Popiežius pakeliui iš Rumunijos: šiuo metu Europą bombarduoja ne patrankos ir bombos, o ideologijos

vaticannews.va

Kaip įprasta, grįždamas iš apaštalinės kelionės popiežius pasidalijo šviežiausiais įspūdžiais ir atsakė į keletą klausimų. Vienos Rumunijos televizijos žurnalistė paklausė Pranciškaus, ką galima pasakyti apie šeimas, kurios paliko savo vaikus ir išvyko į užsienį uždarbiauti, nes savo vaikams nori užtikrinti geresnę ateitį. Kaip žinia, milijonai rumunų uždarbiauja svetur.

„Visų pirma tai manyje žadina mintį apie meilę šeimoje, nes pasidalinti į dvi ar tris dalis nėra lengvas dalykas. Visada lieka nostalgija būti kartu. Tačiau pasidalinti tam, kad šeimai nieko netrūktų, yra meilės veiksmas. (…) Atsiskyrimas visada skausmingas. Tačiau kodėl išvykstama? Ne dėl turizmo, o dėl būtinybės. Ir daugybe atveju ne dėl pačios šalies. Dažnai tai pasaulinės politikos vaisius“, – kalbėjo popiežius Pranciškus, pažymėdamas, jog pasaulinę finansinę ir vartojimo tvarką reikia keisti solidaria ir darbo vietas kuriančia tvarka. Antra vertus, jis pasidžiaugė, jog Rumunijoje nėra demografinės žiemos, stingdančios daugelį kitų Europos regionų. Dabartinis iššūkis yra sukurti jiems darbo vietas.

Rumunijos „Marijos radijo“ žurnalistas paprašė popiežiaus dar kartą pakomentuoti jo kelionės šūkį „eikime kartu“ Rumunijos, kurioje katalikų mažuma gyvena ortodoksų daugumos tarpe, kurioje tikintieji priklauso kelioms etninėms grupėms, perspektyvoje.

Popiežius Pranciškus pabrėžė „ištiestos rankos“ ir kito klausymosi principus. Pasak jo, tokia šalis kaip Rumunija, kuri ieško savo vystymosi kelio, kurioje toks aukštas gimstamumas, negali sau leisti konfliktuoti viduje. Ji visada turi siekti suartėjimo: tarp etninių grupių, tarp religinių konfesijų, ypač krikščioniškų.

„Jūs turite didį (ortodoksų) patriarchą, didžios širdies ir didelio išmanymo žmogų, pažįstantį dykumos tėvų mistiką, dvasinę mistiką, studijavusį Vokietijoje… Tai maldos žmogus. Buvo lengva suartėti su Danieliumi, nes jį pajaučiau kaip brolį ir kalbėjomės kaip broliai. Aš ir jis nesakysime vienas kitam – „bet kodėl jūs…“ Eikime kartu! Visada reikia atsiminti: ekumenizmas nėra žaidimo ar ginčų pabaiga. Ekumenizmas auga einant kartu. Einant kartu, meldžiantis kartu. Tai maldos ekumenizmas. Turime istorijoje ir kraujo ekumenizmą. Kai žudydavo krikščionis, neklausdavo: „Ar tu ortodoksas?“, „Ar tu katalikas?“, „Liuteronas?“, „Anglikonas?“ Ne, klausdavo „Ar esi krikščionis?“. (Kankinių) kraujas susimaišydavo. Taip pat egzistuoja liudijimo ekumenizmas. Maldos, kraujo ir liudijimo ekumenizmas. Po to, kaip aš vadinu, vargšo ekumenizmas: tai darbas kartu tarp ligonių, tarp bejėgių, tarp neturinčių net ir menkos gerovės“, – kalbėjo popiežius. – „Ėjimas kartu jau yra krikščionių vienybė. Nereikia laukti, kol teologai sutars dėl Eucharistijos. Eucharistija aukojama kiekvieną dieną meldžiantis, atmenant mūsų kankinių kraują, artimo meilės darbais ir linkint vienas kitam gero. (..) Įmanoma eiti kartu. (…) Visi turime trūkumų. Bet jei eisime kartu, trūkumai liks nuošalyje: tekritikuoja juos „skrupulingieji““, – kalbėjo popiežius. Atsakydamas į dar vieną klausimą apie maldą kartu, Pranciškus pridūrė, jog kartais tauta gali eiti toliau už savo vadovus, kurie turi išsaugoti diplomatinę pusiausvyrą, taisykles, papročius. Gali būti ir atvirkščiai: kai kurios tikinčiųjų grupės yra mažiau atviros už savo vadovus. Reikia melstis ir už jas, kad Dvasia suminkštintų jų širdis.

Vokiečių leidinio „Herder Korrespondenz“ žurnalistas pasiteiravo popiežiaus apie ėjimą kartu Europos Sąjungos ir viso Europos kontinento kontekste, kuriame daugėja balsų, jog reikia eiti atskirai arba pavieniui.

„Atleiskite, jei cituoju pats save, tai ne iš puikybės, o dėl naudos. Kalbėjau apie šią problemą du tris kartus: Strasbūre, per Karolio Didžiojo premijos įteikimą ir kreipdamasis į valstybių ir vyriausybių vadovus per Europos Sąjungos įsteigimo paktų sukaktį. Šiose kalbose pasakiau viską, ką galvoju. (…) Europos valstybės turi kalbėtis tarpusavyje. Europa negali sakyti: „Jau esame vieningi, dabar pasakykime Briuseliui: tvarkykitės patys, eikite vieni“. Ne. Visi esame atsakingi už Europos Sąjungą, visi. Pirmininkavimo Europos Sąjungai rotacija nėra paprastas mandagumo gestas (…). Ne, tai yra simbolis tos atsakomybės, kurią kiekviena valstybė turi už Europos Sąjungą. Jei Europa gerai neįžvelgs ateities iššūkių – apsnūs. Leidau sau Strasbūre pasakyti, jog Europa nustoja būti „motina Europa“ ir virsta „senute Europa“. Ji paseno. Prarado troškimą dirbti kartu. Ir kažkas gali savęs klausti: „Gal jau baigėsi šis septyniasdešimties metų nuotykis?“ Reikia susigražinti tėvų steigėjų nusistatymą. Europai reikia savęs pačios, reikia būti savimi, išlaikyti savo savastį, savo vienybę, įveikti visu tuo, ką gali pasiūlyti gera politika, pasidalijimus ir sienas. Matome sienas Europoje, tai nėra gerai. Ir kultūrinės sienos nėra gerai. Tiesa, kad kiekviena šalis turi savo kultūrą ir turi ją saugoti, tačiau daugiakampio briaunainio perspektyvoje: visų kultūros turi būti gerbiamos, tačiau kartu. Labai prašau, kad Europa nesileistų įveikiama pesimizmo ar ideologijų, nes šiuo metu Europą bombarduoja ne patrankos ir bombos, o ideologijos: jos nėra europietiškos, jos ateina iš kitur arba gimsta nedidelėse europiečių grupėse. Pagalvokite apie Europą, pasidalijusią ir kariaujančią 1914-aisiais, 1932-33 m. ir galiausiai 1939-aisiais, kai vėl sprogo karas: labai meldžiu, kad nesugrįžtume prie to. Mokykimės iš istorijos. Neįpulkime į tą pačią duobę, nors yra sakoma, jog vienintelis gyvūnas, kuris įkrenta į tą pačią duobę, yra žmogus, asilas tokios klaidos niekada nepadaro“.

Baigdamas pokalbį su kelionėje iš Rumunijos į Romą jį lydėjusiais žurnalistais popiežius Pranciškus pridūrė:

„Žinau, jog kai kurie iš jūsų yra tikintys, kai kurie – nelabai. Pasakysiu tikintiems: melskitės už Europą, melskitės už vienybę. Tegu Viešpats mums suteikia malonę. Netikintiems: linkėkite geros valios. Linkėkite iš širdies, trokškite, kad Europa vėl taptų tėvų steigėjų svajone.”

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Dėkoju Dievui,

kad turime tokį nepailstamą ir Dievo vedamą popiežių Pranciškų. Gal šiame pasaulyje ims dygti gėrio daigai.

Vat kaip

„ideologijos: jos nėra europietiškos, jos ateina iš kitur arba gimsta nedidelėse europiečių grupėse.” Tai ir krikščionybė atėjo į Europą iš kitur , irgi gimusi nedidelėje, net ne tų europiečių , grupėje .

>>>Vat kaip

Taip, taip, nes krikščionybė atėjo iš pačio Dievo, vienintelio
žemės ir dangaus Kūrėjo.

ah1

Lietuvoje visuomeniniai teisėjai – žiniasklaida skelbianti žmogų kaltu be teismo nuosprendžio ir pažeidinėjanti LR Konstituciją, daranti spaudimą susidoroti ir po to yra susidorojama su tokiu žmogumi teismo keliu, nuteisint be įrodymų ir kt. pažeidinįjant žmogaus teises. Lietuvos teismai tarnauja žiniaskalidos savininkams ir žurnalistams pažeidinėjantiems LR Konstituciją. Kol nebus teisėjų baudžiamosios stsakomybės su teisėjų turto konfinskavimu tol žmonės bus teisiami be įrodymų, žiniasklaidos niekinami ir žeminami.

Jei rimtai

tai baisiausią ideologiją skleidžia pats popiežius plaudamas negrams kojas ir vežiodamas čigonus po Romą ir kitaip skatindamas imigraciją.

Kitas požiūris arba nuosaikus požiūris be utopijos

Giluminė (dvasinė) taika ir vienybė su paklydusiais yra klaida, nes tai politika, tik didinanti paklydusiųjų masę. Teisinga yra tik išoriška taika su paklydėliais, kad nebūtų karų su jais.

Jota

NIEKADA Bažnyčios istorijoje nebuvo praktikuojamas joks ekumenizmas, t.y. broliavimasis su klaidatikiais, iškraipiusiais Kristaus mokymą. Kokia dvasinė vienybė gali būti, jei vienas tiki tuo, o kitas savo tikėjimu tam prieštarauja? Koks ėjimas pirmyn gali būti su jais? („Ėjimas kartu jau yra krikščionių vienybė. „). Nejaugi? Vienybė yra tada, kai tikime tais pačiais Dievo nustatytais dalykais; tikroji vienybė yra širdžių ir dvasios vienybė. Tokia vienybė, apie kurią kalba popiežius, yra vienybė be Dievo, tai tik išorinė vienybė, ir jokia malda su kitatikiais negali vienyti. Dar baisiau, kai popiežius kalba atsainius žodžius apie Eucharistiją: „Nereikia laukti, kol teologai sutars dėl Eucharistijos”. Kaip? Nejau nesvarbu, kokiu būdu priimame Švč. Jėzaus Kūną ir Kraują?! Visos tos kalbos apie „vienybę” yra iš tiesų ne kas kita,… Skaityti daugiau »

>>>>

Net plaukas nuo žmogaus galvos nenukrenta be Dievo Valios. Todėl dar kvailiau yra diskutuoti, su tuo, kuris nepripažįsta Jėzaus mokymo: “Jėzus kalbėjo savo mokiniams: “Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu”. Judas – ne anas Iskarijotas – paklausė: „Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui?“ Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano… Skaityti daugiau »

Jota

Va čia tai Fanatizmas (11.44). Nebėr ko pridurti.

Cha, >>>11:53

čia pakalbėjote apie save, nes pagal Vinstoną Čerčilį (Winston Churchill), „fanatikas yra tas, kuris negali pakeisti mąstysenos ir tikslo“. Nes meilės, į kurią įsiliejame gimdami Kristuje, negalime sau suteikti patys. Kartą gauta, ji apvalo taip, kad Bažnyčia, būdama kiekviename savo sūnuje bei dukteryje, visada yra perkeičiama į Kristaus meilę, kol Kristus įgaus pilnutinį pavidalą visuose. Tokia yra keliaujančios Bažnyčios įvaizdžio prasmė, Bažnyčios, „keliaujančios“ savo galutinio tobulumo, tobulumo meilėje ir per meilę, kuri ją pirmiausia nusako, link. Tad be Šventosios Dvasios vedimo mes ir liktume „beždžionėmis”.

Jota

Na gerai. Aš ten esu šiokia ir anokia, nors kuo čia dėtas Vinstonas Čerčilis, kai mes kalbame apie Bažnyčios ir ekumenizmo reikalus? Ir kodėl pats rašai „Todėl dar kvailiau yra diskutuoti su tuo, kuris nepripažįsta Jėzaus mokymo” ir kodėl pateisini popiežiaus diskusijas ir visokias bendrystes su tais, kurie nepripažįsta popiežystės (ir dar daugiau – kai kurių dogmų, visuotinių suvažiavimų ir t.t.)?? Kodėl rašai, kad „Šventoji Dvasia vadovauja Kristaus Bažnyčiai, o pirmiausia per popiežių”? Kaip ji gali jam vadovauti, jeigu jis elgiasi nelogiškai? Ar pagalvoji, kur galima nueiti kartu su tuo, kuris rodo į visai kitokį kelią (turiu galvoj popiežiaus raginimą eiti kartu pirmyn)?? O jei meilė „kartą gauta” (14.38), jos jau nebegalima prarasti? („visada yra perkeičiama į Kristaus meilę”). Nei… Skaityti daugiau »

Šiap,

„beždžionės” buvo su kabutėmis.

Jota

Na taip, su kabutėmis. Bet Vatikanas juk pripažįsta ir evoliuciją, ir sukūrimą? Kaip įmanomas toks virtuoziškumas, nesuprantu. Dar pagalvojau, kad atsiversti iš vieno tikėjimo į kitą yra nepaprastai sudėtingas, gilus ir skaudus procesas. Žinau iš patirties. Tai kaipgi tavo ginamasis popiežius ir kiti ekumenistai taip lengvai glėbesčiuojasi ir tvirtina einantys drauge pirmyn?! Absurdas! Juk tu šit ir su manim ginčijiesi, kad aš ne taip kalbu. Tuomet kodėl? Žvelk ekumeniškai ir nekreipk dėmesio į skirtumus. Bet va, pats matai, kad tikėjimas, įsitikinimai, tiesa yra brangiau už šiaip žmogišką glėbesčiavimąsi apsimetant, kad viskas gerai, kad gyvename taikoje, o nesutarimai tikėjime yra nereikšmingi. Nesąmonė. Aš žinau, kad pakeitus tikėjimą, net draugai nusigręžia arba kalba su tavim puse lūpų, nes jiems atrodo, kad tu… Skaityti daugiau »

>>>>

Dievo vaikas yra tas, kuriame apsigyvena visa Šventoji Trejybė. Apie tai kalbėjo savo mokiniams ir Jėzus. Tad tokiame žmoguje yra ir Viešpaties Meilė, kuri myli visus beprotiška meile. Tad visi tikri krikščionys dalinasi su visais viskuo, kuo patys turtingi. Jų vienintelis turtas, tai meilė artimui. Taip, taip, atsisukus Jėzų 100 procentų, pasaulis nusisuka nuo to žmogaus, bet nusisuka tie, kurie yra valdomi piktojo, nes ne tas žmogus rodo neapykantą, bet piktasis, kuris pas „savuosius” užeina be atsiklausimo, o jie to net neįtaria. Todėl labai svarbu būti maldoje, kad piktasis nerastu net tarpelio į lysti ir vadovauti jam. Dievas kiekvienam žmogui davė išskirtinai savitą kelią, kurio jį ir veda. Mes turime su Dievo pagalba ieškoti tarpusavyje tai kas mus jungia, o… Skaityti daugiau »

Jota

KLausyk, žmogau mielas, aš bandysiu atkreipti paties dėmesį į keletą klaidingų įsitikinimų. ” visi tikri krikščionys dalinasi su visais viskuo, kuo patys turtingi. Jų vienintelis turtas, tai meilė artimui.” — Ar gali būti tikras krikščionis tas, kuris prieštarauja Kristaus mokymui? Ir ar gali jis mylėti kitą tikra, neegoistine meile, jeigu jo tikėjime pilna klaidingų įsitikinimų? Juk kiekviena konfesija turi labai rimtų skirtumų, kurie yra nepalyginti didesni ir svarbesni už sutarimus? „atsisukus į Jėzų 100 procentų” — 100 procentų atsigręžti į Jėzų gali nebent šventasis. Pernelyg lengvabūdiškai vertinate ryšį su Jėzumi. Vienybė su Jėzumi pasiekiama labai didelėmis pastangomis, tai pabrėžė pats Jėzus. „nusisuka tie, kurie yra valdomi piktojo, nes ne tas žmogus rodo neapykantą, bet piktasis” — o ar žmogus nepritaria… Skaityti daugiau »

troliui

Trolis buvai troliu ir liksi, nes paistai visokias nesąmones. Kitaip sakant svarbiausia trolinti visokias nesąmones ir už tai iš šeimininko gauti užmokestį.

Jota

Va čia tau 11.48 bus į temą: https://3rm.info/main/75830-strannoe-sovpadenie-ili-produmannye-hody-4-ijulja-putin-posetit-vatikan-i-vstretitsja-s-franciskom.html
Patinka? Kuris tavo šeimininkas? Mano – nė vienas iš jų. Tau ne gėda nuolatos šmeižti?

manau,

kad neliko durnių, kurie skaitytų trolio pasiūlytas temas.

Mūsų

popiežius Pranciškus yra nuostabiausia Šventosios Dvasios dovana Kristaus Bažnyčiai.

Jota

Maniau, kad tu subrendęs žmogus, bet pasirodo, kad tavo vieta žinai kur (už kampo). Ir žinai, ką ten daro;). Viskas, daugiau su tavim jokių kalbų.

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top