Romualdas Žekas. QUO VADIS?

Išaušo skaidrus, saulėtas tačiau vėsus šeštadienio rytas. Nepalyginsi su ta vasariška diena, kurios 35 metų sukaktį šiandien minime. Tada man buvo vos per keturiasdešimt, o šiandien, nors ir esu garbiame amžiuje, bet su Alchaimeriu dar nesu ,,asmeniškai pažįstamas“. Tuo noriu pasakyti, kad šitas Lietuvos istorijoje labai svarbus laikotarpis vyko man jau pasiekus brandų amžių, o atsiminimai, esu įsitikinęs, – neiškraipyti.

Nuo studijų laikų skaičiau ,,Literaturnaja gazeta“, todėl M. Gorbačiovo idėjos, skelbiamos spaudoje, man buvo gerai žinomos. Jos tą vasarą jau buvo gerokai įsiūbavusios sukiužusį sovietinės visuomenės laivą. Tiesa, tai buvo daugiau ekologinės, paminklosauginės temos, nors pasirodydavo ir ekonomiką ar administracinės- komandinės sistemos neefektyvumą kritikuojančių straipsnių. Tuo metu, komunistų pučiami permainų vėjai, Lietuvos dar beveik nebuvo pasiekę.

Gal tik KGBistai, pirmieji, kaip laivo žiurkės pajutę neišvengiamą katastrofą, jau rūšiavo bylas, maskavo savo agentūras, steigdami, kaip vėliau sužinojome, pramonės prekybos rūmus ir kitokias priedangos įstaigas. Nors, kažkokios laisvės nuojautos jau sklandė ir mažai visuomenės daliai buvo juntamos.

Pirmasis viltis pažadinęs gūsis, prieš beveik metus įvykęs mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo, neiššaukė jokių valdžios represijų ir tik padrąsino visuomenę. Birželio trečiosios posėdis vyko jau kitokioje atmosferoje nors atsargumas niekur nedingo. Buvo atsiribota nuo tikrųjų disidentų, prisidengta kompartijos remiama permainų idėja. Net pusę tądien išrinktos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių sudarė komunistų partijos nariai. Vis tik figos lapelio matyt nepakako. Buvau CK aparatčiko V. Beriozovo atkaklių skambučių liudininkas.

Praėjus kelioms dienoms po posėdžio jis nepaliaujamai skambino telefonu Kauno rajono I-ajam sekretoriui (matyt ir kitiems), primygtinai ragindamas organizuoti rajoniniame laikraštyje pasipiktinimą ką tik įsteigto Sąjūdžio buržuazinėmis idėjomis. Kabinete buvusi tuometinė rajoninio laikraščio vyriausia redaktorė buvo beveik pasiruošusi organizuoti lojalios režimui bendruomenės laiškus, o gal net jos vardu parašyti trolius. Deja, o teisingiau ačiū Dievui, P. Mikelionis, paklausęs patarimų, atsilaikė spaudimui ir pasipiktinusios liaudies balso neišgirdome.

Birželio trečioji, dar labiau padrąsino visuomenę. Tą vasarą per miestus ir miestelius nusirito spontaniškų mitingų banga. Suplazdėjo iš slaptaviečių ištrauktos ir paskubomis pasiūtos trispavės. Tačiau KGB organizacija, nors ir kiek sutrikusi, tebedirbo. Tebesiklausė telefoninių pokalbių ir, sekdama visuomenei įtaką darančius asmenis, toliau stebėjo politinį klimatą imperijoje.

Esu tokio KGB veikimo liudininkas. Vasaros viduryje, nors jau dirbau kitame mieste, kolegė pakvietė prisidėti organizuojant pirmąjį mitingą Anykščiuose. Penkerių žmonių branduolys turėjo labai gerai apgalvojęs pakviesti po penkis žinomus, garbingus ir patriotiškus žmones į organizacinį komitetą. Deja, pirmajame organizacinio komiteto posėdyje vietoje 30 žmonių, atsirado dar vienas niekieno nekviestas. Neabejotinai infiltruotas. Vadinasi tokie renginiai buvo sekami ir slaptoms tarnyboms žinomi. Nesunku buvo nustatyti šitą asmenybę, tačiau dėl suprantamų priežasčių negaliu jos paviešinti.

Po birželio trečiosios visuomenė ėmė sparčiai keistis. Gamtosaugos, vietinės nomenklatūros privilegijų kritikos idėjas vis drąsiau keitė konceptualesnės temos. Imta kelti valstybinio lietuvių kalbos statuso klausimas, tautinės švietimo sistemos kūrimo, mokytojo profesijos prestižo, šeimos stiprinimo, tautinės savimonės, istorinės atminties ir kiti klausimai. Valstybės atstatymo ir nepriklausomybės, priminsiu, klausimas pirmajame posėdyje nebuvo minimas.

Pirmieji jį vėliau ėmė kelti kauniečiai, o tai padaryti viso Sąjūdžio vardu prireikė laiko. Nors nepriklausomos valstybės siekis, ne paslaptis, jau sklandė ore ir žadino viltis. Sąjūdžio programos siekiai tapo ir bundančios visuomenės lūkesčiais. Nors, kaip teigia vienas Sąjūdžio pradininkų prof. Vytautas Radžvilas, vos apie 200 000 žmonių aktyviai dalyvavo šiame judėjime, to pakako atgimti valstybei.

Žinoma, tos dienos visuomenė stipriai skyrėsi nuo šiandieninės. Ne tik važinėjome prastesniais automobiliais, buvome apsirengę tamsesniais rūbais, bet ir mažiau šypsojomės. Nepasitikėjimą aplinkiniais išdavė bėgiojančios akys. Staiga atsirado perpildyti stadionai, miestų aikštės ar priemiesčio pušynai mitinguojančiųjų su tautinėmis vėliavomis. Įkvepiančios poetų, mokslininkų, filosofų ir kitų visuomenės autoritetų kalbos, kurių kiekvienas žodis rodos smigo į širdį, vertė ją tankiau plakti. Tikėjome, kad tiesa suardys melo karalystę.

Neverta ir ginčytis – šios dienos visuomenė atrodo kitaip. Be abejo turtingesnė. Minios žmonių akropoliuose ir naktinuose baruose, įmantriais pavadinimais, ne tik kitaip ir geriau apsirengę bet ir laisviau elgiasi. Mažai ką stebina šurajeviškas chamizmas, ar ciniškas požiūris į istoriją, kalbą, šeimą ar net Lietuvos didvyrius. Akis bado išaugę socialiniai ekonominiai visuomenės netolygumai, skatinantys dar didesnį visuomenės susiskaldymą, lemiantys skirtingą socialinių grupių sveikatos lygį, gyvenimo trukmę ir gyvenimo kokybę. Tačiau tai jaudina ne visus.

Politinių partijų slapti rėmėjai magnatai ar net atskiri ūkio sektoriai, neleidžia priimti pragmatinių valstybei būtinų sprendimų, socialiai teisingesnės mokesčių politikos. Ant politinio prekystalio atsidūrė šeima, valstybės likimas. Visuomenė dar niekada nebuvo taip manipuliuojama kaip šiandien. Trolinimai, feikai ir polittechnologiniai triukai sumišę su tiesos trupiniais. Atskirti pelus nuo grūdų negali, o gal būt ir nenori eilinis rinkėjas, kuris supamas tiršto dezinformacijos rūko net ir straipsnių antraščių nesirengia skaityti.

Žarnyno lazdelių greičiu dauginasi visokie kaučeriai ir influenceriai, kitokie hedonizmo ar dirbtinai sugalvotų žmogaus teisių apologetai. Rafinuotai atimta teisė diskutuoti, galimybė išsakyti kitokią nuomonę nacionalinio transliuotojo kanale. Į visuomenės dėmesio paribius nustumta bažnyčia ir dorovinės nuostatos. Sveikam protui irgi neliko vietos. Valstybės strategijos kaip parengiamos be platesnių diskusijų, taip ir priimamos be platesnio visuomenės svarstymo ir pritarimo. Tur būt esame vieninteliai pasaulyje savanoriškai atsisakę tautos ir valstybės raidos perspektyvų.

Čia vertėtų ir sustoti. Būtent, lyginant tas dvi dienas ir laikotarpius, jų skirtumus labiausiai išryškina skirtingi tų dienų lūkesčiai. Juos skiria tiesiog praraja. Per trisdešimt penkerius metus neišaugo politinė visuomenė. Priešingai. Vos užsimęzgę negausūs ir gležni jos daigai tuoj pat užgožiami pragamatiškas nuostatas ir hedonistinį gyvenimą pripažįstančių liberalmarksistų.

Tiesiog stebina kokia didelė ir kokio margo amžiaus visuomenės dalis meistriškai įvaldžiusi įvairių fondų įsi(pasi)savinimo metodus. Susimokę iš anksto ir paveldėję iš Vakarų ten išpuoselėtas Markso ir Švabo vieno globalaus pasaulio be stabdžių ir normų idėjas, tokios grupuotės patogiai jaučiasi mūsų visuomenėje. Globalizmo idėjas dar papildę kolūkiniu mentalitetu – viskas kas netinkamai padėta leistina gvelbti (savivaldybių tarybų ir Seimo narių beveik visuotinis sukčiavimas) niekuo nesiskiria nuo aną vasarą taip kritikuotos sovietinės nomenklatūros. Nuo visuomenės, kurioje materialinės nuostatos ima viršų, kuri atlaidi sukčiavimui ir net vogimui.

Rinkimai Kauno miesto savivaldybėje pademonstravo koks rinkėjas atlaidus tokiam stiliui. Jam svarbiausia, kad nors kas būtų daroma ir jo labui. Ar ne dėl šios priežasties dabartinė valdžia nebijo priešlaikinių rinkimų? Nežinia ko, tokius standartus turinčioje visuomenėje, daugiau – ar neliustruoto, tačiau gerai užmaskuoto KGB aparato veikimo ar ilgų okupacijų metais iškastruotos visuomenės abejingumo. Garbės suvokimo geną seniai pakeitė prisitaikymo, pataikavimo ir skubaus kailio keitimo paveldimi gabumai.

Prabėgo kelios dienos nuo tos svarbios, prilygintinos kovo 11– osios preliudijai, dienos minėjimo. Įvyko du jos paminėjimai. Atrodo niekas tokiu rakursu nepalygino šių dviejų laikmečių. Nenuostabu. Penktadienio minėjimas Mokslų akademijos salėje, kuriame galėjo kilti panašios mintys, paliktas nesavanaudžių ir patriotiškesnių žmonių prisiminimų pasidalinimui.

O va kitas, oficialesnis, organizuotas valdžios kitą dieną Seime, buvo skirtas gal būt kiek kitokių lūkesčių publikai. Labiau sugebančių prisitaikyti, įtikti naujai valdančiai, o gal – didelius fondus skirstančiai galiai. Kitokio meinstrymo ir lūkesčių žmonėms. Neįtiksi, von iš ,,pažangos‘ traukinio.

Nepajutau ir aš kaip iškritau, o gal nespėjau net įlipti.

5 8 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
IP 88.118.83.153

„Romam vado iterum crucifigi“

Autorius teigia:
„Atskirti pelus nuo grūdų negali, o gal būt ir nenori eilinis rinkėjas, kuris supamas tiršto dezinformacijos rūko net ir straipsnių antraščių nesirengia skaityti“.
Na perskaičiau straipsnį ir ką?
Ar jame yra kas nors vertingo arba tai, ko nežinočiau? Ne, nėra. Tai kam tie priekaištai skaitytojui?! Gal vertėtų dažniau žvilgterėti į veidrodį, vietoje priekaištų. Jei neturite ką pasiūlyti, rinkėjas dėl to nekaltas.
Pasiklausius tų visų prisiminimų apie Sąjūdį, nežinančiam gali susidaryti įspūdis, kad sąjūdininkai buvo kažkokie šventieji, tik kažkas juos nukryžiavo, kaip Jėzų.

Autorius praleido 1992 m. Seimo rinkimuss

Nuo Sąjūdžio pradžios iki dabar 35 metai, o nuo Sąjūdžio iki 1992 metų Seimo rinkimų, kada ir žlugo Sąjūdžio prestižas – vos keli. Tie rinkimai parodė, kaip staigiai ir toli „gražūs” Sąjūdžio žmonės atsiplėšė nuo daugumos rinkėjų ,kurių balsas toks svarbus ir lemiamas demokratinėje visuomenėje. Kaip lengvai komunistinė gėbistinė propaganda įrodė daugumai visuomenės, kad Lietuvą užgriuvę bankrutavusio komunistinio ūkio reformų sunkumai , pasirodo, kilo iš pirmos nekomunistinės LT valdžios klaidų. Tai dėl tų profesoriškų klaidų Lietuva paliko tokia kaip kitos 14 SSSR respublikų – o ne tapo be 5 minučių Švedija. Kaip turėjo atsitikti jei kapitalizmo statybai vadovauti iš karto būtų ėmęsis prityręs, bevadovaujant bankrutavusios, komunizmo statybos vadovas. …Sąjūdininkai patyrė tada sunkų nokdauną , po kurio atgauti jėgų tautos akyse… Skaityti daugiau »

GOJUS

Beretiniai kliedesiai

kodėl nemėgstame1992 metų rinkimų jubiliejų

Jei sąjūdiečiai aptarinėtų 1992 metų rinkimų rezultatus, daugiau kas paaiškėtų jiems patiems ir daugiau ką turėtų pasakyti tautai. Ir apie tautos daugumą, laiminčią arba pralaiminčią rinkimus.

situacija paaiškėjo paprasta

Sąjūdininkai daug fantazavo apie gražią Lietuvą, o 1992 rinkimus laimėjo dauguma, kuri viso labo norėjo išgverusios rusiškos tvarkos pataisymo. Konkrečiai , sava valdžia turėjo parūpinti parduotuvėse daugiau mėsos ir gerų pigių užsieninių prekių. o mes lietuviai patriotiškai būtume už padidintą atlyginimą atsakę stropiu darbu paveldėtose galingose sovietinėse įmonėse ir klestinčiuose lietuviškuose kolūkiuose. Iš ko nusivylimas ir šūkis „ne tokios Lietuvos tikėjomės” Niekas to nenori pripažinti, nes gėda.

Kukis

Gerai pasakytra . Aciu

Ekspertas

Dundukais buvote, dundukais ir likote. Nieko jūs neiškovojote, prarijote laisvės iliuziją ir buvote pervaryti, kaip avys, iš vieno aptvaro į kitą. Tenka konstatuoti, kad populiacija su 2,5 mln. neįgali sukaupti kompetencijų rinkinio, kad organizuoti tautos šiokią tokią savivaldą. Todėl viskas priklauso nuo šeimininko, kuris regis vėl keisis ir tai žmonėms nieko gero neatneš. Riebesnės dešros mėgėjai galite jau dabar sklepuose siūti raudonas vėliavas su pjautuvais ir kūjais, kad ir kaip drastiškai tai šiandien skambėtų.

yra daug gerai besitvarkančių mažų tautų

Lietuviams nuotaiką nuo pradžios gadina savų komunistų ir svetimų rusų agitatoriai

Paul Casimir

Gentwyliukas su Ormonaujtais ir PIŠdulkiai nėra Maskvos atstovai.

kodėl prie lovio kiaulės

politinių partijų rėmėjai magnatai ypač tvirtai pasijuto po Kauno mero paskutinių rinkimų. Visuomenė nesupranta, kad į politinę valdžią reikia rinkti donkichotus, kuriems aišku bus kišami pagaliai į ratus, jie bus pajuokiami, vaizduojami nevykėliais, net duobėtų gatvių nesugebančiais užlyginti . Visai kas kita gerus santykius su miesto verslu palaikantis meras.. Va taip,.negudru, bet veikia.

Kim Besindžer ir Mikis Riurkė

Ei, skliaustainiai, turėjot parašyti „Kvo vadis“ (Quo vadis). Nes kaipgi perskaitys tie, kas tos „anglų“ kalbos nemoka?

kaip perskaitys

perskaitys: kur vadžios?

Kim Besindžer ir Mikis Riurkė

O „homo erectus“, žinoma, reiškia „lytiškai susijaudinęs gėjus“ 🙂

Paul Casimir

Sprendžiate pagal save.

The Prisoner

Švabistai reikalauja, kad JAV atimtų ūkius ir iki 2025 metų sunaikintų milijoną galvijų.
https://www.brighteon.com/e8678348-ee4f-4ef6-8eaa-25331bfe18de

šviesi LT vergų ateitis

Dar truputį ir įvyks pilna neoliberalizmo pergalė Lietuvoje: armonaitė šers lietuvius narkotikais, šikalienės chebra atiminės iš apkvaišintų šeimų vaikus ir juos tieks homoseksualistų „šeimoms“, o į išvalytą nuo lietuvių teritoriją Vištgaidis PIŠ veš pagal Globalios migracijos paktą laukinius afrikos negrus kolonistus, steigs jų bantustanus nuo NATO poligonų likusioje teritorijoje. Tik lietuviai čia nebegyvens, jeigu mes nesutraiškysime šias Lietuvos kraują siurbiančias utėles armonaites,kitaip jau greit vergai negalės ir p…tis be raštiško valdžiagyvių neadekvatų leidimo… Atrodo, reikia rimtai pradėti domėtis, kokios iš tikrųjų gyvenimo sąlygos Šiaurės Korėjoje, nes jei taip bus ir toliau, pačiu artimiausiu laiku reikės ieškotis saugesnės gyvenimo vietos. Visa ES tiesiog akyse virsta silpnapročių ir iškrypėlių valdoma viena didele griežto režimo koncentracijos stovykla, su spalvotais žviegiančiais prižiūrėtojais ir pavlikais… Skaityti daugiau »

Paul Casimir

Šiandien mūsų pačių rinktas ir mus sąžiningai atstovaujantis bei mums atsakingas kanstytutcinis dvasių teatriukas taip ir nusprendė.

18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top