Žygis per Lietuvą su šūkiu: „Susigrąžinkime valstybę!“ (III dalis)

I dalis ČIA, II dalis ČIA.

Dėl prarasto Lietuvos finansų ir ekonomikos savarankiškumo jau niekas nebesiginčija. Švietimo ir kultūros srityse savarankiškumo liko tiek, kiek tai neprieštarauja naujai marksistinei genderizmo ideologijai (rengti berniukus mergaitėmis – prašau, bet skleisti tautinės mokyklos idėjas – šiukštu). Šeimos sampratą mums neseniai primetė užsienio valstybių ambasadoriai, primygtinai diplomatiniu būdu reikalaudami pripažinti tos pačios lyties asmenų šeimas. Į tai Nacionalinis susivienijimas atsakė primindamas,  kad tai yra Vienos konvencijos pažeidimas ir diplomatinės atstovybės funkcijų peržengimas.

Parėjusią savaitę Konstitucinis teismas (KT)„išaiškino“, kad sprendžiant dėl įrašų asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis, nėra būtinybės atsižvelgti į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomonę, nors prieš ne kartą tvirtino, jog atsižvelgti būtina.

Šis teismas jau kažkuo primena svetimų valstybių pageidaujamų teisės aktų įteisinimo instituciją – savotišką sovietinio CK politbiuro hibridą Lietuvoje. KT nusprendė, jog per valstybės sieną besiveržiančių svetimšalių, pasivadinusių migrantais, sulaikymas prieštarauja mūsų Konstitucijai. Taigi viso pasaulio perėjūnai, įskaitant Lukašenkos specialių pajėgų karius, gali nevaržomai kirsti valstybės sieną, apsimetę varganais pabėgėliais.

Gal sutapimas, bet praėjusią savaitę šeimos instituto ardymo gaivalas Seime prastūmė dar vieną kreipimąsi į KT, kuriuo klausiama ar Stambulo konvencijos teiginiai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Kas bent kiek yra susipažinęs su šia konvencija, žino, kad konvencijoje minima socialinės lyties sąvoka mūsų Konstitucijoje neegzistuoja. Joje nėra ir diskriminacijos draudimo dėl lyties tapatybės ir kitų genderizmo ideologijos atributų. Konvencija reikalauja keisti mūsų Konstituciją, jei kas nors joje trukdo įgyvendinti deklaruojamas nuostatas, nors Konstitucija yra aukščiausias mūsų teisės aktas ir negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai (Konstitucijos 7 str.).

Seimo prašymas pateiktas neatsitiktinai – galite neabejoti: KT „išaiškins“, kad čia viskas „tvarkoj“, kad visas konvencijos teisinis jovalas neprieštarauja Konstitucijai. Ir tuomet jūs (mes) privalėsite auklėti vaikus ne pagal savo įsitikinimus (Konstitucijos 26 str.), o pagal konvencijos reikalavimus. Vadinasi, teks pripažinti egzistuojant 60 ir daugiau žmogaus lyčių, nes konvencija draudžia diskriminuoti kitą žmogų dėl jo lyties tapatybės. Ir tai bus privaloma daryti mokyklose.

Galite mėginti atsisakyti tai daryti, tačiau jūsų laukia baudžiamasis persekiojimas, kurio negalės atšaukti, netgi diskriminavimu dėl lyties pvz., pasiskundęs jūsų kaimynas (konvencijos 55 str.). Persekiojimas už šį konvencijos pažeidimą taps šventa kova su kitaminčiais Lietuvos valdžiai, kuri bus priimtina Centrui (atidžiai stebėkite „laisvus“ rinkimus).

Taigi viskas griaunama iš pamatų. Jei kas nors dar liko iš mūsų valstybingumo – bus sunaikinta.

„Nacionalinį susivienijimas“ pradėjo lenktynes su laiku – skuba žadinti žmones, savaitgaliais leisdamasis į keliones gyvam bendravimui, dalindamas laikraštį „Susigrąžinkime valstybę!“.

Jūsų žiniai akimirkos iš kelionių Birželio 10-11 dienomis.

Darius. Tauragės miesto šventė, mugė. Komanda: Eglė, Vaclovas, Darius. Pavėsinės nepastatėme. Iš pradžių neradom vietos, vėliau vieta rados, bet buvo toli nuo automobilio parkavimo vietos (kurią vos radome), laikraščių dalinimas jau buvo įpusėjęs ir t. t. Išdalinome 950 laikraščių. Mugė tikrai nemenka.

Edvardas. Birštone dirbome keturiese: aš, Aurimas iš Alytaus, Auksė ir Eivinas iš Vilniaus. Gavosi puiki komanda, kurioje smagu dirbti, nors aš juos visus pirmą kartą sutikau. Ačiū jiems. Šventė nemaža, susiradome patogią vietą, pasistatėme palapinę. Netrukus prisistatě savivaldybės darbuotojai ir truputėli vėliau dar ir du policininkai. Priekaištavo, kad mes be savivaldybės suderinimo pasistatėme palapinę.Teko ilgai įrodinėti, kad mes čia teisėtai. Pavyko atstovėti. Jiems pasišalinus, išdalinome 1400 laikraščius.

Linas. Šiandien Valkininkuose dirbo darni komanda: Vida, Kazimieras, Kristijonas ir aš. Iš Vilniaus pajudėjome 8.30. Vietoje buvome apie 9.30. Greitai išrinkome vietą palapinei ir jau 10.00 pradėjome darbą. Gana nedidelėje, mažo miestelio šventėje pavyko išdalinti apie 800 laikraščių. Įsikūrėme šalia bažnyčios vartų. Vyko dvejos mišios, vaikų komunija, todėl srautas buvo nedidelis, bet stabilus. Toliau driekėsi prekybininkų palapinės, ten dirbome vaikščiodami tarp prekyviečių.

Valdžios atstovai nepasirodė. Žmonių palankumas mums geras. Laikraštį pristatydavome ne tik kaip NS leidinį, bet ir kaip Sąjūdžio jubiliejui paminėti išleistą numerį. Tai kažkiek trikdė žmones, nes perklausdavo kurio sąjūdžio? Gal šeimų? Atsakius, kad persitvarkymo sąjūdžio, nusiramindavo ir laikraštį paimdavo. LPS dzūkų (kaip ir daugumos lietuvių) sąmonėje yra išlikęs kaip teigiamas ir gerbtinas reiškinys. Tą pajautėme. 00 procentų žmonių laikraštį ėmė. 10 procentų, kurie neėmė iš išvaizdos ir stoto matėsi, kad tai tarnybiniai žmonės, kurie yra viskuo patenkinti ir permainos jiems nereikalingos.

Bendras žmonių politinis išprusimas nustebino gerąja prasme. Dauguma jau pripažino, kad reikia kažką daryti, nes taip toliau tęstis nebegali. Pasipiktinimas valdžia didelis. Pabendravome su dviem prekybininkų palapinėmis netoli mūsų. Labai mus palaikantys žmonės. Vieni vietiniai, kiti iš Prienų. Keikė valdžią taip, kad nebeliko vietos net įsiterpti.
Tarp kitko keikė ne tik TS, keikė ir apklausose pirmaujančius LSDP, sutikdami, kad mūsų laukia ne geresnis variantas. NS žinomumas yra, ne toks, kad galėtume nusiraminti, bet didėjantis. Tęskime pradėtą kryptį ir lašas po lašo pradaušime akmenis.

Sigita. Kretingoje buvome Erikas, Mindaugas, Sigita iš Vilniaus ir Valentinas iš Šilutės. Maloniai priėmė organizatoriai parodydami vietą palapinei, žinojo, kad atvyksime, nes pasakė, kad iš partijų būsime vieni. Išdaliname 1000 laikraščių. Jau yra daugiau žinančių NS, palyginus su praeita vasara. Šventėje be abejo sukinėjasi parlamentaras Vinkus, kaip vietiniai sakė, jis visada dalyvauja: spaudžia ranką ir žvalgosi kam dar paspausti. Tai truputį pašiepė šį parlamentarą. Buvo priėjęs prie mūsų buvęs Kretingos meras Juozas Pelionis. Kaip man sakėsi, vienintelis Lietuvoje meras pats atsistadynęs iš pareigų. Pasakojo, kaip šalia miesto aikštės išdygo prekybos centras Maksima be leidimų, leidimai buvo sutvarkyti atgaline data po dviejų metų. Ir daugiau negerovių išsakė.

Man teko ilgokai su juo pasikalbėti, pasisakė esantis krikščionis demokratas, dalyvavo su Dagio partija, bet rinkimams nesurinko žmonių (pas visus tos pačios bėdos). Paliko man savo kontaktus ir kiek supratau svarsytų prisijungti prie NS, klausinėjo ar turi NS žmonių Kretingoje. Mindaugas turės pratęsti pažintį su Juozu. Dar bendravome su labai šviesuomenės atstove, gydytoja, pensininke. Atsigauna širdis, kad yra dar tokių žmonių. Aišku, labai graudu, kai senoliai sako: nebėr Lietuvos ir matai su kokia skaudama širdim jie tai sako. Jie tikėjo ir juos apgavo. Ir dar viena gražus netikėtas kontaktas autobuse važiuojant į sodybą, molėtiškė keleivė mane užkalbino, nugirdusi kaip sakiau vairuotojui, kad važiuoju iš Kretingos. Klausia manęs moteris, gal Antaninėse ( ir dar kažkokią minėjo krikščionišką šventę) buvote Kretingoje, ten labai didžiulė šventė. Paskui, kai pasakiau kad esu iš NS tai su didžiule pagarba paminėjo Vytautą Radžvilą. Ir davė patarimą: ateikite Molėtuose į mišias, pasikalbėkite su kunigu K. Kazlausku ir paprašykite, kad norite pabendrauti su žmonėmis po mišių. Ir tikrai žmonės norės jus išklausyti. Ir dar pridūrė, kad visi kas taip darė visus išrinko:) Na aš nesu uoli krikščionė ir mišiose ne dažnai lankausi, tai negaliu spręsti, bet gal yra toks mūsų neišnaudotas kelias pasiekti žmones? Kažkada teko būti Videniškių bažnyčioje ir matyti susirinkusi miestelio žmonės su kunigu aptarinėjo savo miestelio gyvenimiškus reikalus.

Kęstutis.
Vakar pasidalinti lankymosi miestų šventėse įspūdžiai tik patvirtina bendrą tendenciją. Visur NS žinomumas ir palankumas mums tolygiai auga. Todėl neverta kartotis kaip mus sutiko Telšiuose. Renginys nemažas – išdalinta apie 1200 dvigubų laikraščių. Su ankstesniu, komplektas sudaro gražios dovanos telšiškiams įspūdį. Taip ne vienas ir pasakė. Gal kai kas ir dėl to, kad nereikėjo pirkti ir tuom irgi džiaugėsi.

Didelės svarbos darbas yra pokalbiai, dar svarbiau yra užmegzti kontaktus su mumis besidominčiais ir palaikančiais. Komanda tam buvo pasiruošusi. Birutė su Laisvūnu nuoširdžiu atvirumu paperka paimti mūsų laikraštį net tuos kurie abejoja, o Alina puikiai geba kalbinti žmones galvoti apie kas teikia vilties. Rezultatas – net aštuoni sutiktieji paliko savo kontaktus idant galėtų kuom nors prisidėti. Su jais svarbu palaikyti ryšį, sustiprinti tikėjimą veiklos kartu prasmingumu. Atrodo, kad turime kuo patraukti žmones. Ir ne tik turiniu. Labiau besidomintieji pastebėjo, kad mes “vieninteliai nuosekliai dirbame” tarprinkiminiu laiku. Darė įspūdį, kai sakėme, kad šį savaitgalį esame ne tik Telšiuose, bet ir dar penkiuose miestuose, dar daugiau aplankyta praėjusį šeštadienį. Tokios patirtys motyvuoja

Atrodo, kad išviešinta Širvintų istorija yra išgirsta ir veikia. Tą netiesiogiai liudija Edvardas iš Birštono. Telšiuose irgi būta ketinimų neįsileisti mūsų į šventės šurmulį. Dar išvakarėse skambino savivaldybės darbuotojai ir pranešė, kad jų kultūros centras rekomenduoja statytis pavėsinę Katedros aikštėje (daugiau nei 1 km. nuo renginio vietos), ir rekomendacijų laikytis. Ištyrę padėtį, padėkojome už rekomendacijas ir pranešėme, kad būsim ten kur žmonės rinksis kaip leidžia įstatymai ir tvarkos. Renginio metu atėjęs kultūros centro darbuotojas reikalavo pateikti leidimą būti šalia mugės dalyvių. Ramiai paaiškinus, kad leidimo nereikia toje vietoje kur esame ir kad toliau vystyti šią temą Telšių valdžiai nebūtų naudinga, atsisveikinome. Policijos neprireikė…

Pabaigai apie foto. Pavėsinė lyg būtų nauja, bet išskleidus paaiškėjo, kad lūžusi. Stiprus vėjas ją dar labiau aplamdė, tad kaži koks jos gyvenimas belikęs… Bet kaip matote, geros nuotaikos nesugadino.

Alina. Kęstutis viską labai gražiai aprašė, labai ačiū. Galiu pridurti, kad Jam irgi buvo daug darbo- nė minutės laisvos, nes palapinė buvo vos ne prie pagrindinio kelio; vieni žmonės atėjo į mugę, o kiti išėjo. Tik ir spėk žvalgytis į vieną pusę ir į kitą pusę, tad Kęstutis sukosi kaip vijurkas. Taip, sutikome net aštuonis žmones, kurie buvo labai susirūpinę (viena moteris net iki ašarų) Lietuvos likimu. Kita miela pora klausė, kaip jie galėtų padėti, ką jie turėtų daryti. Paėmė pluoštą laikraščių, nedvejodami davė vyro ir savo telefonų numerius, sakė, ir jos sesuo esanti didelė patriotė, bet nėra kas juos veda. Į darbo pabaigą sutikau labai mielą moterį, kuri tiesiog lipte prilipo ir matosi, kad nori pasikalbėti apie Tėvynės nuosmukį. Dalijau laikraštį ir toliau su ja kalbėjausi. Mačiau, kaip ji klausosi ir stebi mūsų darbą.

Nieko neprilipinsi: balsai džiaugsmingi, mandagus kreipimasis, šypsenos iki ausų, nors nuovargis didelis, kaip ir visiems visose tokiose mugėse. Taigi ta moteris prisipažino, kad priklauso valstiečių ir žaliųjų partijai, bet juos akylai stebinti ir ne viskas ten patinką. Priminiau, kad būtų atidi jų darbams ir nerealiems pažadams. Jeigu kalbame apie mus, mes niekam nieko nežadame, mes ugdome tautą. Padarė įspūdį. Čia pat pradėjo dvejoti, ar jai nereikėtų išeiti iš valstiečių. Neraginau. Matyt, irgi patiko. Liepiau įjungti protą ir klausyti savo širdies, nes ji tikrai pasakys, ką reikia daryti. Čia pat pakvietė vėl atvykti, o patalpas susitikimui gauti nebūtų sunku, gal net centrinėje bibliotekoje. Supratau, kad ji pasistengtų tai padaryti. Kita protinga ir mąstanti moteris labai nustebo, kai pasakėm, kad nevertėtų klausyti Gorienės, Rūtos ir Vasiliauskaitės, o ji tik jų ir klauso. Guodėsi, kad niekas nepataria, ką ir ko klausyti ir ką skaityti, nes visur melas. Apšvietėm.

Visada reikia įsikalbėti ir įsiklausyti, ką žmonės kalba. Kai jų žodžiuose išgirstame susirūpinimą dėl Lietuvos, reikia iškart prabilti, kad “pjūtis didelė, o darbininkų maža”, kaip sakė Jėzus Kristus. Reikia sakyti, kad mums, Lietuvai reikia būtent tokių žmonių, kaip jie, tokių, kuriems skauda dėl Lietuvos- tokie žodžiai visada padaro įspūdį, nes supranta, kad ir jie gali padėti ir būti naudingi. Kaip Kęstutis rašė, reikia papasakoti, kad šiuo metu įvairių miestų mugėse, šventėse, atlaiduose darbuojasi mūsų ekipažai- tikrai daro įspūdį. Taigi reikia pakviesti juos darbuotis ir paprašyti jų telefonų numerių, el. pašto, vardo, pavardės pažadant, kad paskui su jais susisieksime. Būtina kiekvienam turėti su savimi bloknotą ir rašiklį. Grįžus prie palapinės užrašyti į bendrą lapą aplanke (greitu laiku jis bus) vardą, pavardę, telefono nr., el. paštą ir trumpai apibūdinti, koks tai žmogus: amžius, ką veikia gyvenime, ar veržlus, entuziastingas, ar turi lyderio savybių ir t.t.

Manau, kad reikia tokiems žmonėms paskambinti praėjus dviems, trims dienoms, kad nepamanytų, jog užmiršom ir esame dar viena nedrausminga ir nepatikima partija. Kas turėtų jiems skambinti? Manau, kad to ekipažo žmogus, nes jis žino situaciją ir jau šiek tiek pažįsta tuos žmones. Gal Pirmininkas galėtų trumpai parašyti, ką tokiu atveju kalbėti, nes bus pirmas pokalbis. Juk iškart nesakysime: stok į mūsų partiją. Ekipažo vadovas turėtų pasiteirauti to, kuris apsiėmė susisiekti, ar tai padarė ir kokie rezultatai. O dar geriau, kad parašytų be pavardžių į aktyvo grupę, kaip sekėsi. BŪTINA, kad per kiekvieną išvykimą ne tik dalintume laikraščius, bet ir surastume naujų pagalbininkų- kitaip neaugsime. Pasinaudokime situacija, nes mugėse žmonės atsipalaidavę, niekur neskuba, tad gali sau leisti pasikalbėti su tokiais įdomiais žmonėmis kaip mes, kurie mandagūs, ramiai išklausantys, suprantantys Tėvynės reikalų rimtumą, bet nieko nekeikiantys ir nevervevantys, kad nieko čia nebepadarysi. Padarysim, jeigu jie padės ir tikrai to norės- reikia taip kalbėti mestelėjant optimistinę viltį.

Marius.Ceikiniuose buvo nedideli atlaidai, išdalinom gal 120 laikraščių. Bet čia gimtosios Sauliaus vietos, tai verta pasirodyti. Žmonės reagavo gana maloniai, daug kas mus žinojo – turbūt dėl Sauliaus, gal ir dėl to, kad neseniai dalyvauta rinkimuose. Pridedu kelias nuotraukas.

Parengta iš  paskelbtų NS dalyvių kelionių įspūdžių

5 4 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
44 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Tomas Jakutis

Savivaldžiaujantį Konstitucinį Teismą lauk!

blue yellow zov marinie

…kazkoks tu keistas,Tomai.Taip pat sekmingai galiu suklikt….lanzbergistinius uzingridus lauk….tokia pat beprasmybe,kaip kad….bloga ora lauk is musu Lietuvos………

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

NS gretose yra pagarbos vertų piliečių, bet nevykėlių vadukų krūvelė bei krikščioniška plėšikiška NS programa gadina NS įvaizdį. Labai daug pastabų buvo NS vadukams, bet jie nereaguoja, kaip tikri politikos lavonai.
Neišjungtųjų komunistpalaikių sukurta bei palaikoma konclagerinė sistema virsta pragaru, o NS partija yra neįgali Tautos svajonių Lietuvai kurti, todėl net neverta gaišti laiko su NS vadukais.
Beje, deja, iki šiol, vis dar nėra partijos, pasiruošusios bei galinčios veikti Tautos bei Lietuvos naudai.
_____________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų (nelegitimaus) antikonstitucinio neteisėto (krikščioniško) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 liepos 11

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai krikščioniškos plėšikiškos NS programos nuostatos:

  • “… Atskirų profesinių grupių reikalavimai didinti atlygį už darbą yra visiškai pagrįsti, bet jų neįmanoma patenkinti dėl valdžios nuolatinio vengimo padidinti valstybės pajamas. 31.2. Skaičiavimai rodo, kad pagal dabartinį Lietuvos ekonominio išsivystymo lygį valstybės pajamos iš per metus surenkamų mokesčių galėtų būti mažiausiai dviem milijardais eurų didesnės.”
  • „32.1. Mokesčių sistemos regresyvumą sumažintų progresinis pajamų mokestis ir nauji mokesčių šaltiniai.”
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Įspėjamojo turinio laiškas, kurį gavo tarnybų didžiausi tarnai. Tinka ir krikščioniškosios plėšikiškosios NS vadukams. *********************************** „Apie katastrofą  Lietuva – sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje taikos metu. Bemaž, pusė darbininkų išvyko svetur gyventi bei dirbti ir bijo sugrįžti todėl, kad Lietuvoje yra naudojamos mokesčių taisyklės – plėšikiškos. Tai yra akivaizdžiai matoma, paskaičiavus surinkto biudžeto dalį, tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų). Lyginant su Jungtine Karalyste (JK), plėšikiškai surinktas biudžetas Lietuvoje yra perteklinis, bemaž, dviem milijardais eurų. Todėl, Lietuvoje yra galimybė bei gyvybiškai svarbi būtinybė: 1) panaikinti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD); 2) panaikinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) būtiniausioms maisto prekėms, vaikiškiems drabužiams bei avalynei; 3) panaikinti “sodros įmokų grindis”, taikomas nuo 2018 sausio 1; 4) atsisakyti visokiausių naujų mokesčių prisigalvojimo. Įspėjimas valstybinių… Skaityti daugiau »

praeivis

„Jungtinėms pajėgoms”

Jūsų pagrindinė išvada nėra teisinga. Jungtinė karalystė visada rinko ir renka daugiau pinigų iš mokesčių nei Lietuva.
Pradžiai galite pažiūrėti čia:
https://www.compareyourcountry.org/tax-revenues/en/0//datatable/
Geriau žiūrėti 2019 metus. Nes Kovido laikotarpio finansinė statistika iškreipta.
Taip pat pažiūrėkite, kiek mokesčių daugiau surenka Estija, Lenkija, Čekija, Vengrija – panašesnio likimo šalys.
Lietuva Europoje seniai išsiskiria mažomis pajamomis iš mokesčių.

Savo palyginamuosiuose skaičiavimuose greičiausiai neįtraukėte Jungtinėje karalystėje „darbdavio sumokamo” socialinio draudimo (national insurance) dalies. Tuomet rezultatai būtų kitokie, labiau palankūs Lietuvai.

Tai, kad mažas-vidutines algas gaunantys Lietuvoje yra apmokestinami gana ženkliai, yra tiesa.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Tautos svajonių Lietuvoje galėtų gyventi 25 milijonai laimingų gyventojų, lyginant su Anglija.
Kai milijonas (bemaž pusė visų) darbininkų išvaryta iš Lietuvos, kai akivaizdžiai (net svetimšalių politikams) yra matomas rekordiškai sparčiausias Tautos Lietuvos naikinimas, kai pateiktos pavojingiausios dvi dirbtinai sukeltos problemos net skaitmeniniu pavidalu, kai Tauta bei Lietuva ant pragaro slenksčio, tai toks tekstas yra naudingas tik Tautos žudikams (30-mečio komunistpalaikiams seimagyviams, putleriui, …).
Kai reikia bendromis pastangomis ieškoti išvaikomos Tautos susigrąžinimo būdų bet kokia kaina, toks neišmintingas priešgyniaujantis tekstas – nežmogiško požiūrio išraiška į lietuvišką Tautą (į žmones). Liūdna.

blue yellow zov marinie

…mjooo,NS arsus raginimas neziureti OP TV IR GORIENES daug ka pasako…..saves priskyrimas prie mesijo….klausykit tik manes….ohoho….da neuzgime/tik formaliai,nes ikure parcyyyja/…o jau kitus exkrementais drabsto…..marsistai jiems yra paskutinis brudas,matote…..ne ne ir dar karta ne siems …gelbetojams….zodziais didus kovotojai,tautos budintojai,o is tikro…vilkai avies kailyje….butent,avies….beeeee,mes geeeri,nebijokit mumu musu…mekeke….

Reikia aiškumo

Dėl Op TV, ar gali nurodyti konkrečiai…
Dėl maršistų, įrodyk kad jie nėra ,,brūdas” !!!

blue yellow zov marinie

..tai gal tau da irodyt,kad dabar rytas,sviecia saule….Ar siaip,ka nors irodyt,nurodyt,kad tau but linksmiau….neturi ka veikt ,aiskiai…skaityk delfi,kad but viskas aisku.

Joooo

Nedapistas debile, šūdmarine, tavęs klausia konkrečiai dėl konkrečių kaltinimų, o ne interneto pievų skaitymo, ar kokio delfio sukramtyto marmalo…
Nu, kam nebūtų WC eketė…
Šūdas negali nesmirdėti.

blue yellow zov marinie

..na ja,smirdi tu kaip reikalas..nesmirdet isties negali,apuoke…skrisk razziejon…pas savo brolius debilus.

GOJUS

Geras komentaras. Negirdėjau ir aš, kad NS ragintų nežiūrėti Gorienės, Janutienės.
Tarp maršistų tikrai nemažai brūdų, marozų ir šiaip vatnykų. Bet kad NS jau įrodė, kad jie nebrūdai, taip pat negalėčiau pasakyti. Kol kas NS ir Šeimų Sąjūdį kotiruoju vienodai. Seimo rinkimuose balsuosiu už vieną iš šių partijų. Arba už partiją „Antroji Lietuva”, jei spės įsikurti.

blue yellow zov marinie

…kodel rasai komenta,neperskaites str.Arba tau su texto suvokimu nelabai.

Joooo

Tarp Šeimų Sąjūdžio ir „Antros Lietuvos”, nėra didelio skirtumo, o štai NS iš visų partijų ryškiai išsiskiria. Prašyčiau paaiškinti kaip galima tokias partijas kotiruoti vienodai. Kokie kriterijai yra lemiami…

Faktai ir komentarai

Man tas NS daug kuom nepatinka, tik mažytė bėdelė – kaip ir su demokratija, esamoje padėtyje geresnio tautos budintojo ir tikrojo humanizmo atstovo po lietuviška saule nėra. VISOS KITOS partijos deja, deja… net ir galimai susukursiančios ,,valdžios paėmimui”, tik ir tebus dėl ,,valdžios paėmimo”. Esminių permainų link doros ir pan., tos KITOS partijos nepajėgios net generuoti. Labai galimas NS nukrypimas į kokį nors negerą kraštutinumą… O kitos partijos ar kokie judėjimai? Jie (jos) ką..? Jie (jos) JAU DABAR yra neverti dėmesio. Karbauskiniai susidirbo daugeliu punktų… Šeimų maršistai (kovo 8-tininkai), arba paksistai (borisovininkai) neverti jokio tautiškai patriotinio dėmesio nors jų propagandinė pusė regis neblogai dirba. Apie VISAS LIKUSIAS ,,parCijas” net neverta… Koks paradoksas. Kokia likimo užgaida… 1940 m. tautą, tėvynę ir… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

..labai neblogas pamastymas.Tik..broliai Grimai,ne Grymai.Siaip,perfekt.

Joooo

Indulgencijų nebus.

NS - paskutinis šansas

100 tūkst. ukrainiečių į šipulius sudaužė 30 metų Lietuvoje trukusį biurokratinį naratyvą: čia atsakymas, kad mes savo krašto nekenčiam

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/diskusijos/100-tukst-ukrainieciu-i-sipulius-sudauze-30-metu-lietuvoje-trukusi-biurokratini-naratyva-cia-atsakymas-kad-mes-savo-krasto-nekenciam-93861909

Gyvas suoprotis

Šiuo metu vyksta NATO susivienijimo Viršūnių susitikimas. Tai yra puiku, nuostabus pasiekimas. Tačiau privalome suprasti, kad priešiškos Lietuvai jėgos painioja mūsų valstybę į Rusijos užkariavimo bei pavergimo vajų. Tatai pateikiama kaip Ukrainos kova už savo ir Lietuvos, Europos ir bendrai Vakarų laisvę. Rusija negrasino Lietuvai 32/33 metus, net nereiškė tokių ketinimų, jos plotuma buvo apstatyta šiuolaikiškomis gamyklomis iš užsienio, ir še, staiga mes rietynėse dėl išgyvenimo – arba mes, arba Maskva. Ne, brolyčiai. Tevyksta aršiausia kova… tik dėl jūsų bukinimo. Kuomet teigiama, kad Rusija, pametusi protą, ardosi dėl kažkokio 70 pagal dydį Bachmuto pilsoto, ar pranešama, kad jis yra įgyvendiniškos padėties ir reikšmės praeitovinis Rusijos serbų gynybinis branduolys, skirtas atlaikyti klajoklių ir visokių tikėjimo priešų puolimo bangas? Lyg dėl pasityčiojimo… Skaityti daugiau »

Paskutinį kartą redagavo 2 mėnesių prieš Gyvas suoprotis
blue yellow zov marinie

…vargsas suopi,sukleketavai savo paukstiska kalba nei si,nei ta..Silpna tavo suopiska galvele,ka padarysi…

Gyvas suoprotis

Ką tik ir Ukrainos valdorius pareiškė, kad jų šalis daugiau niekada neturi dairytis į Maskvą. Tai reiškia ir nekarinę žinutę. Tai kodėl vis kalbama, kad būtina nukariauti Rusiją?

Ir kita. Karo kalte kažkuria dalimi turi pasidalinti ir pati Ukraina – nes ji pasiuntė dalinius su sunkia ginkluote prieš savo Rytų žmones (kad juos ir agniai atstovavo savanoriai ir samdiniai iš Rusijos). Sulaukė ir karinio atsako su atitinkamu kaltinimu.

Prierašas: kiek jūs kaišiosite tą paukščių kalbą? Kalbu taisyklingai, vartoju gimtosios kalbos žodžius, kai svetimi pakaitalai nebūtini (tačiau puikūs dėl įvairovės, nesu grynuolis), stengiuosi ir mąstyti tvarkingai, savitai.

Paskutinį kartą redagavo 2 mėnesių prieš Gyvas suoprotis
Gyvas suoprotis

“Savitai” tai, žinoma, ne nuo pilvo, bet atsižvelgiant į kitų nuomones, per krikščionišką širdį. Tačiau kitos patirtys, dėstomos nuolankia krikščioniška širdimi, būtinos.

blue yellow zov marinie

…matka boska,..ner zodziu….

blue yellow zov marinie

..suopis ne paukstiskai negali kleketuoti…tokia jau jo prigimtis…O mintis,kad kalta mergele,nes apsivilko sexova suknele…hmm,verta suopio,atsitrenkusio galvele i auksta eglele….

Gyvas suoprotis

Apie Donecką ir Luganską mintijat, kuomet laisvamaniai su pabūklais atsirito nuramint?

blue yellow zov marinie

..taip,kai ukrainieciams prisiejo apsaudyt okupantus.Jei tau toks veiksmas nesuprantamas,tai reiskia,kad ne viena karta atsitrenkei eglen..

Gyvas suoprotis

Tie savanoriai ir samdiniai tikrai atstovavo tam tikros dalies nuostatas. Ne visai Ukrainai reikėjo ES bei NATO. Tad ne jie užkariautojai, o tie, kas pas juos atsirideno. Per graži ir taikinga ji tiems pasirodė, blogai padėta, tariant jūsų pavyzdžiu per nusikaltėlio, vagies ir mėgūno mąstysenos briaunį?

blue yellow zov marinie

…atsiprasau,bet nesu dar tiek pramokes suopiskai,kad galeciau laisvai bendraut svetimu man dialektu..

Gyvas suoprotis

Mėgūnas = maniakas;

Briaunys = prizmė.

Toliau jau neišsisukinėdamas skaitykite.

Prierašas: ar jums artimesnė 1791 m. gegužės 3 d. Teisyne (Konstitucija) naudota beveik lietuvių kalba…? Jūs esate prieš Aušros ir tebesitęsinčio laikmečio kalbos tobulinimą? Kad neatsirastų nauji moksliniai įvardai, o menktų kaip po didžiųjų kunigaikščių? Suprasčiau, štai tie skurdaus mąstymo kamščiai.

Paskutinį kartą redagavo 2 mėnesių prieš Gyvas suoprotis
blue yellow zov marinie

…as gimiau siek tiek veliau,negu 1791…bet ir ne vakar,ir ne miske..ir kamsciu nejuntu dar….

Gyvas suoprotis

Bent pasidomėtumėte Jono Jablonskio sukurtais naujadarais, o jis irgi ne miške gimė. Kaip ir aš, o jo vaikaitė vienuose iš Vilniaus gimdymo namų man net du skrodymus (operacijas) atliko tik gimusiam. Taip kad… pro šalį, ir ne tik šįkart.

Paskutinį kartą redagavo 2 mėnesių prieš Gyvas suoprotis
blue yellow zov marinie

…kad tau,suopi,tik ka gimusiam,iskart du skrodYmus padare nesistebiu….matyt buvo uz ka….itariu,kad ir be kiauso trepanacijos nebuvo apsieita…..

Gyvas suoprotis

Ne, tuo metu tik kaušo pragręžimas buvo žinomas 🙂

blue yellow zov marinie

…deja,nematei graviuru is sviesiuju viduramziu….buvo ten nemaza sviesuoliu,megusiu pasidarbuot kalteliu ir plaktuku…numanau viena is pacientu buvus tamstos tolima giminaiti

Gyvas suoprotis

Pradėsiu iš kiek toliau. Yra tokių, kurie mėgsta žmogų įvardinti gyvūnu. Taip nėra! Žmogus iki tvano puikiai žinojo Dievo paliepimus. Tuosyk atmetė ir buvo pasmerktas. Naujasis žmogus išsilaikė laive, išlipo Ararate ir pradėjo naują taikingą Dievo atžvilgiu gyvenimo tarpsnį. Bet vistiek atsiranda ypatų, laikmečių, kuomet velnias jaudulingai per pilvą pakviečia nusidėti žmogų.

Todėl ir reikia tausoti santykius su Dievu, griežtai, o jei reikia rūsčiai, atmesti sugyvulėjusiųjų bandymus mus nuvesti į neribotas žiaurybes.

blue yellow zov marinie

..nu tu,suopi,raminkis.Zinau ta tavo seeelsma,daba jau taves nesustabdysi….bandyk grizt i pirmine stabilumo padeti….

Gyvas suoprotis

Kaip bebūtų, žmogus ne gyvūnas, o per duotą laisvę gali pasirinkti naikinantį maišto nuopolį. Viešpats vis sustabdo! (Vargas ir aimanos tiems, kurie išdrįsta šitaip “išsiaukštinti”.)

blue yellow zov marinie

..o kas tas..nuopOlis,a,sv.pauksti…

Gyvas suoprotis

Ne-ne, ne naujamiestį-Lukiškes turėjau galvoje… O nuopuolį. Prasmės atsitiktinai sutapo mano kalboje.

blue yellow zov marinie

…skrisk,pauksti,ilsetis,privargai jau…telaimina tave Viespats tavo sunkiam kelyje..

Gyvas suoprotis

Tai yra sulaukėjusiųjų. Gyvūnas yra ribotas ir gyvena, kaip jam pridera. O žmogus turi laisvą kūrėjėlio pradą, bet tuo pačiu turi atlaikyti ir padugnės gundymų galią.

A. Kriščiūno g. 2, Šlienava (dirba 24 val.)

Tapk gyvu puspročiu, atsidursi iškart Ararate, čiulbėsi suopiškai net nesimokęs!

IP 88.118

Kam jums ta Valstybė, jei jūs su viena svetaine Tiesos.lt nesusitvarkote, kremliaus kirmgraužos  veisiasi kaip blakės „kurorte“ prie Laptevų jūros.  

44
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top