V. Sinica: asmenvardžių rašyba nėra opiausia Lietuvos lenkų problema

Donatas Puslys | Bernardinai.lt

Lietuvos viešojoje erdvėje ir toliau vyksta diskusijos apie tai, ar leisti kitataučiams piliečiams rašyti savo asmenvardžius kita kalba, o, jei leisti, tai kaip ir kur. Dauguma piliečių sutinka, kad sprendimas būtinas, nes besitęsiantys ginčai skaldo ir poliarizuoja visuomenę. Tačiau nesutariama dėl sprendimo būdų.

Štai susibūręs judėjimas „Talka“ už Lietuvos valstybinę kalbą siūlo, kad kitataučių asmenvardžiai ne lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis būtų rašomi ne pirmajame, o antrajame paso puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje.

Apie šio siūlymo argumentus kalbėjomės su vienu iš „Talkos“ iniciatorių, politologu Vytautu Sinica.

Kas gi yra „Talka“ ir kokie jos siekiai?

Sakyčiau, kad tikslai yra du. Vienas tikslas yra, kad nebūtų priimtas dabar Seime Irenos Šiaulienės ir Gedimino Kirkilo siūlomas įstatymas dėl asmenvardžių rašybos. Kadangi šį įstatymą siūlo valdantieji socdemai, pagrįstai nerimaujame, kad jis gali būti priimtas. Mes manome, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcijos užkurtą ginčą, kokia kalba reikia rašyti asmenvardžius pasuose, reikėtų išspręsti nuosaikesniu būdu.

Tas būdas, kurį mes laikome realiausiu ir kuris, mūsų įsitikinimu, būtų tinkamas daugumai, yra vadinamasis latviškas variantas, kai pagrindiniame puslapyje asmenvardis rašomas tik valstybine kalba, o papildomame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje asmenvardį galima rašyti kita pageidaujama kalba. Tiesa, Konstitucinis Teismas yra nustatęs apribojimą, kad tai privalo būti lotyniški rašmenys.

Toks projektas birželio pabaigoje užstrigo Seime, ir tai lėmė vienintelis Juliaus Sabatausko balsas Teisės ir teisėtvarkos komitete. Mes norėtume sugrąžinti šį variantą į Seimo darbotvarkę ir manom, kad jo priėmimas dar šioje kadencijoje galėtų padėti tašką visose diskusijose apie asmenvardžių rašymą. Tos diskusijos yra akivaizdžiai nenaudingos visuomenei, nenaudingos dvišaliams santykiams, tapusios labai aštrios ir poliarizuojančios. Viena vertus, labai norisi aiškaus ir konkretaus sprendimo, kita vertus, apskritai norisi, kad sprendimas būtų. Dėl to, norėdami atgaivinti kelią tam Seime užstrigusiam projektui ir parodyti jam visuomenės paramą, ėmėmės šios talkos.

Tačiau kodėl negalima leisti žmogui rašyti savo pavardės originaliais rašmenimis? Juk pavardė yra žmogaus nuosavybė, jo tapatybės dalis. Ar negalėtume kalbėti apie atvirkštinį variantą, kai pirmajame puslapyje įrašomas asmenvardis originalo kalba, o antrajame – valstybine kalba tiems, kurie argumentuoja negalėsiantys perskaityti visų diakritinių ženklų ir pan.?

Į šį klausimą mėgstu atsakyti klausdamas priešingai: o kodėl leisti? Argumentai – teisiniai, geopolitiniai, tarptautinės praktikos – dėliojasi į lentynėles. Pats formaliausias argumentas yra Konstitucija. Galime kaip norime vertinti Konstitucinio Teismo išaiškinimus, kai kurie jie būna labai keisti, tačiau visi išaiškinimai vienas po kito buvo tokie, kad pagrindiniame paso puslapyje turi būti įrašas valstybine kalba.

Spaudžiami J. Sabatausko ir J. Bernatonio, Konstitucinio Teismo teisėjai šitą klausimą nusimetė ir perdavė Valstybinei kalbos komisijai pasakę, kad jei ši komisija leis, bus galima ir kitaip, t. y. ne valstybine kalba. Komisija pasakė, kad tik užsieniečiams ir už jų ištekėjusioms moterims bei jų vaikams asmenvardžius galima rašyti nevalstybine kalba. Tai yra nelogiškas sprendimas, nes tokia išimtis taip pat nepagrįsta, bet rašyti nevalstybine kalba paso pagrindiniame puslapyje masiškai, visiems norintiems piliečiams, kaip tą siūlo G. Kirkilas, VLKK neleido.

Kita vertus, yra tarptautinė praktika, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai, kad kiekviena šalis šį klausimą sprendžia, kaip nori, ir sprendžia, kas, man atrodo, yra svarbiausias dalykas daugumos šalies piliečių patogumui, kad jie galėtų tą asmenvardį vartoti – ištarti pamatę užrašytą ir užrašyti išgirdę.

Čia susiduriame su tuo argumentu apie asmenvardį kaip žmogaus nuosavybę. Atrodo, viskas labai logiška, tačiau ne visai. Kalbine prasme asmenvardis yra kilęs iš bendrinės kalbos žodžių. Net kai yra susiklosčiusios tokios aplinkybės, kad daug Rytų Lietuvos žmonių save laiko lenkais ar, tarkime, tuteišiais, tačiau ne lietuviais, tai nekeičia fakto, kad objektyvi jų vardų kilmė yra lietuviška. Šitas aspektas piliečiams rūpi mažiau.

Labiau jiems turėtų rūpėti tai, ką Charles Tayloras yra laikęs tiesioginiu bendruoju gėriu. Asmenvardis yra būtent bendrojo vartojimo gėrybė. Asmenvardis yra tokia nuosavybė, kuria tu niekaip negali pasinaudoti ir kuri netenka prasmės, jei ją turi tik tu ir tik tu gali ja naudotis. Tavo asmenvardis yra reikalingas tam, kad juo galėtų naudotis kiti – valstybė, bendrapiliečiai, kurie juo gali tave įvardyti. Neįmanoma prasmingai naudotis asmenvardžiu, kurio kiti piliečiai negali suprasti ir vartoti. Tokia nuosavybė tampa nefunkcionali ir nenaudinga. Manau, kad tuo remiasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo išvada, kad asmenvardžiai turėtų būti rašomi daugumos piliečių patogumui.

Kita vertus, beveik visų Vakarų šalių praktika yra rašyti pasuose tik valstybine kalba. Vienintelė šalis Vakaruose, kuri, taip ir nesupratau, ar leidžia, ar neleidžia įrašus nevalstybine kalba, yra Vokietija. Formali galimybė ten lyg ir egzistuoja, bet, pavyzdžiui, beveik visi Vokietijos piliečiai lietuviai turi prie vokiečių kalbos rašybos taisyklių pritaikytas pavardes. Beveik visos kitos senosios Vakarų demokratijos šalys kategoriškai rašo tik valstybine kalba. Nėra bijoma dėl pavardės „iškraipymo“, nes užrašyta forma ir pati pavardė nėra tas pat.

Buvo labai paprasta gauti palaikymą šitam projektui iš Amerikos lietuvių. Kai paklausiau, ar jie nenori palaikyti mūsų „Talkos“, kai rinkome viešų asmenų parašus, tai Jonas Kronkaitis, Povilas Žumbakis atsakė, o kaipgi kitaip, nes Amerikoje mes visi esame „Shimkus“ ir panašūs.

Visą tai, ką pasakiau grąžina mus prie mano pirminio klausimo: o kodėl reikia leisti?

Tačiau ar nevertėtų šioje situacijoje mąstyti pragmatiškai darant prielaidą, kad geros valios gestas padėtų geriau integruoti Lietuvos lenkus ir leisti jiems pajusti, jog valstybė juos supranta, jų klauso. Galbūt taip ir išmuštume kortą iš rankų Waldemarui Tomaszewskiui, kuris, niekam ne paslaptis, puikiai išnaudoja tą konfliktinę situaciją ir kaip tik yra suinteresuotas jos pratęsimu, užšaldymu.

Čia yra du momentai. Viena vertus, Tomaszewskis visada turės tų kortų, kurias galės išnaudoti kalbėdamas apie diskriminaciją lenkų atžvilgiu. Buvo labai įdomu, kai kultūros viceministras, deleguotas Lenkų rinkimų akcijos, Edwardas Trusewiczius turėjo galimybę paruošti savo norimą tautinių mažumų įstatymo projektą. Ten jis gerokai pastūmėjo visas raudonąsias linijas apie tai, ką ši partija norėtų matyti esant lenkiškai Lietuvoje. Ten buvo kalbama ir apie rinkimų agitaciją lenkų kalba, visas viešąsias paslaugas savivaldybėse, gatvių ir gyvenviečių pavadinimus lenkų kalba, ir visa tai jau esant nebe 25 proc. lenkakalbių gyventojų daliai tose savivaldybėse, kas visada buvo kalbėta viešumoje, tačiau 10 proc. O tai reiškia viešąsias paslaugas ir lenteles lenkų ir net rusų kalba Vilniaus mieste, atitinkamai tik rusų kalba Klaipėdoje. Projekte nebuvo kalbama apie jokius skirtumus tarp lotyniškų ir nelotyniškų užrašų.

Trumpai tariant, Lenkų rinkimų akcija visada ras ką ištraukti ir pasiskųsti, kad jiems kažkas neduodama. Ši konflikto kurstymo politika yra paprasta: tu sukuri poreikį, o tada transliuoji, kad šis poreikis yra nepatenkinamas.

Čia svarbu pabrėžti, kad Lenkų rinkimų akcija šį asmenvardžių poreikį padarė gana iš nieko. Taip teigiant, labai ilgai reikėjo remtis tik asmeninėmis patirtimis bendraujant su Vilniaus ar Šalčininkų rajonuose gyvenančiais žmonėmis. Tačiau pernai Romerio universiteto mokslininkai padarė tyrimą, kuriame klausė lenkakalbių žmonių, kokios yra opiausios šio krašto problemos. Jiems buvo duotas gal dešimties punktų sąrašas, kuriame buvo ir asmenvardžių bei vietovardžių klausimas. Jie turėjo pažymėti tris svarbiausias problemas. Tarp tų trijų pagrindinių problemų Lietuvos lenkams tik 15 proc. gyventojų pažymėjo ir asmenvardžių bei vietovardžių klausimą. Tai buvo reprezentatyvus tyrimas. Tuo tarpu Lenkų rinkimų akcijos retorikoje tai atrodo kaip kone svarbiausia problema. Vis dėlto, kad ir kaip būtų banalu, svarbiausios yra ekonominės problemos – infrastruktūros klausimai, algų klausimai.

Tą kraštą, esu įsitikinęs, reikia integruoti visai kitais būdais – sutvarkyti švietimo programas, sutvarkyti verslo įėjimą į tuos regionus, nes dabar verslo vystymas ten sąmoningai blokuojamas. Vieša paslaptis, kad Vilniaus ar Šalčininkų rajonuose norėdamas kurti verslą turi gauti kone asmeninį patepimą iš savivaldybės vadovo. Nenorima leisti kurti darbo vietų, kurių nekontroliuotų vietos valdžia. Ne paslaptis, kad vienas didžiausių Lenkų rinkimų akcijos resursų yra galimybė gąsdinti, kad kažkas neteks darbo, jei nebalsuos taip, kaip reikia, jei pasisakys ne taip, kaip reikia. Tam būtina išsaugoti gyventojų priklausomybę nuo valstybinio sektoriaus darbų. Norint tai pakeisti, priešingai, reikia įleisti verslą.

Be to, reikia galvoti, kaip pasiekti krašto gyventojus rusų kalba, nes ne paslaptis, kad ten jie, net tapatindamiesi su lenkais, daugiausia skaito rusišką žiniasklaidą, žiūri rusišką televiziją ir klauso rusiškų radijo laidų.

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Apuokiukas

Sakyčiau, yra dar vienas toks argumentas, kurio kol kas niekas neakcentuoja: per ilgą ir nelabai linksmą Lietuvos istorijos atkarpą valdininkai ( daugiausia svetimšaliai ) žmonių pavardes užrašinėjo, kaip tik norėjo, dažniausiai iškraipydami. Tad ar ir šiuolaikiniai valdininkai turi teisę Lietuvos piliečių pavardes užrašinėti ne taip, kaip pageidauja patys Lietuvos piliečiai?

Apuokiukas

Papildysiu savo pamąstymus. Lietuvių kalba, kaip viena seniausių pasaulyje, yra, visų pirma, Žodžio, garso kalba ( ,,pradžioje buvo Žodis…“ ). Galbūt dėl to senovės lietuviai ( į vieną valstybę – lietuvą susiliejusios žemaičių, aukštaičių, sėlių ir kitos gentys ) ir neskubėjo sukurti savo rašto, o valstybės kanceliarijos reikalams naudojo slavų kalbas. Raštas yra tik Žodžio įforminimas – sugrūdimas į rašto formą – ant popieriaus. Ir kaip tas Žodis bus įformintas – visiškai antraeilis dalykas. Dabartinis įforminimas susideda iš 32 raidžių. O anksčiau buvo šiek tiek kitaip, pavyzdžiui, ir lietuvių tautos patriarchas rašėsi kaip Jonas Bassanawiczius. O ar atkreipėte dėmesį, kaip mokslininkai užrašo lietuvių kalbos tarmiškus tekstus, – tada lietuvių kalbos abėcėlė prasiplečia gal iki 80 raidžių. Tad jeigu į lietuvių… Skaityti daugiau »

rūpūs miltai !

kadaise lenkų kunigai intensyviai lenkino lietuviškas pavardes krikšto metu. Tai privėlė painiavos archyvuose ir kituose dokumentuose. Taip Tamašauskas virto Tomaševskiu, Daugėla – Davgiala, Juodka – Juodko ir t.t. Dabar gi tie patys sulenkinti lietuviai ir kelia didžiausią triukšmą dėl pavardžių rašymo. Pavyzdžiui Citackos mergautinė pavardė yra Mikutaitytė. . Tai kas ir dėl ko kelia šį erzelį? Ogi į tai išsamiai atsako „Vakarų ekspreso” straipsnis „Valdemaro Tomaševskio ryšiai: nuo “Vilniaus brigados” iki masonų ir abonentų”. Jame ne tik nurodomi Tomaševskio ir jo partiečių ryšiai su „Vilniaus brigada”, bet ir kaip ši „lenkų” partija Vilniaus rajone, pažeidinėdama Konstituciją, dalina žemes žemes už milijoninius kyšius reikiamiems politikams, tuo pačiu metu keldama triukšmą dėl lentelių ar raidelių. O tai didžiausio masto korupcija. Ir tai… Skaityti daugiau »

opiausia problema

yra tai, kad a la „lenkai” per mokyklas visi6kai absorbavo kitas tautines mažumas – Šalčininkų rajone baltarusus, Vilniaus-Trakų – ukrainiečius, karaimus, totorius…

V.E.

Viskas, ką V.Tomaševskis sako apie lenkiškų pavardžių rašymą, lenkiškus gatvių pavadinimus ar lenkiškų mokyklų bėdas, yra tik migla. Visiškai nereikšmingi dalykai, skirti sukelti triukšmą, kuris dangsto esmę. Pagrindinė problema Vilniaus krašte yra žemės grąžinimo procesas. Būtent tiems žmonėms, kurie turi mažai lenkiškų šaknų, yra labai patogu nuolat kalti į galvas vieną dalyką: žemės jiems nenori duoti tie baisūs ir begėdžiai lietuviai. Tačiau absoliuti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų valdžia jau keliolika metų priklauso tik lenkams? Iš tiesų tautinių problemų Vilnijoje ir nėra. Yra tik korupcija, kuri neturi tautybės. Korumpuoti valdininkai yra ir lietuviai, ir lenkai, ir rusai, ir žydai. Visi posovietiniai žmonės yra ypač linkę gauti naudos sau. Tačiau Vilniaus regione ši korupcija yra ypatingo masto, nes čia naudojamas ne tik… Skaityti daugiau »

V.E.

Yra dar ne viena V.Tomaševskio sąsaja su KGB. Oficialiu europarlamentaro padėjėju, manau, ne šiaip sau dirbo buvęs KGB darbuotojas, į naująją sostinės savivaldybės tarybą išrinktas Viktoras Balakinas. Šis žmogus, beje, iki šiol už šią tarnybą gauna pensiją iš Rusijos.
Manoma, kad pats Europos Parlamento narys tarnavo pasienio, t.y. KGB kariuomenėje.

V.E.

Yra dar ne viena V.Tomaševskio sąsaja su KGB. Oficialiu europarlamentaro padėjėju, manau, ne šiaip sau dirbo buvęs KGB darbuotojas, į sostinės savivaldybės tarybą išrinktas Viktoras Balakinas. Šis žmogus, beje, iki šiol už šią tarnybą gauna pensiją iš Rusijos.
Manoma, kad pats Europos Parlamento narys tarnavo pasienio, t.y. KGB kariuomenėje.

prasti reikalai

jei Vilniaus apylinkes valdo kgb prižiūrimi buvę „vilniaus brigados” nariai, tai po kokiom dar verslo priedangom jie yra palindę pačiam Vilniuje? Kiek pamenu Kaganovičius buvo atsivedęs į Snorą „investuotoją” iš Maskvos V. Antonovą.
tai gal jiems ir reikia savo prokuroro? Savų atstovų seime jie jau, kaip matomom iš Vakarų ekspreso, turi.

šeimyninė ranga tvarkosi?

Premjero Gedimino Kirkilo laikais LLRA buvo valdančiojoje koalicijoje. Tuomet Lietuvos užsienio reikalų viceministru keistomis aplinkybėmis tapo Jaroslavas Neverovičius – jaunasis advokato, LLRA liaupsinančios radijo stoties “Znad Wilii” savininko buvusio prezidento Valdo Adamkaus patarėjo Česlavo Okinčico žmonos sūnėnas. J.Neverovičius ėmė kuruoti Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų sujungimo projektą, o palikęs ministeriją tapo jį rengiančios įmonės “LitPolLink” vadovu. Kai kyla kokių klausimų dėl valdančiųjų koalicijų sudarymo, įstatymo palaikymo lenkų balsais, lyg tarp kitko pasigirsta ir V.Tomaševskio perspėjimai apie pavojų sužlugdyti elektros tilto į Lenkiją projektą. Premjeras Andrius Kubilius po tokio grasinimo kartą tik nusijuokė ir viskas tarsi baigėsi. O postų, nors ir ne tokių aukštų, šiame saviškių klane galima rasti kur kas daugiau. Toje pat radijo stotyje “Znad Wilii” padirbėjęs toks… Skaityti daugiau »

mafijos sostinė - Trakai?

hmm.. kažkaip visi pamiršo, kad tikrasis Vilniaus brigados vadovas buvo ne sūnus, organizavęs V.Lingio nužudymą, bet tėvas Dekanidzė, mafijos krikštatėvis, laisvai gyvenęs Trakų nacionaliniame parke nelegaliai pasistatytame name ir tik nesenai miręs. Tuose pačiuose Trakuose ir Pakso rėmėjas iš GRU, įžymusis ginklų prekeivis Borisovas tebegyvena. Pamiršoom dar, kad ir Zuoko nuosava „BNA gruoė”, užsiimanti NT, drabužiais ir alkoholiu, iš kurios Zuokas neva išsipirkinėja savo 3 mil namą Užupyje, valdo taip pat ir Trakuose esantį Jachtų klubą, vadinamą Žalgiriu. Belieka pridėt į kompaniją gudrujį Rubikoninį įstatymų pirkėją A.Janukonį su advokatų kontora LAWIN, įteisinusia sutartį su Meku, perkant už 5 milijonus Fliuksus atlėkas… Tad kuo pavirto Didžiojo kunigaiksčio Vytauto sostinė? Tad kam tos raidelės su lentelėm? Argi Donbaso mafija irgi ne nuo… Skaityti daugiau »

Nepažeidinėkime Lietuvos įstatymų!

Kodėl straipsnyje Lietuvos piliečių pavardės rašomos ne valstybine kalba? Ne Tomaševskis, bet Tomaszewskis; ne Edvardas Trusevičius, bet Edwardas Trusewiczius.

internauts

„Trumpai tariant, Lenkų rinkimų akcija visada ras ką ištraukti ir pasiskųsti, kad jiems kažkas neduodama. Ši konflikto kurstymo politika yra paprasta: tu sukuri poreikį, o tada transliuoji, kad šis poreikis yra nepatenkinamas.” Ponai, laikas baigt taukšt niekus. Kiek galima apie tai aiškinti? Jokie emigrantai nėra „tautinė mažuma”. Tautine mažuma yra laikomos tik tos tautos, kurios neturi savo valstybės. Visi kiti tėra „tautinės bendruomenės”. Lekija pasielgė labai neapdairiai – pasirašydama su THE COUNCIL OF EUROPA „tautinių mažumų chartiją” ji „tautinėms mažumoms” priskyrė kone 12 tautinių bendruomenių: rusus, čekus, slovakus, lietuvius, žydus, ukrainiečius, baltarusus, suplakė į tą krūvą čigonus, kašubus ir t.t. Ir dabar turi problemą. Rusija laisvai gali Lenkiją suskaldyti į dalis referendumais. Juk panašią klaidą, pasirašydama sutartį dėl „tautinių mažumų”… Skaityti daugiau »

12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top