Remigijus Šimkus: Labai norėčiau būti neteisus

kaunoforumas.com

Atrodo viskas pasaulyje pasikeitė. Po visų baisių karų, nusinešusių dešimtis, šimtus milijonų gyvybių…Dabar gi žmonija civilizuota, dvidešimt pirmas amžius! Ar gali, ar tai įmanoma, kad viskas pasikartotų? Juk tai būtų labai neteisinga, nehumaniška, nežmoniška. Man, kaip eiliniam piliečiui, karai atrodo yra visiškai nežmoniškas, kvailas, beprasmiškas dalykas. Turbūt ir jums. Juk šie laikai, tai ne dvidešimtas amžius, pilnas kraugerių- diktatorių, siekiančių nevaldomos valdžios ir turtų, negailinčių nei savo žmonių, nei svetimų. Gi demokratija buvo ne tokia, kokia dabar, arba jos visai nebuvo. Aukštuomenė-sau, piliečiai-sau. Tai kaip tie, dabartiniai geri, demokratiškai išrinkti žmonės, galėtų viską pakartoti? Juk, tam, kad nepasikartotų pasauliniai karai yra įsteigtos Jungtinės Tautos, saugumą užtikrinančios organizacijos, Tarptautinis tribunolas ir kitos institucijos, bet…

Bet jos ir yra tam, kad mes taip ir galvotume!

Viskas, ką mes skaitome oficialioje informacijoje ir ką girdime ir yra tai, kaip mes dabar suvokiame pasaulį. Pripažinkim, ar daug iš mūsų bandė informacijos patys ieškoti kitur? Gi daug paprasčiau sugromuliuoti maistą jau paruoštą, nei gamintis pačiam. Taip yra ir su informacija. Ji pateikiama taip, kad mes ją lengvai ir greitai suvirškintume ir mums nekiltų jokių abejonių, dėl jos teisingumo. Taip metai po metų, dešimtmetis po dešimtmečio ir jau turime tris dešimtmečius nepilnos tiesos, praskiestos melu. Rezultatas tiems, kas tai organizavo- puikus. Turime iškvailintus, suklaidintus už laisvą Tėvynę Lietuvą kovojusius senus ir vidutinio amžiaus žmones, apgautą jaunimą. Jie švenčia nepriklausomos Lietuvos šimtmetį, o šalis tokia buvo tik apie puse to laiko ir jau 15 m. kitoje, liberal- levtistinėje ES (beveik komunistinėje), kurioje prigimtinės žmogiškos vertybės pakeistos išgalvotomis, visuomenę skaldančiomis, prieš daugumą žmonių nukreiptomis, su sveiku protu nieko bendra neturinčiomis. Iškvailinti žmonės renka į seimą tokius pat iškvailintus, ,,ale‘‘ mokytus, kartais net baigusius Sorošo Kembridžus ir Harvardus, prisikrovusius ten į galvas daug informacinio šlamšto, todėl tesugebančius pilstyti iš tuščio į kiaurą metų metus, bet nesugebančius atskirti pelų nuo grūdų, ką bet kuris sveikas, nemokytas, televizorių mažai žiūrintis ir kritiškai mąstantis žmogus, geba.

Verslas dar neatrado vienos nišos

Manyčiau verslas dar neatrado vienos nišos: iškvailintų mieščionių (kaimo kvailumo virusas nelabai ima, tą rodo ir prezidento rinkimai Lenkijoje) ir jų kvailintojų liberalų –levtistų protinimas kaime pas bobutes ir diedukus… Kaip tik dabar , kai puola korona, tokia turizmo rūšis būtų labai naudinga – ir nuo baimės tai nelabajai, ir susivokti, suprasti kaip sukasi gyvasis pasaulis. Sužinoti iš diedukų ir bobučių kaip atsiranda vaikai ir kiti žemės gyviai, kokia vyro ir moters paskirtis, kokie prigimtiniai skirtumai ir kam jie skirti ir kokie iš to privalumai kiekvienai lyčiai. Taip pat senoliai suprotintų, kad yra dalykų, kurie už jokius pinigus nenuperkami ir neparduodami, kad pinigai turi vertę tik žmonių santykiuose ir kol neatsitiko didelė bėda. O bėdos žmoniją ištinka pastoviai, nuo neatmenamų laikų. Kad brangiausia ir svarbiausia žmogaus gyvenime yra šeima (prigimtinė, ne išgalvota) po to kiti, tolimesni giminės ir draugai, bendruomenė ir tik po to Valstybė, kuri bėdai atsitikus, kaip taisyklė daugiau atima, nei duoda. Kad tarp visų gyvių yra elgesio taisyklės, hierarchija, draugystė, prisirišimas ir tam tikros pareigos, kaip ir pas žmones. Pas juos, kaip ir pas žmones, taip pat yra parazituojančių, bet daugiausiai simbiozėje, bendram išlikimui.

Deja, pas žmones socialiniai parazitai užsiima tik parazitavimu

Taip pat turto perdalijimu ir žmonijos, kaip avių bandos, valdymu, kvailinimu ir skaičiaus reguliavimu. Žmonės ne gyvuliukai, sielą turintys kūrėjo tvariniai, kuriems kiekvieną dieną reikia savyje kovoti su gyvulišku pradu ir dievišku, kūrėjo pradu. Toje kovoje, jei niekas nepadeda ir jei dar klaidina, net ankstyvoje vaikystėje gali užgimti būsimas monstras, kuris gyvens tik savo asmeninių fizinių poreikių tenkinimui. Kuriam nusišvilpti bus į dėl jo elgesio kenčiančius, kuris tik ims, bet nieko neduos, kuris viską matuos tik pinigais, o tokios žmogiškos savybės – empatija, užuojauta, sąžinė, savigarba ir pagarba kitiems, bus svetimos ir nesuprantamos. Tai jau ne žmogus, o gyvulys, žmogaus kūne. Toks ,,žmogus“ dar blogiau už bet kokį plėšrų gyvulį, nes bus labai išradingas ir negailestingas tenkinti savo užgaidoms. Tie, kas sukelia karus ir badą, ar ne tokie ,,žmonės“?

Sugriauni šeimą- sugriauni išlikimo strategiją!

Lietuvoje nuo neatmenamų laikų gimusiu vaikeliu rūpinosi tėvai ir seneliai. Niekas nesikišo į šeimos reikalus ir tai buvo tabu. Vaikai buvo auklėjami gerbti tėvus, senelius, kitus vyresnius žmones. Už blogą elgesį buvo baudžiama, todėl besivystydamas, pažindamas pasaulį žmogus suprasdavo, kad yra hierarchija, kad vaikai privalo klausyti vyresnių ir elgtis pagal nustatytas taisykles. Tai priimdavo natūraliai, kaip ir visa kita gyvoji gamta. Mamas gerbė už jų moteriškumą- švelnumą, išmintį, atsidavimą šeimai, tradicijų, kultūros puoselėjimą ir žinoma, begalinę meilę savo vaikams. Gi tėtis, visų pirma buvo šeimos gynėjas, gerbūvio kūrėjas, tvarkos, stabilumo užtikrintojas ir šeimos ateities projektuotojas. Taip išgyventa tūkstantmečius. Šita išgyvenimo strategija save pateisino ir suteikė galimybę išlikti mums ir kitoms Europos ir pasaulio tautoms. Ji įrodė savo gyvybingumą. Žmonėms nereikėjo jokių tai reglamentuojančių tvarkų ir prievaizdų, šeimų tikrintojų, globėjų ar kitų, nenatūralių priemonių. Tokie santykiai buvo gyvenimo norma ir ačiū Dievui, dar tebėra daugeliui žmonių ir tik todėl dar yra kultūrų, kalbų, tautų įvairovė, ir tik todėl mes dar pažystame tokias sąvokas kaip: pagarba, sąžinė, atsakomybė, meilė artimui (ne aistra), empatija, užuojauta, pasiaukojimas, dosnumas, nesavanaudiškumas.

Vyresnės kartos žmonės dar puikiai pamena, kaip gyveno seneliai ir proseneliai. Lygindami jų santykius su dabartiniais, galime drąsiai teigti, kad įvyko dideli pokyčiai. Ir jie neišvengiami, nes keitėsi gyvenimo būdas. Daugybė žmonių išsikėlė gyventi į miestus, nes tiek daug žmonių, pasikeitus darbo įrankiams, kaime tapo nereikalingi, o miestuose pramonei vystytis, jų prireikė. Prie pokyčių prisidėjo ir emigracija. Reti pasimatymai, šaldo žmonių santykius. Tiesa, visagalis internetas dar kiek santykius padeda palaikyti, tačiau jis niekada neatstos betarpiško bendravimo. Tačiau tai ne patys didžiausi pavojai, gresiantys šeimai ir visai visuomenei. Atstumus galima įveikti ir nutrūkusius tėvų, vaikų ir senelių ryšius galima atstatyti. Didžiausias pavojus tada, kai jų nebūna iš viso ir nėra poreikio ir galimybės kažką atstatyti- kai šeimos nebėra, kai žmogus jos neturi! Jeigu dauguma žmonių šeimos neturės, kas tada?

Tada turėsime tai, ko siekia globalistai (užkulisinė valdžia)

Jie siekia, kad žmogus nebūtų prisirišęs prie artimų žmonių, prie teritorijos, prie kultūros, kalbos ir tradicijų (globali Lietuva). Tada jis galės laisvai keliauti po pasaulį ir ten save realizuoti profesine prasme, jiems uždirbdamas ir gausindamas kapitalą ir taip padės išsaugoti jų įtaką. Kad tai galėtų daryti visi pasaulio žmonės, reikia, kad visi mokėtų bendrą kalbą(pvz: anglų), visi vienodai leistų laisvą laiką (naktibariai, kavinės, sportas ir t.t.), būtų kuo panašesnės išvaizdos (sumaišytos rasės, mažiau skirtumų), panašaus mentaliteto (viskam tolerantiškas pasileidęs liberalus žmogutis), nebūtų išsilavinęs ir mąstantis (kad nesidomėtų kultūra ir istorija ir nepradėtų lyginti dabartį su praeitimi ir nepradėtų semtis protėvių išminties), turėtų vieną tikslą-siekti kuo daugiau dirbti ir uždirbti (dėl pinigų būtų ištisai užimtas), neskiriant laiko savo dvasiniam tobulėjimui. Taip pat būtina moterims įkalti į galvą, kad jos kaip ir vyrai, turi siekti karjeros, kad jos tai gali daryti lygiai su vyrais ir dar geriau, kad prigimtis nieko nereiškia. Tai jau beveik pasiekta, žinant kiek vakarų civilizacijos moterys tegimdo vaikų ir kliek laiko ir pastangų skiria karjerai. Ir, kad netrukdytų moters kūnas su savo fiziologiniais procesais, joms brukama mintis, kad vaikų gimdymas, tai gyvulių užsiėmimas. Kad negimdytų, nebūtų mamomis, o artų socialiniams parazitams, jie paleido būsimų vaikų ir užmegztų embrionų žudymo industriją: piliulių, cheminių preparatų, plastmasinių, guminių, metalinių ir kitokių priemonių , neleidžiančių susilaukti vaikų gamybą, arba užmegztus – nužudančių. Taip pat per feministines ir kitokias nevyriausybines, moters psichiką žalojančias organizacijas, Sorošo, Rotšildų, Rokfelerių, Baruchų ir kitų globalistų finansuojamas, siekiama, kad abortai(vaikų žudymas) – taptų norma, pagimdytų vaikų atsisakymas – taptų norma, surogatinė motinystė – taptų norma, dirbtinis apvaisinimas – taptų norma, spermos bankai – taptų norma, lyties keitimas – taptų norma. Taip lašas po lašo kuriama belytė, bejausmė, besmegenė, lengvai valdoma visuomenė, kurios šeimos ir reprodukcines funkcijas pamažu perima valstybė, o valstybėms išnykus – dirbtinis intelektas. Jo valdymo kodai nebus laikomi pas politikus ar kitus renkamus atstovus, o pas tikruosius pasaulio šeimininkus – jau tris tūkstančius metų mūsų žemėje šeimininkaujančius ir įtakojančius čia vykstančius procesus. Tačiau tie ponai gyvena visiškai ne taip, kaip mums gyvenimus projektuoja. Jie turi gausias šeimas, žmonų taip pat ne po vieną…

Ar tai įmanoma padaryti, žmonės to neleis?

Žmonės viską leis, kaip leido įvykti visiems pasauliniams karams. Žmonės lygiai tokie, kokie buvo prieš tūkstančius metų, galbūt net kvailesni, nes anksčiau nors dešimt dievo įsakymų ar kitų moralės normų laikėsi, turėjo moralinius orientyrus ir jų dėka žinojo kas gerai, o kas negerai. Dabar orientyrai sugriauti, todėl , kaip rodo dabartiniai įvykiai pasaulyje, kvailumas liejasi per kraštus! Ne be reikalo liaudis seniai pastebėjo, kad durnius blogai, bet mokytas, diplomuotas durnius, šimtą kartų blogiau. Nes visos pačios didžiausios kvailystės pasaulyje, padarytos ir daromos mokytų kvailių. O mes Lietuviai ar protingesni? Ne. Mes kaip maži vaikai. Žuvom, kovojom dėl laisvės, o ją atgavę, atidavėm vėl tiems patiems, kurie tarnavo okupantams. Jiems užteko kitaip užgiedoti ir pakeisti kaukes, priklupti bažnyčioje. Mes įsileidome į patį aukščiausią postą žmogų, iš žmonių apgaudinėjimo ir propagandos mokyklos -ne šiaip eilinį suklaidintą mokinį, o mokytoją! Mes garbiname žmones, kurie pasisako prieš priešų bendradarbių išviešinimą ir balsavome, ir balsuosime už juos per Seimo rinkimus. Už tuos, kurie tyliai ramiai prabalsavo už jų neišviešinimą dar 75 metams! Kodėl?, gal tam, kad ir anūkams nesugadinti karjeros, o gal bijodami pasijusti nuogi…Mes neįamžinome savo didvyrių, žuvusių prie televizijos bokšto ir kitur, kai sprendėsi mūsų likimas, tačiau mes nukabinom, nudaužėm didvyrių įamžinimo lentas, mes leidžiame mus valdyti mūsų priešams ir parsidavėliams! Mes tokie vieninteliai nevykėliai visoje ES. Mums melagiai- propagandistai per levtistines-liberalistines televizijas sako, kad tie, kurie sako teisybę, yra populistai, sąmokslininkai ir marginalai, kad jie nesupranta ,,modernių‘‘ vertybių, kad jie progreso stabdžiai! Ir jūs tuo tikite, net nesusimastydami, kad tas skleidžiamas melas globalistų yra apmokėtas! Kad Lietuvoje nėra žurnalistikos, kad jos Tarybiniais laikais buvo tiek pat, o gal ir daugiau, nei dabar. Anksčiau buvo komunistinė propaganda, dabar -liberalistinė. Komunizmas aukštino tarybinį darbo žmogų, tarybinės šeimos vertybes, dorą gyvenimą ir vadukus. Liberalizmas aukština tai, už ką sumoka. Jei sumoka už iškrypimų, pijokysčių ir paleistuvysčių garbinimą, žmonių klaidinimą ir durninimą, tą ir rašo ir garbina. Tai kaip galima tikėti? Atsipeikėkit! O gal tie taip vadinami populistai, marginalai dar vieninteliai likę neiškvailinti ir yra visuomenės degradacijos stabdžiai?..

Kodėl žmonės leidžiasi apgaunami?

Kai labai didelis informacijos srautas, žmogui labai sunku nepasimesti. Žmonės tiesiog užverčiami tiesiogine ir netiesiogine informacija, nukreipta koduoti samonę ir pasamonę, norimos pasaulėžiūros suformavimui. Informacija, susijusi su norima suformuoti pasaulėžiūra, kas dieną paduodama nedideliais kiekiais, neįkyriai, lyg tarp kitko, pateikiant lygtai tai būtų savaime suprantamas, daugumos pripažįstamas gėris. Tam labai dažnai panaudojami išreklamuoti, nupirkti autoritetai (tapinai, miliūtės, jakeliūnai ir t.t.) Vyresnė karta taip lengvai ant tų triukų nepasimauna, nes mes jau pragyvenome propagandos laikus. Komunistinė propaganda buvo tiesmukiška, paremta prievarta, atstumianti, bet su laiku vis tiek daugeliui žmonių tapo sava ir priimtina. Tada buvo užauginta įbauginta karta, su suformuota komunistine pasaulėžiūra, pripratinta vykdyti valdžios nurodymus ir aklai jais pasitikėti. Tai taip pat turi įtakos dabartiniai situacijai. Liberalistinė propaganda yra subtilesnė, brutalios jėgos čia nepanaudosi, bet spaudimas tiems, kurie jos nepriima, taip pat daromas: patyčiomis, žeminimu, spaudimu darbe, kai kada net atleidžiant iš darbo, nes žmogus turintis savo nuomonę ir požiūrį, neretai apšaukiamas homofobu, antisemitu, fašistuojančiu, diskriminuojančiu kitus. Subtili propaganda nesukelia viduje atmetimo reakcijos, pasipriešinimo. Jei daug nepriimtinos informacijos gaus žmogus iš karto , ją tapatins su blogiu ir be jokių abejonių, atmes. Šių laikų, kaip ir tarybinių, propagandistai baigia aukštuosius mokslus, kai kurie gana gerai įvaldę oratorystės meną, sugeba įtaigiai, per humorą atmiežtą patyčiomis, koduoti žmonių pasamonę (laidos: klausimėlis, dviračio žinios, KK2, pagalba, 24 val. ir kt.). Tokia informacija rimtai nepriimama bet ir neatmetama, užtat paveikiausia. Atsakykite patys sau, kodėl per LRT tiek daug geriausiu laiku rodomų menkaverčių, patyčiomis užsiimančių laidų, rodomų pačiu žiūrimiausiu laiku?

Per LRT rodomos politinės laidos, daro tą patį. Ten dirbantys žurnalistai labiau primena polit- technologus. Jie geba propagandinę, vienpusišką informaciją, pateikti kaip įvairiapusę, atstovaujamą įvairių nuomonių. Kažkada Lietuvoje veikė komunistų aukštoji partinė mokykla, kurios paskirtis ir buvo ugdyti žmonių mulkintojus ( kas čia iš mūsų buvusių vadovų joje yra dirbęs jau Lietuvai esant laisvai?…). Kaip manote, jie ar jų palikuonys dar užsiima savo veikla Lietuvoje, ar savo noru sustabdė savo amatą ir atsisakė uždarbio? Tokių mulkintojų senųjų ir dar gudresnių ir naglesnių naujųjų, kurie tai daro už pinigus, nors vežimu vežk. Ir taip visame Vakarų pasaulyje ir ne tik. FAKE-NEWS propagandos vadovų algos- kaip korporacijų savininkų. Jų darbas pasaulį valdantiems, labai svarbus. Nuo propagandistų darbo labai priklauso, ar jiems reikės prisidėti mokesčiais prie valstybių išlaikymo, ar jas išlaikys ubagai. Propagandistai jiems sutaupo milijardus. Na o Lietuvėlėje- kai kam milijonus, o kai kam ir šimtus milijonų.

Taigi, ar pasaulis pasikeitė?

Mano supratimu- ne. Viskas kaip įprastai, dieną keičia naktis, žiemą – vasara, medžiai tai augina savo rūbą, tai juo atsikrato. Vieni ateina į šį pasaulį, kiti – palieka. Žmonės keliasi pilni gerų norų ir vilčių, svajonių ir noro gyventi, kenčia –taip pat. Visą laiką, kaip ir tūkstančius metų atgal, vyksta karai. Tai viename žemės kampe, tai kitame. Čia jums ir atsakymas, kad visos tarptautinės institucijos, tik žmonių hipnozei, palaikyti tariamos taikos iliuzijai. Taikos jos neužtikrina, nes įsteigtos ne taikai ir teisingumui palaikyti, o tam tikrų labai turtingų ir įtakingų žmonių grupėms aptarnauti. Jei būtų įsteigtos taikai, tai niekas iš šalių steigėjų, neturėtų veto teisės blokuoti nehumaniškus sprendimus. Tačiau daug svarbių taikai sprendimų yra blokuojami tai JAV, tai Kinijos, tai Rusijos! Tai viena iš jų sukelia karinius konfliktus, tai kita. Tačiau, ar savarankiškai jos priima sprendimus? Manau ne, nes jos visos šiuo metu yra prasiskolinusios tiems patiems pasaulio galingiesiems, pas kuriuos yra dolerių spausdinimo mašina. Net JAV neturi savo pinigų spausdinimo mašinos. Ją 20 amžiaus pradžioje, vykstant didžiajai depresijai, labai keistomis aplinkybėmis, perleido privatininkams. Jie jau apie 100 metų labai sėkmingai spausdina dolerius, visą pasaulį pavertę jų skolininkais. Skola tokia, kad visas pasaulis keturis metus turėtų dirbti be jokio atlyginimo, kad gražinti jiems skolas. Ir tai iki krizinė skola. Kokio dydžio ji bus po metų, sunku prognozuoti, bet visi požymiai rodo, kad daug didesnė, o ir skolos gražinimo kaina visiems, taip pat. Gerai žinome, kad skola, ne rona, savaime neišnyksta ir niekur nedingsta. Kaip Lietuva ir visas likęs pasaulis skolas dengs, nėra daug variantų. Jei viskas vyks pagal valdančiųjų planą, viskas spręsis labai greitai: per šiuos ir kitus metus turi įvykti esminiai pokyčiai politinėje ir finansinėje plotmėje. Kad kitais metais pereiti nuo dolerio prie kripto valiutos dengtos auksu, žmonija turi pereiti visus valdančiųjų jau anksčiau išbandytus ir pasiteisinusius etapus. Kokie jie bus sunku pasakyti, bet branduolinio karo neturėtų būti. Jis per daug pavojingas ir valdantiesiems. O ekonominės krizės, epidemijos, paprasti karai, naujas pasaulio turto perdalijimas , įtakos, valdžios išlaikymas Tų pačių rankose, tai įvyks neišvengiamai. Tai jau vyksta, bet ne Lietuvos propagandistams. Jie ir toliau liaupsina niekam neįdomius paradus, išgalvotas teises ir ,,vertybes‘‘… Jie arba kvaili, arba piktybiški kenkėjai įjungę kvailelių išraiškas, kad nesupranta, kad viskas žmonėms primetama, kad nukreipti dėmesį nuo svarbiausio, kad visos tos nesąmonės pasibaigs, kaip ir prasidėjusios, kai elito tikslai bus pasiekti. Kad vyksta naujo tipo hibridinis trečias Pasaulinis karas, jau 2013 m. informavo Popiežius, apie tai informacijos pilnas internetas įvairiomis kalbomis.

Ar yra kitas variantas?

Yra kitas ir vienintelis variantas. Ar jis pavyks, sprendžiasi JAV. Globalistai ten meta visas pajėgas, nes ten dabar sprendžiasi, ar išliks pasaulyje tautos su skirtingomis kalbomis, kultūromis, su valstybėmis, bent su dabartiniu daliniu suverenitetu. Jei pavyktų Trampui pakartoti buvusį nepriklausomybės karo scenarijų ir atsikratyti Anglijos karalienės ir kitų globalistų įtakos galutinai, JAV taptų tuo geruoju pavyzdžiu kitoms tautoms, kovoti dėl išlikimo. Žinoma, jei Trumpas darytų tai, ką žadėjo. Bent kol kas, pažadus vykdo. Tada daug šansų, kad atsilaikytų ir Europa, bent jau rytų Europa, su Vengrija ir Lenkija priešakį. Tada su jais ir mes turėtume šansą. Į Rusiją vilčių dėti nederėtų niekam, nes ten, kaip ir Kinijoje, pilnu tempu įvedinėjamas 5G ryšys ir ruošiamasi totaliai kontrolei. Tam priėmė ir Konstitucijos pataisas. Visi Rusijos elito milijardai yra globalistų rankose, tad labai tikėtina, kad Trampui laimėjus, visi jų finansiniai ir galios centrai kelsis kaip tik į Rusiją. Ten yra viskas ko reikia: ištekliai, stipri branduolinė armija su didele karine patirtimi, didžiulė saugi teritorija, galinti apsaugoti nuo bet kokių gamtinių kataklizmų.

Trampui laimėjus, pasaulis toliau vystytųsi pagal gamtoje egzistuojančius natūralius dėsnius, būtų dualus, kaip ir visa gyvoji ir negyvoji gamta. Jei pasaulis toliau lieka su vienu dominuojančiu galios centru, sunku pasakyti, kokiu greičiu jisai regresuos, bet atsižvelgiant į tai, kaip stipriai jisai globalistų veikiamas regresuoja ( afrikos bušmenai jau turi aukštesnį prigimtinį intelektą), galima spėti, kad už kokių 15 m. ar net anksčiau, iškvailinti žmogeliukai savo noru eis čipuotis ir sutiks su totalia kontrole net nesusimastydami, kad jų protėviai buvo laisvi Žmonės, galintys pasiaukoti dėl savo vaikų ir anūkų ateities, kad darė savo protėvių giminės medžius ir didžiavosi savo kilme, kad jų protėvių žemė buvo šventa ir nedaloma ir priklausė tik jiems!

Kas mums ruošiama jau galima ir pačiupinėti, ne tik paskaityti ir susipažinti. Kinija yra vienas iš poligonų, kur viskas pirmiausia įgyvendinama. Ten jau yra milijoniniai miestai su 5G ryšiu, čipuotais ar barkodiniais žmonėmis ir totaliu sekimu, reitingo sistema. Tad sveiki atvykę į skaitmeninį konclagerį, kažkada vaizduotą kaip fantastiką! Beje, tie fantastiniai filmai, taip pat mūsų samonės pratinimas po truputį prie nieko gero nežadančios ateities!

Mes ko norime: tapti viena vienalyte, vienakalbe, vienaspalve antgamtine biomase, ar savarankiškais, laisvais Žmonėmis, laisvai migruojančiais po Tėvynę, pasaulį, turinčiais niekam nematomo, nežinomo individualaus ir intymaus gyvenimo, turinčio pasirinkimo laisvę ir galinčio rinktis ir kovojančiais už išlikimą? Ar avimis, už kurias viską spręs dirbtinis intelektas: kada keltis, kur ir ką dirbti, su kuo poruotis, kokius vaikus turėti, kam tarnauti, kiek turėti, ką garbinti ir į ką tikėti?

Aš, vardan daugiau asmeninės savo ir mano vaikų laisvės, renkuosi ištisinę kovą dėl išlikimo, kaip Dievo sutverta visa gamta, bet ne vergiją nematomai valdžiai. O jūs?

P.S. Labai norėčiau būti neteisus ir tikrai nepyksiu, jei dalis skaitytojų perskaitę mane palaikys kvailiu. Dar visai neseniai, gal kokie 6 m. atgal, visus tokius kaip aš, taip ir vadinau. Aš tikrai nemanau, kad tai absoliuti tiesa, jos nei vienas žmogus nežino. Tačiau yra gyvenimo praeitis, dabartis ir galima ateitis. Ji beveik visada kartojasi, nes pasaulio laikas yra ir ciklinis, vis pasikartojantis ir procesai vykstantys, kartojasi. Todėl nėra labai sunku suprasti, kas turėtų būti. Tai visai nieko antgamtiško, tai tik truputis politikos istorijos, gamtos, logikos studijų ir individualaus požiūrio į vykstančius procesus.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
15 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Ne į temą

Kaip išvilioti prezidentą į kiemą, žino tik senelis. 17 dieną prezidentas nepasirodys.

Straipsnyje tiesa,bet .....

Kelio atgal nėra,nebent branduolinis ar asteroidas.Nuzmogejimas ryškus, vertybės nebėra vertybėmis.

atpažinti velnio veikimą

labai paprasta: tiesiog reikia atpažinti velnio veikimą.
veikia per komunistus, liberastus.
ir veikimo mechanizmas nesikeičia amžiais: vilkas ėriuko kailyje.
tiksliau: A.Maceina „Niekšybės paslaptis”

Čia apie ką?

????

tiek

Gerb. N.Venckienei – pagarba.Ji – visos Lietuvos troškimų simbolis.Taigi,Nausėda , ar išeisi susitikt su tikrais protestuotojais šiandien,o ne su „feikiniais” ,panaudojusiais savo galias valdžioje mūsų Ignalinos AE darbo „laikinam sustabdymui” ir kartu nulėmusiais Astravo monstro atsiradimą .Štai ir visa tiesa ,kur prezidentą stumia tie feikiniai . Gėda ,gėda, gėda seniui Landsbergiui .

Konstatuoti ligą

neužtenka. Reikia žinoti, kaip ją gydyti. O dar geriau išvis nesusirgti. Jei jau susirgai, reikės ir kainą sumokėti. Bet tirščiausia tamsa prieš aušrą.

Žodžio laisvė...

Teisus autorius savo teiginiuose,įdomus tekstas.Ačiū ,autoriau.

Kis

tankiai mastau,kodel zmogus yra pats didziausias priesas?Is kur atsiranda tautoje vienas ar burys niekadeju,kuriesitaip nezmoniskai elgiasi,o dauguma kencia ir tyli ir nepasipriesina toms negerovems.Juk kur zmogus gyvena pagal Auksciausiojo istatymus,viskas savaime vyksta kur kas geriau,kodel viena idiotas gali apgauti mases,eina ,bliauna,kaip avinu banda varoma i skerdykla?Ir tiems „kodel”nerandu konkreciu atsakymu?O siaip atrodo viskas paprasta……?

Kakadura

iki 5G lyg viskas ir suprantama,o kas sake kad cypuos ir kokia is to nauda ar blogis.Sakykime as sucypuotas ir sutinku toki pati,tai kas ivyks?Negalesiu pasibarskinti,o kas gims irgi su cypu,daug prirasete siaubiaku,bet manes jie absoliuciai nebaimina.Juk nesenai telefonu bijojome,kaip ,o gal ir baisiau negu Landzbergis rinkimu?O siandiena juk tokiu nera,net kinietisku nebijote,kad jie gali snipineti,juk jus sakote,kad as nebijau,nes neturiu paslapciu?O gal jusu sie baisiakai ir yra tas tormozas,kas man gali irodyti,kad jus su pliusu,as netikiu,tokiomis erezijomis,primena aborigenus,kurie bijojo saves veidrodelyje.Jeigu tai zmonijai progresas,rada pirmyn,o regresa reikia kazkaip irodyti,nes 3G gerai,o 4 ir 5 jau siaubiakas zmonijai,o gal tik musu nezinojimas jus ir gasdina?

CCP nerimsta

„JK vyriausybė pranešė,kad šalies telekomunikacijų tinklams nuo gruodžio 31,nebus leista pirkti naujų „Huawei 5G“ įrenginių. O visa esama įranga turėtų būti pašalinta iš mobiliųjų tinklų iki 2027 m.”
/Huawei: China attacks UK’s ‘groundless’ ban of 5G kit/

/How Chinese communists infiltrated Britain to push their party line/”Kaip Kinijos komunistai prasiskverbė į Britaniją,kad prastumtu savo partinę liniją”

Kaip?

Kaip sustabdyti 5G Lietuvoje? Juk tai ne tik totalinė kontrolė, tai ir radiacinis konclageris. Kodėl be jokių mokslinių tyrimų, Lietuvos valdžiažmogiai nepaklausę tautos balso, netgi karantino metu, paskubomis viską stumia?

Birute

Aciu-Jus teisus! Sutinku su str.Aciu,rasykite,svieskite zmones,tikrai geras str.

ah1

pagal Bibliją problemos atsiranda ten kur atsiranda atėjūnai

Viskas

surasyta labai teisingai.Bet po laiko.Riedame i pakalne negriztamai.Dievo skirtas laikas apsigalvoti, eina i pabaiga.Tada viskas ir bus isspresta.

Iš Lenkijos

Šis R.Šimkaus labai apmąstytos įžvalgos vertos didžiulės pagarbos .Yra tai vienas iš geriausių ir vertingiausių ,mano galva,straipsnių patalpintų tiesos.lt svetainėje.

15
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top