Thomas D. Williams. Kodėl šv. Tomas Akvinietis nepritarė atvirų sienų politikai

Pro Patria

Dr. Thomas D. Williamsas komentuoja šv. Tomo Akviniečio Teologijos sumos skyrių apie valstybės teisę riboti imigraciją pagal atvykėlių kilmės šalį.

Didžiojo viduramžių tyrėjo šv. Tomo Akviniečio įsitikinimu, kiekviena tauta turi teisę nuspręsti, atsižvelgiant į atvykėlių kilmės šalį, kas gali migruoti į jos valstybę, ir vykdyti atitinkamą imigracinę politiką.

Netikėtai šiuolaikiškoje Teologijos sumos ištraukoje Akvinietis pastebi, kad žydų tauta Senojo testamento laikais svetimtaučius atvykėlius priimdavo nevienodai, kadangi jiems artimesni žmonės į bendrąją populiaciją integruodavosi daug greičiau nei svetimšaliai iš tolimesnių kraštų.

Kai kurios žydams priešiškos tautos apskritai nebūdavo priimamos Izraelyje.

Tomo Akviniečio teigimu, Įstatymas „diktavo, kad žydams artimų tautų žmonės“, tokie kaip egiptiečiai ir edomitai, „po trečios kartos būtų priimami į tautos gretas“.

Kitų tautų piliečiams, „su kuriais praeityje turėta priešiškų santykių“, pavyzdžiui, amonitams ir moabitams, „pilietybės nevalia suteikti niekada“.

„Amalekitai, kurie žydų tautai buvo dar labiau priešiški, ir su žydais neturėjo jokių bendruomeninių ar giminystės ryšių, buvo laikomi nuolatiniais ir amžinais priešais“, aiškina Akvinietis.

Jam atrodė protinga svetimšalius vertinti skirtingai, priklausomai nuo jų kultūrinio artumo Izraelio valstybei ir istorinių santykių su žydų tauta.

Dėstydamas savo stebėtinai detalią apžvalgą, Akvinietis išskyrė tris imigrantų tipus, su kuriais tvarkėsi Senojo Testamento laikų Izraelis.

Pirmieji buvo „užsieniečiai, kurie į žydų kraštą įžengdavo kaip keliautojai“, panašiai kaip mūsų laikų svečiai su kelioninėmis vizomis.

Antrieji buvo tie, „kurie į žydų žemes atsikeldavo kaip naujakuriai“, kažkuo primenantys svetimtaučius, galimai turinčius žalią kortą, kurie gyvena valstybės žemėje, tačiau neturi visų pilietybės teikiamų privilegijų.

Trečiasis imigrantų tipas apėmė tuos užsieniečius, kurie siekė „būti visokeriopai priimti į žydų tautą ir perimti jų garbinimo būdą“. Tačiau ir šiuo atveju, kaip pastebi Akvinietis, tvarkantis su pilnai integruotis trokštančiais svetimšaliais, Izraelio valstybė reikalavo tam tikros tvarkos. „Mat niekam pilietybė nebūdavo suteikiama iškart, nes to meto įstatymo reikalauta, kad ji būtų suteikiama tik trečiai ar ketvirtai svetimšalių kartai“.

„To priežastis buvo ta, kad užsieniečiams leidus kištis į tautos reikalus vos patekus į jos gretas“, samprotavo Akvinietis, „gali kilti daug įvairių pavojų, kadangi užsieniečiai savo širdyse vis dar stokotų bendruomeninio gėrio suvokimo, todėl galimai bandytų kaip nors nuskriausti juos priėmusios tautos žmones“.

Kitais žodžiais tariant, Akvinietis mus moko, kad pilnos pilietybės suteikimas reikalauja visiškos imigrantų integracijos – priimančios tautos gyvenimo būdo, kalbos, papročių ir kultūros (o Akviniečio nagrinėtu atveju – ir tikėjimo) perėmimo.

Akviniečio teigimu, prireikia nemažai laiko, kol atvykėlis įsisavina visas tautą liečiančias problemas ir pradeda suvokti jas kaip savo paties. Žmonės, išmanantys savo tautos istoriją ir pakankamai laiko pragyvenę jos apsuptyje, yra geriausiai tinkami dalyvauti sprendimų dėl jos ateities priėmime.

Pavojinga ir neteisinga patikėti valstybės ateitį naujai į ją atvykusių svetimšalių valiai, kadangi jie nepakankamai supranta juos priėmusios tautos poreikius ir rūpesčius.

Spręsdami nūdienos problemas, šiandieniniai politikos formuotojai gali dažnai šio bei to pasimokyti iš šventųjų ir mokslininkų, kurie su analogiškomis bėdomis tvarkėsi dar prieš daugelį amžių.

Akviniečio refleksijos atskleidžia, kad panašios problemos egzistavo jau gilioje praeityje – ištisą tūkstantmetį. Apgalvotas tautų ir kultūrų vertinimas savaime nesuponuoja išankstinių nusistatymų ar nesąžiningos diskriminacijos; kartais jis yra paprasčiausiai teisingas.

Versta iš Catholic Family News

propatria.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top