji mus Dievo gailestingumo šaltinio link.

Lietuvos vyskupai

Vatikano radijas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
8 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
8
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top