Marius Kundrotas. Tikėjimo kritika ir jos ribos

Kovo pradžioje iš Rusijos pasigirdo žinia: ateizmas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Stavropolio gyventojui Viktorui Krasnovui iškelta baudžiamoji byla už teiginius, jog Dievo nėra, o Biblija – tik žydiškų pasakų rinkinys. Už tai jam gresia metai kalėjimo. Šis atvejis sulaukė liberalių žmogaus teisių gynėjų dėmesio, bet jis įdomus tiek tikėjimo, tiek demokratijos atžvilgiu.

Netikėjimo laisvė – tai antroji tikėjimo laisvės pusė. Viena be kito sunkiai įmanoma. Netikėjimo uždraudimas ir tikėjimo viršenybės įtvirtinimas įstatymu – vienas žingsnis iki teisinio reglamento, apibrėžiančio, koks konkrečiai tikėjimas pats teisingiausias arba net vienintelis teisingas. Netikinčiųjų padėtis valstybėje – lakmuso popierėlis, rodantis, kas laukia įvairių tikėjimų šalininkų, jeigu jų tikėjimas išeina už to vienintelio tikėjimo ribų. Maža to – įteisinus tikėjimo viršenybę įstatymu dingsta moralinis pagrindas smerkti ateistinius režimus, kur draudžiama arba ribojama religija. Kai tikintieji primeta savo pažiūras įstatymo galia, kodėl ateistai turėtų elgtis kitaip?

Vienas klausimas – pažiūros kaip tokios, kitas klausimas – vieša jų raiška. Net ateistinėje Sovietų Sąjungoje individualus tikėjimas formaliai buvo toleruojamas – ribota jo raiška, pavyzdžiui, viešos demonstracijos, publikacijos, vaikų švietimas. Panašios sąlygos kitatikiams – vahabitinėje Saudo Arabijoje, tiesa, jei kieno nors tikėjimas išaiškėja, tai jau gali būti laikoma viešu reikalu.

Iš esmės bet kokio tikėjimo laisvė – įskaitant laisvę į ateizmą – sunkiai atsiejama nuo laisvės į viešą jo išpažinimą ir skelbimą. Bet kuri ideologija, pretenduojanti į visuotinę tiesą, natūraliai siekia plėstis, užvaldydama vis daugiau protų ir širdžių. Esminis klausimas, kokią poziciją tos ideologijos atžvilgiu užima valstybė? Konservatyvūs politikai atitinkamą klausimą kelia, svarstydami homoseksualistų teises. Dažnai užimama pozicija, kad privatūs homoseksualūs santykiai yra privatus reikalas, bet vieša jų sklaida turi būti ribojama arba netgi draudžiama.

Tai – bendros politinės koncepcijos klausimas. Jį galima nagrinėti dviem pjūviais. Vienas pjūvis – tai skirtis tarp religijos ir moralės. Žmogaus santykis su Dievu ar dievais – jų tarpusavio reikalas. Ne kitiems žmonėms, juo labiau – ne valstybei primesti vienokį ar kitokį santykį. Žmonių tarpusavio santykiai ir jų modeliai – jau moralės sritis, galinti ir turinti būti politikos objektu. Žinoma, neperžengiant racionalių ribų: ten, kur tie santykiai turi esminės įtakos visuomenei ir valstybei. Antras pjūvis – tai skirtis tarp gėrio ir blogio apskritai. Iš bet kokio tikėjimo pozicijos kitas tikėjimas gali būti laikomas blogiu, bet tiesos paieškos savaime yra gėris.

Tiesos paieškose bet koks tikėjimas – įskaitant ir ateizmą – turi grįsti savo pozicijas argumentais ir faktais, bet ne politine, teisine ar fizine jėga. Bet koks tikėjimo primetimas susina patį tikėjimą. Prisiminkime, kiek sovietmečiu būta komunistų – kur jų dauguma dabar? Kai tikėjimas išpažįstamas iš prievartos, iš baimės, dėl patogumo, tai jau nėra tikras tikėjimas. Krikščionybė tikriausia buvo tuomet, kai už ją persekiota, kai jos pačios vardu imta persekioti, ji išsigimė.

Demokratinė valstybė turi visiems užtikrinti lygias teises siekti tiesos ir gėrio. Savaime suprantama, kad žiaurumo, ištvirkimo ar vartotojiškumo sklaida išeina už šių teisių ribų. Dėl to lytinių iškrypimų pagrindu grindžiami judėjimai, lygiai kaip destruktyvūs religiniai kultai, skatinantys smurtą, žalojantys žmogaus sąmonę, ardantys jo dorovę, demokratinėje valstybėje pagrįstai gali būti ribojami arba netgi draudžiami įstatymu.

Tikėjimo laisvė apima tiek individualų, tiek ir kolektyvinį lygmenį. Religinė bendrija turi teisę į savo narius priimti tik savo tikėjimo žmones, koks nors kitas variantas prieštarautų jos logikai. Politinė ar visuomeninė organizacija taip pat turi teisę nusistatyti vienokį arba kitokį santykį su religija, įskaitant ir pliuralizmą. Pastaruoju atveju bet kuris organizacijos narys turi teisę asmeniškai reikšti bet kokią religinę poziciją, pripažindamas kitų narių teisę reikšti kitokią poziciją.

Valstybės atvejis – kitoks. Jei valstybė pretenduoja vadintis demokratine, pliuralizmas jai privalomas. Jei organizacijos narys prieštarauja bendrai jos pozicijai, tai jis gali rinktis kitą organizaciją arba kurti savo. Jei valstybės piliečio pozicija draudžiama valstybės, jam belieka palikti šią valstybę, o tai prieštarauja esminei kiekvieno piliečio teisei į savo Tėvynę. Organizacija visais atvejais skirta išrinktiesiems. Valstybė skirta visiems jos piliečiams lygiomis teisėmis.

Tikėjimo kritiką galima išskirti į keturis atvejus:
1. Pozicijos pareiškimą.
2. Pozicijos argumentavimą.
3. Švelnią satyrą.
4. Patyčias ir agresijos kurstymą.

Demokratinėje valstybėje trys pirmieji atvejai turi būti leidžiami, įskaitant švelnią satyrą. Giliai tikintis mąstytojas Gilbertas Keitas Čestertonas klausė: jei nevalia juokauti rimtomis temomis – įskaitant tikėjimo temą, kokiomis temomis apskritai galima juokauti? „Simpsonų“ pokštai religijos tema gali žeisti jautresnį tikintįjį, bet tai veikiau – jo problema. Visai kas kita – „Charlie Hebdo“ patyčios, kur Dievas, jo šventieji ir tikintieji vaizduojami iškrypėliais, aiškiai siekiant įžeisti, apjuodinti, sukurti priešiškumo atmosferą tiek tikėjimo, tiek tikinčiųjų atžvilgiu.

Žinoma, kai kuriais atvejais riba tarp diskusinės pozicijos ir priešiškumo kurstymo yra labai slidi. Pavyzdžiui, islamo pranašo Muchamedo žmona Aiša tebuvo šešerių ar septynerių metų, kai už jo ištekinta, o vyro namus pasiekė devynerių. Pačiam pranašui tuomet buvo penkiasdešimt treji. Ar islamo pradininko įvardijimas pedofilu – jau įžeidinėjimas, ar tik pozicijos pareiškimas? Krikščionybė taip pat nėra apsaugota nuo panašaus pobūdžio kritikos. Žinoma, kad Jėzus Kristus mylėjo savo apaštalą Joną, šis susirinkimuose sėdėdavo, prisiglaudęs prie mokytojo krūtinės. Labai norint galima pritempti, jog juos siejo kai kas kita nei bičiuliški santykiai.

Vienas iš garbingos diskusijos principų – skirti faktus nuo interpretacijų. Pavyzdžiui, kad Muchamedas vedė jam į anūkes tinkančią mergaitę, yra faktas. Tuo tarpu apie Jėzų ir Joną šaltiniai rašo tik tiek, jog jie buvo artimi bičiuliai, o visa kita – jau interpretacijos. Taip pat rašoma apie Dovydą ir Jonataną, kurių draugyste kai kurie homoseksualistų judėjimai grindžia savo santykius, kuriuos Biblija – tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentas – griežtai smerkia. Tai irgi faktas.

V. Krasnovo teiginius iš esmės reikėtų priskirti pirmajam atvejui – pozicijos pareiškimui. Ji nėra argumentuota – bent žiniasklaidoje nėra pateikta argumentų. Tiesa, pasirinkta forma – gana įžeidi. Žodis „pasaka“, diskutuojant apie pasaulėžiūras, skamba kaip „netiesa“ ir „nesąmonė“. Vis dėlto tai įsitenka pozicijos pareiškimo žanre: žmogus turi teisę manyti, kad Biblija – netiesa ir nesąmonė. Kas kita būtų, jeigu jis Bibliją panaudotų vietoje popieriaus silkei pjaustyti, tai nufilmuotų ir išplatintų internete – čia jau būtų aiški patyčia su tiesioginiu tikslu įžeisti.

V. Krasnovo byla – prieštaringa. Panašu, kad jo veiksmai įsitenka demokratinio teisėtumo rėmuose. Jeigu jis bus nubaustas, ir dar kalėjimu – tai bus rimtas signalas ir tikintiesiems. Kol kas Rusija formaliai pripažįsta tikėjimo laisvę, nors daugelis religinių mažumų skundžiasi diskriminacija. Kas bus rytoj, žymia dalimi priklausys nuo šios bylos sprendimo ir ypač – nuo demokratinio pasaulio reakcijos. Rusijos autoritarizmas eis tiek, kiek jam bus leista.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
22 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Raigerdas

Ačiū autoriui Mariui Kundrotui. Šiek tiek netikėtas Lietuvos žiniasklaidoje straipsnis, bet labai reikalingas. Straipsnis labai objektyvus ir duoti geri konkretūs palyginimai. Štai labai geras tekstas, netgi pasakyčiau, auksiniai žodžiai:”Prisiminkime, kiek sovietmečiu būta komunistų – kur jų dauguma dabar? Kai tikėjimas išpažįstamas iš prievartos, iš baimės, dėl patogumo, tai jau nėra tikras tikėjimas. Krikščionybė tikriausia buvo tuomet, kai už ją persekiota, kai jos pačios vardu imta persekioti, ji išsigimė”. O štai čia dar viena gerbiamo Mariaus Kundroto auksinių minčių serija:”Valstybės atvejis – kitoks. Jei valstybė pretenduoja vadintis demokratine, pliuralizmas jai privalomas. Jei organizacijos narys prieštarauja bendrai jos pozicijai, tai jis gali rinktis kitą organizaciją arba kurti savo. Jei valstybės piliečio pozicija draudžiama valstybės, jam belieka palikti šią valstybę, o tai prieštarauja… Skaityti daugiau »

Žmonės spiečiasi miestuose,nes

neturi tikėjimo ir jaučiasi vieniši.O dėl tikėjimo ar netikėjmo laisvės,tai save laikantis netikinčiu žmogus yra išganymo kelyje tokiame taške.Ir tai neigti būtų didelė klaida,nes kelionėje į Dievą kiekvienas yra skirtingoje kelio atkarpoje.Vieni išganomi sąmoningai į tai eidami,kiti nesąmoningai,nes būna labai geros širdies, nesigilindami į sąvokas.

Raigerdai,

Teisingai kalbate, išskyrus pasakymą „skaldant malkas, žiežirbos(?) lekia”.
O gal tai sutartas ženklas prabilti VaiduiVDS? Lauksime.

VaidasVDS

Galite nusiraminti draugai ir nedraugai. Aš jau palikau Raigerdą ramybėje. Nedomina manęs nei jo teisingos mintys, kurių jis turi, beje, nemažai, nei kitos mintys. Tai žmogus, su kuriuo iš tiesų bandyti diskutuoti, ypač jei jam kas nors netinka, gali tik kvailys. Tuo lyg ir pripažįstu savo kvailumą-naivumą, bandant su juo diskutuoti. O kadangi straipsnis liečia religiją, kuri yra šimtus kartų svarbesnė už bet kurį politinį įvykį, tad, jums leidus, išdėstysiu ir savąją nuomonę. Straipsnio esmė yra čia: „Tikėjimo kritiką galima išskirti į keturis atvejus: 1. Pozicijos pareiškimą. 2. Pozicijos argumentavimą. 3. Švelnią satyrą. 4. Patyčias ir agresijos kurstymą.” Iš tiesų žmonėms, būtent, diskutuojant religinėmis temomis labiausiai ir pritrūksta pirmųjų trijų punktų. Ir tikra tiesa yra ta, kad pikti krikščioniški dogmatikai… Skaityti daugiau »

> VaiduiVDS=Raigerdui 9:14

Taigi šiuo komentaru patvirtinate, kad spėjimas „Svarstau 2016-03-17 18:23” po tekstu „5 nepatogūs faktai…” buvo teisingas?:
„Jeigu “Julius Puras” yra ne mažiau kaip dvi skirtingos personos,
tai, priešingai, “VaidasVDS” ir “Raigerdas” negalėtų būti sąmoningai poliarizavusis,
bet ta pati persona?”
Prasimanęs oponentą-ateistą „Raigerdą”, dėl „švento” reikalo susidvejinęs,
susiradote tikrai paveikią dialoginę formą antikristinį Urantijos mokymą skleisti.
Jei taip, tai negarbingai naudojatės Tiesos.lt svetingumu.
Užkibo naujų žuvelių?

klausimas būtų ar

Baltų tikėjimas Lietuvoje nejaučia diskriminacijos?Net apie 90 proc lėšų-Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų religinėms bendruomenėms skirtų skirta katalikų Bažnyčiai?Kur Baltiškas-senasis lietuvių protėvių tikėjimas?Kokiam jis statuse pačioje Lietuvoje?Kodėl šio tikėjimo žmonės Lietuvoje podukrų vietoje?

Letas Palmaitis

Tema vėl gesinama Vaido ir Raigerdo dialogais. Autoriaus požiūris yra neoprotestantiškas, t.y. maišantis dabartį su krikščionybės pradžia, kada dar nebūta krikščioniškų valstybių. Be to, valstybei teikiamas nerealus interesų derintojo vaidmuo, kurio istorijoje nebūta (nėra buvę masiškai tikimos Švč. Demokratijos niekur, tai išnaudotojų palaikoma tuščia išnaudojamųjų svajonė), bet pamirštama istorinė realybė: valstybė yra ekonominę galią turinčių (užgrobusių) asmenų valdžios įrankis. Šiame fone visi loginiai konstruktai darosi beprasmiai, nes visiškai pamirštama, jog tikėjimas, kuriuo remiasi bet kuri religinė sistema, yra IRACIONALUS dalykas pagal apibrėžimą. Autorius teisus, kad krikščionybė buvusi autentiška tada, kai dar buvo persekiojama. Kas atsitiko vėliau? – Bandymas racionalizuoti tikėjimą ir sukurti „mokslą apie D-vą”. Ši šventvagiška mintis galėjo šauti į galvą tik seną pagoniškos valstybės tradiciją turintiems stabmeldžiams. Dabar,… Skaityti daugiau »

šiaip jau

Kristaus žodis: mano karalystė – ne iš šio pasaulio. Kai kurie žydai bandė jį padaryti politiku, jis atsisakė. Iracionalus tikėjimas – visiškai bevertis, nes visiškai subjektyvus. Nebelieka teisės pretenduoti į tiesą.

VaidasVDS

to 2016-03-18 11:56 nedžiūgaukite pirma laiko. Pateikiau atsakymą jūsų nurodytoje temoje. Be abejo nėra labai malonu, kada nuolat kas nors pila pamazgas ant tavęs ir primemtinėja vieną iš pačių bjauriausių ir antidvasinių savybių – apsimetinėjimą, buvimą vienu metu dviem asmenimis. Be abejo tai yra labai bjauru. Kadangi kai kurie žinote šio portalo šeimininkus, tai kreipkitės į juos ir jie tikrai lengvai nustatys, kad aš ir Raigerdas tikrai ne vienas ir tas pats asmuo. Jei tam reikia mano asmeninio sutikimo, tai aš jį iš anksto šio portalo savininkams duodu. O dabar citata iš Apreiškimo šiuo klausimu: „Apsimetinėjimas yra neišmanėlio juokingos pastangos atrodyti išmintingu, bandymas tuščiai sielai atrodyti turtinga.” Sėkmės jums toliau tyrinėti sąmokslo teorijas. Jos toli gražu ne visos teisingos ir… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Na iš tiesų Letas yra labai talentingas rašytojas, iš pradžių įtikinantis save, o po to bandantis įtikinti ir kitus. Kai kas pasiduoda, kai kas nelabai. Bet šiame jo parašyme yra silpnų vietų. Letas rašo: „siektinas idealas yra pasaulį aprėpianti valstybė-bažnyčia, kuri ne bedievių interesus derina, bet įgyvendina D-vo per apreiškimą pareikštą valią.” Iš karto reikia pareikšti, kad tai visiška utopija, ypač jei tokios misijos imsis žmogus ar žmonių grupė. Krikščionybė tai ir bandė įgyvendinti ir šiandien ji byra. Ji liko visai formali ir iš esmės virto sekuliarizmu (neseniai įdėtas filmukas šiame portale https://vimeo.com/113801439 tą gana neblogai demonstruoja, tik nepateikdamas šiuolaikinio sekuliarizmo įsigalėjimo pasaulyje). — Toliau Letas rašo: „subyrėjimas į plėšrias neopagoniškas valstybes pateisino D-vo leistą islamo suklestėjimą, kaip konkuruojantį plintančios… Skaityti daugiau »

Slėpynės - vaikų žaidimas

VaidaiVDS=Raigerdai(?),
skirtingi komentarų IP adresai jokiu būdu neįrodo, kad jie parašyti skirtingų asmenų:
juk paprasta tam pačiam asmeniui turėti du ar daugiau kompiuterių.
Lyginamoji komentarų kalbos analizė yra daug patikimesnis metodas spėti,
ar jų autorius tas pats. O dėl hipotezių neverta įsižeisti.

Raigerdas>Letui

Letai, o kodėl tai negalėtų būti budizmas? Kodėl budizmas negalėtų būti mūsų vienintelė Lietuvoje religija? Kodėl jūs būtinai primetate tik savo vienintelį neklystantį tikėjimą? Visus padaryti vienodai tikinčius? O tai, kur bus žmogus? Nes dabar gaunasi, pagal Letą Palmaitį, ne pagal „lustus” robotizuoti žmonės, o pagal tikėjimą. O tai kuo skiriasi visa tai nuo komunistų norų – sukurti komunizmą? Letai Palmaiti, ar čia Dievo projektas, ar čia jūsų projektas? O jeigu Dievui nepatiks jūsų projektas, tada kas? O visi tikintieji privalės vaikščioti vienodom uniformom ir susikabinę rankutėmis ar kaip? O kas visai tai valstybei-bažnyčiai vadovaus? Jūs, Letai Palmaiti? Tai, kiek kartų per dieną reikės melstis: 5 ar 10? O skulptūros Dievui ar didelės bus? Tokios kaip Šiaurės Korėjoje ar dar… Skaityti daugiau »

įdomu

tikrai įdomu… Manau kad religijos turėtų būti uždraustos, kad nebūtų ir nesikartotų tokių dalykų kaip aprašoma straipsnyje.
Nes jau gaunasi pradės bausti už tai kad netiki pasakomis apie numirėlių marširavimus ir mirusiųjų prsikėlimus? Manau jei numirėlis prisikėlė tai numirėlis nebuvo miręs.

Kam

Kam įdomu apie lietuvių, žemaičių tikėjimą galite pasiskaityti Marko Orbini „ Sliavianskoe carstvo“ 36, 37 pusl. , apie gotų 51 pusl., šaltinyje : Мавро Орбини (1563(?)—1610) «Славянское царство», бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru.

Beje yra dar minimos įdomios datos 3624m. 120 pusl.(см. «Registrum cronicarum», V, Возраст мира), ir 6886 53 pusl. -” от сотворения мира (по русскому летоисчислению)”

Kam2

Kam įdomu galite palyginti gotų užimamą teritoriją aprašomą Мавро Орбини (1563(?)—1610) «Славянское царство», su dabartiniu žemėlapiu kur tai buvo ir palyginti aprašomą gotų tikėjimą, gotų dievus su Prūsų…

VaidasVDS

to 2016-03-19 11:28
žinai, ką galiu tvirtai tau pasakyti.
Kad tikrai neskaitai nei mano, nei Raigerdo komentarų viso teksto, bandydamas suvokti jų prasmę.
Tuomet tikrai nerašytum tokių nesąmonių.
Aš galiu drąsiai atsakyti už kiekvieną savo žodį, parašomą komentaruose. Juose nesu nei karto sąmoningai (be jokio pagrindo) (Putleris nesiskaito) įžeidęs jokio žmogaus.
Pabandyk surasti…

Raigerdas>VaiduiVDS (pakartotinai)

Pagaliau VaidaiVDS pradedi blaiviau kalbėti. Ką gi, šaunuolis. Nesustok ties tuo, ką pasiekei ir eik toliau teisinga kryptimi, ir rezultatai bus teigiami. Taigi, reiškia aš neklydau dėl Visariono ir kad jis nėra toks vienintelis. Lietuvoje yra netgi Jėzus, berods, iš Šiaulių, kuris taip pat kviečia žmones susitikti su juo. Čia taip pat yra vienas (ir ne vienas, kaip tu sakai, keistuolis, jų yra gana daug), kuris rašo, kad “Svarstau: Jeigu “Julius Puras” yra ne mažiau kaip dvi skirtingos personos, tai, priešingai, “VaidasVDS” ir “Raigerdas” negalėtų būti sąmoningai poliarizavusis, bet ta pati persona?”. Čia yra ne Jėzus, o pati tikriausia inkvizitoriaus ar KGB-isto dvasia. Tarp kitko, “kuklutis”, tačiau su iltimis, nes pasirašo, kaip komentatorius “Svarstau”, o išverčiant į lietuvių kalbą, tai… Skaityti daugiau »

Raigerdas>įdomu

Pats siūlai:”tikrai įdomu… Manau kad religijos turėtų būti uždraustos, kad nebūtų ir nesikartotų tokių dalykų kaip aprašoma straipsnyje”. Matai, Šiaurės Korėjoje nėra taip, kad ten būtų religijų laisvė. Bet ten yra KULTAS ir ten žmonės eina labiau iš proto, nei tose, kur tos religijos gyvuoja nedraudžiamai. Ten dažnai dėl vadų mirties vyksta masinės psichozės. Galimai, pats esi totalitarizmo šalininkas, nes tavo pasiūlymas primena Šiaurės Korėjos variantą. Šiaurės Korėjoje yra įsitvirtinęs totalitarinis režimas, labiausiai primena stalinistinį režimą buvusioje Sovietų Sąjungoje. Oficialiai valstybė yra „demokratinė“, tačiau ilgą laiką vienvaldis lyderis buvo Kim Ir Senas. Po jo mirties 1994 m. valdžia atiteko jo sūnui Kim Čen Irui. Pavyzdžiui, dabartinis prezidentas Kim Jong Unas apsilankė vėžlių fermoje. Tą vadovą sušaudė, nes „DIDYSIS KIM’as” jį… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis Raigerdui ir kt.

Tegu apie budizmą rašo budistai. Tikriausiai norėjote paklausti, o kaip elgtis su tais, kurie kito tikėjimo. Rašiau daug kartų: arba grįžti prie valstybinės religijos, įstatymu apibrėžiančios kitatikių galimybę veikti (panašiai, kaip daro šariatas), arba pereiti prie teisinės segregacijos, kada valstybėje nepriklausomai funkcionuoja keletas bendruomenių su savo įstatymais, bet konstitucija apibrėžia santykius tarp jų (iš esmės – kompetencijų susikirtimo atveju, pvz., nusikaltimų tarp skirtingų bendruomenių narių – kas atsakys ir kuris teismas teis). Bendra tik kariuomenė su rotacine vadovybe.
Globalistinė dabartis nepalieka šansų nei vienam, nei kitam sprendimui.
Dar čia toks „įdomus” rašo, kad religijos turi būti uždraustos. Va šitai tikrai bus, o pats „įdomus”, paverstas biorobotu su lustu kaktoje, iš visų jėgų liaupsins laisvę.

Raigerdas>Letui

Jūsų pasiūlymas dėl valstybinės religijos yra ne mažiau absurdiškesnis, nei komentatoriaus „įdomu” pasiūlymas. Savo pasiūlymu, jūs tik parodėte, kad esate kraštutinumų šalininkas. Gaila, Letai Palmaiti, kad jūs nesuvokiate, kad bet kuri tauta patiria begalo daug kančių, be galo daug skriaudos, kadangi ant žmonių galvų pastoviai kas nors nori išbandyti kokiu nors kraštutinumu pasižyminčias idėjas. Mane stebina jūsų tas keistas noras – pakeisti evoliucijos eigą. Tas jūsų noras yra utopinis, ir jis man primena viduramžius. Šariatas (arab. ‏شريعة, šarīʿa – ‘kelias prie vandens’; ‘religinis įstatymas’) – šventasis islamo įstatymas, islamo teisės dalis. Šariją tiria Fiqh (religinė teisėtyra). Musulmonai tvirtai tiki, jog Šariato pagrindas – tai dieviškasis apreiškimas, ateinąs iš 4 svarbiausiųjų šaltinių. Šariate išdėstytus reikalavimus galima suskirstyti į penkias kategorijas: ką… Skaityti daugiau »

Raigerdas>Letui Palmaičiui

Jeigu paimti istorinius faktus, kurie nėra aprašyti Biblijoje, tai Letui Palmaičiui neturi jokios reikšmės, todėl jis ignoruoja tokį faktą, kaip Didžioji Prancūzų revoliucija – laikotarpis Prancūzijos istorijoje, trukęs nuo 1789 iki 1794 m. Vėliau tai pavirto į Napoleono diktatūrą. Ikirevoliucinė Prancūzijos socialinė santvarka pasižymėjo rigidiškumu, anachroniškų feodalinių privilegijų gausa. Dvasininkijos ir bajorijos luomai turėjo mokestinį imunitetą ir visus mokesčius mokėjo tik trečiasis luomas. XVIII a. pab. jau buvo susiformavęs buržuazijos sluoksnis, nepatenkintas ne tik privilegijų, bet ir politinių teisių nebuvimu. Tai yra tik vienas iš faktų, kaip Katalikų bažnyčia yra stabdys tos visuomenės vystymuisi, o be to, tai irgi faktas, kaip ji įsijungia į tos tautos išnaudotojų gretas ir tampa parazituojančiu tos visuomenės elementu. Įvairių faktų jūs galite atrasti ir… Skaityti daugiau »

Letas Raigerdui

Deja, nediskutuosiu, nes viskas suvedama į Jūsų ir VDS minčių svarstymą, ne publikacijos. Trumpai atsakysiu, kad ne krikščionys nori kažką diktuoti kitiems, bet tai yra natūralus bet kokio abraominio tikėjimo bruožas: TIESA yra viena.
Ši idėja yra didžiulis mentalinis žmonijos pasiekimas, nes tik ji pateisina buvimą šioje pekloje vardan kovos už Tiesą. Jei Tiesos nėra, sekite Sartru ir nusižudykite.
Be to, kokį „diktavimą” įžiūrėjote teisinėje segregacijoje? O reikalauti, kad tikintieji Viena Tiesa įstatymiškai (t.y. su policinėmis sankcijomis) paklustų „demokratiškai išrinktųjų” balsų daugumos viendienei „tiesai”, ar tai ne diktavimas?
PS Visi suruskėjusieji rašo žodį AL su „ch” iš rusų kalbos „x”. Nėra ten „ch”, reikia rašyti „h”.

22
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top