Zigmas Vaišvila: specialiosios tarnybos paskleidė „šmeižikišką ir žinomai melagingą“ informaciją

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje paskelbta apie jį tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija. „Šios tarnybos sąmoningai pateikė Seimui ir viešai paskelbė bei atitinkamai pakomentavo žinomai melagingą ir šmeižikišką informaciją“, – sakė Z. Vaišvila.

Z. Vaišvila taip pat paragino VSD ir AOTD vadovus atsistatydinti, pašalinti šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 m. VSD ataskaitos, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, viešai atsiprašyti apšmeižtų asmenų, ištirti ir patikrinti nurodytus faktus dėl Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, o tyrimų medžiagą pateikti Seimui.

Signataras taip pat prašo generalinio prokuroro pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nacionalinės ir kitokios nesantaikos kurstymo, skatinimo susidoroti su juo ir kitais asmenimis.

Supažindiname su visu Z. Vaišvilos kreipimosi tekstu.

* * *

2016-03-31 Vilnius

LR Seimui
LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Generaliniam prokurorui
LR VSD ir AOTD vadovams

Dėl 2015 m. VSD ataskaitos, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“

2016-03-30 d. viešai ir masiškai paskelbti 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“.

„Konstitucinių pagrindų apsaugos“ dalies skyriuje „Rusijai parankūs politiniai visuomeniniai judėjimai“ šios valstybės specialiosios tarnybos pateikė Seimui ir sąmoningai viešai paskelbė ne tik žinomai melagingą informaciją apie signatarą ir buvusį VSD Generalinį direktorių Zigmą Vaišvilą, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos pirmininką, 1991 m. sausio 13-osios naktį prasidėjus atvirai TSRS karinei agresijai prieš Lietuvą paskirtą Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju, vieną Lietuvos kariuomenės, pasienio apsaugos, muitinės ir VSD atkūrėjų. Ši žinomai melaginga ir šmeižikiška informacija paskelbta ir apie signatarą Rolandą Paulauską, Seimo narį Audrių Naką, kitus asmenis, judėjimus „Mūsų gretos“, „Nacionalinis interesas“, interneto svetaines „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „revoliucija.org“, „sarmatas.lt“, „versijos.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“, Birželio 3-iosios grupę.

Šios specialiosios tarnybos teigia, kad signataras Zigmas Vaišvila bando konsoliduoti jėgas prokremliškai Rusijos veiklai. Viešai komentuodamas signatarų Zigmo Vaišvilos ir Rolando Paulausko paminėjimą ataskaitoje apie grėsmes nacionaliniam saugumui, vakar VSD vadovas Darius Jauniškis paaiškino: „Veiksmai kalba patys už save“, „Mes ne teisine prasme vertinome signatarų veiklą. Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę, … parodo, kad yra žmonių, kurie pritaria Rusijos ekspansinei politikai ir taip toliau“. Labai blogai, jei saugumo institucijos negerbia teisės.

Po šios žinomai melagingos ir šmeižikiškos informacijos paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje ir jos komentaruose kilo didžiulė šmeižto banga, grasinimai susidoroti, įvairios nesantaikos kurstymai. Tai nenuostabu, nes šią pirminę informaciją paskelbė Lietuvos valstybės specialiosios tarnybos, kurias įstatymas įpareigoja ne tik rūpintis valstybės ir jos piliečių saugumu, bet ir gerbti įstatymus, jų laikytis.

Šiuose VSD ir AOTD dokumentuose paskelbta tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija. Tai patvirtina faktai, kurių šios tarnybos negali nežinoti iš viešai mano ir kitų asmenų skelbtos informacijos:

1. 2015 m. birželio 3-iosios forumą dėl mūsų valstybės ateities organizavo ne Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas, o Lietuvos mokslų akademija, dalis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių ir dalis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų. Forumą pasveikino ir sėkmės jo darbui sveikinimo raštu palinkėjo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vadovaujantis tokia logika ir Respublikos Prezidentę reikėjo įtraukti į grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą.

2. Birželio 3-iosios grupėje yra tik fiziniai asmenys, bet ne organizacijos ar partijos.

3. Identišką šmeižikišką informaciją 2016-01-24 d. ir 2016-03-13 d. viešai paskelbė LRT TV programa „Savaitė“, ją sutartinai vienu metu pakartojo aibė interneto svetainių.

4. Pirmą kartą šią šmeižikišką informaciją apie mano ir kitų tų pačių asmenų antivalstybinę veiklą Rusijos valstybės naudai tariamai vykdomą prieš Lietuvos Respubliką paskelbta 2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.lt straipsnyje „Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608). Paminėta 10 interneto svetainių „Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatas“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt., signatarai Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, kiti asmenys.

Nedelsdamas 2015-08-03 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl savo ir kitų asmenų antivalstybinės veiklos ištyrimo. Pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 Vilniaus apygardos prokuratūros įsiteisėjusiu 2015-12-17 d. nutarimu dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo nustatyta, kad nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tokiu būdu prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.lt paskelbta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija apie tariamai antivalstybinę veiklą.

Tokiu būdu prokuratūros nutarimu, kuris yra privalomas ir VSD bei AOTD, nustatė šiuos faktus:

– informacija, paskelbta minėtame www.15min.lt straipsnyje, yra šmeižtas ir melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų (BK 285 str.);

– šiame ikiteisminiame tyrime liudytojas ir šio www.15min.lt straipsnio autorius Dovydas Pancerevas parodė, kad jis šią publikaciją paskelbė, nes šio žurnalisto atsisakyti įvardinti nenurodytos valstybinės institucijos pareigūnai išsikvietė jį ir davė jam medžiagą šiam straipsniui.

Visi šie faktai viešai paskelbti mano spaudos konferencijose Seime, kurios pagal VSD ataskaitą ir abiejų tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo turinius yra joms žinomos. Todėl šios tarnybos sąmoningai pateikė Seimui ir viešai paskelbė bei atitinkamai pakomentavo žinomai melagingą ir šmeižikišką informaciją. Baudžiamoji atsakomybė dėl šmeižto gali būti tiriama tik tuo atveju, jei dėl to kreipiasi nukentėjęs asmuo. Negaliu to daryti už kitus, todėl šiuo pareiškimu darau tai savo vardu ir kviečiu prie šio pareiškimo prisijungti kitus apšmeižtus asmenis.

Šiose VSD ir AOTD ataskaitose viešai paskelbta informacija šiurkščiai pažeidžia mano ir kitų asmenų teises reikšti savo nuomonę, kritikuoti Lietuvos valdžią dėl jos netinkamos veiklos. Tuo specialiosios tarnybos, Lietuvos valdžios kritiką oficialiose savo veiklos ataskaitose pavadinusios veikla, kuriai taikomos Lietuvos specialiųjų tarnybų žvalgybinės veiklos priemonės, šiurkščiai pažeidė Lietuvos Konstitucijos 21 str. (žmogaus orumą gina įstatymas), 25 str. (žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas; laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai), 26 str. (minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma), 29 str. (įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs), 33 str. (piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką). Šiose VSD ir AOTD ataskaitose šiurkščiai pažeisti šie mūsų Konstitucijos reikalavimai, valdžios įstaigos panaudotos vidiniais politiniais tikslais, nes priešingu atveju save ir įstatymus gerbiančių šių institucijų vadovai nebūtų pasirašę šių žinomai melagingų ataskaitų ir jas nebūtų paskelbę.

Signataras yra viešas asmuo. Tačiau ši žinomai melaginga šmeižikiška informacija apie mane ir kitus asmenis, paskelbta net viešai skelbiamose VSD ir AOTD ataskaitose Seimui, yra patikrinta ir paneigta net ikiteisminiame tyrime Nr.01-1-48216-15 jau nustatytais faktais ir prokuroro išvadomis. Signatarų, aktyviai dalyvavusių valstybės nepriklausomybės atkūrime ir jos apgynime bei nevykdantiems antivalstybinės veiklos, jų apšmeižimas tariamai vykdant antivalstybinę veiklą VSD ir AOTD ataskaitose Seimui yra aukščiausias jiems įmanomas šmeižtas, nes paskelbti faktai neatitinka tikrovės. Vakarykštis rezonansas Lietuvos žiniasklaidoje ir faktų interpretavimas bei komentavimas vienareikšmiškai tai patvirtina.

Šiose VSD ir AOTD ataskaitose viešai paskelbta, kad didžiausią grėsmę Lietuvai kelia Rusija ir teroristinė veikla. Tačiau Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskirtas buvęs VSD vadovas Gediminas Grina panaikino VSD antiteroristinį skyrių, kuris iki šiol neatkurtas.

Dėl Rusijos grėsmės pateikiu Jums Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymą į mano klausimą dėl ponios Dalios Grybauskaitės darbo mėnesių 1991 m. TSRS ambasadoje Vašingtone JAV. Rusija atsisakė pateikti informaciją apie Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, nes ji iki šiol yra ne tik Rusijos valstybės federaliniais įstatymais saugomas subjektas, informaciją apie kurią galima pateikti tik pačiai p. D. Grybauskaitei, bet ir yra Rusijos valstybės paslaptis, kurią pateikti man atsisakė ir dėl šios priežasties. Raštu kreipiausi į Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl jos sutikimo pateikti šiuos duomenis, tačiau Prezidentės vardu mano gautame Respublikos Prezidento kanclerio rašte atsisakyta suteikti man tokį sutikimą.

Prezidentė D. Grybauskaitė net VRK savo pasirašytose 2009 m. ir 2014 m. kandidato į Respublikos Prezidentus rinkimų anketose pateikė prieštaringus ir žinomai melagingus duomenis apie save dėl priklausymo LKP ar TSKP perversmo prieš Lietuvą organizavimo metu. Prezidentė D. Grybauskaitė, siekdama nuslėpti savo siuntimą į JAV TSRS siuntimu 1991 m. ir darbą TSRS ambasadoje JAV, 2014 m. net pakeitė savo biografiją – nurodė, kad JAV ji buvo ne 1991 m., o 1992 m. 1999 m. Lietuvos Vyriausybė gavo JAV nurodymą per 24 valandas išsiųsti iš JAV antrąjį pagal rangą Lietuvos ambasados JAV asmenį – p. Dalią Grybauskaitę.

Todėl VSD ir AOTD prašau ištirti šiuos faktus ir juos pateikti Seimui. Pripažįstant, kad Rusijos grėsmė yra viena pagrindinių Lietuvos saugumui, Prezidentės Dalios Grybauskaitės provokaciniai veiksmai Rusijos atžvilgiu vertintini kaip potencialiai labai didelė grėsmė Lietuvai, nes jie gali sukelti karinius veiksmus, panašius į tuos, kurie buvo išprovokuoti Kryme ir Rytų Ukrainoje.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašau:

1. Seimą ir Prezidentę – nedelsiant pakeisti diskreditavusius save ir piktnaudžiaujančius VSD ir AOTD vadovus Darių Jauniškį ir Alvydą Šiuparį, taip pat išsiaiškinti ir viešai paskelbti, kokia valstybės institucija ir kokie jos pareigūnai pateikė bei nurodė žurnalistui Dovydui Pancerovui www.15min.lt paskelbti šmeižikišką ir kurstytojišką informaciją.

2. Generalinį prokurorą – dėl 2016-03-30 d. viešai ir masiškai paskelbtų 2015 m. VSD ataskaita, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ bei dėl jų žiniasklaidoje paskelbtų straipsnių, radijo ir TV informacijos, taip pat dėl jų masinių komentarų, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nacionalinės ir kitokios nesantaikos kurstymo, skatinimo susidoroti su manimi ir kitais asmenimis, VSD ir AOTD bei žurnalisto D. Pancerovo slepiamos valstybės tarnybos pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

3. VSD ir AOTD vadovus – atsistatydinti.

4. VSD ir AOTD – pašalinti šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 m. VSD ataskaitos, VSD ir AOTD „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“, viešai atsiprašyti apšmeižtų asmenų.

5. Atkurti VSD antiteroristinį skyrių.

6. VSD ir AOTD – ištirti ir patikrinti mano nurodytus faktus dėl Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, tyrimų medžiagą pateikti Seimui.

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras
Zigmas Vaišvila

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
24 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Pilietis

Teisingai, laikykit4s, mes su jumia

Už civilizuotą Europą!

Aišku, kad VSD pradeda politikuoti: tai pūstelėjimas į euroglobalistinės politikos, kurią ypač vysto TS-LKD ir Liberalų sąjūdžio partijos, bendrą dūdą. Juk anot TS-LKD politikų, visi, kuriems nepatinka ES ir nepritaria šios imperijos tautinių valstybių ir kultūrų laipsniško sunaikinimo vedamai politikai, yra Rusijos įtakoje.

giminės

Deja…tikėjausi iš p.Dariaus J. sąžinės…, o pasirodo vėl tik trafaretiniai pareiškimai…Deja, deja,….

kestas

Z. Vaisvila yra tas politikas , kuris paraso ar pasako ne taip kaip valdziuku ziniasklaida . Lietuva yra ES salis ir pareiksti savo nuomone nera draudziama.

Taip

Nepatinka maskoliukams? Būkit vyrai. Kai jūs varot melą, net neraudonuodami -tai viskas ok. O apie jus-tai šmeižtas? Nebūkit bobos.

Smagu

tikrai smagu kad pagaliau atsirado kas sudrumstė ramybę Lietuvos išdavikams – samdytiems Rusijos agentams, dirbantiems ardomąjį Lietuvos valstybės griovimo darbą. Nežinau kuo baigsis šie tyrimai – norėčiau matyti visus ataskaitoje išvardintus niekšus kalėjime, bet kiekvienu atveju aišku, kad gėdos jie niekada nebenusiplaus, dorų ir protingų žmonių akyse visada jie bus Lietuvos priešui parsidavę išdavikai. Tegu Lietuvos žemė amžinai dega po jų kojomis!

Smagumei

Čiulbinaite, liaukis.

to:Smagu

rasyti moki, tai ismok ir pasiskaityk, kas yra nekaltumo prezumpcija. Saunuolis Zigmas Vaisvila, nebijantiss issakyti musu visu mintis. Palaikome ir diziuojame, kad Lietuvoje yra Tautos patriotu. Palaikome, balsuosime UZ Z. Vaisvila. Tegul tau, smagumeli, Lietuvos žemė amžinai dega po kojomis! Debilizmo virsuneje esi.

Manau

Grybauskaites negalima kritikuoti kaip ir Stalino ar Maodzeduno.Tie du ponai tai uz kritika bausdavo mirtimi.

/// to :smagu

tas „smagu”jei rašo iš Froridos tai ten tegul tvaką daro,nekursto neapykantos Lietuvoje.

Tarabilda

To ir reikėjo tikėtis. Seniai buvo matyti, kad demokratija mūsų valdžiai tik figos lapelis, kuris ėmė ir susiraitė. Ir iš už to džiuvėsio išlindo tikrų tikriausias totalitarinis bybys (žodis žodynininkų pripažintas kaip vartotinas).

Logiškas klausimas

Įdomu, kodėl mūsų euroglobalistai nebijo prarasti Lietuvos valstybingumo ir lietuviškimo, bet labai bijo grėsmės iš Rusijos pusės?

stasys

Iš raišo prorusiško arklio patriotizmo ir meilės šaliai daug neprimelši ..Na patys įsižiūrėkite į Z.Vaišvila . Jei tas 21 amžiaus Tadas Blinda iš bajorų giminės kuo tai ir spinduliuoja tai tik gyliu sovietinių užnugariu kai jo pačio kritika kitiems jam pačiam atstoja ne tik problemos esme, progresą, laisva žodį bet ir šeip visas kitas demokratines grožybes kuriomis pats mėgsta viešumoje šlaistytis . Kai kam dar užtenka naglumo ta pilietį pavadinti kažkokios ‘superstos‘ vilties Lietuvai tūriniu. ? Na net nežinau ..jei kas ir tinka tam ponui tai tik narcizo pašluostėlis , kuriam svetima savo pačio išsakytų minčių savianalizė ir kritiKą. . Imkite bet kuri Lietuvai svarbu energetinį , socialinį projektą ..ir ten būtinai rasite pripėduota to pono . Tai vienas iš… Skaityti daugiau »

Na taip

pavydas suprantamas:)Ir užuojauta.

ruta

Ir Rusija ir JAV sieke dominuoti pasaulyje , tik ju priemones skiriasi ..Juk nemanote , kad jiems svarbi kitu valstybiu demokratija ir t.t. , jiems svarbus naftos , duju ir kitu naudingu iskasenu telkiniai visame pasaulyje ,geopolitine , strategine padetis Baltijos saliu .., tam ir ateinama ivesti ‘demokratija’ .Nesakau , kad nereikia stoti i NATO , ar ES , bet reikia tureti ir sveiko proto , savigarbos , neprarasti Tautos indentiteta ,kad taip nemastant pritarti viskam , kas naudinga Briuselio / Vokietijai/ ir JAV biurokratams .Nes dabartinis ES ‘sojuzas’ , tai tas pats Maskvos totalitarinis valdymas , kai nera nei diskusiju , nei argumentu , nei vieso intereso paisymo ,o Lietuvos politines padugnes net sugebejo eliminuoti ir Referendumus .

Dzeikas

Stasy, cia toks prezidenturos atsakymas ,kuriai tu persies i mokamus/ne advokatus, Vaisvylai i konkrecius kaltinimus?
Jis sako ,kad noretu suzinoti smulkiau apie Prezidentes veikla Burokeviciaus LKP jau PO Kovo 11d Akto, veikla TSRS diplomatineje tarnyboje irgi PO Akto,apie paskelbima ja persona non grata 1999 JAV…Nes jeigu tai tiesa,tai Madam vieta ne Daukantineje,o Lukiskese.Vien faktu nutylejimas sunkesnis nei Pakso pazeidimai.
O tu mums kukariekuoji apie Vaisvila,koks jis „diesovas” tipas…Bet Vaisvila ne pareigunas ir net ne valdininkas.Jo praeitis – jo asmenimis rreikalas.

Dzeikas

Ruta,jus leidote Rusijos propogandai isdrenuoti Jusu smegenis, dabar pati bandote drenuoti jas kitiems. Kodel Rusijos? Todel ,kad socialinis ir geopolitinis darvinizmas tai putinizmo motto.Ir sia derva putinine media aktyviai tepa kitus. Del JAV: jas domina ne tiek naftos kaina, kiek ju paciu saugumas ir palankios salygos ukio veiklai.Iki WWII joms buvo dzin kokie rezimai kitose salyse.Gavo Pirl Harbora ir suprato, kad totalitariniam rezimui tokios JAV rakstis.Juos, ju lyderius veda is proto , kad laisvoje salyj, kur bet kuris pilietis gali ant ausu pastatyti bet kuri pareiguna iki prezidento imtinai jei sis elgiasi ne pagal istatymus ir Konstitucija, zmones greta viso to gali milijonus susikrauti darbu, o ne vagystemis. Todel JAV interesas , kad kitose salyse butu demokratiniai rezimai kuriu naturalus… Skaityti daugiau »

Džeikui

„Jei žmonės iš prigimties vergai”-lietuviai niekad savo prigimtimi nebuvo vergai.Orumas ir savivertė visad buvo jų esybės dalis.Kad tai nuolat stengiamasi sulaužyti,tai galima tiesa.
Savos galimos savijautos prašome neprimesti lietuvių Tautai.

Dzeikas

>8:03:
1994m , viena is didziuju Lietuvos imoniu, viename is 3 didziuju miestu.Imones direktorius(!) isleidzia isaka draudzianti darbininkams( ne ITD) palikti imones teritorija be specialaus leidimo iki tam tikros valandos.Imone civiline,nepavaldi jokiems statutiniams pareigunams.
Sargyba buvo igaliota FIZISKAI sulaikyti rezimo pazeidejus.
Protestuoti bande 1 (vienas) darbininkas.Jam buvo prigrasinta „uzciaupt nasrus” arba…grasintojams pritare dauguma darbininku.Kiti siule nekelt triuksmo ir esant reikalui lipti per tvora.
Protestaves darbininkas gyvena JAV.Dirba elektriku su $50.000 metiniu pajamu(pries 10m).Darbdavys neatsidziaugia pigiai turintis elektrika,neduok die pabegs pas konkurentus.
Like darbininkai ciulpia pirsta lietuviskam darbdaviui, gave virsvalandziu sypsosi iki ausu.Spek ar juos apmoka?
Cia is ciklo apie „igimta lietuviu tautai savigarbos ir orumo jausma”

Tata

Visoje toje saugumo kakofonijoje jaučiasi, kad bunda tauta nuo debilizmo ir fobijų. 50 okupatijos metų, kada lietuvių tauta gyveno aukso amžių, buvo išugdytas kritiškas globalių projektų vertinimas ir gebėjimas amputuoti parsidavusi nuosavą elitą. Vyksta samonės lūžis ir lietuviai prisikels iš niekur, nusimes vergo pančius ir skleis meilę pasaulyje.

Antanas

Pabandysiu atsakyti į „Logišką klausimą” kas ko bijo? Už išdavystę yra pakariama. Ar to norės lietuviškieji Rusijos kėgebistai, kad juos kada nors Rusija pagrobs kaip Burokevičių Baltarusijoje ir už išdavystes, kad „rusai puola” nusuks jiems sprandus. Tad manau beliko tik slėptis už amerikonų tankų. Kitos išeities manau jiems nėra, nes nežinai kuris dar draugas o kuris Judas, ką parodė paulauskininkai su besislapstančiu Burokevičiumi. Kitas epizodas. Mes taikiai išsikovojome Laisvę. Mūsų parlamentarai net sugebėjo su TSRS pareigūnais susitarti ir pasirašyti įvairius Lietuvai naudingus susitarimus. Atvyko Amerikos Prezidentas ir ovacijoje nuskambėjo, kad mūsų priešas bus jų priešu. Bet mes visai neieškome priešų. Tai gal reikia taip sakyti, kad dabar jums išsikovojus Laisvę, jūsų draugai, jeigu tokių yra kurie jums padėjo, dabar taps… Skaityti daugiau »

stasys

Džeikui : kas gi kvestionuoja ta jo teise ,. ..pabaigs Dalia savo paskutine kadencija ir Janutienė galės savo pačios iniciatyva, Zigmo prafinansuota, išleisti papildoma jos autobiografija kai tau + virš 60 ,..su tos pačios Dalios komentarais . Čia šeip juokauju..nes pagal mane ta autorė tinka tik kiaulių pašarų sudėčiai aprašinėti, o ne po istorijos faktus knaisiotis, na bet esmės tai nekeičia .Politikas neturėtų mesti šešėlio ant vienos ar kitos valstybinės institucijos , taip kaip tai pirmiausia diskredituoja ta pačia institucija , o vėliau ir valstybe kaip visumą,.. , o tai ir vadinama veikimų valstybės nenaudai. Prielaidomis galima sugriauti ir Kinijos siena …viskas priklauso nuo to kiek sau leidžiame patys. Zigmas pasinėręs į asmeniškumus ..todėl jo kalbos mano supratimu nėra rimtas… Skaityti daugiau »

???????

naudoju tamstos terminą „čiulpti pirštą”Džonui už šiek tiek didesnį kiekį pinigų svetur,nei gautų Lietuvoje įvardinant lietuvišku orumu?Dzeikas,Džonas ir tt.Tai matomai su lietuviškais gražiais vardais ir graži lietuviška esybė grįsta saviverte ir orumu išnyko?Mes ją saugom,kaip ir nuostabią lietuvišką kalbą,Dievo(Dievų)mums skirtą žemės lopinėlį,kurį vadinam gražiu lietuvišku vardu Lietuva.Kiekvieną rytą,žavėdamasi Lietuvos grožiu,ją pasveikina Saulė,palinkėdama prasmingos dienos,lietutis skuba kasas išplauti,augalėlius ir gyvunėlius pagirdyti…….Tai neįkainuojama,nedalinama ir nešvaistoma…..

Dzeikas

Klaustukams:
Taip.Yra ir emigracijoje tokiu,ciulpiantiems pirsta ne dzonams ar robams dazniausiai,o kokiam apsitrynusiam lenkui ar rusui su ju sudversliais.
Bet yra ir kitokiu: atsisakiusiu iskrauti krovini verslui kurio darbininkai streikuoja.
Jeigu iskrovei – tai tu ir laisvoje salyje likai lietuviu.
Jei atsisakei – kolegos tau paspaus ranka ir ivardins amerikieciu.Tai yra pats didziausias komplimentas imigrantui JAV.
———-
Siaip as gerbiu jusu meile Lietuvai.Bet ji nepilna(meile,kaip tobulumu saveika),ji kaip mamos meile isdykusiam ,isterikuojanciam vaikui – vaikui puliuoja dantis,ji traukt reikia,o mama kumsciais puola daktara norinti ji istraukti.

24
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top