Saulius Lapėnas. Džihadas Lietuvoje? Saugumo specialistai apie migracijos grėsmes (II)

slapenas.lt

Prieš interviu su žinomu Vokietijos policijos konsultantu (apie kurį žadėjau straipsnyje „Džihadas Lietuvoje? Saugumo specialistai apie migracijos grėsmes (I)“ religinio ekstremizmo klausimais Lietuvos skaitytojui turiu paaiškinti „migracinio“ pavojaus esmę, apie kurią jis kalba. Tai verčia daryti tyla, vyraujanti lietuviškos žiniasklaidos portaluose ir publikacijose apie „Islamo valstybės“ veiksmus ES teritorijoje, kai beveik visai nekalbama apie jau esamas realias problemas ir faktus susijusius su abipuse migracija.

Šios itin pavojingos grėsmės Europos ateičiai, susijusios su abipuse migracija, neįmanoma išspręsti kvotų pagalba ar biurokratų nurodymais, arba statant sienas. Ir kaip teigia JAV, Britanijos ir kitų šalių saugumo specialistai, kurių nuomonė pateikta šiame straipsnyje, pilietinei visuomenei pavojinga ignoruoti, nepastebėti ar nutylėti „Džihado-turistų“ problemą.

Ir dar norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį, kad straipsnyje kalbama apie radikalių islamistų nusikaltimus. Tai nusikaltimai, įvykdyti po Islamo vėliava, kuriuos smerkia visi sveikai mąstantys musulmonai [1].

Tai pat turiu priminti, kad šiandien islamofobija – islamistų ginklas. Sąmoningai vykdydami žvėriškus nusikaltimus prieš krikščionis, islamistai siekia sukelti neapykantos bangą prieš visą islamišką pasaulio dalį ir tai pastebimai didina jų šalininkų skaičių tarp antislamiškų išpuolių aukų. Islamofobija, kaip bet kuri kita baimė, gimsta iš nežinojimo. Pilietinė visuomenė gali pasipriešinti islamofobijai tik faktų ir žinių pagalba. Bet kokios iliuzijos ar „rožiniai akiniai“, primesti pilietinei visuomenei, ne ilgaamžiai. O be pasirengimo, netikėtai susidūrusi su nesuvokta grėsme, šoko būsenoje bet kuri visuomenė tampa nevaldoma mase. To negalime sau leisti. Mes privalome apginti savo interesus vardan Lietuvos ateities.

Mirtis už tikėjimą

2015 metų birželio mėnesį Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“ paskelbė išsamų straipsnį „Mirtis už tikėjimą: milijonai krikščionių visame pasaulyje naikinami“.[2] Šiame straipsnyje kalbama apie išaugusį žmogžudysčių, išprievartavimų, kankinimų ir krikščionių diskriminavimo atvejų kiekį, kuris privertė Popiežių Pranciškų prabilti apie naujas „genocido formas“: „…šiandien pasaulyje persekiojami, tremiami ir žudomi žmonės vien dėl to, kad jie krikščionys. Jie yra mūsų dienų kankiniai. Šiandien jų daugiau negu pirmaisiais amžiais. Tarptautinė bendruomenė tenebūna abejinga ir inertiška matydama šiuos nepriimtinus nusikaltimus, nerimą keliantį nesiskaitymą su žmogaus teisėmis. Tarptautinė bendruomenė tenenusuka žvilgsnio į kitą pusę.“ [3]

Tarptautinės organizacijos, stebinčios išpuolių, religinės nesantaikos pagrindu, statistiką, su nerimu praneša apie pastebimus didelius „religinius-etninius valymus“ ir neįprastai padažnėjusius prievartos aktus prieš krikščionis. Pagal tarptautinės organizacijos „Open Doors“, renkančios duomenis apie krikščionių persekiojimus, vertinimus, tik per 12 mėnesių (iki 2014 metų lapkričio mėnesio) tarpreliginiuose susirėmimuose žuvo 4 344 krikščionys ir 1 062 bažnyčios buvo užpultos. Ir ši tendencija tęsiasi šiais metais. Lee Marsden, Rytų Anglijos tarptautinių santykių universiteto profesorius, specializavęsis religijos ir saugumo klausimais, teigia, kad viena iš priežasčių yra autoritarinių režimų žlugimas „arabų pavasario“ metu Artimuosiuose Rytuose: „[…] pasaulietiški diktatoriai turėjo daugybę trūkumų, tačiau jie gynė mažumas. Po pasaulietiškų diktatorių sunaikinimo, visada prasideda religinių mažumų medžioklė – ir tai buvo viena iš nenumatytų pasekmių nuvertus diktatorius“.

Praktiškai visose šalyse „arabų pavasario“ iniciatyvą perėmė radikalūs islamistai, kuriems svarbiau buvo elgtis pagal radikalios religijos normas, kovoti su kitatikiais ir ateistais nei vadovautis tokiomis svetimomis vakarietiškomis vertybėmis kaip ekonomika, demokratija, tolerancija kitoms religijoms ir liaudies gerovė. [4]

Tačiau masinių atakų prieš krikščionis visame pasaulyje priežastimi yra ne tik islamistinio ekstremizmo pasireiškimas, propaguojamas tokių karinių grupuočių, kaip apsišaukėliška „Islamo valstybė“. Lokalizuoti savo šalyse fanatikai niekada nebūtų turėję galimybių pasaulinėje arenoje kviesti naujus šalininkus masiškai jungtis prie „Pasaulinio islamo kalifato“. Tačiau čia į pagalbą jiems atėjo jų pačių keikiami Vakarai. Kaip teigia ekspertai, internetas ir socialiniai tinklai davė galimybę skleisti savo mokymą už geografinių savo šalies ribų. Internetas leidžia jiems aplenkti esamas valdžios struktūras. Kaip pasekmę matome religijos politizavimą, kaip ir politikos religizavimą, o tai, kaip liudija istorija, tampa pavojingu deriniu.

Tokiu būdu atsirado galimybė skleisti islamistines idėjas, panašias į tas, kurios girdimos „Islamo valstybės“ teroristų teiginiuose visam Vakarų pasauliui: „Mes užkariausim jūsų Romą, sunaikinsim jūsų kryžius ir paversime vergėmis jūsų moteris, leidus Aukščiausiam Alachui.“ [5]

Ir koks efektas?

2015 metų rugsėjo 16 dieną policija areštavo 15 metų amerikietį, kuris po reguliarių „Islamo valstybės“ ideologų apmokymų socialiniame tinkle, planavo nužudyti Popiežių Pranciškų jo vizito JAV metu. [6]

Tačiau tai tik aisbergo viršūnė.

Dar 2014 metais Britanijos BBS savo publikacijoje „Kaip verbuoja mažamečius „islamo karius“?“ teigė, kad įtaka daroma ne tik pasitelkus internetą. [7] Prancūzijoje buvo areštuota 13-metė mergaitė, 20-mečio džihadisto sutuoktinė, kurių santuoka įvyko pagal šariato įstatymus (Prancūzijos valdžia kol kas tokių santuokų neregistruoja). Tačiau jauną prancūzę areštavo ne už ankstyvą santuoką, o už bandymą vykti į Siriją „pašaudyti iš šautuvo“ (SL – šią informaciją patvirtina ir šaltiniai Prancūzijoje [8])

Ir kiekis tokių „pageidaujančių“ ar „pašaudyti iš šautuvo“ ES šalyse, JAV auga kiekvienais metais. Norintys dalyvauti tokiose „pramogose“ ES ir JAV gyventojai (tarp jų – ir Baltijos šalių), kuriems atsibodo virtualūs kompiuteriniai žaidimai ir kitos civilizuoto pasaulio pramogos, yra pasirengę greituoju būdu priimti islamą (tai galima padaryti trumpiau nei per minutę, nors ne visi žino, kad kelio atgal nėra. Norinčiam to atsisakyti, po keleto įspėjimų to nedaryti, skiriama mirties bausmė – „Sharia Law for Non-Muslims” [9]) ir vykti į Siriją kovoti su „netikro“ tikėjimo žmonėmis: žudyti katalikų kunigus ir kitus krikščionis*, prievartauti mažametes**, naikinti senovės paminklus (vienuolynus)***… ir žūti. Tereikia įsigyti bilietą iki Turkijos, o ten „geri žmonės“ padės…

2015 rugsėjo 26 dieną laikraštis „The New York Times“, pasiremdamas amerikietiškų specialiųjų tarnybų šaltiniais, pranešė, kad svetimšalių kiekis, norinčių kovoti islamo teroristų pusėje, išaugo dvigubai. Nuo 2011 metų į Siriją ir Iraką dalyvauti koviniuose veiksmuose teroristų pusėje atvyko apie 30 tūkstančių svetimšalių iš daugiau nei 100 valstybių, tarp jų – ir iš Europos ir JAV. Dauguma iš jų kovoja teroristinėje grupuotėje „Islamo valstybė“. Laikraštis pažymi, kad šie skaičiai, pateikti 2014 metais, buvo du kartus mažesni. Tuo metu radikalų pusėje kovojo 15 tūkstančių žmonių iš 80 šalių. [10]

Taigi, turime fenomenalų šiuolaikinio gyvenimo atvejį, kai radikalūs islamistai apsimeta pabėgėliais ir užgrobia Europą, o į jų vietą kovos lauke su „netikėliais“ atvyksta „pavargę“ nuo civilizacijos, užaugę „šiltnamio sąlygomis“ europiečiai ir amerikiečiai. Kur priežastys?

Galima būtų vardyti: neišmanymas, kvailumas, krizės pasekmės, bedvasiškumas, tradicinių nacionalinių ir kultūrinių vertybių ignoravimas, antiliberalios globalizacijos pasekmės, kai pinigai ir seksualinės mažumos svarbiau nei visa kita, ir t.t.

Valdžios tylėjimas – pagalba teroristams.

Šių problemų sprendimų paieška užsiima beveik visos ES šalys. Visuomenė aktyviai diskutuoja, organizuojami pagalbos centrai giminaičiams, kurių artimieji pateko į islamistų įtaką. Ir tai suprantama, jei problemos bus nutylimos, jei valdžia nusigręš nuo savo piliečių, stengsis išsaugoti „visuomeninę ramybę“ – tai sudaro sąlygas islamistams kontroliuoti didelę dalį žmonių, kurie nesugeba savarankiškai atskirti nuoseklaus islamo tiesų nuo islamistinės propagandos teiginių.

Britanija netyli

Pagal minimalius skaičiavimus, Sirijos „Islamo valstybės“ pusėje kovoja 500 britų piliečių.

Radikalizmo augimą Didžiojoje Britanijoje Lankasterio universiteto tyrinėtojas Matthew Francis interviu vokiečių „Deutsche Welle“ (DW) paaiškina taip: „Tai žmonės iš Didžiosios Britanijos, daugelis turintys puikų išsilavinimą, mokėsi universitetuose. Mes žinome apie vieną, gimusį Kardife, kuris tikėjosi tapti Didžiosios Britanijos premjeru“. Anthony Glees – Buckingham universiteto žvalgybos ir saugumo tyrimo centro direktorius (Director for Security and Intelligence Studies at the University of Buckingham), susirūpinęs tuo, kaip sėkmingai islamistai savo antidemokratiniams tikslams panaudoja demokratiją: „Vakarietiška multikultūrizmo politika suteikia galimybę teroristų vadeivoms tiesiogiai kreiptis į jaunus žmones. Ir jie panaudoja savo tikslams mūsų absoliučią nuomonių laisvę tam, kad iš jų padarytų savo pasekėjus (fanatikus).

Tai reiškia, kad sąmoningai nutylimos problemos visuomenėje ir žiniasklaidoje, vardan „politkorektiškumo“ iliuzijos, – geriausia dovana islamistui.

Kovos su ekstremizmu centro „Quilliam Foundation“ Londone vadovas Erin Marie Saltman mato problemą dėl visuomenėje prarastų tradicinių vertybių: „Daugelis žmonių jaučia poreikį pasijausti reikšmingi pasaulyje, kuriame turtai ir žinomumas jiems atrodo sunkiai pasiekiami. Būtent šį beviltiškumą aktyviai išnaudoja radikalios islamistinės grupuotės savo tikslams. Jie pakviečia žmones tapti didelės ir stiprios grupės dalimi, pažada nuotykius ir galimybę pakeisti pasaulį“. [11]

Vokietija netyli

Kaip pranešė DW 2015 metų sausio mėnesį, Federalinė Konstitucijos išsaugojimo žinyba (Bundesamt für Verfassungsschutz) nuo praėjusių metų seka maždaug 100 islamistinių organizacijų visoje Vokietijoje. Kalbama apie grupuotes nuo 10 iki 80 žmonių, kuriu veiklos spektras – nuo bendrų maldų iki lėšų rinkimo ir aktyvaus dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose „karštuosiuose taškuose“. Vokietijos teisingumo ministras Heiko Maas pranešė, kad apie 350 įtariamųjų jau pateikti kaltinimai dėl ryšių su teroristine organizacija „Islamo valstybė“.[12]

Vyriausybė ir pilietinė visuomenė Vokietijoje stengiasi sukurti apsauginius mechanizmus nuo šios grėsmės. Tačiau nepaisant visų pastangų štai koks „progresas“ praėjus keletui mėnesių.

2015 metų rugpjūčio mėnesį DW pranešė, kad Vidaus reikalų ministras Thomas de Maiziere informavo apie šiuo metu pradėtas 600 bylų dėl 800 įtariamųjų radikalia islamistine veikla. O nuo 2012 metų, maždaug 700 islamistų iš Vokietijos išvyko kovoti „Islamo valstybės“ pusėje. Daugiau kaip trečdalis jų vėliau grįžo į Vokietiją. Apie 100 džihadistų žuvo Sirijoje ir Irake. [13]

Latvija netyli

2015 rugpjūčio mėnesį Latvijos vidaus reikalų ministras Rihards Kozlovskis interviu laikraštyje „Neatkarīgā Rīta Avīze“ pranešė, kad yra nustatytos asmenybės žmonių, išvykusių į Siriją, kad prisijungtų prie „Islamo valstybės“ kovotojų. Jis įspėjo visuomenę apie islamistų veiklos suaktyvėjimą verbuojant Latvijos piliečius. Ir atsivertėlių – tų, kurie pasidavė islamistų propagandai ir net pakeitė savo religiją, – jau šimtai. „Gaila, tačiau tarp jų yra daug piliečių su latviškomis pavardėmis“, – su kartėliu konstatavo ministras. Jis pažymėjo, kad būtina skirti daugiau dėmesio šiai problemai. Jo nuomone, daugelis iš jų nesugebėjo integruotis į visuomenę ir žvelgia į tai kaip į galimybę realizuotis kaip vyrams. [14]

O Lietuvoje… tyla?

Galima pateikti gerokai daugiau įvairių pavyzdžių iš kitų šalių patirties, tačiau ir šios informacijos pakanka, kad suprastume – islamistai tampa aktyvūs visoje ES erdvėje. Jie turi tikslą ir jie veikia. Sunku įsivaizduoti, kad aktyviai verbuodami piliečius kaimyninėje Latvijoje, jie dėl nežinomų priežasčių aplenkia Lietuvą.

Sunku patikėti, kad jų veikla apsiribojo tik tuo, kad š.m. gegužės mėnesį „Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno humanitarinio fakulteto internetiniame puslapyje vartotojus pasitiko žinutė – „Nulaužta Islamo valstybės. Mes esame visur“. Tačiau net šį tiesioginį įspėjimą lietuviška žiniasklaida paskubėjo pateikti, kaip atsitiktinį islamistų pajuokavimą. [15]

Gal būtent taip ir buvo. Tačiau informacijos stoka apie tokias potencialias grėsmes – pavojingas simptomas. Tuo labiau, jei atsižvelgsime į eksperto įvardytas grėsmes buvusiame straipsnyje „Džihadas Lietuvoje? Saugumo specialistai apie migracijos grėsmes (I)“ , kad „jaunas šalis, kurios anksčiau neturėjo jokios patirties su išeiviais iš Artimųjų Rytų, gerokai paprasčiau galima panaudoti kaip teroristinio tinklo bazes. Ir labai didelė tikimybė, kad būtent taip ir įvyks. Gerokai paprasčiau tokias bazes sukurti Lietuvoje, Estijoje ar Slovakijoje nei Vokietijoje arba Prancūzijoje, kur specialiosios tarnybos gerai žino, su kuo turi reikalų.“

Tai, kad ši tema Lietuvoje ignoruojama – rimtas pretekstas susimąstyti. Net potenciali „tylios islamizacijos“ grėsmė be kontrpriemonių ir kontrpropagandos iš valstybės pusės palieka Lietuvos pilietinę visuomenę neapgintą ir be pasipriešinimo (sutikimas pagal nutylėjimą) atiduodama ją į religinių fanatikų ir teroristų rankas… (Tai demonstruoja nesenai pareikštas nepritarimas vardan šalies ir piliečių saugumo uždrausti viešosiose vietose dėvėti fundamentalistų aktyviai propaguojamas parandžas (burkas), dengiančias veidą. Nežiūrint į tai, kad tai nėra visuotinai pripažintas islamo aprangos elementas, nes apie tai nėra nieko minima Korane, bet ir, kaip žino kiekvienas musulmonas, yra uždrausta piligriminių kelionių šventomis vietomis metu, tokioje islamizuotoje pasaulio šalyje kaip Saudo Arabija, kurioje Konstitucija yra Koranas (ir Sunos). Galima spėti, kad ten valdžia yra linkusi daugiau rūpintis savo piliečių saugumu, net dėl religinių motyvų…)

Gal kai kam ir dabar pasirodys, kad tai neturi nieko bendro su Lietuvos ateitimi. Ir galų gale – kokia čia problema, kad kažkas sumanė išvykti pakariauti už islamistus ir ten žuvo?

Ir čia priėjome prie pagrindinio klausimo. Problemą kyla ne dėl slapta išvykusių ir teroristų pusėje kariavusiųjų, o dėl įgavusių patirties ir sugrįžusių į Tėvynę. Europos bendruomenė, politikai ir ekspertai aktyviai ieško kovos būdų prieš „džihadistus su ES pasais“. Apie tai straipsnyje „Džihadas Lietuvoje (III)“

Papildomos nuorodos

(kai kurios straipsnyje neminimos skirtos platesniam susipažinimui)

[1] – http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-26-paskelbtas-viesas-musulmonu-teologu-laiskas-del-isis-veiksmu-ir-programos/122363

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-08-muftijus-romas-jakubauskas-islamo-valstybe-neturi-nieko-bendro-su-islamu/121490

[2] – The Guardian –27/07/2015 – Dying for Christianity: millions at risk amid rise in persecution across the globe. Increase in murder, as well as rape, torture and discrimination, has led the pope to warn of a ‘form of genocide’. http://www.theguardian.com/world/2015/jul/27/dying-for-christianity-millions-at-risk-amid-rise-in-persecution-across-the-globe

[3] – 2015/04/06 – Pranciškus: Krikščionys persekiojami; neapsimeskime, kad nematome. – http://lt.radiovaticana.va/news/2015/04/06/krikščionys_persekiojami;_neapsimeskime,_kad_nematome/1134887

10 July 2015 – Daily Mail – Pope Francis condemns the pursuit of money as ‘the dung of the devil’ and decries the ‘genocide’ of Christians in the Middle East as ‘a third World War’

(During his wide-ranging speech the Pope also called the global persecution of Christians ‘genocide.’

„Today we are dismayed to see how in the Middle East and elsewhere in the world many of our brothers and sisters are persecuted, tortured and killed for their faith in Jesus,’ he said.“

„This too needs to be denounced. In this third world war, waged piecemeal, which we are now experiencing, a form of genocide – and I stress the world genocide – is taking place, and it must end.“)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3156055/Pope-Francis-condemns-pursuit-money-dung-devil-decries-genocide-Christians-Middle-East-World-War.html

[4] – 17/09/2012 – Karim Douichi – La Tunisie et la Libye sont-elles en train de basculer définitivement sous la coupe des islamistes ? http://www.atlantico.fr/decryptage/tunisie-est-elle-en-train-basculer-definitivement-coupe-islamistes-abdelmalek-alaoui-484828.html

[5] – „We will conquer your Rome, break your crosses, and enslave your women, by the permission of Allah, the Exalted,“ Al-Adnani said. „If we do not reach that time, then our children and grandchildren will reach it, and they will sell your sons as slaves at the slave market.“ – http://www.ibtimes.co.uk/isis-magazine-dabiq-threatens-rome-crusaders-flying-islamic-state-flag-vatican-front-cover-1469712

[6] – JAV sulaikytas nepilnametis, planavęs ataką prieš popiežių Pranciškų

http://www.christiantoday.com/article/isis.used.social.media.to.radicalise.boy.who.tried.to.kill.pope.francis/64951.htm

http://www.delfi.lt/news/daily/world/jav-sulaikytas-nepilnametis-planaves-ataka-pries-popieziu-prancisku.d?id=69023328

[7] – BBC – 7 ноября 2014 – Как вербуют малолетних „воинов ислама“?

http://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141106_5floor_jihad_children

[8] – 25/09/2014 – Mariée à 13 ans à un djihadiste : une enquête ouverte http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Justice/Justice/Mariee-a-13-ans-a-un-djihadiste-une-enquete-ouverte

26/09/2014 – http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/une-jeune-fille-de-13-ans-mariee-a-un-jihadiste-presume-interpellee-a-lyon_703905.html

[9] – Sharia Law for Non-Muslims – http://www.amazon.com/Sharia-Law-Non-Muslims-Taste-Islam/dp/0979579481

* – dailymail.co.uk – 01.07.2013 – Horrific video shows Syrian Catholic priest being ‘beheaded by jihadist fighters in front of cheering crowd’ – (Sirijoje buvo nužudytas 49 metų vienuolis Francois Murad) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2352251/Horrific-video-shows-Syrian-Catholic-priest-beheaded-jihadist-fighters-cheering-crowd.html

– Radio Vaticana – 09.04.2014 – Šventasis Tėvas paprašė melstis už Sirijos taiką: Gana karo! Gana naikinimo! (+video) – Štai Šventojo Tėvo pasisakymas: „Praėjusį pirmadienį Homse, Sirijoje, buvo nužudytas t. Frans van der Lugt, mano brolis jėzuitų Draugijoje, kuriam buvo septyniasdešimt penkeri metai. Jis atvyko į Siriją prieš maždaug penkiasdešimt metų, visuomet darydamas gera kitiems, su veltumu ir meile, todėl buvo mylimas ir gerbiamas tiek krikščionių, tiek musulmonų.

Brutalus nužudymas mane įskaudino iki gelmių ir priminė kiek dar daug kitų žmonių, kurie kenčia ir žūsta toje kankinamoje šalyje, mano pamiltoje Sirijoje, kur jau per ilgai vyksta kruvinas konfliktas, toliau reikalaujantis aukų, toliau naikinantis.“

http://lt.radiovaticana.va/storico/2014/04/09/šventasis_tėvas_paprašė_melstis_už_sirijos_taiką_gana_karo!_gana/lit-789248

** – CBS – February 5, 2015 – ISIS is killing, torturing and raping children in Iraq, U.N. says

http://www.cbsnews.com/news/isis-is-killing-torturing-and-raping-children-in-iraq-u-n-says/

*** – Radio Vaticana – 2015/08/21 – Sirija: islamo fundamentalistai sunaikino V amžiaus vienuolyną; nužudė garsų archeologą. „Šv. Elianas, kuriam dedikuotas vienuolynas, buvo III amžiaus kankinys, atsivertęs į krikščionybę. Jis žuvo nuo savo paties tėvo, kareivio, rankų. „AINA“ žinių agentūros pranešime rašoma, kad virš tūkstančio metų priklausė sirų ortodoksams, o nuo XVII amžiaus sirų katalikams. Šalia esančiame mieste iki „Islamo valstybės“ atėjimo gyveno apie du tūkstančius sirų krikščionių, ortodoksų ir katalikų. Jie visi išvyti, o šį etninį valymą lydi ir kultūrinis: pačios ISIS propaganda paskelbė nuotraukas, kuriose matomas vienuolyno sienas, su senovinėmis freskomis, griaunantis buldozeris.“

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/08/21/sirija_islamo_fundamentalistai_sunaikino_v_amžiaus_vienuolyną;_nužudė_garsų_archeologą/1166625

[10] – The New York Times – SEPT. 26, 2015 – Thousands Enter Syria to Join ISIS Despite Global Efforts

http://www.nytimes.com/2015/09/27/world/middleeast/thousands-enter-syria-to-join-isis-despite-global-efforts.html?_r=1

Deutsche Welle – 27.09.2015 – В Сирии и Ираке воюют 30 тысяч джихадистов-иностранцев – http://dw.com/p/1GeFH

С 2011 года в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне исламских экстремистов приехали около 30 тысяч иностранцев более чем из 100 государств, в том числе из Европы и США, сообщила в субботу, 26 сентября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные американских спецслужб. Большинство из этих боевиков воюют в рядах террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ).

Издание отмечает, что цифры, приведенные теми же источниками в 2014 году, были в два раза меньше. Тогда число иностранцев, отправившихся в Сирию и Ирак воевать на стороне радикалов, составляло примерно 15 тысяч человек из 80 государств.

[11] – Deutsche Welle – 21.08.2014 – British militants make up majority of European IS fighters – http://dw.com/p/1CyxG

[12] – Deutsche Welle – 18.01.2015 – 100 Islamisten-Zellen im Visier der deutschen Behörden –

DE – http://dw.com/p/1EMDW

Deutsche Welle – 18.01.2015 – Немецкие спецслужбы следят за сотней исламистских групп –

RU – http://dw.com/p/1EMDV

DW – 06.03.2015 – Schon 75 deutsche IS-Kämpfer in Syrien und im Irak getötet –

DE – http://dw.com/p/1EmVu

DW – 06.03.2015 – Число убитых на Ближнем Востоке джихадистов из ФРГ выросло в три раза

RU – http://dw.com/p/1EmYs

[13] – DW – 23.08.2015 – De Maizière: Bislang 100 deutsche IS-Kämpfer getötet – http://dw.com/p/1GK4a

DW – 23.08.2015 – В Сирии и Ираке погибли около ста джихадистов из Германии

http://dw.com/p/1GK3g

[14] – Neatkarīgā Rīta Avīze – Rihards Kozlovskis – 20.augusts 2015 – Zināmas Latvijas personas, kas devušās uz Sīriju Iekšlietu ministrs neatklāj cilvēku skaitu, kas vēlējušies pievienoties Islāma valsts kaujiniekiem – http://www.ir.lv:889/2015/8/20/zinamas-latvijas-personas-kas-devusas-uz-siriju

20.08.2015 – Вербовка латвийцев в Сирию: новообращенных в ислам уже сотни – http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/300263-vjerbovka_latviycjev_v_siriju_novoobraschjennih_v_islam_uzhje_sotni

http://www.delfi.lv/news/national/politics/uz-siriju-karot-devusies-ari-cilveki-ar-latviskiem-uzvardiem.d?id=46357729

http://skaties.lv/latvija/pievienoties-islama-valsts-kaujiniekiem-devusies-ari-cilveki-ar-isteni-latviskiem-vardiem-un-uzvardiem/

[15] – 2015-03-09 – „ISIS“ nulaužė VDU puslapį – http://vz.lt/archive/article/2015/3/9/isis-nulauze-vdu-puslapi

slapenas.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top