Už atliktą pilietinę pareigą – teismas

Kaip jau skelbėme, Vytautui Švaniui, referendumo „Tautos valia“ organizavimo Klaipėdos regiono visuomeniniam koordinatoriui, kova už piliečių teisę pareikšti referendume savo valią dar nesibaigė – artimiausiu metu šią teisę jam ir kitiems keturiems parašų rinkikams teks ginti administraciniame teisme.

Skelbiame Vytauto Švanio prašymą Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui suteikti teisinę ir kitokią pagalbą ginant jo ir kitų piliečių konstitucines teises – iš jo aiškėja, kokį teisminį persekiojimą ir dėl ko patiria parašų rinkikai.

* * *

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRUI

Vytauto Švanio,
Referendumo organizavimo Klaipėdos regiono visuomeninio koordinatoriaus

PRAŠYMAS

2014-07-10

Gedminų k.

2014 m liepos 5 d. gavau Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos apylinkės prokuratūros 2014-07-01 raštą Nr.4-3-30106 su pridėtu nutarimu, kad man mano liudijimo ikiteisminiame tyrime pagal BK 173 str. 1 d. pagrindu yra iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal Administracinių teisės pažeidimo kodekso 207(6) str. ir perduota Klaipėdos rajono apylinkės teismui.

Š.m. birželio mėn., dienos neprisimenu, buvau telefonu iškviestas pas Dovilų seniūnijos policijos įgaliotinę pasiaiškinti dėl referendumo „Neesminių trūkumų dėl piliečių parašų pašalinimo lapo“ užpildymo. VRK sukėlė įtarimą, ar nėra suklastotas Paulinos Žemgulienės parašas trūkumų pašalinimo lape. Aš buvau iškviestas todėl, kad užpildžiau ir pasirašiau įrašus rinkusio asmens dalį parašų taisymo lape.

Aš įgaliotinei sąžiningai papasakojau visas man žinomas aplinkybes, susijusias su šio lapo užpildymu. Aš, kaip Klaipėdos apskrities parašų rinkimo referendumui koordinatorius, skirsčiau tiek pirminius parašų rinkimų lapus, tiek trūkumų šalinimo lapus kitiems parašų rinkėjams. Kadangi pirminiame parašų rinkimo lape Paulinos Žemgulienės parašą paėmė Klaipėdos raj. parašų rinkimo koordinatorė Lidija Mažutytė, kuri asmeniškai pažinojo Pauliną Žemgulienę, tai jai aš daviau ir trūkumų pašalinimo lapą, kad pašalintų trūkumą (pirminiame lape neaiškiai buvo įrašytas P.Žemgulienės adresas, todėl parašas buvo išbrokuotas). Trūkumams pašalinti aš kitiems asmenims, parašų rinkėjams, išdalinau kelis šimtus trūkumų šalinimo lapų. Atėjus terminui juos pristatyti į VRK, aš iš parašų rinkėjų surinkau neesminių trūkumų šalinimo lapus ir prieš vežant juos į Vilnių, į VRK, jau naktį pastebėjau, kad Lidija Mažutytė, kaip trūkumų šalintoja, neužpildė apatinės lapo dalies.

Aš susisiekiau su L.Mažutyte, kuri užtikrino, kad su neesminiu trūkumų lapu yra viskas gerai: ji pati paėmė parašą ir pati P.Žemgulienė savo ranka pasirašė parašų taisymo lapą. Aš užpildžiau apatinę „įrašus rinkusio asmens“ lapo dalį, nes betarpiškai pats dalyvavau šio ir kitų įrašų rinkime, įrašydamas savo duomenis ir pats pasirašydamas, nes, viena, neturėjau jokio pagrindo netikėti L. Mažutytės žodžiais ir jos sąžiningumu, antra, negalėjau, neturėjau jokios teisės pažeisti P. Žemgulienės pilietines, konstitucinės teisės pareikšti savo valią dėl pilietinės iniciatyvos-referendumo. Jį tą valią išreiškė pasirašydama du kartus: pirminiame lape ir parašų taisymo lape. Negalėjau jos valios išmesti į šiukšlių dėžę.

Mano parodymai policijoje sutapo su Paulinos Žemgulienės, kuri patvirtino, kad pati, savo ranka, pasirašė tiek pirminiame, tiek trūkumų taisymo lape, tiek su Lidijos Mažutytės apklausų parodymais.

Prokuratūros nutarime aš esu kaltinimas tuo, kad aš už Pauliną Žemgulienę užpildžiau reikalingus duomenis trūkumų taisymo lape, nors aš to tikrai nedariau (tą patvirtina ir L.Mažutytės, ir P.Žemgulienės parodymai, tą patvirtintų ir rašysenos ekspertizė), bei tuo, kad užpildžiau ir pasirašiau lapą kaip trūkumus šalinęs asmuo. Pagal šiuos kaltinimus man iškelta administracinė teisės pažeidimų byla pagal 207(6) str. „Referendumo, Piliečių įstatymo leidybos iniciatyvos įstatymuose numatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas.“

Tokius kaltinimus aš laikau tiek teisiškai, tiek morališkai nepagrįstais, net absurdiškais.

Jeigu žiūrėsim formaliai:

1. Referendumo įstatyme yra numatyta, kokie duomenys turi būti pateikti parašų rinkimo lape ir kas juos turi pildyti, bet nėra nurodyta, kokie pažeidimai (negražus, neįskaitomas raštas, rašybos klaidos, neužpildyta grafa, netinkama rašymo priemonė, duomenų įrašymas kito asmens ranka, prievartos pasirašant taikymas, trukdymas pasirašyti, pareikšti savo pilietinę valią, pasirašiusio asmens persekiojimai ir grasinimai, parašų rinkėjų (teisminiai) persekiojimai ir grasinimai ir pan.) yra traktuojami kaip trūkumai, o kokie jau yra nusikaltimas. Kada to nėra, formaliai galima žmogų bausti 1000 Lt bauda už negražų, VRK nepatinkantį raštą (VRK išbrokavo tūkstančius puikiausiai įskaitomų įrašų), nes numatyta įstatyme, kad įrašas turi būti įskaitomas.

2. Referendumo įstatymas kalba apie parašų rinkimo lapų užpildymo reikalavimus, bet tame įstatyme nėra nė žodžio apie reikalavimus „neesminių trūkumų dėl piliečių įrašų pašalinimo lapams“. Tie trūkumų šalinimo lapai yra grynai VRK išradimas ir jokiems netikslumams šiuose neoficialiuose blankuose, kurie net negali būti vadinami dokumentais, nes juos spausdinosi savo printeriais patys parašų rinkėjai, negali būti taikomas Referendumo įstatymas.

3. „Neesminių trūkumų dėl piliečių įrašų pašalinimo lapo“ apatinėje dalyje yra nurodyta, kad ją užpildo įrašus rinkęs asmuo, bet nėra nurodyta, kokius įrašus rinkęs asmuo, ar būtent šio lapo įrašus rinkęs asmuo. Šia prasme aš, kaip koordinatorius, pavedęs P.Mažutytei surasti ir paimti parašą iš P.Žemgulienės, galėčiau būti traktuojamas kaip įrašus rinkęs asmuo. Taigi šia prasme jokio pažeidimo aš nepadariau.

Pažiūrėjus į kaltinimus iš esmės, tai jie aiškiai pažeidžia pagrindinius teisės pagrindus: teisingumo sąžiningumo, protingumo principus. Negali normalioje visuomenėje būti keliamos bylos ir baudžiami žmonės už gerus, visuomenei naudingus, nesavanaudiškus darbus, nedarančius niekam jokios nei materialinės, nei moralinės žalos, kada nepažeidžiamos nei vieno žmogaus, nei žmonių grupės teisės, nesukuriami jokie pavojai ir rizikos (kaip eismo taisyklių pažeidimuose), kada veiksmuose nėra jokių melo, sukčiavimo ar prievartos požymių.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, prašau suteikti man teisinę ir kitokią pagalbą ginant tiek mano, tiek kitų piliečių konstitucines teises.

Ką tik gavau teismo šaukimą. Teismo posėdis dėl šios mano administracinės bylos numatytas liepos 21 d. 15:00 val. Gargžduose, Klaipėdos g.1.

Vytautas Švanys

Referendumo organizavimo Klaipėdos regiono visuomeninis koordinatorius

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Už atliktą pilietinę pareigą – teismas

Vytautui Švaniui, referendumo „Tautos valia“ organizavimo Klaipėdos regiono visuomeniniam koordinatoriui, kova už piliečių teisę pareikšti referendume savo valią dar nesibaigė – artimiausiu metu šią teisę jam ir kitiems keturiems parašų rinkikams teks ginti administraciniuose teismuose.

Skelbiame Vytauto Švanio prašymą Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui suteikti teisinę ir kitokią pagalbą ginant jo ir kitų piliečių konstitucines teises – iš jo aiškėja, kokį teisminį persekiojimą ir dėl ko patiria parašų rinkikai.

* * *

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRUI

Vytauto Švanio,
Referendumo organizavimo Klaipėdos regiono visuomeninio koordinatoriaus

PRAŠYMAS

2014-07-10

Gedminų k.

2014 m liepos 5 d. gavau Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos apylinkės prokuratūros 2014-07-01 raštą Nr.4-3-30106 su pridėtu nutarimu, kad man mano liudijimo ikiteisminiame tyrime pagal BK 173 str. 1 d. pagrindu yra iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal Administracinių teisės pažeidimo kodekso 207(6) str. ir perduota Klaipėdos rajono apylinkės teismui.

Š.m. birželio mėn., dienos neprisimenu, buvau telefonu iškviestas pas Dovilų seniūnijos policijos įgaliotinę pasiaiškinti dėl referendumo „Neesminių trūkumų dėl piliečių parašų pašalinimo lapo“ užpildymo. VRK sukėlė įtarimą, ar nėra suklastotas Paulinos Žemgulienės parašas trūkumų pašalinimo lape. Aš buvau iškviestas todėl, kad užpildžiau ir pasirašiau įrašus rinkusio asmens dalį parašų taisymo lape.

Aš įgaliotinei sąžiningai papasakojau visas man žinomas aplinkybes, susijusias su šio lapo užpildymu. Aš, kaip Klaipėdos apskrities parašų rinkimo referendumui koordinatorius, skirsčiau tiek pirminius parašų rinkimų lapus, tiek trūkumų šalinimo lapus kitiems parašų rinkėjams. Kadangi pirminiame parašų rinkimo lape Paulinos Žemgulienės parašą paėmė Klaipėdos raj. parašų rinkimo koordinatorė Lidija Mažutytė, kuri asmeniškai pažinojo Pauliną Žemgulienę, tai jai aš daviau ir trūkumų pašalinimo lapą, kad pašalintų trūkumą (pirminiame lape neaiškiai buvo įrašytas P.Žemgulienės adresas, todėl parašas buvo išbrokuotas). Trūkumams pašalinti aš kitiems asmenims, parašų rinkėjams, išdalinau kelis šimtus trūkumų šalinimo lapų. Atėjus terminui juos pristatyti į VRK, aš iš parašų rinkėjų surinkau neesminių trūkumų šalinimo lapus ir prieš vežant juos į Vilnių, į VRK, jau naktį pastebėjau, kad Lidija Mažutytė, kaip trūkumų šalintoja, neužpildė apatinės lapo dalies.

Aš susisiekiau su L.Mažutyte, kuri užtikrino, kad su neesminiu trūkumų lapu yra viskas gerai: ji pati paėmė parašą ir pati P.Žemgulienė savo ranka pasirašė parašų taisymo lapą. Aš užpildžiau apatinę „įrašus rinkusio asmens“ lapo dalį, nes betarpiškai pats dalyvavau šio ir kitų įrašų rinkime, įrašydamas savo duomenis ir pats pasirašydamas, nes, viena, neturėjau jokio pagrindo netikėti L. Mažutytės žodžiais ir jos sąžiningumu, antra, negalėjau, neturėjau jokios teisės pažeisti P. Žemgulienės pilietines, konstitucinės teisės pareikšti savo valią dėl pilietinės iniciatyvos-referendumo. Jį tą valią išreiškė pasirašydama du kartus: pirminiame lape ir parašų taisymo lape. Negalėjau jos valios išmesti į šiukšlių dėžę.

Mano parodymai policijoje sutapo su Paulinos Žemgulienės, kuri patvirtino, kad pati, savo ranka, pasirašė tiek pirminiame, tiek trūkumų taisymo lape, tiek su Lidijos Mažutytės apklausų parodymais.

Prokuratūros nutarime aš esu kaltinimas tuo, kad aš už Pauliną Žemgulienę užpildžiau reikalingus duomenis trūkumų taisymo lape, nors aš to tikrai nedariau (tą patvirtina ir L.Mažutytės, ir P.Žemgulienės parodymai, tą patvirtintų ir rašysenos ekspertizė), bei tuo, kad užpildžiau ir pasirašiau lapą kaip trūkumus šalinęs asmuo. Pagal šiuos kaltinimus man iškelta administracinė teisės pažeidimų byla pagal 207(6) str. „Referendumo, Piliečių įstatymo leidybos iniciatyvos įstatymuose numatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas.“

Tokius kaltinimus aš laikau tiek teisiškai, tiek morališkai nepagrįstais, net absurdiškais.

Jeigu žiūrėsim formaliai:

1. Referendumo įstatyme yra numatyta, kokie duomenys turi būti pateikti parašų rinkimo lape ir kas juos turi pildyti, bet nėra nurodyta, kokie pažeidimai (negražus, neįskaitomas raštas, rašybos klaidos, neužpildyta grafa, netinkama rašymo priemonė, duomenų įrašymas kito asmens ranka, prievartos pasirašant taikymas, trukdymas pasirašyti, pareikšti savo pilietinę valią, pasirašiusio asmens persekiojimai ir grasinimai, parašų rinkėjų (teisminiai) persekiojimai ir grasinimai ir pan.) yra traktuojami kaip trūkumai, o kokie jau yra nusikaltimas. Kada to nėra, formaliai galima žmogų bausti 1000 Lt bauda už negražų, VRK nepatinkantį raštą (VRK išbrokavo tūkstančius puikiausiai įskaitomų įrašų), nes numatyta įstatyme, kad įrašas turi būti įskaitomas.

2. Referendumo įstatymas kalba apie parašų rinkimo lapų užpildymo reikalavimus, bet tame įstatyme nėra nė žodžio apie reikalavimus „neesminių trūkumų dėl piliečių įrašų pašalinimo lapams“. Tie trūkumų šalinimo lapai yra grynai VRK išradimas ir jokiems netikslumams šiuose neoficialiuose blankuose, kurie net negali būti vadinami dokumentais, nes juos spausdinosi savo printeriais patys parašų rinkėjai, negali būti taikomas Referendumo įstatymas.

3. „Neesminių trūkumų dėl piliečių įrašų pašalinimo lapo“ apatinėje dalyje yra nurodyta, kad ją užpildo įrašus rinkęs asmuo, bet nėra nurodyta, kokius įrašus rinkęs asmuo, ar būtent šio lapo įrašus rinkęs asmuo. Šia prasme aš, kaip koordinatorius, pavedęs P.Mažutytei surasti ir paimti parašą iš P.Žemgulienės, galėčiau būti traktuojamas kaip įrašus rinkęs asmuo. Taigi šia prasme jokio pažeidimo aš nepadariau.

Pažiūrėjus į kaltinimus iš esmės, tai jie aiškiai pažeidžia pagrindinius teisės pagrindus: teisingumo sąžiningumo, protingumo principus. Negali normalioje visuomenėje būti keliamos bylos ir baudžiami žmonės už gerus, visuomenei naudingus, nesavanaudiškus darbus, nedarančius niekam jokios nei materialinės, nei moralinės žalos, kada nepažeidžiamos nei vieno žmogaus, nei žmonių grupės teisės, nesukuriami jokie pavojai ir rizikos (kaip eismo taisyklių pažeidimuose), kada veiksmuose nėra jokių melo, sukčiavimo ar prievartos požymių.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, prašau suteikti man teisinę ir kitokią pagalbą ginant tiek mano, tiek kitų piliečių konstitucines teises.

Ką tik gavau teismo šaukimą. Teismo posėdis dėl šios mano administracinės bylos numatytas liepos 21 d. 15:00 val. Gargžduose, Klaipėdos g.1.

Vytautas Švanys

Referendumo organizavimo Klaipėdos regiono visuomeninis koordinatorius

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
apie ka vapliojo

paskutiniuose (ir vieninteliuose) debatuose per LNK ponaiciai Simasius ir Sabatauskas – mazdaug taip -kad parasu tikrinimas vyko su prokuraturos ir policijos pagalba (nusikateliu klestejimo etais – jais nebebuvo kam pasirupinti – visi uzsieme parasu rinkeju ir parasu daveju ,,tikrinimais”…, tiksliau – gasdinimu)-kazkokios pasakos, melas. Taigi, patys dave nuoroda ir patys ginasi. Policine valstybe. Pradedant Garliavos mergaite, baigiant Tautos referendumu.

komunistai...

referendumas pasikėsino į būsimą komunistų didelį pelną – užgrobus ir parduodant žemes.
O teisėsauga labai saugo komunistų pasivogtą ir prisiplėštą turtą.

Diktatūra ritasi per Lietuvą

Gal jau laikas būtų ją panaikinti. A ne, žmonės, runkeliai ir visi kiti, kam dar brangi Lietruva?

To komunistai...       2014-07-11 6:53

O aš manau, kad referendumas pasikėsino į konservantų-liberų didelį pelną. Rašote labai įdomiai, suktai, taigi nežinia ką vadinate komunistais…reikia tiksliai įvardinti kas yra kas. Įtariu manipuliaciją žmonių protais :)kad nukreipti į kitą pusę nuo tikrų tautos išdavikų-žemės pardavėjų.

klausimas

O kur Lietuvoje pradingo žmogaus teisių gynėjai? Jeigu jie tyli dėl Švanio ir kitų persekiojimo, ko jie verti? Sarmata. Kodėl tyli seimo nariai Puteikis, Urbšys? Kodėl miega?

Lietuvos eutanazija

Lietuvos valdžia yra paskelbusi KARĄ savo piliečiams, todėl visomis prievartos priemonėmis naikina pilietiškumo apraiškas.Visoki grybauskaitės, landsbergiai, butkevičiai, masiuliai, kubiliai, šimašiai ir t.t. tapo sionistinių globalistų padlaižiais ir tarnauja tik Lietuvos naikintojams.

Dzūkija

To komunistai… 2014-07-11 6:53
Vadinkime daiktus ir reiškinius tikraisiais vardais…Vagis yra VAGIS…Melagis yra MELAGIS…Tokių yra visose partijose ir ne partijose…Beje,prieš referendumą labiausiai agitavo konservatoriai…

aušrinė

žemiau pulti nebėra kur…kada valdžiažmogiai nustos vaidinti ,,teisinę, demokratinę valstybę”?

to :klausimas

Klausiat, kur pradingo Lietuvos teisių gynėjai? O,ar tokie buvo Lietuvoje? Kada Jus juos matėte? Gal prieš ar po gegužės 17d pogromo?Kas ginė gvoltu klykiančią mergaitę? Kokie Vaiko teisių gynėjai?Kas ginė apspjaudomą, niekinamą teisėją Venckienę?Tik paprasti žmonės, kurie buvo tampomi po kiemą , o dabar po teismus.Sakot tyli Puteikis, Urbšys… Tai , kad visi tyli .Ne tik Urbšys, kėlęs ranką už 12 sek filmą, bet ir tie, kurie to filmo nematė …. Žodžiai „Garliava”, „mergaitė”, „Venckienė” tapo be tabu.Treti metai , kaip pradangintas kažkokio dėdės įsakymu vaikas,jau girdime, kad jo ir gyvo nėra, o tie, atsiprašant, žmogaus teisių gynėjai tyli…Tad ką bekalbėti apie „kažkokio” referendumo „pažeidėjus”.Iškedens juos taip , kad daugiau net ištarti žodį „referendumas” nenorės.

Diktatūra siautėja

šeimose,darbovietėse,bendruomenėse.Tai ir vidinės kultūros problema.

Taigi

Tai kodėl visuomeninės organizacijos prie seimo nerengia protesto akcijų.

Taigi to 11:04

Nenusibodo apie tą aferistų šeimą kalbėti? Valdžia jums durneliams ir pametėjo tą sukurtos pedofilijos kaulą, kad tikroms problemoms spręsti laiko neturėtumėte.

to taigi

konserve varyk i Delfi,o tai tata uzpyks:D

> to :klausimas

Ka- net Urbsys balsavo pries Venckiene??? Negaliu patiketi! Tai butu ziauriau, nei ziauru. Ar tiksliai zinote ta fakta apie ta Urbsio balsavima?

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top