81 politinio kalinio kreipimasis dėl įvykių Ukrajinoje

Prieš du mėnesius 2013 metų lapkričio 30 dienos paryčiais specialiųjų dalinių „Berkut“ pajėgos Ukrainos sostinėje Kijeve šturmavo Nepriklausomybės aikštę. Pasak liudytojų, milicija pirmiausiai svaidė į minią garsines granatas, o vėliau puolė piliečius švaistydamiesi lazdomis. Dešimtys sužeista, areštuota. Ukraina anksčiau nieko panašaus nematė.“

Antpuolis prieš taikius piliečius, aštuntą dieną protestavusius prieš Ukrainos valdžios sprendimą atidėti eurointegracijos procesą, neva buvo įvykdytas komunalininkų prašymų – piliečiai trukdę pastatyti Kalėdų eglutę. Šiukštus valdžios smurtas ir melas ir buvo tas paskutinis lašas, išvedęs tautą į aikštes ir gatves – prasidėjo Ukrajinos revoliucija.

Tiesos.lt skelbia kitą dieną po įvykių – gruodžio 1-ąją – pasirašytą ir gruodžio 5 d. Ukrajinos žiniasklaidoje keturiomis kalbomis paskelbtą 81 Sovietų Sąjungos politinio kalinio kreipimąsi dėl įvykių Ukrajinoje. Fotodailininkas Juozas Valiušaitis šį kreipimąsi TVI kanalu Kyjive perskaitė ukrajinų kalba (jo prašymu, paliekame originalią vietovardžių ir asmenvardžių rašybą).

* * *

Mes, antisovietinių ir antikomunistinių judėjimų atstovai, patys patyrę komunistinio totalitarizmo santvarkos negailestingumą ir sovietų imperijos engimą, bet niekuomet nepertraukę kovos už teisingumą, reikalaujame iš Ukrajinos vadovų atsakomybės dėl laukinio susidorojimo su taikaus mitingo dalyviais Maidane Kyjive ir pareiškiame apie visišką organizatorių ir akcijų dalyvių palaikymą. Mes visiškai atjaučiame juos, palaikome jų reikalavimus ir vienijamės su jų pasipriešinimu, nes laikome, jog nepriklausomybė, laisvė ir žmogaus teisės – aukščiausios vertybės, dėl kurių kovoti ir už kurias pasiaukoti be abejonės verta.

Mes kviečiame laisvojo pasaulio valstybių vyriausybes dėti visas pastangas, kad nepasikartotų jėgos prieš demonstrantus panaudojimas ir būtų sustabdytas totalitarinės valdžios įsigalėjimas Ukrajinoje.

Norime ypatingai pabrėžti, kad Ukrajinoje vykstančiuose procesuose akivaizdus Rusijos veržimasis atkurti imperiją ankstesniojo „rytų bloko“ ribose, griebiantis bet kokių politinių, ekonominių bei karinių-provokacinių veiksmų. Jeigu Rusija pasieks, kad Ukrajinoje būtų įtvirtinta tolygi baltarusiškajai santvarka, tuomet tai taps ne tik demokratinių procesų stabdžiu Ukrajinoje bei kitose buvusiose sovietinėse respublikose, bet ir sudarys sąlygas naujai geležinei uždangai Europoje ir pasaulis grįžtų į šaltojo karo metus.

Raginame visą civilizuotą pasaulį, visus, kam Nepriklausomybė, Laisvė ir Teisingumas yra svarbiausios vertybės, visus, kurie tiki, jog pasaulio saugumas privalo remtis Teisingumu, o ne prievarta, išreikšti vieningumą ir veikliai palaikyti į Kyjivo gatves išsiliejusius žmones, kovojančius už demokratiją ir laisvę. Tepamato Kremlius, kad visas civilizuotas pasaulis stovi kartu su manifestuotojais, nes demokratijos vystymuisi Rytų kryptimi kito kelio tiesiog nėra.

Kreipiamės į Ukrajinos valdžią, kviesdami ne smurtauti, o išgirsti tautos balsą.

T e g y v u o j a U k r a j i n a – Х а й ж и в е У к р а ї н а!

2013 m. gruodžio 1 d.

Kreipimąsi pasirašo 81 politinis SSSR kalinys iš šiandienos 14 šalių: Estijos, Latvijos, Lietuvos, Armėnijos, Gruzijos, Ukrajinos, Krymo totorių, Azerbaidžano, Rusijos, Gudijos, Lenkijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Čečėnijos respublikos Ičkerija

1. Lagle Parek – buvusi politinė kalinė, nacionalinio išsivadavimo kоvų dalyvė ir Estijos Nacionalinės Nepriklausomybės Partijos pirmininkė. Estija

2. Valerijus Kalabuginas – Estijos Kongreso ir Estijos Komiteto narys (1990–1992), Estijos Žmogaus teisių instituto tarybos narys. Estija.

3. Тrivimi Velliste – Estijos užsienio reikalų ministras (1992–1994), Estijos parlamento narys, Baltijos Asamblėjos prezidentas. Estija.

4. Heiki Achonen – buvęs politinis kalinys, nacionalinio išsivadavimo judėjimo dalyvis. Estija.

5. Kalju Miatik – buvęs politinis kalinys, vienas iš Estijos Nacionalinės nepriklausomybės partijos įkūrėjų. Estija.

6. Kalle Jurgenson – buvęs Estijos Kongreso narys Estijos Komiteto narys, Estijos parlamento pirmininkas. Estija.

7. Juris Putrinš – Janio Jakstės draugijos pirmininkas. Latvija.

8. Vardan Arutiunian – buvęs politkalinys, teisininkas, Teisių ir laisvių centro vadovas. Armėnija.

9. Razmik Markosian – buvęs politinis kalinys. Armėnija.

10. Azat Aršakjan – buvęs politinis kalinys. Armėnija.

11. Parujr Airikjan – buvęs politinis kalinys, demokratinio judėjimo SSRS koordinacinio centro „Demokratija ir nepriklausomybė“ prezidentas. Armėnija.

12. Mustafa Džemiliev – buvęs politinis kalinys, sovietų laikų žmogaus teisių gynėjas, Ukrajinos Parlamento deputatas. Krymas. Ukraina.

13. Zampira Asanova – Krymo totorių nacionalinio judėjimo veteranė. Krymas. Ukrajina.

14. Oles Ševčenko – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas, buvęs Ukrajinos Helsinkio sąjungos Kijevo organizacijos pirmininkas. Ukrajina.

15. Viktor Suvorov – rašytojas. Jungtinė Karalystė.

16. Ali Chamzin – Krymo totorių nacionalinio judėjimo dalyvė. Krymas, Ukrajina.

17. Sinaver Kadyrovas – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas. Krymas, Ukrajina.

18. Zajir Smedliaev – Krymo totorių nacionalinio judėjimo aktyvistas. Krymas, Ukrajina.

19. Ševket Kaibullajev – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas, Krymo totorių nacionalinio judėjimo aktyvistas. Krymas, Ukrajina.

20. Miroslav Marinovič – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas. Ukrajina.

21. Isa Gambar – „Musavat“ partijos pirmininkas, buvęs Azerbaidžano parlamento pirmininkas (1992–1993). Azerbaidžanas.

22. Zevdžet Kurtumerov – Krymo totorių nacionalinio judėjimo veteranas. Krymas, Ukrajina.

23. Antanas Terleckas – Lietuvos laisvės lygos pirmininkas, buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas. Lietuva.

24. Saulius Pečeliūnas – buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, žmogaus teisių gynėjas. Lietuva.

25. Alfonsas Svarinskas – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas, kunigas. Lietuva.

26. Balys Gajauskas – buvęs politinis kalinys (35 metai nelaisvės), žmogaus teisių gynėjas. Lietuva.

27. Jonas Volungevičius – Lietuvos laisvės lyga, žmogaus teisių gynėjas. Lietuva.

28. Felicija Nijolė Sadūnaitė – buvusi politinė kalinė, žmogaus teisių gynėja, vienuolė. Lietuva.

29. Andrius Tučkus – Lietuvos laisvės lyga, žmogaus teisių gynėjas. Lietuva.

30. Leonardas Vilkas – Lietuvos laisvės lyga, žmogaus teisių gynėjas. Lietuva.

31. Genovaitė Šakalienė – Lietuvos laisvės lyga. Lietuva.

32. Aleksandr Podrabinek – buvęs politinis kalinys, žurnalistas. Rusija.

33. Aleksej Smirnov – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas. Rusija.

34. Guram Soselija – Bendrija „Memorialas“. Gruzija.

35. David Berdzenišvili – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas ir buvęs Gruzijos parlamento narys. Gruzija.

36. Vachtang Dzabiradzė – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas ir buvęs Gruzijos parlamento narys. Gruzija.

37. Tariel Gviniašvili – buvęs politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas. Gruzija.

38. Zianon Pazniak – žmogaus teisių gynėjas, buvęs Gudijos parlamento narys. Gudija.

39. Jadvyga Chmeliovska – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėja, „Kovojančio Solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus ko-pirmininkė. Lenkija.

40. Petr Chliebovyč – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas, „Kovojančio Solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus ko-pirmininkas. Lenkija.

41. Jeva Kubasevyč – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėja, buvusi politinė kalinė, „Kovojančio Solidarumo“ narė. Lenkija–Prancūzija.

42. Magdalena Čachor – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėja, „Kovojančio Solidarumo“ narė. Lenkija.

43. Marek Čachor – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas, buvęs politinis kalinys, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Lenkija.

44. Selim Chazbijevič – Olštyno universiteto profesorius, „Kovojančio solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus narys. Lenkija.

45. Kazimiež Michalčik – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas, „Kovojančio solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus narys. Vokietija.

46. Karol Gvozdievič – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas, „Kovojančio solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus bendradarbis. Lenkija.

47. Kazimiež Kubrak – „Solidarumo“, antikomunistinės opozicijos veikėjas. Lenkija.

48. Slawomir Karpinski – visuomeninės organizacijos „Gruodžio 13-oji“ lyderis, antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas. Lenkija.

49. Kristina Neiman – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Bulgarija–Lenkija.

50. Macej Ručynski – antikomunistinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikoje veikėjas, „Kovojančio Solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus narys. Lenkija.

51. Tadeuš Narkevič – LLR antikomunistinio pasipriešinimo dalyvis, „Kovojančio Solidarumo“ savarankiško Rytų skyriaus narys, spaustuvininkas. Lenkija.

52. Jozef Šrenevski – „Solidarumo” veikėjas, antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR. Lenkija.

53. Petr Kališ – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR. Lenkija.

54. Edvard Novak – „Solidarumo“ veikėjas iš Naujosios Hutos, buvęs politinis kalinys LLR, Seimo deputatas. Lenkija.

55. Ježy Bukovski – buvęs pulkininko Ryšardo Kuklinskio spaudos tarnybos vadovas. Lenkija.

56. Lešek Jaranovski – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, pogrindžio spaustuvininkas, Lenkija.

57. Roman Belianski – „Solidarumo“ veikėjas, antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, pogrindinis spaustuvininkas, buvęs politinius kalinys. Lenkija.

58. Petr Variš – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, dailininkas-grafikas. Lenkija.

59. Petr Zarembski – kinorežisierius. Lenkija.

60. Pavel Kolkevič – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Lenkija.

61. Tomaš Šostek – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Lenkija.

62. Adam Cimborski – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Lenkija.

63. Lešek Sivakovski – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Lenkija.

64. Vojcech Myšlecki – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, „Kovojančio Solidarumo“ narys. Lenkija.

65. Jadvyga Rudnicka – „Solidarumo“ veikėja, buvusi LR Seimo deputatė ir Senato narė. Lenkija.

66. Stanislav Koš – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas LLR, Darbininkų gynimo komiteto (DGK) narys. Lenkija.

67. Pšemislav Mickevič – Nepriklausomos studentų organizacijos „Karta“ karo sąlygomis narys. Lenkija.

68. Valdemar Pernach – antikomunistinio pasipriešinimo veikėjas, buvęs politkalinys. Lenkija.

69. Marylia Pernach – antikomunistinio pasipriešinimo veikėja. Lenkija.

70. Ryšard Nikodem – „Solidarumo“ veikėjas, buvęs politinis kalinys. Lenkija.

71. Januš Škutnik – antikomunistinės opozicijos veikėjas, buvęs politkalinys. Lenkija.

72. Kristina Škutnik – antikomunistinės opozicijos veikėja. Lenkija.

73. Slavomir Mockun – tarptautinės organizacijos INTERMARIUM prezidentas. Lenkija.

74. Rasa Kasperienė – asociacija „Parcuns“. Lietuva.

75. Siargėj Papkou – Gudijos opozicijos veikėjas, Gudija.

76. Leonora Sasnauskaitė (Palaima) – Lietuvos Laisvės lyga. JAV.

77. Lešek Dobzinski – antikomunistinės opozicijos Lenkijos liaudies respublikoje veikėjas, „Kovojantis Solidarumas“ narys. Lenkija.

78. Antonina Komorovska – antikomunistinės opozicijos Lenkijos liaudies respublikoje veikėja, buvusi politkalinė. Lenkija.

79. Ježy Chlebovič – antikomunistinės opozicijos Lenkijos liaudies respublikoje veikėjas, „Kovojantis Solidarumas“ narys. Lenkija.

80. Musa Taipov – Čečėnijos Respublikos Ičkerija ambasadorius Prancūzijoje. Ičkerija.

81. Andžej Muic – antikomunistinės opozicijos Lenkijos liaudies respublikoje veikėjas, „Kovojantis Solidarumas“ narys. Lenkija.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
8 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
8
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top