Žygis per Lietuvą su šūkiu: „Susigrąžinkime valstybę!“ (VII dalis)

I dalis ČIA, II dalis ČIA, III dalis ČIA, IV dalis ČIA, V dalis ČIA, VI dalis ČIA.

Po kontroversiško Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl lietuvių kalbos abėcėlės ir asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose kitataučių rašmenims Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Narcizas Rasimas tiesiai be užuolankų rėžė, jog “… atsirado tokių asmenvardžių, kur lietuvis, sukūręs savo valstybę, savo valstybiniuose dokumentuose negali teisingai ištarti to, kas ten parašyta. Tai irgi aiškus sukčiavimo elementas, tačiau jis kažkaip pro Seimo narius praslydo.

Na paimkite, kad ir originale užrašytą Čerčilio (Churchill) ar Degolio (de Gaulle), žinomų politinių veikėjų, pavardes ir jas pabandykite teisingai užrašytas perskaityti lietuviškai. Niekaip nepavyks.

Aš matau šiuo metu didžiulį kėsinimąsi į lietuvių kalbą ir būtent keičiant jos viešo naudojimo nustatytas normas. Taip jau nutiko, kad asmenims, kurie ją šiandien turi ginti, tai buvo priesaikoje parašyta, lietuvių kalba nėra mentaliteto dalis. Nei Seimo pirmininkei, nei pagaliau mūsų ministrei pirmininkei, nei juo labiau Seime labiausiai mokančiai lietuvių kalbą – teisingumo ministrei. Taigi norint pakeisti lietuvių kalbos naudojimą, reikia ją gerai žinoti ir matosi, kad ją ministrė puikiai žino ir savo žiniomis naudojasi.

Kaip bebūtų Ingridos Šimonytės ausiai miela jos vaikystėje skambėjusi lenkų kalba, bet tai yra tik gana jauna vienos provincijos kalba. Tiesiog brutaliai, administraciniu būdu bandyt pakeist rusų kalbos mokymą lenkų kalba labai primena naują polonizacijos bangą. Dėl mūsų premjerės pozicijos lenkų kalbos atžvilgiu, liaudyje ją jau kai kur vadina Ingrida Šimonovska”, – sakė Signataras.

Publikacijoje “Apie kalbą naikinančius nelietuvius ir raudonuosius lietuvių šaulius” Nacionalinio susivienijimo pirmininkas papildė Signataro mintį, pridurdamas, jog “turbūt pirmą kartą taip atvirai prabylama apie lietuvių kalbos naikintojų tautybę. Sulaukta meto, kai atkurtoje Lietuvos valstybėje lietuvių kalbos reikalus tvarko ir jos likimą sprendžia ne lietuviai. Tikra tiesa: V. Čmil, E. Dobrovolskai, I. Šimonytei lietuvių kalba nėra gimtoji, tai yra tik išmokta ir todėl iš esmės likusi svetima kalba. Maža pasakyti, kad šioms aukščiausio rango pareigūnėms pastangos išgelbėti XIX a. prie visiško išnykimo slenksčio buvusią kalbą nedaro nei menkiausio įspūdžio, o pati kalba nėra ir negali būti jų mentaliteto ir tautinės savasties dalis”.

Tai gan greita reakcija į prasidėjusį beveik atvirą valdžios puolimą prieš viską, kas yra lietuviška. Puolimas vyksta tada, kai žmonės leidžia vasarą paplūdimiuose, mažiau domėdamiesi tuo, kas darosi aplinkui, o ypač politikoje.

Ariogaloje vykusiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ tariamas krikščioniškasis sparnas TS-LKD sudėtyje paskelbė steigiąs Respublikonų bendriją partijos viduje.

Apgailėtinas žingsnis, kuriuo mulkinamas rinkėjas, vaizduojant, esą šios partijos viduje yra kažkokia opozicija. Kodėl mulkinimas? Ogi todėl, kad tie patys tremtiniai jau pradeda perprasti melagingą šios partijos prigimtį. Tariamos opozicijos atsiskyrimas, skirtas jiems nuraminti, suprask, mes giname ir saugome krikščioniškąsias vertybes. Bet ar ne lengviau būtų jas ginti įsteigiant atskirą frakciją Seime o ne TS-LKD partijos viduje?

Žinoma, kad lengviau, bet tuomet patriotiškesni rinkėjai nusisuks nuo TS-LKD ir nebalsuos už šią partiją rinkimuose. To “respublikoniečiai”, gink Dieve, neleis. Dėl to „Nacionalinį susivienijimas“ budina žmones, kviesdamas nesileisti mulkinamiems, kelionėse po Lietuvą platina laikraštį laikraštį „Susigrąžinkime valstybę!“.

Šįkart kelionių akimirkos liepos 29 – rugpjūčio 5 dienomis

Paminklas Pušaloto krašto savanoriams (pasvalia.lt)

Tomas. Šeštadienį su Aivaru aplankėme vakariau nuo Panevėžio esančias regiono gyvenvietes: Bernatonius – Žaliapurvių k. sodybą – Stačiūnų k. 1983 m sukilimo atminties vietą, Skaistgirius – Medikonius – Mikoliškius – Pušalotą, Daukniūnus-Berčiūnus.

Tikslą buvome išsikėlę aplankyti parduotuves ir sodybas. Priklausomai nuo gyvenvietės dydžio, palikdavome laikraščius. Pušalote centre visos 4 esančios parduotuvės pasiliko NS leidinį. Ten sužinome, kad jauni žmonės daugiausia dirba Panevėžyje. Mikoliškio paukštynas (apie 100 dirbančiųjų) nupirktas lenkų. Vieninteliuose Berčiūnuose iš dviejų prekybos vietų, nei viena nesutiko priimti leidinio. Nutarėm, kad reiks sugrįžti, aplankant gyventojus.

Skaistgiriuose, kol reikėjo laukti, kada po pietų pertraukos, vėl pradės dirbti parduotuvė, aplankėme keletą sodybų. Aptikome nemažą, jauno ūkininko, gražiai tvarkomą (1935-37m) sodybą Žaliapurviuose. Pabendravę, įteikėme laikraštį. Nurodė, kaip rasti Stačiūnų k. 1863 m sukilimo atminties vietą.

Medikoniuose susipažinome su čia gyvenančia, bet Panevėžio “Linas” dirbančia sodybos šeimininke, pasikeitėme kontaktais. Iš jos sužinojome, kad gamykla šiuo metu dažnose prastovose. Audėjos uždirba minimumą. Nemažai darbuotojų atleidžiama. Paėmė daugiau laikraščių, žadėjo padalinti, Mikoliškyje esantiems pažįstamiems, kurie dominsi ir yra Lietuvai neabejingi.

Mūsų didžiam džiaugsmui, daug kur buvome sutikti su šypsena ir geranorišku požiūriu. Jeigu ir santūriai, tai pagarbiai bendraujantys. Dviese su Aivaru išdalinome laikraščius.

Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Edvardas. Šeštadienio vakarą su Aušra vykome į nedidelį turą po Kėdainių rajoną. Aplankėme Paberžę, kurioje vyko muzikos festivalis tėvui Stanislovui atminti. Dalinome laikraščius šventoriuje susirinkusiems šventės dalyviams, Aušra įteikė laikraštį Kėdainių merui Valentinui Tamuliui. Toliau vykome į Petkūnus, kur buvo Truskavos bendruomenių šventė. Šventė menka, žmonių nedaug. Bendruomenės namuose sutikome Donaldą M., kuri ruošėsi koncertuoti. Aušra pasiūlė jai laikraštį, bet artistė-politikė išreiškė nepasitenkinimą sakydama, kad frakcijoje (gal taryboje) juos pažįsta. Taip pat laikraščių pluoštelį palikome Surviliškio, Žibartonių ir Lančiūnavos parduotuvėse.

Sigita. Šiandien su Algimantu aplankėme Molėtų rajone Bijutiškių Šv.Onos bažnyčią, dalinome laikraščius prieš ir po mišių. Mišios buvo gan gausios, dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius. Išdalinome. Nepaėmė vienintelis pusamžis vyriškis, iš pažiūros verslo žmogus, pažiūrėjęs, kad laikraštis Nacionalinio susivienijimo sakydamas, kad Radžvilas ne mano filosofas. Bet kiti paėmė maloniai, daugelis žinojo NS. Teko pakalbėti su keliais iš jų: diplomato Petro Zapolsko (kilęs iš Bijutiškio) klasioku, iš anksčiau man pažįstama mokytoja, aktyvia bendruomenės nare ir palaikančią NS, Kitas pokalbis buvo su vyriškiu, kurį besikalbant atpažinau.. Sakė, kad berods po metų išeis į pensiją tada galės aktyviau įsitraukti ir į politiką. Supratau, kad palaiko NS, nes šiek tiek pakalbėjome apie valstybę. Na ir vyšnia ant torto; po mišių įteikiau laikraštį kardinolui Sigitui Tamkevičiui.

Dubingiai. infomolėtai.lt nuotrauka.

Kitas aplankyta vieta Dubingiai, palikome laikraščius dviejuose parduotuvėse, maloniai paėmė. Sekantis miestelis Joniškis, kur vyko Jokūbo atlaidai ir po jų agapė. Apdalinome agapės dalyvius, palikome laikraščių surengtoje parodoje kunigui Česlovui Kavaliauskui pagerbti jo 100-čio proga. Vėl teko pasikalbėti su keletu pagyvenusių žmonių, kuriems rūpi Lietuvos valstybė. Vienas pašnekovas įvardijo, kaip blogį, kad sunaikinti kaimai ir daug nedirbamos žemės, ji tik laikoma išmokoms. Kitas pašnekovas paprašė kontaktų, sakė jo žmona labai aktyviai mus seka, skaito, žiūri laidą „Neredaguota“. Dar palikome laikraščių parduotuvėse Utoje ir Inturkėje.

Pritariu Erikui ir su Algimantu apie tai kalbėjome, kad šitoks būdas vykstant į miestelius labai, labai prasmingas. Ir jau beveik nebejaučiu nejaukumo, kaip būdavo pradžioje. Viskam reikia laiko ir patirties.

Algimantas. Antrinu Sigitai – Molėtų miestelių aplankymas buvo sėkmingas. Nepamirškim miestelių tolesniame NS žygyje po Lietuvą. Joniškyje (Molėtų sav.) po agapės laikraštį maloniai priėmė vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Nedideliame Joniškio miestelyje net du paminklai Nepriklausomybės karų aukoms atminti. Miesteliuose dėl paminklų problemų nekyla, kitaip nei Vilniuje.

Daiva. Mes taikėme “mišrią” laikraščio platinimo taktiką: ir paduodavome sutiktiems žmonėms gatvėje, aplankytame Ukmergės turgelyje, ir palikdavome po keletą laikraščių parduotuvėse, Taujėnų dvaro svečių namuose. Tikrai mus sutikdavo daugiausia geranoriškai, buvo mus žinančių, bet buvo ir negirdėjusių apie NS. Manau, kad mažų miestelių lankymo taktika labai teisinga, tam nei švenčių nereikia. Bet reikėtų “NS žygį per Lietuvą” papildyti vis daugiau aplankytų taškų vaizduojančiu žemėlapiu, kurį verta skelbti ir Feisbuke, ir pačiame laikraštyje. Gal atsirastų kviečiančiu atvažiuoti, kur dar nebuvome, bet lauktų.

Paminklas Ukmergėje partizanui J.Krikštaponiui

Neringa. Šiandien Ukmergės r. aplankytos gyvenvietės: Krikštėnai, Vileikiai, Vidiškiai, Jasiuliškis, Šventupė, Taujėnai, Rečionys, Šaukuva, Dainava, Deltuva. Neįsileido mūsų į Ralio varžybas Šventupėje:), bet padalinom laikraščius tiems, kurie lūkuriavo automobiliuose, eilėje prie įvažiavimo į renginį. Vidiškiuose mus pasitiko su šūksniais ,,mes su jumis!”. Aplankėme tuos, kurie pamiršti. Kai kuriems pasiūlėme ne tik laikraštį, bet ir išmesti televizorių. Garbingo amžiaus istorijos mokytojai, tikrai LT patriotei, pažadėjome rudenį atvežti naują laikraščio egzempliorių, užsirašėme kontaktus. Daiva užsirašė kontaktus ir buvusios žurnalistės (šiuo metu gyvenančios Vilniuje). Kai kurios gyvenvietės labai ištuštėjusios, tačiau labai džiugino akį sutvarkytos sodybos ir auginamų daržovių gausa:) Kaip reikia tokių apsilankymų, gyvo bendravimo, rankos paspaudimo, akių kontakto. Lietuvos žmonės, gyvenantys atokiausiuose kampeliuose, bet nepraradę tikėjimo. Jie mūsų visų stiprybė ir motyvacija nesustoti!

Erikas. Sekmadienis Ukmergės rajonas. Komanda: Neringa , Daiva, Vaclovas ir Erikas. Laikraščiai žmonėms, kuriuos retai kas aplanko. Puikiai bendrauta gal bus kontaktas su keliais žmonėmis. Pabendravome patys ir aplankėme vietas kur dar nėra tekę būti. Būtina aplankyti kuo daugiau tokių vietų. Pastebėjimai. Komanda turi būti didelė, greitai apeiti ir judėti toliau. Labai svarbi apranga nes ji tikrai daro įspūdį. Žmonės džiaugiasi jei pakalbini. Vos keli atsisakė imti laikraštį.

Vytautas S. Šiandien Šilalės miesto šventėje buvome penkiese – Valentinas, Arnas, Darius, Arnas ir aš. Šventė buvo turbūt gausesnė nei manėme, nes Šilalė vos 4.6 tūkstančio gyventojų miestas, o išdalinome nemažai laikraščių. Dalinome, kol „užsipildė“, t. y. kol beveik visi pradėjo kartoti, kad jau gavo, jau turi.

Žmonės labai geranoriški, kol po pietų neprasidėjo atsakymai „jau turiu“, ėmė beveik visi, sakyčiau 98 proc ar panašiai. Tai nereiškia prielankumo, bet reiškia atvirumą, susidomėjimą. Esame ten dar nežinomi, nepažįstami, tad dirvonai nearti.

Valentinas. Kaip rašė Vytautas, įspūdžiai iš Šilalės tikrai geri. Pastebėjau, kad Šilalėje šiek tiek noriau laikraštį ėmė jaunesnio amžiaus žmonės – studentai, jauni tėvai su mažais vaikais. Čia ta rinkėjų dalis, kuriai įprastai vis dar nėra lengva įsiūlyti laikraštį, taigi maloniai nustebau, kad čia jį ėmė ganėtinai noriai ir šiltai. Taip pat pastebėjau, kad prof. Radžvilo pavardė Šilalės gyventojams žinoma ne taip gerai, kaip kituose šią vasarą aplankytuose miesteliuose. Ten, kur profesoriaus pavardės paminėjimą įprastai lydi entuziastingas “Taip, žinau!”, čia teko nemažam skaičiui žmonių – net vyresnio amžiaus – trumpai pristatyti profesorių. Apskritai, tokiais atvejais visada pabrėžiu, kad mūsų partija yra “sąžininga, geros reputacijos, be skandalų”. Žmones tai veikia.

Pasitaikė ir viena tų širdį visada sušildančių situacijų, kur vienam praeiviui paėmus laikraštį, o kitam susidomėjus, kas čia per paslaptinga spauda, pirmasis praeivis paragina antrąjį paimti laikraštį: “Čia geri žmonės, gera partija, paskaitykite.” Pačiam lieka tik šypsotis ir įteikti laikraštį.

Almantas. Aplankėme Visaginą. Iš Ignalinos prisijungė Saulius ir Ramūnas. Pradžioje šiek tiek pasiaiškinome su tuo pačiu Tomu iš My Fiest, bet pavyko surasti neblogą sprendimą su kultūros centru. Išdalinome laikraščius. Gana neblogai, nes šventės lankytojų nebuvo labai daug ir didžioji dalis – rusakalbiai. Neėmė gal apie 40%. Rusakalbius kartais patraukdavo užrašas Susigrąžinkime valstybę. Sutikome mus žinančių, palaikančių patriotiškų lietuvių.

Ar tai nebuvo NS debiutas Visagine? Vėliau dar aplankėme regatą Palūšėje, kur buvo labai nedaug žmonių, smagiai visi pasėdėjome kavinėje ir aplankėme vieną seniausių Lietuvoje medinę Palūšės bažnyčią.

Biržai.

Kęstutis. Biržai už Šilalę bent dukart didesni, tai skaičiai atitinkami – 2100. Aišku, kad lemia ne tik miestų dydis, bet ir miestelėnų bei svečių dalyvavimas šventėje. O jų Biržuose netrūko, sutikome net iš Alytaus. Kaip Vytautas sako, taip yra – bent jau susidomėjimas NS akivaizdus. Maloniai nuteikė didesnis nei įprasta jaunimo rankose atsidūręs laikraščių skaičius.

Vieta ir komanda – svarbiausias sėkmės laidas. Virginija su vietos valdžia iš anksto suderino itin patogią poziciją, kur žmonių srautas didžiausias. O tada desantas iš Šiaulių skyriaus (Inga, Nijolė ir Kęstutis) ir Vilniaus (Algimantas, Vaclovas ir Linas) atliko tai ką moka geriausia. Ir jei dar kas nežinojo apie NS Biržuose, tatai buvo ištaisyta. Nuokrypis nuo mūsų reikalo. prisistatinėjo valstiečiai, socdemai, vienišas klajojo V. Valkiūnas Tik neturėjo jie ką pasakyti nei padalinti biržiečiams, gal tik LSDP raudonus balionus, kurie kažkodėl teikdavosi greit sprogti taip išreikšdami savo šeimininkų idėjų tvarumą…

Linas. Įterpsiu savo trigrąšį apie darbą Biržuose. Mūsų aštuntukas (Virginija, Inga, Nijolė, Kęstutis, Algimantas, Vaclovas, Kęstutis ir aš) padirbėjo neblogai. Pridėsiu tai ko nepasakė Kęstutis. Mūsų darbas efektyvėja, jaučiasi susiklausymas ir darna. Tiesiog atsišlifuoja veiksmai ir iš šono žiūrint atrodo, kad esame stipri komanda. Dauguma žmonių geranoriški, laikraščio neimdavo tik abejingi ir pikti veidai. Iš piktų veidu sprendėme, kad tai konservatoriai. Mano nuomone žmonėms pikta, kad griūna jų pasaulis ir tiesiog negali sau pripažinti, kad viskas apsivertė aukštyn kojomis. Mūsų atsakymas tokiems, geranoriška šypsena arba ramybe dvelkiantis veidas.

Buvo atvejų, kad neima laikraščio, o paskui grįžta ir paprašo. Buvo jaunimo, kuris tiesė rankas į laikraštį. Tai nustebino ir teikė vilties.

Noriu pasidžiaugti puikia energetika, kuri tvyrojo aštuntuko viduje, viso darbo metu. Jautėsi dvasios atgaiva esant bendraminčių būryje. Raginu visus, kurie esate užsidarę savo pasaulyje ir dar nedrįstate prisijungti prie mūsų žygio per Lietuvą, prisijungti. Tikrai nesigailėsite. Toks buvimas savųjų rate duoda energijos ir dvasinių jėgų antplūdį, kuris lydės visą sekančią savaitę. Rekomenduoju tai kaip puikią sielos terapiją ir dar nemokamą su nuvežimu ir parvežimu į vietą.

Ramūnas. šeštadienį su Sigita apsilankėme Druskininkuose, mus pasitiko vietiniai Valdas.
Mieste vyko daug renginių, išsimėčiusių po visą miestą (folkolro šventė, šunų paroda, mugė miesto centre prie bažnyčios) Pradžioje dalinome mugėje. Nedidelė, kaip Trakuose. Kas antras sutiktas buvo turistas iš Izraelio. Atrodo, kad Druskininkai tapo žydų emigrantų iš SSRS į Izraelio atostogų centru. Hebrajiškai kalbant negirdėjome, tik rusų kalbą. Jei pasisekdavo atpažinti vietinį ar vilnietį – paprastai imdavo. Nors teko turėti nemenką ginčą su pynėju iš vytelių su žmona, tikėtina konservatorių šalininkus, kurie bandė įrodyti, kad esame homofobai ne geresni už Gražulį. Ginčijomės, kol iš standartinių frazių supratome, kad smegenys praplauti LRT emocinės ideologijos. Ten išdalinome laikraščius, po to nusprendėme paėjėti iki folkloro festivalio, tikėdamiesi rasti palankesnę auditoriją. Taip ir buvo, tačiau žmonių buvo labai nedaug, gal pusšimtis. O jaunimas, tikėtina, buvo patraukęs į šunų mugę, kuris vyko kitame miesto gale. Auditorija buvo pagyvenusio amžiaus poros, kurios mielai ėmė laikraštį, dažnas apie mus žinojo. Viena moteris paklausė, tai ar susigrąžinsim valstybę? Bandysim, atsakiau. Tada visus reikalus sugadino prasidėjęs stiprus lietus. Supratę, kad žiūrovų tikrai nepadaugės, darbą ten baigėme.

Papietavę Draugystės sanatorijos Saulutės kavinėje, aptarėme su Valdu NS skyriaus Druskininkuose ir Lazdijų raj. steigimo galimybes, pasidalinome patirtimi iš Trakų. Kadangi lietus nesiliovė patraukėme namo pakeliui sustodami miesteliuose. Merkinėje – Aibė ir grybų, supirkimo punkte, Senojoje Varėnoje dviejose Aibėse. Bandėme palikti restoranuose, bet personalas neleido, sakydamas, kad su valdžia nesuderinta ar “daug kas nori”. Senoje Varėnoje. Ten dirba jaunimas, pilsto kavą, sriubą, jiems davėme laikraščius. Nustebino centro darbuotojas, pamatęs, kad turime laikraštį, palikęs darbo vietą ir atėjęs iki mašinos paprašyti laikraščio. Pasakė, kad  laikraščių padėti negali, bet nori paskaityti asmeniškai ir pasidėjo į savo automobilį. Užsukom ir į Valkininkus. Ten yra žmonių savaitgaliais lankoma Aibė. Darbuotojos matys NS matė pirmą kartą, nes klausė kas per laikraštis ir be vedėjos nesutiko nieko padėti.

Valdas. Apvažiavau Leipalingio ir Veisėjų miestelius. Leipalingyje palikau laikraščius, o Veisėjuose  taip pat. Leipalingyje susitikau su viena iš Leipalingio bendruomenės aktyvių narių ir pakalbinau pradžiai būti bent rėmėja, bei palaikyti mus skleidžiant žinią apie NS. Ten labai tikiuosi akyvaus palaikymo ir ateityje juos reiktų prijungti prie Druskininkų skyriaus, nes čia ta pati savivaldybė. Veisėjuose dar padalinau žmonėms susirinkusiems prie vienos iš Aibių. Laikraštį mielai paėmė.

Neringa. Dalinuosi įspūdžiais iš Ariogalos. Atvyko gausios pajėgos: Aušra, Andrius, Mantas, Matas (jeigu nesupainiojau gražaus jaunimo vardų:)) (Kaunas), Lidija, Eglė, Dobilas, aš (Vilnius), Edvardas su dukryte (Kėdainiai), Gintaras (Alytus). Savivaldybė į pranešimą, kad sąskrydyje bus NS nereagavo, palapinę pasistatėme šalia pagrindinio įėjimo. Iki eisenos likus pusvalandžiukui, padalinome laikraščius tiems, kurie buvo likę slėnyje. Nepatenkintų mūsų buvimu nepastebėjome. Nuo 10 val. vos spėjom suktis:)) atskirų miestų atstovų eisena, lydima dainų, leidosi nuo kalno. Maža dalis liko neapdovanota NS laikraštuku. Visi plačiomis šypsenomis, mes, ne ką mažesnes dovanodami, pasitikome sąskrydžio ,,nesukalbamiausius”… Padalinome laikraščius. Tik keli buvo, kurie jo atsisakė. Kiti sakė: ,,aš jau su niekuo nebesivienysiu, jau per vėlu”…

Netikėtai sutikau savo auklėtoją (gimusi tremty), sėdėjusių pavėsinėje mintys:
– kažkada konservatoriai parodė labai daug dėmesio.
– daugelis ,,pasikabino” ant kabliuko ,,Tėvynės…”,,krikščionių…”.
– daugelį susirinkusių žmonių sieja partija/darbas/aukštas postas (ne juos tiesiogiai, bet vaikus, vaikaičius…)
– kitiems jau nebelabai svarbu, kas juos sveikina iš tribūnų, ką žada…
Kadangi kalbėjausi su ukmergiečiais, pasidžiaugė, kad tik NS kovoja dėl J. Krikštaponio, sakė, jeigu reikės susirinkti tam reikalui, padės ir tiki, kad jeigu NS ateis, bus viskas kitaip, palinkėjo visiems sėkmės.

Vienas vyrukas nustebo, kad laikraštis ne dvigubas:), sakė, kad Šakiuose dalinom storesnį, bet paėmė ne tik sau, bet ir kaimynui. Viena moteris, gimusi tremtyje, atėjo iki mūsų palapinės, padeklamavo savo mamos, kitąmet švęsiančios šimtmetį, eilėraštį. Situacija, matyt, pasikeitusi, nes nuomonių, kurios šiek tiek kėlė abejonių prieš važiavimą, buvo.

P. S. Vyriausybės puslapyje įžiūrėjau nuotrauką, kur Šimonytės ,,fanės”, kartu su ja besišnekučiuojančios, dengia NS laikraštį kepure:)

Dovilas. Taip pat skubu pasidalinti naujienomis iš Ariogalos tremtinių sąskrydžio. Tiesiog puikus renginys mūsų dalyvavimo ir bendravimo su sąskrydžio dalyviais prasme. Nuotraukomis ir įspūdžiais detaliau, tikiuosi, pasidalins kiti aktyvistai iš buvusios mūsų 10 partiečių komandos. (Jau dalinasi!)

Aš čia informuosiu tik apie įvykius konservų bendruomenėje. Iš pat ryto sutiktas Audronius Ažubalis pakvietė 13:00 val. ateiti į Valdo Rakučio paskaitą (?) šauliams. Gal taip tik sutapo, kad apie 13:00 val. šventės dalyviams kalbas sakė Šimonytė, Juknevičienė ir pan. personos. Pats V.Rakutis, nedalyvavęs šventiniame sąskrydyje ir pasipuošęs Vl. Putvinskio klubo marškinėliais, iš automobilio atvyko tiesiai į didelę palapinę, kurioje su Ažubaliu ne šauliams, bet konservatorių partiečiams pristatė naujieną – jie kuria Respublikonų bendriją TS-LKD sudėtyje.

Tikslas – atstovauti konservatyvias idėjas ir tokius pat rinkėjus, organizuotai priešinantis partijos vadovų liberalistinėms nuotaikoms ir balsavimams prieš visas konservatyvias ir patriotines iniciatyvas. Per trumpą, tik 30 min. trukmės bendravimą užsiminta, kad iniciatorius yra Ažubalis, o idėjinės dalies autorius – istorikas Rakutis. Kviečiami prisijungti ir registruotis pritariantys partiečiai. Ažubalis teigė, kad Rakutis apie Respublikonų bendrijos steigimą partijos vadovybę yra informavęs. Į klausimą, kaip reaguota, trumpai atsakė “Blogai”.

Vėl gal tik sutapimas, kad dar nespėjus po šio pristatymo iš palapinės išeiti dalyviams, jau įbėga R. Juknevičienės dvariškiai ir prašo visus likti dabar jau pabendravimui su Rasele. Beje, iš renginio tribūnos tik prieš kelias minutes šaukusia “Valstybės nereikia susigrąžinti, nes niekas jos neatėmė. Jus apgaudinėja!”. Nedalyvavau Raselės pristatyme, tai tik numanau jos pokalbio temas…

Linas. Hm…įdomu kuo skiriasi respublikonų bendrija, nuo nėrimo vašeliu bendrijos, TS-LKD sudėtyje?

Eglė. Dar įspūdžių iš Ariogalos. Paskaičius kolegų komentarus, važiavau nusiteikusi prisižiūrėti piktų veidų ir būti aplipdyta „nacių“, „kremlinių“ ir kitomis etiketėmis. O grįžome pakylėtos nuotaikos. Piktų nebuvo, tikrai tik keli neėmė laikraščio, daug palaikančių. Žmonės, jau gavę laikraštį kitame mieste, ėmė po kelis parvežti draugams, klausė kada bus kitas laikraštis. Eisenos metu, kai vos spėjome dalinti laikraščius, vienas eisenoje dalyvavęs jaunas vyras, apsirengęs kažkokią uniformą (gal skautų, nespėjau įsižiūrėti), paėmė už rankos ir džiaugsmingai pasakė Nacionalinis susivienijimas. Dar prie palapinės buvo priėjęs jaunuolis su šaulių uniforma ir pasidžiaugė, kad atvažiavome.

Vytautas. Visų laikų tautos ir visuomenės buvo sudarytos iš trijų grupių žmonių: dorybingu, ydingų ir ,,tarpinių“. Platonas dorybę apibrėžė kaip stabilią dispoziciją gėriui. Tai reiškia, kad dorybingasis nėra tik neapibrėžtai ,,geras” ar ,,neblogas” žmogus, bet tas, kuris elgiasi taip, kaip reikia, bet kuriomis aplinkybėmis. Savo ruožtu yda — stabili dispozicija blogiui. Ydingas yra ne šiaip turintis silpnybių ir trūkumų žmogus, bet tas, kurio sieloje blogis įsišaknijęs taip, kad įprastiniais ugdomojo poveikio būdais neišraunamas. Visose visuomenėse dorybingų yra mažuma, ydingi irgi nesudaro daugumos. Dauguma yra svyruonėliai — tie, kurie linkę daryti gera, bet su sąlyga, kad tai nėra per sunku ir ne per brangiai kainuoja. Tai ir leidžia žvelgti į ateitį su atsargaus optimizmo doze.

Pernelyg griežtai kalbėti apie tokius piliečius kaip konservatorių fanatai ar tie patys politkaliniai ir tremtiniai reikėtų vengti, nors tiesa, kad susilaikyti kartais nelengva. Tačiau bet kuriuo atveju būtina keisti kalbėjimo akcentą. Pernelyg ilgai už viską, ką turime, buvo kaltinama tik valdžia, o piliečiai noriai laikomi vien jos aukomis. Bet ar iš tikrųjų dėl Lietuva krečiančių bėdų niekuo dėti tie 50 %, kurie nesiteikė ateiti į rinkimus? Ar toks elgesys nėra niekšiškumas būtent todėl, kad kenčia ne tik jie — tai būtų jų reikalas –, bet visa visuomenė? Jau tris dešimtmečius politiniai kaliniai ir tremtiniai yra viena svarbiausių TS-LKD atramų, o tai reiškia — jiems tenka milžiniška atsakomybė už vykstantį Lietuvos naikinimą.

Kiek kalti — nepaprastai sudėtingas klausimas, į kurį įmanoma atsakyti tik vertinant kiekvieno iš jų veiksmus ir atsižvelgti į konkrečias aplinkybes. Svarbių veiksnių — daugybė. Politkaliniai ir tremtiniai nėra tas pats kontingentas. Daug žmonių atsidūrė tremtyje net nesuprasdami už ką, nes niekada nesidomėjo politika. Šio sluoksnio žmonėms ir jų vaikams dėl sovietmečiu specialiai kurtų kliūčių buvo sunkiau prieinamos humanitarinių ir socialinių mokslų studijos, o politiškai naivius žmones lengva apgaudinėti. Turi reikšmės bendras menkesnis išsilavinimas ir ribotas akiratis. Galiausiai socialinės psichologijos eksperimentai parodė, kaip smarkiai žmonės linkę paklusti ir elgtis konformistiškai…

Bendras vaizdas — slegiantis. Tiesa, kad šiais žmonėmis negailestingai manipuliuojama. Panašiai kaip sovietmečiu eiliniais ,,revoliucijos” ar karo veteranais, kuriems buvo leidžiama pasidžiaugti paradais ir šventiniais minėjimais ar dėti gėles ant kapų, o vadai tvarkė savo reikalus. Šių dienų Lietuvoje panašiai palikta ir tokią pat funkciją atlieka Gedulo ir vilties diena, Ariogalos sueiga, leidžiama su ašaromis akyse dainuoti ,,žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…”. Neįmanoma pamiršti kažkur matyto vaizdo, kai stovėdami politkaliniai ir tremtiniai ovacijomis sveikina žiauriai jų nekenčiančią Grybauskaitę, kuri, žvelgdamas į juos, turbūt galvojo: ,,per mažai jūsų, buožių ir nacionalistų išvežėme, reikėjo visus nugalabyti”.

Prarają tarp apsimestinės pagarbos ir ciniškai instrumentinio požiūrio į juos turbūt nujaučia daugelis šių žmonių. Netrūksta viską žinančių ir puikiai suprantančių — Kęstutis visiškai teisus. Ir čia jau ryškėja pradžioje minėtos skirtys. Dalis suprantančių, kaip, pvz., krikdemų frakcija Seime, yra tie ydingieji, arba tiesiog užkietėję niekšai, kuriems asmeninė gerovė yra svarbesnė už viską. Bet yra ir nujaučiančių bei iš dalies suvokiančių, bet intelektualiai ribotų ir bevalių žmonių, kurie plaukia pasroviui. Ypatinga kategorija — aršieji fanatikai, kuriems tapatinimas su TS-LKD yra asmeninės tapatybės dalis, kurią praradus sugriūtų visas jų pasaulėvaizdis ir gyvenimo prasmė. Dalis tiesiog nemąsto ir nenori mąstyti net susidūrę su jų įsitikinimus griaunančių faktų lavina. Todėl sutikčiau su Ramūnu, kad oficialiai jų vadovybė turbūt nesiryš nutraukti ryšių su konservatoriais.

Bet yra viena lemiamai svarbi aplinkybė: per dvejus metus iš esmės pasikeitė Lietuvos padėtis. Nesiryžtantys nutraukti ryšių žmonės vis dėlto anksčiau turėjo galimybę racionalizuoti ir pateisinti savo konformizmą — jie galėjo įtikinėti save ir kitus, kad nors stiprėja tradicinių vertybių puolimas, tiesioginės grėsmės vis dėlto nėra, ,,krikdemiškas” sparnas ne toks jau silpnas ir visa tai apgins. Tai, kas įvyko ir vyksta pastaraisiais metais, be abejo, nedžiugina. Bet žvelgiant politiškai, yra gerai — pagaliau dūžta visos iliuzijos, nes tai, kas seniai suplanuota padaryti su Lietuva ir buvo pamažu ir atsargiai daroma, dabar įgyvendinama atvirai, brutaliai, vaizdžiai kalbant — apnuoginus plėšrūnų iltis. Prof. Laimos nurodytas V. Rachlevičiaus str. tarsi nepasako nieko naujo, bet kartu pateikiamas puikus panoraminis Lietuvos padėties vaizdas. Taip — tai jau totalinis naikinimas. Taigi prieitas slenkstis, kai konformizmą ir pasyvumą pateisinančioms konservatorių šalininkų (ir ne tik jų) racionalizacijoms tiesiog beveik nebėra vietos. Apsimesti, kad nesupranti, kas vyksta, darosi visi sunkiau. Praktiškai neįmanoma. Ir štai čia — vėl grįžtant prie Platono schemos — turi prasidėti judėjimas trečiojoje — svyruojančių — grupėje. Tą pajudėjimą jau matome: atsigręžiančių į NS buvusių konservatorių, tarp jų politkalinių ir tremtinių, skaičius akivaizdžiai auga. Lėčiau negu norėtųsi — bet auga. Todėl bendrauti su šiais kadaise atrodžiusiais negrįžtamai įsipainiojusiais konservatorių tinkluose žmonėmis yra labai prasminga ir būtina. Bet kad jie ateitų, pirmiausia privalo sužinoti, kad ateiti yra kur — į sambūrį, kuris užsiima tokia keistenybe, kaip laikraščių dalijimas.
O kai jų vadovai susivoks, kur išeinama, ir supras, kad išeinančių nemažai ir vis daugėja — kas žino? Būna pavėluotų praregėjimų ir atsivertimų 🙂

Vytautas. Turbūt daugelis klausia, kokia NS žygio per Lietuvą ir viso šio sunkaus darbio prasmė. Atsakant į šį klausimą verta prisiminti ir lietuvių kalba išleistą Benedictseno knygą, ,,Bundanti tauta“, kuris aprašė XIX a. tautinio Atgimimo prasmę: ,,<… tokia pati nauda, kaip ir bukam, mašinaliai dirbančiam darbininkui staiga suvokus savo darbo prasmę ir įdėjus į jį širdies. Darbininkas ,,nubunda“ tada, kai jis tikisi gauti iš savo triūso ne vien duonos. Štai ko dabar pasiryžę siekti lietuviai. <…> Visi gražūs žodžiai apie pasaulinę pilietybę, bendrą kovą, nors ir būtų sunkumų dėl rasės ar kalbos, visos gražios idėjos tėra miglota viltis. Mūsų jausmai nepajėgia aprėpti daugiau už savo tautą ir esame neatsiejami nuo jos, tačiau šis ryšys palaiko ir paremia mus. Jei pasileisime, tapsime panašūs į jūroje plūduriuojančius sielius, nes kiekviena tauta yra tarsi medžiaga laivui. <…> Bendra žemė ir kalba – tai toks stiprus ryšys, kad tik nedaugelis sugeba susilieti su svetima tauta, net jei verčia likimas. Reikia laiko, kad išsilaisvintum iš senosios tautinės priklausomybės, ir dar daugiau laiko, kad priimtum naująją. Kol nepajunti atsakomybės kartu su žmonėmis, tarp kurių gyveni, negali visiškai priklausyti tai tautai“ (Benedictsen 1997: 12).

Jis taip pat rašė, jog tautinis jausmas – tai ne vaikiška ir siaura pasaulėjauta. o ir ne siaura sąvoka. Tautinis jausmas – intuityvus savo galios pajautimas, panašus į tą jausmą, kurį patiria vaikas, apsuptas savo artimųjų ir pasirengęs padaryti daugelį dalykų, kurių nesiryžtų atlikti būdamas vienas tarp svetimų. Tai jausmas, kad nesi vienas (Benedictsen 1997: 11).

Šios citatos ir įžvalgos yra veidrodis, į kurį paprasčiausiai užtenka žvilgtelėti ne užmerktomis akimis, ir jame išvysime šių dienų lietuvius. Bet kuris rimtesnis istorijos, kultūros ir politikos tyrėjas nedvejodamas pasakys: ta pati merdėjimo, jau pereinančio į mirimą, būklė. Ir tai nėra joks spalvų tirštinimas, tuščias gąsdinimas ar ,,pylimas” ant tautos. Todėl, kad galima objektyviai ir sausai (iš esmės panašiai kaip skelbiamos ligos diagnozės) įvertinti ir konstatuoti akivaizdų faktą: tai, kas iš pažiūros atrodo esanti ir vadinama lietuvių tauta, yra niekaip, išskyrus privačiais pragmatiškais ryšiais nesusijusių, tai yra jokio bendro tikslo neturinčių ir kolektyvinės valios negalinčių sutelkti bei išreikšti izoliuotų individų (bio)masė. Ji iš inercijos dar šneka lietuviškai, bet iš esmės jau yra pasiruošusi atsisakyti gimtosios kalbos ir šnekėti jiems primesta kalba, kad ir kokia ji būdu. Tai įrodyti be galo paprasta. Egzistuoja taisyklė: žmonės gina jiems iš tiesų svarbius dalykus. Jeigu šito nedaro — vadinasi, tie dalykai nėra svarbūs, net jeigu būtų paaimanuojama, kad jie yra prarandami. Lygiai taip pat nevertėtų piktintis dėl apibūdinimo ,,biomasė” — žodis net geriau, negu ,liaudis” perteikia vykstančio tautos nuosmukio ir išsigimimo esmę. Hegelis pasakė tai, kas žinoma nuo seniausių laikų, griežto teorinio teiginio forma: išlieka tik tos tautos, kurios valingai teigia savo istorinę ir politinę būtį. Tai reiškia, kad asimiliuotos ir išnykusios tautos žmonijos istorijoje atlieka biomasės, kuriai laiminčios tautos primeta savo dvasinę ir kultūrinę formą, vaidmenį. Kalbant dar paprasčiau — tokios tautos yra trąšos, maitinančios nugalinčių ir silpnomis tautomis besimaitinančių tautų medžius. Jokios racionalizacijos, jokie savęs teisinimai negali atšaukti šio istorijos dėsnio. Todėl turime savęs klausti, kas mes esame ir kuo norime būti: lietuviakalbė trąša ar lietuvių tautos medžiu?

Toliau save apgaudinėti tuo, ką vadinu pramoginiu patriotizmu, yra neįmanoma ir savižudiška. Netrukus regėsime dar vieną tokio ,,patriotizmo” pliūpsnį. Nesunku numatyti, kiek prasidėjus pasaulio krepšinio čempionatui bus prarėktų gerklių ir ištuštinta alučio bokalų. O jeigu dar pusėtinai seksis 🙂 Taigi, jeigu ir toliau pagrindiniu patriotiškumo rodikliu bus gerklės užkimimo laipsnis ir išgertų bokalų skaičius, greitai viskas baigsis.

Beje, natūraliai kyla klausimas ir dėl tokių patriotizmo apraiškų, kaip Vasario 16 ir Kovo 11-osios eitynės. Viskas būtų gerai, bet… Galima ir vėl įsivaizduoti, kaip pasikeistų Lietuvos veidas ir galimai likimas, jeigu nors kiek didesnė tokių eitynių dalyvių dalis rastų bent vieną kitą savaitgalį per metus išeiti į žmones ir savo pavyzdžiu priminti, kad tautos gyvuoja ne vien pramogomis. Kad ir tie patys baikeriai. Aplakstantys visus Lietuvos kampelius, turintys tam tikrą įvaizdį ir autoritetą tarp vaikų ir paauglių žmonės — negalėtų keliaudami pasiimti pluoštelį NS laikraščių ar kitokios spaudos ir šitaip iš dalies atlikti XIX a. knygnešių misiją?

Tokių knygnešių bus 20 ar 30 – Lietuva bus vienokia. Atsiras 100, keli šimtai ar 1000 – kitokia.

Parengta iš  paskelbtų NS dalyvių kelionių įspūdžių

5 8 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
91 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
blue yellow zov marinie

..po foto….paminklas Krisatponiui…..klausykit,radzvilieciai….tai jus cia tyciojates..kazko nepanasu,kad tai apmaudi korekturos klaida/kuria,kad ir veliau galima istaisyti kokiam prierase/…..manding,labiau uznesa i froidistini,netycia istrukusi pasamoninga pavardes uzrasyma…….negvildenant cia nekokiu asociaciju………Nepasitikiu NS.

Kas

Negerai?

Baigėsi

Monikutės sapnas

blue yellow zov marinie

…ipmano xamiskumas.

blue yellow zov marinie

…bblogai,kad tau su texto suvokimu xana,kretine..

blue yellow zov marinie

…oho,….jau istaise.Reaguoja,rupuziokai.Da galetu sureaguot i pakyrejusi paklausima….kokiu budu uzgrobe si portaleli….

Al.

Kai bolševikai platino savo Kibirkštį, gal ir atrodė tikėtina, kad Iz iskry vozgoritsa plamia, bet šiais laikais sienlaikraštukas yra labai kuklu. Dabar, jei tavęs nėra internete, tai tavęs nėra. O internete trys identiški sienlaikraštukai, tik vienas iš jų – su komentavimo galimybe, bet beviltiškai apdergtas viešųjų botų. Jei ,,sąjūdinio tipo” partija, pasivadinusi Nacionaliniu susivienijimu, nesugeba sukurti gyvybingos diskusijų erdvės, kodėl turėtume manyti, kad sugebės perimti valdžią, o perėmę – valdyti šalį ? Kai šalis beveik prarasta, NS aktyvistų švytintys veidai rodo, kad jie geri žmonės, bet ne kariai. Veidai tikėjimo pergale nerodo.

blue yellow zov marinie

…tai kad ner apie ka diskutuot is esmes.Ju zodziai teisingi,bet veiksmai tik popieriniai,nes neturi gyvo kuno/zmoniu mases/.Cia tas narodnyku ejimas su laikrasciu i naroda…kazkokia graudi parodija.NS yra balsu susiurbejai,be sanso kazka pakeist,padaryt.Deja.

Paul Casimir

Taip, furminiai du ar trys čia siautėja. Nesu tikras ar koks nors Tesla Powerwall’as padėtų, nes anie gi žmogai visvien, įveiktų.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Lietuvai nereikalingi visi buvusieji, bei bjauresni nei iki šiol dar vieni – krikščioniškos NS vadukų krūvelės plėšikai. Įdomu, kiek apmulkintų žmonių atsiras: 9 neteisėto antikonstitucinio (nelegitimaus) seimo rinkimų spektaklis parodys.
__________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų (nelegitimaus) antikonstitucinio neteisėto (krikščioniško) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 rugpjūčio 6

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai krikščioniškos plėšikiškos NS programos nuostatos:

  • “… Atskirų profesinių grupių reikalavimai didinti atlygį už darbą yra visiškai pagrįsti, bet jų neįmanoma patenkinti dėl valdžios nuolatinio vengimo padidinti valstybės pajamas. 31.2. Skaičiavimai rodo, kad pagal dabartinį Lietuvos ekonominio išsivystymo lygį valstybės pajamos iš per metus surenkamų mokesčių galėtų būti mažiausiai dviem milijardais eurų didesnės.”
  • „32.1. Mokesčių sistemos regresyvumą sumažintų progresinis pajamų mokestis ir nauji mokesčių šaltiniai.”
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Įspėjamojo turinio laiškas, kurį gavo tarnybų didžiausi tarnai. Tinka ir krikščioniškosios plėšikiškos NS vadukams. *********************************** „Apie katastrofą  Lietuva – sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje taikos metu. Bemaž, pusė darbininkų išvyko svetur gyventi bei dirbti ir bijo sugrįžti todėl, kad Lietuvoje yra naudojamos mokesčių taisyklės – plėšikiškos. Tai yra akivaizdžiai matoma, paskaičiavus surinkto biudžeto dalį, tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų). Lyginant su Jungtine Karalyste (JK), plėšikiškai surinktas biudžetas Lietuvoje yra perteklinis, bemaž, dviem milijardais eurų. Todėl, Lietuvoje yra galimybė bei gyvybiškai svarbi būtinybė: 1) panaikinti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD); 2) panaikinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) būtiniausioms maisto prekėms, vaikiškiems drabužiams bei avalynei; 3) panaikinti “sodros įmokų grindis”, taikomas nuo 2018 sausio 1; 4) atsisakyti visokiausių naujų mokesčių prisigalvojimo. Įspėjimas valstybinių… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

NS galėjo būti bendraminčiais gausėjanti, bet akivaizdžiai nykstanti yra, kai labai labai durnai užsispyrusiųjų NS vadukų krūvelė nenori atsisakyti NS programoje užrašytos krikščioniškos plėšikiškosios nuostatos.
Vytautai Radžvilai, jei po mėnesio vis dar bus NS programoje užrašyta plėšikiška nuostata, teks paskelbti plėšikų vadukų krūvelės sąrašą, viešam pasmerkimui.
Gėdingai nykstančiosios NS skaičiai va čiahttps://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_politin%C4%97s_partijos

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Jau 8 paskutinieji seimai – neteisėti, antikonstituciniai (nelegitimūs), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai 70 sąrašinių negali būti seime.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Zikaro Vytis buvo naudojama smetonmečiu ant monetų Lietuvos gynybos partizaniniu laikmečiu, o neišjungtųjų komunistpalaikių banditai bei krikščioniškos plėšikiškosios NS vadukų krūvelė naudoja kitokį, kurio įvaizdis kaip voro įmesto į verdantį vandenį 🙂

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/2_LT_1925_R.png

NS vadukų krūvelės susikurtas įvaizdis labai panašus į klastingųjų vis dar neišjungtų landsberginių (…) sukčių.

vytautas

Čia tos jungtinės pajėgos – tai tikriausiai iš Maskvos, nusėdusio latvių gatvėje. Labai jau niršta jos

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Neatspėjai bjaurybe 🙂

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Nepatinka tiesa? Apsiramink.

komunistus lengva sugrąžinti, tas taip

Jo, susigrąžinsite . Kaip i992 metais:)

blue yellow zov marinie

..komunistai kaip buvo,taip ir teber….ner ka cia grazint.Lenzbletkistai,kaip ir socdomkratai…tas pats b…Tata da ir bildukas dedule/pradzioj buvo vytautas/Taigi,jei 92 ais but like bletkistai,but da blogiau/jei tai imanoma/.

kiek galima aiškinti

Kokie liko po stalininių valymų ir bėgimo į Ameriką, tokie ir yra – užtenka baisėtis, niekas tau kitokių lietuvių neparūpins vietoje esamų.

Al.

Tuo galima įsitikinti palyginus abi Korėjas.

blue yellow zov marinie

…nebut tautele durna,pasirupintu kitokiais…ale va,vis tu paty valsu groja…..matyt,kad sirdelei but smagiau.

Stiklo Valytuvas

blue yellow zov marinie tvirtina kad niekada neiškraipo žmonių pavardžių. Prašom: ,,Krikštaponiui” – po nuotrauka, Google ir iš tikro. ,,Krisatponiui” – blue yellow zov marinie: 1) be raidės ‘k’; 2) vietoj raidės ‘š’ parašyta raidė ‘s’; 3) raidžių derinys ‘ta’, parašyta ‘at’. Žiūrint pagal žodžių kilmę (šiuo atveju pagal žodžio šaknį). – ‘Krikštaponis’ yra sudurtinis žodis iš ‘krikštas’ ir ‘ponas’. – ‘Krisatponis’ yra sudurtinis žodis iš: a) ‘krisa’ (rusiškai крыса – žiurkė); b) ‘krisat’, galėtų būti suprantama kaip ‘žiurkiškai graužti’ arba ‘žiurkėti’ (‘sužiurkėti’). Tai yra, ‘žiurkių ponas’ arba ‘žiurkiagraužių ponas’. blue yellow zov marinie save pateikia kaip didelį Lietuvos patriotą, kokios Lietuvos?! Kai Lietuvos partizaną, kovotoją už Lietuvos laisvę atvirai išvadina ‘žiurkių ponu’ ar ‘žiurkiagraužių ponu’. Tuo pačiu ir lietuvius… Skaityti daugiau »

IP 88.118

Geras pastebėjimas, NS pirmiau turėtų pabandyti susigražinti šią svetainę iš trolių fermos aktyvistų, kurie čia šeimininkauja kaip savo darže, o jau tada galėtų kalbėti apie „valstybę“.
O mėlinai geltonajam prasidėjo abstinencijos sindromas, juk vakar buvo sekmadienis, prekyba tautiniu „viskariumi“ baigėsi 15 valandą, štai ir pasekmė. Jis ne tik dėl rankų drebėjimo nepataiko į klaviatūros raides, bet veizolai tiek užtinę, kad neperskaito to, kas parašyta.

blue yellow zov marinie

…na ko gi daugiau galima laukti is chamo ir melagio….Pats regimai apsirupines bojaaaarisnyko atsargom metams i prieki…..visuomet palaikai stabilia apsvaigimo busena…tau ner nei ryto,nei vakaro….amzinoji toxikoze tave apemusi nuo atjunkymo nuo motules spenio.

blue yellow zov marinie

…p.s. ….melinai…..xa xa xa…na ir tuuupas berastis

Ei tu, WC eketė

Pats ištisai rašo be lietuvybių, o prie kitų knisinėjasi ištisai, ir išdidžiai šūdiškai tai vadina vertinga nuomonių įvairove.

blue yellow zov marinie

…durniau,kam tau tos lietuvybes,tu gi kacapyjus vulgarensis..

blue yellow zov marinie

…tamstai su galvele kazkas nutike……kaip kokiam darzelinukui daba turiu aiskint,ka iskart sakiau……redakcija parase ne Krikstaponis,o …Krisatponis…kuo as ir pasipiktinau.Siryt jau buvo istaisyta.Tai kas tau,varguoli,cia da neaisku,kokias cia nesamones sunki is saves,a…..Beje,ar tu ne tas WC valytojas,kadais cia bais reiskesis ir visus vadines sudo gabalais…Bo tulas pilietis veliau dingo suvis,maniau,kad infarkcyjus po jo nesamoniu bus pagriebes…..

Jules

Gorbio „Perestroikės” judėjimas yra istorija, žinoma, ji dar neparašyta ir runkeliams nepaskelbta. Šito judėjimo jau nebepakartosi – tai neįmanoma. Be naujo judėjimo Europoje nieko gero nevyks – tik mūsų tautos nunykimas.

Pritariu

Visu 100%.

Klausimėlis

Kas yra blue yellow zov marinie?

01. Su prigimtiniais proto ir elgesio sutrikimais.
02. Su blogu auklėjimu vaikystėje.
03. Su nelaimingos meilės sindromu.
04. Su narciziškumo pertekliumi.
05. Kūrybinga asmenybė netelpanti savyje.
06. Istebitelio (išnaikintojo) vaikas.
07. Agentas pagal ,,zadanijas”
08. Agentas pagal ,,zadanijas” su padėjėjais.
09. Dvigubas (trigubas) agentas.
10. NS bendradarbis.
11. Blogasis genijus.
12. Visi variantai.
13. Nei vienas variantas.
14. Pateikti daugiau variantų.

Galimi keli atsakymai.

IP 88.118

Jis yra alkoholikas, niekada neišsiblaivantis nuo „Monikutės sapno“, „Upokšnio“, „Rojaus“, „Skrydžio“, „Krantų“, „Gaspadoriaus“ ir kitokio spirituoto vyno, kurį vadina „viskariumi“, t. y. pats tikriausias „rašalo“ specialistas – mėlina nosimi ir geltonom akim!

Daktaras

Geltonos akys byloja apie negrįžtamą kepenų pakenkimą (nuo gausaus vyno vartojimo). Deja, nieko paguodžiančio…

blue yellow zov marinie

…jus labai ismanus,daktare.O kur pavoget balta xalata,a ne is savo gydancio daktarelio..

blue yellow zov marinie

…tavo,dibile bla,ismanymas siuose tauriuose gerimuose….zaaavi.Pats,turbut,nuo sifilio nupuvusia nosim,nebeuzuodi sios ambrozijos aromatu,del ko eisi skandintis Vilneles bangose…..P.S. melina……oi,negaliu,koks asilenas.,nedaeina,net pasakytas…ir uzgimk tokiu durnium….ant asfalto galva…ir padauzytas i 3 puseles.Pusalotas.

Ei tu, WC eketė

Kur išdidžiai šūdina tavo nuomonė po šiais punktais, girdi smirdaliau.

blue yellow zov marinie

….kakoide,lipinkis prie unitaaazzo,nuleidziu vandeni….

Ei tu, WC eketė

Tyliau, ateina sanitarai…

blue yellow zov marinie

…kai tave ris prie lovos,dainuok….varpu aidai…..

Ei tu, WC eketė

Nuo kada trečias brolis be…klausydamas… susimąsto…

blue yellow zov marinie

…sprendziant is tavo nerislaus klausinejimo….tau jau suleido aminezino dooooze….mik,varguoli,mik,…viskas bus gerai…

blue yellow zov marinie

…..as,as atsakysiu……..ESMI …..ISTEBYYYYTIELIUS…….XA XA XA

Ei tu, WC eketė

… as, as…
Ar vėl neprašiki…
Rašyk lietuviškai genetinis urode iš WC eketės.

blue yellow zov marinie

…kam tau lietuviskai,jei pats vienam sakiny 2 gramatines klaidas padarai.Geriau rasyk savo gimtaja,kacapuasu,kalba.

Kas

Marinai, kai paklausiau kas negerai, matomai po pataisymo, nes iš paties komentaro nebuvo aiški problema, tai man atsakei ,,…bblogai,kad tau su texto suvokimu xana,kretine..”
Ačiū už išaiškinimą kad aš kretinas.
Todėl, kaip kretinas kretinui pasiūlysiu eiti na…mo.

IP 88.118

Vakar po 22 val. susiradau nuotrauką ir užrašą, viskas buvo teisingai. Gal per daug dėmesio skiriama tam „rašaliuko“ specui.

blue yellow zov marinie

..kaip galejai ka nors susirast,juk savo kiaules akytes uzsipyles savo tautos nacionaliniu gardumynu,dieviskuoju bojarisnyku..P.S. issitaisyk savo gramatines klaidas,paslemeke.Ne keliu sakiniu nesurezgi be ju.Fui,kakius.

Ei tu, WC eketė

Tu, kaip vyriausias šūdologas, esi tikras 13-tas Pasaulio stebūklas.

blue yellow zov marinie

..o,da vienas berastis kretinoidas kacapuasas.Paziurek,kaip rasomas zodis …stebuklas.Tuo paciu,leidziu ikalt eilini bojaaaros flakona,gal greiciau dasus,ligoni.

Ei tu, WC eketė

Stebūūūūūklas.
Čia išskirtinai bukiems, WC vingiams.

blue yellow zov marinie

…nugi liepiau isgert tik viena…,o tu ka padarei,stebuuukle,piernatyj ciudo judo….

blue yellow zov marinie

…prijuokinai…kaip nekretinas kretinui,pasiulysiu tamistai vykt nax..osten.Ten daug tokiu kaip patsai.Sekmes kelionej..

GOJUS

Apie tiesos.lt (tinka ir apie NS).
Tiesos.lt yra lėkštos politkorektiškos informacijos portalas. Čia nerandu nieko, ko negalėtų spausdinti delfiai. Čia jokio aštrumo, tyrimų, diskusijų, demaskavimų. Jokių informacinių „bombų”. Pradėk dėti visus Tiesos.lt straipsnius į Delfi – niekas net nepastebės, kad kažkas Delfije pasikeitė.
Skaitau tiesos.lt dėl komentarų ten geresnės info kartais pasitaiko.
Habilitas gerai pakomentuodavo.

Pritariu

Tik habilitas buvo žydkomunis…

IP 88.118

Tai paprašyk L. Šopausko, kad įvestų registraciją, kai neliks mėlynanosių marinų su geltonojom substancijom po kiekvienu komentaru, gal atsiras ir įdomesnių komentarų. Ar bent jau rodytų IP adresą ir tai apmažėtų trolintojų.
Kažkur mačiau, kai svetainėje leidžiama rašyti vieną komentarą, o replikuoti, tik užsiregistravus.
L. Šopausko svetainės „rekonstrukcija“ yra blogiau už Delfi ir jie po to stebisi, kad niekas neateiną į mitingus, paskaitę kokie yra NS „gerbėjai“.

blue yellow zov marinie

..jei i NS mitingus eitu tokie kaip ipmanas,issilakstytu ir tie negausiai ateje…P.S. …geltonojom…..xa xa xa,kokia cia pauksciu kalba pragydai,…gal Sinicai isiteikt nori,degradante.Mesk ta bojarisnyka,paskutini syki sakau.

Istorija

NS įsikūrė pavasariop, o vasaros antroje pusėje man jau buvo aišku, kad iš tų šiaudų nebus grūdų. Visi manimi piktinosi. Prašom…

blue yellow zov marinie

….aTa hab habui…/zinos,kaip partizanus vadint banditais./

Klausimėlis

Kodėl NS taip elgiasi?
Kodėl NS neskelbia kiek psichologų ir kitų specialistų, dirba prie ,,valstybės susigrąžinimo”?
Ar gali būti, kad NS sukurtas tuom tikslu… kabinti ,,kitoniškus makaronus”?
Kodėl neatsiranda normali jėga?
Kodėl lietuviai tokie ištižę?
Kaip atsitiko kad į Baltijos kelią suėjo minios ir kilometrai entuziastingų ir veržlių(?) tautiečių, ir tie patys(!) tautiečiai toleravo Sąjūdžio ,,klaidas”, ko pasekoje atsivėrė plačios galimybės AMB stoti prie valdžios ir valstybės vairo?!
Tie patys tautiečiai vėliau visai nesipiktino Kubiliaus atvirumu(!) ,,mes iškovojome teisę emigruoti”?
Ar gali taip būti, kad tauta pradedant Gorbio perestroika, yra mulkinama ir vedžiojama už nosies ištisus dešimtmečius pagal gerai paruoštą planą?
Ir.. Kodėl klausimai šiame portale lieka be atgarsio?

Prašymas – reikalavimas marinui!
NEKOMENTUOK, gerai.

blue yellow zov marinie

…prasymas atmetamas.Komentaras trumpas ir aiskus…..tik durniui gali kilti tokie klausimai.

Pamastymas

Pateik protingus klausimus.
Su dar protingesniais atsakymais.

blue yellow zov marinie

…da pats su savim nepradejau kalbet…,pamastytojau.Ir tau nelabai patariu.Baigsis kaip tavo draugui,xamui ir melagiui,ipmanui.

NS - paskutinis šansas

Dėmesio !!! Aiškiai ir garsiai, aš NS įvardinu PARAZITŲ GAUJA !!! Argumentai !!! – Jūsų veikla yra sabotažinė !!! – Jūs esate tam kad kvailintumėte paskutinius susipratusius lietuvius. Jūs, kaip šuo ant šieno, patys nedarote (darote tik dėl fono), ir laikote užėmę politinę nišą teiktami iliuzinę viltį – tempdami laiką.. Ko tuom siekiate? – Tiesos.lt portale nevyksta jokios teminės diskusijos. Atnaujintame portale iš esmės nėra jokių esminių pokyčių. Apie tai rašiau e-laiške administratoriui… Skyrelio jaunimui nėra. Propatrija.lt vadinosi … jaunimui, jaunimo, kuriame NIČNIEKO jaunatviško. – Jūsų portalas tiesos.lt yra pavirtęs ir/ar paverstas lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės nedraugų ar/ir priešų priebėga, užuoveja ir veisykla !!! – Čia siautėjantis veikėjas, save vadinantis blue yellow zov marinie, galimai su to paties lizdo… Skaityti daugiau »

Al.

Ir net niko. Svarbiausia mūsų darbe – konspiracija, ar ne ?

Dar vienas

Žydų apaštalas.

Al.

Apaštalas tai apaštalas, bet kam taip dažnai kaitalioti nert anoniminę tapatybę ?

blue yellow zov marinie

…as jau issiaiskinau.Tai,mano minetas WC WALYTOJAS,save pristatantis kaip STIKLO VALYTUVAS.Asei is ankstesniu disputu ji pazistu/jis ypac arsiai puldavo p.Ciulde,vadindamas ji ir jo palaikytojus sudo gabalais/.Tai xolerikas,po bet kokio komento krisdaves i didziausia isterija,saukdavosi e policijos…,bandes uzdarineti si portaleli,ji keikes paskutiniais zodziais……paskui viska ir visus pasiuntes nax..osten ir dinges……..Matyt,kad gydesi metus laiko,bet neapsigydes vel laisvej.Siaip,jo komente labai daug teisybes apie NS.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Pasistenk surimtėti.
Tauta žudoma – ant pragaro slenksčio. Lietuva naikinama.

Marius

Pritariu. Prisedėčiau. Jei jungtinės lietuviškos pajėgos, išties būtų keli asmenys, nes pasirašo kaip daugiskaita, ir jei būtų kuriamas realus patriotinis tinklapis, ne rėksmingas patriotinis, o realus, paremčiau ir finansiškai. Ukrainiečių kaip pažadėjau neberemsiu, atsilaisvinusias lėšas galiu paskirti. Lietuva brangiau nei Ukraina.

Paskutinį kartą redagavo 1 mėnesį prieš Marius
NS - paskutinis šansas

Tarkim kad pradedama kurti nauja internetinė svetainė. Kokie trys pirmi klausimai būtų aktualiausi, neskaitant finansavimo, techninių ir apipavidalinimo klausimų?

Marius

Ko siekiame, ko norime. Aiškus, konkretus tikslas. Štai kas svarbiausiai. Parypauti, pafilosofuoti gali kiekvienas, bet reikia tžinoti tikslą ko siekiama.

blue yellow zov marinie

..tu tai jau tikrai…..prisedetum..

Marius

Kiekvienas vertina kitus pagal savo sugedimą. Taip, taip aš pamenu kaip jūs, Celofano gerbėjau, aiškinai girdi Jonas Ohman išvilioja lietuvių pinigus.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Kai mums nereikalinga parama, išmintinga būtų padėti LDK Ukrainai. Kaip manai?

Marius

Pirma susitvarkykime pas save, o po jei pavyks, būtume pavyzdys ir kitiems. Lietuva ginklų negamina, tad nieko ir nepakeisime. Ukrainos pergalę ar pralaimėjimą lems ginklus tiekiančios šalys.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Tokia politikų kova iki paskutinio ukrainiečio yra naudinga LDK (Lietuvos Ukrainos) priešams.
Kad būtų kuo mažiau aukų LDK Ukrainoje, kad kuo greičiau būtų sustabdytos žudynės, LDK Lietuvos politikai privalo kalbėti rašyti (JAV, JK, Ruskijos, … politikams) apie Budapešto memorandumą ir tuomet LDK Ukrainai duotas saugumo garantijas atsisakant branduolinių sprogmenų (…). Išmintingiausia gynybinė galia – proto galia, o ne sprogmenys. Kas iš Lietuvos politikų kalbėjo ar rašė apie tą svarbiausią sutartį? Berods, nieks.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Kas iš Lietuvos politikų kalbėjo apie tą svarbiausią sutartį NATO susirinkime Vilniuje? Berods, nieks.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vadovaujantis 1994 gruodžio 5 Budapešto memorandumu, Rusijos Federacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Jungtinių Amerikos Valstijų (…) pareigūnai yra atsakingi už kiekvieną Ukrainoje nužudytą vaiką, moterį, vyrą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

1994 gruodžio 5, Rusijos Federacija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė bei Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtino savo įsipareigojimą Ukrainai pagal ESBO Baigiamojo akto principus gerbti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir esamas sienas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

1994 gruodžio 5, Rusijos Federacija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė bei Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtino savo įsipareigojimą susilaikyti nuo grasinimų arba jėgos naudojimo prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę ir kad joks jų ginklas niekada nebus panaudotas prieš Ukrainą, (…).

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

1994 gruodžio 5, Rusijos Federacija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė bei Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtino savo įsipareigojimą imtis neatidėliotinų JT Saugumo Tarybos veiksmų, padedančių Ukrainai, kaip valstybei, prisijungusiai prie Branduolinių sprogmenų neplatinimo sutarties, jei Ukraina taps agresijos veiksmo auka arba agresijos grėsmės objektu naudojant branduolinius sprogmenis.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Saudo Arabijoje, Ukrainos naudai, įvyko forumas, o putlerio naudai Lietuvos politikų nebuvo.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Apart Skaisgirytės, kuri nežinia kaip sudalyvavo būdama Lietuvoje.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Draugiška padėka, Mariau.

Marius

Tai nieko tokio. Aš rimtai. Esu parėmęs ir Vaidą Lekstutį, ir Marių Jonaitį, net Janutienę. Realiai veikiančius žmones kurių idėjos man priimtinos aš paremiu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Registruota veikla, tinklapis yra, parama nereikalinga. Tautos bei Lietuvos naudai veikiam tyliai. Veiksmų derinimui, reikalingi trys – septyni vyrai verti kunigaikščio titulo.
Draugiškai pagarbiai, padėka.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Taip, keliamos į viešumą esminės problemos (apie svetimšalių sukčių užgrobiamą Lietuvos žemę, apie seimo rinkimų spektaklį, apie plėšikiškus mokesčius, …) yra vertos aptarimų išvadų sprendimo būdų, bet NS krikščioniškų plėšikiškų vadukų krūvelė klastingai durnai tyli apie tokias ir tuo pat metu su pasididžiavimu nuolat mulkina gyventojus bei džiaugsmingai išvilioja net pinigus iš jųjų. Klastingi sukčiaujantys vadukai yra prisivilioję į NS gretas net iš garbingųjų Lietuvos piliečių (Petrą Plumpą, …) ir dabar tenka ginti tokiųjų garbę. Jau vien todėl yra verta skirti labai brangų laiką, siekiant išryškinti NS vadukų klastingą bei pavojingą Lietuvai veiklą.

91
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top