Valstybės kontrolė: viešajame sektoriuje veikiančių įmonių ir įstaigų veiklos tobulinimui būtini koordinuoti veiksmai

Aukščiausioji audito institucija pirmą kartą vienu metu teikia sistemines įžvalgas apie valstybės vaidmenį valdant viešajame sektoriuje veikiančias įmones ir įstaigas.

Atlikti trys sisteminiai auditai – „Valstybės valdomų įmonių grąža valstybei“, „Savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdymas ir veikla“, „Viešųjų įstaigų steigimas ir valdymas“ – parodė, jog šiuo metu dalis viešajame sektoriuje veikiančių įmonių ir įstaigų nekuria pridėtinės vertės valstybei, o tam tikrais atvejais teikia naudą tik pačioms įmonėms, viešosioms įstaigoms ar net privačių asmenų grupėms, skelbiama vkontrole.lt puslapyje.

Auditų metu buvo išanalizuoti duomenys apie 1 057 juridinius asmenis, turinčius skirtingas teisines formas: 2017 m. pradžioje valstybė buvo 118 valstybės valdomų įmonių (VVĮ) savininkė arba pagrindinė akcininkė; 2015 m. pabaigoje šalyje veikė 271 savivaldybės kontroliuojama įmonė; 2015 m. pabaigoje šalyje veikė 668 valstybės ir savivaldybės viešosios įstaigos.

Auditorių teigimu, valstybės politika šioje srityje yra fragmentiška, trūksta nuoseklaus ir sisteminio valstybinio požiūrio į jų valdyseną. Savivaldybėse trūksta iniciatyvos kelti kontroliuojamoms įmonėms bendrus tikslus, nesukuriama aiški ir objektyvi įmonių veiklos rodiklių vertinimo sistema, neužtikrinamas stiprių valdybų sudarymas, neambicingi ir nesusieti su strateginiais tikslais valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos rodikliai, nenumatoma pažanga, ne visi sprendimai pamatuojami ir užtikrina naudą valstybei ar savivaldybei.

Netinkamą įmonių ir įstaigų valdyseną rodo ir veiklos rezultatai. 2015 m. nustatytą 5 proc. siektiną metinę nuosavo kapitalo kainą pasiekė tik apie 40 proc. visų VVĮ, kurioms taikomas šis reikalavimas. VVĮ nuosavo kapitalo grąža siekė tik 2,1 proc. (normalizuotas grąžos rodiklis buvo 4,4 proc.), o dėl ypatingosios priežasties 82 proc. iš 104,52 mln. Eur dividendų sumos sudaro vienos VVĮ sumokėti dividendai. Savivaldybių kontroliuojamų įmonių nuosavo kapitalo grąža 2015 m. mažėjo palyginti su ankstesniais laikotarpiais, o 75 proc. dividendų uždirbo 5-ios (iš 271) savivaldybių kontroliuojamos įmonės. Bendra savivaldybių kontroliuojamų įmonių dividendų ir pelno dalies suma 2015 m. sudarė 6,57 mln. Eur. Esant vidutinei 9,2 proc. Lietuvos įmonių nuosavo kapitalo grąžos normai, tikėtinas VVĮ ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių pelnas galėtų viršyti 500 mln. Eur.

Aukščiausiosios audito institucijos teigimu, atsižvelgiant į įmonių ir įstaigų veiklos prioritetus ir finansinius rezultatus tikslinga sistemiškai įvertinti viešųjų įstaigų ir įmonių veiklą ir, remiantis vertinimo rezultatais, priimti strateginius sprendimus: optimizuoti visų formų įstaigas ir įmones, sukurti aiškią ir neprieštaringą įmonių ir įstaigų veiklos tikslų kėlimo ir rodiklių vertinimo sistemą. Taip pat svarbu užtikrinti efektyvią institucinę priežiūrą ir jos valdymą, ją atskyrus nuo politikos formavimo.

Valstybinio audito ataskaitos: Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei; Valstybės valdomų įmonių grąža valstybei; Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą.

Apibendrintos įžvalgos: Viešajame sektoriuje veikiančių įmonių ir įstaigų veiklos tobulinimui būtini koordinuoti veiksmai.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top