Vytautas ir Laimutė Kedžiai prašo prezidentą Gitaną Nausėdą garantuoti Neringai Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą

Supažindiname su šiandien išplatintu Vytauto ir Laimutės Kedžių viešu kreipimusi į prezidentą Gitaną Nausėdą.

Laiške, be kita ko, prašoma garantuoti N. Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą ir apsaugoti jos gyvybę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI J.E. GITANUI NAUSĖDAI
VIEŠAS KREIPIMASIS

Nuo Vytauto ir Laimutės Kedžių
Garliava, Teleičių kaimas, Klonio g.

2019-08-17

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente,

matydami Jūsų neabejingumą nuskriaustiems žmonėms ir kilnų norą jiems padėti, mes, Vytautas ir Laimutė Kedžiai, kreipiamės į Jus su viešu prašymu, norėdami tik vieno – PADĖKITE.

Šiandien, 2019 metų rugpjūčio 17 dieną, sukaks 87-as mėnuo, kai mūsų gyvenimas sustojo ir pasisuko neįtikėtina linkme. Visą gyvenimą buvome ir esame dori, teisingi ir sąžiningi žmonės. Visą gyvenimą sunkiai dirbome, dora, teisingumas ir moralė nuolat buvo mūsų šeimos kertinis akmuo. Tačiau, nepaisant to, šiandien esame nuskriausti. Labai nuskriausti – ilgus metus mes buvome lėtai, kankinančiai ir sekinančiai persekiojami mūsų valstybės teisėsaugos institucijų, kol galų gale buvome paversti daug kartų teistais „nusikaltėliais“ už sunkiai protu suvokiamus „nusikaltimus“.

Buvome nuteisti tik todėl, kad kantriai ieškojome teisingumo ir stengėmės apsaugoti, apginti savo anūkę Deimantę Kedytę. Mūsų mylima anūkė 2012 m. gegužės 17 dieną buvo smurtu išplėšta iš savo gimtų namų ir, klykianti iš nevilties, atiduota motinai, kurią, kaip ir jos įtakingus draugus, pati mergaitė kaltino sunkiais nusikaltimais. Mūsų sūnus Drąsius – nužudytas. Mūsų dukra Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir Seimo narė, kuria pasitikėjimą išreiškė šimtai tūkstančių piliečių, išrinkdami ją į Seimą, šiandien LR teisėsaugos prašymu yra kalinama svetimoje šalyje, nes iš savo Tėvynės buvo priversta bėgti dėl neadekvataus teisėsaugos institucijų persekiojimo bei iškilusio realaus pavojaus jai ir jos sūnui, mūsų anūkui. Praradome viską, ką turėjom brangiausio.

N.Venckienei, dar būnant Lietuvoje, ne vieną kartą buvo grasinama susidorojimu ir net realiai pasikėsinta į jos gyvybę, atsukant automobilio rato varžtus. Tačiau teisėsaugai tai pasirodė visai nereikšmingi faktai. Negana to, valstybės apsauga buvo paskirta ne žmogui, kuriam gresia realus pavojus, o dukrelės kaltinamai motinai. Dabar gi, praleidusi pusantrų metų Jungtinių Amerikos Valstijų kalėjime dėl Lietuvos prokuratūros kaltinimų, N.Venckienė grąžinama atgal į Tėvynę – ta dingstimi, kad ji savo teises galės apsiginti ir čia. Tačiau kaip apsiginti šalyje, kurioje teisėjai jau areštuojami net ne po vieną, o po kelis, kartu su jiems, kaip įtariama, kyšius nešusiais advokatais? O valstybės užtarimo, tiesos ir teisingumo ieškoję žmonės buvo patys paversti nusikaltėliais – taip nutiko mūsų šeimos nariams ir tiems neabejingiems žmonėms, kurie mus palaikė. Tai baisus teisingumo pažeminimas – atgręžti įstatymo galią prieš tuos, kurie ieško teisybės, kurie neužsimerkia prieš kitą žmogų užklupusią bėdą ir tuo pat metu palikti nenubaustas tikruosius kaltinininkus.

Per tuos septynerius metus, mes, daug skausmo ir vargo patyrę žmonės, labai nusivylėme Lietuvos teismais bei prokurorų veikla. Visose su mūsų anūkės likimu susijusiose bylose šmėžuoja tų pačių teisėjų, prokurorų, tyrėjų pavardės. Sutapimas? Esame tikri, kad ne. Mūsų valstybė vis dar gyvena „telefoninės teisės“ sąlygomis, o mes esame bejėgiai tam pasipriešinti. Juk Jūs turbūt suprantate, kad mes niekuomet nerašytume šio Kreipimosi, jei būtų bent mažytis pagrindas tam, kuo esame kaltinami – lygiai kaip mūsų dukra Neringa ir sūnus Drąsius niekuomet nebūtų rašę šimtų pareiškimų ir skundų į įvairias institucijas, jei patys būtų buvę nors kiek kalti. Jei žmogus yra įpratęs negerbti įstatymų, jis niekada nežengs teisiniu keliu, o problemas spręs kitokiais būdais. Mūsų šeimos nuoseklus siekis pasiekti teisingumą teisinėmis priemonėmis neprivertė atsikvošėti teisėjų ir prokurorų, kurie nutarė, kad mūsų sūnus tyčia išsigalvojo pedofiliją ir dėl to dar nušovė ir du žmones. Ar įmanoma įsivaizduoti didesnį absurdą – kad žmogus griautų savo gyvenimą dėl paties tyčia prasimanytų dalykų? Atrodytų, sveiko proto žmogui tai net negalėtų ateiti į galvą, bet Lietuvoje šis absurdas jau yra pagrindinė ir teismų įteisinta versija.

Iki šiol liko daug neatsakytų klausimų. Kas atsakys į klausimą, kodėl pedofilijos faktas nebuvo tiesiogiai nagrinėjamas tam skirtame procese, kviečiantis visas suinteresuotas puses, jų liudytojus, ekspertus, o buvo gudragalviškai atmestas visiškai kitoje byloje, nagrinėjusioje pomirtinės garbės klausimą? Sako, kaltinamasis žuvo, todėl vaiko tvirkinimo byla buvo nutraukta. Tai kodėl ją vis tiek nagrinėjo? Ir priėmė sprendimą remdamiesi vien subjektyvia teisėjo A.C. nuomone apie vaizdajuostę ir neva „ištrintą“ mūsų anūkės atmintį? Mes, jos seneliai, už šito matome nesąžiningumą ir teisėsaugos manipuliavimą procesinėmis teisėmis. Tik be mūsų tai, deja, niekam nerūpi. Ir tai, deja, tik vienas iš daugelio nesusipratimų visoje mums, mūsų artimiesiems ir mus palaikusiems žmonėms mestų kaltinimų virtinėje.

Ir vis dėlto, nors ir apkaltinti, be kaltės nuteisti, nors ir viešai pažeminti visuomenės akyse, mes vis dar neprarandame paskutinės vilties kibirkštėlės, be kurios nebūtų įmanoma gyventi toliau. Mes vis dar tikime, kad sąžinė, moralė, teisingumas, gėris mūsų Tėvynėje nėra sunaikinti galutinai. Ir kad joje, tarp aukštų pareigūnų, yra ir sąžiningų bei teisingų žmonių, kurių pastangomis teisingumas anksčiau ar vėliau triumfuos.

Todėl, stengdamiesi neprarasti vilties ir giliai išgyvendami dėl savo dukters saugumo, Jūsų, kaip valstybės vadovo ir mūsų teisių garanto, prašome:

– Pasirūpinti, kad mūsų dukra Neringai Venckienei būtų visiškai užtikrintas jos saugumas tiek kelionės į Lietuvą, tiek ir buvimo Tėvynėje metu. Mes ir taip jau netekome tiek, kad negalėtume ištverti dar ir antrojo vaiko netektį.

– Numanydami, koks pavojus mūsų dukros gyvybei gali kilti laisvės apribojimo vietose, ypač prašome Jūsų pasinaudoti savo galiomis tam, kad jai nebūtų taikoma kardomoji priemonė – sulaikymas. Manome, kad jos asmens dokumentų poėmis šiuo atveju būtų pakankamas žingsnis, užtikrinantis jos buvimą Lietuvoje ir bendradarbiavimą su šalies teisėsaugos institucijomis.

– Prašome garantuoti N. Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą. Šito prašydami, mes nesiekiame jokių privilegijų – mes tik norime, kad mūsų dukra būtų teisiama pagal civilizuotam pasauliui būdingas taisykles, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose tarptautinės teisės aktuose, kuriems yra pritarusi ir mūsų valstybė. Priminsime, kad ligi šiol Lietuvos teisėsaugos veiksmai tarptautinei teisei neretai prieštaravo (pvz., paskelbiant ją be teismo kalta, taikant jai dvigubus standartus ir pan.). Tai mums ir kelia didžiulį susirūpinimą, kad viskas pasikartos ir vėl.

– Prašome Jus užtikrinti, kad teisiant N. Venckienę, nebūtų manipuliuojama procesiniais veiksmais kurios nors iš proceso šalių naudai (kaip tai buvo daroma ligi šiol), kad nebūtų kviečiami tik vienai pusei parankūs liudytojai, nebūtų remiamasi tais iš jų, kurie vienose bylose apie tuos pačius įvykius liudijo viena, o kitose – jau ką kita, ir kad nebūtų atliekami kiti su bešališko ir teisingo teismo principais nesuderinami veiksmai.

– Prašome užtikrinti, kad mūsų dukrai N. Venckienei nebūtų primesti nauji kaltinimai, kurie nebuvo pateikti JAV ekstradicijos byloje. JAV teisėsauga atmetė daugybę Lietuvos pareigūnų N.Venckienei inkriminuotų kaltinimų: iš 32 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų Jungtinių Valstijų prokurorai paliko vos 4. Tai liudija mūsų teisėsaugos nekompetenciją arba galimai pašalines įtakas, kurios ir lemia kaltinimų skaičiaus augimą. Net ir likę 4 kaltinimai taip pat yra abejotini, pavyzdžiui, vienas iš jų – pasipriešinimas policijos pareigūnui, tačiau su jį neva patvirtinančiu vaizdo įrašu visa apimtimi nebuvo leista susipažinti net Seimo nariams reikalaujant. Tai atskleidžia galimą dirbtinai kuriamų kaltinimų fabrikavimą.

– Prašome garantuoti, kad N. Venckienės teismo procesas (jei bus nuspręsta jį rengti) būtų viešas, atviras ir skaidrus ir kad jame galėtų dalyvauti visi to norintys. Taip pat prašome, kad visuomenė bei žiniasklaida galėtų stebėti teisėjų atrankos į šią bylą procesą.

– Ir paskutinis prašymas – labai norėtume su Jumis susitikti asmeniškai ir atsakyti į klausimus, kurie Jums galbūt iškils.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, skirtą šiam raštui.

Pagarbiai.

Laimutė Kedienė
Vytautas Kedys

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
31 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Prašau

Dieve padėk!!!!!

Rūta

Labai savalaikis kreipimasis. Jei Prezidentas neišgirs, labai juo nusivilsiu.

stasys

Negražu groti ant moralinio pianino Daukanto a. patvoriniams .

Paradoksas

Supuvęs moralistas, moko moralės.

stasys

paradoksai irgi turi išimtis kurios ne visada spindi .

Pesimiste

Neisgirs Nauseda tikrai-matysit,nes aisku kad sistema toliau vaziuoja,jei ka tai Venckiene nebutu vezama i LT-jie padare taip,kad dar labiau liaudi ibauginti,taip ,kad netikiu kad pades -ji bus sunaikinta manyciau

Pesimiste

Naivus prasymas i Nauseda-tiek nuzudymu,tiek sukista pinigu i si reikala..ir manot ja gelbes prezidentas? nu baikite nesamones-uzuojauta seneliams,bet realybe manau tokia.

Vilija

Kreipimasis labai reikalingas ir tikslingas. Ar pedopilijos byla buvo išaiškinta? NE!!!
Ar išaiškinti penkių galbūt nekaltų žmonių žudikai? NE!!!
Būtina, kad bylą iš naujo ištirtų nepriklausomi teismai!

Padėkime

Siūlymas : gyva tiesos grandine apjuoskime Lietuvos Respublikos Teismus nuo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių , kuriuose priimant sprendimus dėl pedofilijos bylos tiek nužudytų žmonių, melo, klastos, neadekvačių sprendimų. Reikalaukime išaiškinti ir nubausti tikruosius kaltininkus. Padėkime Prezidentui G.Nausėdai atstatyti Lietuvos Respublikoje TEISINGUMĄ.

kitokių teismų nebus

per daug giliai visą teisingumą sistemą valdo kgbistėliai bei stribvaikiai.
tame tarpe AT,KT,TM, VRM, GP ir t.t.

Gal but

Venckiene parlydes ir saugos amerikieciai.

Venskė

Jeigu dirbdama teisėja gaučiau tokį Prezidento nurodymą kaip prašo Venskai, kreipčiausi dėl apkaltos pradėjimo ir Prezidentas sulauktų Pakso likimo.

Skelbimas

Labai brangiai pirksiu nuo Neringutės nuimtą jankių oranžinį chalatą ir tas baisias grandines nuo kojų. Su pinigais atvyksiu į oro uostą.

stasys

cit. „Vytautas ir Laimutė Kedžiai prašo prezidentą Gitaną Nausėdą garantuoti Neringai Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą” šaukia pavadinimas str. O kaip galima garantuoti tai dėl ko pati buvusi teisėja nėra tikra ..? uždaryti į beprotnamį su minkštomis sienomis visa para stebėti ka ji veikia ka valgo kaip sėdį vienutėje .Skaitau Delfi o ten rašo cit. „Venckienės tėvai kreipėsi į Nausėdą: prašo keisti kardomąją priemonę ir užtikrinti saugumą” kitas str. pavadinimas ” turbūt į Lietuva atėjo paankstintos kalėdos ir dovanas reikia užsakyti šiandien . Ar tikrai Lietuvoje taip nesaugu ? jei neimti to atvejo su Vilniaus sinagoga domėn ir to kurs ‘kuvalda’ mosikavosi ir paprašė polit. prieglobsčio Venoje yra dar keletas seno raugo sovietiniu kuriems po lova… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Nauseda:
– As jau zinot toks zmogus, niekada nei pries , nei uz…

Dzeikas

Padekimui 12:56
Daugiau naudos butu iskvietus egzorcista.

tiek metu prabego

galai vandenyje, pasikeite valdzios, anukai prigijo, kuris jau adamku nuteist sugebejo,(anuomet teisingai kalbejo, kad nieko cia tokio baisaus, jeigu teisejas yra pedofilas)

Ema

Skaitant kai kuriuos Delfio komentarus sunku suvokti, kad juos rašo žmonės… Tokie atrodo, Venckienę jau be teismo nuteisė mirties bausme, o jau žargonas žargonas, kaip stribų, nors, kas žino, gal jų palikuonys čia ir siautėja? Įdomu, kodėl taip sujudo šitas „narodas” ir demonstruoja čia visą savo nežmoniškumą? Juk esame teisinė (bent jau taip save vadiname) valstybė, koks čia kriminalas, kad Venckienės tėvai parašė laišką Prezidentui? Juk kiekvienas galime taip daryti, kodėl jiems negalima? Jų komentaruose neradau jokio logikos grūdo, tik pyktį, įniršį, o juk dar niekas neįrodė, kad Kedys nužudė, priešingai, man atrodo, didelę atsakomybę turėtų prisiimti tie, kas neregavo nei į Kedžio, nei į Stankūnaitės skundus, atrodo, piktybiškai nereagavo. Šitą bylą reikėjo spręsti, bet kažkas leido krūvai lavonų atsirasti.… Skaityti daugiau »

stasys

Emai .. tamstos komentare trūksta elementarios logikos klausimams .

Lietuvaičiai

pamiršo, kur jų prezidentas A.Smetona gyvas buvo degintas? Apsimeta nežiną, kas Stalino Rusijos sąjungininkai buvo, ypač docentai ir mokslų daktarai su akademikais. Išvis nei žino, nei išmano istoriją ir geopolitiką, išskyrus XX amžiaus mitologiją. Tą tai mokslų daktarai labai gerai išmano – įkerta, ypač VU ir VDU su riomeristais.

Žopienė, Šikalienė, Jebakavonė

Kodėl ginate tik vieną mergaitę ir visai neatkreipiate dėmesio į tai, kad Onutė iš Ašašnykų kaimo kenčia nuo abstinencijos. Ji nebegauna pinigėlių samanei į kurią buvo įjunkusi stebint VTAT profesionalėms. Visų grandžių ir rangų teisėsmaukos elitas buvo pasiekęs, kad jos poreikiai būtų patenkinti ilgam. Tačiau, įkaitas Juozas nuteistas giežčiau negu žmogžudys, 14 metų, po penkių metų buvo paleistas kai advokatas Mikliušas demaskavo mūsų puiku projektą. Liko be pinigų ne tik Onutė, bet ir mes be komisinių. (Lrytas 2014-04-27 Medkirčiui priklijavo pedofilo etikėtę ir įkišo į kalėjimą).

Vienintelis ginklas, tai tarptautinis viešumas

Buvo užkabintas agentų verbavimo tinklas ir net tos pačios agentūros senbuviams, bandžiusiems kiek užstoti, buvo parodyta jų vietą. Tikra naivu tikėtis, kad G. Nausėdos jėgoms užtikrinti teisingumą. Greičiau įvyktų atvirkščiai, N. Venskiene pasinaudotų, kad sukelti neramumus ar panašiai politinių užmačių pasiekimui.

Mes  laukem  TIESOS

Tikslas kilnus vardan tiesos apjuosti gyva grandine nuo Kauno ,Klaipedos, Šiaulių ,Panevezio ,Kedainiu ,Vilniaus teismų pastatus per visa Lietuvą…tegu mato pasaulis pedofilų klano masta.Ištirti, sodinti tikruosius žudyniu uzsakovus .Kas žudė ir kas dengė štai kur klausymas? Skaudu, griaudu ir geda del tokiu LR teismu sprendimu.Pedofilai LR nebaudžiami.taigi nors vėliau negu niekad atsiprašyti kovojanciu dėl TIESOS teistu del TIESOS ir amžinas poilsis žuvusiems kuriu žučiu aplinkybiu niekas neatskleidė.

Paprašykit

LRT, ji pasikvies pašnekovus ir paaiškins kur yra Tiesa, ir ji bus tokia pat kaip TSRS, laikais.

hau

Kažkodėl tikiu Prezidentu, jo išmintimi. Ypač viliuosi, kad Kedžių laiškui neliks abejinga gerb. D. Nausėdienė. Juk jiedu užaugino puikias dukras, turėtų suprasti senelių skausmą-tai visos Lietuvos skausmas. O žmonės laukia Tiesos. Nenuvilkit, Prezidente!

Lėja

Man baisu įsivaizduoti, kas stovi už visos šios istorijos. Nausėdai šis laiškas taps tikru išbandymu, bet daug vilčių nededu. Nebent atrašys, pasikvies pasikalbėti… Nausėda nėra visagalis. Jau ir taip visai geras Prezidentas kol kas. Įtampa tikrai atlėgo. O apie pedofilijos istoriją… ko gero, už jos slypi didžiulis klanas. Šimtai, tūkstančiai įtakingų asmenų, kurie turi bjaurių polinkių. Gal tarptautinis tinklas. Stiprybės Kedžių šeimai. Daug bjaurasties pila neišmanėliai, bet didelė dalis žmonių visada bus su šia šeima. Aš tai žinau ir jaučiu. Dievas vis tiek atlygins pagal nuopelnus kiekvienam.

To hau

nesamones rasote-tikrai Nausedai dzin si byla-nejudins nieko,veltui Kedziai kreipesi,-bus nurodyta,kad i prokurorus kreiptusi…va ir jums Nauseda.Netikiu juo-paminesit mano zodzius…

Tvankstas

Esu Garliavos patvorinis, visada buvau, esu ir būsiu Kedžių šeimos pusėje. Noriu pasisakyti apie tikrovę ateityje. Niekas nepadės Kedžiams, jų dukrai Venckienei – nei Prezidentas, nei Seimas, nei Vyriausybė, nei koks advokatas, nes atsistojęs liūtu bus suėstas SISTEMOS, privestas iki skurdo ir mirties. Paidofilija yra šventas kiekvienos šalies valdančiosios klikos užsiėmimas. Duosiu vienintelį pavyzdį – Anneke Lucas iš Belgijos, yra jos prisiminimų prikrauta internete, kiekvienas gali pasiskaityti ir įsivaizduoti paidofilijos mastus brandžioje demokratijoje. Galima palyginti su Deimantės pasakojimais – tapatu. Kiekvienoje demokratijoje yra paidofilų tinklas, kurio nariai yra princai, premjerai, ministrai, policijos vadovai, prokurorai, teisėjai, advokatai, didieji verslininkai ir pramonininkai su bankininkais. Visur tas pat braižas – mirties eskadronai iš spec. tarnybų sunaikina liudininkus, susidaro vaizdas, kad šalies galva bent… Skaityti daugiau »

Al.

Gerai, kad kreipėsi – turim gerą progą įsitikinti su kuo turim reikalą. Ir tai geras pavyzdys miegančiai tautai – neskubėti savęs nurašyti.

rimtas iššūkis

Nausėdai teks apsispręsti: tikra Gerovės valstybė ar tik tušti tauškalai.

Lėjai

Taip. Prisiminus taip uoliai pasikarti JAV kalėjime persistengusio Džefrio Epšteino istoriją… Vargšelis besikardamas įsigudrino net sprandą nusilaužti. Paprastai taip nutinka, kai virvė būna per ilga. Atrodytų, ir kaip tai galėjo nutikti ne bet kur, o JAV kalėjime?

31
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top