Rasa Čepaitienė. Andriulio testas, arba Naujoji aristokratija

Tarp kasdienio informacijos triukšmo ir žmogiškųjų veiklų skuzdėlyno būna ir atsitinka kažkas, kas staiga ima ir atveria dalykų esmę, tyliai sau glūdinčią anapus įprastinės sąmonės srauto ir rutinos automatizmų. Šis atvėrimas gali taip ir likti menkai pastebėtas, nugrimzti įprastiniame šurmulyje. Arba imti ir paskatinti atmerkti akis į tai, kas iš tiesų vyksta Lietuvos politikoje ir visuomenėje, gal net inicijuoti tam tikrus kokybinius pokyčius.

Taip jau nekart istorijoje yra buvę. Antai, pasakojama, JAV juodaodžių kova už pilietines teise XX a. 7-ajame dešimtmetyje kilo nuo vieno mažyčio ir iš pirmo žvilgsnio nereikšmingo epizodo, kuomet juodaodė senutė, vardu Roza, važiuodama autobusu ėmė ir išdrįso pareikalavus nesutikti baltajam vyrui užleisti savo vietos, kaip kad buvo priimta pagal tuometinius segregacijos įstatymus. Tai sukėlė muštynes,virtusias riaušėmis, masiniais protestais, streikais, mitingais ir t.t., kurie nusirito per visą šalį ir galiausiai privertė JAV vyriausybę atsisakyti rasistinių papročių ir piliečių rūšiavimo pagal odos spalvą.

Tuo tarpu L.Andriulio akibrokštas, netikėtai sugrąžinęs mus į luominės visuomenės laikus, man priminė prieš kelis metus Ašchabade vykusį pokalbį. Tuomet svečiavausi ten gyvenančios lietuvės šeimoje ir pokalbis pakrypo apie jos darbą mokytoja elitinėje miesto mokykloje. Be kitų dalykų, ji paminėjo, kad pas juos mokosi prezidento giminaitis. Žinodama, kad autoritarinėje šalyje prezidento asmuo yra tiesiogine prasme kone sudievintas, paklausiau:

– Tai tas berniukas tikriausiai sau leidžia viską?

– Nieko panašaus, – atsakė mano bičiulė. – Priešingai, tai labai mandagus, paklusnus ir stropus vaikas. Nes jam namuose pasakyta: kadangi visi žino, kad esi prezidento giminaitis, privalai kitiems rodyti tik gražaus elgesio pavyzdį ir nesuteikti nė menkiausios dingsties suabejoti nei savo, nei šalies vadovo geru vardu. Tai didžiulė garbė ir atsakomybė.

Žinoma, G. Landsbergis ir jo šeima nėra tiesiogiai atsakingi už svainio akibrokštus Facebooke. Kaip ir atvirkščiai. Vis dėlto ponas verslininkas ir infliuenceris juk nevengia naudotis garsiosios giminės ryšiais ir sukauptu simboliniu kapitalu, tad sveika nuovoka reikalautų ir nekenkti reputacijai tų, iš kurių rankos maitiniesi. Tad jo atvirai išreikštas paniekinantis, smurtingas ir chamiškas požiūris į paprastus eilinius Lietuvos žmones, akivaizdžiai metantis reputacinį šešėlį ne tik jam, bet ir visai žymiajai giminei, atrodo, nėra atsitiktinis ar patiriamo streso nulemtas, kaip kad dabar bandoma aiškinti kilus skandalui.

Priešingai, tai lyg rentgeno nuotrauka parodo dabartinės Lietuvos politinio ir stambiojo verslo bei žiniasklaidos isteblišmento, tos per pastarąjį trisdešimtmetį susiformavusios naujosios aristokratijos, mentalitetą ir santykį su jų aplinkai nepriklausančiais bendrapiliečiais.

Taigi, ši konkreti istorija leidžia mums iškelti platesnį klausimą: kas dabartinėje Lietuvoje yra elitas?

Viduramžiais, luominėje sistemoje, didikai ir bajorija buvo iš rinktinių karių hierarchijos susiformavęs socialinis privilegijuotųjų sluoksnis, užsitarnavęs savo titulus, valdas ir turtus karo žygiais ar diplomatiniais nuopelnais valdovui. Tačiau laikai keitėsi, visuomenės per revoliucijas ar palaipsnes reformas pasiekė demokratizacijos ir visų lygybės prieš įstatymą stadiją, kai tampa netinkama drastiškai afišuoti realiai egzistuojančius socialinius ir turtinius skirtumus, o viešai demonstruojami snobizmas, susireikšminimas ir arogancija kitų atžvilgiu būtų tiesiog palaikyti vulgarumo, prasčiokiškumo ir blogo tono ženklu, paprastai priskiriamu rytiečiams (nors, kaip matėme, tai ne visuomet tiesa).

Iki šiol Europos karališkosios šeimos ir aristokratai stengiasi nedaryti nieko, kas kaip nors papiktintų liaudį, verstų suabejoti visų piliečių lygybe prieš įstatymą nepaisant jų kilmės ar padėties, o vieno ar kito mėlynojo kraujo atstovo vieši skandalingi išsišokimai yra ne tik nuplakami bulvarinės spaudos liežuviais, bet ir tyliai, tačiau griežtai pasmerkiami saviškių rate. Priešingai, esama simbolinių gestų, kuriais tą artimumą tautai net privalu demonstruoti. Antai, kai kažkada stažavausi Belgijoje, pamenu, viešojoje erdvėje solidžiausių politikos apžvalgininkų ir akademikų itin rimtai buvo svarstomas klausimas, ar karališkosios šeimos princesė turi gimdyti katalikiškoje ar pasaulietinėje klinikoje, kas simboliškai žymėjo ideologinę belgų visuomenės skirtį tarp katalikų ir vadinamųjų laïcs, t.y. sekuliarizuotosios visuomenės dalies. Ieškota tinkamiausio varianto, kuris būtų priimtinas daugumai, taipogi siųstų aiškią politinę žinią apie katalikiškų tradicijų tęstinumą arba, priešingai, parodytų jaunosios monarchų kartos demokratiškumą.

Tuo tarpu, kaip parodė Andriulio išpuolis prieš medikus, posovietinės Lietuvos privilegijuotieji nebepaiso jokių net išorinių padorumo ženklų ir spjauna visuomenei tiesiai į veidą, aiškiai bandydami parodyti jai jos vietą – tarp cholopų, kurie privalo neniurzgėdami aptarnauti pateptuosius, apšokinėdami ir pildydami visus įmanomus jų kaprizus. Kitaip…

Gali sau tai leisti? Ar tikrai? Net sadistas dvarininkas negalėjo šiaip sau imti ir įsakyti nuplakti visus savo baudžiauninkus, nes tiesiog, bent kuriam laikui, nebebūtų kas jį aptarnauja ir krauna jam turtą. Tad kodėl tokiems andriuliams nė motais, ką apie juos ir jų garsiuosius patronus pagalvos žmonės?

Todėl, kad jie šeriasi iš kitų, nuo visuomenės valios ir kontrolės nepriklausomų, ėdžių – iš ES Lietuvai skiriamų lėšų „įsisavinimo“, aišku, nevengdami įkišti leteną ir į nacionalinio biudžeto aruodus. Jie įkūnija naujųjų parazitų klasę, kuriai nebereikia ginti visuomenės nuo priešų, rizikuojant mūšio lauke prarasti sveikatą ar net gyvybę. Jiems neprivalu daryti gerus darbus savo pavyzdžiu užkrečiant kitus, užsiimti labdara ir savanoryste, atsižvelgti į sociumo interesus, imituoti demokratinių procedūrų ir bent jau viešai nedemonstruoti išskirtinumo ir privilegijų. Nes jų legitimacija, įtaka ir galia kyla ne iš rinkėjų valios ar profesinių kompetencijų, o iš partijų ir postų paveldėjimo, giminystės ar bičiulystės grupių, iš priklausymo neformaliesiems, niekam neatskaitingiems faktinės valdžios klanams.

Jie yra žinomi ir galingi vien tuo, kad yra žinomi ir galingi. Juk kas gi yra infliuenceris? Kokius produktus jis gamina, kokią pridėtinę vertę sukuria? Jis gyvena iš to, kad piktnaudžiaudamas savo gerbėjų ir sekėjų palankumu, reklamuoja jiems prekes ir paslaugas, kurias girti jam užsako korporacijos, liekančios šešėlyje. Įsijautęs į visuomenės „nuomonės lyderio“ vaidmenį, jis taip pat gali sau leisti mokinti ir gėdinti, tyčiotis ir persekioti kitaminčius, o jį sekančių avinukų banda juk vis tiek apkerėta krizens ir plos, kad ir ką jis bedarytų ar besakytų, reikalui iškilus ragiukais užbadydama ir kanopėlėm užtrypdama visus, kas tik išdrįsta pareikšti kritiką ar bent kokį nepasitenkinimą esama neofeodaline tvarka.

Naujoji parazitinė aristokratija savo dvasia artimesnė ne viduramžių riteriams ir net ne Renesanso pirkliams, kurie savo veikloje iš esmės rizikavo santaupomis ir turtu, o jų taip nekenčiamos Rusijos oligarchinei parazitinių valdytojų klasei. Nors naujoji ideologija, kurios aistringais adeptais jie yra, savo kilme sietina su pirklių luomu ir mentalitetu, tačiau šiandien jie pardavinėja tuščius įvaizdžius ir prekiauja neformaliąja įtaka bei turimais kontaktais, t. y. oru.

Andriulio testas mums visiems užduoda keletą klausimų: ar Lietuva vis dar yra demokratinė respublika, kaip kad įrašyta jos Konstitucijoje? Kiek dar pakęsime į akis mums besityčiojančius dykaduonius ir veltėdžius, įtikėjusius, kad yra visagalė ir nebaudžiama pasaulio bamba, nepasakydami, kad karalius jau seniai be kelnyčių?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
63 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Paulius

taigi, ponia Čepaitiebne argi ne tokiais rašiniai ir įtvirtinamas „elitas“? „Andriulio testas“… chm… nejau manote kad be tokių skambių antraščių daug kam kyla klausimas kas yra andrius ar… tiek to. kam sureikšminti tuos, apiekuriuos rusų posakis sako „из грязи в князи“. Bet, tiesą sakant, kad jie yra „elitas“ ir „aristokratai“. matyt jie vieninteliai ir temano. na gal dar ir glamūrinių viršelių apkvaitinti vaikiukai. O štai tokiais rašiniais Jūs, tiems vaikiukams kaži ką pasakote? Kad „elitas“ elgiasi kaip rytietiškas „elitas“? Tačiau Lietuvoje taip jau kaži kiek amžių elgiasi elitas. Ir lietuviai prie to įpratę. kaži ar tai šiame regione esminis elito ir neolituano (ne korporaciją turiu omenyje) skiriamasis bruožas

DDD

Rimtai – kas tas Andrulis ir ką jis padarė? Iš straipsnio konteksto sunku suprasti. Gal kas nuorodą įkeltų? Gal aš ne vienas toks nežinantis?

stasys

Žmogus myli žmona ir ja rūpinasi . Ar jau to užtenka kad taptų elitu visu akyse ? O jei tokį tekstą į feiszbuk įdėtu ‘stasys‘ , ar kas atkreiptu dėmesį į jo svaičiojimus , tikrai ne ? Tada tuos visuomenės ‘elitus‘ kuria pati autorė ir jei panašus , taip kaip čia svarbiausia ne tekstas ne elgesys kritikuotinas o giminystė su žinoma pavarde . Taip kaip jau žmogus matęs gyvenimo matyt žino ir apie ka kalbą , deja aš jam turiu pritarti , kokybiškas medicinos paslaugos Lietuvoje yra tik perkamos .Autorė galėtu nepulti į tokius kraštutiniškumus ir perversti moneta į kita jos pusę .. o ten !!

stasys

respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/landsbergiu_giminaitis_landriulis_grasina_medikams_naudosiu_viska_kad_kersyti_ir_naikinti/

Montis

Galų gale pasakyta tiesa apie išsišokėlius – naujuosius lietuvius, tuos nuvorišus, kurie įsivaizduoja, kad pinigas ir „padėtis” jiems leidžia viską. Čia ne aristokratai, čia dvasios ubagai.

Montis

Pagaliau pasakyta tiesa apie naujuosius lietuvius, tuos nuvorišus, kurie mano, kad pinigas ir „privilegijuota” padėtis jiems leidžia viską. Dvios ubagų pasaulis atsiskleidė visu gražumu.

Naujųjų lietuvių žmonos

negimdo.Jos darosi CP.O dabar gali tekti gimdyti.

Taikliai Rasa

artėja rinkimai:
balsuokit už konservatorius ir tokių andriulių Lietuva užaugins daugiau…

Vardas

Tiesiog zino psichopatu parazitu Landsbergiu-Cijausku klanas, kad be kokiu ~150 ar ~1500 zuvusiu lietuviu, nepavyks Lietuvai nusikratyti Landsbergiu-Cijausku klano, todel Andriuliai-Cijauskai drasiai tyciojasi is lietuviu, siuo atveju mediku.
Juk matome kiek vargo turi Donald John Trump su psichopatais JAV Demokratu partija ir Never Trump nariais JAV.

stasys

1 cit. „Savasis aš yra nenugalimas žmogaus priešas, ir toks savasis aš pasireiškia kaip keturios didžiausios žmogaus aistros: pyktis, puikybė, apgaulė ir godumas. Didžiausia žmogaus pergalė – nugalėti save.” arba 2 cit. ” Andriulio testas mums visiems užduoda keletą klausimų: ar Lietuva vis dar yra demokratinė respublika, kaip kad įrašyta jos Konstitucijoje? Kiek dar pakęsime į akis mums besityčiojančius dykaduonius ir veltėdžius, įtikėjusius, kad yra visagalė ir nebaudžiama pasaulio bamba, nepasakydami, kad karalius jau seniai be kelnyčių?” . Ir pirma citata ir antra net nebandoma pasitempti pabandžius į ta problema pažvelgti ūkiškai priešingai klijuojamos ne tik prielaidu ausys bet etiketės su politiniais lozungais .Sveiki atvykę į Seimo rinkimu kompanijos pradžia .. kaip pasiklosi taip toliau ir rutuliosis . :))

Prašalietis

1990-2000 metais visą rusiško okupanto paliktą tarybinį turtą visiems”tautiškai ir broliškai pasidalinus”, pasekoje užsiėmus atitinkamas, visiem jau gana seniai žinomas,viešai negarsinamas vietas( elitas, runkeliai, kurdupeliai, šunauja, vatnykai, eurovatnykai ir t.t.), jau porą gerų dešimtmečių”sočiai ir laimingai” gyvenant su tautiniais niuansais”vakarietiškoje,laisvoje,nepriklausomoje,demokratinėje”visuomenėje, prieš rinkimus vis dar atsiranda „nepatenkinta Gedimino bokšto svajotoja”, ir ne tik ji, kuri be nuotaikos „prabunda iš tautinio patriotinio” sapno dėl to, kad išgirdo supykusio šiandieninio tautinio elito atstovo L.Andriulio išsireiškimuose daiktus „netyčia” pavadinus savais vardais. Dar yra juokingiau girdėti, kai „Gedimino kalno svajotojai” šiandieninio pseudovalstybinio lansberginio durnių laivo „besicivilizuojančio” tautinio elito ir eilinių laivo keleivių tarpusavio santykius bando lyginti su civilizuotų, demokratinių vakarų šalių santykiais tarp visuomenės narių visuomenėje, kurioje šie santykiai klostėsi šimtą ir daugiau metų…

senoliai sakydavo kad,

nieko nėra pasiutesnio už pralobusį ubagą

karūnuotas virusas

Na, matau, kad reikia aplankyti ir tą šeimyną 🙂
Ech, kaip aš mėgstu minkštus putlius broilerius…

rename

kartais taip jau būna, kad koks poooonas andriulis yra tiesiog eilinis budulis

DD plius DD

Labai pritariu R.čepaitienei. O dar ir savo pridėsiu. Avietinio kolioro švarkai, baltos kojinės ir lenciūgėliai niekur nedingo- jie tiesiog nukeliavo į kalbos laukus.
O ten pražydo assholiniais rage ir burninginiais žiedais. Ne kas. Blogiau nebent moderniai šnekant tipo rimtų tipo mokslo tipo vyrų tipo tokių didelių tipinės pastangos susitalpinti abėcelėje- jie jau ne tipo, o rimtai sakė- reikia trijų naujų raidžių….
Nu va- ir aš pašnekėjau, kas pas mus blogai..

zuzu

isdraske Lukiskes palikome be kalejimo,laikas pastatyti,nes aristokratu pakanka ir net perdaug.Ne be reikalo sako,kad duok kiaulei ragus ,visa dangu isvarpis.Graudu,bet faktas kaip blynas,ar ne laikas butu nors kosmetine tvarka atkurti valstybeje,juk zinoma ,kad zodis kartais skaudesnis uz smugi i tarpukoji?

Nu negavo lėktuvo

kag išgabentų gimdyt, kaip įpratęs, – į užsienio kliniką. O ir užsienis užsidaręs. O čia karantinas – neįleidžia net „aristokrato” anei uošvio. Liaudišku būdu gimdyt – baisus nonsensas „aristokratų žiniose”. Sesutėms, kad susiriestų į kuprą, „v renku” – nemanau, kad buvo problema. Bet kaip pasakysi – kur gimdė? Va čia tai…nu žentas gi koks po to? Štai kur problema. O šiaip – gili gili „mirusių sielų” gubernija su aukso maišais „pampersuose”. Ir tokiu mentalitetu. Čia tik vienas pasimetęs nuo gimdymo. O visas „mirusių sielų” būrelis mąsto ir veikia taip pat. Tai dar kartą tenka klausti – kiek tokia supuvus valstybė gali „traukti”? Atleiskit vargšeliui – kuriam nuo gimdymo nepavažiuoja 🙂 Esmė juk ne čia.

Nežinau

Kad jis atrodo paprasčiausias durnas chamas

DD PLIUS DD- Nu negavo lėktuvo

Labai lengvai galėčiau panarplioti kas ten labiau supuve- ar valstybė ar supuvusios valstybės verdiktoriaus supuvusi galva.

rename-2

„žmonių partija” -pavadinimas nepilnas.
todėl netikslus,
palieka vietos daugybei interpretacijų,
gali klaidinti.
pilnas pavadinimas gerokai informatyvesnis-
“žmonių išmatų partija”.

Nors Andriulis

išsireiškė nemadagiai ir įžūliai,bet juk jis pasakė ,kad karalius nuogas.Ir pirmiausia jo antikomplimentai tai jo konservatorių partijai,kuri pirmoji uždarinėjo rajonų gimdymo skyrius,ko pasekoje liko keli monopoliniai gimdymo namai,kuriuose dedasi labai daug negerų dalykų,kai moterys liko be pasirinkimo,ištremtos gimdyti toli,toli.Ypač daug negerų dalykų Kaune,kai jau einant į gimdyklą pasakoma bejėgiškos būklės gimdyvei,kam kiek duoti ir einantis šalia vyras turi būti lauknešėlius pasiruošęs.Be to,gimdymai neša daug traumų,kurių gydymas paversta vėlgi didele komercija valdiškuose ir nevaldiškuose namuose be pasirinkimo.Kai sovietmečiu taip nebuvo.Net rajonuose buvo geros gydymo paslaugos,geri akušeriniai skyriai su visomis paslaugomis,pagalba pasiekiama be eilių,be siuntimų.Tada ir gimstamumas buvo geras.O dabartinė padėtis yra viena iš gimstamumo mažėjimo priežasčių.Gal NS atkreips į tai dėmesį ir savo programoje bus vietos šioms problemoms spręsti,-prieinamumui ir komercijos… Skaityti daugiau »

StasysG

Pritariu Pauliui (2020-04-10 15:47): „argi ne tokiais rašiniais ir įtvirtinamas „elitas“?”

Andriulio klausimu

Bandymas nustatyti straipsnio subjektą. Ar čia tas Liudvikas Andriulis, kur snukių kygoje save pristato Nr.2 Lietuvoje? Jei taip, tai reto debiliškumo asmuo. Su Landsbergių anūkų, kiek supratau turi bendro tik tiek, kad galėtų rungtis su juo intelekto lygmenyje ir vedęs kažkokią Čijauskaitę (gal sesutę?).

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkas:
– parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Lietuvoje darbininkas:
– parsineša namo 437.23e (iš MMA dydžio);
– sumoka 169.77e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Jei kitaip: Lietuvoje, pritaikius karališkos valstybės taisykles, darbininkas parsineštų namo papildomai dar 101e (iš MMA dydžio).
Išvada: naujieji ponai – neišjungtieji komunistai – įsiteisėję reketininkai, banditai, budeliai.
____________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių.
2020 balandžio 11

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vienintelė paguoda Tautai yra tai, kad jau 7 seimai yra apsišaukėliai (antikonstituciniai).
Vadovaujantis visagale konstitucija, reikia žinoti, kad:
– seimas yra antikonstitucinė (neteisėta) neišjungtų komunistų (kgb’istų,
stribvaikių, …) sueiga, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija (kai sąrašinių negali būti seime), o daugiau apie tai naudojant nuorodą “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo”;
– prezidentas užsiima neteisėta nusikalstama antikonstitucine veikla su neteisėtu (stribvaikių, …) seimu;
– premjeras neteisėtas, konstitucinio nusikaltėlio prezidento pasiūlytas bei
neteisėto seimo patvirtintas;
– ir tt.
Tai žinant, sprendžiasi bemaž visos problemos Lietuvoje tik prieš tai Tautai reik susigrąžinti gaujų pasisavintą Lietuvos r bei tv (Lrt).
_______________________
Sąjūdis 2 (sukilimas)_

Dzeikas

Tai ka pasake madam Cepaitiene tera aisbergo virsune.
O kas ne virsune, o povandenine dalis?
Povandenine dalis yra ta, kad tauta pasamoningai SUTINKA su tojo Andriulio ar kaip ten jis save vadina, vertinimu: Mes – cholopai, jie – ponai ir mes „vardan tos” turime paklusti.
Laisvam zmogui valstybe ar susivienijimas neturi buti sventa karve. Jeigu Vytis tapo TOKIOS(chamu susivienijimu) valstybes simboliu, tada tai ne Vytis, o baltoji kumele.
IR TOKIU dariniu neturi egzistuoti.

DD plius DD

Gal čia man viemam šitaip, bet tas tūlas ponas Andriulis yra tiesiog juokingas. Nesulaikau juoko nuo to ponaičio ištarmių- jau toks kūlas, jau toks diudas, be milimetro euroatlantinis, nors dėk šalia Eizenhauerio portreto..:)

stasys

DD plius DD > tai kad autorė kvailai užlipo ant dviprasmybių feiko , kodėl tamsta turėtu ta kartoti ir dar iš savęs juoktis ? Autore galima suprasti ji kirto rinkimu starto linija o Jus irgi ten pat taikote ? 🙂 Laisvalaikiu pavarčiau su ta šeima viešinama informacija ir man ji paliko šiltą įspūdį .

stasys

Čia reiktu klausti ar toli nusiirs ta R.Čepaitienės rinkimu valtelė jei jau pradžioje imta taip švaistytis tokiais tekstais ?

ponia Rasa,

jeigu valdote žodį, nuolatos rašote, tai kodėl tuos veikėjus vadinate elitu ar aristokratu? jiems juk būtinas kitoks terminas. kodėl nesurandate kito pavadinimo, o devalvuojate senus gražius terminus, priskirtinus iškiliems valstybės žmonėms?

Dzeikas

DDui su pliusais:
juokingas – ne juokingas, bet tokiu isakymams tu paklusti.
Kol kas juokis, o kai galutinai sustiguota bus si sistema tai ir sypsosies pagal komanda.
O juokinga tau bus tuo metu ar ne, nerupes net tavo likimo draugams.

Dzeikas

poniai Rasai:
vadina „elitu”, „aukstuomene”, nes jeigu ivardins reiskini tikruoju vardu , tada logiskai iskils klausimas:
o kas JUS tokie, kurie paklusta paslemekams?

> 2020-04-11 9:09

tai, kad tu cholopas, prasčiokas ir dar mažaraštis, juliau Milaiti, mes žinome, bet kalbėk vienaskaita, t. y. tik už save, kam naudoji daugiskaitą? Ar daugiskaita susijusi su tavo nick’ais? Prmink tautai kiek jų turi, 15, o gal 30?!

abc.

autorė parašė,paskui pagalvojo.būna.gal ir tie kur užsislaptino 75 m.aukštuomenė?

Raigerdas

Šiandien matome pasekmes to, kas buvo padaryta neteisingai kuriant valstybę. Panašiai įvyko Rusijoje ir daugelyje kitų postkomunistinių šalių. Kaip nebūtų baisu, bet koronavirusas yra didžiulė pamoka visam pasauliui. Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys, kad visa pasaulio medicina yra bejėgė prieš štai tokią viruso rūšį. Kodėl? Pirmiausia todėl, kad žmonijai yra nusispjauti į pačią save. Priminsiu, ką pasakė A. Enšteinas:”Religja be mokslo yra akla, mokslas be religijos yra šlubas”. Kokios buvo padarytos išvados? Jokių. Ir štai moksla eina savo linkme, religija – savo. Koks viso šitokio išsiskaidymo rezultatas? Koronavirusas. Kas jį sukūrė? Mokslas. Pasakysiu, kad ne religija, o religijos (gal ir ne visos, bet didžiosiosios tikrai taip) nutylėjo į mokslininkų be galvos kišimąsi į genomą. Jeigu tokioje atsilikusioje humanitarinių mokslų srityje, kaip Lietuva,… Skaityti daugiau »

DD plius DD

Ką aš blogo padariau, kad mane bepročiai užpuolė? Čia, matyt, bus lyg koks Dievo sprigtas- žinosi, kirmine, kaip Didijį Šeštadienį iš kvailių šaipytis. Tiek jau to. Kad jau apie Velykas užsiminiau, tai pasakysiu, kad ta proga man visai kitoks, bet su lietuviškais ir apskritai elitais susijęs klausimas sukilo. Ir rimtai pažiūrėjus netgi labai sudėtingas, ko ne teologiškas. O dalykas tas, kad vakar pirkau keturis kilogramus lašišos file už eilinės žuvies kainą. Iškart užsūdžiau ir šiandien mėgaujuos tuo, ką sau tik turtuoliai t.y. elitas leidžia. Labai skanu, bet klausimas kirba- juk formaliai žiūrint, pasninkauju, tačiau sąžiningai žiūrint- lepinuosi. Na, bet kol Dievas dar kokiu sprigtu nepraauklėjo, nebekankinsiu jūsų- ir kvailų ir protingų- sunkiais klausimais, nes manau, kad Dievui ir jums- kvailiams… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Karališkoje valstybėje:
– PVM – 20%;
– PVM = 0 būtiniausioms maisto prekėms (tai yra, valdžia nedaro biznio iš maisto prekybos);
– PVM = 0 vaikiškiems drabužiams, avalynei (tai yra, valdžia nedaro biznio iš tėvų, auginančių vaikus);
– PVM = 0 ir kai kurioms kitoms prekėms.
Lietuvoje, bemaž, visoms prekėms PVM – 21%.
Išada: Lietuvoje, naujieji ponai yra l žiaurūs.
(Skaičiai parodo visą tiesą)

>>> DD plius DD       2020-04-11 9:11

Eizenhauerio ir kitais portretais ant sienos gyrėsi Milaitis, tai čia DD plius DD tavo naujas slapyvardis? Ir ką jis man primena?!

Dzeikas

Raigerdui:
Luomine sankloda butu galima toleruoti, jeigu perejimas is luomo i luoma butu ir formalizuotas , ir realiai imanomas lemiamas individo pastangu ir naudingumo bendrojo gerio poziuriu.
JAV luomine santvarka nera formalizuota, bet ji yra; ir perejimas , t.y. vertikalus socialinis mobilumas ko gero maziausiai priklausomas nuo subjektyviuju veiksniu.
Lietuvoje bemaz diametraliai priesingas vaizdas.
Todel ir sakau, kad TOKIOS sanklodos toleravimas ir palaikymas (t.y. kame „patriotai” reiskiasi) yra objektyvus blogis.

Nuodėmės

Dvi didžiausios nuodėmės yra puikybė ir atstumta meilė.Iš puikybės randasi ir pyktis,ir melas,ir apgaulė.Niekas taip nepuošia vyro kaip atsakomybė ir santūrumas.Be Čijauskaitės yra ir pirmoji žmona bei du vaikai.Labai nemalonūs išgyvenimai dėl tėvo tokios klaikiai išreikštos nuomonės.Užjausti galima,tokių randasi sočiai,visuomenė ir ubagai,ir sermėgiai,vatos,kas tik šauna toms pykčiu pritvinkusiom asabom į galvas.

Dzeikas

Raigerdui PS:
Blogis pareina ne IS Rusijos (sovietines okupacijos), blogis pareina PER ja. Didele dalimi, bet ne vien.
Blogis pareina ir per mus pacius, YPAC, jei nekritiskai save vertiname.Ir tuo didesniu mastu, kuo tas nekritiskumas stipresnis ir labiau istestas laike.

Andriulio klausimu 2

Pamiršau paminėti, kad Andriuliui patinka moterys dideliu užpakaliu, tačiau jo žmona tokio neturi ir savo užpakalio nedydį kompensuoja savo balsu, kuris žavi Andriulį. Daugiau nieko įdomaus apie jį negalima pasakyti.

StasysG

Na jau atsiprašė p.Andriulis, ko JŪS dar norite. Viskas įvyko per mėnulio pilnatį.

stasys

Galėtu ir autorė atsiprašyti Landsbergių šeimos arba pasiteisinti tais pačiais mėnuliais ir nutylėti . Tik žmogaus valioje pasėjus piktą sėkla brandinti ir pjauti jo derlių .

štaziui

būtent -lanzgrybiai ką pasėjo tą ir pjauna
visuomenės pyktis ir panieka tai pasipūtusių šiknių familijai yra dėsningai pelnyta.

Raigerdas>Džeikui

Suprantu, kad tau, kaip amerikiečiui, Amerika yra pavyzdys daugeliui šalių. Nuo įvykių jos ekonomikoje šokinėja ir kitų šalių ekonomikos. Ir jeigu palyginti su tuo, kaip gyvena žmonės Amerikoje ir Lietuvoje, tai Lietuva niekada tokio lygio nepasieks. Ne todėl, kad mes esame kvailesni už amerikiečius, o todėl, kad pasaulis kinta labai dideliu greičiu. Tos vyriausybės nespėja su vykstančiais pasikeitimais. Ir žmogaus vidus kinta labai lėtai. Kodėl? Todėl, kad techniniai mokslai ryškiai aplenkė humanitarinius mokslus. Bet mes esame žmonės ir jeigu išliks tas humanitarinių mokslų atsilikimas, tada žmogus susinaikins pats save arba sunaikins šitą žemę. Dvasia yra pirminė, o materija – antrinė. Bet visas pasaulis perėjo prie to, kad materija tapo pirminiu dalyku, o dvasia – antriniu. Faktiškai komunistine idėja, kad materija… Skaityti daugiau »

stasys

štazius ištarė verdiktą . 🙂 matyt tai tipiška tai publikai .

stasys

L.Andriulis ..copy ..„Vakar pasielgiau labai negražiai, ir noriu visų, ypač medikų, atsiprašyti. Tai, kad buvo pilnatis, karantinas, gresianti nežinia dėl gimdymo, labai daug streso ir tiesiog įsiūčio skaitant tas moterų istorijas, nepateisina mano tekste išsakyto bendrojo generalizavimo ir visų medicinos darbuotojų išvadinimo sadistais. Moterų istorijos baisios, tikrai, ir tie dalykai vyksta, ir turi būti viešinami, bet tikrai ne ta forma, kuria aš vakar rašiau apimtas rage (liet. – įniršio). Žinau, kad šitą klaidą sumokėsiu reputacinę kainą, ir mokėsiu ją dar ilgai. Pasirodžiau kaip paskutinis asshole, ir su priekaištais sutinku. Savo vakarykštį tekstą išimsiu, šį atsiprašymą paliksiu. Dar kartą atsiprašau visų, kuriuos įskaudino mano tekstas“, – rašė feisbuke jis.” – Paprastai ir aiškiai , vienok men vistiek lieka neaišku kur čia… Skaityti daugiau »

trudojobui

štazi, ar dar nepavargai skalbti prikakotus landzgrybių triusikus?

пошол

Jefreitorius štazis nuėjo dažytis kiaušinių.
Kamufliažinėmis spalvomis.

63
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top