Linas Karpavičius. Lietuvos elito spindesys ir skurdas

Ar jūs ilgitės sovietmečio? O gal pirmyn į praeitį?

Žinau, kad daug žmonių Lietuvoje idealizjuoja sovietmetį. Pagal juos reikia suprasti, kad tada tai buvo tikrai geri laikai. Na, reikėjo truputį pertvarkyti sistemą ir viskas būtų ėjesi kaip iš pypkės. Ką ir skelbė M. Gorbačiovas. Socializmas su žmogišku veidu. Kainos sovietinės, o atlyginimai vakarietiški. Daug kas naiviai ir dabar galvoja, kad sovietija tai buvo socialinio teisingumo sistema, kuri, jei gerai pagalvojus, buvo visai gera.

Deja, turiu jums dvi žinias. Vieną blogą o kitą gerą. Pradėsiu nuo blogos. O ji tokia, kad sovietinė sistema tai yra ta pati žmonių pavergimo sistema, kurią jau seniai propagavo ir plėtojo eilė Vakarų filosofų (Marksas, Engelsas, Froidas, Markusee ir kiti). Visuomenėje panaikinama bet kokia privati nuosavybė, visuomenė suskaldoma į dvi grupes, kastas: nomenklatūrą ir liaudį. Nomenklatūra naudojasi viskuo kas yra visų sukurta, liaudžiai užtikrinamas „padorus” išgyvenimas. Suprantama, „padorus” išgyvenimas neturi brangiai kainuoti. Todėl, kuo pigesnis šios vergų minios išlaikymas, tuo geriau.

Antra žinia „gera” – mes einame pirmyn į praeitį. Komunistinė sistema grįžta su nauju užsidegimu ir tuoj gausime naudingą pasiūlymą gyventi komunistiniame rojuje. Suprantama pirmiau reikia paruošti tam žmones. O žmones paruošti reikia taip, kad jie nebesikabintų į praeitį, neieškotų ten iškilių ir gerbtinų dalykų, falsifikuoti ir tendencingai nupiešti įvykius ir priversti žmones bodėtis tuo kas gali juos suvienyti pasipriešinimui. O tai yra mūsų garbinga istorija, religija, kalba, gyvenama teritorija.

A. Sniečkus dabar pragare kreivai šypsosi. Istorijos ratas apsisuko ir pasirodo jis ir jo laikmečio istoriografai buvo teisūs? Tarpukario Lietuva buvo istorinė klaida ir nesusipratimas? Taip, iš komunistinio požiūrio taško žiūrint tai buvo klaikus nesusipratimas ir klaida. Buržuazinis nacionalizmas – toks terminas buvo sugalvotas sovietmečiu apibūdinant tarpukario Lietuvą. Juk žmonėms buvo išdalinta žemė. Žmonės į savo rankas gavo gamybos priemonę. O tai ir yra tikrasis žmonių išlaisvinimas. Kūrėsi laisvi ir nepriklausomi žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurie galėjo išlaikyti savo šeimas ir išleisti į mokslus savo vaikus. Buvo padėtas pamatas laisvų piliečių visuomenės susiformavimui.

Projektas „demokratija“ eina į pabaigą?

Atrodo, kad globalistai ir už jų stovintys „pasaulio architektai“ stoja į „paskutinį ir lemiamą mūšį“, ketindami pajungti jiems visą žmoniją – visiškai ir amžiams…

Nuolatos vykstantys Pasaulio Ekonomikos Forumo renginiai Davose (Šveicarija) tai paliudija. Koks iš tikrųjų yra globalistų jau pradėtas totalinio pasaulio pertvarkymo veiksmų planas, kuriam covidas tapo tik sėkminga priežastimi? Šiame renginyje dalyvauja tokie įtakingi asmenys kaip Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos nariai, JT generalinis sekretorius, TVF vadovybė, didžiausių transnacionalinių korporacijų vadovai, žinomi politikai ir kt. rodo, kad viskas daugiau nei rimta.

Pasaulis, kurį jie nori sukurti, yra labai paprastas.

Pasaulinį finansinį kapitalizmą, gyvenantį paskutinius savo metus, turėtų pakeisti itin supaprastinta socialinė struktūra, kurioje transnacionalinės korporacijos (TNK) ir jų savininkai taptų visko savininkais, turėdami visą galią ir teises. Nacionalinės valstybės, suverenitetai, religijos, kultūros liks praeityje – pasaulis taps viena korporacija su pavieniais savininkais, kurie rūpinsis savo „tarnybiniais žmonėmis“, žinoma – pastaruosius visiškai kontroliuojant ir visapusiškai disponuojant jų likimais.

Tai yra mums, kaip „ateities vizija“ siūlomas pasaulinis vergvaldžiams priklausantis dvaras, už kurio tvoros bus palikti skurdui ir organizuotam išnykimui pasmerkti „barbarai“ – kiti žmonės, kurie net nebus pakviesti į šią, „naujųjų žmonių“ kategoriją. Visa tai, žinoma, bus daroma su gražiais šūkiais apie „žmonijos pastangų sujungimą kovojant su naujais iššūkiais“. Ar tai neprimena mums sovietinės sistemos ir tų komunistinių lozungų, kurie žadėjo mums tą patį?

Koks laukia likimas kiekvieno iš mūsų pagal šią planuojamą ateitį? Tai kryptingas į būsimą „elitą“ neįtrauktų Homo sapiens transformacijos į iš esmės naują žmonių rūšį – „tarnybinį žmogų“, t.y. paveldimas „tarnybas” ir „specialybes” turintys, siaurai specializuoti ir kvaili „šeimininkų“ valios vykdytojai.

„Tarnybinis žmogus“ turi turėti minimalias, labai specializuotų, ribotų atliekamų funkcijų, žinias. Jo savimonė turi būti žema, padaranti neįmanomą bet kokią maišto galimybę. Jo veiksmus, elgesį ir dauginimąsi turi griežtai kontroliuoti „šeimininkas“. Jo gyvenimas neturi būti našta šeimininkui ir būti pelningas. Kitaip sakant „tarnybinio žmogaus” išlaikymas turi būti pigus. Jokiu būdu jo negalima maitinti jautienos steikais, avienos šonkauliais ar kiaulienos dešrelėmis. Geriausiai tam tinka gyviai, kuriuos galima auginti vertikaliose fermose (habuose) šalia šių „vergų” gyvenamų zonų. Jiems turi būti skirtas pats pigiausias maistas, primityvi medicina, primityvios pramogos ir minimalus „kultūrinis” gyvenimas.

Tuo pačiu metu „elitas“ ir jų atžalos mėgausis visais pažangos laimėjimais, augs intelektualiai, ilgai gyvens ir vis labiau tols nuo „plebėjų” – „tarnybinių žmonių“, sudarydami su juo du skirtingus porūšius žmonių populiacijoje.

Kokiu būdu į tai einama?

Visomis priemonėmis naikinama pagrindinių vertybių ir moralės principų sistema, įtvirtinta kultūriniame žmonijos kodekse, kurią pakeičia alternatyvūs „universalūs“ surogatai.

„Individo laisvė“ suabsoliutinama visose srityse (vaikas aukščiau už tėvus, individas aukščiau už visuomenę, visuomenė aukščiau už valstybę), griaunant valstybės autoritetą, kuri vienintelė gali užtikrinti visuomenės ir vertybių apsaugą, palaikant pusiausvyrą tarp žmogaus teisių ir laisvių.

Visais būdais skatinamas gimstamumo mažėjimas, pasitelkiant LGBT propagandą, „vaikų neturėjimo” judėjimą, abortų skatinimą, „šeimos planavimą” ir kt.

Pastebėkime, kad visa tai buvo sąmoningai ir seniai pasauliui ruošiama lemtis, kurioje įsigalės nauja totalinio dominavimo formą, kuri dabartinę „pinigų valdžią“ turėtų pakeisti absoliučių savininkų valdžia per vieningus skaitmeninius pinigus (CBDC).

Pažiūrėkime į viską naujai.

Kaip tai paveiks ir veikia mūsų Tėvynę Lietuvą ir jos sunaikinimą panaudojant tam mūsų „elitą”. Taigi, ar jie laikosi šio plano, ar jam prieštarauja?

Dauguma yra vadinamieji „naudingi idiotai“, kuriuos gyvenime veda vien savanaudiškumo jausmas, per kurį juos lengvai nukreipia ir naudoja globalistai – kaip, žinoma, šiuo metu jie yra pelninga „panaudojama medžiaga“.

Štai tik keli pavyzdžiai, kaip valdantieji jau iš esmės įgyvendina K. Schwabo „pasaulinio pertvarkymo“ planą. Visų pirma, tokie veiksmai apima beprotiškus ir pražūtingus ekonomikai suvaržymus, kvailas taisykles, naujus mokesčius, bereikalingą lėšų švaistymą (suprantama nenuskriaudžiant savęs), gatvių siaurinimus ruošiant jas mažiems elektromobiliams, stebėjimo kamerų sistemų sukūrimą, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemų „optimizavimą”, medicinos paslaugų prastinimą, naujausių išmaniųjų technologijų įgalinančių 24 valandas per parą stebėti žmonių operacijas ir veiklą įdiegimas, informacijos apie kiekvieną žmogų rinkimo įteisinimas ir t.t. ir panašiai. Visa tai yra neatsiejama visos planetos „tarnybinių žmonių bandos” kūrimo technologijos dalis, kuri tapo įmanoma jau dabar.

K. Schwabas atvirai rašo savo knygoje, kad vakar žmonės, kurie dar taip vertino savo teises, bet dėl mirties baimės, kuri jiems buvo įkalta į pasąmonę, šiandien noriai sutiks kad visiškai būtų sukontroliuotas kiekvienas jų žingsnis. Suprantama, kad viskas diegiama po „saugumo, gerumo, tvarumo ir įtraukumo” vėliava ir iš didelės meilės bei rūpinimosi žmonijos ateitimi.

Smulkaus verslo bei vidurinės klasės žlugdymas yra akivaizdus pasiruošimas revoliucijoms. Nes, priešingai paplitusiai klaidingai nuomonei, „revoliucinė klasė“ pirmiausia yra ne tie, kurie yra socialiniame dugne (tokio žmogaus mintys yra ne tiek apie teisingumo atkūrimą, kiek apie tai, ką rytoj valgyti), o tie, kurie dar visai neseniai gana gerai dar maitinosi, o šiandien staiga to neteks. Būtent jie bus tas avangardas, kurie priešinsis „pokyčiams“.

Šis žaidimas globalioms jėgoms yra be pralaimėjimo. Net nesvarbu kas bus valdžioje po rinkimų. Nauji „alkani vilkai” atėję į valdžią gaus tokį pasiūlymą, kuriam negalės atsispirti. Vienus „naudingus idiotus” pakeis kiti, dar didesni „naudingi idiotai”. Vertybinio stuburo ir noro pasiaukoti neturinčių, tarnauti pasaulio architektams pasirengusių yra minios. Lipa vieni per kitus, kabinasi į valdžios olimpą nagais ir kanopomis, nes vietų skaičius prie „vaišių stalo” ribotas.

Šie visi „naudingi idiotai” tikisi, kad procesui užsibaigus naujieji pasaulio šeimininkai jiems bus numatę padorią vietelę prie jų kojų. Jie labai apsirinka. Jie bus paaukoti, kaip paaukoti bus visi laisvi laisvos šalies piliečiai. Kitaip sakant, kai „mauras” atliks savo darbą jis bus atiduotas minios sudraskymui. Todėl vienintelis šiandien išsigelbėjimas tiek „elitui”, tiek paprastiems piliečiams yra būti kartu ir laikytis išvien. Tokiu atveju bent jau nebūsite sudraskyti savų.

Ir senieji ir naujieji „naudingi idiotai” bet kokiu atveju liks „už borto”. Dirbtinis intelektas ir naujausios technologijos pirmiausiai sumažins „naujojo vidurinio” sluoksnio poreikį į kurį ir taikosi šis „elitas”.

Kai galutinai šių idiotų valdžia praras bet kokį autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą, per „tautos atstovų” valdžią bus įgyvendintas valstybės „atsisakymo“ mechanizmas. Tai yra JT, vietoj oficialių pasaulio valstybių atstovų visas savo struktūras sudarys iš „tautos atstovų“ (tarkime po formalaus „balsavimo internetu”), kuriuos iki to momento bus išpopuliarinę socialiniai tinklai ir žiniasklaida. Šurikai, minedai ir kiti, kurie gavę didelius įgaliojimus bus ištikimi ir lojalūs. Be to tam tikra prasme teisėti. Juk tauta internetu už juos nubalsavo.

O tada liks tik vienas žingsnis iki visiško („tautų atstovų” vardu), bet kokio valstybingumo apskritai, panaikinimo. Visą valdžią perduodant „virtualioms valstybėms”. Tikrieji jų savininkai (ką svarbu suprasti!), žinoma, bus ne įvairūs „naudingi idiotai” ir „liokajai”, o tie patys ponai ir ponios, kuriems K. Schwabas pristato savo naujojo pasaulio kūrimo planus Davose.

Didžiausią sumišimą šioje situacijoje sveiko proto požiūriu sukelia daugumos Lietuvos „elito“ elgesys, kurį, matyt, sudaro besąlygiškai gudrūs ir beprotiškai praktiški žmonės, bet kartu jie yra visiški idiotai: nemoka „skaičiuoti variantų“ ir pastebėti tendencijų.

Šiandien absoliučios daugumos jų veiksmai aiškiai padeda įgyvendinti globalistų planą, su kuriais mūsų „elitas“ jaučia savotišką „klasinę vienybę“. Jie nebijo daugumos pasaulio žmonijos (įskaitant ir savo žmones) pavertimo „tarnybiniais žmonėmis“, nes jie, tikisi perimti kaip dovaną, už „ištikimų varovų” vaidmenį, garbingą vietą naujajame „elite”. Jie galvoja, kad jų dabartinė padėtis, sukauptas turtas ir pinigai jiems suteiks kažkokių privilegijų. Naujajame pasaulyje jų turto kaina bus lygi Lego kaladėlių kainai, o sukaupti pinigai turės mažiau vertės nei saldainių popierėliai.

Tačiau, kaip sakoma viltis miršta paskutinė. Į paveldimą „elitą“ patenka griežtai tik aiškiai apibrėžti klanai, kurie yra atitinkamų uždarų organizacijų nariai – „svetimieji“ ten nebus įleidžiami. Net ir verslo atstovai bus priversti, vienaip ar kitaip, savo verslus perleisti stambesnėms pasaulio korporacijoms. Kalbant apie pinigus kaip ateities garantiją, tai daugiau nei juokinga. Pinigų kaupimas nebetenka prasmės.

Suprantama, kad mūsų „elitas” dar pasaulio architektams reikalingas. Kas jei ne maldeikiai ir landsbergiai padės užbaigti sudoroti Lietuvos valstybės projektą. Todėl kol kas jiems, įtakingi tarpininkai spaudžia ranką ir užtikrina jų padorią egzistenciją. Tačiau ateitis jų ta pati – jie bus atiduoti įsiutusiai miniai sudraskyti.

Jei šių „geopolitikos gigantų” viltys užimti bent kiek padoresnę vietą ateinančioje kastų visuomenėje dar galima laikyti kažkiek pamatuotomis, tai visokių ekspertų, politologų, teisininkų, analitikų, duomenų mokslininkų, „žurnalistų” ir kitų „propagandos fronto” darbuotojų viltys suduš kaip šampano taurė išslydusi iš drebančių alkoholiko rankų po daugiadienio užgėrimo.

Galiu visus pradžiuginti tik viena gera žinia, kad šitiems veikėjams, kiekvienas iš mūsų turės galimybę „padėkoti”. Jie bus apgyvendinti šalia esančioje gyvenamojoje zonoje, vakarų geto, dešiniojo bokso vienoje iš gyvenamųjų patalpų.

Ne kartą ir ne du, ne vienas protingas žmogus perspėjo, kad artėja pasaulinė „konfiskavimo reforma“. Suprantama, kad globalistai neabejotinai kurs savo „ateities pasaulį“ kieno nors kito sąskaita. Būtent dėl ​​didžiausio visų laikų piniginių indėlių ir turto nusavinimo, visų tų, kurie neįtraukti į „išrinktuosius“ laukia vienodas likimas. Nacionalinio „elito” nebus pasigailėta.

Juokingiausia, kad tokiam konfiskavimui džiaugsmingai pritars visų pasaulio tautų plebėjai, kurie iki to laiko dėl rinkos ekonomikos „grimasų” bus netekę savo didumos turto ir pajamų ir stovės su išmaldai ištiesta ranka. Bus populiariai aiškinama, kad tai daroma vardan „aukštesniojo teisingumo“, kad kovojama su akivaizdžiai neperspektyviu finansiniu kapitalizmu, pertvarkant visuomenės gyvenimą kažkuo labiau socialiniu. Daug apkvailintų žmonių visame pasaulyje pritars perėjimui prie „didesnio socialumo“!

Nesuvokdami, kad šis „didelis socialumas“ yra ne kas kita, kaip būsimų šeimininkų rūpestis savo būsimais vergais („tarnybiniais žmonėmis“), kuriais, kaip planuoja globalistai, žmonija mielai sutiks tapti, kad nemirtų nuo epidemijų ir bado. Kurie be abejo mus ištiks.

O ką aš galiu pakeisti?

Mėgstamiausias klausimas, bandantis save pateisinanti iš lūpų tų, kurie net vardan savo vaikų ateities negali atitraukti akių nuo televizoriaus, o užpakalio – nuo ​​sofos. Ką mes galime padaryti?! Praktiškai neturėdami jokios įtakos dabartinės politinės sistemos sprendimų priėmimui. Užspausti mokesčių, kasdienio išgyvenimo sunkumų ir įžūlių biurokratų savivalės. Įklimpę į kasdienę kovą dėl išlikimo, kurią, retkarčiais pralaimime.

Tikiuosi, galime. Bet koks pasipriešinimas visuotiniam blogiui prasideda iš vidaus – nuo ​​žmogaus savimonės, nuo pasirengimo priešintis, kad ir kas būtų. Kalbama ne apie tai, kad griebti vėliavą ar šakes ir bėgti prie Seimo. Pirmiausia priimant sprendimą savyje – ar tam pasipriešinsi, ar esi pasiruošęs tapti „tarnybiniu žmogumi“ už maisto davinį, vandens stiklinę ir vakcinos dozę.

Vakarėlių ir linksmybių laikas baigėsi. Gyvenimas suteikė mums visiems dovaną – nuveikti kažką prasmingo. Tavo valanda išmušė. Atėjo laikas pasirinkti pusę.

4.8 21 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
52 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
et,

nesąmonės. Mes nieko negalime pakeisti

T0mas J.

Va ant tokių tipų kaip tamsta labiau pykstu nei ant Švabo. Nėr nieko blogiau kaip nekovingas pesimistas.

et,

pesimistas tai tiesą žinantis optimistas.

oooo

o tiesa tai tokia kad pramonė iškelta į Kiniją, žemė žemvaldžių su galinga ir našia agrotechnika ir gamintojai nereikalingi es, todėl ir naikinami žmonės, pagal Romos klubo Šveicarijoje koncepciją – auksinis milijardas, hibridiniu būdu

ne tik

ir orą pridergia kinijos ir kt. pasaulio logistika ir turizmas orinis, dergiamas ir dergiamas oras, dėl turizmo ir logistikos nuolat dergiamas ir dergiamas oras o paskui ant karvių bėda verčiama.

et,

na tai minusiniai siūlykit kaip konkrečiai pakeist švabo koncepcijos virsmą.

Rasa

Galime, bet supranta ne visi. Pirma – suprasti. Antra – veikti.

123.

ir ką padarysi,jei tiknčių dauguma,o žinančių ir galvojančių vienetai.pasaulyje prieš kovido aferą protestavo milijonai,o čia? aferistai surado laibai daug talkininkų nepaklusniųjų gyvenimus sutikusius paversti pragaru.lenkai,vengrai tikrai priešinsis,bet čia tikrai ne.

o dabar

sugrįžta baisūs laikai

jo jo jo

grįžta feodalizmas- korporacizmas su korpais ir korpų beteisiais vergais

jo jo jo jo

šlykštukas švabelio koncepciją platina

Dalia

O gal tikrai kaip sako Putinas reikia keisti pasaulio samprata,kad tokie kaip Svabas negaletu igyvendinti savo idejos,o juk igyvendina ne vienas su visa galinga struktura,

Marius

Iki pirmos klaidos. Tokius straipsnius reikia skaityti iki pirmos klaidos, nes padaroma klaida, po to ant tos klaidos kuriamos kitos klaidos. Tame ir bėda, kad tarpukario Lietuva buvo daug kuo socialistinė. Labai konkrečiai: žemės išdalinimas yra būtent komunistinis veiksmas: atimti žemę iš dvarininkų ir išdalinti valstiečiams. Atimti ir išdalinti. Tai tikrų tikriausias rusiškas komunizmas, lygiavos siekimas. Ir priežastys yra istorikams žinomos, bet jie, žalčiai, tyli. Kai kas sakys kas čia blogo? Ogi blogai tai, kad liko daugybė kumečių kurių drabo ranko nebereikėjo, ūkininkai jų nesamdė ir prasidėjo lietuvių emigracija į Pietų Ameriką, kur jie ten išnyko. Antra, visos tos tarpukario įmonės „Lietūkis“, „Maistas“, „Pieno centras“ buvo valstybinės, tai ir vėl komunizmo užuominos. Ir apskritai visas šis straipsnis tau naujojo „blogiečio”… Skaityti daugiau »

užuojauta mariukui

Betgi žiaurus dalykas ta MIKROCEFALIJA

Marius

Anoniminio menkystos nuomonė. Bet man patinka, kai nevykėliai amsi. Tai ką parašiau yra absoliuti tiesa. Ką nebuvo emigracijos į Pietų Ameriką? Buvo. Ką atėmus žemę iš dvarų kumečiai pralobo? Gi ne. Jie neteko darbo.

Susimaišęs vertime

Karpavičius nupirks seną džipą Tapinas – naujų radarų ir eisime kovoti už šviesią ateitį.

Judas Iscariot

Kur gi ne….. Vakarai blogi, o va maskolynas yra neįtikėtinas gėris. Žinau tik tiek, kad Vakarų civilizacija susitvarko su savo problemomis. O prakeiktas ruskynas niekada.

Dronas

Kaip gražų. Vatiniai veikėjai tokie kaip prašalietis ir Ko, gina „naują”, „šviesią”, neofeodalinę santvarką, kartu su… Edukuotais-vakcinuotais, labai progresyviais. Paplokime draugai, naujajam putino-vakarų komunistėlių/korporacijų aljansui. Gražu. Niekada neabejojau, kad tai sistema, o ne pavieniai sutapimai. Ačiū, kad eilinį kart tai patvirtinai. Šaunuolis.

eik jau eik jude

rusiją valdo žydai – žydas putinas, žydas medvedevas, žydas mišustinas, žydas leninas, žydas trockis, žydas stalinas, žydas garbačiovas, net žydo rotšildo proanūkis hitleris baisėjosi ką žydai padarė su rusų tauta.

Prašalietis

Paskaitai Lino Karpavičiaus „analitinį” straipsnį „Lietuvos elito spindesys ir skurdas” iš vietinės operos vardu „demokratija ir valdymas” ir negali patikėti, kad vakarietiškai 30 metų civilizuotame lansberginiame durnių laive iki tokio „lygio” gali nusiristi „filosofinės minties” fokusininkas. Paskaitęs Karpavičiaus skleidžiamą „miglą”: ” apie žmonių svajonę „grįžti” į praeitį..  Karpavičių Linuko be jokių konkrečių palyginimų fokusinius pasakojimus apie „netikėjimą ar tikėjimą”, kada žmonėms gyventi buvo”geriau ar blogiau”… Visiškiems puskvailiams gali atrodyti „žiniomis” Karpavičiaus – „sovietinė sistema tai yra ta pati žmonių pavergimo sistema, kurią jau seniai propagavo ir plėtojo eilė Vakarų filosofų (Marksas, Engelsas, Froidas, Markusee ir kiti)…” Sovietinės socialistinės sistemos „žinovas” Karpavičių Linukas pateikia „argumentą”-„Visuomenėje(tarybinėje-socialistinėje) panaikinama bet kokia privati nuosavybė, visuomenė suskaldoma į dvi grupes, kastas: nomenklatūrą ir liaudį”…. Tik pirmas savavališkai užsivilkęs baltą… Skaityti daugiau »

Diagnoze

Seneli, tau Alzheimeris.

Prašalietis

Lansberginiame durnių laive baltą chalatą užsivilkęs „psichoterapaute”, diagnozes su Karpavičių Linuku geriau nustatinėkit tokiems kaip ir patys gyvenime nieko nemačiusiems, faktinės istorijos nežinantiems, konkrečių rimtesnių darbų nedirbusiems, šiandiena akivaizdžių realių dalykų nesugebantiems suvokti…vietiniams Tik Tok-iniams runkeliams. Tavo diagnozės, kaip ir Karpavičių Linuko „išmintis”, jauniesiems vietiniams runkeliams tikrai padės pasiekti tokias „vakarietiško, nemarksistinio tobulėjimo aukštumas”, kokių nepajėgus ir po 30 „laisvės ir nepriklausomybės” nuo sveiko proto susapnuoti Sovietijoje „vergavę” Lansbergių Vytautukas, Grybauskų Dalytė..75 metams užsislapstinę varijotai… jų palikuonys…

Asilui

Tau ne tik Alzhemeris, tau ir su prostata problemos, asile. Tu impotentas.

Prašalietis

Kas lansberginiame durnių laive yra šiandiena juokingiausia, kad, įtikėjęs vietinių „karpavičių patriotinėmis išmintimis”- sala(lašinių)ukraini, marksizmas ateina, jaunas „išminčius” velkasi baltą chalatą ir pasidaro ne tik vietiniu „psichoterapautu”, bet ir ano galo specialistu(prostatos diagnozuotoju) ir seksologu(girdėjo sulietuvintą užsieninį žodį”impotentas”), nors, aišku, pats kol kas nežino ir su savo tėveliais aiškinasi kokios pats esa”lyties”. Kaip įprasta lansberginiame durnių laive šiandieniniai savo lyties jaunieji ieškotojai, kaip taisyklė, pasimuilinę delnus ar be muilo „treniruoja” nesuprantamos formos ir būsenos savo „anuos” spręsdami su tėveliais ar be jų kokia „seksualinė” orietacija gaunasi ir kokios norėtųsi kai patys seksualiai suaugs,tai yra sulauks 40 ir daugiau metų..

Nusususiam komunistui

Kriošena, Alzheimeri diagnozuoja psichiatras, neurologas kartais , ne psichoterapeutas. O kad tau, sovietmecio seneli, visas smeliukas jau net pries dešimtmetį išbyrėjo – pagal marazmatiška komentaru stilių matosi. Tuoj padvėsi, seneli ir bus tau šviesus komunizmo rytojus 😀

Prašalietis

Jaunasis bičiuli, matosi, kad pats ar su tėvų leidimu baltą chalatą velkiesi ne pirmą kartą. Gaila, kad vardini kas ką „diagnozuoja” neatsakydamas sau ir neatsakęs kitiems ar jau pavyko pakankamai pačiam ar su rėvelių pagalba susipažinti su savo lytiniu organu ir atsakyti sau į klausimą „kokios lyties esi”. Po to, tavo kaip ” mediko” gyvenime svarbus klausimas reikalaujantis neatidėliojančio atsakymo yra „seksualinė orientacija”… Žiūrėk nepavėluok su atsakymais, nes tik po minėtų dalykų išsiaiškinimo gali pabandyti patirti, pagal tavo pasirinktą seksualinę orientaciją, atitinkamą gamtinį jausmą. Po ko gali viltis, kad geriau suvoksi komentarų „stilių” ir kitus dalykus… Apie šviesų teorinio „komunizmo rytojų” supratimo neturėsi, bet atsakius į tavo lyties ir seksualinės orientacijos klausimą, net ir pirma laiko „padvėsti” tikrai bus lengviau…… Skaityti daugiau »

Dronas

Geras straipsnis. Vis galvojau, kaži kiek žmonių priėjo tokių pačių išvadų. Malonu, kad pakankamai daug. Bet žinojimas ir supratimas tai tik pusė darbo…

Kapsukieti, autoriau,

o dabar į turinčius nuosavybę ir neturinčius jokios nuosavybės. Ką čia galėtų rimčiau mums kapsukiečiai patikslinti? Kaip čia gavosi, kad Bolševikų partijos aktyvistai tapo milijonieriais, milijardieriais, o tie, kurie rizikavo gyvybe ir pasisakė už teisėtą privačią nuosavybę liko be nieko – užribyje? Kaip čia gavosi, kad proletariato ganytojai ir kagebistai, obechaesas su CK sekretoriais tapo kapitalų ganytojais, o Kapsukė netapo VU, o liko ta pačia, tik modifikuota, kaip po kovidinių skiepų, Kapsuke? Dabar žmonės norima modifikuoti link beždžionių skiepų ir ko ten dar pagalba – paversti būsimais oligarchų iš Bolševikų partijos vergais, pamažinus žmoniją ir konkrečiau – europiečius? P.S. Aš už rinkos ekonomiką, bet ne už oligarchomonopolinę rinkas ikanomiką, už lygybę, bet ne už lygiavą ir nesu skarmalių pusėje –… Skaityti daugiau »

habilitâs

Pirmyn, vergai nužemintieji,
Išalkusi minia, pirmyn!
Sukilkit, žmonės pavergtieji,
Visi kovon išvien smarkyn!
Pasaulį seną išardysim,
Iš pamatų pačių ir tuo
Naujai pasaulį atstatysim–
Kas buvo nieks, tas bus viskuo.
Toliau –
priedainis (kartojama 2 kartus):
Tai jau yr paskutinė
Sprendžiamoji kova
Internacionale
Žmonijos atgaiva

Jules

Habilitai, tikiuosi pats nesi habilituotas traukiny „Москва – Вильнюс” ir nepametęs jame Mokslinio komunizmo kvalifikaciją, įgytą MGU (Maskvos valstybinis), kaip nekurie VDU prapiesoriai Kaune ar Vilniuje tokie patys jauni ir seni neosovietikai? Bolševikas, proletaras, Kompartijos aktyvistas ar nepartinis, blokuotas su Bolševikų partijos aktyvu, nesvarbu kokiame mieste ar kolchoze, dabar jau tapęs viskuo iš nieko – kolchozų milijonieriumi Moterų partijoje ar jos transformacijoje į skvernų Kolchoznikų partiją dėl runkelių akelių ir auselių, dėl tų mūsų nuolat gelbstimų skriaudžiamųjų mažučiukų, miesto ar užmiesčio milijardieriumi. Dabar gi vyksta „Mirovaja-globovaja revoliucija” milijardierių, kovidistų ir kitų labai jau liberalių aktyvistų. Lietuvos elitas nori būti to baltymo spygliu. Vyksta paskutinė sprendžiamoji kova dėl Pasaulio Vyriausybės, visuotinai žinomos nacionalinės kilmės, ir mūsų genetinių transformacijų – dreifavimo link… Skaityti daugiau »

šiuo atveju ....

o man atsibodo tie „naivūs” įtikinėjimai ,kad žmonės Lietuvoj labai patenkinti dabartiniu turgaus (rinkos ) režimo „demokratija”. Daugumai piliečių tikrai ne geriau ,kai koks nors eilinis vagis pasistato dar vieną pilaitę ( juodos dėžutės pagalba,kaip jau atvirai rašinėjama) , prie jos – dar vieną prabangią auto ir dar drįsta kitus mokyt gyvent.Didelei daugumai piliečių tikrai daug komfortiškesnė buvo „ana” sistema ,nors tuometinius vadus taip pat keikė ,kaip ir dabartinius.

Topas

Visa tai jau net nebeslepiama. Galima sususirasti WEF ideologų knygose, straipniuose ir interviu. Čia tik nukaršusiems pedopartijos jenteligentams komentaruose samokslo teorijos vaidenasi.

pizdukai kolaborantai

ir pedofilai ir pederastai
ir komunistai ir kgbistai
ir stribų palikuonys
——
tai Lietuvos Elitas – nuo 1944 metų
——
padorūs patriotai žuvo partizanuose, sibire,
dabar išvaromi iš Lietuvos į emigraciją – su „teisingumo” pagalba

slava

lansberk su lansberkuka

Dzeikas

Svarbu, kad tauta po litewsku kalbetu, o kas ja romins rupi tiek pat kiek kolchozo Margei jaucio vardas.

Al.

Tai ką tu čia, bėdžiau, veiki. Gyventum sau Amerikoj, ir keiktis nereiktų.

Dzeikas

Bandau patraukt morka kuria jums po nosimi pakabino ir kuria virs 30 metu bandote dantimis pagauti.

Al.

Bet jei laikai, kad lietuvių tauta beviltiška, tai kokia tavo pasiaukojančio triūso prasmė ? Suvargusią, bandančiai išlikti tautą su pasitenkinimu iškeikti labiau panašu į kerštą, nei pagalbos ranką.

Dzeikas

„bandancia islikti tauta”🤣🤣🤣 Ne, ne.Jeigu TAUTA bandytu islikt, tai tokios pastangos keltu visokeriopa pagarba. Bet nereikia paisyti mirazu kuriu nera. Tokiu pastangu tauta nedaro.Ta tauta sudarantys atomizuoti individai, kuriuos tevienyja kalba ir vergu mentalitetas bando individualiai gelbeti savo subines. Kai gelbejasi TAUTA, tarkim, is skestancio laivo, tai stipriausi vyrai bando uzdaryt vandens sunkimasi, vidutiniai is visu jegu spaudzia vandens pompas , silpniausi rikiuoja moteris ir vaikus prie gelbejimosi valciu ir pasiruose evakuacijai laukia ka isakys kapitonas. Durniu laive vaizdZelis diametraliai priesingas: niekas i triuma skyles klijuot nelenda, kelis durnelius is silpnesniu prievarta ten ikiso ir liuka uzdare – tipo jie ten vandeni salina.Kapitonas oriai zirguliuoja ant tiltelo zvairuodamas i avarini malunsparni kur sedi pilotas sildantis varikli. Stipresnieji susibure gaujon po… Skaityti daugiau »

Al.

Man atrodo, šiam žanre tiesiog švaistai savo talentą. Galėtum būti neblogas literatas. Nebent renki medžiagą, kaip koks Babelis.

Dzeikas

Pradesiu is tolo: Vienas kuriam dera prisiklijuoti asilo ausis ir nesioti lentele su uzrasu „Iskeiciau laisve i Lietuva” bedavoja, kad slankioja kandys(svetimi, ne vietiniai) ir iesko kas blogai padeta , kad pasivogt. Ir niekas ju i vieta nepastato, ar nepavaro salin. Daznai padargai kokie vertingesni ir dingsta.Kaimas miesto pasonej – pasiturintis to bish. Pats grizo is JAV nes „vaikai, ble…, uzp…, net namuose angliskai kalba”. Tai iprato, kad serifas m(dar pasitaiko redneku valstijose) ar policajus tokius tipelius pamates iskart klausia ka tie cia pameten. Jeigu nieko ir ne pas nieka konkreciai neatvyke tai isvaziavimas is gyvenvietes va ten.Laimingos keliones. Sakau tai kreipkites i seniuna, arba susimeskite po 10 euru visas kaimas ir nusamdykite koki kruta berna kuris ant „pusie stafkes”… Skaityti daugiau »

Kremliaus agentas

Atleiskit, bet už ką reikia Lietuvą gerbti? o konkrečiau, už ką reiktų lietuvius gerbti? gal už tai, kad jie tokie tūpi, kad nesugebėjo pasirūpinti milijonu badaujančių saviškių ir tie turėjo bėgti ieškotis gyvenimo į emigraciją? lietuvių elitas yra mėšlas, padugnės ir nevykėliai. Maksimum ką jie sugeba tai laižyti amerikono, vokiečio ir žydo užpakalius. Griauti paminklus ir statyti vamzdžius vietoj jų. Internetuose jie šneka apie orkų spermą, mėšlą, rusifikuotus dalbajobus, voldemortus, galvijus, senes, rusų valymą ir ėjimą nachui, paminklus balvonams ir lenkų karstymą po vieną per metus. Rimtai, už ką reiktų gerbti lietuvius? juk akivaizdu, kad jūsų elitas jau daugiau nei trisdešimt metų užtikrintai gamina tik padugnes. nepriklausė stambioms aviakompanijoms ir nebuvo išprievartauti skiepytis nuo covid. Per 2022 metus šitas supuvęs „elitas” degradavo tokiu mastu,… Skaityti daugiau »

slava

kur tik tekę pabuvoti tai visur apie lietuvius ir lietuves vien blogai atsiliepiama ir geriau slėpti kad esi lietuvis, pagal mano patyrimus.

Marius

Skaudi tiesa. Taip. Kiekviena tauta turi tokią valdžią kokios nusipelnė – ne mano žodžiai.

taigis

Viename filme nuskambėjo maždaug tokia frazė- nėra jokių partijų, nei kairiųjų, nei dešiniųjų. Yra tie ,kurie turi, ir tie. kurie neturi. Tie kurie turi, imasi bet kokių priemonių, kad turėtų dar daugiau.

JO jo

realybėje yra tik tie kurie moka mokesčius ir kurie nemoka mokesčių

taigis

Vokietijoje metinės pajamos virš 56000 eurų apmokestinamos 42 proc., Lietuvoje tokios pajamos apmokestinamos 20 proc., Lietuvoje metinės pajamos virš maždaug 120000 eurų apmokestinamos 32 proc. , tačiau virš tų pajamų nebereikia mokėti sodros mokesčio.Vokietijoje metinės pajamos virš 260000 eurų apmokestinamos 45 proc. ( Lietuvoje tais pačiais 32 proc.) GPM.

Draugas klausia

Kiek % lietuvių gauna daugiau kaip 56 000 euru per metus? O kiek vokiečiu?

Al.

Jei pagrindinė surenkamų mokesčių dalis – iš PVM, tai juos moka visi. Ir, santykinai, varguoliai sumoka daugiau.

Skaitytojas

„… savininkais, kurie rūpinsis savo „tarnybiniais žmonėmis“, žinoma – pastaruosius visiškai kontroliuojant ir visapusiškai disponuojant jų likimais.“

Rusiška sintaksė. Natūralia lietuvių kalba būtų „kontroliuodami“ ir „disponuodami“. Rusiška sintaksė, kurios į lietuvių kalbą prikaišioja patys gimtakalbiai lietuviai, yra turbūt šlykščiausias sovietmečio palikimas.

O Schwabas yra šiek tiek pervertintas. Vieną dieną senis nusigaluos ir užsimirš. Ir tiek tos bėdos.

et,

bus kaip filme „Baudžiauninkė”, savininkai su savo vergais darys ką norės.Žydo švabo svajonė.

Su lietuviais

daro ir darys ką nori.

52
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top