Popiežius Pranciškus: Būkime ištikimi savo krikščioniškai tapatybei

Vatikano radijas

Antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo herojišką senolio Eleazaro poelgį, apie kurį kalba šios dienos pirmasis skaitinys iš Antrosios Makabėjų knygos. Eleazaras renkasi kankinystę, kad liktų ištikimas tikėjimui ir duotų liudijimą savo tėvynainiams.

Panašiai kaip ir pirmadienio Mišių homilijoje, pagoniško helenizmo viešpatavimo Izraelyje laikus popiežius lygino su mūsų dienų supasaulėjimu. Pasaulio dvasia pakerta mūsų ištikimybę savo tapatybei. Supasaulėjimas veikia klastingai, iš pradžių jo nesimato, jis įsimeta kaip kandis į audeklą arba kaip kirvarpa į medieną, ir greitai paaiškėja, kad tas audeklas ar tas medinis baldas niekam netinkami. Panašiai atsitinka ir su krikščioniu, kuris įsileidžia į save pasaulio dvasią. Jis greit praranda savo krikščionišką tapatybę. Supasaulėjimo kirvarpa sunaikino jo krikščionišką tapatybę; jis nesugeba būti ištikimas sau pačiam. „Taip, taip, aš esu katalikas, aš kas sekmadienį dalyvauju Mišiose“. O paskui grįžęs prie savo kasdieninių darbų jis galvoja: „Ten duosiu kyšį, čia nusuksiu“. Tai ne krikščioniškas nuoseklumas, bet supasaulėjimas. Supasaulėjęs žmogus gyvena dvigubą gyvenimą. Jam atrodo kad taip ir turi būti, o iš tiesų jis tolsta nuo Dievo, nuo savo krikščioniškos tapatybės.

Dėl to Jėzus ir meldžia Tėvą, kad saugotų jo mokinius nuo pasaulio dvasios; kad gyvenami pasaulyje jie išsaugotų tikrą krikščionišką tapatybę. Krikščioniškai dvasiai, tikrai krikščioniškai tapatybei svetimas egoizmas; ji visada stengiasi būti nuosekli, padėti kitiems, nepiktinti, duoti gerą pavyzdį. Nelengva taip gyventi. Susiduriame su daugybe pagundų, pasaulio dvasia mums siūlo savąsias apgavystes. Mes patys nesame pajėgūs nuo jų apsisaugoti. Tik Jis gali mus apsaugoti. Dėl to melsdamiesi psalmės žodžiais sakome: „Viešpats yra mano stiprybė“. Jis mane gina nuo krikščionišką tapatybę ardančio supasaulėjimo. Viešpats mane saugo nuo dviveidiškumo.

„Mes, suprasdami savo silpnumą, turime prašyti Jo pagalbos: „Viešpatie, esu nusidėjėlis, prašau, padėk man“. Jei šiandien surasite valandėlę laiko, – sakė popiežius baigdamas homiliją, – paimkite į rankas Bibliją, atsiverskite Antrosios Makabėjų knygos šeštąjį skyrių ir pasiskaitykite apie Eleazarą. Tai tikrai išeis jums į naudą, padrąsins ir duos jėgų ištikimai laikytis krikščioniškos tapatybės – be kompromisų, be dviveidiškumo“.

Vatikano radijas

Antrosios Makabėjų knygos šeštąjį skyrių galima perskaityti ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
tai kad

mano Biblijoj nėra Makabėjų knygos.

Pagonia/Vytis

Jėzus buvo pasiūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis…Kristus liepė apaštalams neiti pas pagonis….Žydų istoriją palikim žydams. Didžiokimės kad turime savi istoriją po Pagonios/Vyčio ženklu.

Geras paraginimas,

įdėtas naktį, laiku ir vietoj, tada, kai labiausiai reikia tokių žodžių. Šv. Grigalius Nazianzietis Eleazarą vadina pirmuoju Senojo Testamento kankiniu.

Iš tikrųjų,

ačiū redakcijai už pastangas ir sunkų darbą. Nereikėtų sakyti „žydų istoriją palikim žydams” – palygink Mt 10,5 („Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus”) ir Mt 28, 19-20 – „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones […] mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs”. Prieštaravimas?

Prieštaringumas

Prieštaringas Popiežiaus požiūris. Visai neseniai kvietė, kad kiekviena krikščioniška šeima Europoje, priimtų į savo namus nelegalių islamą išpažįstančių migrant, o dabar jau kalba kitaip – kviečia išlaikyti krikščionišką tapatybę. Dabartiniu metu Vatikanui labiau praverstų buvęs Popiežius Ratzingeris, nes priešingu atveju Europoje neliks nei krikščionybės nei Vatikano.

Nuomonė

Kristus buvo lietuvis, vardas Kristus nuo misijos Kristi, kas atitinka ir Pagonios/ Vyčio laikais suteikiamų vardų principą ir Kristus liepė neiti pas pagonis, nes jis žydus mokė to ką matė pas savo tėvą pagonį – kam Kristus turi mokinti tuos iš kurių pats išmoko?

iryra

Ir yra informacija kad Adomas ir Ievos istorija paimta iš vedų: youtube.com/watch?v=qOL4A2FWCtE

Jota Prieštaringumui

Čia visa esmė ir yra, kad galima/reikia (nereikia?) priimti n e i š s i ž a d a n t savo krikščioniškos tapatybės. O kad popiežiaus požiūris dažnai nenuoseklus ir prieštaringas, daug kas mato.

Iš kur nešė meilę

Nieks neprieštaraus kad Kristus nešė meilę ir mokė žydus meilės, nes mokė tai ką matė pas savo tėvą. Tai va Kristus pas savo tėvą matė į melę savo artimam, meilę dievui Pradžiapačiui- pervardintam į Brahma. Apie melės ryšį pasiskaitykit internete Bhakti joga (skr. भक्ति योग = Bhakti Yôga – „meilės ryšys“) . Vikapedijoje yra tokia info : Indų šventraščiuose Bhakti joga aprašoma kaip lengviausias ir veiksmingiausias Dievo pažinimo kelias Kali Jugoje – m e i l ė s r y š i s Bhakti joga – m e i l ė s k e l i a s. Meilės kelias pats svarbiausias. Meilės kelias praktiškai : klausymas pasakojimų apie Dievą, ištraukų iš šventųjų raštų, pamokslų; Dievo savybių atminimas ir pagerbimas;… Skaityti daugiau »

Pradžia

Pradžiapačio simbolis saulė ir keturios Pradžapačio rankos atitinkančios keturias pasaulio šalis – rsatas padalintas kryžiumi, arba krikščionybė iki Kristaus – kas ir atitinka archiologinius radinius.

IRR

Ir švesim saulės sugrįžimą, ir marginsim margučius ir vaikus mokinsim marginti … O kas yra margutis išsišifruokit patys… Ir būkit ištikimi savo tapatybei…

Antanas

Labdarą reikia dalinti, kas yra arčiau taves, bet ne svetimšaliams.

Dėl

Jėzus Kristus Korane, musulmonai apie Jėzų Kristų : http://www.youtube.com/watch?v=nS1vYbP2dAI.

VaidasVDS

Labai, labai teisingas popiežiaus pasisakymas, bet pavyzdys pateiktas visiškai netinkamas. Geriau jau būtų buvęs pateiktas Stepono ar kitų krikščioniškų kankinių, nukankintų už savąjį tikėjimą, pavyzdys. Dėl netinkamo pavyzdžio galima būtų priminti popiežiui šį Jėzaus pasisakymą:
Mt 15 11 Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų“ … 17 Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? 18 O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų.
—-
Panteistui
Jei prieisite prie Dievo Tėvo sampratos, būsite išgelbėtas, jei liksite panteizme, vargu bau…

O iš  Vaido burnos

kyščioja galvas niekšai ir šmeižikai.

apie foto.

yra foto – popiežius lenkiasi žydui ir bučiuoja ranką žydui : Eduardad Hodos skaito „Siono išminčių protokolus“ (video). 15-24 protokolų lietuviškas tekstas
Published November 19, 2015
Išvadas pasidarykit patys

VaidasVDS

niekšui ir šmeižikui 2015-11-19 10:48
Štai tamstai nuoroda apie naujausius dabartinius senovės atradimus, aiškinantis tikrus Jėzaus mokymus. Iš esmės jie labai panašūs į tuos, kurie yra Urantijos Knygoje, skiriasi kai kurios detalės, bet nelabai esminės.
https://www.youtube.com/watch?v=x-cUOekfASA
Tinka pamąstymui visiems.

"JėzusJahvėstarnas"

Antraštėje „Popiežius Pranciškus: Būkime ištikimi savo krikščioniškai tapatybei”, o kaip tada su :
„Jėzus – Jahvės tarnas“ rašoma evangelijoje pagal Matą 2105 pusl., Lietuvos vyskupų konferencija , 2009, Katalikų pasaulio leidiniai ,2009 Šventas Raštas.?

Pagooglinkit ” Eduardad Hodos skaito „Siono išminčių protokolus“ (video). 15-24 protokolų lietuviškas tekstas Published November 19, 2015, Šauksmas. lt. Ar randat nuotrauką kas kam bučiuoja ranką? Kas Kieno tarnas?
Jei „Jėzus – Jahvės tarnas“,tai Popiežius žydų tarnas?

18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top