Politinės Užgavėnės Raseiniuose tęsiasi

Sigita Vaičiuvienė

Vasario 9-ąją nušurmuliavo Užgavėnės, kurios Lietuvoje kasmet švenčiamos vis išradingiau. Sako, jau yra tokių įmonių bei įstaigų, kurių darbuotojai tądien ir į darbą ateina su kaukėmis. Raseinių savivaldybėje Užgavėnių dieną pasielgta atvirkščiai – rajono politikai nusiėmė kaukes ir parodė savo tikruosius veidus.

Priminė, kam reikia šypsotis

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo socialdemokrato Jono Kurlavičiaus, laikinai einančio direktoriaus pareigas, nurodymu nuo ankstyvo Užgavėnių ryto administracijos darbuotojams išsiuntinėti elektroniniai laiškai, kviečiantys visus 16 val. į susitikimą Didžiojoje salėje su valdančiosios daugumos atstovais. Nurodytu laiku į susirinkusius prabilęs J. Kurlavičius teigė, laukia dideli darbai, laukia daugybė projektų, laukia ir… darbuotojų vertinimas, todėl reikėtų su tuo susitaikyti.

Socialdemokratų partijos vedlys Antanas Kilčauskas nedviprasmiškai užsiminė, kaip administracijos darbuotojai turėtų elgtis, kad laukiami pokyčiai būtų mažiau skausmingi: „Žinot, kokioj įstaigoj dirbat ir kažkiek priklausot nuo politinių vėjų.“ Pasak A. Kilčausko, nors savivaldybės specialistų užimami etatai nėra politinio pasitikėjimo, bet iš patirties žinąs, kad tokie dalykai visiems atsiliepia, kad „gali būti ir skaudesnių reikalų.“

Sumaištį į rajono gyvenimą įnešusios partijos vadas A. Kilčauskas priminė, kad Raseiniai yra išimtinis rajonas, kuriame nė vienos kadencijos valdančioji dauguma neišbuvo iki galo, o kartais valdžios virto net ne po vieną kartą. Blaiviai mąstančiam žmogui turėtų atrodyti, kad tokiais dalykais didžiuotis kaip ir nereikėtų, tačiau A. Kilčauskui, panašu, atrodo, kitaip.

A.Kilčauskas priminė, kad Savivaldybės administracijos struktūra vis dėlto keisis, nebeliks, kaip ir nuverstosios valdžios buvo suplanuota, departamentų, tačiau tai padaryta būsią „be strioko“, gal tik rugsėjo mėnesį. O kurie administracijos darbuotojai po jų reformos išliks, tiesiai pasakė: „Būdami nežinomybėje, žmonės nežino, kam čia labiau šypsotis reikia: merui, ar administracijos direktoriui. Šypsotis reikia visiems, jei išeina, bet žinokit, kam esate pavaldūs ir to žodis yra lemiamas.“

Tik vienas iš 15-kos

A.Kilčauskui užsiminus, kad valdančiosios daugumos pradėta interpeliacija merui gali ir neįvykti, užsitęsti ar net sustoti, ir net ištarus, kad „meras buvo ir bus“, jo gesinti šoko didysis krikščionis Sigitas Vaičius: „Aš nesu toks užtikrintas dėl interpeliacijos kaip Kilčauskas.“ Bet sutiko, kad sunku yra prognozuoti, kuo interpeliacija baigsis, nes nėra tuo klausimu teismų praktikos. Tačiau būsiąs padarytas precedentas. Nebent meras nebūtų toks užsispyręs ir jiems nusileistų. Bet S.Vaičius tikrai nesąs prieš merą, jis tik esąs vienas iš 15-kos… Net graudu dėl tokio krikščioniško politiko nuoširdumo, ir jei tai nebūtų Užgavėnės, būtų galima net apsiverkti.

Tikrai užgavėniškai nuteikė ir socialdemokratė Tarybos narė Ona Babonienė, pasidžiaugusi, kad „esame nuoširdžiame pokalbyje. Tegul nuo šiandien prasideda geranoriškas kalbėjimas.“ Taip ir norisi paklausti: ponia Ona, ar nors vienas žmogelis iš administracijos darbuotojų išdrįso prasižioti, jau nekalbant apie tai, kad ko nors klaustų? Jei nuoširdžiu pokalbiu jūs vadinate tai, kad nurodydami, kam reikia šypsotis, patys su savimi pasikalbėjote, tuomet… atsiprašau…

Kur gauti normalų direktorių?

Nuoširdžiai prajuokino liberalo Tarybos nario Rosvaldo Kunicko prisipažinimas: „Aš esu jaunas politikas, aš nežinau, kas čia vyksta, tik dabar pradedu susigaudyti.“ Taigi, įvykdė perversmą, įnešė sumaištį į administracijos darbą bei viso rajono gyvenimą ir nė nesusigaudė, ką daro. Tai gal pirma reikėjo susigaudyti, o tik po to ką nors daryti?

„Rasų“ atstovas Česlovas Kenstavičius paaiškino, kad jų dabar svarbiausias tikslas yra „pastatyti normalų direktorių“. Ir čia pat mėgino pasitaisyti: „Kaip normalų? Jonas irgi normalus…“

Bet ką daryti, jei dabartinei valdančiajai daugumai netinka nei Jonas, nei Kęstutis, nei Nerijus – niekas, išskyrus Liudą ir tik vienintelį Liudą Kavaliauską. Jie eina pas merą vis su tuo pačiu kandidatu, jau n kartų tai darė ir nė negirdi, kad meras tiek pat kartų jiems atsakė, kad šito kandidato į administracijos direktoriaus pareigas jis nesiūlys, nes rajone yra gana daug puikių žmonių, kuriais ir meras, ir valdančioji dauguma galėtų pasitikėti. Bet dabartiniai valdantieji net klausimą dėl direktoriaus skyrimo iš darbotvarkės išbraukia, žinodami, kad jų Liudas siūlomas nebus. O paskui kaltina merą dėl nestabilios padėties rajone. Kuo L. Kavaliauskas valdantiesiems yra taip nusipelnęs ir ką jie patys visai neseniai apie jį kalbėjo, galite paskaityti ČIA.

Politikų įkaitai

Tarybos narys iš Tėvynės sąjungos Andrius Bautronis taikliai pastebėjo, kad „dažnai politikai kalba apie žmones, bet mažai kalba su žmonėmis“. Apgailestavo, kad Savivaldybės specialistai tapo politikų įrankiais. Ir prisipažino, kad daug reikalų jam yra tekę spręsti su Savivaldybės specialistais ir visada visus reikalus išspręsdavo. „Tai rodo aukštą specialistų kompetencijos lygį.“

Meras, kai jam pagaliau buvo suteiktas žodis, irgi politikieriams priminė, kad 2015 metais neįstrigo nė vienas projektas, kad dažnas jų netgi anksčiau laiko įvykdytas.

Biudžetas įvykdytas su kaupu

Šioje vietoje pravartu pakalbėti ir apie biudžetą, dėl ko dejuoja daugelis šalies savivaldybių. Kaip skelbia oficialus Savivaldybės tinklalapis www.raseiniai.lt, „2015 m. Savivaldybė buvo suplanavusi surinkti į biudžetą beveik 13,5 mln. Eur savivaldybinių lėšų, tačiau realios pajamos pranoko lūkesčius – 2015-aisiais į biudžetą surinkta net 14,13 mln. Eur, kitaip sakant, per 600 tūkst. Eur daugiau, nei buvo planuota. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja Dalia Andriulienė pažymėjo, kad 2015-ieji pajamų prasme geriausi metai per pastarųjų 5-erių metų laikotarpį. Pavyzdžiui, 2014 m. planuota į Savivaldybės biudžetą surinkti kiek daugiau nei 12 mln. Eur, o buvo surinkta 13 tūkst. Eur daugiau, nei planuota. 2012 m. ir 2013 m. planuotasis biudžetas nebuvo įvykdytas. (…) Lyginant 2014 m. su 2015 m. pabaiga, savivaldybės paskolų portfelis padidėjo beveik 400 tūkst. Eur, bet buvo įvykdyta daug projektų: pastatyta nauja autobusų stotis, prisidėta prie UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir UAB „Raseinių vandenys“ stambių projektų, Ariogalos PSPC remonto, melioracijos statinių rekonstravimo, baigti statyti vaikų globos namai ir kt. Kaip 2014 m., taip ir 2015 m., neliko įsiskolinimų švietimo, kultūros, socialinėms įstaigoms, jos visos savo darbuotojams laiku išmokėjo darbo užmokestį, tik šiek tiek švietimo įstaigos liko skolingos „Sodrai“, nes pritrūko mokinio krepšelio lėšų, kurios skiriamos valstybės.“

Bet kam tai rūpi – specialistai dabar pirmiausiai turi suvokti, kam jie ir kaip turi šypsotis…

Raseiniuose politinės Užgavėnės užsitęsė

Politikais save vadiną dabartinės valdančiosios daugumos atstovai ne kartą merą ir jo komandą kaltino skaidrumo, viešumo stoka. Bet tiesa ta, kad nė prie vienos valdžios nebuvo tiek viešumo, kiek jo atsirado prie mero A. Griciaus. Ne tik Tarybos, bet ir komitetų, komisijų posėdžiai viešai transliuojami, visi svarbūs Savivaldybės įvykiai, rajono vadovų pasitarimai nušviečiama spaudoje.

Tuo tarpu patys dabartiniai valdantieji net pačius svarbiausius sprendimus priiminėja už uždarų durų, o labai didele balsų persvara išrinktą merą A. Gricių „interpeliuoja“ itin slaptai. Taip nubalsavo jie patys, rinkimuose kai kurie surinkę vos 300–500 balsų. Pasak A. Kilčausko, prieis nedirbančiųjų ir trukdys… (tarsi ne politikų rūpestis būtų pasirūpinti, kad nedirbantys žmonės darbo turėtų).

Taigi, Užgavėnių savaitės penktadienį politinių kaukių šou tęsėsi. Susirinko komisija „interpeliuoti“ mero, visus iš salės išprašė. Bet žiniasklaidos arimuose dirbąs Mindaugas nusprendė už uždarų durų ilgėliau pasėdėti, bet jo filmavimo kamerą po kurio laiko prie durų pamatė „nelabai normalus direktorius Jonas“ (o gal kas jam pasakė). Vaje, koks triukšmas kilo: Sigitas Vaičius net į Mindaugo „amuniciją“ įsikibo, atimti kėsinosi, policija ėmė grasinti… Kodėl, jei viską komisija daro švariai, sąžiningai? Jei šitaip bijoma šviesos, vadinasi, kažkas yra daroma ne taip. Šioje vietoje norisi priminti, kaip vyko prezidento Rolando Pakso apkalta: ji buvo transliuojama per TV, per radiją, mirgėjo spaudos puslapiai, komentavo, kas tik norėjo. Tuo tarpu Raseinių politikieriai merą verčia tyliai, kaip kagėbistiniais laikais – „soveršeno sekretno“ – ir giriasi kuriantys precedentą.

Beje, pabaigoje – apie nedirbančius. Įdomu, kada pats A.Kilčauskas atlieka miškų urėdo pareigas, jei jis iš Savivaldybės praktiškai neišeina, darbo metu interpeliacijomis užsiima, Savivaldybės administracijos darbuotojams viešai patarimus žarsto? Kaip taikliai pastebėjo vienas miškininkas, seniai laikas ant Seimo nario Edmundo Jonylos priimamojo durų, esančių Savivaldybės pastate, pakabinti Raseinių miškų urėdijos iškabą. Panašu, kad sovietinį muštrą praėjęs socialdemokratas A. Kilčauskas pats gerai žino, kam ir kaip reikia šypsotis, kad gautų atlyginimą už politikavimą darbo metu.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top