Nacionalinis susivienijimas ragina imtis būtinų priemonių teismų reputacijai atkurti

Vilniaus apygardos teismas išteisino visus kaltinamuosius vadinamoje MG Baltic byloje, neva dėl to, kad byloje nepakako surinktų įrodymų. Paskelbus teismo nuosprendį teisiamos politinės partijos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis vadovė ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen paskubėjo viešai pareikšti, jog tokio teismo sprendimo ji laukė ir tikėjosi, anot jos, minėta byla padarė reputacinę žalą jos vadovaujamai partijai. Tokiu būdu Seimo pirmininkė viešai deklaravo asmeninį suinteresuotumą minėtos bylos baigtimi jos vadovaujamos politinės partijos naudai.

Gegužės 2 dieną Nacionalinis susivienijimas išplatino pareiškimą, kuriame pasmerkė Seimo pirmininkės viešą šantažą teismui ir teisėtvarkos institucijoms, reikalaudamas Generalinę prokuratūrą apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį aukštesnei teismo instancijai, o esant reikalui ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui.

Minėtas teismo nuosprendis apie korupcijos fakto nebuvimą neįtikino visuomenės. Atvirkščiai, jis sukėlė neregėto masto žmonių nusivylimą ir pasipiktinimą valstybės negebėjimu užtikrinti piliečiams Konstitucijoje nustatytą teisingumo vykdymą, o Seimo pirmininkės V. Čmilytė-Nielsen išreikštą poziciją dėl Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio nurodytoje byloje visuomenė įvertino kaip viešą šantažą teismui bei nurodymą teisėtvarkos institucijoms, kaip turi būti sprendžiama ši byla. Todėl kviečiame nepasiduoti tiek Seimo pirmininkės V. Čmilytė-Nielsen viešam politiniam šantažui, tiek galimam teisiamos politinės partijos „Liberalų sąjūdis“ frakcijos Seime narių spaudimui. Kviečiame sąžiningai vykdyti savo prievoles nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, – rašoma pareiškime.

Kartu reikalaujame Seimo pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen su teisiamos partijos frakcijos nariais nusišalinti nuo Lietuvos Respublikos teisėjų tvirtinimo Seime procedūrų, kol nebus užbaigta nagrinėti vadinamoji „MG Baltic“ byla. Priešingas elgesys leis manyti, kad ne teismai vykdo teisingumą, o politinė valdžia – šioje byloje iš dalies Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen ir jos vadovaujamos teisiamos politinės partijos frakcijos Seime nariai, – sakoma pareiškime.

Nacionalinis susivienijimas nurodo būtinybę nedelsiant imtis iš esmės ir kompleksiškai spręsti sisteminio neteisingumo problemą Lietuvos valstybėje. Toji problema atsirado prieš tris dešimtmečius, kai vykdant nesąžiningą ir neskaidrią viešojo turto privatizaciją susiliejo ir simbiotiniu ryšiu suaugo stambusis verslas ir politinė valdžia.

Atkurtoji Tautos atkurta Lietuvos valstybė tapo faktiškai pajungta kriminalinės prigimties kvazipolitiniu darinių interesams ir neįstengia tinkamai vykdyti vienos svarbiausių kiekvienos demokratinės ir teisinės valstybės funkcijų – užtikrinti visiems piliečiams lygų teisingumą.

Per visą atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpį žlugo faktiškai visos plataus atgarsio visuomenėje sulaukusios baudžiamosios bylos, kuriose buvo pareikšti kaltinimai stambiems verslininkams ir įtakingiems politikams bei aukštiems valdžios pareigūnams.

Aptarinėdama ir vertindama pirmos instancijos teismo nuosprendį šioje byloje visuomenė turi svarų pagrindą manyti, kad priimant išteisinamąjį nuosprendį galimai didelę reikšmę turėjo ta aplinkybė, jog pradėjus baudžiamosios bylos tyrimą paaiškėjo prezidentės Dalios Grybauskaitės ir kelių įtakingų TS-LKD narių ryšiai su „MG grupės“ atstovais. Priėmus apkaltinamąjį nuosprendį šie ryšiai galėjo būti galutinai atskleisti ir jų egzistavimas patvirtintas teismo. Tikėtina, kad buvo baimintasi, jog įrodžius aukščiausio lygio politinės korupcijos egzistavimo Lietuvoje faktą ir piliečiams suvokus tikrąjį jos mastą bus destabilizuota ir patirs didžiulę krizę arba net sugrius visa korupcijos apimta šalies politinė ir partinė sistema,- sakoma pareiškime.

Nacionalinis susivienijimas mano, kad šalies teismai faktiškai veikia kaip minėtos korumpuotos sistemos neatskiriama dalis ir yra paversti jos priedeliu bei ją aptarnaujančiu selektyvaus ,,teisingumo“ vykdymo įrankiu.

Prieita riba, kada visiškai sugriautas ne tik pasitikėjimas Lietuvos teismais ir pačia valstybe, bet bus nužudyta net viltis, kad mūsų šalis kada nors taps iš tiesų teisine ir teisingumą realiai galinčia įgyvendinti valstybe, – skelbiama pareiškime.

***

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai

POLITINĖS PARTIJOS NACIONALINIS SUSIVIEJINIMAS PAREIŠKIMAS

DĖL POLITINĖS KORUPCIJOS ŠALYJE

Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį vadinamojoje MG Baltic (dabar – MG grupė) byloje. Visi aštuoni kaltinamieji yra išteisinti. Teismo teigimu, nėra įrodymų, jog Eligijui Masiuliui perduoti pinigai buvo kyšis ir kad Raimondas Kurlianskis darė poveikį politikams. Nusikalstama veika, dėl kurios buvo pateikti kaltinimai, nebuvo padaryta, nes šiems asmenis patekti kaltinimai esą neatitiko tuo metu galiojančių baudžiamojo kodekso nuostatų, t. y. nebuvo surinkta tiek duomenų, kurie patvirtintų, jog buvo padaryta tokia nusikalstama veika.

Pažymėtina, kad paskelbus minėtą teismo nuosprendį teisiamos politinės partijos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis vadovė ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen paskubėjo viešai pareikšti, jog tokio teismo sprendimo ji laukė ir tikėjosi, anot jos, minėta byla padarė reputacinę žalą jos vadovaujamai partijai. Taigi Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen viešai deklaravo asmeninį suinteresuotumą minėtos bylos baigtimi jos vadovaujamos politinės partijos naudai (Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen vadovaujama politinė partija „Liberalų sąjūdis“ nekalta).

Nacionalinis susivienijimas nesiima vertinti, kokiu kitu būdu V. Čmilytė-Nielsen gali daryti įtaką būsimiesiems teismų sprendimams, tačiau mano, kad Seimo pirmininkė gali paveikti Seime pateiktas Lietuvos teisėjų kandidatūrų tvirtinimo procedūras. Nacionalinis susivienijimas neturi duomenų, kad V. Čmilytė-Nielsen kartu su teisiamos politinės partijos frakcijos Seime nariais būtų nusišalinę nuo šių teisėjų kandidatūrų tvirtinimo procedūrų. Tai reiškia, kad jos asmeninis suinteresuotumas bei viešai išreikštas lūkestis bylos baigtimi gali būti tiesiogiai siejamas su Seimo pirmininkės pareigų vykdymu ir jos vadovaujamos partijos frakcijos narių galimybėmis daryti įtaką kandidatūrų tvirtinimo procedūroms ir šitaip paveikti vienai politinei partijai svarbios bylos baigtį.

Pažymime, kad minėtas teismo nuosprendis apie korupcijos fakto nebuvimą neįtikino visuomenės. Atvirkščiai, nuosprendis sukėlė neregėto masto žmonių nusivylimą ir pasipiktinimą valstybės negebėjimu užtikrinti piliečiams Konstitucijoje nustatytą teisingumo vykdymą, o Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen išreikštą poziciją dėl Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio nurodytoje byloje visuomenė įvertino kaip viešą šantažą teismui bei nurodymą teisėtvarkos institucijoms, kaip turi būti sprendžiama ši byla (Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen ir jos vadovaujamos politinės partijos „Liberalų sąjūdis“ naudai).

Todėl smerkdami Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen viešą šantažą teismui ir teisėtvarkos institucijoms, reikalaujame Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą principingai ginti viešąjį interesą ir apeliacine tvarka skųsti šį pirmosios instancijos teismo nuosprendį aukštesnei teismo instancijai, o esant reikalui ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam Teismui.

Mes gerbiame ir palaikome sąžiningus Lietuvos teisėtvarkos institucijų darbuotojus, esame pasirengę politiniame lygmenyje padėti ginti jų reputaciją. Todėl kviečiame juos nepasiduoti tiek Seimo pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen viešam politiniam šantažui, tiek galimam teisiamos politinės partijos „Liberalų sąjūdis“ frakcijos Seime narių spaudimui. Kviečiame sąžiningai vykdyti savo prievoles nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Kartu siekdami užkirsti kelią interesų konfliktui šioje byloje, reikalaujame Seimo pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen su teisiamos partijos frakcijos nariais nusišalinti nuo Lietuvos Respublikos teisėjų tvirtinimo Seime procedūrų, kol nebus užbaigta nagrinėti vadinamoji „MG Baltic“ byla. Priešingas elgesys leis manyti, kad ne teismai vykdo teisingumą, kaip nustato Konstitucijos 109 straipsnis, o politinė valdžia – šioje byloje iš dalies Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen ir jos vadovaujamos teisiamos politinės partijos „Liberalų sąjūdis“ frakcijos Seime nariai.

Esame įsitikinę, kad sudarius sąlygas iki galo objektyviai išnagrinėti šią korupcijos bylą aukštesnės instancijos teisme kartu būtina nedelsiant imtis iš esmės ir kompleksiškai spręsti sisteminio neteisingumo problemą Lietuvos valstybėje. Ši problema atsirado prieš tris dešimtmečius, kai vykdant nesąžiningą ir neskaidrią viešojo turto privatizaciją susiliejo ir simbiotiniu ryšiu suaugo stambusis verslas ir politinė valdžia. Tautos atkurta Lietuvos valstybė tapo faktiškai pajungta kriminalinės prigimties kvazipolitiniu darinių interesams ir neįstengia tinkamai vykdyti vienos svarbiausių kiekvienos demokratinės ir teisinės valstybės funkcijų – užtikrinti visiems piliečiams lygų teisingumą. Nepaneigiamas šito įrodymas yra tai, kad per visą atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpį žlugo faktiškai visos plataus atgarsio visuomenėje sulaukusios baudžiamosios bylos, kuriose buvo pareikšti kaltinimai stambiems verslininkams ir įtakingiems politikams bei aukštiems valdžios pareigūnams. Susidariusį užburtą korupcijos ratą liudija ir tai, kad reguliariai bliūkštant korupcijos byloms visuomenė niekada nesulaukia atsakymo į klausimą, kokios yra nuolatos besikartojančių nesėkmių priežastys: nekvalifikuotas teisėsaugos institucijų ir ypač prokuratūros darbas, specialiai įstatymuose įtvirtinti neįgyvendinami reikalavimai nusikalstamai veikai įrodyti teisme ar dalies teisėjų neprofesionalumas bei neteisėti ryšiai su įtakingiems verslo ir valdžios sluoksniams priklausančiais kaltinamaisiais.

Aptarinėdama ir vertindama pirmos instancijos teismo nuosprendį šioje byloje visuomenė turi svarų pagrindą manyti, kad priimant išteisinamąjį nuosprendį galimai didelę reikšmę turėjo ta aplinkybė, jog pradėjus baudžiamosios bylos tyrimą paaiškėjo prezidentės Dalios Grybauskaitės ir kelių įtakingų TS-LKD narių ryšiai su „MG grupės“ atstovais. Priėmus apkaltinamąjį nuosprendį šie ryšiai galėjo būti galutinai atskleisti ir jų egzistavimas patvirtintas teismo. Tikėtina, kad buvo baimintasi, jog įrodžius aukščiausio lygio politinės korupcijos egzistavimo Lietuvoje faktą ir piliečiams suvokus tikrąjį jos mastą bus destabilizuota ir patirs didžiulę krizę arba net sugrius visa korupcijos apimta šalies politinė ir partinė sistema.

Nors Lietuvos teismuose, kaip ir visoje teisėsaugoje, esama daug kvalifikuotų ir sąžiningų darbuotojų, šalies teismai faktiškai veikia kaip minėtos korumpuotos sistemos neatskiriama dalis ir yra paversti jos priedėliu bei ją aptarnaujančiu selektyvaus ,,teisingumo“ vykdymo įrankiu. Dangstantis teismų nepriklausomybės principu Lietuvos teismai buvo paversti piliečiams neatskaitingomis ir jų niekaip nekontroliuojamomis įstaigomis, priiminėjančiomis formaliai teisėtus, bet savo turiniu ir esme neteisingus sprendimus. Tikėtina, kad būtent toks nuosprendis buvo priimtas ir šios bylos atveju.

Prieita riba, kada visiškai sugriautas ne tik pasitikėjimas Lietuvos teismais ir pačia valstybe, bet bus nužudyta net viltis, kad mūsų šalis kada nors taps iš tiesų teisine ir teisingumą realiai galinčia įgyvendinti valstybe. Jeigu ši riba bus peržengta ir šalies aukščiausia politinė bei teisminė valdžios toliau apsimetinės, kad nieko ypatingo neįvyko, tai reikš moralinę ir politinę Lietuvos valstybės mirtį.

Politinės partijos Nacionalinio susivienijimo valdyba

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
T0mas J.

Prokuratūra ir STT Lietuvoje visiškai degradavusios. Reikia išformuoti ir kurti iš naujo. Bet tai neįvyks, kol ši padėtis tenkina dabartinį prezidentą ir Seimą, norinčius turėti VALDOMĄ teisėsaugą.
Turinčius valdomą teisėsaugą.

bandiūgos valdžioj !

patvirtinta – valdžioje 30 metų neturim respektabilių žmonių:(.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Jau 8 paskutinieji seimai – antikonstituciniai (n_e_l_i_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime. * Nusispjovę ant Lietuvos konstitucijos bei nepaisydami Tautinės giesmės, kaskart vis įžūliau bei agresyviau, a_p_s_i_š_a_u_k_ė_l_i_a_i vienaląsčiai seimagyviai veikė ir tebeveikia svetimšalių naudai bemaž 30 metų. Milijonas (pusė visų!) darbininkų išvaryta svetur. * Ir šie metai – visuotinio maišto pradžia: – apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai, lauk iš seimo nedelsiant dabar, lauk iš Lietuvos; – moteriausybė, lauk iš tarnybos, lauk iš Lietuvos; – seimagyviai, moteriausybė, milicininkai-policininkai, prokurorų gaujos į teismą – Tautos tribunolą. Vatnikams maisštauti griežtai draudžiama. _____________________________________________________________________________ Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Seime (suėjime), banditai siautėja bemaž 30 metų ir vis dar nėra partijos, tvarkai (pa)daryti Lietuvoje. Katastrofa.

misija neįmanoma

teismai, GP, VRM, TM – tvirčiausias ir patikimiausias KGB bastionas Lietuvoje.
degredavę korumpuoti kolaborantai ten.
niekaip nepramuši 🙂

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Lyginant su Anglija, Lietuvoje galėtų laimingai gyventi 25 milijonai(!!!) mūsų, bet 30 metų mes varomi iš savo gimtinės – Lietuvos. Dar prieš keliolika metų, Lietuva buvo linksniuojama, kaip sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje.
– 30 (80, 200) metų buvo žudoma Tauta, naikinama Lietuva, carinių budelių maskvėnų, bolševikinių komunistinių budelių maskvėnų, neišjungtų maskvėnų komunistinių kolaborantų – budelių.
– Kantrūs mes kaip mužikai, pakantūs budeliams.
– Lietuviai, bet gi tie seime bei moteriausybėje tūnantys budeliai tėra tik apsišaukėliai menkystos.
– Apsišaukėlius lauk iš seimo.
– Apsišaukėlių moteriausybę lauk iš tarnybos.
– Legitimus Seimas – be sąrašinių.
– Lietuvos r bei tv (Lrt) Tautai

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Antokinstituciniu (neligitimiu) būdu 8 seimus užgrobusios visos apsišaukėlių seimagyvių partijos turi būti išjungtos (iš politikos, iš rinkimų) ir tempiamos į Tautos tribunolą bausmei už l sunkius padarinius tautai bei Lietuvai._

habilitás

„Prieita riba, kada visiškai sugriautas ne tik pasitikėjimas Lietuvos teismais ir pačia valstybe, bet bus nužudyta net viltis, kad mūsų šalis kada nors taps iš tiesų teisine ir teisingumą realiai galinčia įgyvendinti valstybe…“

Man ta riba buvo, kai teisė reketininkus „centurjonius“ ir paliko visus ant ledo, kurie sutiko duoti parodymus ir liūdyti teisme, o teisėjams nei plaukas nenukrito už išteisinanti sprendimą.
Viltis buvo nužudyta, per Garliavos teisminių procesų epopėją, kai tapo aišku, kad nei teismų, nei teisinės sistemos šioje teritorijoje nėra, vien tik butaforija. Kaip ir ta, taip vadinama, valstybė.

ah.ą

kai bus teisiami teisėjai ir iš teisėjų atlyginama žala už sufabrikuotas bylas, teismų nutartis ir sprendimus neatitinkančius bylų medžiagos tai ir bus atkurta teismų reputacija. Nes dabartmečiu teisėjai saugūs – EŽTT įrodymų netiria – teisėjams sudarytos sąlygos fabrikuot bylas niekieno nebaudžiamiems ir be atsakomybės.

Algimantas Rusteiks

Mums lengva, nes nereikia meluoti. Nereikia galvoti, ką kam kada pasakei ar nepasakei, mes esam tikri tuo, kad esam tikri ir nieko tikriau nėra ir negali būti. Geriau tegu kas nors vyksta, negu nieko nevyksta, kai kūdroje tarp maurų toliau kurkia varlės, pasaulis pajudėjo ir vėl kažkam, gal ir tau skambina varpai, bet tai gal koks nors šansas, kuriuo pasinaudosim arba ne, o gal taip tik norisi kalbėt. Dabar suspaudimo, apsisprendimo ir puolimų metas, ir išsivadavusi tamsa su visais gyviais išsiveržia iš po ledo, apsemia burnas, ir užsidaro langinės, ir tyliai trakšti užrakinamų durų spynos, kai gatvėmis pražygiuoja numirėliai. Nors išoriškai – dar nieko, jaukiai virpa nuo variklių Titaniko plieninės sienos, ponai su šampanu sau šoka ryškiai apšviestose menėse, komisijos… Skaityti daugiau »

NUOGIRDA

Garsiai kalbama, jog MG Baltic koncerno savininkas Garbanius Mockus ir R.Kurlianskis yra pora. Tik kalbama, kad Kurlianskis yra poros vyras, o Garbanius Mockus yra žmona. Norėčiau žinoti ar tai tiesa???

Išverstaskūris R.Tuminas buvo išdurtas prankerių

Pagoglinkit Youtubeje video – “Розыгрыш Римантаса Туминаса” ir būtinai pažiūrėkite jį. Žiūrėti nuo 4:00 iki 44:00 min. Pamatysite, koks išvetstaskūris yra garsusis režisierius Rimantas Tuminas!… Kas daugiau moka, tam ir šoka. Nenoriu teisti, bet… Na, kaip žmogus, tai sakyčiau, – tiesiog menkysta. Atsiprašau, jei ką įžeidžiau.

Tiesos.lt cenzūruoja Popiežių?

Pasigedau jūsų portale informacijos apie Popiežiaus šios savaitės pasisakymą apie “lojantį NATO”, net delfis apie tai rašė, o jūs tylit. Čia žinokit jau visiškas dugnas šito „krikščioniškas vertybes” deklaruojančio nedemokratinio „nacionalinio susivienijimo” užvaldyto portaliūkščio. Norite pasivyti ir aplenkti feisbuko cenzūrą?

Atkurkite pirmiausia savo pašlijusią reputaciją

Pirmiausia rūpinkitės nusmukusia Nacionalinio susivienijimo reputacija ir savo diktatūrinio „visažiniško” stiliaus peržiūrėjimu. Niekas jūsų neklausys ir neįsiklausys, kad ir kaip protingai kalbėtumėte, kol būsite toks bukas ir kurčias talibanas.

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top