Seimas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos: „Buvome ir liksime partneriai“

Birželio 13-ąją Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos“ (projektas Nr. XIIIP-534(2) – už ją balsavo 101 parlamentaras, nė vienas nepasisakė prieš ir 3 susilaikė.

Kaip skelbiama lrs.lt svetainėje, priimdamas šią rezoliuciją Seimas pažymi, kad „Europos Sąjungos (ES) narių vienybė derantis su Jungtine Karalyste – vienintelis ir būtinas tinkamo ES ir jos piliečių interesų užtikrinimo bei Sąjungos nedalomumo garantas“. Be to, šiuo dokumentu pabrėžiama, jog būtina užtikrinti ir „tolimesnių santykių plėtros pagrindą“, todėl derybos turi būti konstruktyvios, o pats Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesas sklandus.

* * *

Projektas

L I E T U V O S R E S P U B L I K O S S E I M A S

R E Z O L I U C I J A
DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS PASITRAUKIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

2017 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertindamas nuoširdžius ilgalaikius Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės ryšius;

gerbdamas Jungtinės Karalystės piliečių referendume išsakytą ir šalies Parlamento patvirtintą sprendimą pasitraukti iš Europos Sąjungos;

ir vertindamas šį sprendimą kaip paskatą Europos Sąjungos šalims dar labiau susitelkti siekiant stiprios ir klestinčios Europos Sąjungos, kurios raida užtikrintų visų Europos Sąjungos šalių ir jų piliečių saugumą ir gerovę;

pabrėždamas, kad Jungtinė Karalystė, nepaisant savo sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos, išlieka strategine Lietuvos Respublikos partnere;

tikėdamasis, kad būsimi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykiai ir toliau išliks glaudūs, pagrįsti lygiavertėmis teisėmis ir pareigomis;

dėkodamas Jungtinei Karalystei už nuolatinį ir ryžtingą Baltijos valstybių palaikymą, įtvirtinant demokratiją, stiprinant saugumą ir ekonomiką bei siekiant narystės Europos Sąjungoje, NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose;

pažymėdamas, kad Europos Sąjungos narių vienybė derantis su Jungtine Karalyste – vienintelis ir būtinas tinkamo Europos Sąjungos ir jos piliečių interesų užtikrinimo bei Sąjungos nedalomumo garantas;

pažymėdamas konstruktyvių derybų ir sklandaus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos proceso, kaip tolimesnių santykių plėtros pagrindo, svarbą;

pritardamas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos posėdyje patvirtintam sprendimui, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl susitarimo su Jungtine Karalyste;

pareiškia, kad derybų dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos procese ypač svarbūs piliečių interesai ir teisės. Dėl šios priežasties Lietuva kviečia Jungtinę Karalystę užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių, dirbančių, studijuojančių ir kuriančių savo gyvenimą Jungtinėje Karalystėje, teisių tęstinumą ir apsaugą bei užtikrina, kad dės visas pastangas, jog Jungtinės Karalystės piliečių teisės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje būtų tinkamai apsaugotos;

atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės Karalystės vaidmuo yra svarbus geopolitinio saugumo garantas, todėl jos dalyvavimas formuojant Europos saugumo ir gynybos politiką bei užtikrinant Baltijos šalių saugumą yra esminis ir nepamainomas;

pažymi, kad Jungtinė Karalystė yra svarbus Rytų partnerystės šalių partneris Europos Sąjungoje ir tikisi, kad sėkmingas bendradarbiavimas bei Jungtinės Karalystės įsitraukimas Rytų partnerystės klausimais bus tęsiamas ir Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos;

pabrėžia, kad Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ekonominiai ir politiniai santykiai turi tiesioginę įtaką Lietuvos Respublikos ekonomikai. Jungtinės Karalystės įmonės yra vienos didžiausių investuotojų Lietuvoje, o šalies rinka yra ypatingai svarbi Lietuvos eksportui. Dėl šios priežasties Lietuvos interesas yra abipusiai naudingų ekonominių bei politinių Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ryšių plėtra;

pažymi, kad Europos Sąjungos bendros rinkos privalumais norinčios pasinaudoti Jungtinės Karalystės prekybos, paslaugų ir pramonės įmonės taip pat yra laukiamos Lietuvoje;

pabrėžia, kad Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje metu prisiimti įsipareigojimai turi būti įgyvendinti, siekiant išvengti neigiamos įtakos daugiamečiam Europos Sąjungos biudžetui ir Lietuvai svarbių programų finansavimui;

kviečia atvirai diskutuoti apie galimus Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos santykius;

ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją, derybų tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės metu siekti išlaikyti kiek galima glaudesnį bendradarbiavimą piliečių teisių, politiniais, ekonominiais, saugumo ir gynybos politikos klausimais;

kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją nuolat ir išsamiai informuoti Lietuvos Respublikos Seimą apie Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos derybų eigą ir pasiektus rezultatus.

Seimo Pirmininkas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
1 Komentaras
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Pikc

„Sąjungos nedalomumo garantas” – iškart prisiminiau „saaajūūūz nerušyyymyyy respuuublik svabooodnych” .:D

1
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top