Tautininkų sąjungos suvažiavimas susigrąžino istorinį pavadinimą ir išsirinko naują vadovybę – pirmininku tapo signataras Audrius Rudys (papildyta)

Šeštadienį, gruodžio 19 d., Vilniuje įvyko Tautininkų sąjungos suvažiavimas, kuriame buvo susigrąžintas istorinis, Antano Smetonos laikų pavadinimas – Lietuvių tautininkų sąjunga, priimtos rezoliucijas svarbiais Tautos ir Valstybės gyvenimo klausimais ir išrinkta nauja sąjungos vadovybė: pirmininkas, Taryba, Etikos bei Kontrolės komisijos.

Naujuoju partijos pirmininku išrinktas Nepriklausomybės akto signataras, ekonomikos mokslų daktaras Audrius Rudys (iš 162 balsavusių suvažiavimo dalyvių už jį pasisakė 120). Į partijos pirmininko postą kandidatavo ir buvęs „Klaipėdos naftos“ direktorius Petras Pareigis bei Užupio Respublikos premjeras Sakalas Gorodeckis. Dar trys kandidatai – buvęs partijos pirmininkas Julius Panka, politologas Marius Kundrotas ir žurnalistas Ričardas Čekutis – atsiėmė savo kandidatūras A. Rudžio naudai dar prieš suvažiavimą.

Suvažiavime buvo patvirtintos ir pagrindinės TS programos tezės, su kuriomis Tautininkų Sąjunga dalyvaus 2016 metų Seimo rinkimuose, du kreipimaisi – „Dėl Lietuvos neveiklumo po skandalingo Europos žmogaus teisių teismo sprendimo“ bei „Nepriklausomybė, saugumas, ateitis“ ir rezoliucija „Dėl svarbiausių iššūkių ir uždavinių Lietuvoje“.

Skelbiame visą rezoliucijos tekstą:

Lietuvių tauta nyksta, kiekvienais metais mes prarandame vis daugiau savo tautiečių, dalis jų prarandama dėl emigracijos, dalis – dėl aukšto mirtingumo ir žemo gimstamumo lygio. Mokslininkų prognozės negailestingos – visai realu, kad nepraeis nė 100 metų ir mūsų Tautą ištiks prūsų tautos likimas, liksime tik istorijos vadovėliuose. Todėl Tautininkų Sąjunga sako – dabar arba niekada! Jei šiandien nebus imtasi realių žingsnių, rytoj bus per vėlu. Tautininkų Sąjunga, susirinkusi į trečiąjį Suvažiavimą nuo atsikūrimo, įvardija svarbiausius iššūkius ir uždavinius įvairiose Tautos ir Valstybės gyvenimo srityse.

1. Savastis ir savarankiškumas. Stiprinsime Lietuvos valstybingumą ir jos gynybines galias, taip pat pilietinę savigyną, priešinsimės bet kokiems siekiams iš Rytų ar Vakarų paveržti mūsų Valstybės suverenumą ir teritorinį vientisumą. Ginsime Lietuvos žemę ir išskirtinę jos piliečių teisę šią žemę valdyti, plėtosime Valstybės ir jos piliečių ūkines galias. Priešinsimės bet kokiems siekiams prieš tautos valią į mūsų šalį įvežti migrantus ir sieksime susigrąžinti iš mūsų šalies išstumtus tautiečius.

2. Kalba ir kultūra. Tautinis tapatumas, brandi savimonė, dvasinė kūryba – Valstybės gyvasties šaltinis ir geriausia jos saugumo strategija. Nuosekliai tęsime darbus valstybinės kalbos ir jos tarmių puoselėjimo, tautinės kultūros tąsos ir turtinimo baruose. Išsaugosime valstybinę kalbą ir plėsime jos vartojimo sferą. Lietuvos piliečių dokumentai, gyvenviečių, upių ir gatvių pavadinimai privalo būti rašomi tik lietuvių kalba be jokių išimčių. Švietimo įstaigose ugdymo procesas privalo vykti tik valstybine kalba išskyrus užsienio kalbų ir tautinių bendrijų mokinių gimtosios kalbos pamokas.

3. Piliečių valdžia ir teisingumas. Skatinsime dalyvaujamąją ir tiesioginę demokratiją, kurioje piliečiai galėtų patys spręsti Valstybės, o per tai – ir savo likimą. Stiprinsime socialinį solidarumą atitinkamai kurdami valstybės mokesčių, išmokų ir paramos politiką. Sustabdysime naujo socialinio modelio reformas, kurios kenktų darbuotojų ir darbdavių interesams.

4. Šeima ir dora. Suteiksime realią valstybės paramą socialiai atsakingoms, vaikus auginančioms šeimoms. Tobulindami mokesčių lengvatas, plėtodami darželių tinklą, įgyvendindami būsto programas ir kitas priemones sieksime, kad vaikų auginimas Lietuvoje taptų ne sunkumu ar problema, o prestižu ir siekiamybe. Valstybės įstatymai, kultūros ir švietimo politika turi skatinti dorą ir jos ugdymą. Vartotojiškumo, savanaudiškumo, ištvirkimo, smurto propagavimui turi būti užkirstas kelias.

Kviečiame jungtis visus Lietuvos piliečius, visas politines ir visuomenines jėgas, kurios suvokia grėsmes, kylančias mūsų Tautos išlikimui ir pritaria šiems įvardytiems uždaviniams. Susivienykime vardan Lietuvos ir siekdami šių tikslų aktyviai dalyvaukime artėjančiuose Seimo rinkimuose kartu!

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
28 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
mano supratimu,

galetu susijungti visos padorumo ir Tautos islikimo siekiancios partijos- juk tik VIENYBEJE yra jega! tautininkai, respublikonai, Lietuvos sarasas, Birzelio 3 gr. ir t.t. Su tokia jega ateiti i Seima, vadinasi kazka pakeisti tautos labui. Dabar gi – issiskalde, atskiri, nors shukiai panasus.

Foxas

Deklaracija daili, o kaip su realiais darbais?
Ar tautininkai ir toliau rems ir palaikys burokevičiaus pavaduotoją partškoloje? Ar ir toliau tautininkai choru giedos koncervų patriarxo giemelę, jog daša polikarpova tai Lietuvos dalia?
Jeigu taip, tuomet ta daili deklaracija yra skatiko nevertas eilinis rinkimų piaras.

Foxas - "jėgai"

Vienybė ir kiekybė be kokybės nėra tapatūs reiškiniai.
Vieningi aferistai, vieningi mulkiai, vieningi parsidavėliai, …
Su tokia vieninga kompanija tik vieningai į pelkę.
Beje, jau kuris laikas pastebiu bandant aktyviai piršti taip vadinamus respublikonus ir jų vaduką.
Protiškai sveiki biržiečiai apie dabartinį merą pasiteiravus elgiasi gana vieningai keistai- arba raukosi ir spjaudosi, arba pradeda keiktis.
Neteko sutikti biržiečio kuris nors vieną geresnį žodį apie tūlą merą būtų pasakęs.
(Aišku, kažkiek esu subjektyvus. Su Biržų alkašais ir debilais nebendravau.
Neturiu tuose sluoksniuose pažįstamų.)

Jeigu bus įgyvendinta až už

Ką darysim, kai nuversim užsienio kolaborantų valdžią? 2012-10-12 Išlaisvinimo armijos „Už Lietuvą Lietuvoje” tautininkų rinktinės Radviliškio apygardos vadas „Aitvaras” R.Čekutis paprastais žodžiais paaiškina ką darys. 1. Nuo valdiškų ėdžių išvaikysim visus šiandien riebiai šeriamus dykaduonius. Dabar gi prikurta tiek visokiausių valdiškų kontorų, kad tik jas skaičiuodams greitai pameti skaičių ir gali kuoktelėti. Kontoras sukūrė biudžetiniai partiniai, idant ten sutupdytų savo draugelius ir gimines. 2. Visi valdiško pinigo vagys, turto grobstytojai, aferistai ir kitokie „lėšų įsisavintojai“ likusį jų niekingą gyvenimą praleis kaliūzėje. Bet ten bus susodinti ne kortom lošti, o dirbti visuomenei naudingą darbą – po sargybos priežiūra tvarkys prišiukšlintą Lietuvą, miškuose ir paežerėse rinks stribvaikių paliktą mėšlą, šluos ir lopys kelius, žodžiu, dykai po laukus nebindzinės. Už darbą anie žulikai… Skaityti daugiau »

stasys

Tai ką deklaruoja Rudys gražiai skamba ir puikiai tinka ateinantiems rinkimams ..bet tokiam kaip stasiui tai nieko nereiškia, kalbos kurios nėra paremtos savo išsakytos nuomonės analize ..tėra tik kalbos , kas gali reikšti kad ateityje jos ir liks kalbomis .Pasakyti, padaryti ir pasverti ,..štai tie veiksmai kurie gera politika skiria nuo populisto .. Todėl mane labiau domintu ką Rudys , turėdamas ekonomisto išsilavinimą, galvoja apie Euro nauda Lietuvai,… praėjus pusantrų metų po šiame tinklalapyje publikuoto savo str. ta tema.Laiko prabėgo pakankamai pirmai nuomonei susidaryti .

įtarimas, kad KGB užvaldė ir tą partiją

na tik pagirti reikia ruskelių spec.tarnybas – profesionaliai veikia.

Mix

Skaitau į lietuvių kalbą išverstą vokiečių publicistės ir vertėjos Gabriele Kuby knygą „Gender revoliucija ” Buldozerinis reliatyvizmas. Verta paskaityti. Ir šiam baisiam perversmui Lietuvoje, kol dar nevisiškai pavėluota, reikia priešintis dar likusiais įmanomais būdais.

Jascha H.

žvelgiu į buvusius savo studentus istorikus vidutiniokus Panką bei Kundrotą ir liūdna: apsiskelbė tautininkais, bet tautininkų ideologijos nesupranta ir nežino, jau nekalbant apie jos adaptavimą XXI a. pr.; smukdo reikšmingą Lietuvos politinę jėgą, jos vardą ir autoritetą. Kaip paaiškinti, kad p. Rudys apie dvidešimt metų buvo darbavosi vadovavosi socialdemokratu verybėmis ir principais, gynė jų intereus Seime ir Vilniaus m. taryboje, o dabar prieš penketą metelių pavarytas iš ten staiga patapo ne tik eiliniu tautininku, bet net tautininkų vadu: reiškia lyderiu ir ideologu???? Beviltiška. Tai rodo lietuvių tautininkų visišką moralinį bankrotą. Ir atvedė į jį kokie išorės priešai, bet patys buvę vietiniai vadukai. P.S. Prajuokino, p. naujojo vado interviu: kažkas tarp naftalininio pensininko paverkšlenimų ir tarybinių laikų eilinio valdininko pamąstymų virtuvės… Skaityti daugiau »

Jaška,

o aš tikiu, tikiu.

> Jascha H.  2015-12-20 20:01

Bet vis tik pripaistėte. Argi, jeigu politikas yra socialdemokratinių pažiūrų, jis turi būti kosmopolitas ar netgi globalistas? Pagrįskite, jog tautinis patriotizmas niekaip nesiderina su socialdemokratija, užuot rašinėjęs niekalą. Juk vertybės yra ne tik valstybė, tautinė kultūra, bet ir žmonių pakankamai geras materialinis gyvenimas. Kai žmogus skursta, jam tautinė kultūra ir netgi pati valstybė tampa neaktualiais dalykais.

Rinkėjas

Manau, jog TS pasirinko labai gerą variantą, suderindama tautinį patriotizmą ir socialdemokratiją. Balsuosiu ne už kosmopolitinius socialdemokratus(tiksliau, „socialdemokratus”), vedančius Lietuvą į jos valstybingumo sunaikinimą, bet už TAUTINIUS socialdemokratus, siekiančius išsaugoti Lietuvos suverenumą ir jos lietuviškumą.

"rinkėjui" skorachodui

Tamsta labai miklus apsispręsti. Bile pamatėt blizgantį popierėlį ir jau nusprendėt, kad saldainis bus labai skanus. Tokie balsuotojai kaip tamsta, yra blogiau už bezdžionę su granata rankoje.

> "rinkėjui" skorachodui

Ką rinktis, kai šie yra (bent) „blizgantis popierėlis”, o anie – tikrai „šūdinas popierėlis” ir tuo net nesigėdija…

rinkėjui

Niekada neapsigausite jeigu pirmiausiai rinksitės sveiką nuovoką ir orumą. Draugaukite su protu ir atmintimi. Nepasiklaukite vien tuo ką jums rodo ir sako. Pasverkite pagal darbus. Ir dar. Visada ieškokite atsakymų dėl to kas vyksta aplink- o kam tai naudinga?, o kodėl tai vyksta būtent dabar?, o kaip bus finale?, o kas bus jeigu pažadai pasirodys tušti?, o ar yra realių prielaidų pažadų įgyvendinimui?,… Bet pats geriausias klausimas sau, prieš atiduodant savo balsą pirmam sutiktam – ar duočiau savo buto raktus, gatvėje priėjusiam nepažystamam žmogui? Jeigu galvojate, kad duotumėte, tuomet jūsų artimieji labai turėtų susirūpinti dėl tamstos veiksnumo. Jeigu manote, kad bet kam nepažystamam davinėti savo būsto ralktus yra kvaila, vadinasi , jums bus nesunku atsakyti į klausimą – ką ir… Skaityti daugiau »

rinkėjui - rinkis pažįstamą niekšą

skaudu bus, kai nusivilsi.
geriau rinktis jau pažįstamus niekšus: komunistus ir jų šuniukus konservatorius.
būsi bent garantuotas, kad niekas nepagerės.

grybautojams

Jei nepažįsti grybų- neimk jokių. Neprivalgysi, bet liksi gyvas.
Nesigaudai, nebalsuok. Arba nuėjęs prie urnos voetoj kryžiuko ant bele ko, nupiešk palinkėjimą visiems kandidotams. Parodyk ką galvoji apie tokią pasiūlą.
Bet neužsikrauk ant kupros keturiems metams melagių.
Ir neužkrauk savo neišmanymo kitiems.

Stebina aklumas

Mūsų žmonių atmintis savo trumpumu galėtų konkuruoti su žuvų atmintimi. Užteko komunistų partijos veikėjui, kuris dar prieš 15 metų buvo iškilus LLDPistas-ekonimistas, pastaruosius 3 metus pabūti „radikalu” ir dar viena čiabuvių partijėlė užvaldyta. Atsiprašau už apibūdinimą „čiabuvių partijėlė”, bet kaip kitaip ją pavadinsi po tokių rinkimų. Panašūs persivertėliai masina trumpos atminties žmones. Dar reikia iškelti iškasenas, kaip Rolandas Paulauskas, Klumbys, juk jie dabar taip „protingai” šneka. Po tokių rinkimų apima beviltiškumas dėl Lietuvos ateities. Visi mes būsime valdomi socialdemokratų,konservatorių dar keletos priedėlių prie jų. O trumpos atminties „maištininkai” galės kaintinti savo protelius Rudžių ir Paulauskų pasisakymais. Aukštesnio lygio maištininkai galės žavėtis Puteikiu. Nuo kada žmonės žiūrės ne ką kalba, o kas kalba.

Rūpūs miltai!

bla bla bla ta pati mergelė, tik nauja suknelė:
o kur šis socdemas, bankininkas, Valstybės turto fondo generalinis buvo visus tuos 25 metus, kai lietuviai buvo varomi von iš Lietuvos? Dabar jis jau rūpinsis tautos išlikimu? Gal išduotų paslaptį KAIP?

Rūpūs miltai!

„Dėl Lietuvos neveiklumo po skandalingo Europos žmogaus teisių teismo sprendimo“ – kas čia per biesas, gal kas žinote?

hmm..

matyt tautininkams duota užduotis Paksą gelbėti. Juk toks geras rusų draugas, kaip rašė Novaja gazeta.

Pikc

-> „Rupūs miltai”: „Lietuva turės sumokėti 12 tūkstančių eurų kompensaciją stribui Vytautui Vasiliauskui, pokaryje žudžiusiam Lietuvos partizanus. Tai – kompensacija už pasikėsinimą tokį „nusipelniusį“ žmogų nubausti (jis, beje, nė nebuvo nubaustas realia laisvės atėmimo bausme), nes juk okupantams pasipriešinusių Lietuvos partizanų žudymas nėra genocidas, o ir tie partizanai Lietuvos liaudies neatstovavo… Taip nusprendė Europos žmogaus teisių teismas Strasbūre.” (http://alkas.lt/2015/10/23/t-baranauskas-europa-kurios-nenorime-matyti-kodel-ji-gina-stribus-ir-vilioja-islamistus/)

To Rūpūs miltai!       2015-12-21 11:55

Europos Žmogaus Teisių Teismas daugiau nei prieš ketverius metus yra konstatavęs, jog draudimas R.Paksui iki gyvos galvos dalyvauti Seimo rinkimuose yra neproporcingas. Strasbūro teismo sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas pernai paragino Lietuvą priimti Konstitucijos pataisas, kurios leistų R. Paksui dalyvauti parlamento rinkimuose. Dėl galiojančio draudimo Lietuvai pritaikyta vadinamoji „sustiprintos priežiūros procedūra“.
O ar žinote ką nors apie Strasbūro teismo sprendimo įgyvendinimą, kad yra sustiprinta kontrolė ir buvo labai laukiamas šis sprendimas, nes kiekvieną ketvirtį tenka atsiskaityti ką Lietuva daro šiuo klausimu ?
Be abejonės žinote :), bet kadangi TS/LKD sutartinai balsavo prieš arba susilaikė, rašyti nebūtina ar ne ?

Ir pirmyn!

Linkime sekmes!

rupūs miltai

dėkui Pikc.

vperiod

pirmyn tai pirmyn, tik kad traukinio ratai privirinti prie bėgių.
krasota – sredi beguščich
pervych net i otstajuščich
bieg na mieste
obščeprimiriajuščij…

> Stebina aklumas  2015-12-21 9:53

Rašinėjate, lyg būtumėte koks nors burokevičininkas, tomaševskininkas ar bent liberalas – globalistas. Atsikūrusi Lietuvos Tautininkų sąjunga niekad nebuvo ir juo labau šiuo metu nėra jokia „radikalų partija”. Argi siekimas, jog Lietuva būtų politiškai suvereni (vidaus politiką savarankiškai vykdanti) valstybė yra radikalumas?! Argi siekimas išsaugoti lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statusą visoje Lietuvos teritorijoje yra radikalumas?! Argi siekimas, kad Lietuva išliktų dora, kurioje nebūtų vietos savanaudiškumo, ištvirkimo, smurto propagavimui yra radikalumas?!
O apie gerb. A.Rudį, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo signatarą, taip pat neskleiskite melo: jis niekuomet nebuvo komunistas; prieš 15 metų jis buvo ne „iškilus LDDPistas-ekonomistas”, bet LSDP narys, į kurią jis įstojo dar 1991 metais.

Tai kuo gi skiriasi LDDPistai

nuo LSDPistų?
Raudonumu?
Ar neįtikėtinai SUKILUSIU TAUTIŠKUMU?

> Tai kuo gi skiriasi LDDPistai

Koks ten „neįtikėtai sukilęs tautiškumas”? Tautiškumas dar nėra miręs ir jis tikrai daugiau ar mažiau tyliai dar teberusena daugelio lietuvių (neišskiriant ir dalies socialdemokratų!) širdyse. Argi taip sunku patikėti, kad ne visi politikai gali abejingai stebėti Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo erozują?

28
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top