Agentas Rimas: Lietuvos mokslų akademija dirba Rusijai

Rusijos prezidentas V.Putinas ir Lietuvos MA prezidentas V.Razumas. Agento Rimo pranešimą iliustruojantis Tiesos.lt montažas.

„Lietuvos ryto“ žurnalistams po ilgų pastangų pavyko prakalbinti psichotropinėmis medžiagomis valstybės priešų svaigintą, bet iš Rusijos įtakos išsivadavusį ir su mūsų šalies specialiosiomis tarnybomis bendradarbiauti pradėjusį anoniminį liudininką Rimą.

Politiniu įžvalgumu, pilietiniu brandumu ir analitiniu mąstymu stebinantis agentas Rimas atskleidžia dienraščiui Rusijos rengtą sąmokslą prieš Lietuvą, kuris turėjęs baigtis „žaliųjų žmogeliukų“ pasirodymu ir mūsų valstybės okupacija. Tiesa, ši okupacija turėjusi būti tokia slapta, kad jos, agento teigimu, lietuviai nebūtų net pastebėję.

Rimo anonimo liudijimu, mūsų šalyje veikiantis Rusijos tinklas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir apimąs daug įtakingų žmonių ir institucijų – net Lietuvos mokslų akademiją. Tinklo tikslas esąs ypatingai klastingas – sugrąžinti Lietuvą į Viduramžius. Tai daroma kritikuojant religiją, Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžią bei mokslo pažangą.

Siūlome susipažinti su visu įspūdingu agento Rimo pasakojimu.

Į Lietuvos priešų gretas verbavo ir narkotikais

Rasa Karmazaitė | „Lietuvos rytas“

Jam siūlė pinigų, žadėjo postą valdžioje ir slapčia vaišino narkotikais. Vienos įmonės vadovas buvo pakliuvęs į Lietuvai priešiškų veikėjų pinkles, o dabar liudija teisėsaugos pareigūnų atliekamuose tyrimuose, kuriuose minimos ir garsios pavardės.

Kai pas sekso eksperte save vadinančią Mildą Bartašiūnaitę ir kitus prieštaringus veikėjus visoje šalyje pareigūnai atliko kratas, kaunietis Rimas (pavardė redakcijai žinoma) nenustebo. Jis suprato, kodėl tie veikėjai sulaukė teisėsaugos dėmesio, nes ir pats yra buvęs jų gretose.

Daugiau kaip metus kriminalinės policijos pareigūnai tikrino Rimo ir kitų atskleistą informaciją.

Buvo sekamos grupuotės, raginusios kovoti prieš mūsų šalies valdžią, Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje, taip pat prieš partnerystę su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Pareigūnai dar neatskleidžia, ar tie veikėjai už ardomąją veiklą gaudavo atlygį. Tačiau Rimas patikino, kad iš Rusijos plaukiančių pinigų jam buvo siūloma.

Gali būti, kad kauniečio ir kitų išdrįsusių prabilti asmenų liudijimai padėjo sužlugdyti neramumus, kuriuos planuota rengti praėjusių metų balandį.

Organizatoriai juos vadino „lietuviškuoju Maidanu“, o prisidengti siekė įvykiais Ukrainoje. Kai kurie jų buvo pakviesti į apklausas policijoje, todėl išsigando ir pritilo.

Veikėjai, dėl kurių įtartinų veiksmų Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose pastaruoju metu policijos pareigūnai atliko kratas, kratosi ryšių su Rusija.

Bet išskirtiniame interviu „Lietuvos rytui“ Rimas įvardijo savo buvusių bendražygių idėjinius vadus. Jie esą yra iš Rusijos partijos.

Melžė ir europinius fondus

– Teisėsaugos akiratyje atsidūrę veikėjai daug reiškėsi viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Ar seniai jie veikė? – „Lietuvos rytas“ paklausė Rimo.

– Jie aktyviau pradėjo reikštis 2012-ųjų pabaigoje. Tada prasidėjo referendumo prieš žemės pardavimą užsieniečiams užuomazgos.

Tie žmonės kūrė neformalius judėjimus – šie turėjo tapti sumaišties židiniais. Grupuočių idėjas jie skleisdavo savo darbovietėse – įmonėse, ministerijose, politinėse organizacijose ir bendruomenėse, kurių nariais buvo.

Jie veikė tinkliniu principu – kaip ir skandalingai pagarsėjusios finansinės piramidės.

Tų veikėjų sukurti judėjimai buvo nukreipti prieš Vakarų pasaulio pasiekimus, mokslo ir pramonės pažangą, tradicinę mediciną ir religiją. Pavyzdžiui, jie ypač aktyviai agitavo prieš vaikų skiepijimą, prieš gimdymą ligoninėse, prieš skalūnus.

Taip pat jie šlovino grįžimą į viduramžius. Taigi tai yra judėjimas, nukreiptas prieš Vakarų civilizacijos kelią.

– Iš diskusijų tėvų forumuose susidaro įspūdis, kad kai kurie patikėjo skiepų žala ir neskiepija savo vaikų. Ko siekiama tokia propaganda?

– Žmonės, patikėję tariama skiepų žala, tampa neapsaugoti Lietuvoje ir ypač ateityje keliaujant.

Kas atsitinka, kai neskiepijama, galima pamatyti Indijoje. Kiek daug ten žmonių poliomielito sužalotomis ir vėliau amputuotomis galūnėmis!

– Ne tik raginimas neskiepyti vaikų, bet ir kitos tų veikėjų skleidžiamos idėjos sulaukė sekėjų. Kas už viso to slypi?

– Tų judėjimų šaknys yra Rusijoje – pirmiausia tai partija „Tiesos ir vienybės kelias“. Jos vadovai gąsdina civilizacijos griūtimi ir dievina laikus, kai Sovietų Sąjungai vadovavo Stalinas. Jie siekia tapti Naujosios Rusijos masonais.

Svarbiausias tos partijos siekis – sunaikinti tradicinį švietimą, mokslą, kultūrą. O juk būtent šios trys sritys yra kiekvienos tautos išlikimo pagrindas, pažangos ir ateities klestėjimo garantas.

Rusiška ideologija pritaikoma konkrečiai šaliai ir kuriamos grupuotės, kurios plečiasi.

Pavyzdžiui, ezoterikams ta teorija pateikiama kaip dvasingumas. O tikintiesiems aiškinama, kad krikščionybė yra atgyvena.

Tie neva pilietiniai judėjimai – tai sektų atmainos. O juk jos siekia vienintelio – pritraukti kuo daugiau žmonių ir sukelti sumaištį.

Tokių grupuočių atstovai vartoja tas pačias sąvokas: „žmonės Lietuvoje nesusikalba“, „šalį valdo valdžiažmogiai“, „piliečiai beteisiai“, „supuvę Vakarai“.

– Kaip finansuojamos tokios grupuotės?

– Vienas šaltinių – Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai. Grupuočių nariai daugiausia šliejosi prie kultūros ir mokslo įstaigų – ten, kur lengviausia įkurti ne pelno įstaigas ir gauti paramą.

– Negi asmenys, agituojantys prieš narystę Europos Sąjungoje, pinigus melžia iš jos fondų?!

– Taip, jie siekia gauti lėšų ne tik iš Rytų kaimynės. Todėl ministerijos ir kitos valstybinės įstaigos turėtų patikrinti europinės paramos gavėjus – kam pinigai buvo išleisti ir kas už juos sukurta.

2004–2006 metais buvo reikalaujama tokių ataskaitų, o 2007–2013 metais – jau ne, procedūra buvo supaprastinta. Tuo ir pasinaudojo prieš mūsų šalies vystymąsi kovojančios grupuotės.

Kai kurios jų įgyvendino keistus projektus, leido knygas arba vedė seminarus, per juos įtraukdavo į savo veiklą ir studentus.

– Lietuvos mokslų akademija už Europos socialinio fondo lėšas parengė dvylikos knygų seriją „Mokslas visiems“. Vienoje jų – „Trečioji pramonės revoliucija“ aiškinama, kad automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, internetas, mobilieji telefonai yra blogis, kuris sunaikins žmoniją. O žemės ūkis vadinamas virusu, kenkiančiu žmonių sveikatai.

Ar tokie leidiniai nekompromituoja mokslo?

– Man teko vartyti tas knygas. Jų turinys panašus į idėjas, kurias skleidė asmenys, dabar atsidūrę teisėsaugos akiratyje.

Jose pasisakoma prieš tradicines vertybes, iškreipiama evoliucija ir mokslo raida. Manau, tokios knygos naudojamos protams maišyti, jos iš tiesų kompromituoja mokslą ir jį tam tikra prasme paneigia.

O juk už tuos milijonus litų, kurie skirti tam projektui, buvo galima išleisti daug vadovėlių, žymių mokslininkų biografijų!

– Tariama sekso ekspertė M.Bartašiūnaitė mielai dalyvaudavo televizijų laidose. Ar tokie kaip ji buvo neformalių judėjimų veidas?

– Į neformalius judėjimus verbuojamus žmones skirstė į keletą grupių. Pirmoje – ryškūs, nebijantys viešai kalbėti ir galintys pritraukti mases. Jie buvo atsakingi už idėjų skleidimą.

Tylesniam darbui buvo ieškoma nusivylusių gyvenimu, turinčių problemų šeimoje ar darbe, stokojančių pajamų žmonių. Valdyti buvo verbuojami išsilavinę asmenys.

– Teko girdėti, kad buvo sukurta alternatyva Lietuvos Konstitucijai?

– Tame dokumente teigiama, kad šalį reikėtų valdyti referendumais, kad nereikalingas Konstitucinis teismas, teisėsaugos institucijos. O apie švietimą rašoma, kad pakanka pradinio išsilavinimo.

Seimą buvo planuojama pertvarkyti į žemesniuosius ir aukštesniuosius rūmus. Pastarųjų nariai būtų nerenkami – ten susėstų visi tie veikėjai ir pasiskelbtų aukščiausia valdžia.

– Ar tiesa, kad prisidengiant Ukrainoje įvykusia Maidano revoliucija buvo siekiama sukelti neramumus mūsų šalyje?

– Už tai kai kurie garsūs veikėjai agitavo ir viešojoje erdvėje, teigdami, kad valdžia Lietuvoje yra užgrobta, o piliečiai nuskriausti. Jie neslėpė savo ketinimų.

Buvo siekiama per socialinius tinklus suburti 100 tūkstančių aktyvistų. Maskvos ideologai buvo apskaičiavę, kad tada neramumų sukeltas procesas Lietuvoje vyktų lyg ir savaime, nes tiek asmenų pakaktų perimti ministerijų ir kitų valstybinių įstaigų kontrolę.

Ne veltui, kai buvo renkami parašai referendumui dėl žemės pardavimo užsieniečiams surengti, buvo prašoma pasirašyti ir už dar vieną klausimą. Juo buvo siekiama sumažinti parašų, reikalingų referendumui, skaičių iki 100 tūkstančių. Šiuo metu tam, kad jis įvyktų, reikia surinkti kelis kartus daugiau parašų.

Sukelti neramumus keliose vietose vienu metu buvo numatyta 2014 metų balandį. Galbūt kaimyninė Rytų šalis būtų suteikusi ir ginkluotą pagalbą, būtų pasirodę žalieji žmogeliukai?

O paprasti žmonės net nebūtų suvokę, kas iš tiesų vyksta.

– Kaip jums pavyko ištrūkti iš tų veikėjų pinklių, ar jums grasino?

– Tiesioginiais grasinimais to gal nepavadinčiau, bet netiesioginių tikrai buvo. Jokia sekta nenori savo narių paleisti. Mano organizme ekspertai rado psichotropinių medžiagų. Galbūt jos buvo naudojamos siekiant sujaukti mano mąstymą?

Ir mano kolegos turėjo panašių rūpesčių dėl narkotikų.

– Skamba kaip pasakojimas iš filmo apie agentą Džeimsą Bondą. Ko siekiama?

– Paveiktas narkotinių medžiagų žmogus tampa neadekvatus, tada bandoma veikti jo mąstymą, elgesį. Jis patiki nebūtomis istorijomis, suranda nesamus priešus ir ima su jais kovoti.

Jeigu žmogus turi problemų, pavyzdžiui, šeimoje, jis gali net nesuprasti, kad yra veikiamas cheminių medžiagų. Savijautos pokyčius moteris nurašys pašlijusiems santykiams su vyru, o vyras – nesėkmei versle.

Mane išgelbėjo bičiulis, kuris savo įtarimais, kad esu veikiamas psichotropinių medžiagų, laiku pasidalijo su manimi ir patarė atlikti kraujo tyrimą.

– Jums teko bendrauti su žmonėmis iš Rusijos, kurie esą diriguoja prorusiškiems judėjimams?

– Ne. Tačiau asmenys, su kuriais bendravau, nuolat minėjo savo partnerius Rusijoje. Man buvo siūloma gauti pinigų iš Rusijos ne už konkrečią veiklą, o vien už tai, kad esu tame tinkle. Manęs paprašė nurodyti savo bendrovės sąskaitą. Aš atsisakiau.

Beje, vienas Rusijos pilietis Lietuvoje rengia stovyklas jaunimui ir jose agituoja prieš mūsų šalį.

Nesnaudė ir Garliavos įvykių aktyvistai

* Visoje šalyje buvo surengta keliolika kratų prokremliškų aktyvistų būstuose ir įmonėse. Pareigūnų taikinyje atsidūrė ir Rusiją dėl karinių veiksmų Donbase liaupsinanti M.Bartašiūnaitė, ir žinomi radikalai, rengę piketus prieš Lietuvos narystę NATO.

* Kratos atliktos pas klaipėdietį organizacijos „Būkime vieningi“ įkūrėją Vaidą Lekstutį, šios organizacijos narį Olegą Titorenką, vieną „Drąsos kelio“ įkūrėjų Jarą Valiukėną. Tame būryje yra daugiau asmenų, kurie buvo aktyvūs Garliavos įvykių dalyviai, o vėliau bandė kurstyti neramumus per socialinius tinklus.

* Krata atlikta ir Šilutės rajone esančioje spaustuvėje – įtariama, kad ten buvo spausdinami lankstinukai su raginimais burtis į grupes ir veikti prieš Lietuvą, NATO, JAV.

* Pareigūnai jau turi kai kurių kratų rezultatus, bet dar laukia likusiųjų. Tada ir paaiškės, kam bus pareikšti įtarimai.

* Šalyje yra atliekamas ne vienas ikiteisminis tyrimas dėl antikonstitucinių veiksmų. Už antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimą ir dalyvavimą jų veikloje gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

lrytas.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
85 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
85
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top