Teisė prievartauti ir pavergti moteris ne musulmones

  • Praėjusį mėnesį Prancūzijoje vienas musulmonas nepilnametei merginai, su kuria bendravo Feisbuke, pasakė: „Aš jus visus sudeginsiu. Perpjausiu jums gerkles. Išprievartausiu tave ir tavo motiną, nes turiu tam teisę“.
  • Mergaitės tėvas, apibūdintas kaip „priblokštas ir piktas“, reaguodamas į terorizmo grėsmes, su kuriomis susidūrė jo šeima ir jis pats, sakė: „Islamas nėra tai, ką [apie jį] girdėjau … Religija yra taika, tolerancija, pagarba… Jau metus gyvename baimėje!“
  • Nuolat pasakojama, kad islamas reiškia taiką; tačiau nesakoma, kad ši taika ateina tik po to, kai visi mėgaujasi buvimo musulmonu „taika“. Iki to laiko, kas pristatoma kaip pastangos paspartinti šį rezultatą, vyksta visiškai priešingi veiksmai: džihadas, arba smurtas islamo labui. Daugelis musulmonų, žinoma, tiesiog nori ramiai gyventi, turėti gerus darbus ir mėgautis šio gyvenimo malonumais. Tačiau kiti, pavyzdžiui, į „taikos religiją“ atsivertę vakariečiai, staiga ir nepaaiškinamai tampa teroristais.
  • Tokie vyrai nuolat cituoja tuos pačius hadisus (Mahometo pamokymus, pamokslus ir pasakojimus – red.) ir Korano eilutes. Pavyzdžiui, 4:3 ir 4:24 eilutėse musulmonams vyrams leidžiama lytiškai santykiauti su tiek moterų, kiek „apima jų teisingos rankos,“ t. y. su tiek moterų, žinoma, ne musulmonių, kiek jie gali paimti į nelaisvę džihado metu.
  • „Prieš išprievartaudamas dvylikametę mergaitę, „Islamo valstybės kovotojas“ neskubėdamas aiškino, kad tai, ką jis ruošiasi daryti, nėra nuodėmė. Kadangi paauglė mergaitė išpažino kitą religiją nei islamas, Koranas ne tik suteikė jam teisę ją išprievartauti – jis tam pritarė ir skatino, tvirtino jis“. [paryškinta] – iš New York Times pranešimo.
  • Vokietijoje kai kurie musulmonai migrantai yra įsitikinę, kad „visos vokiečių moterys skirtos seksui“. Galiausiai per 2016 m. Naujųjų metų šventę Kelne migrantai įkyriai kibo prie tūkstančio moterų.
  • Didžiojoje Britanijoje, kur nuo seno gyvena didelė musulmonų mažuma, tūkstančiai britų mergaičių įvairiuose regionuose buvo užgauliojamos ir prievartaujamos grupėmis „priežiūros gaujų“, kurias sudarė daugiausia musulmonai, matyt, manantys, kad tai yra jų islamo teisė. Viena išprievartavimo auka sakė: „Vyrai, kurie man tai padarė, nesigaili. Jie man sakė, kad tai, ką jie darė, jų kultūroje yra gerai“.
  • Atskiroje byloje kitas už išprievartavimą nuteistas musulmonas Didžiosios Britanijos teismui teigė, kad dalijimasis ne musulmonėmis merginomis seksui „yra Somalio kultūros dalis“ ir „religinis reikalavimas“.
  • Nežmoniškas elgesys su ne musulmonėmis moterimis ir vaikais bei jų seksualinis žeminimas, kurį vykdo musulmonai vyrai, manantys, kad tai yra jų „teisė“, yra dar vienas „egzotiškumas“, kurį Vakarai turėtų priimti ant daugiakultūriškumo altoriaus.

Praėjusį mėnesį Prancūzijoje vienas musulmonas nepilnametei merginai, su kuria bendravo Feisbuke, pasakė : „Aš jus visus sudeginsiu. Perpjausiu jums gerkles. Išprievartausiu tave ir tavo motiną, nes turiu tam teisę“.

Kai ji atsisakė už jo tekėti, jis ėmė grasinti jai ir jos šeimai dar griežčiau – kartą parašė: „Netrukus perpjausime jums gerkles ir su jūsų galvomis žaisime futbolą“. Prie šio pranešimo buvo pridėtas vaizdo įrašas, kuriame rodoma galvos nukirtimo scena.

Remiantis Prancūzijos pranešime nurodytu vardu, vėliau suimtas Fabio Kalifano (Fabio Califano), atrodo, buvo atsivertęs į islamą.

Mergaitės tėvas, apibūdintas kaip „priblokštas ir piktas,“ reaguodamas į terorizmo grėsmes, su kuriomis susidūrė jo šeima ir jis pats, sakė: „Islamas nėra tai, ką [apie jį] girdėjau … Religija yra taika, tolerancija, pagarba… Jau metus gyvename baimėje!“

Nuolat pasakojama, kad islamas reiškia taiką; tačiau nesakoma, kad ši taika ateina tik po to, kai visi mėgaujasi buvimo musulmonu „taika“. Iki to laiko, kas pristatoma kaip pastangos paspartinti šį rezultatą, vyksta visiškai priešingi veiksmai: džihadas, arba smurtas islamo labui. Daugelis musulmonų, žinoma, tiesiog nori ramiai gyventi, turėti gerus darbus ir mėgautis šio gyvenimo palaima. Tačiau kiti, pavyzdžiui, į „taikos religiją“ atsivertę vakariečiai, staiga ir nepaaiškinamai tampa teroristais.

Deja, tokie teiginiai kaip „mes jums perpjausime gerkles ir žaisime futbolą jūsų galvomis” skamba per amžius. Pavyzdžiui, Mu’izzi, XI a. persų poetas, bandė kurstyti emyrą išžudyti visus krikščionis Artimuosiuose Rytuose:

Dėl arabų religijos privalai, o ghazi (ghazi – musulmonų kovotojas prieš ne musulmonus, red.) karaliau, išvalyti Sirijos šalį nuo patriarchų ir vyskupų, išvalyti Rumo [Anatolijos] žemę nuo kunigų ir vienuolių. Turėtumėte nužudyti tuos prakeiktus šunis ir niekingus padarus… Turėtumėte… perpjauti jiems gerkles… Iš frankų galvų dykumoje turėtumėte padaryti polo kamuolius, o iš jų rankų ir kojų – polo lazdas“.

[Hillenbrand, Carole, Turkish Myth and Muslim Symbol: The Battle of Manzikert, Edinburgas: Edinburgh University Press, 2007, 151-152.]

Tačiau Kalifano citatoje išryškėja ši eilutė: „Aš išprievartausiu tave ir tavo motiną, nes turiu teisę tai daryti.“

Svarbu, kad tai ne pirmas kartas, kai musulmonas vyras tvirtina turįs islamo suteiktą „teisę“ pavergti ir prievartauti moteris ne musulmones.

Tokie vyrai nuolat cituoja tuos pačius hadisus ir Korano eilutes. Pavyzdžiui, 4:3 ir 4:24 eilutėse musulmonams vyrams leidžiama lytiškai santykiauti su tiek moterų, kiek „ apima jų teisingos rankos“, t. y. su tiek moterų, žinoma, ne musulmonių, kiek jie gali paimti į nelaisvę džihado metu:

Koranas 4:3: „Ir jei bijote, kad negalėsite elgtis teisingai našlaičių atžvilgiu, tuomet veskite tokias moteris, kurios jums atrodo geros, dvi, tris ar keturias; bet jei bijote, kad nesugebėsite įvykdyti teisingumo (tarp jų), tuomet (veskite) tik vieną arba tą, ką apima jūsų teisingos rankos; tai yra tinkamesnis būdas, kad nenukryptumėte nuo teisingo kelio.” [Šakiro vertimas].

Koranas 4:24: „Ir visos ištekėjusios moterys, išskyrus tas, kurias apglėbia jūsų teisingos rankos, (tai) Alacho įsakymas jums, ir teisėtos jums yra (visos moterys) be tų, su sąlyga, kad jūs ieškote (jų) turėdami savo nuosavybę, imdami (jas) į santuoką, neištvirkaudami. Tada, kalbant apie tas, iš kurių turite naudos, duokite joms jų dalį, kaip paskirta; ir nėra jokios jūsų kaltės dėl to, dėl ko jūs tarpusavyje susitarsite po to, kas paskirta; tikrai Allahas yra žinantis, išmintingas“. [Šakiro vertimas].

Korane vartojama čia aptarta kalba, kuria tokios moterys pristatomos kaip daiktai, o ne asmenys. Išvertus pažodžiui, Korano 4:3 leidžia musulmonams poruotis su „tuo“, o ne su tomis, kurias „jūsų teisingos rankos apglėbia,“ kaip užfiksuota Šakiro vertime:

bet jei bijote, kad nesugebėsite įvykdyti teisingumo (tarp jų), tuomet (veskite) tik vieną arba tą, ką apima jūsų teisingos rankos (Koranas 4:3).

(Daugiau musulmonų šventraščių, kuriuose propaguojama sekso vergija, rasite čia ir čia.)

Kad suprastumėte, kaip tokie šventraščiai ir terminologija paveikia džihadistų mąstyseną, panagrinėkite šias ištraukas iš New York Times pranešimo „ISIS puoselėja prievartavimo teologiją“:

Prieš išprievartaudamas dvylikametę mergaitę, „Islamo valstybės kovotojas“ neskubėdamas aiškino, kad tai, ką ruošiasi daryti, nėra nuodėmė. Kadangi ankstyvosios paauglystės amžiaus mergaitė išpažino kitą religiją nei islamas, Koranas ne tik suteikė jam teisę ją išprievartauti – jis tam pritarė ir skatino, tvirtino jis.

Jis surišo jai rankas ir neleido kalbėti. Paskui atsiklaupė prie lovos ir, prieš užvirsdamas ant jos, pasimeldė.

Kai viskas baigėsi, jis vėl atsiklaupė melstis, išprievartavimą užbaigdamas religinio atsidavimo veiksmais.

„Vis kartojau jam, kad skauda, prašau liautis”, – sakė mergaitė, kurios kūnas toks smulkus, kad suaugęs žmogus galėtų apglėbti jos liemenį dviem plaštakomis. „Jis man sakė, kad pagal islamą jam leidžiama prievartauti netikintį žmogų. Jis sakė, kad prievartaudamas mane jis artėja prie Dievo,“ – sakė ji interviu būdama šalia savo šeimos čia esančioje pabėgėlių stovykloje, į kurią pabėgo po 11 mėnesių nelaisvės. [paryškinta].

Pranešimas tęsiamas:

Viena 34 metų jazidų moteris, kurią Sirijos Šadadi mieste nusipirko ir ne kartą išprievartavo Saudo Arabijos kovotojas, papasakojo, kad jai sekėsi geriau nei antrai namų vergei – 12 metų mergaitei, kuri, nepaisant stipraus kraujavimo, buvo prievartaujama kelias dienas iš eilės.

„Jis sunaikino jos kūną. Ji buvo smarkiai užkrėsta. Kovotojas vis ateidavo ir klausdavo manęs: „Kodėl ji taip smirda?“. O aš atsakiau, kad viduje jai infekcija, turite ja pasirūpinti,“ – pasakojo moteris.

Jis nekreipė dėmesio į mergaitės agoniją ir tęsė maldos ritualą prieš ir po vaiko prievartavimo.

„Aš jam pasakiau: „Ji tik maža mergaitė“, – prisiminė vyresnė moteris. „O jis atsakė: „Ne, ji nėra maža mergaitė. Ji vergė. Ir ji puikiai žino, kaip užsiimti seksu“.

„Ir tai, kad užsiimu seksu su ja, patinka Dievui,“ – sakė jis.

Nors didžioji žiniasklaida ir žinovai tvirtina, kad tokie įsitikinimai „neturi nieko bendra su islamu“, apskritai jais persisunkusi musulmonų visuomenė. Nors galima manyti, kad tokie įsitikinimai būdingi tik ISIS ir kitiems fanatiškiems džihadistams, įrodymai pabrėžtinai rodo priešingai.

Pavyzdžiui, Pakistane tris krikščiones merginas, po ilgos darbo dienos ėjusias namo, užkalbino keturi „turtingi ir girti“ musulmonai automobilyje – vargu ar kandidatai į ISIS narius. Jie „netinkamai elgėsi“, šūkavo „įkyrius ir nepadorius komentarus“ ir įkalbinėjo merginas sėsti į jų automobilį „pasivažinėti ir pasilinksminti“. Kai merginos atsisakė „kvietimo“ ir pridūrė, kad yra „pamaldžios krikščionės ir nepraktikuoja nesantuokinio sekso“, vyrai įsiuto ir pradėjo merginas persekioti. „Kaip jūs drįstate nuo mūsų bėgti,“ – šaukė jie. „Krikščionių merginos skirtos tik vienam dalykui – musulmonų vyrų malonumui“. Tada vyrai automobiliu rėžėsi į tris merginas, vieną jų nužudydami, o kitas dvi sunkiai sužeisdami.

Atskiro incidento metu žmogaus teisių aktyvistas, kalbėdamas apie kito musulmono išprievartautą devynerių metų krikščionių mergaitę, atskleidė, kad

„Tokių incidentų pasitaiko dažnai. Krikščionės mergaitės laikomos prekėmis, kurias laisvalaikiu galima gadinti. Užgaulioti jas yra teisė. Pagal bendruomenės mentalitetą, tai net nėra nusikaltimas. Musulmonai jas laiko karo grobiu“. [paryškinta].

Visai neseniai, 2023 m. birželio 3 d., paskelbtame pranešime išsamiai aprašomos kančios, kurias Pakistane patiria daugelis induistų, laikomų „bedieviais,“ ir cituojami kai kurie iš jų, pabėgusieji:

„Pakistane nėra skirtumo tarp mėsos ir moterų…. Jei būtume pasilikę, mūsų moterys būtų buvusios sudraskytos į gabalus“.

Kadaise būdingas trečiojo pasaulio šalims, pavyzdžiui, Pakistanui ir ISIS kontroliuojamoms teritorijoms, „bedievių“ moterų gydymas ir seksualinis išnaudojimas vis dažniau tampa įprastu reiškiniu Vakaruose.

Vokietijoje kai kurie musulmonai migrantai yra įsitikinę, kad „visos vokiečių moterys yra skirtos seksui“. Taigi per 2016 m. Naujųjų metų šventę Kelne migrantai įkyriai kibo prie tūkstančio moterų.

Didžiojoje Britanijoje, kur nuo seno gyvena didelė musulmonų mažuma, tūkstančiai britų mergaičių įvairiuose regionuose buvo užgauliojamos ir prievartaujamos grupėmis „priežiūros gaujų“, kurias sudarė daugiausia musulmonai, matyt, manantys, kad tai yra jų islamo teisė. Viena išprievartavimo auka sakė:

„Vyrai, kurie man tai padarė, nesigaili. Jie man sakydavo, kad tai, ką jie daro, jų kultūroje yra gerai“.

Vienas Didžiosios Britanijos musulmonų imamas prisipažino, kad musulmonai vyrai mokomi, jog moterys yra „antrarūšės pilietės, šiek tiek daugiau nei asmeniniai daiktai ar turtas, kuriam jie turi absoliučią valdžią“, ir kad imamai skelbia doktriną, „pagal kurią menkinamos visos moterys, o baltosios [t. y. ne musulmonės] vertinamos su ypatinga panieka”.

Atskiroje byloje kitas už išprievartavimą nuteistas musulmonas Didžiosios Britanijos teismui teigė, kad dalijimasis ne musulmonėmis merginomis seksui „yra Somalio kultūros dalis“ ir „religinis reikalavimas“.

Nesvarbu, ar „pamaldūs“ musulmonai tai laiko „religiniu reikalavimu“ (kaip ISIS prievartautojas sakė savo dvylikametei aukai), ar Pakistano (Azijos), Somalio (Afrikos) ar „atsivertusių prancūzų“ islamo kultūros dalimi, nežmoniškas elgesys su ne musulmonėmis moterimis ir vaikais bei jų seksualinis žeminimas, kurį vykdo musulmonų vyrai, laikantys tai savo „teise“, yra dar vienas „egzotiškumas“, kurią, matyt, Vakarai turės priimti ant daugiakultūriškumo altoriaus.

Šaltinis: gatestoneinstitute.org

4 9 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Faktas

Šlykšti propaganda.

Jules

Lietuvos liberalios moteriškaitės, ypač dezi LRT gražuolės, irgi mano, kad jie turi tam teisę – lietuvių vyrai niekam tikę lox’ai. Rašo projektus „Lietuva 2050” – Lietuva be lietuvių vyrų. Viena koncierva labai džiaugiasi, kad pagal tuos planus pagaliau mūsų nebeliks. Lietuviai vyrai pasauliui nereikalingi.

toks

toks gamtos dėsnis- išlieka stipriausi ir išliks islamistai, nes Koranas net draugystės netoleruoja su ne musulmonais, imkit ir skaitykit Korano paskutinę veikiančią sūrą.

blue yellow zov marinie

…ka cia draugaut….mires muslis,geras muslis..

blue yellow zov marinie

…kur tuei lrt izvelgei grazuoliu….o gal miliute su mgb isiziurejai…….Dajos uglia….

Iš esmės

Niekas jų ten neprievartautų,gal vieną kitą,jei tos britės nebūtų pasileidėlės.Jau nuo mažų dienų rengiasi ir elgiasi ,kaip kekšės.Daug maž visas vakarų jaunimas,o ypač anglakalbėse šalyse iškart įstatomas į drugs,sex,alkohol rėmus ir jie taip gyvena,kitaip nemoka,nesupranta.Kas visam tam diriguoja,tvirkina jaunuomenę,kuria pasileidusią visuomenę,sustato feministes į aukštus postus,kurios giną musulmonus nelegalus,prievartautojus plaukiančius į vakarus?Tie musulmonų baltų moterų prievartavimai tik pūvančių iš vidaus vakarų pasekmė.

Pažiūrime ar tai suderinama su Biblija,krikščionišku mokymu

https://youtu.be/zvMMKN7B3mo

Va kas visam tam diriguoja
na va

dar vienas arguments dėl ko privalome išeiti iš es

blue yellow zov marinie

…tu eik ir eik….i rytus.Mes pabusim.Stebesim,kaip tau sekasi.Atgal neik.Laisvas.

na va

o tu nevaikščiojimo neįsivaizduoji?

blue yellow zov marinie

tau galec pavaizduot,bet tu nesuprasi vis vien,tai kam vargt…..surik dakart…ainam is ES…ir tau palengves…Rf medaliu israsys,tikras Rytu sunus isaugo….maladiec,tak derzatj.

Tomas Jakutis

1. Dažnai susiduriu su faktais, kai tikėjimo tiesas ir pagrindinių to tikėjimo knygų išmintį komentuoja menkai su tikėjimu susipažinę asmenys. Tai nerimta.
2. Planas sumaišyti krikščionišką ir musulmonišką kultūras į vieną kokteilį yra velniškas.
Imigracinei politikai turim sakyti NE.

perspėjimas

baltosios, nesitikėkit rimtų santykių su apipjaustytais – apipjaustytas žydas turi vesti žydelką (Tora, biblija), apipjaustytas musulmonas – musulmonę, arba po vedybų nemusulmonė turi priimti islamą, arba vyro išsižadės musulmoniškoji bendruomenė (Koranas, filmas ” Nuostabus amžius”)

Naivuolės

Baltosios,kurios teka už kitarasių,kitataučių viską priims,retai jos turi kokių religinių ar moralinių įsitikinimų.

perspėjimas

baltoji niekada netaps žydelka, tik žydelka gimdo žydelką

perspėjimas

baltosios priėmę islamą privalo nešioti hidžabą ir melstis po kelis kartus per dieną

Gyvas suoprotis

Mokesčiai kaip Vokietijoje? Gerai. Ir pragyvenimo lygis kaip Vokietijoje!

Balsuojam.

18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top