Viešas pareiškimas dėl melagingai pateikiamos informacijos viešose erdvėse

Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei
Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Vaiko teisių apsaugos institucijoms
Vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui
teisėsaugos institucijoms
Lietuvos piliečiams

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
dėl melagingai pateikiamos informacijos viešose erdvėse
2013 05 27
Kaunas

2013 m. gegužės 27 d. „Lietuvos ryto“ dienraštyje buvo publikuotas pilietės Astos Kuznecovaitės straipsnis pavadinimu „N.Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus“, kuriame teigiama, kad mažametė Deimantė Kedytė, gyvendama savo senelių L. ir V. Kedžių namuose buvo „psichologiškai gniuždoma ir mušama“ ir galimai patyrė seksualinę prievartą.

Mes, žemiau pasirašę, Klonio gatvėje vardan tiesos budėję pilietiški žmonės, prisiimdami visą atsakomybę už savo žodžius, kategoriškai teigiame, kad visa straipsnyje pateikta informacija grubiai melaginga ir šmeižikiška. Minėta mergaitė savo senelių namuose gyveno visavertį, laimingą žmogaus gyvenimą: augo mylima, turėjo aibes draugų, laisva valia bendravo su budėjusiais žmonėmis, jai buvo sudarytos visos sąlygos normaliai vystytis, tobulėti, lavintis. Mes matėme mergaitę nuo 2009-ųjų iki 2012-ųjų gegužės 17-os dienos ryto – dieną vakarą. Matėme jos gerą nuotaiką, energiją, komunikabilumą, draugiškumą, net norą lyderiauti tarp kiemo draugų, mūsų vaikų. Mes matėme ir liudijame begalinį mergaitės prieraišumą ir meilę seneliui V.Kedžiui ir močiutei L.Kedienei.

Pabrėžiame, kad tuose namuose reguliariai lankėsi Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, psichologės, pati motina L.Stankūnaitė, mergaitė dažnai buvo tikrinama šeimos gydytojos ir niekas niekada nėra pastebėjęs ar atkreipęs dėmesio, kad vaikas būtų vienaip ar kitaip artimųjų traumuojamas. Mergaitė niekada niekuo nesiskundė savo mokyklos mokytojai, klasės bei kiemo draugams. Į Klonio gatvę atvažiuodavo Seimo nariai, Lietuvos kunigai, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai, žymūs Lietuvos menininkai, aktoriai, Lietuvos ir net užsienio piliečiai, kurie ne tik kad nepastebėjo jokių smurto prieš vaiką požymių, bet ir stebėjosi jos drąsa, žingeidumu, noru bendrauti.

Mes, budėjusieji, liudijame, kad vaikas iki 2012 m. gegužės 17-osios ryto buvo puikios fizinės ir psichinės formos, geros sveikatos.

Mes pavargome nuo nuolatinio tos šeimos ir mūsų garbę ir orumą žeminančio melo, kurį sąmoningai skleidžia Gintaras Černiauskas, Asta Kuznecovaitė, Linas Slušnys, Dainius Pūras, Karolis Jovaišas, Marija Milinienė, Rūta Janutienė, Marius Kuprevičius ir kt. tos aplinkos asmenys.

Mes viešai keliame klausimą, kodėl vaikas yra visiškai izoliuotas nuo savo senelių, artimųjų, giminių? Kodėl vaikas slepiamas net nuo Seimo narių? Kodėl vaikas slepiamas nuo visuomenės, nuo klasiokų, nuo vaikystės draugų, su kuriais ji augo nuo mažumės? Mes klausiame, kodėl su visiškai sveiku vaiku dirbo ne vaikų psichologai, o psichiatrai Linas Slušnys ir Dainius Pūras?

Mes, Lietuvos piliečiai, reikalaujame, tučtuojau užkirsti šitą nesibaigiančią niekingo melo ir klastos srautą, sąmoningai nukreiptą prieš šeimą, kurios nariai dirbtinai buvo paversti nusikaltėliais ir iki šiol persekiojami.

Mes liudijome, liudijame ir liudysime tiesą, kurią matėme ir žinome.

MES NESITRAUKSIME!

Kviečiame visus Lietuvos piliečius, kurie esate buvę Garliavoje, Klonio gatvėje, netylėti, liudyti tai, ką matėte ir, jei pritariate, pasirašyti po tekstu el.paštu: pilietiskavisuomene@gmail.com.

Pasirašė: kunigas Robertas Grigas, Aušrinė Balčiūnė, Vida Vrubliauskienė, Birutė Vaikšnoraitė, Edvinas Marčenkovas, Dalija Bulotienė, Aloyzas Bieliauskas, Vytautas Gvildys, Vidmantas Bagdanavičius, Violeta Rudzevičiūtė, Vida Kučikienė, Gracijus Lapinskas, Rudolfas Henrikas Canderis, Ramutė Marija Dabušienė, Stasys Kleiza, Alvyra Rokaitienė, Leva Stanislovaitienė, Vilimantas Milevičius, Kazys Valeikis, Edvinas Stanislovaitis, Zenonas Langaitis, Dalia Ališauskienė, Kęstutis Zuikis, Danutė Isevičienė, Tatiana Narkyavichene, Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, Birutė Kaminskienė, Viktoras Kaminskas, Gražina Žukienė, Angelina Saldauskaitė, Darius Bankauskas, Joana Kurklinskienė, Stanislava Aleknavičienė, Gintautas Gerulaitis, Petras Degulis, Gražina Vileišienė, Rimantas Radišauskas, Genė Valentaitė, Lina Šliuževičė, Modestas Tvaravičius, Giedrius Okunis, Janina Babičienė, Danutė Malinauskienė, Violeta Milevičienė, Gintaras Čiužas, Joana Canderienė, Imantas Purga, Dovilė Lukoševičiūtė, Viktoras Narvilas, Irena Bancevičienė, Ona Vazgytė, Algirdas Makauskas, Aistė Lukaševičienė, Artūras Lukaševičius, Birutė Saldauskaitė, Sigita Urbutienė, Rasa Šimkutė, Algirdas Didžiulis, Vaclovas Stončius, Tatjana Borovec, Stasė Sudintienė, Virginija Jurgilevičienė, Laima Laurinavičienė, Dorulis Žvirblis, Artūras Baziulis, Aurimas Globys, Irena Šidlauskienė, Sigitas Martinavičius, Eligija Butkukė-Tamulienė, Gražina Milkevičienė, Jolanta Januškė, Neringa Lašienė, Irma Bliukienė, Valentina Natienė, Vytautas Natys, Alvydas Veberis, Svajūnas Marcinkevičius, Donatas Valintėlis, Janina Balsytė, Rita Valintėlienė, Danguolė Vaišvilienė, Vilma Petkevičienė, Andželika Varnė, Dainius Veberis, Renata Veberienė, Darius Klevinskas, Janina Klevinskienė, Genovaitė Klevinskienė, Tomas Vyšniauskas, Liongina Vyšniauskienė, Remigijus Veberis, Inga Veberienė, Algis Niekis, Janina Sabalytė, Nijolė Gylienė, Marius Varnas, Žaneta Kirškšnienė, Tadas Žukauskas, Indrė Žukauskienė, Jolanta Smilginienė, Daiva Kaukėnienė, Daina Kaukėnaitė, Kęstutis Jutis, Dainius Žemkauskas, Lina Žemkauskaitė, Domantas Vadluga, Jonas Žiauka, Vytenis Aleksandraitis, Vaida Vitkauskiene, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Sidagienė, Mantas Sidagis, Vitalija Sidagė, Donatas Sidagis, Saulius Siuksteris, Asta Siuksteriene, Daiva Žalienė, Danas Žalys, Sigita Tumėnienė, Robertas Tumėnas, Kęstas Tumėnas, Reda Žadeikienė, Rytis Žadeikis, Emilija Žadeikė, Jovaras Žadeikis, Almonė Baltakienė, Rimantas Baltakys, Indra Masiokienė, Jurgita Dauknienė, Birutė Damantavičienė, Arūnas Možliakas, Nemira Malinauskienė, Rimvydas Staniulis, Diana Bartnikienė, Vilma Skučienė, Audronė Skučienė, Vaiva Armonienė, Darius Kregždanas, Kastutė Kregždanienė, Jazūkas Armonas, Rūta Kumpaitienė, Jonas Kumpaitis, Rita Sinkevičiūtė, Gražina Juodimkienė, Gintarė Keturakienė, Ilona Šeškevičienė, Ona Vaidelienė, Juozas Jankus, Diana Duobaitė, Dalia Šlepaitienė, Marytė Petraitienė, Valdas Petraitis, Marijona Montvilienė, Audronė Burevičienė, Robertas Burevičius, Justė Burevičiūtė, Veronika Burnienė, Dalija Majauskienė, Lilija Mejerienė, Gretė Vizgaitienė, Jūratė-Elona Stasiulienė, Rasa Kenstavičienė, Gražina Milkevičienė, Kristina Rakienė, Juozas Valiušaitis, Diana Anevičiūtė-Valiušaitienė, Dalia Valienė, Algis Kaspiravičius, Indrė Butkutė, Irena Grokauskienė, Arnoldas Akelaitis, Neris Karpuškaitė-Akelaitienė, Irena Vasinauskaitė, Darius Pakarklis, Jolanta Lipkevičienė, Gailutė Klimaitė, Liuda Balabonienė, Stepas, Violeta Milvydienė, Arūnas Juška, Ramutis Radzevičius, Birutė Našlėnienė, Danguolė Kerulienė, Stasys Skrickas, Ingrida Jucienė, Aivis Orentas, Domas Mieliauskas, Vytautas Falkauskas, Natalja Balčienė, Danguolė Dailidienė, Egidija Jokubauskienė, Vitalijus Stipinas, Alina Vyšniauskienė, Kristina Rudziunaitė, Audronė Allen, Jūratė Mikalonienė, Ingrida Andriukaitienė, Remigijus Koženiauskas, Lijana Kerusauskienė, Joana Rutkauskienė, Laimutė Langaitienė, Regina Remeikienė, Salomėja Jurgilaitytė, Janina Urbonavičienė, Egidijus Rudaitis, Petras Jonušas, Kastytis Stalioraitis, Joana Noreikienė, Regina Lisauskaitė, Ričardas Ušpalevičius, Aldona Kaušinytė, Raminta Steponkevičienė, Marius Steponkevičius, Birutė Steponkevičienė, Laimutė Kedienė, Vytautas Andrius Kedys, Olga Girdauskienė, Vytautas Maksvytis, Gražina Karpiauskienė, Vytautas Soparas, Jurgita Šiugždienė, Gintaras Šiugžda, Jonas V. Šiugžda, Rima Židanavičiūtė, Bronius Miliūnas, Gintautas Girdauskas, Auksė Ibenskienė, Danutė Degutienė, Rita Butkienė, Aurelija Mikšienė, Ramutis Radzevičius, Jonas Mačiulis, Vaiva Strikaitytė, Julius Panka, Mindauga Sidaravičius, Anžela Andruškevič, Birutė Jovarauskienė, Vygandas Čeponis, Daiva Birškuvienė, Stanislovas Tarasevičius, Aleksandras Žarskus, Vytautas Liudvikas Matukas, Virginija Kaminskienė, Rolandas Bruzas, Vilma Košuvienė, Sonata Paliulytė, Daiva Vaidogienė, Arūnas Zalensas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
1 Komentaras
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
1
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top