Sąjūdis: struktūra, dvasinė būsena, gyvenimo būdas?

Replika po balsavimo

Leonas Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas

SĄJŪDININKAMS
Žiniasklaidai

Sąjūdis yra dešiniųjų jėgų organizacija. Iki šiol Lietuvos Sąjūdžio taryboje buvo ir nepartinių, ir tautininkų, ir didelė dalis Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKDP) partijos narių.

2016 m. vasario 20 d., pagal iš anksto surežisuotą scenarijų, leidus UŽ KIEKVIENĄ kandidatą pasisakyti tik VIENAM delegatui, buvo organizuojami Lietuvos Sąjūdžio pirmininko rinkimai. Pirmininkavę A. Tučkus ir L. Dieninis saugojo mikrofoną, kad prie jo neprieitų nenumatyti žmonės. Kai aš, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos įpareigotas, norėjau agituoti už R. Kupčinską, mikrofono saugoti stojo A. Tučkus ir pakvietė garbės pirmininką prof. V. Landsbergį į pagalbą, kuris pareiškė, kad čia ne vieta ekstremizmui. Buvo gaila ir priklu žiūrėti į organizatorius. Kadangi čia ne gatvės mitingas, o Sąjūdžio suvažiavimas, teko palaukti momento pasisakymui.

Pasibaigus rinkimams, gavęs žodį, aiškinau, kad organizuojant ir vykdant suvažiavimą buvo pažeisti Sąjūdžio įstatai, moralės ir teisės normos:

Sąjūdžio įstatų (toliau įstatai) 4.4 punkte sakoma, kad Sąjūdžio suvažiavimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.
Įstatų 4.18 punkte sakoma, kad Sąjūdžio taryba renkama 2 metų laikotarpiui.
Įstatų 4.21 punkte parašyta: Sąjūdžio tarybos pirmininką dviejų metų laikotarpiui renka taryba ir tvirtina suvažiavimas.
Įstatų 4.24 punkte parašyta, kad Sąjūdžio pirmininkas renkamas ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
Sąjūdžio įstatų 7.1 punkte rašoma: pranešimai apie Sąjūdžio suvažiavimus skelbiami ne vėliau kaip prieš 30 dienų bei pranešama miestų (rajonų) skyriams RAŠTU.

Ankstesnis suvažiavimas vyko 2013 m. birželio 1 d., o jo veikla faktiškai pasibaigė 2015 m. birželio mėnesį.

Susidaro įspūdis, kad tie, kurie organizavo suvažiavimą, juridiškai nebuvo veiksnūs ir neturėjo juridinių galių, kadangi jie buvo išrinkti 2013 m. birželio 1, o 2-jų metų jų kadencija buvo pasibaigusi 2015 metų birželio mėnesį. Pateisinamų aplinkybių dėl Sąjūdžio suvažiavimo laiko nukėlimo nebuvo. Vilniaus Sąjūdžio taryba oficialios informacijos apie suvažiavimo laiką, delegatų skaičių ir darbotvarkę nebuvo gavusi.

Suvažiavimo išvakarėse Lietuvos Sąjūdžio tarybos atstovai iš 129 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus delegatų sąrašo išbraukė 62 delegatus, tarp kurių – Vilniaus Sąjūdžio tarybos, Vyskupo M. Valančiaus Blaivybės Sąjūdžio, Vilnijos draugijos, jaunimo bei kitų organizacijų nariai. Iš delegatų sąrašo buvo išbraukti akad. prof. J. Sirvydis, prof. O. Voverienė, akad. prof. A. Tyla, daktaras J. Parnarauskas ir kiti žinomi vilniečiai.

Į Sąjūdžio suvažiavimą nebuvo pakviesti registre įregistruoti „išmestieji“ tarybos nariai V. Čeginskas, J. Brasiūnaitė, B. Bučelis.

Pažymėtina, kad iš gilias sajūdietiškas tradicijas turinčių Utenos ir Ukmergės rajonų nebuvo pakviesta nė vieno delegato. Niekaip negalima suprasti, kad net vieno delegato kvota nebuvo skirta Klaipėdai.

XIV Sąjūdžio suvažiavimas, vykęs 2013 m. birželio 1 d., įpareigojo Sąjūdžio tarybą įsteigti Sąjūdžio Seimą. Vietoje Seimo įsteigimo ir Sąjūdžio plėtros organizavimo taryba į suvažiavimą sugebėjo pakviesti 16 rajonų ir miestų delegatus. Visą laiką tarybos posėdžiai vyko retai. Susidaro įspūdis, kad artėjant Lietuvos Seimo rinkiminėms batalijoms kai kurie lyderiai prabudo ir ėmėsi aktyvių veiksmų. Vienas svarbiausių jų darbų buvo susikurti palankią tarybos daugumą, atstovaujančią TS-LKD partijos atstovų, kad galėtų nugalėti tarybos opoziciją (akad. prof E. Jovaiša, prof. V. Vilimas, habil. dr. K. Garšva, R. Kupčinskas. N. Balčiūnienė, T. Baranauskas, S. Veversevičienė, J. Brasiūnaitė, B. Bučelis, K. Mickevičius), kuri mirus monsinjorui A. Svarinskui ir P. Rutkauskui veikė įtakingai – parašų rinkimo organizavimas dėl bandymų pakeisti Lietuvos raidyną. Pažymėtina, kad vadinamoji opozicija daugiau darbavosi negu valdančioji dauguma – organizavo ir dalyvavo pasipriešinimo akcijose dėl Seime priimamų įstatymų. Kad opozicija būtų nugalėta, neteisėtai buvo išmesti iš tarybos V. Čeginskas, J. Brasiūnaitė ir B. Bučelis, o į jų vietą buvo priimti 3 nauji TS-LKD partijai lojalūs atstovai, kad įgytų ryškią persvarą prieš opoziciją, ir ėmėsi rengti suvažiavimą.

2016 m. vasario 20 d., pažeidžiant Sąjūdžio įstatus, moralės ir etikos principus, buvo išrinkta TS-LKD partijos daugumos Sąjūdžio taryba. K. Garšva atsisakė dalyvauti tokioje taryboje. Taryba buvo suformuota taip konservatoriškai, kad Sąjūdis galimai turėtų tapti TS–LKD partijos rinkiminiu klubu.

Prisimintina, kad nuo pat partijų egzistencijos pradžios partijų vadovaujančių organų rinkimuose paskutinio etapo kandidatai būdavo išrinkti į aukščiausius partijos organus. Tai patvirtina, kad A. Kubilius partijos pirmininko rinkimuose pralaimėjusįjį prof. V. Landsbergį pakvietė į savo komandą, o G. Lansbergis, nugalėjęs I. Degutienę, pakvietė ją vicepirmininke.

Išrinktasis Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas V. Žilius, TS–LKDP narys, savo oponentą R. Kupčinską išmetė už borto. Visiems žinoma, kad tarybos formavimas vyko prieš suvažiavimą V. Landsbergio akivaizdoje ir jo įtakoje. Štai kur pasireiškia principas MUŠK SAVUS, KAD KITI BIJOTŲ ir kad būtų liokajais, parsidavėliais, pakalikais ir lojaliais. Prisimenu, kad vykusiuose Seimo rinkimuose Šalčininkų rajone R. Kupčinskas su komanda agitavo už V. Žilių. Norisi atkreipti dėmesį, kad iš 25 išrinktųjų tarybos narių niekas nepaprotino vadovų. Štai kokios yra kai kurių aukštai pakylėtų konservatorių NUOSTATOS – už paslaugą ir dėmesį – už borto.

Suvažiavimui buvo pateiktos 8 rezoliucijos – tai maždaug tiek pat, kiek per visą laiką nuo 2013 birželio. Pateikiau Vilniaus Sąjūdžio tarybos rezoliucijos projektą „Dėl informacijos sklaidos apie Sąjūdžio veiklą“. Suvažiavimas visas pateiktas rezoliucijas priėmė. Tačiau mano pateiktos rezoliucijos projekto pirmininkaujantieji A. Tučkus ir L. Dieninis neteikė suvažiavimui svarstyti. L. Dieninis, po nosimi burbėdamas, aiškino, kad jai įgyvendinti reikalinga daug lėšų. Pažymiu, kad Lietuvos Sąjūdžio taryba labai aktyviai viešina TS–LKD partijos lyderių ir jų artimų bendraminčių pasisakymus bei laikraščių iškarpas tinklapyje www.lietsajudis.lt – tačiau čia Sąjūdžio veikla beveik neviešinama. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus veikla be jokios finansinės paramos viešinama Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tinklapyje www.sajudis.com

Gyvenimas parodys, kokią įtaką turės konservatoriškai reorganizuojamas Sąjūdis Lietuvos demokratinių jėgų santalkai.

Sakoma, kad nugalėtojai neteisiami. Tikiu, kad džiaugsmo euforija naujai tarybai ir TS–LKD partijos elitui greitai praeis. Reikės imtis rimtų darbų ir atsiskaityti už amoralų elgesį, klaidas ir neteisėtus veiksmus.

MANYTINA, KAD APIE ŠĮ SUVAŽIAVIMĄ DAR DAUG IR ILGAI BUS DISKUTUOJAMA, RAŠOMA ir negerais prisiminimais įeis į istoriją. Tai skaudi pamoka, KAIP NEREIKIA DIRBTI.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
46 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
velnias košę verda

visi ambicingi, visi nori daugiau garbės ir valdžios – buvę pionieriai, komsomolcai ir partiniai.
doras katalikas patriotas į tokias pjautynes tikrai neis.

Kas

čia neaišku gi ? Šiom dienom tas Sajūdis tai yra tik laisvalaikio praleidimo būdas ir tiek .

pensininkas

Tas patriarchas su chebra dabar viską tik išvalstybina ir prichvatizuoja. Tą daro ir su valstybe. Kartą paragavę negali sustot. Gėda ir nešlovė.

taip

Pritariu Pensininkui. Sąjūdis seniai prichvatizuotas, kaip ir Signatarų namų balkonėlis.

Gaila

sąjūdis jau neatsigaus, nes per 20 m miręs; liko keli entuziastai – šviesuoliai ir dokichotas Vaišvila, pagarba aktyviausiems. gal tai TS pabaigos pradžia?

Dėdulė

Sąjūdis – privatizuotas!!!
Pašaliniai LAUK!

Tėtušis

Turiu daug anūkų, marčių – suformuoti Sąjūdžio Tarybą ne problema, che, che…

Komunist

Malodiec drg. Landsbergis Vitavtas Gavrilovičus. Už kumunystiniu tradyciju poselyjima skirsym jam Premyja.

Nepamiršo

Segėjo, segėjo Landsbergis nezabudką ir…prisiminė kaip reikia tvarkytis pagal marksizmo-leninizmo principus.

Tikslai keičiasi...

Toks įspūdis, jog Dėdulei šiandien „ekstremizmu” tapo siekimas išsaugoti Lietuvos Nepriklausomybę. Ką gi,laikai keičiasi, keičiasi ir kai kurių politikų tikslai.

Šeimyninė ranga

Partijai vadovauja anūkas, diedukas (dieduška) Sąjūdžiui, Matrioška dieduškai, o gal viskas dar kitaip. Visai šiai trejulei vadovauja KGB ir vsie diela su Lietuva.

rainbow

„Visus juos vienija du dalykai – žydrumas ir KGB”
.
AtA V. Pociūnas

Šeimyninė ranga

Maža pacituoti Pociūną. Bet ką daryti su visa šita įsisiautėjusia mafija?

čto delatj

Na, gal jau nebeįtikinėti „pasitaisyti”.
Nušluoti, išgaudyti ir susodinti.
(Negi ir toliau dalinti premijas? : )
Pakaks.
Vor dolžen sidetj v tiurme.

Vyt.Tomkasu str.

Respublijoje apie patriarxa – ner lygiu. Paskaityikite – 200 proc. tiesa!

Anupras

Oi jus sąjudistai ko nerimstate? Kodel nestovėjote po balkonėliu? Rezgate intrigas,nors viskas numatyta.Tad buvote ;pastatyti; į vietą.Teks attlykti atgailą.

Pernai

pagal tą pačią schemą puteikistai „sutvarkė” ir Lietuvos Sąrašą – ta pati mokykla?

Esu

sąjūdietis nuo 1988 metų, tačiau vėliau, pamatęs, kad V.Landsbergis su jam besilankstančiais pritarėjais Sąjūdį „prichvatizuoja”, pasitraukiau į šalį, nes tuo metu to „prichvatizavimo” dauguma nematė ir todėl suburti bendraminčių nepavyko. Netikėčiau, kad šie garbingi žmonės, kaip E. Jovaiša ir kiti, to nematė. Taigi, kad konservatoriai priėjo iki tokio įžūlumo, dėsninga daugelio iškilių ir garbingų žmonių nuolaidžiavimo pasekmė. Dabar, kada šiems žmonėms utrenktos durys kažką pakeisti viduje, belieka visom įmanomom priemonėm viešinti konservatorių niekšybes, taip išperkant savas kaltes dėl nepakankamo ryžtingumo kai dar buvo galima daug ką pakeisti tiesos ir demokratijos Sąjūdyje linkme.

Verta prisiminti (V. Landsbergio portretas)

Lietuvos piliečiams vis sunkiau sekasi suprasti tradicinių partijų elgesį. Socialdemokratai vis rečiau gina socialinį teisingumą, liberalai – laisvę, o Tėvynės sąjunga – tautą. Kodėl? Kokiomis vertybinėmis nuostatomis remdamiesi priima sprendimus mūsų politikai? Ar Sąjūdžio metais gintos vertybės – tautos savarankiškumas, Lietuvos žemė, piliečių laisvė – išlieka brangintinos ir gintinos šiandien? Tiesos.lt portalo redaktorė Ramutė Bingelienė kelia šiuos klausimus pirmajam atkurtos Lietuvos Respublikos vadovui, Tėvynės sąjungos garbės pirmininkui, Europos Parlamento nariui, profesoriui Vytautui Landsbergiui. […] R. B.: Profesoriau, tai gal mes vis dėlto galime sakyti, kad tos pastangos stabdyti valdžios neskaidrius, užkulisinius susitarimus yra ir tos pačios tautos sveikumo ir jos sveikos nuovokos įrodymas? V. L.: Jūs labai pabrėžinėjate Tauta, Tauta, Tauta… Nereikia kai ko fetišizuoti. […] R.B.: O kodėl Jūs… Skaityti daugiau »

faktas

Konservatoriai Rytis Kupčinskas, Puteikis ir J. Šimėnas balsuodami prieš Visagino atominę gaktiškai uždegė žalią šviesą Putino statomai Astravos elektrinei, kuri, kaip skelbiama, pati pigausia pasulyje atominė elektrinė. Vadinasi – pavojingiausia.
Gal jie kokie Trojos arkliai pas konservatorius?

Faktui

Atrodo, kad tavo žinios iš šaltinio VBS. Puteikis buvo už kubiloidinę AE, ir garsiai tai ne sykį deklaravo. Todėl net necyptelėjo, kad referendumo dėl AE rezultatai būtų Seime aptarti ir įstatymiškai įgyvendinti. Dabar, jei į valdžią po rinkimų ateis kubiloidinis sparnas, AE projektas vėl bus įtrauktas dienotvarkėn. Ten tai Puteikis tikrai prisidės, nes pinigų srovė teka nieko nedarant, tik kuriant visokias pseudo grupes su tuščiais projektais. At bent žinot, kiek ta nepradėta statyti AE milijonų jau yra surijusi? Nežinot? Ir aš nežinau. Ir to mes niekados nesužinosime, nes tai valstybės paslaptis.
O tamsta, fakte, esi joks ne faktas, o pramanas, padarytas iš grybalandsberginės arba landsbergrybinės propagandos jovalo, avinams šerti.

faktas

O iš kur išdygo šis „sąjūdininkas – Leonas Kerosierius, apie kurį nieko negirdėjom?
Google sako, kad jis „Žvejybos pramonės” prezidentas, turinis nemažai bendrų reikalų su Kaliningradu.
Ir kelintą jau kadenciją bandoma prastumti Rytį Kupčinską vadovaut šiam OPEN LITHUANIA „sąjūdžiui”, kurį matomai uzurpavo Atviros Lietuvos Fondas?

ir iš kur pas mus tiek geros pigios žuvies?

Nuo 2012 m. gegužės mėn.LEONAS KEROSIERIUS yra Žuvies perdirbėjų ir augintojų asociacijos prezidentu. Sprendžiant žuvininkystės klausimus bendrauja su Lietuvos, Lenkijos, Rusijos federacijos Kaliningrado srities, Latvijos, Baltarusijos mokslininkais, specialistais, institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. Nuo 2001 metų dalyvavo rengiant ir įgyvendinant 21 Europos Sąjungos, Pasaulio ir Lietuvos institucijų finansuojamą įvairių sričių projektą pagal Sapard, Phare, Atviros Lietuvos Fondo, BPD, ŽIPPPF, UNDP Global Environmental Facillity Small Grants Programme, Leader +, INTERREG/TACIS, EKPP (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės) Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa, Žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 m. veiksmų programas. Ypatingai reikšmingi buvo L. Kerosieriui dalyvaujant parengti ir įgyvendinti įvairių tarptautinių institucijų finansuojami tarptautiniai projektai žuvininkystės srityje: „Mokymasis atstovauti rekreacinės žuvininkystės interesus“ (2002 m., Atviros Lietuvos Fondo programa, projekto valdymo… Skaityti daugiau »

atsikovojo sąjūdį?

„Šiandien mes atėjome į tą laikotarpį, kada Lietuvos išlikimas yra vėl labai aktualus klausimas todėl, kad pasaulis yra pilnas agresijos, kerštavimo, ir mažesnėms tautoms, ypač toms, kurios yra didžiųjų ir agresyviųjų taikinys, tai yra pavojingas, sunkus laikotarpis. <...> Lietuvos Sąjūdis kaip tik buvo vienijanti ir telkianti jėga. Norėčiau, kad jis vėl imtųsi to vaidmens. Tai yra Sąjūdžio pašaukimas“, – sakė V. Landsbergis.

to:faktas

Kerosierius yra Liet. Sajudzio Vilniaus Tarybos pirmininkas, o jei apie ji nieko nezinai, tai ir nerasinek, ko nereikia, nes rasai pagal propiesoriaus uzsakymus.

to 18:24

Teisingai! Ir dar- visi kas valgo žuvį yra …ruūūsų agentai. Nes dag žuvų plaukioja kur? Rusijos teritoriniuose vandenyse. Žinom tuos rusus- jie turi visokių čiumakų kurie moka užkoduoti vandenį ir kas be ko, tuo pačiu ir žuvis.
Privalgęs rusišku imperializmu įkrautos žuvies lietuvys virsta koloradiniu agentu.
Labai gerai kad perspėjote Tautą ir Tėvynę apie klastingus Kietosieriaus darbus. Dar parašykite danosą ten kur reikia, tegul negailestinga Saugumo ranka pritrėškia imperialistinį agentą.
O dar tenka dažnai pastebėti įtartinus piliečius kurie ant mašinų būna užsiklijavę žuvies(!) ženklą. Garantuotai tai yra Rusijos agentų tarpusavio sutartinis ženklas. Tokių koloradinių ketosieriškų mašinų yra tikrai daug.
Patrijotai, būkite budrūs!

Julius Puras

Politinis despotizmas. 25 metus truko kol Landsbergis pagaliau galutinai nuseme kauke. Sovietines ideologijos buves platintojas Landsbergis yra blogaja prasme neiliniu gabumu. Landsbergis yra Lietuvai pikta darantis klastingas ir blogas zmogus.

Paskaityti verta

„Nutarė parduoti pastatą, kurį nuomoja A. Landsbergienės mokykla”

Tarabilda

O Viešpatie, ką jie visai proto neteko taip nutarę. Tai nebent Landsbergienei parduotų už vieną eurą, tada atsiimu savo žodžius ir atsiprašau Viešpaties, kad ne laiku ir vietoj jo vardą paminėjau.

stasys

panašu kad tas ponas (autorius) kaip rusai sako „nie lykom šyt” ..moka nardyti ne tik po Sąjūdžio įstatus pirštu vedžiojant ju eilute ,..kur kas nusižengė ,.. bet ir yra labai nepatenkintas jog ta Lietuvos atkūrimo organizacija puola į vienos galimai susijusios su viena partija įtaka .. Čia kai kas kukliai paminėjo jo nuopelnus žuvininkystės sektoriui Lietuvoje ..na bet kas ta žuvį mėgsta valgyti gerai žino kieno ta žuvis Lietuvos prekybos lentynose karaliauja ..o nuo stasio tik pridėsiu tikrai ne Lietuviška . ..nors pagal iš fasavimo etikete taip ir neatrodo ..:) žuvis ne mėsa pilvo sočiai ja neprikiši. Grįžtant prie temos , idėju trukumas kartais ginčus nuveda ne ten kur verta butų apsistoti ..kaip ir šiuo atveju, daug metu to iš… Skaityti daugiau »

Julius Puras

Aš kaip tik stasio pliurpalistikai užkabinau blizganti ordina „nepatinka”. Idėjų trūkumas pas stasy vien tiktai pliurpalas telikes.

stasys

Juliuk skaityk temos antraštes ,..jos tikrai ne apie stasiu ..:)

Julius Puras

Ta tema tiktai nėra apie žmonių diskriminacija pagal amžiu. Iš kur pas jus stasy tas noras diskriminuoti žmones pagal amžiu?

stasys

Ne pagal amžių Juliau o pagal iškamšas. Pasistenkite nenukrypti nuo temos .:) Diskusija gal ir merdi ..bet juk nebūtina ja vėl paversti eiline bala varlėms ..Todėl siūlau padiskutuoti praplečiant tema,…”Sajūdis kaip vertybinė iškamša nudienos aktualijose,.. ar tikrai ? „.

Julius Puras

„diedukų “kohorta” rastu sau laiko ramiai ir ant pečkutės pasėdėti ..duodant galimybe pasireikšti ir jauniems” amžius nesvarbu stasy. Svarbu idėja. Jaigu pas jūsų kaip jūs sakote „jauniems” nėra idėjų tai jie niekuom nesiskire nuo kaip jūs sakote „diedukų kohorta”. Nereikia stasy žmonių diskriminuoti pagal jų amžiu.

Laukiame Sąjūdžio

pasipriešinimo deklaracijos prieš masinį mokyklų uždarinėjimą…Kodėl Sąjūdis tyli,kai mato,kiek iššvaistoma tuščioms seimūnų kelionėms į Japoniją,Afriką,Ameriką…Ar tos lėšos neišlaikytų miestelių mokyklų?

stasys

Juliau skaitykite tekstą iki galo , o ne jo dalis savaip interpretuojant . Tekstas apie iškamšas ,.kurios netgi labai susigyveno su musų visuomene. Tai kažkiek siejasi ir su Jumis Juliau. Žmogus kuris nebejaučia kūno svorio dažnai linkęs nepaisyti ir realybės. Ar str. pateikiamos detalės kaip argumentas..nėra tik ta fikcija,..kuri labiau tinka ordinams kabinti .., bet ne įprasminti esmines visuomenei aktualias vertybes. Kaip pats manote kiek paraleliu tarp LKPS ir Sajudžio šiandiena.?Iš karto sakau atmetu visas tas politikavimo ‘ausis’ ..kaip ten sėdintis komunistai ir t.t.

Julius Puras

Pas jus stasy ne tekstas bet pliurpalas. Ir sy kart jus jame nedviprasmiskai pliurpete apie diskriminacija pagal amziu. Jus esate stasy neadekvatus kitaip tarent nesugebate prismti atsakomybes uz savo zodzius.

stasys

Juliau priimsiu tai kaip nenorą kalbėtis ta tema .Dėkui 🙂

Julius Puras

As su jumis stasy nesikalbu as tik konstatuoju jusu kultura. As nemanau kad su pliurpalu kuris tik pliurpe ir nesugeba prisimti atsakomybes galima apie ka nors kalbetis.

faktas

ką atstovauja toks „sąjūdininkas’, kaip Rolandas Paulauskas? Juk jis atvirai pasisakė prieš stojimą į ES, prieš Eurą ir t.t. Na, galim manyti, kad jis nuoširdus Gorbačiovo PERESTROIKOS sąjūdininkas, ir tokių daugybė, bet ne išsilaisvinimo nuo Rusijos sąjūdininkas… Pirmųjų Lietuvos Laisvės signatarų buvo tik apie trisdešimt. Jiems buvo mokama dvejų tūkstamčių litų renta. A.Paulausko vadovaujamas seimas papildė šį skaičių visa Auksčiausia taryba – šimtu keturiasdešimt vienu signataru ir pakėlė jų rentą iki pusės seimo nario algos su paveldėjimo teise našlėms ir našlaičiams… Tai dabar spėkit – kaip pirmoji mūsų visų BŪSENA buvo paversta keletos išrinktųjų privilegijomis – GYVENIMO BŪDU? .. Jau vien tai, kad nuėjom į tokį klystkelį, jog reikia naujo sąjūdžio gelbėjant valstybę, siūlau PANAIKINTI VISAS DISKRIMINUOJANČIAS RENTAS. Pinigus pervesti… Skaityti daugiau »

stasys

faktui ..aš dar suprasčiau jūs jei siūlytumėte signataro renta pririšti prie jo visuomeninės veiklos. Tarnauti visuomenei ir gauti už tai atlygį ..butų daug sąžiningiau ..nei imtis vertinimo jų darbų, prie tokiu abejotinu aplinkybiu. Mokytojai čia aplamai ne prie ko . Savotiškai galima butų svarstyti ir tai kad Butkevičiaus vyriausybė šiandiena pastatyta į tokia padėti kai ji priversta išlaikytį dar gi ir brandos egzaminą , ko nepavyko savo laiku vaivorykštinės vyriausybės Kirkilui .

nebenoriu!

„Tai yra Sąjūdžio pašaukimas“, – sakė V. Landsbergis
==================================================
Aciu,gal nebereikia.VISI matome,kur tas „pašaukimas” atvede tauta.
Dali – i emigracija,dali – prie konteineriu…. Prie lovio liko tik
„pašauktieji”…. 🙁

reikia sąjūdžio

apsisaugojimui nuo naujo globalizmo pavojaus.

Iš Sąjūdžio teliko

Tik emblema, kaip ramsti patriaxui.
Tai prasidėjo, kai kviestiniai Štromas su Venclova apdergė Marcinevičių ir galutinai įsigalėjo, kai patriarxas „pamiršo” pagal rotaciją užleisti vietą Romualdui Ozolui. Visa kita tik detalės.

Beje,

J. Marcinkevičius, pasitraukdamas iš Sąjūdžio ir procedūrinės politikos, bene vienintelis parodė savo padorumą šitoje beveik visuotino kolaboravimo bendruomenėje, kuri iki šiol tebesimėto KGB arkliašūdžiais ir Lietuvai parinko tokią burokiniai raudoną „dalią”.

46
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top