Propaganda „visuomeninėje“ TV: kaip E.Jakilaitis „moderavo“ debatus

Birželio 27 dieną, penktadienį, LRT vyko vienintelė debatų laida, skirta sekmadienį įvyksiančiam referendumui.

Kaip visiems puikiai žinoma, debatai yra formali diskusija, kurioje dalyvauja šalys, besilaikančios skirtingų pozicijų tam tikru klausimu, ir kurioje tos šalys pristato argumentus, pagrindžiančius savąją ir griaunančius svetimą poziciją. Debatuose, šalia diskutuojančių šalių, paprastai būna ir moderatorius. Pastarojo uždavinys yra padėti abiems pusėms diskutuoti produktyviai – palaikyti diskusijos tvarką, neleisti kalbėtojams nukrypti nuo temos, įžeidinėti vieniems kitus, užsiiminėti manipuliacijomis ir pan. Suprantama, kad moderatorius savo vaidmenį tinkamai gali atlikti tik tada, kai yra nešališkas, kompetentingas ir pelnęs visų diskusijos šalių pagarbą.

Aptariamuose debatuose dalyvavo referendumo iniciatoriai Pranciškus Šliužas, Rita Jusienė ir savivaldžios visuomenės idėją palaikantis Darius Kuolys, atstovavę referendumui teikiamo įstatymo šalininkams, ir Seimo nariai Julius Sabatauskas bei Remigijus Šimašius ir Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partijos garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis, atstovavę priešininkams. Debatus moderavo žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

Jau nebe pirmą kartą LRT vykstančiuose debatuose matėme tą pačią netikusią scenografiją. Debatų samprata reikalautų, kad diskutuojančios pusės stovėtų viena priešais kitą, matytų vienas kito veidus ir diskutuotų. Bet jau kelintą kartą visi debatų dalyviai buvo išrikiuoti prieš „moderatorių“, kuris pačios scenografijos buvo paverstas svarbiausia figūra – valią primetančia, kone tardančia.

Įdomybės prasidėjo nuo pat pirmųjų debatų minučių. E. Jakilaitis net nebandė apsimesti nešališku ir iš karto pasitelkė visą arsenalą priemonių siekdamas, kad žiūrovai viską suprastų „taip, kaip reikia“. Nepretenduodamas atskleisti visus E.Jakilaičio „triukus“, išvardysiu tuos, kurie laidoje panaudoti po keletą sykių ir iškart matomi:

1) primityvios sugestijos;
2) užgauliojimas;
3) melas;
4) neteisėtas įsitraukimas į diskusiją;
5) visažinystės imitavimas;
6) neparankaus kalbėtojo nutraukimas;
7) nuostatos ir klausimų tendencingumas.

Primityvios sugestijos

Po to, kai P. Šliužas ir R. Jusienė poetiškai pasisakė apie žemę ir lietuvių ryšį su žeme, 7: 45, E. Jakilaitis kreipiasi į referendumo oponentus „Konstitucija nėra poezija, tai yra teisės aktas…“ (suprask, žiūrove, ana pusė yra kvaileliai, o pastaroji – ekspertai).

8:00 jis klausia J. Sabatausko „Ar Jūs matote kokį nors poreikį keisti Konstituciją?“ (suprask, žiūrove, jokio poreikio keisti nėra, ir tai tuojau patvirtins ekspertas).

Po to, kai D. Kuolys papasakojo apie įtartiną Vyriausiosios Rinkimų komisijos birželio 25 dienos nutarimą, kuriuo apie 100 000 asmenų padidintas rinkėjų sąrašas, E. Jakilaitis išpūtęs akis 1:02:30 sako „Jūs jų (VRK – Tiesos.lt) klausėt? Jūs jų klausėt?“ (suprask, žiūrove, D. Kuolys ir jo sėbrai šneka nežinia ką, nepasirūpinę paklausti paprasčiausio klausimo, į kurį VRK, be abejo, turi elementarų atsakymą.) Kai paaiškėja, jog vis dėlto klausta ir VRK pateiktas atsakymas (per mėnesį įregistruota 100 000 sulaukusių pilnametystės…) – juokingas, o žiniasklaida ir LRT apie tai tyli, E. Jakilaitis neparankų kalbėtoją nutraukia dar kartą sugestionuodamas, kad šis tiesiog nepagrįstai priekabiauja: „Visuomenė yra delegavusi atstovus į [LRT] tarybą, kreipkitės. Aš negaliu atsakyti, aš čia esu tik vienas žurnalistas… Nesivelkit čia į visuomeninio transliuotojo reikalus, čia debatai, čia visai ne apie tai, nors jum tai labai patinka, pone Kuoly, suprantu, ir jūsų remiamiem kandidatams…“ (suprask, žiūrove, visa tai taip nerimta – jie ne tik šneka ne į temą, bet ir neišmano, kam ir kaip galėtų pareikšti pretenzijas).

Užgauliojimas

Pradėjęs nuo primityvių manipuliacijų E. Jakilaitis po truputį įsismagina ir pereina prie atviro referendumo idėjos šalininkų užgauliojimo. 15:00 vadinamasis moderatorius užsipuola R. Jusienę tokiais žodžiais: „Ponia Jusiene, ar Jūs ketinate tai kartoti visas dvi valandas?“. Deja, negavęs deramo atkirčio, E. Jakilaitis pamano galįs R. Jusienę užgaulioti nuolat. 58:43 laidos vedėjas E. Jakilaitis taip įvertina jos repliką: „Ponia Jusiene, suprantu, nedažnai kalbat viešai, sunku kalbėti nuosekliai… “ 59:10 „Suprantu, dabar kažką atsakėt…“ 1:18:40 „Žinot, nekalbėkim apie viską vienu metu, nes niekas negali atpainioti to minties vingio… na, bandykim…“

D. Kuoliui papasakojus, jog piliečiai negali gauti informacijos apie tai, kiek žemių Lietuvoje jau supirko užsieniečiai, E. Jakilaitis 1:13:57 labai „įžvalgiai“ pastebi: „Tai jūs sprendžiat problemą, apie kurios egzistavimą patys nežinot!“

Kai P.Šliužas pacitavo lenkės Irenos žodžius, debatų vedėjas leido sau taip įvertinti jo pasisakymą: „Kodėl prie tų niekų, kuriuos dabar cituojate, klijuojate lenkų tautybę?“

Neteisėtas įsitraukimas į diskusiją, visažinystės imitavimas, melas

Ilgainiui E. Jakilaičio ima nebetenkinti moderatoriaus vaidmuo ir jis į diskusiją įsitraukia pats. Kai D. Kuolys pateikia valdžios savivalės pavyzdį – Vyriausybė niekam nežinant anksčiau už bet kurią Europos šalį išdavė leidimą skalūnų žvalgybai ir gavybai – E. Jakilaitis 28:13 replikuoja: „Na, paaiškėjo, kad niekas niekam nieko neleido ir nieko nebus, ir Lietuva bus ne pirmutinė, o paskutinė“. Kai D. Kuolys E. Jakilaičiui papriekaištavo: „Tai yra Jūsų interpretacijos, pone Jakilaiti, ir jos nėra sąžiningos“, pastarasis atkirto „Manau jos yra sąžiningos, nes tai yra visiški faktai.“ Svarbu pažymėti, kad čia E. Jakilaitis ne tik įsiterpė į diskusiją, kurioje neturėjo dalyvauti, bet ir melavo – leidimas skalūnų žvalgybai ir gavybai vyriausybės buvo išduotas. Šioje vietoje R. Jusienei trūko kantrybė: „Kodėl vieną pusę atstovauja keturi nariai, o kitą – tik trys?“ Į tai E. Jakilaitis tiesiog atšauna: „Atsiprašau, ką darysi… Jeigu jums taip atrodo, tai jūsų nuomonė.“

Kitame diskusijos epizode E. Jakilaitis vėl neiškentė neįsitraukęs į diskusiją ir nepademonstravęs savojo „visiškų faktų“ išmanymo. Po to, kai P. Šliužas išsakė poziciją, jog Konstitucijoje niekur nekalbama apie rinkimus pagal partinius sąrašus, o Konstitucijoje esanti formuluotė „remiantis visuotine lygia tiesiogine rinkimų teise“ yra nesuderinama su rinkimais pagal partinius sąrašus, E. Jakilaitis 34:30 replikavo „Konstitucijoje yra parašyta 71 Seimo narys renkamas vienmandatėje, 70 – daugiamandatėje, viskas yra parašyta, jūs skaitykite toliau!“. P. Šliužas, suprantama, pareikalavo: „Jūs man parodykite!“. Tada E. Jakilaitis paskelbė reklamos pertraukėlę. Šiame epizode E. Jakilaitis vėl pamelavo žiūrovams: Konstitucijoje nėra nustatytas Seimo narių rinkimas vienmandatėse ir daugiamandatėje apylinkėse. Svarbu pažymėti ir tai, kad turėdamas galimybę čia pat, per reklaminę pertraukėlę, išsiaiškinti šiuo klausimu tiesą, E. Jakilaitis šia galimybe nepasinaudojo ir žiūrovų už savo neišmanymą bei melą neatsiprašė.

D. Kuoliui papasakojus apie tai, kad policija Vilkaviškyje ir Šakiuose tardė žmones, pasirašiusius už referendumo paskelbimą, E. Jakilaitis replikavo: „Ką reiškia „policija tardo“? Ar tai yra oficialu?“ Į Kuolio pasakymą, kad valdžia pereina prie policinės valstybės metodų, o žiniasklaida ir „visuomeninis“ transliuotojas tokius valdžios veiksmus nutyli, jis tesugebėjo arogantiškai atsikirsti: „Gal tai buvo, gal tai ne, kol faktų nėra…“ Šioje vietoje kantrybė trūko D. Kuoliui: „Pone Jakilaiti, šitaip nesielgiama. Sąžiningam žurnalistui šitaip nedera elgtis!“ Tada E. Jakilaitis įžūliai atšovė: „O jūs pateikite faktus“. D. Kuolys: „Faktai buvo išsakyti visuomeniniam transliuotojui ir per tą laiką joks žurnalistas nenuvažiavo, nepasiklausė prokuratūros. Pilietinė žiniasklaida iš karto būtų sureagavusi.“ Šiame epizode E. Jakilaitis ir vėl melavo: tai, kad žmones, pasirašiusius dėl referendumo paskelbimo, apklausinėjo policija, yra faktas, kuriuo įsitikinti, jei žurnalistu prisistatantis E. Jakilaitis būtų norėjęs, buvo labai nesunku – referendumo šalininkų pusė žinojo daugelį minėtų apklausų detalių.

Neparankaus kalbėtojo nutraukimas

Kai diskusijos dalyvis sako, E. Jakilaičio supratimu, ką nors neparankaus, jį galima tiesiog… nutraukti. Štai D. Kuolys iškėlė klausimą, kodėl valdžios partijos skelbia, jog referendumas yra antikonstitucinis, ir jį du kartus – 47:09 ir 48:50 – E. Jakilaitis nutraukė nukreipdamas kalbą kita linkme.

Nuostatos ir klausimų tendencingumas

Visi aukščiau įvardinti Jakilaičio triukai buvo pritaikyti referendumo idėjos šalininkų atžvilgiu. Su referendumo priešininkais E. Jakilaičio elgesys buvo visiškai kitoks, tiesiog priešingas – pastarųjų moderatorius nepertraukinėjo, jiems nereplikavo ir radęs progą vis pritardavo.

Skirtingai buvo pateikinėjami ir klausimai: referendumo šalininkai buvo tardomi, neproporcingai daug laiko skiriant emocionaliajam Šliužui, o intelektualą Kuolį slopinant, triskart nutraukiant. Referendumo idėjos priešininkų E. Jakilaitis tardyti nebandė, net nepaklausė, kuo jie remiasi, pvz., koks konkrečiai ES sutarties straipsnis prieštarauja referendumo iniciatyvai.

Paskaičiuokime

Per laidą, kuri truko 1 valandą 43 minutes, žurnalistas E. Jakilaitis sugebėjo: bent 4 kartus sugestionuoti, kad referendumo idėjos šalininkai yra visiški kvaileliai, bent 6 kartus juos atvirai užgauliojo, nebūdamas diskusijos dalyvis bent 3 kartus įsitraukė į diskusiją su referendumo idėjos šalininkais, bent 3 kartus melavo, bent 3 kartus šiurkščiai nutraukė jam labiausiai neparankų kalbėtoją.

Kas tai? Debatų moderavimas? Žurnalistika? Visuomeninė televizija? Suprantama, kad ne. Tai yra tipiškas propagandisto, gavusio užduotį bet kokiomis priemonėmis sudoroti valdžiai neįtikusius asmenis ir sumenkinti jų pozicijas, elgesys. Elgesio modelis, gerai pažįstamas iš sovietmečio. Tikros, o ne fasadinės demokratijos visuomenėje ši laida būtų sukėlusi ilgalaikį skandalą, užtraukusi gėdą ir karjeros pabaigą E. Jakilaičiui, LRT direktoriui, LRT tarybos nariams ir daugeliui kitų. Tuo tarpu Lietuvoje E. Jakilaičio ir į jį panašių propaganda, melas ir atviras chamizmas jau įsitvirtino kaip kalbėjimo viešojoje erdvėje norma.

Trumpai apie autorių: Laisvūnas Šopauskas – humanitarinių mokslų daktaras, filosofas, logikas.

* * *

Daugiau Tiesos.lt publikacijų apie E. Jakilaičio „žurnalistinę“ veiklą:

Iš propagandos frontų. A.Siaurusevičius meta prieš Žygaičius sunkiąją propagandos artileriją

Iš propagandos frontų. LTV žaidžia „teisę žinoti“

Iš propagandos frontų. Pasitraukus „Chevron“ lietuviai gali „nugaišti iš neturėjimo ką valgyti ir kuo šildytis“

Putinėjančios Lietuvos vaizdelis: Prezidentūroje – Konstitucijos dienai skirta diskusija

Aušra Maldeikienė: Kai „jakilaičiai“ nesitrynė televizijose, mūsų diskusijos buvo absoliučiai kitos kokybės

Liudvikas Jakimavičius. Dočio patarimas rinkėjams, kaip balsuoti

Kam praverstų D. Grybauskaitės auka, arba ko nežino E. Jakilaitis

LRT debatų laidoje E. Jakilaitis įžūliai melavo, o D. Grybauskaitė tam pritarė

N. Puteikio rinkimų štabas prašo paneigti LRT debatų vedėjo E. Jakilaičio melą

Dėl akiplėšiško E.Jakilaičio melo LRT neatsiprašė visuomenės

Kodėl R. Juknevičienė ir E.Jakilaitis bijo diskutuoti su Jonu Kronkaičiu?

Rasai Juknevičienei – etiketo pamokos

Andrius Dzidolikas. Laisvai spaudai Lietuvoje – nuosprendis myriop!

Zigmas Vaišvila. Politinis Antano Guogos verslas – „Atsilyginsime už balsus!“

Kas mūvi „Baltąsias pirštines“?

Andrius Švarplys. Pilietinė žurnalistika teisinėje valstybėje?

Dočio sveikinimai

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
40 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
? ? ?

Ir toks,atsiprašant,žurnalistas-moderatorius,kai kurių politikų,laikomas pačiu talentingiausiu visuomeninėje TV ir apskritai Lietuvoje ?
O varge,vargeli mano…Nesugebėčiau tiksliai pasakyti,kokiam darbui jis tiktų.Akivaizdu,kad tik ne debatams vesti.

Kad

nepagarbiai buvo elgiamasi su žmogum,moterimi-apgailėtina.Kas priklijavo Jusienei savo žodžius: „bloga valstybė”,kurie laidoje buvo vis pabrėžiami,kai tuo tarpu ji sakė”nusibodo,kad naikinama ši valstybė”?Priklijuotojas ją peikė už „bloga valstybė”kai „bloga”pats galimai priklijavo-tai ko ji nesakė?

Jis

Jis tinka tik judo vaidmeniui atlikti. Nuo jo neatsilieka milė, tapkė ir pumpė. Štai judų žiedas, labai reikalingas nedemokratinei valdžiai siautėti.

Vilnietė

Stengėsi žmogus,pamindamas savo žurnalistinį orumą,o tokių” žurnalistų”, yra ir daugiau…,bet kokiomis priemonėmis tarnauti valdžiai

velniui pardavė dūšią

velnias gerai atsilygina.

Siaurusevičius – pavyzdys.

Valdžios

elgesyje jaučiasi sumišimas.Visuomenė pradeda galvoti savo galva.

deje

toks stilius yra budingas siaurovizijai.

vilte

Viskas taip buvo apgailetina , kad dar karta naikinti savo nervu lasteles neverta…

JAKILAITIS

labai tiktų Gariūnuose [aš rimtai : kupi -prodai]…
Bet tik ne Nacionaliniam kanale…. Bet, kad ten tokių dauguma, tai „prisišvartavo” ir jis… O kodėl gi ne??????

Basakojė

Puikiai, aiškiai ir labai teisingai išdėliota gerb. Šopausko. Jakilaitis aptarnauja „elitą” orališkai. Matyt, jam gerai sumokama.

Na supraskit

jiems moka algą ir už ją jie turi atidirbt. E. Jakilaitis tik sraigtelis, o kas moka pinigus, tas ir muziką užsako. Nors šiuo atžvigiu tai lyg ir netiktų, juk sumokam mes visi mokesčių mokėtojai. Bet gi referendumas parodė, kad mums dzin. Na tai ir nesistebėkim, kad su mumis elgiasi, kaip su prifarširuotais idiotais.

Arnė

„Tai yra tipiškas propagandisto, gavusio užduotį bet kokiomis priemonėmis sudoroti valdžiai neįtikusius asmenis ir sumenkinti jų pozicijas, elgesys. Elgesio modelis, gerai pažįstamas iš sovietmečio“. Be to TV ekrane nuolat šmėsšiojo moderatoriaius įsakmi ranka…

Jakilaitis

niekšelis

nieko kito

is skydines tv, kuria patys ir finanasuojam, tiketis ir nelieka. Bet kaip jauciasi jakilaiciu, pumprickaiciu, miliuciu, siuruseviciu motinos, seimos, kaimynai?

Puikus straipsnis,manome

JAKILAITIS netinka tokiam darbui,labai netaktiškas,agresyviai,ciniškai formuoja valdžios nuomonę-klaiku buvo klausytis.Apgailėtinai atrodė Sabatauskas,Šimašius,Landsbergis,tartum nepasiruošę laidai,nesugebėjo argumentuoti savo teiginių.

turėkit ir   savigarbos

O kodėl diskusijų dalyviai ir kalbėtojai neatsisako ,kad diskusijai vadovautų tokie pašlemėkiniai moderatoriai a la jakilaitis.Jeigu sutinka , kad jau ne vieną kartą pasišiukšlinęs laidos vedėjas , vėl vestų laidą ir joje dalyvayja – kaltinkit save. Pavadinkit gi daiktus tikraisias jų vardais.

Padėka

Ačiū autoriui už kietą analizę. Daugiau tokių.

> turėkit ir savigarbos

Lengva moralizuoti. Kas būtų buvę, jei referendumo šalininkai būtų pasielgę pagal jūsų receptą? Jie būtų apkaltinti, kad išsigando debatų, nesugeba savo nuomonės apginti.

O dėl savigarbos reikia kalbėti plačiau. Ar turi savigarbos piliečiai, kurie iš savo lėšų moka atlyginimus Siaurusevičiui, Miliūtei, Jakilaičiui už primityvų smegenų plovimą?

smagiai perskaičiau

Taiklus adatos dūris į išpūstą Jakilaičio „autoritetą”. Pagarba.

Al.

Labai teisingas tyrimas. Tik, dėl Dievo meilės, pakeiskit tuos visus moderatorius lietuviškais žodžiais. Net šlykščiais rusų okupacijos metais tą žmogų vadinom laidų vedėju.

Referendumo šalininkai kažin ar turėjo pasirinkimą. Bet mes visi dabar jau po visko, tikiuosi turim. Turim aiškiai išsakyti savo reikalavimus visuomeniniam transliuotojui. O iki tol – jokio bendravimo. Tiesos žurnalistai, redaktore, kai kitą kartą kalbėsitės su Landsbergiu, paklauskit ar jis nejaučia nepatogumo kai jį aptarnauja toks, atsiprašant, visuomeninis transliuotojas. Ar ne tokius žurnalistus jis pavadino tuo negražiu žodžiu ?

nuomone

jklelaitis pasirode paciu grazumu pedofilijos bylos laidose.Buvo slykstu jo klausytis ir ziureti.Kaip taip galima suputi???/Ir pats turbut turi vaiku.Kokie zmones viesoje erdveje????

Kritikas Pikčiurna

Pagaliau sulaukėme kvalifikuotos E.Jakilaičio smegenų plovimo metodikos analizės. Šia veikla užsiima visa oficialioji žiniasklaida, bet E.Jakilaitis, R.Myliūtė ir R.Janutienė šioje srityje pirmauja. Jau ne kartą rašyta, kad jie su pašnekovais elgiasi ne kaip žurnalistai, bet kaip tardytojai su nusikaltėliais. Žurnalistas turi kelti problemas, tarpininkauti pašnekovams ir padėti atrasti bendrą tiesą skirtingose suinteresuotų pašnekovų nuomonėse, išryškinti tų nuomonių motyvus, o ne manipuliuoti pašnekovų silpnybėmis ir brukti savąją „tiesą”. Jų nepagarba, manipuliacijos ir grubūs išpuoliai prieš valdžiai ar kitiems užsakovams neparankius pašnekovus peržengia bet kokias padorumo ribas. Šie ponai pirma sistemingai skleidžia valdžios arogantišką požiūrį į piliečius ir į Tautą, vadindami juos „runkeliais”, o po to viešai iš jų tyčiojasi straipsnyje atskleistomis manipuliacijomis. O tai, kad žurnalistų etikos komisija ir žurnalistų akademinė… Skaityti daugiau »

Va taip,

Jakilaitis ne tik ciniškas, bet ir arogantiškas. Tik neaišku už kiek jis save pardavė LRT. O ką jis išdirbinėjo ir per prezidento rinkimus ? Deja Miliūtės nekvietė šių debatų vesti, nes ji būtų taip pat „papuošus” eterį. Šlykštu visą tai matyti ir klausyti, jo (ir jų) pašaipos, nepagarbos iš dalyvaujančių pašnekovų. Jam (jiems) į Tautos atstovus nusispjauti, nes jie save priskiria prie nomenklatūros, kuri nekenčia ir nusiduoda, kad negirdi runkelių ir šunaujos balso. Kaip elgiasi Tautos dalies išrinkta „mamytė” su nomenklatūra, taip ir jie, nors jie yra žurnalistai ir turėtų tiesą skleisti, bet ne su buvusiu saugumu ir dabartine nomenklatūra susigyventi.

Ezys

Jakilaitis, Miliute ir panasus i juos, tai puikus pavyzdys, kaip neturetu elgtis laidu vedejai, pazeisdami laidoje dalyvaujanciuju dalyviu nuomoniu pariteta. Ju laidose jau is pradziu aisku, kuria puse advokataus laidos vedejas(a). Tai ne tik kad nepuosia laidos eigos, bet netgi kelia sleikstuli iki koktumo. Bet viskas „zakonno”, nes vedejas palaiko valdziukes pozicija. Jei palaikytu Tautos pozicija, vargselis senai butu ismestas i komposta. Kritikas Pikciurna taikliai apibudino, kad visa vedejo veikla, tai smegenu plovimo metodika. Saliskai elgtis ir izuliai nutraukineti neparankiu pasnekovu mintis-tai ju „darbo” metodas. Toki „zurnalistai”-tai didziausia Lietuvos,svelniai tariant, geda. Bet baisiausia, kad zurnalistines etikos sargu tai visai nejaudina. Tai taip, broliai „banditeliai”, dasigyvenom!

viskas gerai

Jakilaitis tikrai meistriškai panaudoja rusiškas ideologinio fronto technologijas.
Už tai bus komunistų-kolaborantų pagerbtas ir atitinkamai atlygintas.

WWW

Aš Jakilaičio asmenyje nematau žurnalisto.Jo arogantiška laikysena, piktas kaip kobros žvilgsnis, ne jo ideologijos šalininkų pertraukinėjimai, daugiau primena sovietinio tardytojo elgesį….Gerai „pasidarbavus” per rinkimus, jam išaugo sparnai..Laukim „tęsinio”…..

Lina

Šlykščiausias dalykas yra LRT laidų vedėjų melas. Meluojama ir neraustama. Visai kaip Rusijos TV.

Taip

tai savanaudžiai, gyvenantys tik savo gerovei.Gėda, kad turime tokią parsidavusią televiziją ir tokius atseit žurnalistus.

Švonderis su gestapininku

Šie du tipai ir miliūtė jokie žurnalistai.Skydinės žurnalistas – tikras švonderis, tinkantis miegoti skydinėje ir nukankintus užkasinėti. jakilaitis, jo apranga, arogancija ir esesininko agresyvus tonas bei elgesys – tai tikrių tikriausias gestapininkas, tinkantis nagams lupinėti. miliūtės šlykščiam sadistės įtariam žvilgsni kažin ar galėtų lygti konclagerio prižiūrėtojų žvilgsniai. Taigi jų globėjai ir užsakovai atrado sau tikrą lobį.

man tie abu

a le žurnaliūgos yra tikrai apsėstieji,jų žvilgsniai-reptiloidiniai,kaip ir snukeliai.Tai demonų veikiamos šiūkšlytės.Todėl ir parsidavinėja už grašius.O jei už dideliu grašius-tai su demonų sutartim.Apgailėtini tipeliai ir visiškai ne žurnalistai,o kažkas pseudo.Yra tarptautinės žurnalistų sąjungos,kurios tokių nepripažintų ir neįsileistų,gal tada imtų mąstyti.Bet reptilijom iki to toli,kaip iki Sirijaus žvaigždyno…

A. N.

Kai toks žurnalistas, tai ir laida ne ką aukštesnio lygio nei „Auksinių svogūnų” ceremonija, nieko rimto

birute

Broliukai dvynukai,tai valatka ir jakilaitis.

Anė

Geras TV pavadinimas: siaurovizija. Ir tuo viskas pasakyta. O tokių jakilaičių visada buvo ir bus. Visada atsiranda valdžią aptarnaujančių gizelių, neverta čia prie jo sustoti. Na, niekuo neišsiskiriantis pataikūnas: be principų, be moralės, be tėvynės. Atleisk jam Viešpatie, jis nežino ką daro…

D.M.

Pagarba straipsnio autoriui (už sugaištą laiką ir analitines įžvalgas).Apskritai nežiūriu jokios TV,bet šiuos debatus žiūrėjau, nes gavau iš gerbiamo žmogaus žinutę apie juos (nežinau net TV programų).Vadinamoji visuomenine LRT iš tiesų yra žemo lygio TV, neturinti kūrybingų žmonių, todėl negeba sukurti įdomaus, protingo ir naudingo visuomenei produkto (tas pat su visa lietuviška TV, bet LRT, gaunančiai mūsų biudžeto finansavimą, natūraliai mąstantis pilietis kelia žymiai aukštesnius reikalavimus).LRT su tokia žemo lygio vadovybe dar ilgai NEBUS pavyzdžiu kitoms TV-todėl kitos TV irgi nematys siekiamybės kelti laidų ir kt. „kartelės” aukštyn. LRT direkt.tapus Siaurusev.-LRT „sėkmingai” ridenasi žemyn.

D.M.

Atsiprašau, turiu patikslinti mintį skliaustuose: „(… mąstantis pilietis natūraliai kelia žymiai aukštesnius reikalavimus). Beje, sutinku su tais, kurie teigia, jog šiuose vieninteliuose viešuose debatuose referendumo organizatoriams buvo privalu dalyvauti, kad pateikti nors minimalią žinutę visuomenei (kuri mažai domėjosi „į gylį” nuo pat parašų rinkimo pradžios). Jakilaič.elgesys buvo tikrai pataikūniškas ir nekompetentingas. Belieka tikėtis, kad ateityje, pasikeitus kartoms-bus kitaip, įdomiau.

Kaip VU Žurnalistikos institutas?

Ar žurnalistikos studentams Jakilaitis ir toliau bus rodomas kaip TV žurnalistikos pavyzdys?

JEIGU

„moderatorius” stovi kieno nors pusėje -tai tik parodo jo neprofesionalumą…O jei dar stovi valdžios pusėje – tai parodo ir charakterio savybes: prisitaikėliškumą, bailumą, gobšumą ir žemą ego….Užuojauta tokiems „žurnalistams”

Laukiu

Naujų Laisvūno Šopausko analitinių rašinių.

klausimėlis

Ar LRT taryboje yra bent vienas padorus žmogus, kuris pasisakytų prieš tokius absurdus? Ar jau visi bailūs cinikai?

Nepernesu

sio „zurnalisto”. Uzteko tik puse minutes pasiklausyt ir sunervino kaip joks kitas iki siol. Pasiputes, plesikiskas prisitaikelis, kuris nei kitu, nei saves negerbia. Geras moderatorius niekad taip izuliai ir daznai nenutraukines pasnekovo, neleisdamas jam issisakyti. Ne tik zurnalistinio profesionalumo, bet ir pacio paprasciausio zmogiskumo bei pagarbos: nulis siame zmoguje…

40
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top