Rūtos Janutienės laidoje skleidžiama neteisinga informacija, o ligonių interesai lieka neapginti

ekspertai.eu

2014 m. balandžio 9 dieną Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba priėmė sprendimą „Dėl televizijos laidoje „Patriotai“ („Lietuvos ryto“ televizija, 2013 m. lapkričio 5–6 d.) paskelbtos informacijos, kuriuo pripažino, kad Rūtos Janutienės vedama laida paskelbė neteisingą informaciją ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2013 m. gruodžio 17 d. gavo MRU profesoriaus, habil. dr. Donato Stakišaičio skundą, kad TV laidoje „Patriotai“ buvo sąmoningai paskleista tikrovės neatitinkanti, jo garbę ir orumą, dalykinę reputaciją žeminanti informacija. D. Stakišaitis nurodė, kad laidoje „Patriotai“ vedėjai paskelbė melagingą, išgalvotą informaciją teigdami: „Pirmasis sutriko Donatas Stakišaitis, bioetikos specialistas iš Mykolo Romerio universiteto, viešai pareikalavęs Eriką teisti, o gal ir atimti iš jos Urtę“. Skunde D. Stakišaitis nurodė, kad niekada – nei viešai, nei neviešai – nėra padaręs tokio pareiškimo, kad tai yra laidos vedėjų išgalvoti teiginiai, o su laidos vedėjais iki laidos parodymo nėra bendravęs.

UAB „Lietuvos rytas“ televizijos vadovas L. Ryškus, pateikdamas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT) skundžiamo teiginio atitikimą tikrovei neva įrodančius duomenis, nurodė, kad laidos vedėjai rėmėsi informacija, pateikta interneto portale (www.ekspertai.eu; publikacijos autorius – habil. dr. D. Stakišaitis) (ČIA). L. Ryškus nurodė, kad D. Stakišaitis atsisakė su jais bendrauti ir jiems nepateikė savo nuomonės.

Išnagrinėjusi skundą ŽEIT nustatė: „… visos publikacijos turinys (ekspertai.eu – D. Stakišaičio publikacija), jos kontekstas nesudaro pagrindo teigti, kad Pareiškėjas viešai būtų reikalavęs teisti mergaitės mamą ar atimti iš jos dukrą, todėl skundžiamoje televizijos laidoje paskleista informacija, kuria Pareiškėjui priskirtas viešas reikalavimas teisti mergaitės mamą ar atimti iš jos dukrą, yra neteisinga. Viešos informacijos rengėjo (skleidėjo) paaiškinimai, kad ši informacija yra žurnalisto interpretacija, – nepagrįsti. Pažymėtina, kad informaciją visuomenei pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai yra viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) pareiga, nustatanti jam imperatyvią elgesio taisyklę – visais atvejais užtikrinti skelbiamos informacijos teisėtumą, taip pat ir tuomet, kai asmuo atsisako bendrauti su žurnalistais. Be to, asmens atsisakymas bendrauti su žurnalistais yra jo valios išraiška, tačiau ne pagrindas nepagrįstą informaciją skleisti kaip objektyvią tiesą. Pareigos paskelbti skundžiamo turinio informaciją rengėjas (skleidėjas) neturėjo, o savo valia nusprendęs tokią informaciją paskelbti, turėjo būti objektyvus ir apdairus, suvokti galimą atsakomybę.

Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamojo turinio informacija nėra pagrįsta objektyviais duomenimis, taip pat į tai, jog pagal savo pobūdį ir prasmę paskleistos žinios yra iš esmės priešingos viešai pateiktai Pareiškėjo pozicijai, darytina išvada, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), paskleisdamas skundžiamo turinio žinias apie Pareiškėją, paskelbė neteisingą informaciją ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies reikalavimą (…)“.

ŽEIT nusprendė įspėti UAB „Lietuvos rytas“ televiziją dėl įstatymo pažeidimo.

Tačiau, ŽEIT supratimu, tokios melagingos informacijos skleidimas nepažemino habil. dr. gydytojo D. Stakišaičio garbės, orumo ir dalykinės reputacijos. Todėl ŽEIT net neįpareigojo laidos vedėjų atsiprašyti už šmeižtą ar paskleistą informaciją viešai paneigti.

Ekspertai. eu kreipėsi į D. Stakišaitį prašydami pakomentuoti ŽEIT sprendimą.

MRU prof. habil dr. D. Stakišaičio komentaras

TV laidos vedėjai (Rūta Janutienė ir Tomas Čyvas) paskelbė klaidinančią informaciją, kurią pateikė kaip neva mano pasakytą viešą pareiškimą. Tai akivaizdus televizijos laidos „Patriotai“ vedėjų melas – išgalvoti tikrovės neatitinkantys teiginiai. Be to, TV laidos kūrėjai klaidina ir ŽEIT – neva „D. Stakišaitis atsisakė su jais bendrauti ir jiems nepateikė savo nuomonės“. Todėl belieka dar kartą pasakyti, kad laidos vedėjai nebuvo su manimi susitikę, kalbėję telefonu ar kaip kitaip gavę mano atsisakymą. Tai dar viena jų pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Laidos kūrėjai ŽEIT be jokio pagrindo nurodė, kad jų paskleista „informacija“ tebėra mano straipsnio teiginių interpretacija. Betgi ta interpretacija taip pat yra jų pačių sukurtas „išmislas“, nieko bendra neturintis su mano straipsniu.

Manau, kad šį ginčą dėl šmeižto laimėjau.

Apgailėtina, kad TV laidos vedėjai nenorėjo įžvelgti esminių problemų, iškeltų mano straipsnyje, kurį jie „interpretavo“. Straipsnio tikslas buvo vienas – atkreipti dėmesį į žiniasklaidoje skleidžiamo neteisėto gydymo reklamą, į žmonių apgaudinėjimą, jų mulkinimą ir į tai, kad valstybės tarnybos, kurių paskirtis yra užkirsti kelią neteisėtai veiklai, nieko nedaro. Mano, kaip gydytojo, klinikinių tyrimų specialisto, pareiga buvo sureaguoti į tokias viešo melo apraiškas, nes mačiau, jog valstybės institucijos nesiima jokių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias šarlatanams pelnytis iš ligonių patiklumo.

Nesunku numanyti, kas laidos vedėjus paskatino, mano supratimu, negarbingai neteisėto gydymo draudžiamai reklamai. Toks jų elgesys, manau, žemina žurnalisto garbę ir dalykinę reputaciją. Tačiau labiau norėčiau akcentuoti tai, kad šarlatanai, kurie apiplėšinėja į nelaimę patekusius ligonius, jų artimuosius, ir tokią jų veiką reklamuojantys žurnalistai lieka „nematomi“ Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) – institucijos, kurios pareiga ginti pacientų interesus, užkirsti kelią minėtiems nusikaltimams. Savo straipsnyje taip pat atkreipiau dėmesį į tai, kad dabartinis VVKT vadovas neatlieka savo pareigų.

EKSPERTAI.EU COMMENTARIUM

Ekspertai.eu atkreipia dėmesį į kitus labai „keistus“, bet lyg ir šiandienos dėsningumus atitinkančius reiškinius.

2014 m. vasario 15 d. Panevėžio apylinkės teisme turėjo vykti baudžiamosios bylos posėdis dėl nusikalstamų veikų atliekant klinikinius vaistinių preparatų tyrimus (tyrėjas gyd. R. Pakšys). Tai rezonansinė byla, iškelta po skandalo, kai Geros klinikinės praktikos inspektoriai (inspekcijai vadovavo D. Stakišaitis) nustatė didelio masto dokumentų klastojimą, išaiškino, kad tyrimų metu buvo „gydyti“ palaidoti pacientai, tiriamieji vaistai buvo skiriami ne pagal paskirtį (ligoniai nesirgo gydoma liga), klastojant dokumentus tiriamieji buvo jauninami ar sendinami, vienu metu tie patys pacientai buvo įtraukiami į du klinikinius tyrimus (viename – kaip sveiki savanoriai, o kitame – kaip sunkūs ligoniai), kad atitiktų dalyvavimo tyrime reikalavimus ir t.t.

Žiniasklaida apie tai daug rašė. Ikiteisminis tyrimas ir teismo procesas vyksta jau aštuntus metus. Teismo procesas buvo visaip vilkinamas ir dėl to kai kuriems nusikaltimams jau suėjo senatis. Tačiau praėjusį antradienį posėdis ir vėl neįvyko, nes prezidentė D. Grybauskaitė vieną būtent šios bylos kolegijos teisėją paskyrė į Šiaulius. Toks prezidentės sprendimas lems, kad teismo sprendimo diena būtų dar ilgesniam laikui atidėta, o teisingumas apmarintas?

Ekspertai.eu taip pat nori atkreipti Lietuvos žmonių, valdžios atstovų ir teisėsaugos institucijų dėmesį į kitą ikiteisminį tyrimą dėl vykdyto draudžiamo klinikinio vaistų tyrimo, kai dėl galimai neteisėtų tyrėjo veiksmų žuvo tiriamasis pacientas. Klinikinis vaisto tyrimas buvo vykdomas Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (Vasaros g. 5), kuriai vadovauja tuometinio sveikatos apsaugos ministro liberalcentristo R. Šukio bendrapartietis patarėjas Martynas Marcinkevičius. VVKT viršininkas G. Barcys darė viską, kad inspekcijos radiniai nepasiektų prokuratūros. Tačiau tam sutrukdė STT. Šis ikiteisminis tyrimas taip pat yra akivaizdžiai vilkinamas – vyksta jau ketvirti metai (STT kuruojamas). Ko siekiama tokiu vilkinimu? Senaties? Ir kas vis dėlto vadovauja prokuratūrai?

Pastaruoju metu išryškėjo, mūsų manymu, dar viena didelė problema – teisėsaugos institucijos negina viešo intereso, pacientų teisių, o Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, būdama atsakovas, pirmosios instancijos teismui priėmus nesuprantamus ir akivaizdžiai ligonių interesus išduodančius sprendimus, tokių sprendimų neskundžia. Ekspertai.eu žinomi du tokie „tendencingi ir kreivi“ atvejai, ir jų VVKT neskundė aukštesnės instancijos teismui, o tai, ekspertai.eu nuomone, yra ne kas kita, kaip tik dar viena galima VVKT viršininko G. Barcio korupcijos dienotvarkės realybė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
8 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
8
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top