Romos deklaracija: ar žinote, ką ir jūsų vardu pasirašė?

Jūsų dėmesiui siūlome Lietuvos žiniasklaidoje net nepaskelbtą Romos deklaraciją – kovo 25 dieną, minint Romos sutarčių 60-metį, ją pasirašė 27 valstybių narių ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento bei Europos Komisijos vadovai.

Romos deklaracija

2017 m. kovo 25 d.

Mes, 27 valstybių narių ir ES institucijų vadovai, didžiuojamės Europos Sąjungos pasiekimais: Europos vienybės kūrimas yra drąsus, toliaregiškas siekis. Prieš šešiasdešimt metų, atsigaudami po dviejų pasaulinių karų sukeltos tragedijos, nusprendėme susisieti ir prikelti savo žemyną iš pelenų. Sukūrėme išskirtinę Sąjungą su bendromis institucijomis ir tvirtomis vertybėmis, taikos, laivės, demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės bendriją, vieną iš didžiųjų ekonominių galių su neprilygstamo lygio socialine apsauga ir gerove.

Europos vienybė iš pradžių buvo tik nedaugelio svajonė, tačiau tapo daugelio viltis. Tada Europa vėl tapo viena. Šiandien esame vieningi ir stipresni: šimtai milijonų žmonių visoje Europoje patiria gyvenimo išsiplėtusioje Sąjungoje, kurioje neliko senojo pasidalijimo, naudą.

Europos Sąjunga susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais, tiek pasauliniais, tiek vidiniais: regioniniais konfliktais, terorizmu, didėjančiu migracijos spaudimu, protekcionizmu ir socialine bei ekonomine nelygybe. Esame pasiryžę kartu reaguoti į sparčiai kintančiame pasaulyje kylančius iššūkius ir užtikrinti savo piliečių saugumą bei suteikti jiems naujų galimybių.

Padarysime Europos Sąjungą stipresnę ir atsparesnę, užtikrinę dar didesnę savo vienybę bei solidarumą ir pagarbą bendroms vertybėms. Vienybė yra ir būtinybė, ir laisvas mūsų pasirinkimas. Mūsų šalys, jei veiktų atskirai, būtų pasaulinių veiksnių nustumtos į nuošalę. Geriausias būdas daryti jiems poveikį ir apginti savo bendrus interesus bei vertybes – laikytis drauge. Veiksime kartu, prireikus skirtingu tempu ir intensyvumu, tačiau judėdami ta pačia kryptimi, kaip tą darėme ir anksčiau, laikydamiesi Sutarčių ir palikdami duris atviras tiems, kurie norės prisijungti vėliau. Mūsų Sąjunga yra vieninga ir nedaloma.

Norime, kad per ateinančius dešimt metų Sąjunga taptų saugi ir apsaugota, klestinti, konkurencinga, tvari ir socialiai atsakinga, siekianti ir gebanti atlikti svarbų vaidmenį pasaulyje ir formuoti globalizaciją. Norime Sąjungos, kurios piliečiai turėtų naujų kultūrinės bei socialinės raidos ir ekonomikos augimo galimybių. Norime Sąjungos, kuri lieka atvira toms Europos šalims, kurios gerbia mūsų vertybes ir yra įsipareigojusios jas remti.

Šiais permainų laikais, žinodami, kas kelia susirūpinimą mūsų piliečiams, įsipareigojame vadovautis Romos darbotvarke ir pažadame savo darbu siekti, kad būtų užtikrinta:

1. Saugi ir apsaugota Europa: Sąjunga, kurioje visi piliečiai jaučiasi saugūs ir gali laisvai judėti, kurioje mūsų išorės sienos yra apsaugotos vykdant veiksmingą, atsakingą ir tvarią migracijos politiką, laikantis tarptautinių normų; Europa, pasiryžusi kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

2. Klestinti ir tvari Europa: Sąjunga, kurioje užtikrinamas augimas ir kuriamos darbo vietos; Sąjunga, kurioje veikianti tvirta, sujungta ir plėtojama bendroji rinka, atvira technologiniams pokyčiams, ir stabili bei dar labiau sustiprinta bendra valiuta atveria augimo, sanglaudos, konkurencingumo, inovacijų ir mainų galimybių, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms; Sąjunga, kuri skatina ilgalaikį ir tvarų augimą, tuo tikslu pasitelkdama investicijas, struktūrines reformas ir dėdama pastangas, kad sukurtų ekonominę ir pinigų sąjungą; Sąjunga, kurioje užtikrinama ekonominė konvergencija; Sąjunga, kurioje užtikrintas energijos tiekimo saugumas, energija yra įperkama, o aplinka – švari ir saugi;

3. Socialinė Europa: Sąjunga, kuri, remdamasi tvariu augimu, skatina ekonominę ir socialinę pažangą, taip pat sanglaudą ir konvergenciją, kartu išlaikydama vidaus rinkos vientisumą; Sąjunga, kuri atsižvelgia į nacionalinių sistemų įvairovę ir svarbų socialinių partnerių vaidmenį; Sąjunga, kuri propaguoja moterų ir vyrų lygybę, taip pat visų teises ir vienodas galimybes; Sąjunga, kuri kovoja su nedarbu, diskriminacija, socialine atskirtimi ir skurdu; Sąjunga, kurioje jauni žmonės įgyja geriausią išsilavinimą bei gauna geriausią mokymą ir gali studijuoti ir rasti darbą visame žemyne; Sąjunga, kuri saugo mūsų kultūros paveldą ir skatina kultūrų įvairovę;

4. Stipresnė Europa pasaulio mastu: Sąjunga, kuri toliau plėtoja esamas partnerystes, kuria naujas ir skatina stabilumą bei klestėjimą ne tik savo tiesioginėje rytinėje ir pietinėje kaimynystėje, bet ir Artimuosiuose Rytuose, Afrikos žemyne ir visame pasaulyje; Sąjunga, kuri yra pasirengusi prisiimti daugiau atsakomybės ir padėti sukurti konkurencingesnę ir labiau integruotą gynybos pramonę; Sąjunga, kuri yra įsipareigojusi stiprinti savo bendrą saugumą ir gynybą, be kita ko, bendradarbiaudama su Šiaurės Atlanto sutarties organizacija ir papildydama jos veiklą, atsižvelgdama į nacionalines aplinkybes ir teisinius įsipareigojimus; Sąjunga, kuri aktyviai dalyvauja Jungtinių Tautų veikloje ir remia taisyklėmis grindžiamą daugiašalę sistemą, didžiuojasi savo vertybėmis ir apsaugo savo gyventojus, skatindama laisvą ir sąžiningą prekybą ir teigiamą pasaulinę klimato politiką.

Toliau sieksime šių tikslų tvirtai tikėdami, kad Europos ateitis yra mūsų pačių rankose ir kad Europos Sąjunga yra geriausia priemonė mūsų tikslams pasiekti. Pasižadame išklausyti, kas mūsų piliečiams kelia nerimą, ir į tai reaguoti; be to, aktyviai dirbsime su mūsų nacionaliniais parlamentais. Dirbsime kartu tokiu lygmeniu, kuriuo užtikrinsime realius pokyčius, – ar tai būtų Europos Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu, laikydamiesi tiek valstybių narių tarpusavio, tiek jų ir ES institucijų pasitikėjimo bei lojalaus bendradarbiavimo idėjos ir vadovaudamiesi subsidiarumo principu. Sudarysime sąlygas būtinai veiksmų laisvei įvairiais lygmenimis, kad sustiprintume Europos inovacijų ir augimo potencialą. Norime, kad Sąjunga būtų didelė spręsdama didelius klausimus ir maža spręsdama mažus. Skatinsime demokratinį, veiksmingą ir skaidrų sprendimų priėmimo procesą ir geresnių rezultatų užtikrinimą.

Mes, vadovai, dirbdami drauge Europos Vadovų Taryboje ir drauge mūsų institucijose, užtikrinsime, kad šiandienos darbotvarkė būtų įgyvendinta ir taptų rytdienos realybe. Laimei, susivienijome siekdami gerovės. Europa yra mūsų bendra ateitis.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
10 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Liepa

Eikit peklon su tuo savo eurokomunizmu, kurį tuoj tuoj -ryt poryt- pasieksime. Argi ne taip seniai skambėjo labai panašiai-„Sojuz njerushimij rjespublik svobodnjch” ? O dabar lygiai tas pats – „Mūsų Sąjunga yra vieninga ir nedaloma”//. Žmogus kuo toliau, tuo labiau tampa suvaržytu visose srityse šitoj ,neva”klestinčioj ir tvarioj Europoj”.//

Tarabilda

Įdomumas, kodėl mūsų žiniasklaida deklaracijos nepaskelbė? Ar išsigando, kad gali kilti žmonėms klausimų, kodėl dokumentai pasirašomi žmonių vardu, tų pačių Liertuvos žmonių nesupažindinus su deklaracijos turiniu. Nevyko jokios diskusijos, jokios visuomenės apklausos šiuo klausimu, nors pats Tuskas ragino valstybes nares svarstyti ES ateities scenarijus. Tikrai, kad sovietinės praktikos sugrįžo. Ten aukštai viską už mus žino ir už mus sprendžia tiek Briuselis, tiek pagal Briuselį Daukantynė.

albina

ES konstitucijos neskaitė niekas,puolėm kaip į dilgėles,prajuokinom pasaulį.Dabar objektyvioji žiniasklaida nesivargina spausdinti trumpos sutarties,nes Karaliūnaitės tarptautinės skyrybos skaitytojus domins labiau.Ačiū Portalui!Diskusijos ir piliečių nuomonės teliko Janutienės laidose.

primena tarybų

sąjungos ,plenumų nutarimus.Lozungų rinkinys.Plačioji sąjunga.Kūrybos nerasta.Einama plačiuoju keliu.Tokie nutarimai negali būti priimami taip greitai.

Gerbiamas Tarabilda

Nwejaugi ne aišku, kad šią deklaracija sukūrė Grybauskaitė todėl mūsų žiniasklaida ir neskelbia ką Grybauskaitė kuria, nes Lietuvos runkeliams nebūtina žinoti ką sukuria Grybauskaitė.

ruta

Kas isdris prabilti , kad -‘karalius nuogas’ / ES /?Kad vien deklaracijom ,sukurtom siauru Kapitalo grupuociu naudai, geroves visiems nesukursi..Negali Kapitalo ruporai , politikai, spresti uz visas ES nares kas joms gerai , o kas nepriimtina ..Jau senokai Europa gyvena dveju paraleliu pasaulyje / kaip beje ir Lietuvos politikai , pasidare sau puikius atlyginimus , privilegijas , atskiras gyvenimo zonas../,labai turtingi ir vargsai ..Matomai , vergu vis mazeja / politikai persistenge pirsdami jiems vien vartojimo ir malonumu kultura , nelabai kas jau nori normaliu seimu su vaikais ../, todel Kapitalas per parsidavusius politikus pradejo kompanija -priimsime viso pasaulio vergus , kad uzdirbtu mums dar daugiau milijardu ..p.s. manau , kad ES laukia krachas su tokiais politikais , kurie tarnauja ne… Skaityti daugiau »

G.P.

Vėl pasijutau, tarsi skaityčiau kokių 1979 metų „Tiesos” vedamąjį, kuriame išspausdintas Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos CK nutarimas…

Biurokratai

vis labiau vienijasi.O realią padėtį lems eilinių milijonų pasąmonių suma.Ką jie mano apie šį darinį ir ar jiems gerai.Žaidimas vyksta nematomoje erdvėje.Ir ten procesai kur kas sudėtingesni.

$+$

Bet kokia sąjunga yra dirbtinis darinys, kuris turi du kelius: arba perauga į naują kokybę ir tampa kažkuo kitu, arba žlunga. Perskaičius tokį tekstą negali nesistebėti jį kūrusių ir pasirašiusių naivumu ir nekompetentingumu. O gal jie iš tikrųjų mano, kad žmonės visiškai kvaili ir nieko nesupranta?! Britai traukiasi todėl, kad nenori būti valstija supervalstybėje, o jei tokia nebus sukurta ir ES žlungs, tuo lengviau britams.  „Vienybė yra ir būtinybė, ir laisvas mūsų pasirinkimas”. Taip, Sąjunga be vienybės neįmanoma, bet būtinybė niekada nebuvo ir nebus laisvas pasirinkimas. Atsiprašau už leksiką, bet tai žmonių mulkinimas. O to susitikimo vertę parodo šis sakinys: „Skatinsime demokratinį, veiksmingą ir skaidrų sprendimų priėmimo procesą ir geresnių rezultatų užtikrinimą”. Išleidus vandenį iš jo, lieka visa ES vadovų… Skaityti daugiau »

Užkliūvo

Man labiausiai užkliūvo 5-toje pastraipoje nuo viršaus „siekianti ir gebanti atlikti svarbų vaidmenį pasaulyje ir formuoti globalizaciją.” Taigi, pasak jų svarbiausias vaidmuo – formuoti globalizaciją, t.y. nuasmenininti visus mus, t.y. paversti mus vien tik darbo ištekliais. O kur žmogaus gyvenimo prasmė? Kur žmogaus Dieviškoji esybė? Mus per 10 metų sieks paversti nemąstančiais zombiais-vergais, beje negailėdami ilgins pensijas, kels kainas ir mokesčius, kol pavirsime jokių svajonių neturinti pigi darbo jėga.

10
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top