Popiežius Pranciškus: nesantaika ir apkalbos – mūsų liga

„Vatikano radijas“

Laiške kolosiečiams, kurio ištrauka buvo skaitoma penktadienio Mišių metu, apaštalas Paulius aiškina, kas yra Jėzus. Skaitinys užbaigiamas tvirtinimu, kad Dievas panoro per Jėzų visa sutaikinti su savimi, kad jis visa sutaikino su savimi Jėzaus Kryžiaus auka.

„Jėzus yra mūsų taika, – kalbėjo popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje sakytoje homilijoje komentuodamas Pauliaus žodžius. – Jis savo nusižeminimu ir Kryžiaus auka atstatė nuodėmės pažeistą taiką tarp žmogaus ir Dievo. Tad kai mes kalbame apie taiką ir susitaikinimą, kai rūpinamės savo mažomis taikomis ir susitaikinimais, visada turime atsiminti ir didžiąją taiką, didįjį susitaikinimą, kurį mums padovanojo Jėzus. Be jo neįmanoma jokia mūsų taika ir joks susitaikinimas. Mes, savo ruožtu, esame pašaukti būti taikos ir susitaikinimo žmonėmis, Jėzaus taikos liudytojais, ypač šiandien, kai iš visų pusių sklinda žinios apie karus ir neapykantą, apie nesantaiką šeimose.“

„Paklauskime savęs: ar aš sėju taiką? Savo lūpomis, savo kalbėjimu sėju taiką ar rauges? Kiek kartų esme girdėję sakant apie žmogų, kad jo liežuvis kaip gyvatės, kaip žalčio, nes savo kalba jis elgiasi kaip tas žaltys, kuris sugundęs Adomą ir Ievą, sugriovė taiką. Tai yra blogis. Tai yra ir mūsų Bažnyčios liga. Sėjame nesantaiką, sėjame neapykantą, nesėjame taikos. Užbaigdami kiekvieną dieną turėtume savęs vis klausti: šiandien aš sėjau taiką ar rauges? Tuoj imsime teisintis, kad taip reikėjo, kitaip negalėjau… Bet vis tiek turime atsakyti į klausimą: ką tu sėji savo laikysena?“

„Jei žmogus visą laiką gyventų taikoje su kitais, jei kitus taikintų, tokį žmogų būtų galima iškart skelbti šventuoju. Mums visiems reikia augti, visiems reikalingas atsivertimas. Turime vengti žodžių, kurie skaldo, kurie atneša nesantaiką, mažus karus, turime vengti apkalbų. Kas gi yra apkalbos? Kai kam atrodo, kad nieko baisaus. Tai viso labo tik papasakota istorija: Tas žmogus tai padarė… Ne! Apkalbos – tai terorizmas. Kas apkalba kitus, elgiasi kaip teroristas, kuris meta granatą ir pasišalina iš įvykio vietos. Jis žudo liežuviu. Jis gudrus. Jis nėra teroristas savižudis. Ne, ne, save jis gerai saugo.“

„Kiekvieną kartą kai pajuntame, kad iš mūsų lūpų gali išeiti žodis, kuris pasės nesantaikos rauges, kad apkalbėsime kitą žmogų… prikąskime liežuvį! Aš jus prašau: įpraskime prikąsti liežuvį ir nesėti raugių, net jei iš pradžių mūsų liežuvis bus sužeistas ir kiek patinęs. Patikėkite, tai velnias mus skatina sėti rauges, sėti nesantaiką – tai jo darbas.“

Galiausiai penktadienio rytą sakytą homiliją popiežius Pranciškus baigė malda: „Viešpatie, tu man davei gyvybę, duok man malonę skelbti taiką, taikinti. Tu praliejai savo kraują, padėk man prikąsti liežuvį – verčiau jis tebūna kiek patinęs, kad tik neapkalbėčiau kitų“.

„Vatikano radijas“

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
1 Komentaras
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
1
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top