Susipažinkime: Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė

Minėdami Dievo tarnaitės* Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 76-ąsias metines dalijamės Ramūno Aušroto atrinktomis mintimis iš jos dienoraščio, rašyto 1940 m. spalio – 1942 m. birželio mėnesiais.

Apie lyčių lygybę:
„Kaip netinga vyrui būti mergišku, taip netinka moteriai būti vyriškai. Nes abi pusės reikalingos papildymo. Vyrai nori tikros moters, jam vyro nereikia, jis pats vyras. Tik reikia skirti darbus. Negalima sakyti, kad moteris bus vyriška, jei dirbs vyrišką darbą. Darbų negalima skirstyti į vyriškus ir moteriškus, nes kiekvienas doras darbas neša palaimą ir garbę. Bet darbus galma skirstyti pagal gabumus, moteris fiziniai yra silpnesnė už vyrą, todėl ir jos darbai turi atitikti jos jėgoms“.

Apie moters orumą:
„Pakvietė ir François. Aš jau anksčiau sakiau, kad jo elgesys netaktiškas. Su juo reikia nuolat būti pasirengusiai kovoti. Jei kada nors teks sutikti su François, patarsiu jam įsigyti guminę lėlę, tada galės ją glamžyti, kaip tik pageidaus. O aš turiu sielą, esu gyva, alsuoju ir turiu pilną teisę pasipriešinti tam. Su gyvuliu ir tai nesielgiama pagal savo įgeidžius, o čia moteris, gyva, skaisti, kvėpuojanti…”

Apie šeimą:
„Galvoju apie kilnią šeimą. Šeima – Dievo įstaiga. O, mano Dieve, leisk man kada nors būti angelu sargu savo vyro ir savo kūdikių. […] Bet dažnai tenka išgirsti, kad tokia šeima – tai tik svajonė. Kad moteriai ištekėjus prasideda vargai, kentėjimai, o laimės jokios, tai tik nervų gadinimas. Tai išgirdusi, aš labai nuliūstu, mano siela blaškosi, neranda išeities… Bet esu tvirtai įsitikinusi, kad nuo moters daug kas priklauso. Moteris turi būti teisinga, kilni ir švelni, ji turi paveikti vyrą ištikimybe ir meile. Vyras iš savo pusės turi gerbti ir mylėti savo gyvenimo draugę, duoti jai vyrišką prieglobstį, sužavėti drąsa ir kilnybe. Taip, tai turi būti. Kokie būtų laimingi vaikai.“

Apie moterį:
„Švelnumas yra puikus būdas patekti į neprietelio širdį, įgyti jo meilę ir palankumą. Švelnus žmogus – laimingas. Švelni mergaitė panaši į angelą. Mergaitė yra angelas – vėliau tampa motina ir žmona, tampa šeimos angelu – švelnus jos būdas ir veidas skleidžia meilę ir pasitikėjimą, kančios ir rūpesčiai virsta gėlių žiedais.“

Apie skaistą:
„Dabar megaitės nežiūri dorovės, kad joms turėtų būti svarbiausia. Vis tiek dora bus mylima ir ieškoma. Nusbos vyrams tuščios lėlės. „Kiekvienam malonus skaistus daiktas“.“

„Ir aš per Mariją, Jėzų ir gėles tapsiu gera ir skaisti.“

* * *

Elena Spirgevičiūtė
– skautė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą;
– didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga drauge su 30 tūkst. naujųjų tikėjimo kankinių pasaulyje ir 114 kankinių Lietuvoje įrašyta į XX a. Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą), popiežiaus Jono Pauliaus II iškilmingai paskelbtą 2000 m. gegužės 7 d. Romos koliziejuje;
– Dievo tarnaitė* Elena Spirgevičiūtė gimė 1924 m. gruodžio 22 d. Kaune, tarnautojų šeimoje
– 1931 m. pradėjo lankyti 15-ąją vidurinę mokyklą, vėliau įstojo į „Saulės“ mergaičių gimnaziją, kur buvo auklėjama seserų kazimieriečių;
– 1943 m. gegužės 1 d. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą; vokiečiams jį uždarius, mokėsi užsienio kalbų, lankė mokytojų kursus;
– pasak ją pažinojusiųjų, buvo protinga, akyla, pagarbi vyresniesiems, dėmesinga patarimams, susijusiems su kilniais gyvenimo uždaviniais, rašė dienoraštį, kuriame atspindi taurus dvasinis pasaulis, Dievą ir žmones mylinti širdis;
– 1944 m. sausio 3-iosios vakarą į Spirgevičių namus Kaune, Tvirtovės al. 91, įsibrovę keturi vyrai, pasivadinę policininkais, čia ėmė lėbauti, o apgirtę – siautėti: vienas iš jų kalbėjęs lietuviškai (vėliau paaiškėjo – tai buvo A. Čeponis, būsimasis Sovietų Sąjungos didvyris), kiti rusiškai;
– pagalbos ieškojusią motinos seserį Stasę Žukaitę įsibrovėliai nušovė, tada atėjūnai, grasindami mirtimi, bandė priversti Eleną Spirgevičiūtę pasiduoti jų norams, tačiau mergina verčiau pasirinko mirti;
– yra paliudyta, kad ji paskutiniu momentu dar bandė persižegnoti;
– palaidota senosios miesto kapinėse (Vytauto pr.), jas naikinant 1957 m. perlaidota Eigulių kapinėse.

P. S. MALDA PRAŠANT ELENĄ SPIRGEVIČIŪTĘ PASKELBTI PALAIMINTĄJA

Viešpatie Jėzau Kristau, mažųjų ir nekaltųjų Gynėjau,
savo tikinčiajai Elenai Tu suteikei malonę pasipriešinti nedoriems užpuoliko kėslams, padėdamas pasirinkti garbingą kankinystę.
Padaryk, kad mes, turintys kovoti su įvairiomis pagundomis bei ydomis, galėtume džiaugtis Tavo Tarnaitės šventumo pripažinimu Bažnyčioje ir sulauktume jos užtarimo bei pagalbos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

* Dievo tarnas ar tarnaitė – vyras ar moteris, kuriam ar kuriai po mirties yra pradėta paskelbimo palaimintuoju byla.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
11 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Žodžio laisvė...

Lietuvos dukra,Tavęs Lietuva nepamiršo ir gerbia atmintį apie Tave.

Ačiū Redakcijai

ačiū už kankinės paminėjimą.

ah1

va, va atėjūnai ir pastovūs. Hebrajai ir gojai.

Jei budizmo

esmė galvoti apie save,nirvaną ir t.t…,tai krikščionybė skatina mylėti „artimą ,kaip save patį”.Todėl krikščionybė yra svarbiausia atrama,nes joje yra akcentuojama pareiga artimui,ne tik sau.Labai reikia tilto į smetoniškus laikus per tokius žmones ,kad sužinotume ,kiek daug gražiai auklėtų žmonių tada gyveno.

Poniai

Česlovai Zukulienei klausimas – o prie ko čia Holokausto aukos? Juk tai niekuo nekaltai nužudyti žmonės. Taip susirinks ten visokio plauko politikieriai daryti politiką, bet ir ten galima mūsų prezidentui pasakyti kalbą atitinkančią šios dienos realijas neišduodant Lietuvos interesų. Manau, kad važiuoti į Maskvą švęsti karo pabaigą , gegužės 9 d. būtų labai blogas ženklas. Bet šito vizito į Izraelį, nesugretinčiau su kažkokiomis tai baimėmis. Jei Lietuva neturės draugiškos politikos su Izraeliu, kuri labai didelę įtaką turi JAV, manau, Lietuvos politikoje, būtų visiška trumparegystė.

Žodžio laisvė...

Kas su kuo draugauja yra labai svarbu.Pasakyk kas tavo draugas ,pasakysiu kas esi pats.Izraelis neatidavė „mėsininko” Dušanskio Lietuvai.Todėl,kad į Izraelį suvažiavo daug tokių „mėsininkų”,ten yra daugybė buvusių NKVD-istų,KGB-istų,stalinistų. Kol židija neatsiprašys Lietuvos ir Lietuvių Tautos už lietuvių holokaustą,tol negalėsim už vieno stalo minėti svarbių data ir svarbių įvykių.Žydų holokaustas negali būti svarbesnis už lietuvių holokaustą.Lietuvių kaulai dūlėja Sibiro platybėse ir ko ne po kiekvienų krūmu pačioje Lietuvoje.Kiekvieno žmogaus gyvybė yra labai svarbi,bet negali būti vieno svarbesnė už kito gyvybę.Ir dar.Ar tikrai visi Lietuvos žydai buvo sušaudyti.Daug jų pabėgo iš getų ir lietuviams padedant,kurie susijungė į raudonųjų partizanų būrius,o veliau ,kas blogiausia, ėjo po kaimus plėšdami,grobdami, žudydami,degindami ištisus kaimus(Kaniukai ir kt).Dėkim ant svarstyklių viską.Kažin kuri svarstyklių lėkštė nusvers labiau.Izraelio draugystė su… Skaityti daugiau »

Ponai

apie ką kalbame? Ar apie nekaltai nužudytus vaikus, senelius, moteris? Kuo jie dėti? Juk tai buvo tautos genocidas visame pasaulyje. Manau tik Lietuvos priešas labai nori supjudyti lietuvius su visu pasauliu, o po to plikomis rankomis pasmaugti. Supjudė mus jau viduje, tai dabar teliko ir pasaulio akyse padaryti „prietrankom” besikabinėjantys, kaip šunys prie „dvėselėnos”. Gėda.

To 17:32

Nemeluok, tu darai labai didelį nusikaltimą šmeiždamas žydus. Jie niekada nevykdė jokio holokausto prieš lietuvių tautą. Gal, kai kurie žmogėnai ir buvo, tarp jų kitataučiai ir lietuvaičiai, kgb ir nkvd parankiniai, bet tai buvo sovietinio režimo dariniai. Labai paranku apversti viską aukštyn kojomis ir, ale sovietai čia ne prie ko, bet kalti žydai. Skleidi kremlinų propogandą, ne kitaip. Kiek tau už tai moka? Gėda.

>>21:04

,,[Žydai] niekada nevykdė jokio holokausto prieš lietuvių tautą”. O LIETUVIAI holokaustą vykdė??? Taigi ir tau gėda. Kiek tau moka? Kokio režimo tu darinys? Kur laki, ten ir lok. Kodėl tavo būda vis dar čia, jei lietuviai tokie pabaisos?

Pinda tu,

zukuliene, kada „bus ir V.Putinas daugybė tų kurie žudė masiškai lietuvius”? Laike ir prote susipainiojus, sakinių skyrybos neišmokusi, kaip dar tu drįsti kur nors rašinėti? Štiš iš čia…

Ar kas minėtų

tą Spirgevičiūtę, ar siektų padaryti kankine, jei tie policininkais apsimetę niekšai būtų ne tarybiniai pogrindininkai, jų tarpe Čeponis? Gal iš viso tai sugalvota istorija, siekiant apjuodyti mūsų didvyrį?

11
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top