Vytautas Radžvilas. Jie trokšta stebuklo, kad Lietuva pasikeistų jiems patiems nieko nedarant

Nacionalinis susivienijimas turėjo pasivadinti partija dėl grynai praktinės priežasties. Kitaip buvo neįmanoma įsiregistruoti, tuo pačiu ir veikti. Tačiau formali etiketė ir organizacijos veikimo principas, pats jos pagrindas yra absoliučiai skirtingi dalykai.

Puikiai suvokiu, kad tai, kas iki šiol buvo kalbama apie sąjūdinę partiją, vieniems galėjo atrodyti kaip Pirmininko jaunystės nostalgijos apraiška, kitiems – kaip svajonė apie neįgyvendinamą dalyką. Dabar visa tai tampa tikrove. Dėl to, kad yra toks dalykas, kaip politinės tikrovės judėjimas.

Politinė tikrovė savo prigimtimi yra procesas, kurį keičia žmonių veiksmai. Tuo noriu pasakyti, kad jeigu šiandien mes sužinome, kad Vilniaus meras išdidžiai žygiuoja pride eisenoje, klausiame, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad fiziškai realizavosi veiksmas, kuris prasidėjo iš esmės apie 2010 metus. Klausimas tik, ar tą įvykį galėjai išvysti prieš 10 metų mentaliniu žvilgsniu, ar galėjai tai pamatyti fiziškai savo akimis?

Tai turėjo įvykti.

Tai kas vadinama Nacionaliniu susivienijimu, iš pat pradžių buvo projektuota į šią, tai yra dabar susiklosčiusią sąjūdinę situaciją. Ką reiškia sąjūdinė situacija?

Jei labai trumpai, mes į ją pradėjome judėti dar nespėję atgauti Nepriklausomybę 1990 metais. Ką turiu omenyje?

Dar kovojome už savo valstybę, o Lietuvoje jau pasirodė dvi svarbios agentūros. Viena – tai neoliberalizmo ideologai ir ekspertai, kurie pasirūpino, kad Lietuvos turtas būtų privatizuotas mums visiems žinomu būdu. Jau tada buvo klojami Lietuvos ekonominės ir socialinės santvarkos pagrindai.

Lygiai taip pat pasirodė kita agentūra, kuri vadinosi Atviros Lietuvos fondas (ALF). Tai buvo naujosios neomarksistinės ideologijos sklaidos įstaiga.

Kaip tai įvyko?

Iš pradžių pajutome tik socialinius ekonominius padarinius, kai daugybė mūsų žmonių liko bedarbiais, kvalifikuoti specialistai keliavo užsidirbti pragyvenimui į Gariūnus, kiti nuo skurdo bėgo į užsienį dar esant neatviroms sienoms.

Lygiai tas pats nutiko mentalinėje sferoje. Visiškai nepastebimai A. Šapokos istorija ir kiti dalykai buvo pakeisti skandinaviškais verstiniais vadovėliais. ALF faktiškai perėmė į savo rankas Lietuvos mokyklinio ugdymo programas.

Pirmas tarpsnis tęsėsi iki 2004 metų. Tuo laikotarpiu dalis Lietuvos politinių ir akademinių sluoksnių dar galvojo apie nacionalinės valstybės kūrimą. Bet tuo pat metu kita dalis, kuri darėsi vis gausesnė ir įtakingesnė, jau galvojo apie tai, kaip prisitaikyti prie naujų globalistinių struktūrų reikalavimų.

simbolinis šio atsisakymo įvykis buvo Seimo balsavimas dėl Europos Konstitucijos, kai Lietuva vienintelė šalis ją ratifikavo, net nesvarsčiusi. O juk pati Konstitucija net nebuvo priimta, nes buvo atmesta piliečių referendumuose Nyderlanduose ir Prancūzijoje

2004-ieji – simbolinė data. Faktiškai atsisakoma Lietuvos Respublikos, tik dar ne juridiškai. Lemiamas simbolinis šio atsisakymo įvykis buvo Seimo balsavimas dėl Europos Konstitucijos, kai Lietuva vienintelė šalis ją ratifikavo, net nesvarsčiusi. O juk pati Konstitucija net nebuvo priimta, nes buvo atmesta piliečių referendumuose Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Taigi mes atėjome į Europos Sąjungą be lašelio tautinės ir valstybinės sąmonės. Tai tapo ženklu, kad atsisakanti suvereniteto Lietuvos valstybė faktiškai renkasi funkcionuoti tik kaip tam tikras teritorinis ekonominis vienetas, kurio paskirtis buvo seniai pažįstama iš okupacijos laikų. Pasikeitė tik tai, kad kadaise politinis menas buvo ,,pramušti“ Maskvos fondus, kuris dabar virto menu pramušti fondus Briuselyje. Vienintelis politinis, ar veikiau pseudopolitinis, klausimas liko tik toks – kaip visa tai padalinti brangiems Lietuvos gyventojams.

Kokiu principu buvo dalijama, mes puikiai žinome. Kas priėjo prie pinigų įsisavinimo, tiems gerai. Kas nepriėjo – blogai. Čia galima matyti gelminį pagrindą, ant kurio rymo partinė dešiniosios ir kairiosios stovyklų skirtis. Vadinamai dešiniajai stovyklai priklauso politinės jėgos, kurios, pirma, itin efektingai įsisavina vakarietiškus pinigus ir dalis vadinamųjų politiškai neraštingų patriotų, kurie, nepaisydami nieko, balsuoja už tuos pačius konservatorius tik todėl, kad jie esą apsaugos mus nuo grįžimo į Maskvos glėbį.

Kairieji atstovauja tai visuomenės daliai, kuri, kalbant trumpai ir aiškiai, pinigų dalybose yra pralaimėtojai, tačiau norėtų gauti tai, ką gauna pinigų įsisavintojai. Ir, žinoma, dėl to pyksta, savo pyktį išliedami stichiškomis prorusiškumo apraiškomis. Vieniems gerovės šaltinis asocijuojasi su Briuseliu, kitiems atsiminimuose – ką duodavo brangioji Maskva.

Vėliau (2007 m.) buvo sudaryta Lisabonos sutartis. Ji pakeitė visuomenę kur kas daugiau, negu manome. Iki Lisabonos sutarties dar išliko dviprasmybė, kas bus ta Europos Sąjunga: ar tautų ir nacionalinių valstybių Europa, ar centralizuota biurokratinė imperija?

Lisabonos sutartimi buvo pasirinkta ES raidos kryptis – imperija. Ir šiandien mes matome tai, ką buvo galima aiškiai numatyti. Prancūzija ir Vokietija reikalauja ES sprendimus priimti ne konsensusu (visų šalių sutarimu), bet kvalifikuotos daugumos principu. Iš esmės tai reiškia, kad tokios mažos šalys kaip Lietuva, liks beteisėmis. Ši raidos kryptis neišvengiamai turėjo sukelti įtampas. Kiekviena valstybė, nesvarbu kokio dydžio ji yra, privalo turėti vienijančią ideologiją.

Iki Lisabonos sutarties žaidimas tarp Briuselio ir nacionalinių valstybių įgalino toleruoti ideologinę įvairovę. Bet kai tik buvo pasirinktas kursas į centralizuotą biurokratinį darinį, neoficialiai vadinamą imperiją, turėjo būti veikiama kitaip. Naująja vienijančia ideologija privalėjo tapti neomarksizmas, kurio du pagrindiniai elementai yra genderizmas ir multikultūralizmas. Čia glūdi paaiškinimas, kodėl dar apie 2013-2014 metus kai kurie Lietuvos konservatoriai (pvz., Mantas Adomėnas) ES institucijose dar mėgino atremti reikalavimus visuomenėje skubiai diegti genderizmo nuostatas, sakydami, kad lietuviai dar tam nėra „pribrendę“.

Labai įdomu, prisimenant neseną istoriją, kuomet Kremlius, ypač pokario pirmais dešimtmečiais, mėgindavo forsuotai diegti kokias nors naujoves. Ką sakydavo Lietuvos valdžia?

– Lietuvos gyventojai vis tik dar nėra pasiruošę, dar duokite truputį laiko būtino pokyčiams.

Tačiau, žinoma, tai turėjo baigtis. Ir šiandien Vilniaus mero dalyvavimas pride eisenoje, yra simbolinis veiksmas.

Kas tapo visiškai nauja? Susiklostė tai, kam turėjome akivaizdžiai ruoštis. Susidarė situacija, kai išgelbėti gali tik sąjūdinis sambūris. Arba Lietuvos laukia liūdna pabaiga.

Dabar matome visiškai akivaizdų smūgį prigimtinei šeimai, nes pasiekėme stadiją, kai Stambulo konvencija ir vadinamoji Civilinė sąjunga turi būti priimtos privalomai bet kuria kaina

Naujovė tokia. Dar prieš metus minėta neomarksistinė programa buvo vykdoma jos atvirai neįvardijus. Ji buvo įgyvendinama de facto, bet taip brutaliai atvirai elgtis buvo privengiama. Dabar matome visiškai akivaizdų smūgį prigimtinei šeimai, nes pasiekėme stadiją, kai Stambulo konvencija ir vadinamoji Civilinė sąjunga turi būti priimtos privalomai bet kuria kaina.

Antrasis veiksmas – atvirai keičiamas Lietuvos demografinis veidas. Spaudimas dėl masinės imigracijos arba, paprastai sakant, dėl Lietuvos kolonizacijos tampa toks, kad jam įgyvendinti pasitelkiamas net Konstitucinis Teismas. Be išlygų atverti šalies sienas bet kam – toks keliamas reikalavimas.

Trečiasis veiksmas – istorinė atmintis. Kodėl ji labai svarbi? Reikalas tas, kad norint būti tauta ir valstybe, reikia vieno svarbaus dalyko – mentalinio ryšio tarp žmonių. Ryšio, kuris palaiko bendrystę.

Kuria prasme istorinė atmintis palaiko bendrystę?

Nebūtina labai gerai išmanyti istoriją, bet jei žinome, kad Mindaugas įkūrė Lietuvos valstybę, arba kad laimėjome Žalgirio mūšį. Šis žinojimas vienija, ir ne tik dabar gyvenančius, bet ir anksčiau gyvenusius bei gyvensiančius lietuvius. Kuria prasme?

Aš nieko nežinau apie savo protėvius, bet gal jie dalyvavo to meto kovose, gal saugojo pilis ar darė ką nors kita. Šį atminties ryšį norima nutraukti ir šitaip sugriauti tautos kaip istorinės bendrijos tęstinumo suvokimą. Štai kodėl taip svarbu ir taip siekiama perrašyti istoriją.

Žmones neturinčius istorinės atminties jis lygino su rupšnojančių žolę galvijų banda

F. Nyčė yra pasakęs labai tiksliai, nors ir negailestingai. Žmones neturinčius istorinės atminties jis lygino su rupšnojančių žolę galvijų banda. Jie ją rupšnoja nuo ryto iki vakaro, ir nuo vakaro iki ryto. Taigi, kai yra nutraukiamas istorinis ryšys, tautinės bendrijos narių niekas nebesieja. Išskyrus vadinamuosius praktinius reikalus.

Dėl savaime suprantamų priežasčių, pagrindinis smūgis yra nukreiptas į XX a. istoriją.

Dar viena puolimo kryptis yra lietuvių kalba. Išsiskirdami iš kitų bendrijų, identifikuojamės pagal tam tikrus požymius. Kalba yra požymis, pagal kurį atpažįsti, kad tas žmogus priklauso tavo bendrijai. Tuo pagrindu buvo kuriamos nacionalinės valstybės.

Dar sykį paklauskime, kodėl mentalinis ryšys – istorinė atmintis ir kalba – yra tokie svarbūs. Todėl, kad vienybės ir bendrumo jausmo negali išsaugoti arba palaikyti joks materialinis interesas.

Pažvelkime į pastaruosius įvykius. Šeimų sąjūdis, kitos organizacijos reikalavo panaikinti Covid-19 apribojimus. Buvo daug valdžios savivalės ir perteklinių suvaržymų, tačiau kodėl tokie reikalavimai negali tapti politine mobilizuojančia jėga?

Todėl, kad viruso klausimas yra iš esmės privatus asmeninio kūno klausimas. Išoriškai susirinkusieji atrodo kaip tauta, bet jie negali susitelkti jokiai ilgesnei politinei kovai. Mat jeigu kūno poreikis patenkinamas, kaip mat visa kova baigiasi.

Kuo skiriasi duona nuo knygos arba dainos? Kiek beturėtum duonos, vis tiek jos resursai riboti. Valgoma duona yra nykstantis išteklius, nebent Išganytojas mums jos padaugintų, bet žmonės šito padaryti negali. Tuo tarpu jei skaitome knygą ar žiūrime filmą, ar jų išteklius sumažėja? Be abejo, ne – šis skirtumas yra esminis.

Taigi, esame situacijoje, kai įžengiame į atviro Tautos ir valstybės ideologinio triuškinimo ir Lietuvos totalinio griovimo būklę.

Į ją reikia reaguoti. Reakcijos būdas buvo numatytas NS šūkyje: Susigrąžinkime valstybę!

Ją būtina susigrąžinti, nes tokio pobūdžio problemos yra pirmiausia politinės. Jeigu šiandien faktiškai jau esame suverenitetą praradusi ir aklai ištautinimo ir išvalstybinimo direktyvoms paklūstanti kolonija, tai turime suprasti, kaip atrodo mūsų kova už tai, ką vadiname tautos interesais.

Vilniaus mero dalyvavimas pride renginyje liudija tik tai, kad jis pasielgė kaip pastumdėlis

Galima kovoti už prigimtinės šeimos išsaugojimą, bet atėjo laikas, kai nekovojant už valstybės susigrąžinimą toji kova tampa beprasmiška ir beviltiška. Juk Vilniaus mero dalyvavimas pride renginyje liudija tik tai, kad jis pasielgė kaip pastumdėlis, politkorektiškai nusilenkiantis absoliučiai vilniečių daugumai svetimiems ir nepriimtiniems genderizmo ideologiniams lozungams. Jis yra marionetė ir niekas daugiau.

Lygiai taip pat neįmanoma išspręsti demografinių ir kitų Lietuvai gyvybiškai svarbių klausimų, nes į administracinio vieneto statusą nusiritusios ES provincijos valdytojams tai neaktualu arba galimi sprendimai netgi trukdo.

Taigi, NS strategija yra kovoti iš esmės, kad formaliai vis dar deklaruojamas Lietuvos politinis savarankiškumas galutinai netaptų juridine fikcija. Nes kitaip, galime iškovoti tik trumpalaikių nuolaidų, pvz., sulaikyti kuriam laikui partnerystės įstatymo priėmimą arba stabdyti per sieną besiveržiančius neteisėtus migrantus. Tačiau nepaėmus likimo į savo rankas, t. y. neturint realiai funkcionuojančios valstybės, ta kova yra pasmerkta. Dar blogiau, kad daug tokiose kovose dalyvaujančių aktyvesnių žmonių nesuvokia, jog tuščiai švaisto jėgas.

Kokia padėtis yra vertinant politiškai?

Mes negalime turėti visaverčių politinių partijų, nes dėl jų prisitaikėliškumo ir paklusnumo Briuselio biurokratams pusiau kolonija virtusioje šalyje, gali būti tik į tam tikras grupuotes susiskirstę administratoriai ir ūkvedžiai. Štai kodėl jokia Lietuvos partija, nesvarbu – dešinė ar kairė – negali ir negalės padaryti to, kas įmanoma tik sąjūdiniam politiniam judėjimui. Nes nepajėgs mesti iššūkio diktatui iš užsienio.

Klasikinis pavyzdys yra LVŽS. Jie skelbėsi rengsią mokinukus tautiniais drabužiais. Jei biudžetas leistų, gal išleistų tam ir milijardą.

Deja, ES centralizuotojams ir unifikuotojams tai yra nesvarbu. Jiems tas pats, ar tautelė išnyks pasipuošusi tautiniais rūbais ar genderistinių eisenų uniformomis. O ką galėjo ir privalėjo valstiečiai padaryti?

Tarkime, kai buvo priiminėjamas migracijos paktas, jie turėjo principingai sakyti: migracijos paktas – nepraeis. Bet jie to nepadarė ir nepadarys, nes jie yra SISTEMOS dalis.

Jų rankos yra surištos. Jų atstovaujamos partijos ir frakcijos grumiasi dėl resursų.

O mes kuriame sambūrį, kuris padarys. Tai jau įrodinėjame konkrečiais sprendimais ir veiksmais. Sąjūdyje buvo žmonių, kurie turėjo geležinę valią siekdami įgyvendinti išsikeltą tikslą, nors spaudimas siekiant juos paveikti ar papirkti buvo milžiniškas. Jeigu dabartinėse partijose taip pat esama tokių žmonių, kodėl jie nieko neįstengia padaryti?

Jų rankos yra surištos. Jų atstovaujamos partijos ir frakcijos grumiasi dėl resursų.

Dalyvaujant valdžioje yra tik dvi galimybės: arba turėti daugumą balsų, arba turėti plieninę politinę valią ir ją demonstruoti taip, kad visi būti varomi į kampą, nes kiltų pavojus susikompromituoti.

Mūsų bičiulis Almantas (A. Stankūnas) naudoja šitą strategiją Vilniaus m. savivaldybės taryboje. Dabar turėtų būti suprantamiau, kodėl negalėjo būti jokių kalbų apie jungimąsi su Šeimų sąjūdžiu arba ėjimą kartu su vadinamąją opozicija Vilniaus taryboje. Todėl, kad kuriant iš tiesų kokybiškai naują sąjūdinę politinę jėgą tvirtai nesivadovauti principais ir nesilaikyti deklaruotų moralinių ir politinių standartų, reikštų savižudybę.

Ko reikia Tautai? Tautai reikia vilties.

Trumpai pasakysiu, kas įvyko su mūsų kolega A. Nemunaičiu Vilniaus miesto taryboje, nes tai yra iliustratyvi ir pamokoma istorija. Pasaulėžiūriniu požiūriu netgi vertybiškai jis vis dėlto nepritapo prie NS sambūrio. Tai galutinai paaiškėjo iškilus santykio su opozicija klausimui. Klausimo dėl dalyvavimo opozicijos koalicijoje nebuvo ir jis net negalėjo būti svarstomas. Kaip buvo galima svarstyti klausimą, ar eiti į koaliciją su LLRA-KŠS, vykdančiais dar Pietryčių Lietuvos autonomininkų siektą įgyvendinti šio krašto ir sostinės atplėšimo nuo Lietuvos planą?

Su socdemais, kurie lenktyniauja su konservatoriais, kas uoliau įdiegs genderizmo ideologiją?

O labiausiai derėtų susimąstyti, kaip reikėtų jaustis, kai NS deklaruojant naujus politinio veikimo standartus mūsų sambūrio nariai Vilniaus m. taryboje jungtųsi į koaliciją su nusikalstamos praeities šleifą turinčio veikėjo politiniu dariniu. Kiek įtikinamai tokių atveju skambėtų NS pažadas ir įsipareigojimas siekti moralesnės politikos ir esminių permainų sostinėje ir visoje valstybėje?

Šiandien, kai nei viena partija negina tautos ir valstybės interesų,

Šiandien, kai nei viena partija negina tautos ir valstybės interesų, alternatyva viena – piliečių savigynos sambūris. Skirtingai nuo partijų, sąjūdiniai dariniai atsiranda kritiškais istoriniais momentais, kai žlugus valdžios ir politinėms struktūroms, kažkas turi imtis iniciatyvos. Arba valstybei belieka žlugti arba nepastebimai ir tyliai mirti.

Lietuvos politinė sistema ir valdžios struktūros yra supuvusios tiek, kad turi pradėti iš apačių veikti principas: skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas. Štai kam nuo pat pradžių buvo ruošiamas Nacionalinis susivienijimas, nes buvo aišku, kad tas momentas ateis.

Kokia yra mūsų partijos padėtis visuomenėje?

Be galo sudėtinga, o kalbant tiesiai – nepavydėtina. Todėl, kad lietuvių sluoksnis, kuris vadovautųsi nuostata, kad reikia žvalgytis ne į Rytus ar Vakarus, o patiems kurti savo valstybę, yra katastrofiškai sumenkęs.

Ką turime padaryti?

Padėtis sunki ir pavojinga. V. Rachlevičiaus straipsnyje pasakyta žiauri tiesa apie Lietuvos būklę. Tos būklės ištakos irgi yra sąjūdinės.

Sąjūdyje formavosi dvi stovyklos: tie kurie ėjo ir dirbo, ir tie, kurie stebėjo. Nuo Kanto laikų politinėje teorijoje tai vadinama nesuinteresuotu palankumu. Tai reiškia: jūs darykite, aš pritariu, bet pats nepajudinsiu nė piršto. Ir kai šiandien rypaujama, kaip mes patekome į tokią būklę, galima tik karčiai ir liūdnai šyptelėti. Mes į dabartinę būklę negalėjome nepatekti. Todėl, sąjūdininkų dalis, tie vadinamieji sąjūdžio juodadarbiai, kurie darė sunkius ir dažnai nepastebimus kasdienius darbus ir jais realiai atkūrinėjo valstybę, buvo menkutė. Jų pastangų užteko formaliai atkurti valstybę, bet kas nutiko vėliau?

Deja, dauguma Lietuvos piliečių tiesiog spoksojo iš šalies arba ateidavo į proginius mitingus. Netrūko galvojusių ir net garsiai prasitardavusių : na, na, kvaileliai, draskykitės, jeigu norite pamatyti baltas meškas.

Bet judėjimui pamažėl augant ir stiprėjant, pašaipos menko, o kai kurie sąjūdininkai prabilo, kad jeigu atsiskirtume nuo Maskvos, kone rytoj gyventume kaip Švedijoje, pasyvių rėmėjų gretos pradėjo augti kaip ant mielių.

O paskui įvyko labai paprastai. Laimėjus rinkimus į LSSR AT rajonuose sunkiai dirbusius ir nukalusius pergalę tuos nedidelius juodadarbių būrelius, Sąjūdžio vadai paliko likimo valiai. Netrukus juos sudorojo struktūras išsaugojusi komunistinė nomenklatūra. Kai kurie net nusižudė, kaip G. Ramonas, nes liko bedarbis.

Neįsivaizduojamo masto tragedija, apie kurią šiandien nekalbame. Į Aukščiausiąją Tarybą sugužėjo daug ,,rinkiminių patriotų“, kurie buvo apsukrūs stebėtojai, nedalino Sąjūdžio spaudos ir nedirbo kasdienio darbo. Bet priartėjus rinkimams, jie pirmi atsidūrė ant bačkos ir lenktyniavo, kas aštriau ,,užvažiuos“ sovietų valdžiai, KGB, komunistams ir pan. O patiklūs naivuoliai juos rinko.

O paskui buvo „užleistos“ megztosios beretės. Tada Sąjūdžio vardu AT, kurioje buvo ir tokių kilnių žmonių kaip Ozolas, Genzelis, tačiau aplipusi prisiplakėliais ir prisitaikėliais, ėmė vykdyti žinomas reformas. Lietuvos piliečiai, nubalsavę už tuoj švedišką gyvenimą pažadėjusį Sąjūdį, Švedijos neišvydo. Užtat 1992 metais Sąjūdis per rinkimus buvo sulygintas su žeme.

NS padėtis šiame kontekste yra labai aiški. Mes esame tie juodadarbiai. Kuo mes skiriamės nuo kitų partijų, beje ir vadų? Kas juos matė kur nors fiziškai ką nors darant?

Kadangi šalyje taip mažai tikrų piliečių, o vyrauja tik susirūpinusieji savo asmeniniais reikalais gyventojai, visos partijos veikia kaip savotiškos tų žmonių vilioklės ir rinkiminės gaudyklės

Kadangi šalyje taip mažai tikrų piliečių, o vyrauja tik susirūpinusieji savo asmeniniais reikalais gyventojai, visos partijos veikia kaip savotiškos tų žmonių vilioklės ir rinkiminės gaudyklės. Vieniems numetami konservatorių, kitiems liberalų lozungai, tretiems – valstiečių.

Esmė yra ta, kad kai žmonės nieko nedaro, jie renkasi tik ponus, kurie lenktyniauja pažadais. Ir skirtumas tarp centristų-tautininkų, konservatorių etc. yra tik toks, kad vieni ponai yra mažyčiai ir smulkūs, todėl nieko nedomina, o kiti – dideli ir galingi, todėl pritraukia rinkėjų balsus.

Ką turime padaryti mes? Kokia prasme negalime būti partija?

Nacionalinio susivienijimo bus lygiai tiek, kiek bus sunkų kasdienį visuomenės politinio ugdymo ir žadinimo darbą atliekančių juodadarbių. Tai paaiškina, kodėl dirbti šitą darbą kartu su visais bendražygiais savo moraline pareiga laiko NS Pirmininkas ir vadovybė.

Siekti politinių permainų negaivinant oficialiosios propagandos mašinos beveik ištrintos lietuvių tautinės ir valstybinės jausenos, yra beviltiška. Šio nuolatinio ir ilgalaikio ugdomojo darbo negali pakeisti jokia vienadienė valdžios kritika ir pikčiausias valdančiųjų daromų niekšybių smerkimas.

Dirbame suprasdami, kad tik tokį lėkštą smerkimą girdinčiai šitai, o ir būsimai, valdžiai stebuklo laukiantys baudžiauninkai yra visiškai nebaisūs. Lietuvos ,,patriotinės“ partijos tokio pobūdžio ugdomąja veikla neužsiima. Tuo savaime parodydamos, kad yra valdžios, o ne Lietuvos atgimimo siekiančios partijos. Šis skirtumas yra esminis ir yra neįveikiama kliūtis vienytis vadinamosioms ,,opozicinėms“ jėgoms.

Sąjūdžio poreikis yra labai stiprus. Jį išduoda du dalykai: reikalavimas vienytis ir gelbėtojo paieškos

Kaip teisingai rašo V. Rachlevičius, norinčių ir pasiryžusių dar ką nors daryti viskam abejingos visuomenės narių yra labai mažai. Bet naujo Sąjūdžio poreikis yra labai stiprus. Jį išduoda du dalykai: reikalavimas vienytis ir gelbėtojo paieškos. Prieš visus rinkimus mažosios partijos ir jų rėmėjai reikalauja vienytis – šis reikalavimas skamba jau ketvirtį amžiaus.

Lygiai taip pat laukiama gelbėtojo. Į jo vaidmenį pretendavo A. Juozaitis, dabar lyg pretenduoja I. Vėgelė. Psichologinės tokių reikalavimų ištakos yra lengvai suvokiamos. Jų šaltinis – giliai įsišaknijęs pilietinis abejingumas ir pasyvumas.

Ko nori laukiantys vienytojų ir gelbėtojų?

Jie trokšta stebuklo, kad Lietuva pasikeistų jiems patiems nieko nedarant. Svajoja, kad užtektų vieną kartą nueiti prie balsavimo dėžių ir išsirinkti ,,gerą“ valdžią.

Realybė yra tokia, kad niekas už mus pačius nieko jau padaryti nebegali. O dėl vienijimosi – nėra prasmės vienytis su jokios veiklos nevykdančiomis ir tik rinkimų išvakarėse iš žiemos įmygio prabundančiomis partijomis. Kaip ir su tais, kuriuos domina tik vienas klausimas ir kurie pasiruošę ne kartu dirbti, o sutiks kalbėtis tik apie tai, kaip pasidalinti vietas rinkimų sąraše. Jie nestovės su laikraščiais gatvėse ir kitose viešosiose erdvėje, nes yra „tikri politikai“.

Sąjūdinės prigimties sambūris iš principo negali būti politinių partijų koalicija. Jis gali būti tik asmeniškai įsipareigojusių dirbti Lietuvai ir šį įsipareigojimą liudijančių realiais darbais patriotų santalka. Toks buvo Sąjūdis prieš trisdešimt metų. Tik toks jis gali būti ir šiandien. Todėl NS nėra partija.

Kalba, pasakyta  Nacionalinio susivienijimo Vilniaus skyriaus sąskrydyje, 2023 liepos 1 d.
Melkys, Vilniaus rajonas.

4.2 17 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
86 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Dronas

Puikus straipsnis, nebėra net ką pridurti. Belieka nusiimt kepurę, bei palinkėt stiprybės ir sėkmės, šitame sunkiame kelyje.

Paul Casimir

Pritariu ir dedu +, panaikindamas kažkieno -. Tik paskutinio kablelio Jūsų tekste nereikia.

Min Ti

> Dronas

Visiški plepalai, neturintys jokio praktinio pagrindo. Tegul Radžvilas negalvoja, kad tik jis vienas viską teisingai mato ir supranta. Tie, kas tikrai mato ir supranta, veikia, o ne plepa.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Tie Vytauto Radžvilo „jie” ateitų į NS gretas drauge veikti Tautos bei Lietuvos naudai, NS galėjo būti bendraminčiais gausėjanti, bet akivaizdžiai nykstanti yra, kai labai labai durnai užsispyrusiųjų NS vadukų krūvelė nenori atsisakyti NS programoje užrašytos krikščioniškos plėšikiškosios nuostatos.
Vytautai Radžvilai, jei po mėnesio vis dar bus NS programoje užrašyta plėšikiška nuostata, teks paskelbti plėšikų vadukų krūvelės sąrašą, viešam pasmerkimui.
Gėdingai nykstančiosios NS skaičiai va čia

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_politin%C4%97s_partijos

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytauto Radžvilo liaupsinamieji Ozolas ir Genzelis – Lietuvos priešai, kai 1996 birželio 20 seime, balsavo už konstitucijos 47 straipsnio keitimą svetimšalių naudai.
_________________________________________________________________________

Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 liepos 13

Dronas

O, jedinstva išlindo. Pasiilgau taves, kaip šuva savo megstamo medžio.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

 Straipsnyje paminėtas gudrusis Ignas Vėgėlė yra (sukčius bei) Lietuvos priešas, taip pat. – Kai apsišaukėliai seimagyviai pakeitė konstitucijos 47 straipsnį, p_r_i_e_š_t_a_r_a_u_j_a_n_t konstitucijos 153 str nuostatai, užsieniečiai neturėjo bei neturi teisės įsigyti žemių, bet 2013 metų pabaigoje Lietuvos pardavėjas Ignas Vėgėlė labai d_u_r_n_a_i kalbėjo štai ką:  „… vis tiek, užsieniečiai turi teisę įsigyti žemę, lygiais pagrindais, kaip ir nacionaliniai subjektai” (Ignas Vėgėlė) Va čia nuo 15:00 ht tps://www.youtube.com/watch?v=8-AHRccWJDA – Netiesa, Ignai Vėgėle, „Lietuvos respublikos konstitucijos 47 straipsnis Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.” – 2003 sausio 23-iosios aferistų bendrininkui Ignui Vėgėlei dera… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

1996 birželio 20, 2003 sausio 23, apsišaukėliai seimagyviai banditai antikonstituciniu būdu keitė 47 straipsnį svetimšalių naudai (du kartus ir tuometiniai prezidentai skelbė pakeitimus) nepaisydami konstitucijos (2 str, 4 str, 3 str, 9 str, 6 str, o taip pat) 153 straipsnio nuostatos, kuriame parašyta:
153 straipsnis
Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, …”.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai visas 1996 birželio 20-osios aferistų bei Lietuvos priešų sąrašas. Balsavo už 47 straipsnio pakeitimą ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Vilija Aleknaitė Abramikienė 2 Leonas Alesionka 3 Nijolė Ambrazaitytė 4 Laima Liucija Andrikienė 5 Vytenis Povilas Andriukaitis 6 Jonas Algirdas Antanaitis 7 Vytautas Arbačiauskas 8 Vytautas Astrauskas 9 Arvydas Bajoras 10 Juozas Gediminas Baranauskas 11 Julius Beinortas 12 Aleksandras Bendinskas 13 Juozas Bernatonis 14 Egidijus Bičkauskas 15 Romualdas Ignas Bloškys 16 Kazys Bobelis 17 Vytautas Bogušis 18 Vanda Briedienė 19 Vytautas Jurgis Bubnys 20 Antanas Būdvytis 21 Virgilijus Vladislovas Bulovas 22 Vladas Butėnas 23 Medardas Čobotas 24 Rimantas Jonas Dagys 25 Kęstutis Dirgėla 26 Juozas Dringelis 27 Vytautas Einoris 28… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai visas 2003 sausio 23-iosios aferistų bei Lietuvos priešų sąrašas. Nedalyvavo balsavime (nesipriešino) ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Babravičius Gintautas  2 Bobelis Kazys  3 Čekuolis Jonas  4 Glaveckas Kęstutis  5 Gražulis Petras  6 Kirkilas Gediminas  7 Klišonis Audrius  8 Klumbys Egidijus  9 Lydeka Arminas  10 Matulevičius Algimantas  11 Melianas Artūras  12 Sakalas Aloyzas  13 Steiblienė Nijolė  14 Steponavičius Gintaras  15 Šukys Raimondas  16 Vagnorius Gediminas  17 Vazbys Artūras  Susilaikė (nesipriešino) ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Karbauskis Ramūnas  2 Matulevičius Juozas  3 Mincevič Gabriel Jan  4 Tomaševski Valdemar  Balsavo už 47 straipsnio pakeitimą ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Andriukaitis Vytenis Povilas  2 Babonienė Ona 3 Balčytis Zigmantas  4 Barakauskas Dailis Alfonsas 5 Baravykas Vydas 6 Bastys Mindaugas 7 Baura… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, ir NS niekam nereikalinga tol, kol:
NS sudėtyje yra l klastingo Lietuvos priešo Vytauto Landsbergio padlaižūnas Gaudentas Aukštikalnis;
turi plėšikišką nuostatą NS programoje.
*
Deja, vis dar nėra partijos iki šiol, pasiruošusios bei galinčios veikti Tautos naudai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai krikščioniškos plėšikiškos NS programos nuostatos:

  • “… Atskirų profesinių grupių reikalavimai didinti atlygį už darbą yra visiškai pagrįsti, bet jų neįmanoma patenkinti dėl valdžios nuolatinio vengimo padidinti valstybės pajamas. 31.2. Skaičiavimai rodo, kad pagal dabartinį Lietuvos ekonominio išsivystymo lygį valstybės pajamos iš per metus surenkamų mokesčių galėtų būti mažiausiai dviem milijardais eurų didesnės.”
  • „32.1. Mokesčių sistemos regresyvumą sumažintų progresinis pajamų mokestis ir nauji mokesčių šaltiniai.”
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Įspėjamojo turinio laiškas, kurį gavo tarnybų didžiausi tarnai. Tinka ir krikščioniškosios plėšikiškos NS vadukams. *********************************** „Apie katastrofą  Lietuva – sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje taikos metu. Bemaž, pusė darbininkų išvyko svetur gyventi bei dirbti ir bijo sugrįžti todėl, kad Lietuvoje yra naudojamos mokesčių taisyklės – plėšikiškos. Tai yra akivaizdžiai matoma, paskaičiavus surinkto biudžeto dalį, tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų). Lyginant su Jungtine Karalyste (JK), plėšikiškai surinktas biudžetas Lietuvoje yra perteklinis, bemaž, dviem milijardais eurų. Todėl, Lietuvoje yra galimybė bei gyvybiškai svarbi būtinybė: 1) panaikinti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD); 2) panaikinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) būtiniausioms maisto prekėms, vaikiškiems drabužiams bei avalynei; 3) panaikinti “sodros įmokų grindis”, taikomas nuo 2018 sausio 1; 4) atsisakyti visokiausių naujų mokesčių prisigalvojimo. Įspėjimas valstybinių… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Yra pagrindo susimasryti. Taciau jeigu pastatysim nepolitkorektiskus taskus ant i,tai vaizdzelis toks: Ar jus pasifuose uz Radzvilioko patriotines isterijos idejas pereiti nuo garantuotos duonos riekes su biski sviesto ir pribambasais ant NEgarantuotos riekes duonos ir vandens? Prisimena t tautos 90ju isterija „nx laisve, est duokite! Labai abejoju. Ir jei Briuselis susinervijes pastatys Lietuva ant bado pajoko pirma ka padarys lietuvis kuris visada isgyvena ims plest silpnesniuosius. Kadangi isoreje tokiu nera, tai savus. Jus patriotai idiotai pirma isveskite lietuvius is Chamo kondicijos. Ne,Chamo jus neisgyvendinsite.Chamai yra ir bus visose tautose. Bet is europiniu tautu Lietuva bene vienintele su Chamu nekovoja, o bendradarbiauja. Kaip sako anglai, jei prieso negali iveikt , tai apdovanok ji. Tad nepriklausoma chamu Lietuva degraduos kartais greicisu negu… Skaityti daugiau »

gerai

Tai tiesiog lietuvių tautos ir valstybės šmeižtas ,ką šioj rašliavoj išdėstei.

Dzeikas

Kad nelaikyciau taves debilavotu laisvos Lietuvos produktu savo teigini pagrisk. Kurie konkreciai mano teiginiai yra sąmoningai melagingi.
Jeigu tu to negali padaryti – na tai ko noreti is produkto. Tavo egzistavimas tik patvirtina mano komentaro teiginius.

nėra jokio šmeižto

Demokratiškai išsirinkta valdžia nenuteikia lietuvio pagarbiai, kaip atrodytų turėtų būti, bet būtent chamiškai: mes patys išsirinkome, kodėl turėtume gerbti? Duok mums darbą su kastuvu ir dalba, arba su traktoriumi ir ekskavatoriumi, ir gerą uždarbį, tada gerbsime, o jei viso labo ūkio reformas su rezultatais po 30 metų, tai velniop šitą, rinksime kitą, nėra mums kada laukti kol pasodinta bulvė užaugs..

Paul Casimir

Kas ir kaip tą vietinį jungtinių paklodžių durnių sustabdys?

Dzeikas

Nejaugi neatsiras Lietuvoje karzygio , kuris sustabdytu isisiautejusi Chama?🙏

Pilietinis nepaklusnumas

Puiki kalba. Tiksli. Teisinga.

prasčiokai daro lemtingus pasirinkimus

1992 metų Seimo rinkimai parodė, kad ilgalaikis komunistinės ūkininkavimo sistemos merdėjimas ir pagaliau žlugimas dėl didėjančio atsilikimo lietuvių galvose sukėlė visiškai nepagrįstas viltis apie greitą perėjimą prie „švediško” gyvenimo Lietuvoje. Be ūkinio švediško pagrindo, su tuo pačiu paveldėtu komunistiniu išgverusiu ūkiu… Viskas ko tuomet reikėjo lietuviams, tai „klaidų nedarymo” vykdant ekonomines reformas. Tarp daromų klaidų į priekį išstumiant privatizacijos neteisybes, lyg po teisingo privatizavimo konkurentiškas ūkis būtų gimęs vos ne kaip savaime suprantamas priedas. Praėjo 30 metų, tačiau išdidus prasčiokas lietuvis nenori pripažinti savo klaidų. Bent jau tiek, kad teisinga privatizacija, po kurios dauguma būtų patenkinta jai tekusia dalimi, iš viso neįmanomas dalykas. Ypač kada tarp žmonių vyrauja išpūstas tikėjimas didele paveldėto komunistinio ūkio verte, kuomet tikroji vertė nustatoma pagal… Skaityti daugiau »

Dzeikas

O kas principialiai netaip su privatizacija ant Lietuvos? Isdalino visiems cekius, uz kuriuos buvo galima isigyti privatizuojamu imoniu akciju arba NT. Savaime aisku vieni tuos cekius investavo i imoniu akcijas, kiti i NT, kiti iskeite juos i grynuosius pinigus, dar kiti juos supirkinejo ir isigydavo didelius pajus ar net visas imones. Dabar nebeatsimenu, cekiai buvo supirkinejami legaliai ar ne. Bet faktas tas, kad juos pirkdavo. Geriau, kad tai butu buve legaliai. Visi buti verslininkais negali. Kame Lietuvos kaip valstybes bergzdumas? Ne tame kad privatiz avo valstybes uki, bet NESUGEBEJIME uztikrinti ivairiu visuomenes sluoksniu santykiu lygybes ir teisingumo. Lietuvos t.v. valstybe praktiskai iskar, be pauzes eme ginti STIPRIUJU ir TURTINGUJU interesus, tiek vykdomosios valdzios, tiek istatymu leidziamosios lygiu. Tai , ponai,… Skaityti daugiau »

Dzeikas

PS. Tipine homo sovitikusu klaida JAV. Parduoda jie savo 6 cilindru ir 15 metu senumo Chevrolet kapryza(caprise). Neblogame stovyje, priziureta ir nori uz ji 6 , 8, budavo ir 10 k$. Jam sako, zmogeli, ar pabludai? Imk $3000 ir būk laimingas ir sypsokis iki ausu, nes jie kainuoja 1000-2000. Kaip sako, as i ji tiek pinigu ir darbo idejau kad palaikyti gerame stovyje. Taip ir tos sovietines imones, gal valdzia ten ka ir investavo, bet realiai puse isvogta , padaryta kosmetine modernizacija ir imone toliau š… gamino. Siaip mane kitkas stebina. Atrodo laisva rinka, visokios svogeriu imoneles kur gamina slamsta turi lekt per bankroto vamzdi.Bet nelekia? Kodel? Dabar ziurim, kurios imones nebankrutuoja? Dakykim Panevezio Ekra nas h…jum bankrutavo, nes savininkai… Skaityti daugiau »

Al.

,,NS nėra partija” Bet sis tik reikia aiškiai apsispręsti – siekiat imti valdžią ar likti amžinąja opozicija.

IP 88.118

Susidarė situacija, kai išgelbėti gali tik sąjūdinis sambūris. Arba Lietuvos laukia liūdna pabaiga. Lietuvos niekas nelaukia, tai kame gyvename ir yra pabaiga, tik nenorime to pripažinti. V. Rachlevičius, į kurį apeliuoja autorius, atviersnis: …valstybė faktiškai nefunkcionuoja – nuo apačios iki pat viršaus. Tikrų tikriausia Europos bananų respublika.  Ir niekas jos neišgelbės. O visos kalbos apie „sąjūdinius sambūrius“ – tėra nuogo karaliaus scenarijus, nes pagal tą patį V. Rachlevičių: …visuomenė yra amorali ir visiškai abejinga…  Autorius teigia, kad pasiekėme stadiją, kai Stambulo konvencija ir vadinamoji Civilinė sąjunga turi būti priimtos privalomai bet kuria kaina. Ir bus, juk neatsitiktinai propagandistas L. Kojala ir LŽTC direktorė J. Juškaitė sėdėjo VIP tribūnoje netoli I. Šimonytės, per J. Baideno kalbą VU. Kai tuo tarpu visi kiti turėjo… Skaityti daugiau »

dangus dar negriūva

reikia tik turėti kantrybės sulaukti mados posūkio. Pavojingiausi ne tie kas palaiko madą ir ne tie kas ją peikia, o panikieriai, skelbiantys kad kitos mados jau nebus.

Paul Casimir

Nesureikšminkit tų kėdžių naudotojų – JAV ambasados pederastija juos parinko. Turint galvoje jų klouną ambasadorių… O Kojala yra dvaro 🃏, visiškas nulis.

IP 88.118

Jie jau sureikšminti. Už JAV ambasadorius R. S. Gilchristo sėdėjo S. Cichanouskaja, o sekančiuje eilėje J. Juškaitė, L. Kojala, R. Račienė – visa būsimoji GREVIO zonderkomanda. Tik B. Sabatauskaitės nepastebėjau, nors LRT skelbė, kad ir ji buvo kviesta.

Paul Casimir

Tereikia, kad JAV rinkimuose nugalėtų ne koks nors baidenas, ir tiek. Savo laiku Trampas net tarptautinių pišdulkių nebefinansavo. Tai ir State Dept. prie naujo prezidento ambasadorių gali jau visai kitą paskirt. Teks Kojelei naują dūdą pūst, ir Svietos katės dienos baigsis, juolab jos Zelenskio aplinka ir Kalinausko pulko žmonės labai nemėgsta. Mušta korta.

Rachlevičius taip rašo visus 30 metų

Svarbiausia pažangių lietuvių bėda – jie nervuojasi kad tautos dauguma, kuri lemia rinkimų baigtį, bukai atitrūkusi nuo jai skelbiamų idealų. Bet tai reikšmingiausia demokratijos savybė. Su ja turi reikalo visos demokratinės valstybės. Nepatinka – daryk perversmą, įvesk idealistų diktatūrą ir tada jau auklėk neklausančius diržu..

Dzeikas

Ka tu priauklesi, kai nuo pradziu busi pakabintas. Perversmo siaip sau su kiemo chebra susitares nepadarysi. Ten visada letenele prikise dideli pinigai, ir vos tu ji ivykdysi jie ateis is taves skolu atsiimti. Tas pats Smetona ahu…nas diktatorius buvo, kol vykde didzponiu valia. Kai tik skerssi zodi pasake , dume lauk kaip kelenu subinen gaves. Be to zmogus pats zino ko jam labiau reikia. Lietuviu tautai reikia kad paest butu ir stabilumo. Ir kad tvarka butu, nes ne ponu ( cholopai save ponais laiko ir kazka ten daryti uz ka gali gaut i snuku ir negaut atlyginimo, tai ne apie juos). O jeigu tau chamo pasauleziura nepatinka tai gali rinktis: 1. Gyvensi Lietuvoje sunkiai bet neilgai. 2. Ciuosi kaip Smetona… Skaityti daugiau »

nesipyk su faktais

Na, Smetona čiuožė ne dėl to kad užpykino lietuviškus ponus. Priežastys kitos ir tiksliai žinomos .

Dzeikas

Tiek tu, tiek as zinome birzelio 14/15 ivykius Ministru kabinete tik stai faktu intetpretacija ir gilumines priezastis vertiname skirtingai. Ka gi, sudeliokime ant lentynu. Perskaite Sovietu ultimatuma kiekvienas issisake..Kazkas liūdyja, kad A.Smetona buvo vienas is 3 , kurie laidavo uz pasipriesinima. Del Smetonos as labai abejoju jo ketinimu nuosirdumu, nes valdes autoritariskai nuo pat 1927m staiga labai demokratiskas patapo, pasitart su ministru kabinetu prireike, ir , turedamas teise priimt nutarima vienasaliskai nusileido tuju reikalavimui pasiduoti. Pardon, net nepasiduoti, o sokti rusu polkute a le „patys ir gera valia”. T.y. Smetona sita soki galejo sugadinti, tereikejo isleisti pareiskima , kad pasiduodam prievartai , po to „prezidentas” galejo ciuozt hu…um, ir niekas nepasmerktu. Bet sian nagrinejame kiek kitu aspektu. Jegos, didysis Lietuvos… Skaityti daugiau »

Marius

Kur garantijos? Kur garantijos kad NS netaps eiliniu „gelbėtoju”: suvilios žmones ir pažadų neįvykdys?

Taigi

Manau, kad NS liks eiliniais ,,gelbėtojais” ir tam yra dvejopos priežastys. NS problemos: 1. NS vengia aktyvios veiklos. 2. Net didžiuosiuose miestuose nėra partijos atstovybių, būstinių… 3. Jie patys vengia būti valdžios siekiančia partija. Tarsi pučia prieš vėją prisidengę burną. 4. Nelabai ,,prie politikos” esančiam piliečiui NS yra negirdėta, nepažįstama žemė… Tautos, visuomenės problemos: 1. Šiandien pati DIDŽIAUSIA PROBLEMA, kad tauta, visuomenė visgi neturi, nemato esminių problemų, savo pačios egzistencinio išlikimo problemos! Žmonių abejingumas pačių savo likimui stačiai pribloškiantis. Ir jokie ns čia nepadės. Per amžius blogį žmonės tapatino su fiziniu smurtu, su fiziniu skausmu, su fizine prievarta, su fiziniu teroru. Dabartinis blogis eina su rūpesčiu ir globa (seks mažumoms), su žmogaus teisėmis (…), su pažanga (…), ir t.t. Suknisti… Skaityti daugiau »

nebežinome ko norime

Lietuviškas sugedimas (sukomunistėjimas) išryškėjo per 1992 metų Seimo rinkimus ir pakirto lietuvių savigarbą Kas įdomu, apsimetama, kad nieko ypatingo tada neįvyko. Na ,nubalsavo dauguma už buvusius komunistus , nes tie gaspadoriai, o po to vėl už komunistų priešininkus, nes komunistai, nors ir gaspadoriai, bet vagys. Kas čia tokio, seniai viskas žinoma.

Dzeikas

Tai nesukomunistejimas, lietuviai aplamai neturi ideologijos , tik pagal konjunktura nuduoda, kad ja turi, tai vergo ir pono santykiu priemimas.
Nemsnau kad jie buvo kitokie net Mindes Zagintojo laikais.
Del sios priezasties ir verslu Lietuvoje nebuvo ir jie nesikure.
Ka pavogdavo ar priplesdavo – ta ir turedavo.

va taip yra su pažadais

Na jo, sukti žmoneliai, apsimetę paprastais, spaudžia zulina kandidatus kad tik tie pažadėtų padidinti pensijas ir MMA. O kandidatams trūksta valios sąžiningai pasakyti tiems gudruoliams tiesiai , eikit jūs velniop, pensijos ir MMA bus pagal galimybes, pagal surinktus mokesčius, o ne iš mūsų gerumo. Nes jei pasakysi sąžiningai, paprasti žmogeliai tau neatleis, balsuos už tuos kas žada. Žada, o paskui aiškus daiktas apgauna ir gudruoliai apsimeta nusivylę, kaipgi, pažadėjo, bet ir vėl apgavo paprastą žmogų

Dzeikas

Tai atstovaujamoje demokratijoje kitaip ir nebuna – zmones issirenka savo mentaliteto atstovus.
Todel cholopu ir chamu tautose demokratija ilgai neuzsilaiko arba issigimsta.
Net ir JAV Reygana isrinko tik strioko istikti – cackinosi su rusais kol tie krantus pamete i Afganistana ilindo. TIK TADA apimti isgascio amerikieciai pasikviete W.Churchill, generolo Paton tipo politika valdyti.
Ir kai rimtai emesi rusams , kurie tada nepalyginamai stipresni buvo, eme ismatos pro ausis sunktis.

nuomonė

Mano nuomone, Nacionalinis susivienijimas prieš rinkimus turėtų nevengti ekonominių temų- pavyzdžiui, mano nuomone, ydingos pajamų mokesčių sistemos- berods Vokietijoje metinės pajamos iki maždaug 10 tūkst. eurų neapmokestinamos ( Lietuvoje nei neklystu, per pus mažesnė suma), nuo 10 iki 56 tūkst. apmokestinamos 14 proc. ( Lietuvoje berods 20 proc.), virš 56 tūkst.-42 proc.( Lietuvoje berods 27 proc.?), virš 260 tūkst. metinės pajamos apmokestinamos 45 proc. pajam mokesčiu ( Lietuvoje berods 32 proc., bet tada virš šios sumos nebereikia mokėti sodros mokesčio?). Panašiai yra ir Anglijoje. Anglijoje ir metiniai dividendai apmokestinami progresiškai- berods iki 1000 svarų dividendai neapmokestinami, po to mokestis auga ir nuo didelių metinių dividendų mokamas 38,1 proc. pajamų mokestis. Lietuvoje ir 1000 ir 10 milijonų eurų metiniai dividendai apmokestinami… Skaityti daugiau »

mums vynuogės dar žalios

Reikia atsargiai Lietuvą lyginti su turtingiausiomis, ekonomiškai galingiausiomis pasaulio valstybėmis.

nuomonė

Gerai, lyginkime su ne pačia turtingiausiai ir ekonomiškai galingiausia Graikija- ten metinės pajamos iki 10 tūkst. eurų apmokestinamos 9 proc. pajamų mokesčiu, metinės pajamos nuo 10 tūkst. iki 20 tūkst. apmokestinamos 22 proc., nuo 20 iki 30 tūkst.-28 proc., nuo 30 iki 40 tūkst. 36 proc., virš 40 tūkst. metinės pajamos apmokestinamos 44 proc. pajamų mokesčiu. Arba lyginkime su Slovėnija – ten metinės , pajamos iki maždaug 8 tūkst. eurų apmokestinamos 16 proc. pajamų mokesčiu, pajamos nuo maždaug 8 tūkst. iki maždaug 19 tūkst. apmokestinamos 27 proc., nuo maždaug 19 tūkst. iki 71 tūkst. eurų- 41 proc., metinės pajamos virš maždaug 71 tūkst. eurų apmokestinamos 50 proc. pajamų mokesčiu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Daugiausia Lietuvos gyventojų sugužėjo į JK. Privalome lygintis su JK (…) bei kurti Tautos svajonių Lietuvą pavyzdingiausią pasaulyje – geresnę nei JK.

pas mus socdemai ne socdemai

O kaip atrodo valstybės kur mokesčių sistema panaši kaip Lietuvoje? Prie progresinės sistemos matome valstybės laikosi skirtingai. O bendrai, su tokiais socialdemokratais kaip mūsų mokesčių sistema Lietuvoje normali

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Kai politikai nelygina, turime Tautą ant pragaro slenksčio – Lietuvos gyventojai lygina bei renkasi gyvenimą svetur, kad pabėgti iš konclageriu (be spygliuotų vielų) paverstos Lietuvos.
Reikia lyginti su turtingiausiomis, ekonomiškai galingiausiomis (ES valstybėmis), kurių valdžia savųjų žmonių naudai, veikia su gerokai žmogiškesniu požiūriu į savuosius darbuotojus – žmones.
Reikia lyginti su turtingiausiomis, ekonomiškai galingiausiomis (ES valstybėmis), kad sustabdyti Lietuvos katastrofą – baisiausią pasaulyje Tautos naikinimą, taikos metu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

(su pataisymu)
Kai politikai nelygina, turime Tautą ant pragaro slenksčio – Lietuvos gyventojai lygina bei renkasi gyvenimą svetur, kad pabėgti iš konclageriu (be spygliuotų vielų) paverstos Lietuvos.
Reikia lyginti su turtingiausiomis, su ekonomiškai galingiausiomis (ES valstybėmis), kurių valdžia savųjų žmonių naudai veikia su gerokai žmogiškesniu požiūriu į savuosius darbuotojus – žmones.
Reikia lyginti su turtingiausiomis, su ekonomiškai galingiausiomis (ES valstybėmis), kad sustabdyti Lietuvos katastrofą – baisiausią pasaulyje Tautos naikinimą taikos metu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Būtent, ekonominių temų reikia, gyvybiškai.
JK, darbuotoja, -as moka 46€ mokesčių nuo 1224€ algos dydžio.
Konclageriu paverstoje Lietuvoje, darbuotoja, -as moka 412€ mokesčių plėšikams nuo 1224€ algos dydžio.
Konclageriu paverstoje Lietuvoje, darbuotoja, -as moka net 9 kartus didesnius mokesčius nei JK.
Lietuvos gyventojai sumokame 9 kartus didesnius (nei JK) mokesčius, kad bjaurybės (neišjungtieji komunistpalaikiai, …) vykdytų Tautos varymą svetur bei Lietuvos naikinimą.
Katastrofa.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Skaičių šaltinis 1

https://www.uktaxcalculators.co.uk

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS
paverstoje, sakai?

O kokia Lietuva buvo iki pavertimo?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Buvo didingoji LDK.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Buvo didingiausioji Europos valstybė – LDK.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Atsibuskim, lietuvės ir lietuviai
https://www.youtube.com/watch?v=yXwOgRMol2o

blue yellow zov marinie

…tu jau cia naujakalbe pasnekejei…lietuviai ir yra vyrai ir moterys,tai kam dar karta isskiri moteris…

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Krikščioniškos plėšikiškos NS vadukai ruošiasi dar labiau (bei klastingiau) plėšikauti nei iki šiol buvusieji neišjungtieji komunistpalaikiai (…). Tokia tema – uždrausta tema čia 🙂

blue yellow zov marinie

..ka cia ta pati per ta pati/32m/ varinet…jei tik isisteigs Celofano partija,uz ja ir balsuosiu.Ikyrejo iki gyvo kaulo visi gudrociai.Celofaninykai,jei turet kokia nors galia,pasodintu visokius jakylus,jogailas,surajiedus,miliutes……ir uz tai jam padekociau ir nemanyciau,kad prasoviau.Nors tiek,nes rimciau…..ner jokios realios jegos,igalios ka nors keisti.Juokinga,bet geriau zvirblis saujoj………

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Celofanas negerbia Ukrainos Tautos, kai Ukrainos vėliavą paniekino. Celofanas – vatnikas.

blue yellow zov marinie

..noreciau,kad butum patriotas,bet ne patridiotas….ta veliavu tema ,jei pacio protas nesuveza,…isgliaudyta,isnarstyta,net bloga.Celofanas normalus zmogus,ne Spinoza,bet ir ne durnius…paprastas,kaip tu ar as….ar koks jonas petras ar vytas.Ka galetu,ta ir padarytu….normalus jo poziuris i Ukrainos bedas,o kad neperlenkia lazdos,labai teisingai daro.Tau gi paciam prioritetas Lietuvos veliava…..

ons oponentas

R. daug prikalbėjo teisingo ir nelabai..Ir viskas tam, kad LŠS ir kiti ONS oponentai yra dėmėti arba kvaili ir todėl su jais net koordinuoti veiksmų ar tartis nereikia. R.yra išprusęs trintukas, kuris bijo apibūdinti viešai šalies politinę santvarką (tai drįso padaryti tik veikale saviems ,,Opozicija Lietuvoje”) .NS šūkis ,,Susigražinkime valstybę” nepremtas JOKIŲ NORIMŲ POLITINIŲ REFORMŲ REIKALAVIMU, išvardijimu ir todėl yra be turinio ir melagingas (tuščias,klaidinantis..).Tarkim ,palyginimui- LŠS programoje yra kompleksas pol. reformų, kurias įgyvendinus šalyje būtų atkurta dem.. santvarka ir likviduotas ONS režimas….Matėtė bent vieną NS programoje ar R. opusuose..????R. yra sąjūdinės vienybės priešas ir ONS padėjėjas praktiškai , o NS nereikia nei reformų, nei demokratų galimo kandidato(kad ir Vėgėlės..) prez. rinkimuose.. R. yra sofistas ir žmogus nežinantis ,kur jis… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

..ot,cia ir yra didziausias NS klaikalas….zodziai teisingi,bet ju igyvendinimas labai ir labai abejotinas..zo,ateikit ir nebijokit,nes ne nesiruosiam ka nors daryti konkreciai.Zmogai ta jaucia instinktyviai,kaip zvierciatos…..ir neina.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Ignas Vėgėlė yra (sukčius bei) Lietuvos priešas, taip pat. Daugiau apie tai
va čia

https://tiesos.lt/vytautas-radzvilas-jie-troksta-stebuklo-kad-lietuva-pasikeistu-jiems-patiems-nieko-nedarant/#comment-344597

Andrius

Pritarių gerb. V. RADŽVILO IŠSAKYTOMS MINTIMS. MŪSŲ VALSTYBĖS VADOVAI PASIRODĖ SILPNAI, NEIŠPILDĖ UKRAINAI DUOTŲ PAŽADŲ, KAIP NUSIŽEMINĘ KLAPČIUKAI NEPRIEŠTARAVO SLAPTŲ PUTINO DRAUGELIŲ NUOMONEI, JUK AMERIKIEČIAI TOLIAU PREKIAUJA SU RUSIJA, KARTU SKRAIDO KOSMOSE, DALINASI TECHNOLOGIJOMIS. O MAKRONAS SU Š OLCU YRA VIENOJE GRETOJE SU VENGRAIS IR TURKAIS. O MŪSŲ A. IR G. NIEKAM NEPRIEŠTARAVO IR JAU NUSIBODO BEGALINIS POZAVIMAS FOTO SESIJOSE SU SAVO ANTRA PUSE. MŪSŲ VALDŽIŪKĖ PASIRODĖ IŠSKYDUSI IR BE PRINCIPŲ, PRISIMENANT KIEK BUVO PAŽADŲ IR KIEK TŪKSTANČIŲ VĖLIAVĖLIŲ.

dar

Manau, dar viena Lietuvos problema- inovatyviausių vaistų ir operacijų VISIEMS onkologiniams ir kitiems sunkiems ligoniams, net vaikams, nekompensavimas. Berods beveik visose ES šlyse tokie vaistai yra kompensuojami iš valstybių biudžeto O Lietuvoje , jei nori gyventi ar būti sveikas,nusipirk vaistus ir operacijas pats, valdžia čia ” ne prie ko”. O štai naujiems greičio matuokliams, mnisterijų miesteliui, naujai LRT būstinei Vilniuje pinigų biudžete netrūksta?

Min Ti

Nacionalinis Susivienijimas – sambūris be potencialo. Sinica šoko Bilotaitės verstuvėse, o Radžvilas net filosofijos kaip reikiant nemoka. Kaip jie gali būti kuo nors, jeigu neturi jokio supratimo apie praktinius klausimus – bankininkystę, ekonomiką, energetiką, inžineriją? Be to, Nacionaliniame SUsivienijime yra toks Arnas Simutis – grubus, netašytas žmogėnas, visiškai nemokantis kalbėtis su žmonėmis. Nėra nei vienoinomo vado, kuris save sietų su Nacionaliniu SUsivienijimus. Aišku, Radžvilas svajoja revnšuotis Landsbergiui už tai, kad liko prie suskilusios geldos, bet Radžvilas kką veikė pas liberalus – ir ką būtent tokio Radžvilas nuveikė liberalams? O liberalai – kagėbistai Čmilytė, Gentvilas ir panašūs.Azartinių lošimų biznis stumiaimas Seime kaip tik per liberalus, t.y. lošimo ir loterijų industrijose – KGB pinigai.

Dzeikas

Nieko nesuprantu…o kaip azartiniu losimu istatymas susijes su valstybingumo problemomis?
Ai, tipo amoralu?
Jeigu tas istatymas ipareigoja jus lankytis salune ar kazino ir losti pokeri ar bandyti aplosti vienarankius banditus – tada taip, muskite vissis varpais – lietuvi botagu po atlyginimo varo i kazino ir liepia kauseliais zaisti.
Bet jeigu zmogui suteikiama galimybe zaisti pokeri is pinigu – tai amoralu, tai kvaila, BET TAI ZMOGAUS TEISE disponuoti savo pinigais taip, kaip jis nori.
Ir kesinanciuosius i ta teise reika dusint „biezboznai” , kaip tautos ir valstybes priesus.
Duok tiems nieksams laisve – vaikscios su matuokle ir matuos mergu sukneles ilgi. Mini suknele gatveje nwsioti ir amoralu ir kvaila.Bet tai zmogaus teise.

Milaiti,

tu ir esi ta bezdžionė su mini suknele Širvintų gatvėse.

Min Ti

>> Dzeikas

Nustok čia vaidinti durnelį ir apsimetinėti, kad nieko nesupranti – tavo instruktoriai iš rasiejos tau pasako, ką su[rasti ir kaip suprasti. Tu puikiai viską supranti. Bet kiti viską supranta lygiai tiap pat gerai kaip tu ir dar geriau.

salma

Hey, I like your blog Please Checkout my websit

</a href=”https://riyadh-maintenance-center.com/washing-machines/”>صيانة غسالات الرياض
</a> <a href=”https://riyadh-maintenance-center.com/washing-machines/”>تصليح غسالات الرياض
</a> <a href=”https://riyadh-maintenance-center.com/washing-machines/”>صيانة غسالات اتوماتيك الرياض

Marius

Jei NS prijaunčiantys tinklapio šeiminkai nesugeba suvaldyti reklamines nuorodas talpinančių spamerių ir/ar botų, tai kaip jūs sutvarkysite Lietuvą?

salma
Min Ti

Jau kaip iš Radžvilo darytojas tai varge varge: ,,Aš šnekėsiu, o jūs darykite” :))))

Velleris
IP 88.118

Geras įrašas, ypač, nuo 15 min.
„Žydai, tai padidintos energetikos tauta“ (M. V.). Štai iš kur ta T. Venclovos, taip vadinma, dididentystė.

IP 88.118

Pardon:
… disidentystė.

ons oponentas

Man nekeista , kad prof. ir Ko nesiima atsakomybės ir nekviečia prie apskrito stalo kitų ONS oponentų ,tarkim,Valodkos klausimu…Jis tiesiog nurodo, kad ginti kalbą ir kalbininką turi LŠS…Tegu telkia kiti, o mes pastovėsim po medžiu.Tikras Sąjūdžio šviesos ,,nešėjas”… Apgailėtina, bet NS šulai niekada netelkė ir netelks šių oponentų į vieną kumštį bet kokiu klausimu, tik permetinės atsakomybę kitiems ,o patys visada nusiplaus nuo bendro susitikimo, nuo veiksmų koordinacijos… Negi NS nėra žmonių, kurie suprastų, kad prof. taktika supernaudinga esamam režimui.Juk pavieniui, nesiderindamas, netelkdamas kitų po aiškių REFORMŲ vėliava, nieko realiai nepasieksi… Jo apsimetinėjimas, kad NS laikosi Sąjūdžio idėjų yra visiškas blefas, bet tai mato tik tie ,kas nepriklauso jo partiniam dariniui…Jo mylimiausias užsiėmimas yra ieškoti dėmių tarp kitų režimo oponentų ir ,ką… Skaityti daugiau »

IP 88.118

Griežtai, net kategoriškai, bet… teisingai.  Nesu NS oponentas, tačiau akivaizdu, kad su tokia veikla per sekančius Seimo rinkimus teigiamų rezultatų nebus, o tai labiausiai ir liūdina. Žinoma, yra universalus pateisinimas – kurk partija ir daryk ką nori, tačiau kurti partiją gali ne kiekvienas.  Tik nesutinku su vienu komentaro teiginiu, kad NS yra „vengiantį aiškiai apibūdinti Lietuvos ,,ligą”“. Drįstu tvirtinti, kad V. Radžvilas bent jau nuo 2005 m., kai pasirodė jo garsusis veikalas „Evoliucija ar revoliucija“, tą tik ir darė. T. y. analizavo situaciją Lietuvoje ir konstatavo esamą padėtį, belikdavo laukti ir tolesnio žingsnio, – kas ir kaip tas „ligas“ gydys.   Laukti nuo 2005 m. teko ilgai, kol susikūrė partija, tačiau po V. R. pareiškimo, kad NS „nėra politinė partija“,… Skaityti daugiau »

Mickėyus Mouseas

Štai kas keičia Lietuvą .Dar nepastebėjot?
Tai ne šiaip sau nukwakusios bobos nuomonė ar pezalai. Tai – OFICIALIOS PARTINĖS strategijos ,nukreiptos prieš lietuvių kalbą ,paviešinimas atviru tekstu. Taip atrodo Lietuvos išdavystė.
LRT
2023.08.01 11:12
Jurga Tvaskienė. Kalba yra politika: kur brėšime raudonas linijas?

Tavo

Tvaskienė yra tik politikos prostitutė, kaip ir visa, likusi LRT.

Al.

Žmonės bandė ,,daryti patys” (naiviai manydami, kad jų vaikai yra jų) – ar NS jiems padės ?
Vaizdai iš vaikus pagrobusių sutuoktinių sulaikymo: prašo tėvus suimti 2 mėnesiams
https://www.youtube.com/watch?v=mF3DKkn6SOo&ab_channel=Lrytas.lt

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Tėvai savo vaikų vagys?
– Katastrofa.
– Tik banditų užvaldytoje Lietuvoje taip gali kliedėti (Bilotaitės vadovaujami, …) banditai.
– Sup*sti banditai, nelieskit šeimos.
_______________________________________
JK yra klajolkių bendruomenė, tokiųjų vaikai nelanko mokyklos ir valdžia negrobia jųjų vaikų. Pasak anglų, tai – airiai, o jųjų dar kitaip vadinami čigonai (gypsies).

Al.

Čigonų Lietuvoj irgi neliečia. Niekas ten neina į jokias mokyklas.

ir ką tu "jiems"

„Jie” yra tie kuriuos pasirenka tauta. Kai tik asiranda geresnių už „juos”, galinčių pakeisti Lietuvą, žiūrėk, tauta jų ir neišrenka. Užtai su išmanymu išrenka miesto merą kuris, kartu su verslo mafija, akyse pakeičia miestą

salma

Thank you for great information  

https://braun.maintenance-centers.com

86
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top