V. Landsbergis remia N. Puteikio iškeltą Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo iniciatyvą

Prezidentei Daliai Grybauskaitei Rusijos grėsmės akivaizdoje atsisakius paisyti Konstitucijos ir sušaukti Valstybės gynimo tarybą, Seimo narys Naglis Puteikis kovo 8 dieną viešu laišku kreipėsi į valstybės vadovę ragindamas iš esmės peržiūrėti krašto gynybos ir užsienio politiką. Tarp pateiktų pasiūlymų N. Puteikis akcentavo būtinybę tarptautiniuose forumuose nuosekliai kelti Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo klausimą.

Laiške prezidentei jis rašė: „Lietuva turi reikalauti demilitarizuoti Kaliningrado kraštą ir raginti šios iniciatyvos imtis visas Europos Sąjungos ir NATO valstybes. Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą galutinai išsklaidė iliuzijas: Rusijos kaimynystė nėra saugi ir taiki.“.

Iki šiol D. Grybauskaitė nesiteikė į Seimo nario išdėstytus pasiūlymus atsakyti. Tačiau D. Grybauskaitės rėmėjas profesorius Vytautas Landsbergis netikėtai parėmė Naglio Puteikio iniciatyvą.

Tiesos.lt siūlo portalo 15min.lt žurnalisto A.P. Dogelio interviu su europarlamentaru Vyatutu Landsbergiu.

* * *

Vytautas Landsbergis: „Gal dabar laikas Rusijai priminti Karaliaučių?“

Andrius Povilas Dogelis | 15min.lt

Kadenciją Europos Parlamente baigiantis ir iš aktyvios politikos pamažu besitraukiantis konservatorius Vytautas Landsbergis sako, kad kol kas Europa pasiduoda Rusijos primetamoms žaidimo taisyklėms ir leidžia jai talžyti Ukrainą, nelyginant klasės draugą, kurį paskui dar ir patį apkaltina sukėlus muštynes. Užuot pataikavusi, Europa, anot V.Landsbergio, galėtų pati priminti Rusijai, pavyzdžiui, Karaliaučiaus srities demilitarizavimo klausimą.

Šiuo metu viso pasaulio dėmesys yra sutelktas į Rusijos agresiją Ukrainoje, jaučiama didelė įtampa tarp Vakarų pasaulio ir Rusijos. Kokių dar veiksmų, jūsų požiūriu, turėtų imtis ES, kad būtų rastas taikus sprendimas?

Pirmiausia Vakarų pasaulis, atstovaujantis demokratijai, turėtų vengti kalbėti Rusijos žodžiais, o kalbėti apie padėtį tiesiais ir teisingais žodžiais: ar tai tikrai konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos dėl Krymo, ar tarp Rusijos ir Europos.

Pastarasis supratimas yra teisingiausias – konfliktas tarp Rusijos ir Europos, bet dėl ko? Nebūtinai dėl Ukrainos. Rusija skelbia, kad tai dėl Ukrainos, ji neleis Ukrainai priartėti prie Europos. Bet iš demokratijos pusės, tai yra konfliktas dėl principo – ar Ukraina pati turi teisę spręsti savo likimą, ar turi kažkokį šeimininką, kurio leidimas reikalingas.

Mes Lietuvoje esame su tuo susidūrę, kai diplomatinėmis ir kitokiomis priemonėmis stengėmės užsitikrinti kelią į NATO bei ES. Labai dažnai mums atsakydavo, kad Rusija neleis. Kodėl, ką, jūs priklausomi nuo Rusijos? Nelabai, bet reikia skaitytis, todėl išeina, kad esame priklausomi.

Vis dėlto mes pasiekėme savo siekių, tuo tarpu Ukraina labai vėlavo. Dabar Rusija tapo dar agresyvesnė, o Vakarai tapo daug silpnesni, nes labai susiskaldė, todėl agresyvi Rusijos politika kai kada yra sėkminga blokuojant tautų pasirinkimą.

Ar Vakarų pasaulyje rusai turi draugų, kartais atliekančių Rusijos satelito vaidmenį?

Panašu, kad taip, bet sunku pasakyti, ar tai tikri draugai. Galbūt išlaikytiniai, galbūt veikiami verslo ar karjeros interesų. Štai, jeigu Rusija ką parems, tam daugiau šansų pakilti tarptautinėse pareigose. Arba kažkoks viršininkas staiga gali tapti „Gazprom“ aukštu viršininku, ir jau jis iš anksto tai žino ir tam ruošiasi. Ir nereikėtų stebėtis, kad Vakaruose valdžios struktūrose yra svyruojančių arba Rusijai pataikaujančių žmonių – jie yra paveikti. Nebūtinai jie draugai, jie gali būti samdiniai, agentai…

Kaip manote, ar Rusija jau seniai buvo suplanavusi Ukrainos, o gal ir visos Europos padalijimą?

Rusija rengėsi labai iš anksto, galbūt net nuo pačios Sovietų Sąjungos subyrėjimo, nors tada Rusiją labiau demokratiškai valdė Boriso Jelcino komanda, bet ir joje buvo norinčių išlaikyti senąsias valdas.

Su Vladimiro Putino atėjimu viskas pasidarė labai atvira, buvusių Rusijos valdų susigrobimas atgal buvo paskelbtas tikslu.

Jau 15 metų žinoma, kad V.Putinas atėjo susirinkti žemių atgal, jis tuo gyrėsi. O dabar apetitas didėja – yra entuziastų, kalbančių net apie Aliaską, kurią carai pardavė Amerikai. Suįžūlėjimas siekia labai toli, ir tas įkarštis-tvaikas, užgrobimo sėkmės tvaikas svaigina galvas Rusijos valdžiai. Taip pat kaip ir Vakarų nuolaidžiavimas arba mėginimas neaštrinti ar neleisti užaštrinti situacijos.

Iš tikrųjų Vakarai neaštrina, Rusija aštrina, o Vakarai lyg ir neleidžia užaštrinti padėties iki viršaus. Tai tikriausiai Rusija supranta kaip silpnumą, jiems gatvės chuliganiškas mentalitetas yra labiau būdingas – jeigu tu silpnas, tai tau galima užvožti dar daugiau. Netgi ES yra paskelbta Rusijos prieše – tekstuose, kurie eina iš Kremliaus. Žinoma, V.Putinas kalba kitais žodžiais. Jis sako, kad ES kišasi į mūsų reikalus, Europa nori mums blogo, mes duosim atgal.

Ar jau galima laidoti Kaliningrado demilitarizavimo temą?

Apie tai buvo kalbama prieš 10 metų, net Europos Parlamento dokumentai buvo priimti, kad Karaliaučius regiono problema yra visos Europos problema. O po to tie balsai nutilo pasiduodant Rusijos perspėjimams, spaudimams.

Dėl demilitarizavimo buvo kalbama iki 1997 m. Net Amerikos kongrese buvo priimta rezoliucija, o Senatas nesuspėjo. Tikrai buvo suprantama ir kalbama, kad šio Europos gabalo perkrovimas ginklais ir užteršimas visų žemių ir vandenų karinėmis bazėmis yra didelė problema netgi ateities Europai. Kaip žmonėms reikės gyventi? Kaip reikės išvalyti tą palikimą?

Paskui apie demilitarizaciją nustota kalbėti, kadangi Rusija darėsi vis agresyvesnė, o Vakarai su tuo taikstėsi. Tačiau dabartinė padėtis turėtų paskatinti vėl apie tai galvoti. Labai retai ir labai nedrąsiai kai kur užsimenama, kad to krašto statusas yra neaiškus.

Žinoma, Rusija skelbia, kad tai Rusija ir jokių ginčų nėra, bet kraštas niekad nebuvo jokia tarptautine sutartimi atiduotas Rusijai. Buvo pripažįstama kaip faktinė padėtis, ir ta faktinė padėtis yra konstatuota Potsdamo sutartimi – pasakyta, kad Rusijai pavedama administruoti iki taikos sutarties su Vokietija, o jos ligi šiol nėra.

Tai klausimas kaip ir atviras. Nors jeigu Rusija bus labai agresyvi, Vakarų demokratijos gali atsiminti šį klausimą.

Jūsų požiūriu, kodėl Rusija istoriškai visada vykdė ir vykdo politiką, nukreiptą prieš demokratijos principus?

Rusijos valstybinė filosofija nuo carų imperijos laikų buvo tik plėstis ir plėstis, grobti, valdyti, diktuoti. Kažkaip liguistai iki šiol įsivaizduojant, kad aplink yra priešai. O su priešais yra tik viena kalba – juos reikia nugalėti ir užkariauti. Tada atsiranda priešas kitas kaimynas, kuris anksčiau buvo toliau; čia yra agresyvios mąstysenos akligatvis ir jis tęsiasi. Ir tartum Rusija nieko prieš būti tame akligatvyje – izuoliuota.

Labai iškalbingas caro Aleksandro II pasakymas – Rusija visame pasaulyje turi tik du draugus: vienas jų yra Rusijos armija, kitas – Rusijos laivynas. Tai buvo kalbama išdidžiai.

Koks beviltiškas pojūtis, kad tu gali pasitikėti tik savo ginklu ir visus mušti. Nes tikrų draugų nėra, aplink – vieni priešai. Kuri dar šalis ar tauta galvoja taip beviltiškai? Čia yra Rusijos nelaimė.

O dabar visai neseniai valdytojas Vladimiras yra tą patį paskelbęs savo tautai ir pasauliui, dalyvaudamas nacionalinės televizijos paskaitose su užsakytais klausimais.

Štai jis gauna užsakytą klausimą berniuko, kuris sako: mūsų klasėje du berniukai visados mušasi, kuris iš jų kaltas? Ir prezidentas atsako: kaltas tas, kurį primušė. Ką tai reiškia – aš primušiau, tai jis ir kaltas? O kad iš viso nereikia muštis, tokios kalbos net nėra. Visas gyvenimas yra muštynės, kas ką primuš, ir primuštasis bus kaltas. Tai štai visa rusiškos demokratijos versija, kuri atmeta žmogiškumą. O šiuo metu net pačiose Rusijos viršūnėse yra tendencija pasijuokti iš Vakarų demokratijos kaip neveiksmingos sistemos.

Ar manote, kad nuolatinė NATO bazė Lietuvoje yra būtina užtikrinant saugumą Lietuvai, ar tai neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai?

NATO nėra valstybė, Lietuva yra pati NATO, todėl aš manau, kad turėtų būti žiūrima kitaip. Aš sakyčiau, kad Lietuvos gynybos bazės yra NATO bazės, nes Lietuva yra NATO.

Klausimas, kas tose bazėse dislokuota – ar tiktai Lietuvos kariai, o gali būti ir kitų NATO šalių kariai. Tai bus Lietuvos bazės, bet su kitų NATO šalių karių dalyvavimu.

Lietuvoje atsirado keista tendencija viską spręsti referendumais (žemės pardavimas užsieniečiams, euro įvedimas). Ar nemanote, kad už to gali slypėti Kremliaus rankos?

Aš manau, kad ne tiktai gali. Daugiau negu gali kišti pirštus į tuos reikalus per savo įtakos žmones, ypatingai, kai tokie klausimai kaip Lietuvos išmušimas iš ES per žemės įsigijimo referendumą. Jeigu būtų draudžiama ES piliečiams įsigyti žemės Lietuvoje, kas yra mūsų sutartyje su ES, reiškia, mes atsisakome ES sutarties, tai yra, patys save išmušame iš ES. Tikrai Rusijos valdovai už tai labai paplotų.

Be to, didelis paradoksas yra tie vadinamieji tautininkai, labai daug kalbantys apie tautos teisę tą žemę turėti, jokiems kitataučiams nė gabalėlio neparduoti. Jie apsimeta nematantys, kad tauta nelabai dirba tą žemę, mielai išvažiuoja, palieka ūkius.

Kitas dalykas, jeigu tu tautai draudi – reiškia, tu ja visai nepasitiki. Tu manai, kad jie parduos ir išvažiuos, tai jiems reikia uždrausti. Tokia yra panieka tautai. O kodėl jie turi parduoti? Ne visi skuba išvažiuoti, ne visi nemėgsta gamtos, buvimo ūkyje.

Daugybė žmonių džiaugėsi, kad buvo sugrąžinta žemės nuosavybė, kad galėjo savo tėvų ūkius atgauti, nors buvo daroma daug kliūčių. Bet potraukis žemei nėra visiškai išnykęs, kad reikėtų bijoti, jog ims visi ir parduos, turėtų būti pagarba ir pasitikėjimas. Reikia raginti žmogų, kad mylėtų gamtą ir žemę.

Ko palinkėtumėte Lietuvai bei ES?

Blaivaus proto ir susitelkimo. Abi užduotys labai nelengvos. Blaivus protas nėra toks dažnas dalykas. Yra daug jėgų, kurios bando jį sujaukti visokiomis propagandomis, informaciniais karais, gandais, šmeižimais – kaip čia, Lietuvoje, viskas blogai, meskit tą Lietuvą ir bėkite iš jos. Tai priešiškas darbas.

Blaivus protas yra egzaminas, reikia pačiam vertinti, o ne ką nors išgirdus iš televizijos ar kokių plepalų. Ir susitelkimas nesirauti tarpusavyje dėl antraeilių dalykų.

15min.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
tautiete

„Patriarchas” sako, kad lietuviai nedirba žemės, emigruoja, o drausti parduoti žemę užsieniečiams – tai nepasitikėjimas tauta. O neleisti Tautai referendume spręsti Lietuvai svarbius klausimus – tai Tautos niekinimas.

Anikė

Palaikau genealią mintį(nors jo tokių poelgių paskutiniu metu nematau)-„blaivaus
proto ir susitelkimo”. Susitelkime,agituokime kaimo žmones balsuoti už Naglį Puteikį,kuris ne tik mato tikrąją Lietuvos padėtį,bet ir siūlo išeities iš ekonominio sąstingio kelius.

Nuomonė.

V.Landsbergis užmiršo, kad Tauta balsavo už klausimą, ar stojame į ES, bet nebalsavo už 2003 m. stojimo į ES sutartį, kuriai pritarti pagal konstitucinį 1991 m. vasario 11 d. įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“ privalėjo 75% visų sąraše esančių rinkėjų, o ne 57% už ją balsavusiųjų referendume. Kodėl nebuvo kreiptasi į KT tuomet? Įsigyti žemės Lietuvoje galės ne tik europiečiai, bet ir tokių šalių kaip JAV, Kanados, Izraelio, Turkijos, Australijos, Čilės piliečiai. Konstitucijos įgyvendinimo įstatyme Lietuva įsipareigojo nuo 2014 metų gegužės 1 dienos suteikti leidimą įsigyti žemę, vidaus vandens ir miškus ne tik ES, bet ir NATO bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nariams. Įsigyti tai nebūtinai reiškia pirkti, bet kodėl jis apie tai nekalba? Ar ne toks yra ES… Skaityti daugiau »

O KAIP TADA

„turėsim iššauti” savininkės žodžių jau nepalaiko ??

To O KAIP TADA       2014-04-18 9:48

Cha, cha, cha, šautuvą atėmė atvykęs tas iš už didelės balos…

ruta

Kaip sau norite , bet sovietinis propesorius savo retorika labai primena Putleri , kuriam visi priesai .Kai jis drysta pasakyti , kad nenori dirbti zemes ir isvaziuoja , noretusi jam pasakyti , kad ne visi turi seneliu , kurie proteguoja savo anukus i pinigingus postus EP .Kodel tokie politikai , kaip sis , tupintis EP , neuztikrino savo tautieciams -ukininkams vienuodu ismoku su kitom ES salimis ?
Butu gerai , kad mokslinio komunizmo skleidejas Landsbergis usiciauptu ilgam , nes jo demagogija ir ciniskas melas jau pasieke ta riba , kai norisi ne tik kalbeti …

Taigi

Durnas tas populistas Puteikis. Ar bus Karaliaučius demilitarizuotas, ar ne priklauso nuo NATO. Jeigu NATO Rusijos pašonėje pristatys ginklų, tai ir Karaliaučius bus militarizuotas.

Kritikas Pikčiurna

Už N. Puteikio siūlymo demilitarizuoti Karaliaučiaus kraštą palaikymą bei užsienio politikos vertinimus V.Landsbergiui neabejotinai reikia pritarti. Pasipiktinimą kelia tiktai jo nuomonė apie Tautą – Lietuvos suvereną, jos teisę referendumais spręsti pagrindinius valstybės klausimus ir išpuoliai prieš tautininkus, kurie vieninteliai nuosekliai pasisako už suverenios Tautinės valstybės ir Tautos tęstinumą bei išsaugojimą. Tai niekaip neprieštarauja Lietuvos buvimui lygiateisių ir suverenių Europos valstybių sąjungoje. Deja, bet tokia sąjungai prieštarauja ES komisarai, skelbiantys sunaikinti Tautas ir nacionalines valstybes. Vytautai Landsbergi, kuo tai skiriasi nuo sovietų sąjungos? Kodėl nesigirdi jūsų nuomonės, kai ES Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai ir jos suverenitetui tokie įžūliai priešiški žodžiai buvo tariami Vilniuje priešais Vyriausybės rūmus ir Vinco Kudirkos paminklą, kažkodėl pridengtą gremėzdiškos menoros? Ką, jau mūsų valdžia gėdijasi Lietuvos nepriklausomybės šauklio… Skaityti daugiau »

Žinoma,kad reikia

matyti idėjas,darbus,o ne asmenis.”Jūs pažinsite juos iš vaisių”.(Mt 7,15).

To ruta        2014-04-18 10:48

Matai Rūta, mano supratimu, priešai jam ir konservatoriams yra būtini dėl jų pačių egzistencijos ir buvimo valdžioje. O kaip kitaip prastumsi savo anūkėlį į EP? Dabar trumpam įsivaizduokim, kas būtų , jei nebūtų „priešų”, kurie nuolat puola vargšus konservatorius ir p.V.Landsbergį. Reikėtų dirbti Tautos labui, stengtis dėl visų tautiečių,RODYTI REZULTATUS. Ką gali parodyti? Kad praskolino Valstybę, išginė tautiečius duonos kąsnio į kitas ES šalis? Gamyba sunaikinta, žemės ūkis irgi-sėdėkit ir laukit išmaldos. Jumis pasirūpins ES-numes duonos riekę… Va, kodėl reikalingi „priešai”, jie leidžia užglušinti, užtušuoti veiksmus, kurie atliekami stengiantis papildyti tik savo kišenes. Naivu manyti, kad pardavus savo žemes užsieniečiams, tapsim saugesni. Ar saugesni tapo palestiniečiai, pardavę žemes Izraeliui? Ką pasieksim sunaikinę litą, dar primokėdami milijardus ES? Ar tapsim saugesni?… Skaityti daugiau »

Naiviai

tikinčiam vakarais ir lengvų kelių ieškančiam V.Landsbergiui šiandien vertėtų perskaityti V.Radžvilo šiandien „Respublikos” redakcinėje kolegijoje išspausdintus pamąstymus „Budriai saugo…”.

Kas galėtų

pakviesti į diskusiją Vytautą Landsbergį ir Vytautą Radžvilą…Gal dar Vytautą Rubavičių ir Vytautą Juozapaitį…Lietuvos saugumui iš to būtų labai daug naudos.

> naiviai

Na kad Lansbergis naivus, tai tikrai neitiketina.Jis, manau, zino ka daro.

Lietuvos griovėjui Lansbergui

jau laika sbūtų užsičiaupti ir neauklėti liaudies savo konservine ideologija t.y. makaronų kabinimu.

To  12:32

Gal dėl šios priežasties ir bijo ir apsaugos prašo?

Dėl V.Landsbergio

naivumo.Vakarus jis gerai pažįsta ir čia naivumu jo neapkaltinsi.Bet jo naivumas nepakankamai giliame krikščioniškame Tikėjime,kuris daugiau apsiriboja smetonišku pobūdžiu ir išorine praktika.Vidine Tiesa jis nedrįsta priešintis vakarams.Čia visa bėda.

To 13:51

Netikiu, jis puikiai žino, viską supranta, bet dirba ne Lietuvai. Tokia mano nuomonė.

Minusuotojui

Neužtenka padėti minusą, prašom komentaro. Gal mes ko nors nesuprantam, ko nors nežinom. Prašom, auditorija laukia.

Visi

gerai žino,kad lietuviai neįperka žemės,nes yra nuskurdinti.Nereikia susodinti savo artimųjų į visokias patogias vietas,kurie paskui nesiskaito su jaunais ir smulkiais”ne tau Martynai mėlynas dangus”,nes sėdintis su užnugariu ir globoje gali tam jaunam bėdžiui bet ką pasakyti ir nuo idėjų įgyvendinimo stabdyti.Dar visai neseniai mokėjimo agentūroje Balčyčio atžala ir kiti net terminologiją atatinkamą savo naudojo,kokie buvo „cha”,spaudoje buvo daug rašyta.Kur pasižiūri visur šeimos valdžioje,tai kaip tam žmogeliui sulaukti pagalbos ir savo svajonę žemės įsigyti ir ją dirbti igyvendinti,kai požiūris į jį kaip į menkesnį, nuo gegužės mėn 01 jis galimai lieka išvis be galimybės nelygioje konkurencijoje.

Nesupratau?

V.Landsbergis tiek metų sėdėjo EP. Kodėl jis to klausimo neiškėlė ten?

geriau tas Landsbergis baigtu

pezeti. Pavydu jam, kad Tauta eina su tautininkais ir palaiko ju idealus, o ne paskui Tata. Jo laikas praejo ir nebegris. Geriau nustoti vaidinti visu galu meistra- proto protuoli ir nueitu i uztarnauta poilsi, slaugytu savo sergancia zmone. Bet, ko gero, ji ir stumia ta nevykeli, gudriai peremusi Sajudzio vaira, nes kam o kam, bet Rucytei taip svarbu buti prezidentiene, gal dar svarbiau uz pati Landsberga. Jei ne Tautos referendumas ir ne tautininkai, ne Vaisvila, tai jau seniai visi butume parduoti net su savo subproduktais ES. Aciu, kad atsirado laiku Vaisvila, Sliuzas, Panka ir kiti. Seime netylejes Puteikis. D.Kuolys. Tai jie pradejo judinti Tauta. Ypac didelis nuopelnas Pankai, kad pajunge jaunima. Landsbergai, geriau eik ciucia-liulia. Jau laikas.

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top