V.Gailius atsako M.Laurinkui ir G.Grinai: Prezidentė pati pripažino, kad kėlė neteisėtus reikalavimus

Vakar, rugsėjo 23-iąją, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pritarė Vilniaus apygardos administracinio teismo išvadoms, jog Vitalijaus Gailiaus atleidimas iš FNTT vadovo pareigų buvo neteisėtas. Pilietinio portalo Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė iš karto po teismo sprendimo pakalbino buvusį FNTT vadovą, dabartinį Seimo narį Vitalijų Gailių.

Pasveikintas Tiesos sambūrio vardu dabartinis Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas V.Gailius sakė: „Pasveikinkime vieni kitus. To pasiekėme visi kartu. Dabar, tikėkimės, teisingumo Lietuvoje bus daugiau. Nesileisdami į sprendimo detales, galime tiesiog sakyti: visi kartu pasiekėme daugiau teisingumo. Ir pareigūnai, tikėkimės, turės daugiau drąsos vadovautis įstatymais, o ne korumpuotų viršininkų nurodymais, ir sugebės jiems pasipriešinti.“

Mečys Laurinkus Jus, pasisakiusį apie nusikalstamas struktūras VSD, kone tiesiogiai apkaltino šmeižtu, o šiandien ir kai kurie Jūsų kolegos Seime pakartojo jo teiginius, jog Jūs kalbate apie VSD nusikaltimus, nusikalstamas gaujas, bet įrodymų nepateikiate. Kaip vertinate tokius Jums metamus kaltinimus?

Tiriant nusikaltimus man yra likęs vienintelis įrankis – pranešti apie juos tiems, kurie turi pareigą tirti. Ir aš esu pranešęs apie šiuos nusikaltimus Generalinei prokuratūrai. Tačiau matydamas, kaip nusikaltimai šiandieną tiriami Lietuvoje, aš abejoju, ar bus ištirta. Nusikaltimus turi tirti ir įvardyti kaltus asmenis ne Seimo nariai, o teisėtvarkos institucijų pareigūnai.

Ir aš kalbėdamas noriu atkreipti institucijų dėmesį, kad jie tirtų nusikaltimus. Toje pačioje byloje dėl informacijos apie teisėsaugos veiksmus prieš banką „Snoras“ nutekinimo yra duomenų apie mano paminėtos nusikalstamos struktūros padarytus nusikaltimus. Yra duomenų ir apie tai, kas visa tai organizavo.

Tik reikia tirti. O tirti yra vengiama. Mat paaiškėtų tokie duomenys, kad prokuroras nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl vienokių ar kitokių veiksmų, nes jam arba neužteko kompetencijos, arba jis uoliai vykdė VSD nurodymus. Tokių dalykų gali paaiškėti ir todėl nusikaltimų nenorima tirti.

Kaltus asmenis turi įvardyti prokuratūra, ne aš. O apkaltinamąjį nuosprendį turėtų priimti teismas.

O šiandien susidaro paradoksali situacija. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasakė, kad mūsų atžvilgiu padaryti veiksmai yra neteisėti, padaryta tyčinė žala valstybei. Bet visi šneka, kad viskas buvo padaryta gerai. Patikėkit, man tokia situacija yra absurdiška. Iš neteisės teisė negali kilti: neteisėti veiksmai turi būti įvardyti ir atsakomybė už juos tenka tiems žmonėms, kurie priėmė tokius sprendimus.

Savo interviu ne kartą esate sakęs: VSD vadovo pavaduotojas Romualdas Vaišnoras nusikalstamai klaidina valstybės vadovę, esate jį kaltinęs ir dėl kitų galimai nusikalstamų veiklų.

Aš dėl jo veiksmų, dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų esu kreipęsis į Prokuratūrą. Pačioje pradžioje jis pateikė prezidentei pranešimą, kuriame buvo išdėstęs savo išgyvenimus, pojūčius ir nuojautas. Ir būtent šie jo išgyvenimai, pojūčiai ir nuojautos buvo pagrindiniai duomenys, kuriais remiantis buvo bandoma nusikaltimu apkaltinti Vytautą Giržadą. Ir taip buvo išvengta intensyvaus nusikaltimo tyrimo pagal V.Giržado pateiktą informaciją. Ir taip buvo prarasti tyrimui svarbūs duomenys: Gedimino prospekte esančių kamerų vaizdo medžiaga, telekomunikacijų operatoriaus duomenys. V.Giržadas tą nusikaltimą būtų ištyręs per porą savaičių.

O kaip jūs dabar pakomentuotumėte VSD vadovo Gedimino Grinos poziciją? Jis sako, jog VSD tik „vykdė savo pareigą“, kad jis „iki šiol neturi jokių duomenų apie nusikalstamas VSD pareigūnų veiklas“?..

Aš turiu duomenų apie galimai neteisėtus pono G.Grinos veiksmus. Apie konkrečiai padarytą, mano nuomone, p. Grinos pažeidimą. Pagal įstatymą atlikęs poligrafo tyrimą, kurio duomenys, kaip vėliau paaiškėjo, buvo suklastoti, jis turėjo nusiųsti šią tarnybinę informaciją tiktai Vidaus reikalų ministrui. O Grina tą tarnybinį pranešimą su suklastotu tyrimo rezultatu išsiuntė Lietuvos Respublikos prezidentei, finansų ministrei, Seimo pirmininkei, Ministrui pirmininkui ir, jeigu neklystu, Lietuvos banko vadovui. Padarė bemaž penkis pažeidimus. Ar jis pasielgė teisėtai? Užtenka pasiskaityti Poligrafo ir Valstybės tarnybos paslapčių įstatymus.

Jeigu jam neužtenka šitų duomenų, siūlau kitus – tai yra praėjusios Seimo kadencijos Antikorupcijos komisijos tyrimo išvadas, kur kalbama apie suklastotą poligrafo tyrimą. Beje, teismui aš pateikiau ir specialisto išvadą. Joje specialistas, vienintelis galintis vertinti tyrimo poligrafu teisėtumą, teigia: VSD atlikto tyrimo poligrafu išvados yra melagingos ir tendencingos. Seimo Antikorupcijos komisijos išvadose yra sakoma lygiai tas pats. Ir G.Grina visas šias išvadas gavo – argi ir to jam dar neužtenka?

Galų gale yra analogiška Vytauto Damulio ir Kastyčio Braziulio istorija – šie pareigūnai taip pat buvo atleisti iš tarnybos piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, suklastotų duomenų pagrindu. Bet jie paliko ryškų pėdsaką Valstybės saugumo departamento veikloje – jie tyrė mano paminėtą nusikalstamą struktūrą, ir Valstybės saugumo departamente duomenų apie tai yra daugiau negu pakankamai. Jeigu G.Grina nežino, kur atrasti tuos duomenis, tegu pakelia K. Braziulio nurodytą bylą.

Dar norėčiau paklausti apie tą nelemtą poligrafą. Jūs teigiate, kad parodymai falsifikuoti, prezidentė – kad patikimi ir negali būti nuginčyti. Ar galite paaiškinti, kuo Jūs grindžiate savo teiginį?

Aš nuginčijau VSD tyrimo išvadas. Pirmą kartą istorijoje. Kadangi pareigūnų atžvilgiu labai dažnai klastojami įrodymai, pareikalavau pakartotinio tyrimo.

Ir jie nespėjo padaryti poveikio Krašto apsaugos ministerijos Antrojo departamento pareigūnams. O šie pagal nustatytą tvarką susipažino su VSD atlikto tyrimo eiga ir rezultatais, atliko savo nuoseklų pakartotinį ir išsamų tyrimą ir pasakė, kad VSD išvada yra neteisinga. Vadinasi, ji yra suklastota. Be to, aš turiu specialistų išvadą, kad buvo padaryti tyčiniai neteisėti veiksmai pažeidžiant metodiką. Taigi padirbti pinigai yra padirbti pinigai, padirbti dokumentai yra padirbti dokumentai, o nupiešta poligrafo išvada yra nupiešta išvada.

Todėl turi būti patrauktas atsakomybėn asmuo, kuris tą išvadą suklastojo. Jau po pakartotinio tyrimo poligrafu turėjo būti pradėtas vidinis tyrimas. Bet ar tai šiandien įmanoma? Įsivaizduokite pati: atsistoja VSD vadovas ir sako „Taip, mūsų tyrimas buvo suklastotas, nes teismas konstatavo, kad veiksmai buvo neteisėti – yra tai įrodanti specialisto išvada, taip pat Antrojo departamento išvada.“

Jūs tik įsivaizduokite G.Grinos situaciją – kaip jis gali prisipažinti klydęs? Kas jam tada būtų Daukanto aikštės rūmuose pasakyta?

O žmonių nuomone yra specialiai manipuliuojama slepiant informaciją ir nusikaltimus.

O kaip Jūs vertinate prezidentės viešai išsakytą reikalavimą, kad V.Giržadas ir po jam palankaus teismo sprendimo turi atsistatydint, nes „neturi moralinės teisės toliau eiti savo pareigų“?

Aš gerbiu teismą, lygiai taip pat gerbiu teismo sprendimą. Teismas dėl V.Giržado neteisėto atleidimo pasisakė labai aiškiai ir kategoriškai, ir nereikėtų visuomenei teikti neteisingų duomenų.

O tai, kad Lietuvos Respublikos prezidentė man skambino ir liepė atleisti V.Giržadą, paneigti negaliu. Kaip ne kartą sakiau, aš tiesiog patvirtinau prezidentės išplatintą pranešimą. 2012 metų vasario mėnesį prezidentės spaudos tarnyba paskelbė pranešimą, kad prezidentė su manimi tiek telefonu, tiek tiesiogiai bendravo ir reikalavo atleisti V.Giržadą. Neturiu teisės meluoti ir todėl jos teiginius, kad ji kreipėsi į mane, patvirtinau: taip, prezidentės žodžiai, kuriuos ji pasakė, yra teisingi – ji man skambino ir reikalavo atleisti V.Giržadą.

Dabar teismas pasisakė, kad negalima buvo V.Giržado atleisti. Jeigu aš būčiau pasielgęs kitaip, tai aš būčiau pažeidęs įstatymus. Ir šiandien kas nors kitas prašytų Generalinės prokuratūros įvertinti jau mano veiksmus, kaip kad aš dabar prašau įvertinti VSD ir vidaus reikalų ministro veiksmus.

Ir aš kreipiausi į prokuratūrą ne vien dėl to, kad jie būtų įvertinti ir preventyviai būtų užkirstas kelias kitiems nusikaltimams, bet ir tam, kad būtų atlyginta žala. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, už tyčiniais veiksmais padarytą žalą pareigūnas atsako visiškai. Todėl manau, kad prokuratūra turėtų ginti viešąjį interesą dar ir dėl to, kad yra padaryta didelė materialinė žala. Dėl neteisėtų tyčinių veiksmų. Tyčinių! Tam turiu įrodymų. Ir jie yra pateikti Vilniaus Apygardos administraciniam teismui. Ten yra duomenų ir apie tai, kokį poveikį darė R.Palaitis man, kaip reikalavo atleisti V.Giržadą.

Viskas yra pateikta teismui. Reikia tik pasiimti bylą ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Ir tame ikiteisminiame tyrime valstybė turėtų išieškoti padarytą turtinę žalą.

Jūs dabar kalbate apie veiksmus, kuriuos turėtų atlikti Generalinė prokuratūra. Turint omeny, kokia yra mūsų prokuratūra ir kas dabar yra generalinis prokuroras, kokią jūs matote išeitį?

Aš manau, kad Seimas turėtų kuo greičiau tapti Seimu, o ne seimeliu ir priimti sprendimą dėl Generalinio prokuroro.

Jūs tikitės, kad Seimas, nepritaręs generalinio prokuroro ataskaitai, paskatins jį atsistatydinti?

Taip. Seimas kartą jau nepritarė, tikėtina, nepritars ir dar kartą. Antrą kartą aš irgi nepritarsiu. Gal trečio karto nereikės? Tikiuosi, užteks dviejų nepritarimų.

O kaip mes, piliečiai, galėtume prisidėti, ką mes galėtume padaryti, kad situacija teisėsaugoje ir visoje valstybėje keistųsi?

Piliečiai jau prisideda. Ačiū tiems, kurie tikėjo manim, kurie palaikė. Ačiū tiems, kurie organizavo mitingus, ačiū visiems, kurie dalyvavo, kurie elektroniniu paštu, gatvėje, viešai palaikė mane – tai padėjo ne tik man, bet ir mano sūnums paaugliams, kurie mokykloje nepatyrė diskomforto. Kadangi vaikai sąmoningi, supranta, kas vyksta, palaikė. Mano šeima, mano pagyvenę tėvai sulaukė ir kaimynų paramos. Lietuvos žmonės nėra abejingi ir tikrai viską supranta.

Dėkoju už pokalbį. Stiprybės Jums tęsiant savo veiklą.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Anikė

Nors ir nedidelės pergalės,bet mums kelia nuotaiką ir viltį,kad Lietuva gali
būti pilietine valstybe, kur vadovai gerbia žmones,o ne tarnauja chuntai ir
klanams.Toliau siekit tiesos ir teisingumo visiems,kurie nukentėjo nuo žulikų.

Tikekimes

tai pirmas zingsnis ilgo kelio teisingumo link.Sveikinam !

Ar isdris

Ar isdris ,kalti pareigunai prisipazinti klyde ir ar Prezidente po sio teismo sprendimo atsiprasys viesai per televizija,kad ji,mano nuomone buvo suklaidinta ar pati suklydo atleisdama FNTT pareigunus Girzada ir Gailiu?Tai butu sazininga ,garbinga ir atstatytu teisinguma.

.1.

great respect for mr. general

Rytis

„…mūsų atžvilgiu padaryti veiksmai yra neteisėti, padaryta tyčinė žala valstybei…” – turbūt gerai, kai tarnautojas moka susitapatinti vos ne su visa valstybe bei pergyvena už valstybės interesus, beveik kaip už savus 🙂 Be to, kiekvienas valdininkas visuomenei svarbus, ypač tokių aukštų rangų, todėl šiuom atveju – kaip ir visais kitais – bus išmokėtos nemažos kompensacijos (juk kitaip ar gali būti?). Tiesa, siekiant, kad žala valstybei būtų minimali-minimaliausia – gal galima būtų atsisakyti kompensacijos? Nu kad mokesčių mokėtojų neskurdinti, nors suprantu – tokio atvejo nebuvo, juolab tolesniems žygiams irgi reikalingos lėšos 😉 Šiaip domintų du klausimai: 1. „Ir taip buvo išvengta intensyvaus nusikaltimo tyrimo pagal V.Giržado pateiktą informaciją. Ir taip buvo prarasti tyrimui svarbūs duomenys: Gedimino prospekte esančių kamerų vaizdo medžiaga,… Skaityti daugiau »

Rita Ryčiui

O kodėl Gailius su Giržadu turėtų atsisakyti kompensacijų už iš VSD, Grybauskautės, Palaičio ir Čapliko patirtą persekiojimą ir šmeižtą? Kodėl, mielas Ryti, nesiūlote ponams Grybauskaitei, Grinai, Vaišnorui, Palaičiui, Čaplikui susimesti ir asmeninėmis lėšomis apmokėti tą teismo nustatytą žalą, kurią jie ir padarė? 🙂 Gal prie žalos atlyginimo dar galėtų prisidėti ir iš FNTT vadovų tyčiojęsi „apžvalgininkai” – p. Laučius, Valatka ir co? 🙂

Iš už balos

Būtų labai gerai, jei Gailius ne tik savo skriaudos istorija rūpintųsi, bet ir drąsiau su korumpuotais klanais kovotų. Jis juk Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Tomas

Kas zinojo apie Gailiu ir Girzada kol juos neismete is fntt ? Eksplotuodami uzminta mazoli puiku piara pasidare. Kas padejo? O kiek pareigunu taip atleidziama ir kas jiems padeda?

Rytis

Rita, turbūt esu ne itin dėmesingas šios istorijos stebėtojas, todėl apie galimai buvusį „persekiojimą ir šmeižtą” žinau ne viską. Bet iš šalies kartais atrodo, tarsi apsiverkęs berniukas galvoja apie tai kad visas pasaulis susitarė prieš jį ir siekia tyčia padaryti jam kuo blogiau („didelė žala valstybei”!!). Nors, jei jie visgi ne maži berniukai, o aukšto rango karininkai kuriais pasitikėjimo lygis privalo likti bene aukščiausias – kodėl reikėtų stebėtis, kad užteko vien melo detektoriaus parodymų atimant priėjimą prie „visiškai slaptai” dokumentacijos? Ar tai ne mūsų visų ir valstybės naudai? Šiaip, manau, – nušalinti turėtų būti visi dėl kurių yra nors kruopelytė abejonių. Be to, ar ne jie patys kalti, kad susimovė su tuom poligrafu, nepriklausomai kokie ten klausimai buvo pateikti. Teismas… Skaityti daugiau »

Ryčiui

Didelė žala valstybei yra
1) informacijos nutekinimas Snorui,
2) kompensacijų atleistiems pareigūnams sumos.

Julė

Nežinau, tačiau bent jau kol kas V. Gailius kalba man lengvai suprantama ir aiškia kalba. Paprastai, žmoniškai, logiškai. Kuo galima jam padėti?

Teoriškai prezidentė

turi būti atstatydinta.Aišku,V.Landzbergis to neleis.Įdomi pora.

Reikia teikti VSD išformavimo

projektą.Ypač esamo sąstato.Juk tai tik valdžios sarginis šuo.

Rytis

Nežinau, kaip kreiptis :).. Didelė žala valstybei yra 1) informacijos nutekinimas Snorui… Visų pirma, perskaičiau darkart LVAT sprendimą. Šiaip ten apie jokią žalą valstybei išvis nieko nėra. Ar ponas Gailius pats taip nusprendė, o gal apie žalą valstybei buvo konstatuota žemesnio lygio teisme? Turbūt kad ne. Exvaldininko logika berods tokia: kadangi pirmojo poligrafo duomenys neteisingi (nes antrojo tikrai teisingi), todėl pirmieji yra suklastoti. Turbūt taip? Todėl „…mūsų atžvilgiu padaryti veiksmai yra neteisėti, padaryta tyčinė žala valstybei” Nors, mano galva, tarp teisingo-neteisingo-pusiau-teisingo ir SUKLASTOTO yra šioks toks skirtumas, na, bet čia jau kaip kiekvienam nuo savo kalnelio atrodo – svarbu paskiau nepamiršti šį teiginį ir įrodyti 🙂 Visų antra, nereiktų vėlgi gal suplakti: byla ir šneka kolkas tik apie valdininkų atleidimo… Skaityti daugiau »

Pelėda

Smagu skaityti tokį straipsni ir viliuosi kad diena išauš valstybiniams vagims,aferistams jų globėjams tik tokių pareigūnų kaip Šis daugiau reiktų.
Ačiū JUMS

StasysG

Nepritariu p. Ryčiui. Bet. Ar po šių 2 istorijų galima sakyti, kad mūsų teismai pasidarė teisingi?

 abc

visi blefuoja,sakyk tiesiai sviesiai.o tai zinau kas ,bet nesakysiu.pasakei a tai pasakyk ir b.o jei bijai,tai ,kaip sako,neik I miska!

Rita Ryčiui

Ak, mielas Ryti, žaidžiate, koketuojate? 🙂 Tai jūs FNTT istorija visai nesidomite, tai net teismo nutartis išanalizavote. 🙂 Ir jūsų tezės jau kažkur anksčiau girdėtos. Taip per visas TV daugiau nei prieš metus kalbėjo Valatka, Palaitis, Čaplikas, Grybauskaitė: atseit, jei pareigūnas atleistas, jis kaltas, nes nekaltų niekas neatleidinėja. Panašiai Valatka, Pocius, Vyšniauskaitė, Siaurusevičius aiškino po Pociūno žuvimo: jei iškrito pro langą, vadinasi yra kaltas, nes gėrė, buvo neatsargus… Kam dėl to triukšmą kelti? A ne? 🙂 Bet vienas faktas kaip blynas – Grybauskaitė pažeidė Konstituciją reikalaudama, kad jai neatskaitingas pareigūnas Gailius atleistų savo pavaduotoją Giržadą. Paksas iš prezidento kėdės lėkė už mažesnes nuodėmes. A ne? 🙂

18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top