Robert Conquest. Ar holodomoras buvo holokaustas?

Bernardinai.lt

Šiemet rugpjūčio 3-iąją, sulaukęs beveik 100 metų, mirė žymus britų istorikas Robertas Conquestas, sovietinės istorijos tyrinėtojas bei garsių veikalų apie ją autorius, taip pat parašęs knygą „Sielvarto derlius“ (Harvest of Sorrow) apie 1932–1933 m. Ukrainoje Stalino dirbtinai sukeltą badą – holodomorą . Skaitytojams siūlome 2006-ųjų interviu su R. Conquestu Laisvosios Europos radijui. Jame istorikas svarsto, ar holodomorą galima tapatinti su holokaustu, taip pat kalba apie istorinės tiesos neigimą, išsklaido mitą, jog Leninas buvo visiškai kitoks nei Stalinas. R. Conquestas, kalbėdamas apie stalinizmo fenomeną, įspėja, jog jis egzistavo ne tik praeityje, buvusioje Sovietų Sąjungoje, bet kai kur yra gajus ir šiandien, ir netgi – Vakaruose.

2006-ųjų lapkritį po didelių diskusijų Ukrainos parlamentas išleido įstatymą, 1932–1933 m. badą – holodomorą Ukrainoje pripažindamas jos gyventojų genocidu. Parlamento nariai, priešinęsi šiam įstatymui – komunistai ir Regionų partija – teigė, kad bado pavadinimas genocidu esą pakurstys antirusiškus sentimentus. Kokia jūsų nuomonė apie būdą, kuriuo Ukraina susitvarkė su šia savo istorijos dalimi?

Nedaug žinau apie Ukrainos vidaus politiką ir kas lemia, jog žmonės balsuoja vienaip ar kitaip. Tačiau savo knygoje „Sielvarto derlius“ („The Harvest of Sorrow“) aš bandau gilintis į genocido sąvoką ir pabrėžiu, kad pagal Jungtinių Tautų genocido apibrėžimą, ji aprėpia kur kas daugiau nei žydų genocidas.

Kalbant apie Ukrainos atvejį galima sutikti, jog čia iš dalies galima išskirti ir etninį aspektą. Tačiau vis tik nemanau, kad sąvoka genocidas, kaip tokia, pastaruoju atveju yra itin tinkama. Jei norite, galite ją vartoti, tačiau ji buvo sugalvota ganėtinai kitais tikslais. Esmė yra tai, jog genocidas implikuoja, kad jį vykdo kita tauta ar jos didžioji dalis. Naciai, kurie čia daugiau ar mažiau įsipainioję, buvo vokiečiai. Taigi aš nemanau, kad holodomoro atveju ukrainiečių tautą naikino rusų tauta. Tačiau tai iš tiesų buvo akivaizdus naikinimas – Ukrainos gyventojai buvo diskriminuojami iki mirties. Kita vertus, tai taip pat nereiškė, jog jei tu buvai rusas, Stalino laikais gyvenai puikiai.

Manau, jog holodomoro pripažinimas yra teigiamas dalykas. Atrodo keista, tačiau Holokausto fondas prieš keletą metų paprašė manęs papasakoti apie Ukrainos badmetį. To paties paprašyti buvo ir armėnai. Tuo metu Ukrainos ambasadorius Vašingtone kaip tik atvyko į Holokausto muziejų. Tačiau žydai šių skirtingų tragedijų nelaikė tapačiomis. Tad, jei jau pradedi naudoti šį terminą, kalbėdamas apie kokią nors masinę tragediją, ji privalo būti ne tik būti tiek pat bloga ir baisi, tačiau ir tokia pati kaip žydų genocidas. O tai nėra tas pat. Bent jau tol, kol ši skirtis visuotinai pripažįstama. Iš tiesų holodomoro atveju yra kaltininkai, tačiau tai nėra rusų tauta. Tai – ypatinga itin žiaurių žmonių grupė.

Kai 1987 m. buvo išleista jūsų knyga „Sielvarto derlius“, Laisvosios Europos radijo tarnyba Ukrainai išvertė jos skyrius į ukrainiečių kalbą, kuriuos transliavo per radiją. Įtariu, jog ne mažai Ukrainiečių pirmą kartą apie holodomorą sužinojo būtent iš šių transliacijų, paremtų Jūsų knyga. Tačiau badmečio neigimas tam tikru lygiu tęsiasi iki pat šių dienų. Kaip manote, kodėl?

Manau, jog visur esama žmonių, kurie laikosi įsikibę klaidingų įsitikinimų. Ir ne vien tik kalbant apie šį atvejį – tai vyksta su dešimtimis dalykų. Šie žmonės dažniausiai yra Stalino nusikaltimų neigėjai. Žinoma, esama ir žydų holokausto neigėjų. Esama žmonių, kurie norėtų pamiršti arba galvoti kitaip. „Juk aš nebuvau kaltas, tad jei aš nekaltas, tada kaltas kažkas kitas“. Kodėl žmonės pasirenka tam tikras politines ar kitas pažiūras – ilga istorija. Apie tai aš kalbu kitose savo knygose.

Kokius, manote, namų darbus dar turėtume atlikti, kalbant apie šį ypatingą istorijos periodą? Ar apskritai gali būti kada nors papasakota visa Ukrainos holodomoro istorija?

Manau, kad šiandien holodomoras jau yra visiškai pripažintas. Niekas daugiau jo nebeneigs. Tai, yra, tą darys nebent tik saujelė jo neigėjų. Tačiau esama tendencijos ignoruoti kai kuriuos realius nurodymus, tais laikais duotus iš viršaus, iš Maskvos, blokuoti Ukrainą, išlaikyti joje bei Kubanėje badą. Taip pat būta ir kitų teritorijų, kaip antai, Kazachstanas ir Volgos aukštupys, kur vyko panašūs dalykai.

Faktas, kad Ukraina ir Kubanė buvo užblokuotos, tačiau iš dalies tai buvo daryta ne siekiant sunaikinti žmones dėl jų tautybės, bet juos, kaip tų teritorijų gyventojus. Žinoma, praktiškai tai reiškė ir naikinimą tautiniu pagrindu. Tačiau Stalinas nevadino savęs „antiukrainiečiu“. Andrejus Sacharovas yra pasakęs, jog Stalinas buvo „antiukrainietis“, tą patį kalbėjo ir kiti. Bet Stalinas buvo ne tik prieš ukrainiečius, nes šie jam kėlė rūpesčių, tačiau apskritai prieš daugybę žmonių. 1935-iasiais didžiųjų „valymų“ metu jis kalbėjo: „Ne, aš nesu antisemitas. Mes nužudome tik 10 žydų ir keturis penkis ne žydus, dalyvavusius „gydytojų sąmoksle“ [taip buvo vadinta Stalino nurodymu sufabrikuota byla, kurioje grupė Kremliaus gydytojų buvo apkaltinta medicininėmis priemonėmis žudžiusi aukštus partinius funkcionierius]. Taigi aš nesu antisemitas.“

Tikriausiai Staliną pažįstate geriau nei bet kas kitas. Ar nesunku jį taip detaliai tyrinėti?

S. Sebagas-Montefiore parašė didžiulę knygą „Jaunasis Stalinas“ apie jo gyvenimo laikotarpį iki 1917 metų. Jis rado naujos medžiagos. Knygoje esama ištiso skyriaus apie Staliną Londone. Jis Londone 1908-aisiais praleido keletą savaičių, tačiau knygos autorius surado daugybę įvairiausių dokumentų, ir štai – visas skyrius.

Rusijoje dabar leidžiamos knygos, kur politbiuras Gorbačiovo laikais bando suvokti pagrindą, kodėl Stalinas visus žudė. Manoma, jog jis tai darė, bijodamas prarasti valdžią. Tačiau šie argumentai to nepaaiškina, kadangi tai buvo iracionalu ir labai savotiškai iracionalu. Iš tikrųjų Stalinas nebuvo normalus, paprastas žmogus. Nenoriu naudoti psichologinės terminologijos – tai būtų pernelyg paprasta. Tačiau jis buvo pabaisa, kur kas didesnė nei kas nors kitas. Galiausiai jis žudė ne tik valstiečius. Jis žudė artimiausius savo rėmėjus.

Ir itin šlykščiais būdais, po kankinimų ir pan. Jis nepanašus į šiuolaikinį žmogų, Žemės gyventoją. Jis primena pabaisą iš kažkokios keistos planetos. Be visa kita, esu parašęs fantastinį romaną bei kai kurie mano eilėraščiai taip pat fantastiniai, ir manau, kad Stalinas čia labai tiktų kaip kažkas nežmoniška. Galbūt, jis iš dalies žmogus, tačiau tai – keistas pabaisos ir žmogiškos būtybės iš labai keistos planetos mišinys.

Ar Jums neatrodo, jog šie trys tironai – Stalinas, Hitleris, Pol Potas – iš esmės buvo gana banalios asmenybės

Visiškai teisingai. Iš tiesų, jie visi trys savyje turi kažko trečiarūšio ir nenatūralaus. Tačiau jie nebuvo kvailiai.

Vidutinybės?

Taip, vidutinybės. Stalinas, žinoma, žudė inteligentiją ir, aišku, Ukrainos inteligentiją. Tačiau būtent dėl to, kad tai buvo inteligentija. Knygoje „Sielvarto derlius“ – ištisi puslapiai apie akademinio pasaulio „valymus“ Ukrainoje visose studijų srityse. Atradau, jog buvo sušaudyta pusė profesorių.

Komunizmo nusikaltimai iš tiesų milžiniški. Ukraina, kaip ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos turi daug randų. komunizmas Ukrainą visokeriopai luošino – tiek jos kultūrą, tiek ekonomiką, tiek tautą. Kaip po viso to atsitiesti?

Iš tiesų tai užtrunka ilgiau, nei buvo manyta. Be to, šiandien esama Kambodžos ir Šiaurės Korėjos diktatorių, kurie šiaip jau blogesni nei Stalinas. Manau, jie už jį kvailesni. Taip pat yra Kinija – kas žino, kas joje iš tiesų dedasi? Tokioje sistemoje pasijunti įgalintas nužudyti daugybę žmonių – visiškai be priežasties. Turiu omenyje Kambodžą, kur žmonės žudomi tiesiog dėl paties žudymo: „Laikas nužudyti dar keletą žmonių“.

Arba pažvelkime į Šiaurės Korėją. Esu sutikęs sovietų diplomatą, buvusį joje, kuris teigė, jog ten esama kur kas daugiau apgaulės nei Maskvoje. Dar daugiau falsifikavimo. Pavyzdžiui, didžiulė parduotuvė pagrindinėje Pchenjano gatvėje, kurioje daugybė žmonių perka daugybę daiktų – vyksta nuostabi prekyba. Tačiau staiga suvoki, jog iš tiesų iš ten niekas nieko neišsineša. Neįtikėtina.

Yra dar vienas dalykas, bendras visiems stalinistams. Netgi skurdžios Afrikos šalys geba pastatyti gerus viešbučius, carai taip pat statė gerus viešbučius. Tačiau viešbučiai Sovietų Sąjungoje buvo baisūs. Kodėl? Nors čia puikiausiai buvo įmanoma pastatyti gerus viešbučius, norint padaryti įspūdį turistams, tačiau kažkodėl tai nesisekė. Tad buvo remiamasi kvailų užsieniečių ieškojimu, ir tokių buvo randama.

Kai kalbu apie stalinizmą, neturiu omenyje vien buvusios Sovietų Sąjungos, Ukrainos ir Rusijos. Stalinizmo esama taip pat ir Vakaruose. Tačiau Ukrainos ir Rusijos žmonėms nebuvo leista kalbėti tiesos, Vakaruose tai buvo leidžiama, tačiau vakariečiai apsikvailino, patikėjo nesąmone. Tam tikra prasme jie yra dar kaltesni nei gyvenę stalinizmo terpėje.

Kaip manote, kodėl komunizme nebuvo gerovės? Ar dėl jo lyderių vidutiniškumo? Juk turėta ir tam tikrų žinių, ir gebėjimų, ir, aišku, – pinigų. Tačiau vis tiek gamintos prastos prekės, o antrarūšė ar trečiarūšė ekonomika nefunkcionavo.

Žinoma, tokia sistema buvo neįmanoma tiek ekonomiškai, tiek ekologiškai. Kai, pavyzdžiui, matai, jog tavo ežerai džiūsta, privalai suvokti, jog kažkas negerai. Sovietų Sąjungoje pradėta mąstyti 1985-aisiais, 1990-aisiais. Buvo suvokta, jog kažkas yra ne taip, todėl reikėjo atsikratyti senojo režimo. Tačiau vien to nepakako.

„The Guardian“ žurnalistas Andrew Brownas priekaištavo, kad Jums Stalinas ir Leninas yra drėbti iš vieno molio. Pasak jo, niekas neabejoja, kad Stalinas buvo blogas ir nuožmus, tačiau Leninas… Juk jis turėjo būti geras. Kaip manote, ar po 40-ties metų vis dar egzistuoja sentimentai esą Stalinas iškreipė Lenino ideologiją, kuris iš esmės buvo geresnis nei Stalinas?

Ar Stalinas buvo blogesnis nei Leninas? Išties nelabai sunku būti geresniam nei Stalinas. Tad, jei Leninas buvo truputėlį geresnis nei Stalinas, galbūt ir buvo truputėlį. Tačiau tai nesudaro didelio skirtumo. Aš vis dar manau, kad Leninas yra pervertinamas – o jei ir nepervertinamas, tai jam priskiriamas vienas ar kitas nuopelnas, kurio jis neužsitarnavo. Jei kriterijumi pasirinksime nužudytų žmonių skaičių, aišku, Stalinas čia nusvertų. Jis iš tiesų taip pat sukūrė ir sistemą, kurioje į viršų iškildavo vis pilkesni ir kvailesni žmonės. Tai nesiremia Lenino sistema, tačiau Leninas mirė gan jaunas. Jei jis būtų išgyvenęs iki Stalino ar Mao amžiaus…Molotovas visuomet sakydavo, kad Leninas būtų buvęs dar „kietesnis“ nei Stalinas. Faktiškai Molotovas taip priekaištavo Stalinui, jog šis kartais būdavo „per minkštas“.

Kodėl, Jūsų nuomone, nepaisant to, jog komunizmas buvo visiškai diskredituotas, jis dar išlieka patrauklus?

Pradėkime nuo marksizmo. Tai – viena ideologijų, į kurią „įlindus“ sunku „išlįsti“. Sunku tai nusakyti. Manau, kad žmonės, atsikratę marksizmo ar kokio kito pro-komunizmo tars sau: „O ką mums dabar daryti? Ką galvoti? Mes negalime mąstyti kaip buržujai. Mes negalime mąstyti kaip užsieniečiai. Tad kaip kas mes turime mąstyti…?“

Vertė Jurga Žiugždienė

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
23 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Pastebėjimas

Gal gana tą melą skleisti. Tais metais holodomoras buvo ne vien tik tose Ukrainos teritorijose, kurios priklausė SSRS, bet taip pat tose teritorijose, kurios priklausė Lenkijai, badas buvo Rumunijoje. Tais metais holodomoras buvo Jungtinėse Valstijose, žmonės mirė iš bado, o maisto produktai buvo naikinami, nes taip kapitalizme yra: geriau sunaikins, bet neparduos pigiau ar neatiduos iš bado mirštantiems JAV gyventojams. Tai ir tose valstybėse badas buvo dirbtinai sukeltas?

pastebėjimui

Gal gana tos primityvios, trumpos atmintiems naivuoliams skirtos propagandos?
Taip, tais metais ir kitur buvo bado, bet kokios priežastys? Ar Ukrainoj golodomoras buvo gamtinės priežasties? ar bolševikų partijos vykdytos politikos pasekmė? kas nusavino visą derlių net sėklai nepaliko, kad už auksą pardavinėtų grūdus dėl blogo derliaus alkstančiai Europai ir JAV?

ruta

Per Holodomora sunaikinta 7 000 000 !!!
..Sukure sistema , kurioje i virsu iskildavo vis pilkesni ir kvailesni zmones …Labai primena dabartine Lietuvos sistema …
Ne , nemanau , kad etatinai verksniai leis lyginti ne ju skausma su holokaustu , ne , tik holokaustas yra tragedija ..

Ištrauka iš straipsnio "Amerikietiškas holodomoras

Skaičiau apie amerikietišką holomodorą ir aš. Kiek tiesos, sunku pasakyti…kam įdomu pasidomėkite patys, galite susirasti per visagalį Google.
Citata :

„Pirma, jeigu tikėti Amerikos statistika, per dešimtmetį nuo 1931 iki 1940 metų, pagal augimo dinamiką JAV prarado nei daug nei mažai, 8 milijonus 553 tūkstančius žmonių, be to, gyventojų augimo rodikliai keičiasi iškart, tuo pačiu metu, du (!) kartus tiksliai 1930/31 metų sandūroje, krenta ir sustoja šiame lygyje lygiai dešimt metų. Ir taip pat netikėtai, praėjus dešimtmečiui, jie sugrįžta prie ankstesnių reikšmių. Jokių paaiškinimų išsamiame, šimtų puslapių amerikiečių US Department of commerce „Statistical Abstract of the United States“ atskaitos tekste nėra, nors joje pilna paaiškinimų kitais klausimais, kurie neverti paminėjimo lyginant su aukščiau išvardintais”.

Pastebėjimas to 16:57

Tai ir paaiškinkite, kodėl Vakarų Ukrarinoje, kuri priklausė Lenkijai, tais metais buvo holodomoras, kas kaltas? Ar nederliui galima suversti kaltę tik Vakarų Ukarinoje, kuri priklausė Lenkijai, o toje Ukrainos dalyje, kuri priklausė SSRS, nederliaus nebuvo? Tai kodėl SSRS sugebėjo išvengti nederliaus, o Lenkijos Ukraina nesugebėjo?

Pastebėjimui

keliauk į savo sauksmas.lt, pas bendraminčius, ir giedok bendru vatnikų choru

pastebėjimui

Bet kurios manipuliacijos niša – neapibrėžtumas…
Apie kuriuos metus kalbate? Koks proc. Vakarų Ukrainos gyventojų mirė badu?
Ar tų pačių amerikiečių?
Ir prašom nurodyti šaltinius – tik, pageidautina, mokslinius, ne propagandinius.

Drenis

Gerai pagrįstas straipsnis, tik autoriaus suprantamas nenoras vartoti genocido sąvoką ukrainiečių naikinimui yra paremtas dirbtiniu, išgalvotu argumentu, esą „genocidas implikuoja, kad jį vykdo kita tauta ar jos didžioji dalis”. Nors už holodomorą tiesiogiai atsakingi visokie Kaganovičiai ir Kompartijos vadai, visgi vienas iš numanomų holodomoro tikslų buvo persverti rusų ir ukrainiečių santykį rusų naudai, mat pagal trečiajame dešimtmetį vykdytą visuotinę gyventojų apklausą ukrainiečių skaičius SSSR viršijo rusų skaičių. Į ištuštėjusius kaimus iš Pskovo ir kitų sričių masiškai vežė rusus, o ne kokius kalmukus ar nencus. Šiandienos padėtis Ukrainos rytuose yra tų etninių valymų pasekmė. Kitas, nemažiau svarbus holodomoro tikslas buvo sunaikinti pasipriešinimo sovietų valdžiai židinius, nes apie trisdešimtuosius metus Ukrainoje, skirtingai nei vergauti įpratusioje Rusijoje, vyko tūkstančiai lokalinių sukilimų, kartais apimdavusių… Skaityti daugiau »

Pastebėjimas to  21:12

Jums viskas bus propaganda, kas nepatvirtina šio straipsnio versijos
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4580648/

pastebėjimui

Ir ką tai įrodo? kad Ukrainoje nebuvo holodomoro??? kad žmonės nemirė badu ištisais kaimais? Kad bolševikų Rusija buvo ne prie ko? kad ji neklastoja istorijos, o tokie „pastebėjimai” neplauna naivuoliams smegenų?

Pastebėjimas

Skaitykite nurodytą knygą.

pascibejimasui

slushaj, Lubianka, katisj ka ty otsiuda kebenimateri

Kai neliks

pucino išnyks ir samdomi „pascebejimasai”.

autorius

nutilejo,kodel vakaru valstybes atsisake parduoti Sovietu sajungai,reikalingus jai, tuo metu viigdomai industrializacijai irenginius,stakles…uz grudus o ne uz auksa? Youtube pilna medziagos ivedus-holodomor 1932

Letas Palmaitis: genocidas

Ukrainiečių tautą naikino būtent „rusų” „tauta”, nes tai eilinis žiaurumas, kilęs iš maskoliško mongoloidinio konglomerato po jo susiformavimo. Komunistinė ideologija bolševizmo forma buvo specifinis ruskių reiškinys (beje, kodėl gi buvo? dabartinis čečėnų genocidas puikiai įsipaišo į „didžiosios” „rusų” „tautos” istoriją).
Visiškų idiotų samprotavimai apie leniną ir staliną. Tokiais štampais bandoma nukreipti dėmesį nuo esmės į sistemos tarnus (vadus).

Napalmas Letalus>Letas Palmaitis

Sakai Marksas,Engelsas,Ouenas,Kompanella…buvo rusai?

nasralmui

iki isdristant kalbet su Gerb. Letu, tau, dvasios ubage, dar tukstancius hektaru zoles aps..napalminti…
Gerbiantis LP skaitytojas.

Jota

Jei jau kreipiame esmę į tautą, tai komunizmą kūrė būtent ž y d a i, o ne rusai, kartoju jau nežinia kelintą kartą. Komunizmo teoretikai ir praktikai pirmiausia buvo žydai. Rusai kolaboravo su jais. Nors komunizmo šmėkla pasaulyje klaidžiojo dar turbūt nuo Demokrito laikų, klasikinio komunizmo tėvai buvo žydai Marksas ir Engelsas. Tai žydų tautos mąstysenai artima teorija, tai jie komunizmą planavo išplatinti visame pasaulyje. Tiesą sakant, ir išplatino, šis maras plečiasi ir įgauna vis kitus pavidalus – neomarksizmo, liberalizmo, neoliberalizmo… žr. „pažangos” ideologijas. Vien komunizmo rūšių žinome daugybę: leninizmas, stalinizmas, trockizmas, neokomunizmas, religinis komunizmas, anarchokomunizmas… Juk pavardes ir tautybes visi žino, tai kodėl lyg užburti kartoja „rusai, rusai!”? Ir holodomoro metu iš 79 Ukrainos NKVD narių 60 buvo žydai!… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis

Žymus žydų poetas Josifas Brodskis poemoje „Predstavlenije” („Vaidinimas”) parašė, iš kur yra geriausias vaizdas į Maksvą: „Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик”. Įdomu, kas pasikeitė po ruskių „komunizmo”? Gal putinas, šoigu ir kiti banditai – žydai? Gal žydai organizavo eilinį čečėnų genocidą (beje, ar carai buvo žydai, kad vykdė čerkesų genocidą eilinėje svetimoje žemėje, kuria „priaugo” ruskija?)? Gal žydai mėtė čečėnų motinų kūdikius po tankų vikšrais šaukdami „Smatri, bliatj, ne atvaračivajsia?” Gal banditas Šamanovas, įsakęs sušaudyti raketomis iš lėktuvų čečėnų pabėgėlių „humanitarinius koridorius”, žydas? Apie žydų vaidmenį po Kišeniovo, Odesos ir kt. pogromų, pagaliau padarant revoliuciją D-vo prakeiktoje ruskijoje, jau esu rašęs, bet prakeiktieji vis „analizuoja”, nes D-vas tokiems atima protą. Kas yra D-vo prakeiktas, to jau… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis Napalmui

Campanella jokių genocidų nevykdė.
Komunizmo, kaip savanoriško bendro turto krikščionių bendruomenėje idėją, kelia Naujasis Testamentas, skaitykime Apaštalų darbus.
Maskoliams svarbu ne turinys, bet iškabos: „komunizmas”, „fašizmas” ir pan.

Jota išrinktajam L. Palmaičiui

Jei jau pradėsim mėtytis citatomis, kas ką sakė apie rusus ar apie žydus, tai apie pastaruosius galiu prirašyti aibę labai nepalankių atsiliepimų, kuriuos pasakė garsūs žmonės. Pvz., M. Liuteris: „Lengviau velnią išmokyti dorybės negu žydą”; jei dar norėsit, galėsiu pacituoti Volterą, Dž. Bruno, Petrą I, B. Frankliną, Napoleoną, popiežių Klemensą VIII ir ypač ST… Taip kad Brodskis podraug su Mandelštamu, Pasternaku ir Babeliu yra smulkmė. Kas pasikeitė po žydelių (ir „ruskių”) komunizmo? Ogi tas, kad jūsų komunizmas iš Rusijos išplito po visą pasaulį, ką ir apreiškė Marija 1917 m. Fatimoje: „Rusija savo klaidas išplatins po visą pasaulį”. TSRS, Rytų Vokietija, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Čekoslovakija, Rumunija, Albanija, Jugoslavija… Tai tik geografija, o jei pradėtume analizuoti vidines „vertybes”, prireiktų šimtų knygų. O… Skaityti daugiau »

L. Palmaitis dėl demagogijos

Dėl deginimų Odesoje „analizuotoja” išsidavė. Vis labiau panašu, kad laukinio antisemitizmo platintoja, šioje srityje pataikaudama suburliokėjusiai Lietuvos daliai, tuo pačiu remia „generalinę” VSD liniją: dėl „padorumo” retkarčiais papriekaištaujant valdžiai, iš esmės remti dvigalvio vištgaidžio orientaciją: viena vištgaidžio galva klauso Bilderbergo, kita – laukia, kol bus pašalintas putkinas ir ruskija per vieną minutę bus paskelbta demokratine, kad vėl būtų galima draugauti su banditais FSB kontradmirolais didykais. Atsakyti D-vo prakeiktiems nepatartina, todėl tegu niekas nemano, neva čia su jais „diskutuojama” – tegu sau „analizuoja” kiek lenda. Visi mano „atsakymai” tik skaitytojams. Ruskių komunizmas (bolševizmas) išplito ne „po komunizmo”, bet per komunizmą. Šiaurės Korėja yra vingis į šoną – jokie „žydų revoliucionieriai” nekūrė komunizmo nei Kinijoje, nei Korėjoje. Idėja pačiupta ir pritaikyta nacionalinėje… Skaityti daugiau »

23
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top