Vytautas Radžvilas. Nulenk sprandą, lietuviškas „cholope“!

LRT portalas džiaugsmingai pranešė apie Prezidento patarėjo žygdarbį – pakeisti pavardės įrašo asmens dokumentuose kalbą. Be abejo, siekdamas dviejų tikslų. Pirmasis – kuo plačiau išreklamuoti atvirai antivalstybinį atsakingas pareigas einančio veikėjo demaršą ir paskatinti bei padrąsinti šiuo pavyzdžiu sekti kitus. Antrasis – maloniai informuoti mieluosius lietuvius, kad atėjo laikas dar nuolankiau nulenkti savo sprandus tūpčiojant apie į Lietuvos valstybės šeimininkų ir lietuvių ponų vaidmenį vis labiau įsijaučiančius kolonistus, vakarykščius ir šiandienos jedinstveninkus ir separatistus.

Sunku apibūdinti šio akibrokšto politinę prasmę taikliau, negu tai padarė vienas Nacionalinio susivienijimo bendražygis: „Tai atviras spjūvis ne tik Prezidentui, bet ir visai Lietuvai. Žinojau, kad jis yra aršus lenkomanas, pilsudskininkas, bet kad tiek, nesitikėjau, maniau, kad dar turi kažkiek padorumo, bent kol dirba Prezidentūroje. Pasirodo, neturi. Ir lietuviai tyli, patenkinti. Padarytų taip kas nors Lenkijoje, pvz. Punsko viršaitis Liškevičius (pavardę visur rašo lenkiškai), tuoj lėktų iš pareigų. O Lietuvoje viskas yra galima, tyčiotis iš lietuvių ir Lietuvos taip pat.“

Kita bendražygė įvertino Lietuvoje dirbtinai kuriamą asmenvardžių rašybos chaosą ir keliamas įtampas pasitelkdama tos pačios Prezidentūros pavyzdį, kuris yra milžiniškos, nes labai konkrečios praktinės problemos pranašas: „Jau vien tik Prezidentūroje nesunku pasimesti: Prezidento Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas bei vyriausiasis patarėjas Jaroslavas Neverovičius, patarėja švietimo klausimais Jolanta Urbanovič (buvusi švietimo viceministrė) – iš kur lietuviui žinoti, kaip rašyti jų pavardes, jeigu jie įsigeis deklaruoti savo lenkybę? Vienas iš jų jau taip padarė. Čia normali padėtis?“

Iškėlusi šį klausimą, jo autorė tiksliai įvardijo pirmąją rimtą ne tik politinę, bet ir praktinę problemą, kuri buvo sukurta įtraukus į lietuvišką raidyną daug kam atrodžiusį visišką „mažmožį“ – kažkokias dėmesio nevertas „tris lotyniško alfabeto raideles“, kaip pašaipiai apie tai postringavo tyčiodamiesi iš šios „reformos“ kritikų nemokšos ir politiniai trumparegiai. Jiems buvo nė motais net kritikų atkreipiamas dėmesys į akivaizdžiausią faktą, kad vienos iš tų „lotyniškų“ raidžių šlovingųjų romėnų alfabete paprasčiausiai nebuvo. O juk vien šito fakto turėjo pakakti norint suvokti, kad vyksta įžūliausiu melu paremta klastinga ir pavojinga apgavystė.

Prasidedanti sumaištis raštvedyboje ir jos keliami praktiniai sunkumai savaime ir neišvengiamai virsta diskriminacija ir lietuvių tautiniu pažeminimu. Iš tiesų, išgirdus kliento pavardę (pvz., poliklinikos registratūroje), pagal tarimą jos nebeįmanoma užrašyti nebijant suklysti. O jeigu registruojamasi telefonu, kai pacientas negali pateikti asmens dokumento, ką turi daryti lenkiškai nemokantis registratūros darbuotojas?

Štai šito kaip tik ir nenumatė tie lietuviai, kurie ne tik abejingai stebėjo, kaip jų gimtoji kalba vis atviriau stumiama iš viešojo gyvenimo ir faktiškai naikinamas taip sunkiai atkovotas jos valstybinis statusas. Juk kiek buvo nuoširdžiai besistebinčių ir besišaipančių, kodėl tie nerimaujantys kvaileliai bijo „kažkokių trijų raidelių – argi nuo to sugrius kalba?!“ O dabar teks pavėluotai suvokti ir įsisąmoninti, kad dėl asmeninės ramybės ir saugumo lietuviams prireiks visam laikui palenkti sprandelius – rimtai saugotis suklysti rašant lenkakalbių šalies piliečių pavardes ir užsitraukti bėdų. Juk „įsižeidusieji“ dėl netyčia klaidingai užrašytos pavardės ir tokias klaidas specialiai vadindami „lenkų gyventojų diskriminacija“ geriausiu atveju šokdins lietuvių cholopus „nacionalistus“ reikalaudami nuolankiai atsiprašinėti ir maldauti atleidimo. Blogesniu atveju sukels tikrą teismuose keliamų ieškinių dėl „garbės ir orumo įžeidimo“ vajų ir reikalaus atlyginti už patirtą moralinę ir psichologinę žalą. Be abejo, jau pasiruošę ir laukia savo progos vėl pasireikšti niekada nesiliovę griauti Lietuvos valstybės pamatų senieji ir naujieji antilietuviški politiniai veikėjai. Šie principiniai ir nesutaikomi autonomininkai ir jau beveik atviri separatistai užvers visą pasaulį skundais dėl „tragiškos lenkakalbių“ padėties Lietuvoje ir reikalaus satisfakcijos. O ta „satisfakcija“ jų planuose tėra viena – po „trijų raidelių smulkmenos“ LR Seimas bus spaudžiamas žengti kitą žingsnį ir įteisinti asmenvardžių rašybą su visais diakritiniais ženklais. Šie užmojai jau buvo viešai deklaruoti.

Tai ne lakios vaizduotės fantazija – argi ne šitaip buvo sovietmečiu, kai grynai buitinis konfliktas su kokiu nors „išvaduotoju“ ar „vyresniuoju broliu“ lengvai galėjo baigtis „prisiūtu“ baudžiamojo kodekso straipsniu už nacionalinės nesantaikos kurstymą? Ta proga verta priminti, kad nelemtoji klaida tykos lietuvio ne tik Pietryčių Lietuvoje – juk LR piliečio dokumentai galioja visose įstaigose visoje šalyje.

Bet yra kita ir net didesnė politinė problema, kurią kelia šitokiu būdu deklaruojama lenkybė. Lietuva yra demokratiška, laisva ir pakanti šalis. Kiekvienas jos pilietis turi teisę laisvai apsispręsti dėl savo tautinio tapatumo ir jį nevaržomai deklaruoti bei reikšti jam priimtinos ir įprastos etninės bei kultūrinės saviraiškos formomis. Bet toji raiška negali kirstis su pareigomis Lietuvos valstybei. O pirmutinė ir svarbiausia iš tų pareigų – būti lojaliam savo valstybei. Vienas iš kertinių valstybės egzistavimo principų ir būtina jos išlikimo sąlyga yra visus piliečius sklandžiai bendrauti įgalinanti ir juos į darnią pilietinę bendriją telkianti valstybinė kalba. Ji būtina ir sklandžiai bei efektyviai oficialiajai raštvedybai. Tai yra svarbiausia priežastis, kodėl jokioje pasaulio valstybėje nesivadovaujama požiūriu, kad piliečio vardas ir pavardė yra privati nuosavybė. Tačiau būtent šiuo absurdišku, o kalbant dar aiškiau – tiesiog pamišėlišku argumentu buvo grindžiami užmojai įteisinti asmenvardžių rašybą ne valstybine kalba. Ši absoliučiai destruktyvi teisė Lietuvos griovėjų ir jiems padėjusių naudingų idiotų pastangomis buvo įtvirtinta įstatymiškai.

Be abejo, ji turės būti atšaukta. Bet kol tai įvyks, Lietuvos pilietis yra laisvas apsispręsti – pasinaudoti ar nepasinaudoti šia atvirai antivalstybine ardomąja teise. Ja pasinaudojęs ir šitaip savo lenkybę deklaravęs Lietuvos pilietis iš tikrųjų deklaruoja visai ką kita nei lenkiškumą. Šitokiu būdu „pataisęs“ savo pavardę LR piliečio pase jis automatiškai išeina anapus lietuvių politinės tautos ribų implicitiškai deklaruodamąs esąs visai kitos politinės bendrijos atstovas. Būtent lenkų politinės tautos narys ir potencialus, o gal jau ir esamas, Lenkijos valstybės pilietis. Tik kol kas vis dar pateikiantis „pataisytą“ ir itin savitai tikrąsias jo nuostatas ir politinį teisinį statusą paslepiantį ir tuo pat metu parodantį asmens dokumentą. Šios subtilios žaismės esmė paprasta. Asmenvardis įrašomas nevalstybine kalba oficialiame dokumente, kuris formaliai yra galiojantis Lietuvos piliečio dokumentas. Tačiau pats įrašas kitos šalies valstybine kalba nepaneigiamai liudija asmens lojalumą tai valstybei ir ne iki galo, bet jau iš dalies, juo fiksuojamą politinį ir teisinį ryšį su ja bei iš jo kylančius „beveik piliečio“ įsipareigojimus.

Be abejo, prasidedantis žaidimas asmenvardžių įrašų kalbos kaitaliojimais jau darosi ir kitų Lietuvos valstybės bėdų šaltiniu. Kaip minėta, asmenvardis nėra ir negali būti net paprastų piliečių privati nuosavybė, nes be kitų dalykų jis parodo ir tikrąjį santykį su valstybe, tapdamas lojalumo ar nelojalumo jai išraiška. Tad ką jau kalbėti apie aukštas pareigas einančius politikus ir valdininkus, kurių lojalumas valstybei turi būti besąlygiškas. Todėl natūraliai ir neišvengiamai kyla klausimas: ką reiškia ir kokio santykio su valstybe ženklas yra ne tik įrašus nevalstybine kalba staiga pamilusių ir jų pasigedusių aukštų pareigūnų elgesys, bet daugybės vis dar lietuviškais rašmenimis savo pavardes rašančių politikų entuziastingas pritarimas įrašų kaitaliojimo praktikai ir jų dėtos milžiniškos pastangos jai įteisinti?

Šį klausimą galima ir verta sukonkretinti jį suasmeninant. Čia ypač pavojingas ir pamokomas Ingridos Šimonytės pavyzdys. Kas iš tiesų yra lenkakalbėje aplinkoje augusi ir lenkiškos kultūros dvasia auklėta Lietuvos ministrė pirmininkė, iš pažiūros smulkų „trijų raidelių“ įteisinimą kažkodėl įvertinusi kaip vieną iš trijų didžiausių, taigi neabejotinai didžiulės valstybinės reikšmės, jos vadovaujamos Vyriausybės nuveiktų darbų? Mąslus šalies pilietis, šį tą žinantis apie premjerės namų kalbinę bei kultūrinę aplinką ir girdėdamas tokį pasigyrimą, turi visišką teisę paklausti: ar Lietuvos Vyriausybės vadovė šitaip stengiasi laukdama dienos, kai jos pase dabartinis pavardės įrašas bus pakeistas ir Šimonytė virs Szymanowska? Taigi asmens pavardė nėra privati nuosavybė, o jos užrašymo forma nėra privatus reikalas. Kai kuriais atvejais, o Lietuvos sąlygomis tie atvejai ypač dažni, tai yra šalies nacionalinio saugumo klausimas.

Apibendrinant galima pasakyti: asmenvardis nevalstybine kalba oficialiame Lietuvos Respublikos piliečio dokumente yra lojalumo kitai valstybei ir galimas priklausomybės Penktosios kolonos Legionui ženklas.

4.7 25 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
96 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Civilizuotas

Galvos jau seniai nulenktos iškart po trumpo atlenkimo 1990 metais, tik dabar jau į anglosaksų pusę.

dar geriau norintiems suskilusi gelda

iš visų nusilenkimų pats mums geriausias, taigi, gali neverkšlenti.

Žopulis

Taip, taip. Suprantama. Cholopas renkasi, kam geriau vergauti.

nusilenkimas anglosaksams geriausias

Tą įrodė Japonija, Pietų Korėja. Tą įrodė ir išdidi, nenusilenkusi Šiaurės Korėja ir Vietnamas. O dabar įrodinėja iš Šiaurės Korėjos besimokanti kaip gyventi putinistinė Rusija.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, štai užduotis nr 1, jei nori konstituciškai pasitarnauti, o ne vadovauti Tautai.
1996 birželio 20, 2003 sausio 23, apsišaukėliai seimagyviai banditai antikonstituciniu būdu keitė 47 straipsnį (apie Lietuvos žemę) svetimšalių naudai (ir tuometiniai prezidentai skelbė pakeitimus) nepaisydami konstitucijos (2 str, 4 str, 3 str, 9 str, 6 str, o taip pat) 153 straipsnio nuostatos.
Parašyti tekstą (straipsnį) nr 1 apie savo požiūrį į tokią problemą bei išdėstyti jos sprendimo būdą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, štai užduotis nr 2, jei nori konstituciškai pasitarnauti, o ne vadovauti Tautai.
Jau 8 paskutinieji seimai – antikonstituciniai (n_e_l_e_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime.
Parašyti tekstą (straipsnį) apie savo požiūrį į tokią problemą bei išdėstyti jos sprendimo būdą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, jei iki Kalėdų ignoruosi šias dvi temas, kaip iki šiol, atsidursi ne tik plėšikų, bet ir Lietuvos priešų sąraše (taip pat), kaip įtartinas bei klastingas veikėjas.
______________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų nelegitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 lapkričio 15

blue yellow zov marinie

..raminkis su tom savo bereiksmem paklodem,jau negera i jas spoksot.Jei neturi ka sakyt,patylek,susikaupk.Va,vaitkolakiai su liekstuciais siaucia,Naka policajai nakineja,da visokiu baisybiu pilna,o tu…..bla bla bla…

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

LIETUVIŠKOS JUNGĖNŲ PAJĖGOS yra ginkluotas karinis darinys, nejuokauk, bo paleis tau raketą „Točka” į langus.

blue yellow zov marinie

..nu jo,…uuuzas.

Žopulis

Vakar valdžiukė kratė ekspertai.eu ieškodama pornografijos. Tai susidorojimas, tarkime, su prorusiškais. Jei NS netars nė žodelio iš tų savo begalinių kreipimųsi, tai ji yra ta pati sisteminė partijėlė.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Tinklapio ekspertai.eu Audrius Nakas ir yra naudingas (ruskiams) kremliniams, kai menkina partizaninį pasipriešinimą.

blue yellow zov marinie

…ar tu nesupranti,kad tai bletkerine demokratija lauzia duris…ryt ir pas tave tas gali nutikt…sugalvos,kad neteisingai vandeni tulike nuleidineji….

Žopulis

Tai teisybė. Matyt yra pas juos nukentėjusių. Nebūtinai tarp partizanų buvo vien inteligentai. Man irgi nepatinka ta jų nuostata. Bet jei taip ir toliau, tai ir pas jus kada vakare gali su kumščiu pasibelsti į duris.

Švietimo kursai

Patikslinu, kad Lenkijos Punsko valsčiaus oficialioje svetainėje viršaičio lietuvio Vytauto Liškausko vardas ir pavardė rašomi Witold Liszkowski, jo pavaduotojo Jono Vaičiulio- Jan Wojczulis, vyr. finansininkės Danutės Šimčikienės- Danuta Szymczyk. http://www.ugpunsk.pl/asp/samorzad-gminy,54,,1

blue yellow zov marinie

…tie psekai kaip koks vezys,ilindes i kuna…kad grauzia,kad dauginasi,kad kelia metastazes…..svitint radiacija arba ….ispjaut/abiem reiksmem/…O simanowska…kybur vybur su kolegom Lukiskiu aikstej….da geriau uz Vyti atrodytu…

lietuviai daug šneka

o kad imti ir atlietuvinti kadai sulenkintas lietuvių pavardes, dėl ko užsieniuose lietuvis „pagal nutylėjimą” laikomas lenku – tai ne, tokių iniciatyvų nėra. O kad nėra, kad lietuviams gerai kaip yra , tai bus tęsiamas tolesnis lietuvių lenkinimo darbas. Pripras ir nebeatimsi.

palankus metas lenkomanams

Sustiprėjusi Rusijos grėsmė visais laikais suartindavo lietuvius su lenkais. Ir visada su didesne nauda lenkams negu lietuviams

Žopulis

Stengiamės stiprinti Rusijos grėsmę iš visų jėgų.

bjž

Šios visos problemos lengvai išsprendžiamos.Reikia pradėti lenkų kalbos mokymą privalomai mokyklose, o lietuvių kalbos privalomumą lenkų mokyklose panaikinti.Nu kiek, jūsų litvinų yra ir ar verta drumsti tokį gerą gyvenimą Lietuvoje.Dumplės yr geras daiktas į kaminą pūsti…rašė jau Donelaitis.

tik jau nesipūskite

mūsų mažai, tai ir saugokite mus ,o ne stenkitės pribaigti. Lenkai irgi ne kažkas prieš Kiniją – ir ką?

step by step

Lenkiškai tegu važiuoja į Lenkiją mokytis . Lietuvoje privalo mokytis lietuviškai .Ir tik lietuviškai.

IP 88.118

„Mąslus šalies pilietis…“  Tai jau tikrai. Su ant sprando pilna puodyne taukais apaugusios substancijos, kuri per 30 m. nė karto nesugebėjo išsirinkti tinkamo prezidento. Vakar viešino apklausų rezultatus, dabartinis prezidentas neturi konkurentų ir niekam nesvarbu, kad į rinkimus ėjo be komandos, kuri buvo suformuota „valstybininkų“ ir pakišta jau po rinkimų, nors visi puikiai žino, kad „valstybininkai“ ir Lietuva, bendrų interesų neturi. Kam jie tarnauja, tai jau kitas klausimas.  Iš kitos pusės, partijos neugdo naujų, perspektyvių politikų, nes pačios kaip politiniai dariniai yra tik butaforija, tad prezidento rinkimai tampa panašūs į žirgų lenktynes su statymais ir, žinoma, nusivylimais. Lietuva, kaip ir Latvija ar Estija, prezidentą galėtų rinkti Seime, nes vis viena tai yra tik performansas, rinkėjų emocijoms sužadinti, neduodantis jokios naudos, tik… Skaityti daugiau »

step by step

kaip pastebėta ,už tokią siūlomą tvarką visad agitavo valdžią prilaikantys : t.y. visi tie „konservatoriai”,”socdemai” .O ir kiti ,kurių atstovai pastoviai Seime nieko prieš. Manau,kad keist tvarkos jokiu būdu negalima . Kaip tik priešingai: būtina rimtai stebėti ir balsų skaičiavimo procesą , neleisti taip laisvai įtraukti į „reitingus” jau susikompromitavusių (Grybauskaitė , G.Landsbergis, iš esmės – ir Nausėda) veikėjų .Priežastis ir tame ,kad tie visi minėti akivaizdžiai jau yra rimtai valdžios sugadintos personos. Tai būtų antra priežastis. Nes einam tuo vis kritikuojamu putin/lukašenko ,kurie ten jau „prezidentauja” dešimtmečiais keliu. Ir labai didelė tikimybė,kad jei to nebūtų , nebūtų ir tų kvailų ,po antro pasaulinio karo tarptautiniu mastu pripažintų ir įtvirtintų valstybių sienų perbraižymų (Gruzija , Ukraina ). Toks įspūdis ,kad… Skaityti daugiau »

Stiklo Valytuvas

Radžvilas parašė DAUG tiesos, bet nevisą. Pasakius A, reikia pasakyti ir B. Jeigu pilnai, tai Radžvilas parašė ,,D”. O jeigu papunkčiui (pagal Sinicą), tai: A. Moterų pavardės su -ė… B. Lietuvių kalbos žodžių kirčiavimo taisykles sudėliojo Jablonskis, jeigu tikėti oficialia versija. Nuo to Jablonskio laiko nutekėjo daug dešimtmečių, ir per visą tą laiką Jablonskio taisyklės ir šnekamoji kalba, net žinių laidos per LTSR ar LR priemones nesutapo. Net poetai ar dainų tekstų autoriai nesiekė laikytis ,,šventų” kirčiavimo taisyklių… Ir staiga, kalbininkai ,,atrado” saviraiškos ir saviertės neartą dirvoną – taisyklingas kirčiavimas. Na, ir prasidėjo… Ir kas galėtų paneigti, kad… tai nepasitarnavo ,,bendram tikslui”. C. Prezidentas Gitanas Nausėda su ‘savo’ pavardės kirčiavimu.taip pat pateko po kirčiavimo ,,kirviu” – nAUsėda. Bet Nausėda, jau… Skaityti daugiau »

atstok nuo Radžvilo

jis gi ne kalbininkas. Raidynas kaip matome siejasi su politika, o kirčiavimas…beje, prie ruso kai kas atėjo.

Žopulis

Na bet galima būtų išmokti, kad sakoma ne „du tūkstantis dvidešimt treti metai”.

Stiklo Valytuvas

Atleiskite, pamiršau tuos ,,du tūkstantis”, tada Radžvilo straipsnis bus E.

Stiklo Valytuvas

Nedakriuštas pusdurni, ar tau su teksto suvokimu dabar ,,užtemimo fazė”.
Išsakiau esmę papunkčiui chronologine tvarka, o jis pisinėjasi kad kelti dumblą, o minusuotojai tuoj parodys savo ,,gilią išmintį”. Po velnių, kodėl šitame liūne trūksta supratingumo.

blue yellow zov marinie

..Jablonskis uzsieme kalbos norminimu zanavyku pagrindu..kad butu ka kalbejes apie kirciavima,pirma karta girdziu…ka tai tu cia pro siksnele prasovei.Radzviliokas viska teisingai susake,neieskok siknoj slieku,bo soliteri istrauksi…ir bus baisu.

Stiklo Valytuvas

,,Radzviliokas viska teisingai susake”.
Ar tu nedakištas, ar su minkštu dirbtas, ar tiesiog dar vieno stūmimo trūko, a?
Job-tara-rai, KUR AŠ SAKAU KAD RADŽVILAS NETEISINGAI ??? Aš tik patikslinu punktus chronologinėje sekoje.
Ai, neverta aiškintis su vykdančiu zadanijas.

blue yellow zov marinie

…tu geriau pasakyk,tave is beprotnamio laikinai isleido…ar ant visai.Antru atveju….liekariai aplaidus pasitaike.AS apie kirciavima,psixopate nedagydytas……aaaaa,supratau,tau gydyma ambulatoriskai skyre….tai ir gerk laiku uspakajoncus,chaaame….

blue yellow zov marinie

..tave tai tewas apskritai pirstu,juodom panagem, dare…tai ir uzgimei toks nedadielkas,biski neramus…tai ne genai,tai…mikroooobai…

Al.

NausĖda yra lenkų kalbos paveiktas kirčiavimas. Čia tas pats, kas prezidentas sakytų, kad mūsų šeimoj orlaidę visada vadino fortke.

viskas lb painu

tiksliai ne tas pats

būkim tolerantiški, t.y. atlaidūs

Nausėda lyg ir žemaitis, o Žemaičiuose tos pavardės kirčio vieta nenusistovėjusi

blue yellow zov marinie

…nuoseda daro geda zemaiciams ir del to nusipelno kirciu per minksta vieta,skirtingai nei Aliokas kirciuoja.Ne ton vieton..Nusistovetu,kai nebepastovetu.Jau pamirso,spyga taukuota,kad muzikai nunai darosi ne tokie jau ir kantruuuus….

Ei tu, WC eketė

Aik tu pjaklon žaibū ir šliužū garbintojau.

blue yellow zov marinie

…ai,..neisiu.Kazko nesinori.Pats aik.As da pabusiu.

blue yellow zov marinie

p.s.tai kad as taves negarbinu,anaiptol…….

Žodžio laisvė

Tie asmenys, kurie savo pavardes susilenkino ,turi neturėti teisės dirbti valstybiniame darbe. Tegul eina
šluotų rišti ,

vyti lauk kas savo pavardės neatlietuvins

daugybė pacukų sulenkino savo pavardes prieš du ir tris šimtus metų; ką, tuos taip ir paliksime nerepresuotus

Dzeikas

Tie pacukai jau nudvese.
O stai su ju isperomis reiktu issiaiskinti.Kapitaliskai ir is pagrindu.
Tegul zino psia krew kad ant Lietuvos sikt niekam leista nebus👊☝

Dzeikas

P.S. Tarp tu pacuku ir pats Jablonskis.
Atlietuvinti reikia:
Jablonius ar Jeblonius turetu buti.

atsipeikėk

Obuolenis, koks Jablonius

Jules

Mūsų kaimynai nekenčia mūsų kalbos – Lietuvių kalbos. Su tokia neapkentėja gan aristokratiškos išvaizdos šiandien lifte realiai susidūriau. Su dabita, nekenčiančia mūsų, o ką jau bekalbėt apie jų vyrus ir meilužius, kurių čia tiek daug prigužėjo tų kviestinių svečių, kad mus pakeistų. Prie konciervų antilietuviai visai suįžūlėjo. Matyt žino, kad „skoro naši prijiedut”, kaip jie sako.

blue yellow zov marinie

..Julijonai,reikejo ta pani apspjaut graziu,zaliu lietuvisku skrepliu,sakant…xodz do Warsawy,nainpienkniensaja pany,jestem bardzo neladny litwin z Wilno.

Marius

Kalti patys lietuviai. Kas įbruko dogmą – Lenkija yra strateginis Lietuvos partneris? Lenkija? Bumblauskas – lenkas?0Taigi patys lietuviai susikūrė stabą, na o jei susikūrė stabą kuris yra „strateginis” tai kaip jam paprieštarausi. Taip ir atsirado nuolankumas. Kita vertus, kodėl už užsieniečio ištekėjusi lietuvė su pavarde tarkim Wolf gali turėti tokią pavardę, o štai toks pat Lietuvos pilietis negali turėti pavardės Wilk? Čia ne patinka-nepatinka klausimas. Turi būti be dvigubų standartų. Juk jei vieniems galima, tai ir kitiems turėtų būti galima.

Stiklo Valytuvas

Mariau, neparašei nieko ypatingo, nieko naujo ko nežinotų bent kiek mąstantis fruktas. Išsakei savo mintį, su kuria sutinku, bet kad kažkaip atkreipti dėmesį papostinant, atleisk, nematau reikalo. Džiugu kad yra mąstančių, ir tiek žinių.

Bet visgi rašau.
Kodėl?
Piktinuosi…
Piktinuosi minusavimu!
Kažkam piktumas kyla dėl normalaus suvokimo, tad būtinai minusina. Ir tai dar menkniekis.
Pikčiausia kad tokiais vertinimais beveik nesipiktinama.
Toks čionykštės faunos bukumas, kad net ne(be)geba pasipiktinti blogio puolimu.
Tai reiškia:
1. Tie buduliai tokie beviltiški, kad …
2. Tai ,,žalia šviesa” blogio jėgoms.

blue yellow zov marinie

..tai negi tave pliusuot,bukaproooooti…aik tu sau,to dar betruuuko…

Stiklo Valytuvas

Ką gero ar vertingo duoda šiam portalui ir visai LT tokie tavo tauzijimai?
Daugiau nusivylimo, sumaišties, nusivylimo…
Suprantu, tokia tavo zadanija…
Bet kad kas duotų deramą atkirtį irgi nelabai matosi. Tai ir siautėji prakeiktas brūde su visa savo gauja.
Ka gi, ta liurbių tauta, to verta, argi ne, Aliokai. Juk mane tai puolei, o prieš šiuos brūdus esi toks romus, toks ramus, toks nematantis ,,ko neteikia matyti”, kad esi kuo tikriausias brūdas.

Minusinkit nors šimtais, degradų veisle…

blue yellow zov marinie

…..atkirciui reikalingi kontrargumentai,kvaileeeli.O kur tu juos gausi…metodickej neparasyta,kareivi.Tavo zadanija…kelti cia sumaisti,keiktis,uzsipuldineti is pasalu,ar ne,iswalytojau.Ko cia prie Alioko prikibai,jis kuo detas…visai isbludai,isterike,nuosedos klapciuke.Kam dirbi,kam parsidavei,nenaudeli,kiek sidaaabro uzkasei nuzudytos uosves sode,a…….

Stiklo Valytuvas

Tik tiek tesugebi…
Apgailėtinas…

blue yellow zov marinie

…o nori,apuoke,avansu parasysiu tau riebu pliusa,kad uzmigt istengtum be dvigubos xanaxo dozes.Se,ziurek…..

blue yellow zov marinie

…….-…..

blue yellow zov marinie

…norejau,dievazi,….bet ranka nepakilo….toks jau tavo likimas,ir nieko cia nepaveiksi….tunosi minuse,net gaila taves,psichopate..

Marius

Tai kad gavote 4 minusus liudija, kad čia susirinkę fruktai nepajėgūs to suvokti. Nieko iš Lietuvos nebus. Lietuviai yra nepajėgūs suvokti karčios objektyvios tiesos, tai ir minusuoja ir plūstasi. tai kaip galima išspręsti problemas jei net nenorima jas pripažinti?

Dzeikas

Klysti del vieno:
Ne „cionykstes faunos”, o aplamai lietuviu etnoso, to kuris liko Lietuvoje , bukumo.
Skaiciau koma delfyje kazkur pries 15-20 metu rasyta: i JAV isemigravo patys nuovokiausi, energingiausi.
I UK kiek silpnesni, bet irgi ne pirstu daryti. Po ispanijas(2000-2005 lietuviai net Ispanijon ir Portugalijon uzdarbiaut vazinejo) jau siaip, nevisiskai prasigere kaimo japai+. Lietuvoje liko atsifiltraves dumblas ir nebepajegus del amziaus pakelti emigracijos issukiu.Na dar moraliniai urodai atsisede ant valdzios penio.
Tai komentaruose ir jauciasi.
Is JAV beje tokio lygio publika grizo atgal. O likusieji ten jusu kvailysciu neskaito. Nebent pasijuokt a le: naujienos is gintarinio krasto

Dzeikas

Todel kad lietuvis cholopas.
Pisu pirma savo paciu valdziai.

Dzeikas

Gaisrininko dukra jau bande ieskot nauju strat. partneriu:
Pasiynte panowie nx, po to nuskrido pas skandinavus: Mir, druzba, festival. Mes ir jus – vieno kraujo.Ginybinis aljansas.Baltijos jura ne skiria, o jungia mus!
Tie isklause, o po to neistraukdami ranku is kiseniu irgi pasiunte Lietuva Gaisrininko dukros aamenyj nx – su savo kaimynais tarkites, pasiule.
Gerai kad debilavotiems lietuvisams nesove i galva(perkeltine prasme) NATO nx pasiust: Sturmuotu dabar Avdeevka kartu su „broliais rusais” ir babkes rinktu dronui nupirkt ir rusams padovanoti.😆😆😆

Prašalietis

Radžvillui dar tik yra ” Nulenk sprandą, lietuviškas „cholope“!”, nors lietuviškų „chalopų” ne tik sprandai jau yra gana seniai nulenkti, bet ir kelnės iki kelių numautos, kaip ir visu tempu yra ruošiami lietuviškų „chalopų” užpakaliai panaudojimui. Taip vadinamas „politinis”elitas ir jį aptarnaujantis personalas kas vakarą lietuviškiems „chalopam” transliuoja apie artėjančią dieną „X”.. „Konstitucijos garantas” pseudo prezidentas Nausėda, ir taip vadinami „politikai”, visi prisiekę laikytis konstitucijos, su džiaugsmu lietuviškiems „chalopam” pasakoja, kaip į Lietuvą „Lietuvos ginti” pagaliau atžygiuoja nuolatiniam dislokavimui vokiečių brigada.. Tik beviltiškai feikinėje valstybėje „konstitucijos garantas'” prezidentas, kaip ir taip vadinami „politikai”, gali nusispjauti ant lietuviškiems „chalopam” privalomo aukščiausio valstybinio teisinio dokumento Konstitucijos. 137 straipsnis Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių… „Tautos… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

..nu ir tu paiskylauk su pliskos buteliu savo landyneje..ir tau bus sapoznyku balius…da koki liekstuti pasikviesk..ar siaip koki vaitkooolaki..ir lakit lakit lakit…iki apsiwemimo,traukdami..bozie caria xrany..

GOJUS

LRT Svarbus pokalbis. Atsargos majoras Darius Antanaitis: vieną dieną karas bus ir čia, o sieną peržengę rusai bus sudaužyti.
🤭

Stiklo Valytuvas

Pasvajok.
Jankiam aukotis nebus jokio reikalo, nebent turėtų kitokių interesų, o vietiniai jau net pasipiktinti nebegeba… nebent protingesnę mintį apdergti.

Prašalietis

Reikia paklausyti ne tik ką pasakoja vietiniai populiacijai, kaip „drąsina” vietinę populiaciją atsargos majoras Darius Antanaitis, bet taip pat ką kartai viešoje etdvėje prisitaria kalbinamas Putinas, JAV aukšti Pentagono, gosdepo, CŽV…pareigūnai. Gerai prisiminti kaip keičiasi „nuomonės”… po 2018 metų Putino pasakojimų ir parodytų „multikų” apie gipergarsinį ginklą,kaip ir nekas kol kas nežino kokius „multikus” gali pademonstruoti jų jau armijoje esantis lazerinis ginklas „Peresvet”… Nors rusų „elitą” kartas nuo karto užvaldo masinis idiotizmas ir jie , pasivadinę „raudonaisiais”, „baltaisiais”, „anarchistais”, „monarchistais”…, šiandiena „rusais”, „ukrainiečiais”, „baltarusiais”(2005 už Uralo vietos oligarchai kūrė rusiškų „sibiriečių” tautą)..milijonais žudo vieni kitus, bet verta prisiminti, kad Putinas ne taip seniai pokalbyje viešai užsiminė, jog karinio konflikto atveju su taip vadinama NATO šalimi, kaip Ukrainoje rusų tankai nevažinės… Skaityti daugiau »

šuns širdis

Jums niekas nespardė batu pasturgalio? Spardė. Plyta šonkaulių netrankė? Ragauta iki soties. Visko patyriau, su savo dalia susitaikiau, ir jei dabar verkiu, tai tik dėl fizinio skausmo ir šalčio, nes mano prigimta spėka dar neišblėso… Gaji šuniška spėka. Bet štai mano kūnas sudarkytas, muštas permuštas, pasityčiojo iš jo žmonės užtektinai. Juk svarbiausia kas – taip apšutino verdančiu vandeniu, net po gaurais pratvilkė, vadinasi, kairiam šonui nėra jokios pagalbos. Aš labai lengvai galiu susirgti plaučių uždegimu, o susirgęs aš, piliečiai, pastipsiu iš bado. Sergant plaučių uždegimu, reikia gulėti  paradiniam įėjime po laiptais, o kas gi, jei ne aš pats, nepasivelkantis vienstypis šuo,  bėginės nuo vienos šiukšlių dėžės prie kitos, ieškodamas maisto? Persmelks plautį, imsiu šliaužti pilvu, nusilpsiu, ir bet koks specialistas nudobs mane lazda. Ir kiemsargiai su skardiniais ženklais… Skaityti daugiau »

Prašalietis

Pagirtina, patinka rusiška literatūra ir jos herojai, bet kaip rodo istorija rusai, kaip ir lansberginio durnių laivo runkeliai, iš savo nesąmonių nepasimoko.. Bičiuli, neliūdėk, atėjus vairuojančios įgulos vietiniams „sprandus nulenkusiems” runkeliams dienai „X”, prisiminsi šiandienos stovėjimą gauti dovanai pasrėbti labdarinio buliono Maltos ordino „restorane”, gauti savivaldybėje kompensaciją šildymui apmokėti.., prisiminimai kaip „prigimta spėka fiziškai kentėjo nuo skausmo ir šalčio, užpakalio spardymo ir šonkaulių talžymo”, eurokolchoze plūduriuojančiame isšivaikščiojusiame, išsižudančiame, išmirštančiame, prasigėrusiame.. lansberginiame durnių laive šeiminikui nuleistas, neturintis kur išsivaikščioti lietuviškas sprandas… kaip buvusį nuostabų gyvenimą… Akivaizdų pavyzdį demonstruoja šiandieninė „sala ukraini, hemarojams sala” Ukraina ir jos banderiniai „chalopai”…. Taip kad džiaukis gyvenimu, kol dar karinių komisariatų „kiemsargiai” tavęs „nestveria už kojų tėkštelti į vežėčias..” Atėjus dienai „X” bus kaip šiandieninėje Ukrainoje…… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

…matai,vargseli,koki ispudi daro tavo traktatai….

blue yellow zov marinie

…akurat,tikras prasalieioitis,nei pridet,nei atimt…xa xa xa…..nabaaaaagas.

dezinfekcija

gojus ir pašalietis yra ta pati rusiška gnyda, besikalbanti sus savimi

dezinfekcija

Labas, Šarikovai! (ne C). Pagraužk, kauliuką, nusiraminsi.

Prašalietis

Bičiuli, aš paklausiau Sinicos-„gyventi kaip Švedijoje”-, ( tiesa, Sinica savo nesename straipsnelyje jau persigalvojo), todėl esu patenkintas ir ramus kaip švedas… Kiek žinau pas švedus jokia diena „X” neina..

Wycka

Ir kad bet ka rasytu profesorius, bet Himnas parasytas lenkiskai!

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Litwo naszych ojców
Ziemio bohaterów
Twoim synom daje siłę
Pamięć męstwa twego

Dzieci twoje niechaj zawsze
Idą drogą prawą
Niechaj praca ich dla ciebie
Służy wszystkim ludziom

Niech nam dzisiaj słońce Litwy
Ciemności rozproszy
A światło i prawda
Niech staną się nam godłem

Al.

Suprantama – juk ir Tėve mūsų parašytas lenkiškai (Ojcze nasz…)

Dzeikas

Aha….lenkiskai parase. Po to tauta issiverte ir reklamuoja kaip Lithuanian original💥💪

molodec tovariščius radžvilas

visiems rusams didelis džiaugsmas kai lietuviai su lenkais pešasi

Marius

Tai taip primityvu, kad neįtikinama. Suprask, objektyvios realybės aprašymas = dirbi rusams?

taip, rusai primityvūs

kai rusų agresijai priešinasi ypač lenkai – tai primityviems rusams ypač gerai rasti sąjungininkų tarp lietuvių 🙂
vyksta karas, bet kolaborantai palaiko okupantus ruskius

Dzeikas

1920m kai bolševikai puole Lenkija noredami susidoroti su lenku valstybe, lietuviai maloniai praleido juos per savo teritorija.
Na juk tie bl-dės lenkai Lietuvai irgi paš-ko, tai padesim rusams jiems subine atspardyt, kad ju nahier neliktu ir tada Lietuva ikveps laisvai.
Gyli bočiu barzdočiu ismintis pakuždejo👍💪

Dzeikas

Man tamsu, kodel lenkai paiso lietuvisku kaimu Lenkijoje pavadinimus, o lietuviai neraso sakykim m greta Kaunas lenkiska Kowno?

Al.

Lenkai tą daro tik LDK teritorijos dalyje, jų užgrobtoje 1920-taisiais, kur lietuviai išliko savo etninėse žemėse. Lietuvoje lenkų etninių žemių nėra. Anglai irgi nerašo Londyn.

Dzeikas

JAV kinu etniniu zemiu irgi nera, bet Niujorke Chinatowne gatviu pavadinimai sudubliuoti kinietiskai hieroglifais.Kad ir toji Bowery aveniu kur as pasto dezej gyvenau.
Dabar klausimas kodel Amerikos kinieciai nemirkteleje kausis su Kinijos kariuomene( kaip ir JAV vokieciai kovesi su Vermachtu), o Lietuvos lenkai plesys Lietuvai subine kai/jei ateis valanda X?

Al.

Kol Lenkijos valdžia ir Lietuvos lenkai naudoja sąvoką ,,na Litwie”, tol lietuviai mano, kad lenkai neatsisakė pretenzijų į Vilniją. Imperinės pretenzijos Lenkijai buvo būdingos visada (https://alkas.lt/2014/07/13/a-komarovskis-su-hienos-plesrumu/) ir tai nesibaigė – kiekviena Lenkijos valdininkų delegacija, atvykus į Lietuvą, pirmiausia padeda vainikus ant Pilsudskio kapo. Jei viso to nebūtų, sutikčiau, kad kaimai patys turėtų spręsti keliom kalbom užsirašyt savo vardą. Ar lenkai rašo dvigubus pavadinimus Prūsijoj, Silezijoj, Tešine ? O Prancūzai aneksuotose vokiečių žemėse naudoja dvigubus užrašus ?

Dzeikas

Agresyviai ozkai Dievas ragu neduoda😃👍 Gal ir gerai kad kaimynai paspiria ar traukia Lietuvos valstybe per subine. Su tokiu mentalitetu, jog valstybe turi teise.. nurodineti jos valdzioj atsidurusiems zmonems kaip jiems save reiksti, kokius kam vardus duoti, ka garbinti, cia butu sukurtas lageris prilygstantis Raudonuju khmeru Kampučijai. Ir tuo keliu Lietuva buvusi bepasuka. Tik ES ir sulaike. Igyvendintu to raseivos plana, iskeltu tauta i kokias afrikas ar madagaskarus ir europai butu giliai px kas ten vyksta (kaip ir tutsiai kazinkokia genti pora milijonu per 10 dienu ispjove kas pamena 1993m – dzyn) tas mazdaug ir atsitiktu. Lietuva del to istoriskai ir stagnuoja, kad jos banderlogu mentalitetas neleidzia sukurti kurybingo individo visuomenes. Jeigu imsite pliurpti apie LDK, karines demokratijos visuomene, tai… Skaityti daugiau »

Al.

Tu gal nesupratai klausimo, tai kartoju: Ar lenkai rašo dvigubus pavadinimus Prūsijoj, Silezijoj, Tešine ? Prancūzai aneksuotose vokiečių žemėse naudoja dvigubus užrašus ? (Apie ožkas kitą kartą, gerai?)

VIENAS JAU SUSIKŪRĖ “GEROVĖS VALSTYBĘ”

TŪLAS ADVOKATAS ROLANDAS VALIŪNAS IŠ PAVOGTŲ IŠ SNORO BANKO SĄSKAITŲ ŽMONIŲ PINIGŲ PASISTATĖ UŽUPYJE SAVO ŠEIMAI NAMĄ, KOLEKCIJAS SUSIPIRKO IR MUZIEJŲ ATIDARĖ! ŠLYKŠTUS TIPAS, VAGIS IR AFERISTAS. TAIGI, VIENAS JAU SUSIKŪRĖ “GEROVĖS VALSTYBĘ”.

Lietuva užvaldyta

Lietuvą valdo buvę KGBėšninkai ir dabartiniai VSDėšninkai. Šlovė Landsbergiui “Dėdulei” dar 75 metams užslaptinusiam 2000 buvusių KGBėšninkų ir spec.tarnybų bendradarbius!

step by step

iš šito pareiškimo aišku,kad Vytautas Radžvilas tikrai nėr paskutinis nuopisa.

Nuogirda

Nors kalbama, kad Gabrieliaus Landsbergio meiluže yra Monika Navickienė , tačiau taip pat atvirai kalbama, kad ir konservatorių frakcijos seniūnes Seime Radvilės Morkūnaitės-Mikulienienes sūnaus Antano tėvas yra Gabrielius Landsbergis, sako pas juos irgi romanas. Man tai geriau skambėtų sūnaus pavarde – Antanas Landsbergis. Tik reiketu Gabrieliui Austėjos galgi atsiklausti?…

Tiesa akis bado

Lietuvos žlugimas prasidėjo, kai prezidentu tapo amerikietis Valdas Adamkus. Vėliau visi Lietuvai pelną atnešę objektai buvo parduoti arba privatizuoti, išvogti, uždaryti. Žlugo žemės ūkis, pramonė, medicina, švietimas. Sužlugdyti lietuviški bankai. Šiandien jie niokoja ir plėšia viską, kas dar liko Lietuvoje… Tai daro Lietuvos valdžia…

blue yellow zov marinie

…lietuvos zlugimas prasidejo nuo sudzio jogailos cesu…..nuo tada vis blogiau ir blogiau….iki dabar,kur jau blogiau ner kur blogeti.FINITA.

matosi užmiršai kur buvęs

seniai grįžai nuo Laptevų jūros?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Dainiaus Gaižausko kreipimasis į VSD ir policiją dėl kriminalinių partijų (liberalų sąjūdžio ir darbo)
https://www.youtube.com/watch?v=2zIIRKPKAAA

Puikūs laikai buvo

Pamenu, kada Romualdas Visokavičius buvo jaunesnis ir vadovavo Lietuvos bankui, tai taip “patvarkydavo” darbo kabinete ant stalo Hermio banko valdytoją Nadieždą Novickienę, jog šiai tik galva kretėdavo…Smagu kažkaip…

dar koncervų nelikviduota alternatyvi informacija
96
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top