Verta prisiminti. Dalius Stancikas. Du teisingumai

Bernardinai.lt

Kai manęs klausia, ar dar nepabodo rašyti apie pasenusią ir niekam nebeįdomią Garliavos tragediją, atsakau: „Šia tema sunku rašyti, ji slegia, norėtųsi jos išvengti, bet ji, deja, dar nesibaigė. Tad tylėti negalima, ypač kai už tylos uždangos teisiami nuskriaustieji.“

Ši byla nepasibaigusi ne tik todėl, kad mergaitė ir jos motina tebesaugomos nuo visuomenės, kad iki šiol nė vienos pusės neįtikina neįtikėtinos D. Kedžio ir A. Ūso mirtys, bet ir todėl, kad niekas iki šiol nenubaustas už perteklinį jėgos naudojimą prieš beginklius, dorus žmones, susirinkusius Garliavos Klonio gatvėje dėl nesavanaudiškų, humanistinių motyvų.

Šiuo metu Vokietijoje vykstantis teismo procesas dėl agresyvaus policininkų elgesio suteikia vilties, kad kada nors panašiose bylose teisingumo bus galima sulaukti ir Lietuvoje: abi valstybės juk yra toje pačioje politinėje ir teisinėje erdvėje – Europos Sąjungoje.

Vokietija. 2010 metų rugsėjo 30 dieną Vokietijoje kai kas vadina „juoduoju ketvirtadieniu“. Tądien Štutgarte buvo surengta protesto akcija prieš geležinkelio stoties „Stutgart 21“ statybų projektą. Protestuotojai, tarp kurių būta nemažai senjorų ir moksleivių, didelėmis policijos pajėgomis buvo šiurkščiai išvaikyti, panaudojant vandens patranką ir pipirines dujas. Ne vienas mitinguotojas sužeistas, pagyvenusio vyriškio nuotrauka, kuriam vandens patranka stipriai sužalojo akis, internetu apkeliavo visą Europą – jis beveik prarado regėjimą.


Juodasis ketvirtadienis Vokietijoje, Štutgartas, 2010 m. rugsėjo 30 d.

Tačiau tuomet valdžia bei dalis piliečių pateisino policijos veiksmus, neva protestuotojai nepakluso teisėtiems policijos reikalavimams. Vis dėlto po penkerių metų dėl „juodojo ketvirtadienio“ prieš vokiškąją Temidę stojo du policininkai.

Teismo metu paviešinta pačių policininkų filmuota vaizdo medžiaga iliustruoja agresyvų tvarkos sergėtojų elgesį. Joje matyti, kaip vandens čiurkšle nusitaikyta į žmogaus galvą, nors pagal policijos patvirtintas vandens patrankų naudojimo nuostatas draudžiama taikyti tiesiai į galvą. Vaizdo siužete matyti, kad dujos jaunuoliams purškiamos iš labai artimo atstumo, nors kategoriškai draudžiama purkšti pipirines dujas arčiau nei 1–2 metrų atstumu. Vaizdo medžiaga taip pat atskleidžia dviejų policininkų pokalbį operacijos metu: girdimas nurodymas papurkšti dujų policininkui ant pirštinės, o po to šia pirštine patrinti protestuotojui veidą.

Kaip rašo žurnalas „Stern“, 41-erių ir 48-erių metų amžiaus policijos pareigūnai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad būdami šios operacijos vadai, panaudojo perteklinę jėgą, taip sužalodami žmones. Teisme liudyti pakviesta 30 asmenų, tarp kurių – ir buvęs Baden-Württembergo žemės ministras pirmininkas.

Lietuva. 2012 m. gegužės 17-oji, kai Garliavoje užlaužtomis kojomis iš gimtų namų buvo išnešta klykianti mergaitė, prieš tai šimtams policininkų drastiškai pašalinus kliūtis – beginklius protestuotojus (liudininkus), daliai lietuvių ji tapo „gėdos diena“, o daliai – valstybės stiprumo įrodymu. Pagaliau valstybė parodė turinti valią – taip policijos veiksmais Garliavoje džiaugėsi buvęs valstybės atstovas Vatikane Vytautas Ališauskas. Vykdant teismo sprendimą buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką, buvo nepagrįstai žalojami žmonės, žeminamas jų orumas, su jais žiauriai elgiamasi – taip valdžios ir policijos veiksmus Garliavoje įvertino žymūs teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai, tarp jų – ir trys Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjai Kazimieras Motieka, Narcizas Rasimas ir Zita Šličytė.

Pernai rinkimų debatų metu Prezidentė Dalia Grybauskaitė tokį policijos elgesį įvertino kaip teisėsaugos dėmę: „Perteklinis jėgos panaudojimas Garliavos istorijoje buvo dėmė mūsų teisėsaugos institucijoms ir policijai, nes matėme, kad ir žmonės buvo gąsdinami, ir mergaitė buvo perduota motinai su pertekliniu jėgos panaudojimu. Nereikėjo 240 policininkų prieš žmones naudoti, negalima pries žmones naudoti perteklinės jėgos. Čia pamoka visiems, kad taip elgtis negalima.“


Policijos smurtas Garliavoje 2012 gegužės 17

Deja, dėmė neišplauta, ja susitepusieji tos pačios Prezidentės kažkodėl pakylėti karjeros laiptais: buvęs generalinis policijos komisaras S. Skvernelis paskirtas vidaus reikalų ministru, Garliavos operacijos vadovas R. Požėla – Pasienio apsaugos tarnybos vadu ir t. t. Paaukštinti net inspektoriai, su pasimėgavimu demonstravę savo jėgą: kovinių imtynių veiksmu K. Dudėnas buvo partrenktas ant žemės, po to šautuvo buože daužytas į tarpukojį – savaitę gydėsi ligoninėje; besimeldžianti E. Matjošaitienė, net ir perspėjus, kad yra nėščia, parversta ir į policijos mašiną vilkta žeme (E. Matjošaitienę bloškęs policininkas dar pasišaipė, kad dabar turėsianti vienu vaiku mažiau); tiesiai į veidą purkštos dujos paaugliams ir suaugusiesiems, tarp jų – ir dviem neįgaliems vyrams: vieną inkstą turinčiam dailininkui R. Radišauskui ir tik vieną ranką turinčiam Vyčio kryžiaus ordininkui, buvusiam disidentui ir Seimo nariui A. Petrusevičiui (A. Petrusevičiui purškęs dujas policininkas sušuko: Seni, kol dar gyvas, dink iš čia); vėliau dujomis apakintas R. Radišauskas parmestas ant žemės ir spardytas kojomis – ilgai besigydžiusį žaizdas R. Radišauską ištiko insultas, buvo paralyžiuota pusė kūno; fotomeninkas J. Valiušaitis laikytas tol kameroje, kol vos nemirė nuo diabeto – išgelbėjo tik greitoji pagalba; režisierei N. Karpuškaitei-Akelaitienei naudotas elektrošokas, o dujomis apsvaiginti nepilnamečiai nuvežti į areštinę ir, nepranešus nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei tėvams, ten pralaikyti keturias valandas. Suimti buvo net vaikai, ant grindinio kreidele rašantys žodį TIE–SOS! (po sulaikymo vienas iš jų, paklausęs, ar gali pasitarti su advokatu, buvo žaibiškai įgrūstas į mašinos galą už grotų, kur vežiojami šunys – tokios nūnai Lietuvoje vaikų teisės)…

Pagal Lietuvos Policijos veiklos įstatymą policija prievartą, galinčią sukelti kūno sužalojimų, gali naudoti tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Draudžiama panaudoti kovinių imtynių veiksmus bei specialiąsias priemones prieš moteris, kai akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, kai akivaizdu, kad jie invalidai ar nepilnamečiai. Apie pareigūno panaudotą prievartą, sukėlusią asmens sužeidimą, nedelsiant informuojamas prokuroras.

Deja, Prezidentės naujai paskirti vidaus reikalų ministrai, atstovaujantys partijai su gražiu pavadinimu „Tvarka ir teisingumas“, nei informavo prokurorus apie policijos sužalotus asmenis, nei panoro sąžiningai ištirti savo pavaldinių veiksmus. Priešingai nei Vokietijoje, Lietuvos Prezidentės paskirto generalinio prokuroro D. Valio reformuojamoje Prokuratūroje taip ir neatsirado nė vieno prokuroro, kuris įžvelgtų policininkų nusižengimus ar Prezidentės paminėtas policijos dėmes – viskas teisėta ir teisinga. Užtat labai noriai prokurorai į nusikaltėlių suolus susodino pačius nukentėjusiuosius: jie dešimtimis nuteisti arba dar teisiami kaip nusikaltę valstybei, jos tvarkai ir jos teisingumui.

Prieš kelias savaites už šmeižtą nuteista net habilituota biomedicinos mokslų daktarė, garsi onkologė ir chirurgė Laima Bloznelytė-Plėšnienė, ypatingo garbingumo pilietė, kuri paklusdama sąžinės balsui negalėjo nutylėti, kad į jos darbo kabinetą buvo užsukę žmonės, labai panašūs į Garliavos tragedijos veikėjus: į seseris L. Stankūnaitę ir V. Naruševičienę bei mergaitės tvirkinimu kaltintą A. Ūsą – daktarės prašyta pašalinti vyndėmę nuo vyriškio lytinio organo. Straipsnyje „Anomalija“ rašiau, kad visoje bylos medžiagoje nebuvo jokių duomenų, leidžiančių teigti, jog profesorė L. Bloznelytė-Plėšnienė turėjo bent menkiausią pretekstą apšmeižti minėtus jai nepažįstamus asmenis, vis dėlto teisėja Danutė Mickevičienė nusprendė kitaip, profesorę pripažindama kalta. Nors 2011 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas labai aiškiai išaiškino teisėjams, kad „asmuo gali būti pripažintas kaltu dėl šmeižimo tik nustačius, kad jis suvokė, jog skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie kitą asmenį, suprato, kad ši žemina žmogaus garbę, ir to norėjo“.

Profesorė L. Bloznelytė teisėjos D. Mickevičienės nutartį apskundė – skundą dabar nagrinės Audrius Cininas, kitas pagarsėjęs Garliavos tragedijos teisėjas, jau sykį atmetęs profesorės liudijimus kaip nereikšmingus…

Pabaigai belieka pridurti, kad medžiagą apie Vokietijoje prasidėjusį teisminį procesą dėl policijos smurtavimo juodąjį ketvirtadienį man perdavė Garliavos tragedijos liudininkai, valdžios ir didžiosios žiniasklaidos pakrikštyti patvoriniais. Jie, nepaisant Garliavoje patirtų fizinių, moralinių ir teisinių nuoskaudų, vis dar tikisi, kad Lietuvoje atsiras tokių prokurorų ir teisėjų, kurie ryšis pagal LR Konstituciją ir įstatymus įvertinti Lietuvos gėdos dieną ir Prezidentės bei Konstitucijos kūrėjų nurodytas policijos dėmes. Ir žinot, kas keisčiausia: tie nepalaužti patvoriniai nė kiek nesigaili tą gėdos dieną buvę Garliavoje, vertina ją kaip itin svarbią sau sąžinės balso dieną ir sako, reikalui esant, pasielgsiantys panašiai.


Režisierė N. Karpuškaitė-Akelaitienė rodo Garliavoje policijos suplėšytą valstybės vėliavą

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
58 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
pakartosiu puikų komentarą,

parašytą po tuo pačiu straipsniu ‘bernardinuose’:

Ad rem Spalio 8 d. 09:27
Gerb. Daliau, NĖRA Garliavos tragedija nei pasenusi, nei niekam neįdomi. Tai gyva ir tebekraujuojanti žaizda. Deja, ne tik nekalti žmonės nukentėjo (ir tai toli gražu nesibaigė!), ne tik visiškai sumaitotas Kedžių šeimos gyvenimas, ne tik… (daug reiktų vardinti…), BET IR daugybė LR piliečių prarado tikėjimą ir pasitikėjimą valstybe. Širdyje kažkas be galo skausmingai ir nebegrįžtamai pasikeitė. Trauminė patirtis – taip pasakytų mokslininkai. Po gan ilgos pertraukos spalio 17 d. vėl ateisiu į Daukanto aikštę. Nes Garliavos tragedija toli gražu ne pasenusi.

myli pedofilai tiesos.lt

jei muša – tai myli.
tik įdomu – už ką?
už tiesą?
už straipsnius?
už komentarus?
kad nepasiduoda pyragui ir botagui?

laikykitės – be Jūsų būtų visai tamsu Lietuvoje.

Kiekvieną teis sava sąžinė

Niekur nedings urodai.Teks atshikti visiems už savo nuodėmes pagal visą katušką.Tiems,kurie visai sugedę,teks atsakyti per 7 kartas .Karma persiduos vaikams,anūkams ir t.t. kol visa giminė išnyks nuo žemės paviršiaus.

2015-10-09 | 07.48 Konservatorius

baudžia Dievas už tokį žiaurumą,todėl ekspertai .eu rašo,kad jie tariasi su socdemais dėl koalicijos po rinkimų,nes kitaip į valdžią jie jau nepapuls.Eina išdavystės keliu,roplioja prieš valdžią ,šliaužioja.

2015-10-09 | 07.48 Tie 240

turi būti atleisti iš tarnybos policijoje, kaip neatitinkantys tarnybai policininko pareigose, atleisti be jokių išeitinių, panaikinus visas kitas privilegijas t.y be teisės išeiti į pensiją kaip valstybės tarnautojui ir t.t.

2015-10-09 | 07.49 Tada buvo sudaužytos

sausio 13 viltys.Taip,dar niekas nesibaigė.

2015-10-09 | 08.37 klaikiausi - tai konservos

konservatorių tėvo Landsbergio statytinė polikarpovna, konservatorių mizantropas kubulius – jie tiesiogiai kalti dėl Garliavos.
įdomu kitas klausimas – kodėl konservatoriai taip gina oberpedofilą?
gal kad jis – žydas?
nes kito paaiškinimo nelabai randu.

2015-10-09 | 09.25 Daina

O kiek TV laidų apie tai, kaip Norvegijoje neteisėtai atimami vaikai, nagrinėjama ir svarstoma, ar motina gėrė, ar tik truputį „kvepėjo” alkoholiu ir t.t ir pan. Tų laidų buvo tikrai ne viena, joms leista užimti eterio laiką ir laidų vedėjai graudžiomis akytėmis žvelgia į žiūrovus ir ragina užjausti tas mamas. O apie taip žvėriškai iš vaikystės namų išplėštą mažą klykiančią mergaitę ekranuose nei gu gu… Motinoms Norvegijoje leista su vaikais nors retai, bet pasimatyti, pasilakyti už rankų, turėti viltį savo vaikus atgauti, o seneliams Kedžiams? Jie padaryti baisiausiais nusikaltėliais, jie apšmeižti didžiausiomis nesąmonėmis. Jie ne tik negali matytis su anūke, areštuotas jų turtas, jiems atimti pasai, jie net nežino ar jų anūkė gyva… Seneliai gyvena baisiau nei atvykėliai emigrantai. Ir… Skaityti daugiau »

2015-10-09 | 10.22 > Tie 240

Tie 240 policininkų, tik vykdė įsakymą – jie kareiviai ir jiems privalu tai daryti. Teisti reikia tuos, kurie duoda įsakymus. Būtent jie, visais laikais, anksčiau ar vėliau, yra baudžiami įstatymo ar Dievo ir kaip taisyklė būna nubausti.
Dievo nubaustų, jau ir šioje byloje turime.

2015-10-09 | 10.26 Diedukas

Kareiviai???…”kovinių imtynių veiksmu K. Dudėnas buvo partrenktas ant žemės, po to šautuvo buože daužytas į tarpukojį – savaitę gydėsi ligoninėje; besimeldžianti E. Matjošaitienė, net ir perspėjus, kad yra nėščia, parversta ir į policijos mašiną vilkta žeme (E. Matjošaitienę bloškęs policininkas dar pasišaipė, kad dabar turėsianti vienu vaiku mažiau)…”

2015-10-09 | 10.48 diedukui

Kai išlenda emocijos, diedukas kaip taisyklė identifikuojasi, kad efektyviau atrodytu – na, čia kaip taisyklė, tas didelis „spiečiaus” noras pliusiukų pasirinkti. Tik gal tamstele reikėtų pirmiausiai nuleisti garą ir pamastyti racionaliau.
Visi gerai žinome, kad ne geriausios reputacijos žmonės dirbta eiliniais policininkais, o dar nereikėtų pamiršti, kad jie šioje struktūroje mokomi dirbti, tikrai ne auklėmis. Todėl dar kartą pasikartosiu – reikia bausti tuos, kurie duoda įsakymus.

2015-10-09 | 12.15 Stasys

Tikriausiai, tie nukentėję ir dabar taip begėdiškai tampomi, neabejingi neteisingumui žmonės, buvo griebiami, velkami, o dabar ir net teisiami (mano pasebėjimu „ne už ką”) pagal iš anksto sudarytą sąrašą ….
Iš kart į galvą dingtelėjo I940- ieji ….

2015-10-09 | 12.41 > Dainai

Viskas labai gražiai ir emocionaliai jūsų parašyta. Su viskuo sutinku, viskam pritariu, na – pliusiukams rinkti pats tas, prisipažinsiu ir aš jį uždėjau. Tik žinote, man asmeniškai nuo tokiu parašinėjimų, širdis jau nebevirpa. Greičiau skaitau kaip eilinę banalybę, nes nematau tame jokio progreso. Eilinį kartą verčiate būti jautriems, siūlote ką tai daryti, bet – ką? – tai, kaip visuomet neaišku. Gal galėtumėte kitą kartą pasiūlyti konkrečiai, ką galime daryti, nuo ko pradėti ir aplamai ką mes galime padaryti, kai nesugebame į eilinį renginį, ar mitingą susirinkti? Mano supratimu, būdami tokiais kokie esame, galime ir turime, kol yra sveikatos dirbti, visomis išgalėmis stiprinti materialiai ir morališkai savo šeimas ir laukti -laukti kol šita valdžiažmogių sukurta tautos naikinimo sistema, pradės juos pačius… Skaityti daugiau »

2015-10-09 | 13.49 Vytautas Ju.

Su kreidelėmis Daukanto aikštėje sistemos nepakeisi. Ir mitingų nereikia, nes yra teisiniai instrumentai daryti įtaką, bet… ar naudojasi?!
Po visų tų įvykių buvo ir Seimo ir Prezidento rinkimai, kas trukdė pasilikti namie prie televizoriaus? Skuodė minios prie balsadėžių, net sušilę. Entuziastingai balsavo už tuos, kurie tiesiogiai atsakingi už visus tuos įvykius.
Garliavos įvykiais nustojau domėtis, kai iš N. Venskienės išgirdau, jog ji kurs politinę partiją, t. y. pati taps tos nesveikos politinės sistemos dalimi.
O gal yra/buvo manančiu, kad tapusi Seimo nare su keliais neaiškios praeitie veikėjais pakeis tą sistemą?!

2015-10-09 | 14.23 VaidasVDS

Vytautai, negi manai, kad sistemą su putlerio tankais pakeisi? Kas tų bacilų primėtė į Drąsos kelio partiją, į ekspertus, į Drižiaus laikraštį? Taip, sistema sudorojo Venckienę ir jos partiją, tiesa, Venckienę ir partiją dorojo atskirai. Politinės sistemos neįmanoma pakeisti tik revoliucijos ar prievartos būdu. Prievarta gimdo prievartą, kerštą ir žvėriškumus. Būtent tai atnešė visos revoliucijos. Net sunaikinusios vienos rūšies tironus, jos pagimdė kitos rūšies tironus. Taip vienas blogis keičia kitą. Mes turime apie 100000 tikrai padorių piliečių. Tai mūsų raugas. Tie piliečiai tikrai gali prisidėti prie kitos dalies visuomenės keitimo. Tik jiems reikia vienybės, o ne susiskaidymo. Ir tik dvasinė vienybė gali atvesti prie visuomenės tikrojo keitimosi. Ir nors aš pats pažeriu teisingos kritikos krikščioniams, jų bažnyčioms, kunigams bet kartu… Skaityti daugiau »

2015-10-09 | 14.59 Vaidui

Apie sistemos keitimą nekalbu, ji gali keistis tik pati, bet tam turi atsirasti priežastis. Viena iš jų — daryti įtaką tai sistemai, kaip ir kokiu būdu, tai jau kitas klausimas.
Sąjūdžio laikų tūkstantinių mitingų niekas nesuorganizuos, o saujelės entuziastų Daukanto aikštėje niekas nepastebės. Juo labiau, kad sistema turi prievartos mechanizmus, kuriuos, kaip matome, sėkmingai panaudoja.
Pagrindinė masė piliečių yra politiškai neraštingi, nelabai supranta kas vyksta ir nenori suprasti, propagandos aparatas užsuktas pilnu pajėgumu, smegenis plauna labai efektyviai. Aš net savo tėvų nesugebėjau įtikinti nebalsuoti taip, kaip jie buvo nusprendę.

Vytautas Ju.

2015-10-09 | 15.56 Kol

Kol nesikeis žmonių pasaulėžiūra tol bus taip kaip yra.

2015-10-09 | 16.26 Komentaras iš "bernardinų.lt"

Leonas3 Spalio 8 d. 11:23 agnejautai: Kas yra ta jūsų „šizofreniškoji informacija”? Mano akimis, galite vadinti jas haliucinuojančiomis, tai kai daužymas gulinčiam žmogui automatu į tarpukojį pavadinamas „savivaldžiavimo sutramdymu”. O dar po to štai jau kelinti metai tą žmogų tampo pas prokurorus, tyrėjus, teisėjus, nes reikia ištirti be galo painų jo trukdymą antstolio veiklai naudojant smurtą ar kitokio pobūdžio prievartą (BK 243.2 str. ). Jei kas labiau nusipelno būti vadinamas „šizofreniškąja informacija”, tai būtent šis sistemingas nusikaltėlio – aukos santykio veidrodinis apvertimas. Vargu ar esate eilinis nesusipratėlis propagandos apmuilintomis akimis ir tikite tuo, ką rašote. Sprendžiu iš to, kad mėginate sukelti įtarimus, kad autoriaus teisingumo jausmo padiktuoti žodžiai yra kažkoks politinis projektas („ką bandote sukelti?, revoliucijas? nepavyks…”). Bruožas, be išimties… Skaityti daugiau »

2015-10-09 | 16.28 Ir dar iš ten pat

Žinys Spalio 8 d. 17:57
Ne tik Latvijos, pasidomėkit kas vyksta Londone dėl tūkstančių išnaudojimo aukų ir vaikų žudynių Tečer valdymo laikais. Aukos subrendo , užima solidžias pozicijas ir pradėjo reikalauti teisingumo. Kaip į sieną – bylos įslaptintos ir už paslapties viešinimą gresia ilgas kalėjimas. Čia viskas aišku. Kita labai keista : Lietuvos visuomenės požiūris. Bevei visi, kuriuos laikiau padoriais žmonėmis , paklausti apie Kedžius , ima juos pulti. Tik kai paklausi ar tai tu tikrai tiki , jog Kedys mirė natūraliai, pats užspringo, jog Ūsas pats nukrito ir prigėrė – tada sutrinka ir nebenori ta tema šnekėti .

2015-10-09 | 18.46 vasia

Be galo laukiame sitokiu straipsniu,kurie primena pogroma,pacia baisiausia diena gyvenime.Geda ziureti i prokurorus,teisejus kada jie pradeda nagrineti sia byla,teisia nekaltus zmones.Gaila visos teisesaugos,gaila kad taip leidzia is saves tyciotis.Arteja rinkimai,kodel zmones bijo bandyti rinkti visai kitas partijas???Turejome sansa rinkti specialiai DK,TACIAU NEPASINAUDOJOME.Juk blogiau nebutu buve,taciau reikejo leisti zmonems dirbti,bandyti.Gerai kad yra maza saujele,kurie eina tiesos keliu,kazka bando.Seip lietuvis abejingas zmogus,jam derk ant galvos,jis ne krust,komentaruose mandrus.Sios bylos zmones niekada nepamirs ir po keliu desimtmeciu bus minima.KOKS SIU MERGAICIU LIKIMAS,NIEKAS NEZINO.Nufilmuota,kaip bobos su guminem pirstinem ejo grobti mergaites,tai savaime aisku,kad galimai panaudojo kazkokius nuodus,kad vaika apsvaiginti.Tai vyko zmonems matant,o kas vyko nematant???Tai ko galima tiketis???Geda,didziausia geda taip mulkinti zmones ir statyti save i kvailiu vieta.Balsuosim uz DK.

2015-10-10 | 16.21 Skaudulys.

Skaudžiausia yra tai, kad nei aukštoji valdžia, nei viena politinė partija, nei Žmogaus teisių gynėjai, nei Lietuvos elitas nė karto viešoje TV laidoje neatsiprašė nei senųjų Kedžių, nei Lietuvos tautos už valdžios paruoštą ir įvykdytą žiaurų nusikaltimą, nepasmerkė banditiško ir brutalaus vaiko pagrobimo akto, nereikalavo nubausti žudynių užsakovų, organizatorių ir vykdytojų. Stebina, kaip taip galima gyventi, valdyti šalį, grįžti į šeimas, auginti vaikus ar anūkus, ramiai miegoti lyg nieko nebūtų įvykę. Negi jie visi 100 proc. įsistatė „kiaulės akis” ? Tai panašu į supercinizmą. Juk Visuomeninė komisija, sudaryta iš teisininkų, nustatė grubius konstitucijos ir teisės pažeidimus. Tačiau buldozeris iki šių dienų važiuoja toliau nesustodamas ir jo vairuotojams nusispjaut į teisę, žmoniškumą, teisingumą. O kas, ar ne valdžia savo abuojumu, laiduoja… Skaityti daugiau »

2015-10-10 | 18.27 keistuma

Paksas dabar į Gen.Prokurorus siūlo Hulių Sabbatauską, kuris jam sumažino bausmės nekandidatuoti laiką.
Paulauskas, matyt, norėtų matyti tame poste Jasaitį, kurį atvedė parodyti liaudžiai Miliūtės laidoje „Teisė žinoti”.
o ką daro Kaišiadoryse teisėja Dambrauskienė, kurios toks liūdnas veidas? Ar ją kas prievartauja skirti tą NKVD tardytoją Garliavos gynėjų byloms? Kas per velniava, neaišku.

2015-10-10 | 19.25 Apuokiukas

,,Juodieji žmogeliukai”, kurių didžioji dauguma – NKVD-istų, KGB-istų ir stribų vaikai ir anūkai, panašu, kad daro viską, kad žmonės kuo labiau nusiviltų Lietuvos valstybe ir, atėjus ,,žaliesiems žmogeliukams” negintų tokios valstybės.

kol Lietuva valdys

KGB seimas ir trisesauga,tol kaltieji bus isteisinami o nekalti teisiami.Tik taip KGB gali is pamatu galutinai sugriauti Lietuvos valstybe!!!To Lietuvoje dabar ir siekiama.Net Landszbergiui ir Prezidentei bandoma suklastoti baudz.bylas.Vot teip!

O - pa

Nesupratau, ar jau Tiesos. lt iki tiek nusigyveno, kad nėra kam komentarų rašyti. Tokią išvadą darau, nes žemiau esantys komentarai paimti iš seniau spausdintų straipsnių. Tarp jų, net ir savo keletą atradau. Gal kas galėtų paaiškinti, kokiu tikslu tai daroma?

Skaityk

pavadinimą: Verta prisiminti!

Komentatorius

Ar tik nepaaiškės, kad Garliavoje buvo panaudota madalovo banditų gauja…

O - pa > Skaityk

Sutinku,kad šiuos įvykius prisiminti verta, bet kam tuos senus komentarus sukišti – to tikrai suprasti negaliu. Perskaitęs šį ne pirmos jaunystės straipsnį, po juo dar randu senus komentarus, tarp kurių trys mano pačio rašyti. Taip ir norėtųsi paklausti: ar vertą net komentarus prisiminti? Jei jau naujų minčių pakomentavimui neateina , tai gal geriau susikaupus patylėti?

klevas

„Pagaliau valstybė parodė turinti valią – taip policijos veiksmais Garliavoje džiaugėsi buvęs valstybės atstovas Vatikane Vytautas Ališauskas.”
.
Taigi Ališauskas buvo „paaukštintas” ir paskirtas į pačią švenčiausią vietą kaip tik po to kai vadovaudamas Seimo komisijai tirti VSD kariškio V. Poziūno žūties aplinkybių „sėkmingai” tos bylos neištyrė.

nuomonė

nuomonė : 240 iškvietimas turėjo būti pateisintas, todėl ir buvo tai kas buvo kad pateisinti 240 iškvietimą.O kad nebūtų matyti kas daroma namuose su mergaite ir Venskiene – baltakurtkis nusukinėjo kameras. O kad viskas tvarkoj advokatas tuoj pat nufilmavo mergaitę, kuri klausė kodėl pas ją ne dvi rankos , o mergaitės mama paaiškino kad dėl to kad lyja ir tuoj pat buvo paviešinta internete. Klausimai kodėl baltakurtkis nusukinėjo kameras, kodėl mergatė matė ne dvi savo rankas, kokiu tikslu advokatas darė mergaitės vaizdo įrašą mašinoje ir talpino internete? Ar nesusidaro įspūdis kad vgisa tai buvo surežisuota ir suplanuotas iš anksto, o tai kas buvo daroma dangstymas neteisėtų veiksmų? Kodėl GP seimui pateikė tik fragmentą apie Venskienės kandžiojimasi? Tegul duoda viešai visą… Skaityti daugiau »

skaitytoja

Kaip galima užmiršti tokius baisius dalykus, kai valstybės vardu (mano -tavo- vardu???)daromas baisus nusikaltimas? Prieš vaiką, prieš tėvus, prieš senelius? Prieš liudininkus? Tai kokia ta mūsų valstybė? Ir yra tame ir mūsų kaltė – ką išrinkom?… Kaip leidom?… Kodėl tylim?…

Nereikia

ir aiškinti, jog tai buvo Madalovo gauja su praskiestais keliais policininkais. Aš tą pačią dieną jau taip rašiau komentare…

oi Stancikai, Stancikai,

Rupūs miltai, pats gerai žinai, kad Skvernelis yra Pakso statytinis. Bet sąmoningai verti atsakomybę ant Prezidentės, kuri turi tik patvirtinti valdančios koalicijos skiriamus ministrus. Jei nepatvirtintų, žinome koks triukšmas kiltų. Tai kad Skvernelis buvo atsakingas už Garliavoj klūpančių žmonių ataką su antiteroristine brigada „vaduojant’ „įkaitę” iš senelių namų, sužinojom visi tik iš jo paties prisipažinimo Tapinienės laidoj. O kad Stanciko žmona Aurelija Stancikienė perbėgo į Pakso partiją, tai žinom tik iš Delfi. Vikipedijoj ir seimo portale ji iki šiol figūruoja kaip Tėvynės sąjungos narė. Klaida? Ne`apsižiūrėjimas? Ar tyčinis melas? Iš Drąsos kelio beveik visi perbėgo į Garliavą šturmavusių partiečių partiją. V.Vasiliauskas, buvęs Drąsos kelio rinkimų štabo virššikininkas dabar vadovauja Pakso rinkimų štabui. Paksas nepasitaisė iki šiol. Jį dar 2009 finansavo… Skaityti daugiau »

paulius

Gal kas jau kuria filma apie Garliava , internetinis amzius juk.

oi Stancikai, Stancikai,

Beje, o ar Jums žinoma, kad tas pats keistas fondas, kuris finansuoja viršvalstybinę Norvegijos Bernevalet organizaciją, finansuoja ir Lietuvos NVO „Gelbėkim vaikus” ir dar 12 su vaikais susietų NVO? O, svarbiausia, dar ir Vidaus reikalų ministeriją?! Gal tai paaiškintų ir tą Garliavos šturmą?
Tad ar nereiktų pasidomėti kam iš tikrųjų nueina visos tos iš visuomenės renkamos per TV reklamas aukos? Ar tik nebus taip, kad mes patys paremsim organizacijas, kurios atiminėja mūsų vaikus iš tėvų? Stancikai patys turi penkis vaikus. Ar neatsisuks kada lazda kitu galu?

pranašystė

Garliavos tragedija pradės senti tik tada, kai saulė pašalins tamsumas, kai sudygs pirmi TEISINGUMO daigeliai.

Sveiki mano kankintojai

ar tai sudėliotos vaikiškos mintys;paleiskit dieduką,močiutę,tai taip pat skirta kankintojam,juokinga,ane?

koncervos

Ir vel tu cia debile???Kada paspringsi pats savo melo turiniu ir baigsi visuose portaluose smeizti Landszbergi ir Prezidente?Tu debilu,debilas ir lohu lohas,nes tiki jog tavo prasigalvotais pliurpalais kas nors dar tiki!!!!

keisti dalykai

kai kas sako, Borisovas, parėmęs Paksą milijonais dar 2009, tėra tik smulkus rusų agentas? Bet juk Novaja Gazeta rašė, kad šis GRU karininkas savo ginklų prekybos maštabais lenkia net patį Pentagoną ir neva diskredituoja tuo tokį gerą rusų draugą – Paksą! Na, taip, jis turi malūnsparnių detalių gamyklą Kaune, puiki priedanga, namus Trakuose… kur ir Zuokas turi jachtų klubą… Tik mhm… keista ta istorija su Furmonavičiaus nužudymu vis neišeina iš galvos.. su VSD informatoriaus Kęstučio Vilkausko liudijimais KK apie “kompromatus” perduotus Furmonavičiui , kuris kažkodėl irgi buvodavo Afrikoj, matomai sekė ginklų prekybą… visa ta Garliavos istorija… su paksisto Skvernelio atakomis prieš klūpančius žmones… su Drasos kelio partijos infiltravimu į Pakso partiją… daug neaiškių dalykų slepiasi po šia partija.. kažkodėl. Gal… Skaityti daugiau »

> koncervos       2015-12-17 14:50

Ar tamsta narkotikus vartoji ar alkoholį? Bet kuriuo atveju, prašau išsiblaivyti, na, negražu šitaip dergtis, na, nedera katalikui ypač per adventą.

PAPRASTAI

IŠFRIKLINTA MŪSŲ LIETUVA.

vasia

to uzmirst neimanoma!

Super nukvakusiu

psichu portalas

Komentatoriui

Otai dar naujieną perskaičiau – Sergėjus Madalovas Garliavą šturmavo? Norėčiau tamstelei priminti, kad 1991 metais, kai tuo metu toli gražu dar nebuvo aiškus Lietuvos likimas ir kai daugelis iš pačių lietuvių daugiau krūmuose tūnojo, nei bandė kurti Lietuvos valstybę, šis čečėnas ryžosi kurti Lietuvos kariuomenės Kauno padalinį. Tuo metu tai buvo garbingas, bet tuo pačiu labai rizikingas iššūkis. Ir kai šiandien vietoj atsidėkojimo skaitau tokias nesąmones – man šiems komentatoriams-provokatoriams, norėtųsi tik snukį išmalti. Gal tuo visai nereikėtų stebėtis – provokatorių visur atsiranda, netikėta tik tai, kad dvidešimt šešių asmenų avinų banda tam pritarė. Žinot, dabar jau ir man pradeda aiškėti, kodėl Venckienė ryžosi bėgti. Na ką gi galima gero nuveikti su tokia apgailėtinų besmegenių palaikytojų šaika. Taigi, šiems provokatorių… Skaityti daugiau »

Algimantas Zolubas

Policija su Vytimi ir Vyties Kryžiumi ant rankovių bei jos vadovai, pasielgę kaip sovietiniai omonininkai, padarė fizinę ir moralinę žalą sąžinės balso vedamiems žmonėms,išniekino Lietuvos valstybės simbolius. Tai nepaneigiamas, foto kameromis ir žmonių liudijimais užfiksuotas įteisinto neteisingumo ir teisinio nihilizmo faktas, smurto aktas.
Budėjusiųjų persekiojimas taip pat prilygsta Putino klikos susidorojimui su Bolotnos aikštės Maskvoje mitingo dalyviais.
Prezidentės pamokymas kaip turi elgtis policija, pasirodo, nei Skverneliui, nei prokurorams jokio įspūdžio nepadarė, nes jis buvo išsakytas tarsi taip sau, dėl visa ko.
Pagarba ir padėka autoriui ir visiems piliečiams siekiantiems TIESOS.

Nori sugriauti valstybes pamatus?

Per teisesauga apversk viska aukstyn kojomis!Net tiesa sakancius zmones paversk psihiniais ligoniais.Klausykite tik cia nuolat rasancio debilo pliurpalu kol patys pavirsite debilais!!!

Komentatorius

Nepergyvenkit čia dėl to madalovo nuopelnų neįvertinimo… Visko pasitaiko… Matot, šiandien jau niekas neginčija, kad didžioji dalis sąjūdžio veikėjų buvo susiję su KGB…

Komentatoriui

Tu čia apie ką? Prie ko Madalovas ir sąjūdis. Gal žmogau pirma pasidomėk – kai kūrėsi sąjūdis, kur tuo metu buvo Madalovas, o tada paistyk. Ir iš kur tokių priedurnių atsiranda, kai parašo iš lempos ir pats tuo beatodairiškai tiki.

niekas nepamirš

kol nebus nuteisti tie, kas organizavo šiuos baisius nusikaltimus valstybės vardu, kas nužudė teisėją, naruševičienę,ūsą, šviesios atminties Drąsių, kas šlykščiausiai pasielgė su dviem mažomis mergaitėmis, teisėja Neringa, jos šeima, kas naikino šviesiausius Lietuvos žmones, saugojusius vaiką.

juos visus

reikia čia palikti-gaila lietuvėlės, bet reikia dingti iš čia. negaliu viso šito suvokt…

58
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top