Šventieji ir gailestingumas: po pamąstymą kiekvienam mėnesiui

Pradėję naujus metus, pasirūpinkime savo dvasiniu augimu. Galime pasitelkti šventųjų išmintį bei Bažnyčios palydėjimą.

Šiais metais švenčiame Gailestingumo jubiliejų, tad siūlome 12 citatų, kurias kiekvienam mėnesiui atrinko „Catholic link“. Tikimės, kad jos padės geriau suprasti Dievo gailestingumą. Šalia – ir padrąsinimas kiekvieną mėnesį imtis gailestingumo darbų kūnui ir sielai.

Sausis. „Joks darbas neatrodo varginantis ar kankinantis, jei dirbi Šeimininkui, kuris gerai atsilygina, apdovanoja net už šalto vandens stiklinę, paduotą iš meilės Jam“. (Šv. Dominykas Savijo). Gailestingumo darbas kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti.

Vasaris. „Šventieji kaip žvaigždės. Apvaizda laiko jas slaptoje vietoje, kad jos užsinorėję nesušvistų prieš kitas. Tačiau jos visuomet pasirengę dalintis kontempliacijos ramybe vardan gailestingumo darbų, kai tik savo širdyse pajunta Kristaus kvietimą“. (Šv. Antanas Paduvietis). Gailestingumo darbas sielai: abejojančiam patarti.

Kovas. „Lyg nepakaktų visų kitų Jo gailestingumo įrodymų, mūsų Viešpats Jėzus Kristus įsteigė Eucharistiją, kad galėtų nuolat būti arti mūsų. Mes galime suprasti tik tiek, kad jis tai daro vedinas Meilės; jam nieko nereikia, jis nenori būti nuo mūsų atskirtas. Švč. Trejybė pamilo žmogų“. (Šv. Jose Maria Escriva). Gailestingumo darbas kūnui: kalinį sušelpti.

Balandis. „Pasigailėk manęs, Dieve, Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę!“ (Ps 51, 3–4). Gailestingumo darbas sielai: nemokantį pamokyti.

Gegužė. „Marija giliausiai pažino Dievo gailestingumo slėpinį. Ji žino jo kainą, ji žino, koks didis jis yra. Dėl to mes galime vadinti ją Gailestingumo Motina: Mūsų Gailestingumo motina, arba Dieviškojo Gailestingumo motina“. (Šv. Jonas Paulius II). Gailestingumo darbas kūnui: vargšą aprengti.

Birželis. „Bet Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, – jūs gi esate išgelbėti malone“ (Ef 2, 4–5). Gailestingumo darbas sielai: pikta darantį sudrausti.

Liepa. „Dievui nereikia tavo pinigų, bet vargšams reikia. Duok juos vargšui, ir juos gaus Dievas“. (Šv. Augustinas). Gailestingumo darbas kūnui: keleivį priglausti.

Rugpjūtis. „Skleisk savo gailestingumą kitiems, kad nebūtų nei vieno stokojančio tarp tų, kuriuos sutinki, kad nebūtų tokio, kuriam nepadėtum. Nes kokia viltis mums beliktų, jei Dievas atimtų iš mūsų savo Gailestingumą?“ (Šv. Vincentas Paulietis). Gailestingumo darbas kūnui: nuliūdusį paguosti.

Rugsėjis. „Savo artimame matau Jėzų Kristų“. (Šv. Gerardas Majella). Gailestingumo darbas kūnui: ligonį aplankyti.

Spalis. „Gerai žinote, kad mūsų Viešpats nežiūri į mūsų veiksmų didybę, nei į tai, ar sunku juos vykdyti, tačiau į meilę, su kuria mes juos atliekame“. (Šv. Teresė iš Lizjė). Gailestingumo darbas sielai: įžeidimus atleisti ir nuoskaudas nukęsti.

Lapkritis. „Kokia graži tikėjimo tiesa mūsų gyvenimams yra Dievo Gailestingumas! Dievo meilė mums yra tokia didi, tokia gili; tai neišsemiama meilė, kuri visuomet paima mus už rankos ir palaiko mus, pakelia mus ir veda“ (Popiežius Pranciškus). Gailestingumo darbas kūnui: mirusįjį palaidoti.

Gruodis. „Gailestingumas iš tiesų yra Evangelijos žinios šerdis; tai paties Dievo vardas, veidas, kuriuo jis atskleidžia Save Senajame Testamente ir pilnai – Jėzuje Kristuje, įkūnydamas kuriančiąją ir atperkančiąją meilę“. (Popiežius emeritas Benediktas XVI). Gailestingumo darbas sielai: melstis už gyvus ir mirusius.

Tikimės, kad šios citatos padės jums geriau suprasti, kaip priimti ir parodyti Dievo Gailestingumo dovaną. Nepamirškite ir Dievo Gailestingumo vainikėlio!

Vatikano radijas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
8 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
taip, taip

Taip taip : ” 3.3. „…Pasulį valdo suvokimas, visa juo remiasi… pusl. 71 Upanišados”
“ Ligoniui suteik guolį,
trokštantį pagirdyk,
alkaną pasotink,
aklam padėk įžvelgti,
nežinančiam patark –
štai amžinasis įstatymas“ 277 pusl. Upanišados.
„… negeisk svetimo gero” 51 pusl. Upanišados
” sakyk tiesą, elkis dorai…Nevenki mokytis ir mokyti.Nepamiršk pareigų dievams ir protėviams.121 pusl. Upanišados.
Upanišados parašytos iki Kristaus g.
Klausimas – tai kieno tikėjimą Kristus nešė žydams?

Apuokiukas

Jo, įdomios ,,Taip taip” mintys. Visa bėda, kad katalikų bažnyčia moko, kad yra tik ji ir netikėliai. O kuo toliau, tuo labiau į paviršių lenda informacija, kad viskas yra truputį kitaip. Bet maldaknygėje sąžinės sąskaitoje yra punktas ,,Ar neabejojai?”…
P.S. Įdomu, ką į ,,Taip, taip” komentarą atsakytų Letas Palmaitis…

upanišada

upe nešk žodį.

Letas Palmaitis

Pasigendu pamąstymų apie pirmuosius šventuosius, persekiojimo laikų kankinius, kurie atsisakydavo vykdyti privalomą valstybės įstatymą, reikalavusį pagerbti imperatorių pagoniška auka, tuo tapdami „valstybės išdavikais” ir siunčiami į cirkus žvėrims sudraskyti.
Kokia klaida! Kokia klaida! Kokie nepilietiniai „poelgiai”! Jie neskaitė antipopiežiaus ir nežinojo, kad pagonys – irgi D-vo vaikai ir visos religijos (beje, hitlerizmas, stalinizmas ir maoizmas – irgi religijos) yra geros!
Siūlyčiau antipopiežiui oficialiai panaikinti pirmųjų kankinių šventumo statusą.
O taip,taipui atsakysiu, kad krikščionybės esmę sudaro ne geri darbai, bet tikėjimas Išganomąja Kristaus Auka, be Kurios tie darbai beprasmiai. Be to, taip,taipas nežino, kad Kalno pamokslas tik sugriežtina komentuojamą Torą, bet kokios nors naujos („upanišadinės”) esmės nepasako. Mt 5 – 7 įprasminama tik Golgotos šviesoje.

Upanišada

To „Letas Palmaitis” 2016-01-11 17:58, ” …bet kokios nors naujos (“upanišadinės”) esmės nepasako. ” – Nauja yra, tai kas parašyta vėliau Upanišadų kurios parašytos IX-VI a. pr.m.e, kitos IV-III a. pr. m. e. Upanišadose išdėstytas Esmė tai ko Kristus mokė, o Kristaus mokymas atitinka tai kas parašyta „Upanišadose”, pakoreguojant – nesiekti gerovės, atiduoti apsiaustą ir marškinius. Bet ko stebėtis jei Kristus Jahvės tarnas…

apie gailestingumą

Apie Dievo meilę ir gailestingumą Eilutės yra Dievo nurodymai Izraelio vaikams jų kare su priešais: Izaijo knyga 13:16 : „Jų kūdikiai bus sutraiškyti jųjų akyse, jų namai bus išplėšti, jų žmonos išniekintos“ Izaijo knyga 13:18 : „Jų lankai išguldys jaunus vyrus, jiems kūdikių nebus gaila, jie nepaliks gyvų vaikų“ Ozėjio knyga 14 :1 : „ Samarija turės išpirkti savo kaltę, nes ji maištavo prieš savo Dievą.Jie kris nuo kalavijo, jų mažyliai bus sutraiškyti ir jų nėščios moterys perskrostos“ Pakartotino Įstatymo knyga 2:32-34, 3 :3-7, 7 :1-2 Apie Viešpaties angelo atliekamą masinę žmogžudystę Antroji Karalių knyga 19:35 : „Tą pačią naktį Viešpats angelas . atėjęs į asirų stovyklą, užmušė šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius vyrų. Išaušus rytui, žiūri, visur guli lavonai.“ Antroji… Skaityti daugiau »

apie  žmonių valgymą

Izajo knyga 49 : 25-26
„25 Šitaip VIEŠPATS atsako : …Priversiu tavo engėjus maitintis savo pačių kūnu, pasigers jie savo pačių krauju kaip saldžiu vynu…“

Kunigų knyga 26 : 29
„29 Valgysite kūnus savo sūnų, valgysite kūnus ir savo dukterų“

Klausimas kam bažnyčioje į burną kiša neaišku ką kiša ir sako kad tai Kristaus kūnas? Pratina prie žmogiavalgystės? Nuo vaikystės šlykšėjaus ir šlykščiuosi iki šiolei numirėlio valgymu.

labai keista...

kodėl Gailestingumo metais nerasta vietos vienam svarbiausių gerų darbų sielai – klystantį pamokyti?..

8
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top