Roberto De Mattei. Gynyba gali būti būtina tikinčiojo pareiga

Pro Patria

Pirmasis kankinys, Europos teritorijoje miręs nuo islamo rankų, tėvas Jacquesas Hamelis, buvo nužudytas liepos 26 dieną, tuo metu, kai Saint-Etienne-du-Rouvray bažnyčioje aukojo šventąsias Mišias. Du islamą garbinantys musulmonai įsiveržė į bažnyčią ir po to, kai dalį žmonių paėmė įkaitais, perrėžė kunigo gerklę bei sunkiai sužeidė kitą tikintįjį. Nekyla jokių abejonių dėl užpuolikų identiteto ir juos motyvavusios neapykantos krikščionims. Per spaudos agentūrą Amaq Islamo valstybė užpuolikus pavadino „mūsų kariais“.

Jacqueso Hamelio vardas buvo pridėtas prie tūkstančių kitų krikščionių, kurie buvo sudeginti, nukryžiuoti ar neteko galvos dėl neapykantos jų tikėjimui. Tačiau liepos 26-osios siaubas žymį lūžio tašką, nes pirmą kartą tai įvyko Europoje ir užtraukė baimės bei pavojaus šešėlį ant mūsų žemyno.

Neįmanoma apsaugoti 50 tūkstančių religinių pastatų Prancūzijoje ar dar panašiai tiek bažnyčių, parapijų ir vienuolynų Italijoje ir kitose šalyse. Kiekvienas kunigas yra galimo išpuolio taikinys, ir išpuolių tik daugės.

„Kiek dar reikės mirčių, nukirstų galvų, kad Europos vyriausybės suprastų, kokioje situacijoje yra atsidūrę Vakarai?“, – klausia kardinolas Robertas Sarah.

Ko dar reikia, mes galime pridėti, kad kardinolo Sarah kolegos iš kardinolų kolegijos, pradedant pačiu popiežiumi, suprastų siaubingą situaciją, kurioje yra atsidūrę ne tik Vakarai, bet ir visa Bažnyčia? Šią situaciją labai apsunkina ir itin prasta „gero darymo“ bei klaidingo gailestingumo politika islamo ir kitų Bažnyčios priešų atžvilgiu. Žinoma, katalikai turi melstis už savo priešus, bet jie taip pat turi suprasti, kad tų priešų turi, ir neturėtų apsiriboti vien malda už juos, nes turi ir pareigą su jais kovoti. To moko Katalikų Bažnyčios katekizmas, kuriame rašoma, kad teisėta gynyba gali būti būtina pareiga tiems, kurie atsakingi už kitų žmonių gyvybes.

Rašoma, kad popiežius Pranciškus buvo „ypatingai nusiminęs dėl šio smurto veiksmo, vykusio bažnyčioje Mišių metu, ir maldavo Dievą taikos pasauliui“, ir vėl atsisakydamas žudikus pavadinti tikraisiais vardais. Popiežiaus Bergoglio tyla yra identiška musulmonų elgesiui visame pasaulyje, kurie stipriai ir nedviprasmiškai nepasmerkia nusikaltimų, įvykdytų kitų musulmonų Alacho vardu. Net Prancūzijos prezidentas Fransua Hollande’as, kalbėdamas prancūzams antradienį vakare, kalbėjo apie atvirą Prancūzijos karą su Islamo valstybe.

Per savo pontifikatą popiežius itin greitai beatifikavo kai kuriuos 20 amžiaus asmenis, pavyzdžiui, Oscarą Arnulfo Romero ar Doną Pino Puglisi (1993 m. jį Palerme nužudė mafija), kurie tikrai nebuvo nužudyti iš neapykantos jų katalikų tikėjimui. Bet 2013 m. gegužės 12 d. popiežius Šv. Petro aikštėje taip pat kanonizavo aštuonis šimtus Otranto kankinių, turkų nužudytų 1480 m. rugpjūčio 11 d. dėl to, kad atsisakė atsižadėti savo tikėjimo.

Jei popiežius Pranciškus paskelbtų apie tėvo Hamelio beatifikacijos proceso pradžią, duotų pasauliui taikų, bet stiprų ir iškalbingą ženklą, kad Bažnyčia yra pasirengusi ginti savo identitetą. Kita vertus, jei jis ir toliau gyvens iliuzijoje dėl esą galimo ekumeninio susitarimo su islamu, ir vėl kartos tas pačias klaidas, kurios lėmė, kad komunistų persekiojimo aukos buvo paaukotos Rytų politikos (Ostpolitik) altoriams. Be to, politikos altoriai skiriasi nuo šventų altorių, kuriuose aukojama nekruvina Kristaus auka. Tėvas Jacquesas Hamelis gavo malonę susivienyti su šia auka liepos 26 dieną pasiūlydamas savo paties kraują.

Versta iš Rorate Caeli

propatria.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kažin

Kiek milijonų krikščionys nužudė ir nukankino inkvizicija? Dabar tą patį daro musiulmonai krikščionims?

Kažinam

Atrodi, lyg ką tik būtum išėjęs iš ateizmo muziejaus ir prisipildęs jo dvasios.

VaidasVDS

Fanatizmas ir dogmatizmas nėra tikroji religija. Tai yra religijos išsigimimas. Gynyba iš tiesų gali būti tikinčiojo pareiga. Tačiau tai nėra pareiga kariauti, ypač kokius nors šventus karus. Sunkiausia bet kokiame kare yra nežudyti tikrų tikinčiųjų, nes beprasmiuose didesniuose karuose tokių būna abejose barikadų pusėse. Jėzus apreiškė meilės Dievo religiją. Islamas „apreiškė” karo „dievo” religiją. Abraominė religija nepripažino meilės Dievo. Krikščionybė kurį laiką buvo nusisukusi nuo meilės Dievo religijos ir neranda būdų iš viso to išeiti, nes savąją religiją glaustai supynė su Senuoju Testamentu. Bet kuris protingas ir dvasingas žmogus turėtų tikėtis naujo apreiškimo, kad Dievas kažkaip galėtų tą viską pakeisti. Tačiau ką daryti su visų religijų dvasiniais luomais, su gausybėmis įvairių religijų ir sektų tikinčiųjų ir netikinčiųjų? Sudėtingas klausimas. Tad… Skaityti daugiau »

veršys

na, tai čia tikinčiojo, o netikinčio – kokia pareiga?
mioas lietuviški viaršiai esame pratę nesipriešinti.
kur mus veda ten einam bliaudami.
lieps- paskui alaxus eisim, lieps klauptis klaupsimės.
kapos galvas, dirs kailius – nesipriešinsim nė už ką.
nes nuolankumas ir paklusnumas, tingėjimas pakelt akis nuo dugno yra mūsų egzistencinis pamatas.
nafig krikščionybes.
turėtume į valias aukso, melstumėmės aukso Veršiui.
bet neturim aukso.
turim runkelių.
šlovėėėėėėė runkelizmui!

karma

tokia karma – krikščionys žudė, dabar krikščionis žudo.

Marginalas

Tad dabar aišku, kam reikėjo „islamui” likviduoti Jacquesas Hamelį: isterijai dar trūksta pirmojo islamo kankinio Europoje! Nepatikrintomis žiniomis, Romos vyskupas jau pasisakė už lustinį orvelizmą, kaip apsaugą nuo to paties „islamo” terorizmo. Deja, nebetenku buvusios pagarbos Roberto de Mattei, nes sąžiningas žmogus (jau neminint krikščionio ir kunigo) neturi teisės daryti apibendrinimų (net į visą religiją!), kai nebuvo net teismo, kuris būtų nustatęs žudikų motyvus ir ryšius (kad ir iš kur gavo ginklų): dabartiniai vergvaldžiai nebesivargina su teisiniais formalumais, nes auditorija jau pakankamai paruošta TV serialais ir „naujienomis”, kurių vienų nuo kitų 99% žiūrovų jau nebeatskiria. Dar neseniai laukta, kas tokiais atvejais prisiims atsakomybę (primenu, kad garsusis Bin Ladenas atsiribojo nuo 911, nors nepriskyręs sau, pralamėjo tik populiarumą radikalų pasaulyje be… Skaityti daugiau »

Marginalui

Visi žinome, kad tik ankstyvoji krikščionybė bandė blogį nugalėti gerumu, o islamo pasekėjai visais laikais griežtomis bausmėmis. Todėl viskas susiveda į klausimą, ar šiandieniniai musulmonai kitatikius laiko blogais žmonėmis. Labai bijau, kad vis tik laiko blogais žmonėmis, nes nesu nieko girdėjęs apie islamo pasekėjų esminį pasikeitimą, nesiderinantį su šios religijos tradicija (beje, labai sena tradicija).
O „geriesiems” šiuolaikiniams „atsinaujinusiems” krikščionims patariu išeiti iš savo susikurto tariamos meilės pasaulio į realybę ir nespręsti apie kitas religijas bei kultūras taip, kaip jiems norėtųsi kad būtų.

Pigus kelias į pasaulio šventumą?

Vargšai katalikai, mąstydami apie katalikų Bažnyčios atsinaujinimą, įtikėjo apie visų religijų, įskaitant ir islamo religiją, tariamai vykstantį „atsinaujinimą”.

VaidasVDS

Tariamos meilės nebūna.
Meilė yra arba jos nėra. Meilė pati galingiausia jėga, nes ji yra iš paties Kūrėjo. Blogis gali būti tik trumpalaikis. Blogio didžiausi „draugai”-maitintojai – baimė, pyktis, neapykanta, kerštas. Kuri religija beteisintų bent vieną iš šių blogio rūšių, tai bus netikra religija. Meilės religija statoma ant trijų pagrindinių pamatų – tiesos, gėrio ir grožio.
Meilei nereikia fiziškai įveikti blogio, nes blogis pats sunaikina kiekvieną jo skleidėją ar jo „draugų” bičiulį. Blogis – tai kelias į sielos sunaikinimą. Bet meilė turi remtis išmintimi. Tik išmintinga meilė gali įveikti blogį. Jei to nesupratote, tai ir yra jūsų asmeninė nelaimė…

Marginalas Pigusšventumai

Niekas nieko neįtikėjo, juo labiau – „kitų religijų atsinaujinimu”. Pats nepažįsti abraominio tikėjimo pagrindų: čia nėra jokių „kitų religijų”, gali būti tik viena. Armėnams monofizitams nėra reikalo „atsinaujinti, nebent, kaip ir visi, jie prarado didžiulę dalį giliai tikinčiųjų, bet šiaip kokie buvo prieš tūkstantmetrį, tokie ir tebėra. Tačiau katalikai nė iš tolo negali turėti su jais komunijinio bendravimo, nes jie laikomi eretikais, nors paprastas tikintysis, tiek katralikas, tiek monofizitas, vargu ar paaiškins, kur tas baisusis eretinis skirtumas. Ką bekalbėsi apie krikščionybę ir islamą, kuriame nesama Išganytojo, arba apie krikščionybę musulmonų požiūriu, kurioje „trys D-vai”? Kuo čia dėtas atsinaujinimas, jei kitoks tikėjimas iš principo negali būti laikomas jokiu geru! Kas kita, kad po II Vatikano susirinkimo katalikai padarė „pažangą”, nuėjusią iki… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Letai, ar tu turi nors kiek kuklumo? Visi tau negeri. Visi tiki ne taip, kaip nori tu. Koks buvo puikus to nužudyto Prancūzijoje kunigo pavyzdys, bendraujant su islamo religijos atstovu. Ir tai buvo puikus religinio nedogmatizmo ir nefanatizmo pavyzdys. O štai tau niekas negali įtikti, nei popiežius, nei kiti žmonės, nei dvasininkai, nei pasauliečiai. Taip kaip su tokiais psiaudomokytojais dogmatikais sukurti dvasinę žmonių broliją – tai, ko iš tiesų siekė Jėzus. Apie Liuciferį buvo pasakyta taip: „Pasididžiavimą savimi tu iškėlei dėl savojo grožio; savo išmintį tu sugadinai savo gabumais.” — Pagalvok, ar tau tas netinka? O dabar dar ištrauka iš Apreiškimo: — „Didįjį skirtumą tarp religinės ir nereliginės gyvenimo filosofijos sudaro suvoktų vertybių prigimtis ir lygis ir atsidavimo objektas. Religinės… Skaityti daugiau »

Marginalui

o kuo blogi tie lefebvristai?

Pikc

->Marginalas
„Roberto de Mattei “tiesus šviesus” pasakymas, neva kunigas mirė nuo ISLAMO rankų, yra niekšybė ir prisidėjimas prie tyčia sukeliamos isterijos, jau nekalbant, kad tai elementarus tamsumas.” – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3717169/Belgian-priest-65-stabbed-home-refused-asylum-seeker-money-letting-use-shower.html#ixzz4G4RRkg5f
Tame tekstuke apie dar vieną „taikos religijos” veikėją, supjausčiusį jam pagelbėjusį kunigą, yra gana įdomus video, kurio „herojai” – Prancūzijoje senuką kunigą papjovę mosliai. Bet ryškiai „če nesiskaito”, ne? 🙂

Marginalas

Lefebvristai nėra blogi, jie yra bejėgiai konstantininės istorijos rezultato veikėjai. Todėl ir drįstu „dialektiškai” jungti šias priešingybės: lombardistai-lefebvristai.
Kai neantikristinių vyskupų nebeliks, o visi naujai ordinuoti kunigai atitinkamai neturės kunigystės galių, likusiems ištikimiesiems krikščionims beliks tik eiti pas Pijaus X Brolijos kunigus. Tai ne blogai, bet gerai, tačiau nieko nepakeis bendroje situacijoje ir konstantininės istorijos nebesugrąžins.
Jei Antikristui pavyktų per provokacijas ir melus visiškai sudoroti islamo pasipriešinimą, po to jis griebtųsi krikščionių likučių pradėdamas nuo lefebvristų.
Beje, orvelinis puolimas jau seniai vyksta, net ir dabartinis Romos vyskupas pačioje pradžioje dar buvo išdrįsęs apie tai prabilti.
Nebandau nieko gąsdinti pesimistinėmis prognozėmis, nes galutinė pergalė neišvengiamai artėja: Viešpats ateina!

Marginalas Pikcui

Ar esi silpno ptoto? Ar homne refused asylum seeker yra ISLAMAS? Ar mažai kalėjimuose sėdi pakrikštytų „krikščionių” vagių ir žudikų? Jie – KRIKŠČIONYBĖ?
Todėl de Mattei pasakymas yra niekšybė ir tamsumas.
Maža to, policija negalėjo nežinoti apie tą asylum-seekerį bei jo draugus, bet kažkodėl pavėlavo 40 minučių.
Baikit pasakas kvailiams!

Marginalas: taisymas

home refused, ne homne

Pikc

-> „Marginalas”: galiu tamstai peradresuoti paties tamstos užklausimą – „Ar esi silpno proto?”. Aš LABAI AIŠKIAI parašiau, kad tame straipsnyje yra video, kur Prancūzijoje kunigą papjovę kebabai prisiekinėja ištikimybę ISIS – bet tamstelė vis tiek savo giesmelę gieda: „Todėl de Mattei pasakymas yra niekšybė ir tamsumas.” Tai pirma. Antra, apsimesti, kad nežinote, KAS TOKIE tie „vargšai pabėgėliai” (aka „asylum seekers”) yra, švelniai tariant, negudru. 😉
Kaip ir sakiau – standartinė „če nesiskaito!” reakcija. LYGIAI tą pačią reakciją gaunu iš tolerastinių liberastų kiekvieną kartą , kai bedu jų nosis į dar vieną moslių nusikaltimą. Nihil novum, tskant. 🙂 Kaip jau minėta, standartinė fanatikų taktika – „jei realybė prieštarauja ideologijai – tuo blogiau realybei!”. 🙂

Marginalas Pikcui

Nė vienas salafitų imaratas (emyratas) neprisiekė ISIS, todėl jų „kalifas” yra nulinis, o kam prisiekia banditai, neturi jokio ryšio su islamu. Užtat nė vienas psichas nebūtų leistas prie žudynių, jei nebūtų nufilmuotas ISIS kontekste. Be to, labai nuostabu, ir kad nufilmuota „ko reikia”, ir kad policija 40 minučių pavėluoja (ko verta tokia policija?), ir kad tyrimo bei teismo nebus, nes užpuolikai nukauti. Taigi belieka platinti vienintelę teisingą policijos versiją. Pats turbūt niekad nesidomėjai nei Kenedžio nužudymu po jo išplatintos „sąmokslo teorijos”, nei Riazanės cukrumi, nei 911, nei Bostono maratonu su dėde Maksvoje, nei Kusaitės rengtu teroro aktu, tiesiog niekuo – net ir tuo, kad po nesėkmės su per neapsižiūrėjimą iki teismo išlikusiu gyvu jaunesniuoju Carnajevu, kaip beje, ir su susikompromitavusį… Skaityti daugiau »

Pikc

Nebenoriu kartotis apie fanatikus, „ideologija versus realybė” ir „če nesiskaito!” tipo „argumentus” – tamstos komentaras tėra dar viena iliustracija, tad pridurti nėra ko.
Beje, šiek tiek apie bendravimo kultūrą – leisiu sau priminti tamstai labai šiai situacijai tinkančią citatą (pardon, kad ne valstybine kalba):
„А извольте, сударь, уметь со мной говорить, если еще не научены, я вам не ты, не извольте тыкать-с […]”. 😉

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top