Verta prisiminti. KGB: Žolinės atlaidai Pivašiūnuose kelia grėsmę

Rimantas Varnauskas | Alfa.lt

Pivašiūnuose (Alytaus raj.) vykstantys didieji Marijos Dangun Ėmimo arba Žolinės atlaidai daugelį metų buvo sovietų saugumiečių galvos skausmas – dėl gausaus tikinčiųjų būrio, kurie, nepaisydami buldozerinės ateistinės propagandos, susirinkdavo į atlaidus, dėl pogrindžio leidinių skleidžiamos tiesos apie represijas prieš tikinčiuosius.

Pavojinga piligrimystė

„1982 m. rugpjūčio 15 d. Žolinių atlaiduose Pivašiūnuose dalyvavo naujai paskirtas Kaišiadorių vyskupas Sladkevičius, žinomas kaip reakcionierius ir idėjinis atskirų ekstremistiškai nusiteikusių dvasininkų įkvėpėjas. Atlaiduose dalyvavo ir dešimt aplinkinių parapijų kunigų, – rašoma LSSR KGB Alytaus rajono viršininko pulkininko Albino Gurbininko pažymoje „Apie „ekstremistinės“ dvasininkijos veiklą 1982 m. Alytuje ir Alytaus r.“. – Alytaus vikaras Kazimieras Žilys savo pamoksle šalia religinių temų, kurios susijusios su Žolinėmis, kalbėjo ir apie tai, kad lietuvių tauta išsigimsta, o kad to būtų išvengta, reikia siekti lietuvių santuokų su savos tautybės asmenimis bei nenutolti nuo tikėjimo, nes religija sutvirtina tautą.“ (LYA, F. K-11, ap. 1, b. 226).

Pažymoje rašoma, kad po šio pamokslo vyko eisena, kurioje dalyvavo didelis skaičius, tarp jų ir Pivašiūnų vidurinės mokyklos moksleivių, jaunimo. Atlaidams pasibaigus, vyskupas Vincentas Sladkevičius padėkojo gausiai susirinkusiems tikintiesiems už šiltą priėmimą, apgailestaudamas, kad „25 metus buvo prievarta izoliuotas nuo vyskupijos“. „Daugiau antitarybinių ar ideologiškai kenksmingų svarstymų neleido sau daryti“, – rašo Alytaus KGB vadas.

„Reikia pabrėžti, kad į šią religinę šventę susirinko daug žmonių – apie penkis tūkstančius. Atvykta ne tik individualiu, bet ir valstybiniu transportu“, – apgailestauja A. Gurbininkas. Pažymoje detaliai suregistruoti (su nurodytais valstybiniais numeriais) kolūkių „Dainava“, „Butrimonys“, „Galiūnas“ bei Alytaus gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos mikroautobusai, kuriais į atlaidus atvyko tikintieji. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad Pivašiūnų parduotuvėje buvo laisvai parduodami alkoholiniai gėrimai – degtinė ir vynas. Negana to, Daugų kooperatyvo pirmininko pavaduotojas Petras Dzidziavičius alkoholiu prekiavo tiesiog gatvėje iš tarnybinio kooperatyvo automobilio GAZ-51.

Susirūpinimą vietos KGB sukėlė ta aplinkybė, kad tikintieji, vadovaujami vyskupo V. Sladkevičiaus, „vedini fanatizmo bei ruošdamiesi 500-ųjų Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju metinių proga 1984 metais, ketina Pivašiūnus paskelbti šventa ir stebuklinga vieta“. Šių ketinimų įrodymas – procesijoje neštos vėliavos, kuriose auksu siuvinėtomis raidėmis buvo įrašyta – „Šventasis Kazimierai, išgelbėk mūsų tautą“.

„Tai sukeltų masinę piligrimystę į Pivašiūnus, kuri būtų nenaudinga nei ideologiškai, nei politiškai“, – daro išvadą Alytaus KGB vadas.

Kronika Nr. 69

Panašu, kad į šias „analitines“ pastabas buvo atsižvelgta visu rimtumu, nes po trejų metų pogrindinėje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“ aprašyta situacija toli gražu nepriminė pakilios ir džiaugsmingos šventės. Štai kas buvo rašoma „Kronikos“ 69-ame numeryje: „Pivašiūnai (Alytaus raj.) – 1985 m. rugpjūčio 11 d. į Pivašiūnų Žolinės atlaidus bevažiuojančius maldininkus pasitikdavo milicija – tą dieną įvažiuoti į miestelį neleido – automašinas nukreipdavo važiuoti į laukus. Gatvėse ir šventoriuje saugumiečiai lediniais žvilgsniais varstė kiekvieną einantį į bažnyčią. Maldininkų buvo pilna bažnyčia ir šventorius. Į atlaidus atvyko ir J. E. vyskupas Vincentas Sladkevičius. Vyskupas kartu su svečiais kunigais koncelebravo šv. Mišias ir pasakė pamokslą, kurio metu iškėlė Marijos reikšmę mūsų gyvenime, jos Motinišką globą, ragino visose situacijose beatodairiškai pasitikėti ja. „Gera mums čia būti su savo Motina…“ – kalbėjo Vyskupas. Pamoksle palietė stebuklingojo Pivašiūnų Marijos paveikslo garsą, žinomą net plačiame pasaulyje, nes šv. Tėvas, kalbėdamas apie Lietuvą, ir jį paminėjęs.

Nors tiesiogiai saugumiečiai maldininkams netrukdė, tačiau šventoriuje tvyrojo įtempta nuotaika – nebuvo galima nusipirkti jokių devocionalijų (devocionalijos – smulkūs religinio kulto daiktai, pvz.: rožančiai, paveikslėliai, medalionai).

Straipsnio tęsinį skaitykite ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
10 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Pikasas

Net ir aršūs sovietinių laikų kagėbistai ir ateistai turėjo pripažinti, kad Romos Katalikų bažnyčios dvasininkai patys niekaip nepasidavė imperijos spaudimui ir ragino kitus saugoti meilę Dievui ir savo Tautai. Visi religiniai renginiai bei tokio pobūdžio šventės kėlė nerimą okupacinei sistemai visą okupacijos laikmetį. Stalinas nespėjo visų lietuvių išgabenti į Sibiro platybes bei tolimas ledo žemes. Kaip , beje, panašiai padarė Krymo totoriams. Giliai tikintys rezistentai buvo patys atkakliausiai besipriešinantys okupantų prievartai ir jų skleidžiamiems marazmams. Kaip dabar jau žinoma, net ir garsų 1987 m. Rugpjūčio mitingą nuo sukompromitavimo išgelbėjo atkaklūs katalikai kurie drąsiai prabilo apie Molotovo – Ribentropo paktą it lietuvių tautos laisvės siekį. Pirmoji tai padarė Nijolė Sadūnaitė ir kiti katalikai. KGB generolų bandymas mitingo išvakarėse už tildyti galimus… Skaityti daugiau »

Antanas

Pritariu, vienam iš PIKASO komentarui, kad tada dvasininkija daugumoje buvo nepalaužti, tik vienetai dirbantys jų naudai.Tad ką padarė „perestroikos” metu 1987 – 1990 m? Žinodami  kad bažnyčia su tikinčiaisiais kietas riešutas, tad prieš „prochvostą” (taip kulto įgaliotinis sutiko su tokiais žodžiais įšventintą į vyskupus be valdžios malonės, kun.V. Sladkevičių, pabrėždamas, kad su tokiais „svoločiais ” mes susitvarkysime.25 metai tremties Nemunėlio Radviliškyje, be vyskupijos) dabar jau Lietuvos kardinolą, V.Sladkevičių ėmėsi ne represinių priemonių, bet melo ir šantažo ne tik prieš jį, bet ir prieš jo palaikomus uolioje sielovadoje dvasininkus, kad tik neduok Dieve jo auklėtiniai netaptų vyskupais, (jie netapo, tapo jų sistemos vyskupai )jo įpėdiniais. Viskas buvo patvarkyta, kad netgi žmonių santaupas išsvaisčiusio koncerno „prezidentas,” Brazausko Vatikane Šv.Tėvui ( iš išlikusių… Skaityti daugiau »

Antanas

1987 m. rugpjūčio mitinge prie paminklo iš vakaro miške buvo susitartas kas kalbės pirmas. Turėjo kalbėti P.C. Per naktį iš susitarusiųjų jau buvo KGB žinoma. Atėjęs kalbėti sutartu laiku P.C. jau rado kalbančią. Ir dabar vietoje kas turėtų kalbėti, matosi kalba kiti.

Pikasas

Sovietinės imperijos okupuotoje Lietuvoje, vadinamoje LTSR ar “severo zapadnym krajem” tikru galvos skausmu tapdavo katalikams, kai jie norėdavo turėti namuose papuoštą kalėdinę eglutę per Šv.Kūčias. Jas buvo galima įsigyti nemažai rizikuojant būti sučiuptam su įkalčiu. Privačių automobilių tada buvo daug kartų mažiau, o milicija budėjo prie visų didesnių miestų bei tikrindavo automobilius keliuose. Tad daug kas rinkdavosi “dviejų kojų nešamąją galią”, Su ja buvo netgi lengviau per pusnynus pabėgti, jei ką… Žaislų pasirinkimas eglutės puošybai buvo gan menkas. Stikliniai burbulai pasirodė kiek vėliau. Papuošimui pagrindinis akcentas buvo vata, kurios netrūko ir tikros žvakutės. Bet koks vaiko ar suaugusio neatsargumas baigdavosi didesniu ar mažesniu gaisru. Žaisliukus darydavosi patys, kaip kas išmanydavo panaudojant žirkles ir klijus. Tarp kitko tai būdavo savotiškas jausmingas… Skaityti daugiau »

Gal

kas gali įnešti man aiškumą – ar p.Marija pasimirė ir po to iškart nukeliavo į Dangų, ar ją dar ir gyvą ir sveiką (aišku, sveiką pagal savo kaip ir ne labai aišku amžių ) paėmė į Dangų ?

25 metai libetrastijos - dabar žaliuojam

Kieme kamuolį varinējančių paauglių paklausus kokia šiandien diena, vienas padakė jog…pirmadienis. Kitas patikslino- šiandien tēvams nereikia į darbą.
Kodėl? Eeeeee, aaaaaam, eeeee- gal kažkokia šventė??…
Žolinės. Ž….??? Hmmmmm?
Kas yra Žolinės, kokia tai šventė? Mmmmmmm…… Eeeeeee….
-O! !!! Gal čia yra tarptautinė „žolės” legalizavimo judėjimo diena? !!! ? !!!
-Nu, sukanka data kokia tai tipo,kada olandai pirmi legalizavo „žolę”,
Nu, yai dabar visame pasaulyje kovojama, kad tipo ir visur, tipo legalizuotų…
Po kitų 25 „sodomodemonokratijos” metų- kas bus?…

Antanas - GAL

Kad ramiai užmigtumėte, šiek tiek istorijos. Padavimai pasakoja, kad švč. M.Marija mirė Jaruzalėje. Čia prieš jos mirtį iš viso pasaulio susirinko apaštalai, kad atsisveikintų su Išganytojo Motina. Po laidotuvių apaštalai budėjo prie jos kapo. Apšviestas Dievo, apaštalas Petras pamanė, kad Marija prisikėlė, todėl pasiūlė patikrinti jos karstą. Visi su tuo sutiko. Atidarę Marijos kūno neberado. karstas buvo pilnas nuostabių gėlių. Tad tokią istoriją savo raštuose mini šv. Jonas Damaskietis miręs 780 m. Tad ir žolynai šventinami sietini su gėlėmis Marijos karste.

Untanui nuo Gal

teko pabūvoti Efese, tai ten yra toks namelis, kuriam lyg ir ta pati p.Marija leido savo paskutines dieneles. Ten vietiniai sakė, jog net ir kai kurie popiežiai šiai versijai neprieštaravo ir jie ( t.y. popiežiai ) net aplankė , su visa pagarba, ta namelį . Tai kuo gi tikėti ?

Antanas-Gal

Ten kur kas galėjo būti ir tikėki. Abchazijoje prie uolos įeinant į olą yra prikalta lentelė, kad ten palaidotas Apštalas Simonas Kananietis. Jei pažymėta, tai gal tikėtina. Kiti sako, kodėl buvo išduotas J. Kristus okupantams Romėnams? Ogi todėl. kad Judas Iskariojtas buvo lietuvis nuo Karijotiškių. Kad išdavė, tai gal ir tikėčiau tokios akcijos iš lietuvio nuo Karijotiškių? Rimti VII a. istoriniai dokumentai liudija, kad Jeruzalėje buvo išsaugotas ir demonstruojamas Marijos karstas. Mat viską pačiupinėti po tiek metų sunku.

 nuu

>Antanas-Gal 2016-08-15 21:56, man tai panašu kad žodis kristus yra nuo žodžio kristi,jei Jėzus su Jonu prausėsi upelyje krisdami į vandenį, jei Jėzui ant galvos buvo išpiltas aliejus, kuris taip pat pilamas krito ant Jėzaus galvos. O čia dar ir jūsų versija „Ogi todėl, kad Judas Iskariojtas buvo lietuvis nuo Karijotiškių.” Ir dar tas mįslingas Sauliaus naudojimasis spalyvardžiu Paulius. Kokiu tiklsu?

10
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top