Agentas Rimas: Lietuvos mokslų akademija dirba Rusijai

Rusijos prezidentas V.Putinas ir Lietuvos MA prezidentas V.Razumas. Agento Rimo pranešimą iliustruojantis Tiesos.lt montažas.

„Lietuvos ryto“ žurnalistams po ilgų pastangų pavyko prakalbinti psichotropinėmis medžiagomis valstybės priešų svaigintą, bet iš Rusijos įtakos išsivadavusį ir su mūsų šalies specialiosiomis tarnybomis bendradarbiauti pradėjusį anoniminį liudininką Rimą.

Politiniu įžvalgumu, pilietiniu brandumu ir analitiniu mąstymu stebinantis agentas Rimas atskleidžia dienraščiui Rusijos rengtą sąmokslą prieš Lietuvą, kuris turėjęs baigtis „žaliųjų žmogeliukų“ pasirodymu ir mūsų valstybės okupacija. Tiesa, ši okupacija turėjusi būti tokia slapta, kad jos, agento teigimu, lietuviai nebūtų net pastebėję.

Rimo anonimo liudijimu, mūsų šalyje veikiantis Rusijos tinklas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir apimąs daug įtakingų žmonių ir institucijų – net Lietuvos mokslų akademiją. Tinklo tikslas esąs ypatingai klastingas – sugrąžinti Lietuvą į Viduramžius. Tai daroma kritikuojant religiją, Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžią bei mokslo pažangą.

Siūlome susipažinti su visu įspūdingu agento Rimo pasakojimu.

Į Lietuvos priešų gretas verbavo ir narkotikais

Rasa Karmazaitė | „Lietuvos rytas“

Jam siūlė pinigų, žadėjo postą valdžioje ir slapčia vaišino narkotikais. Vienos įmonės vadovas buvo pakliuvęs į Lietuvai priešiškų veikėjų pinkles, o dabar liudija teisėsaugos pareigūnų atliekamuose tyrimuose, kuriuose minimos ir garsios pavardės.

Kai pas sekso eksperte save vadinančią Mildą Bartašiūnaitę ir kitus prieštaringus veikėjus visoje šalyje pareigūnai atliko kratas, kaunietis Rimas (pavardė redakcijai žinoma) nenustebo. Jis suprato, kodėl tie veikėjai sulaukė teisėsaugos dėmesio, nes ir pats yra buvęs jų gretose.

Daugiau kaip metus kriminalinės policijos pareigūnai tikrino Rimo ir kitų atskleistą informaciją.

Buvo sekamos grupuotės, raginusios kovoti prieš mūsų šalies valdžią, Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje, taip pat prieš partnerystę su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Pareigūnai dar neatskleidžia, ar tie veikėjai už ardomąją veiklą gaudavo atlygį. Tačiau Rimas patikino, kad iš Rusijos plaukiančių pinigų jam buvo siūloma.

Gali būti, kad kauniečio ir kitų išdrįsusių prabilti asmenų liudijimai padėjo sužlugdyti neramumus, kuriuos planuota rengti praėjusių metų balandį.

Organizatoriai juos vadino „lietuviškuoju Maidanu“, o prisidengti siekė įvykiais Ukrainoje. Kai kurie jų buvo pakviesti į apklausas policijoje, todėl išsigando ir pritilo.

Veikėjai, dėl kurių įtartinų veiksmų Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose pastaruoju metu policijos pareigūnai atliko kratas, kratosi ryšių su Rusija.

Bet išskirtiniame interviu „Lietuvos rytui“ Rimas įvardijo savo buvusių bendražygių idėjinius vadus. Jie esą yra iš Rusijos partijos.

Melžė ir europinius fondus

– Teisėsaugos akiratyje atsidūrę veikėjai daug reiškėsi viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Ar seniai jie veikė? – „Lietuvos rytas“ paklausė Rimo.

– Jie aktyviau pradėjo reikštis 2012-ųjų pabaigoje. Tada prasidėjo referendumo prieš žemės pardavimą užsieniečiams užuomazgos.

Tie žmonės kūrė neformalius judėjimus – šie turėjo tapti sumaišties židiniais. Grupuočių idėjas jie skleisdavo savo darbovietėse – įmonėse, ministerijose, politinėse organizacijose ir bendruomenėse, kurių nariais buvo.

Jie veikė tinkliniu principu – kaip ir skandalingai pagarsėjusios finansinės piramidės.

Tų veikėjų sukurti judėjimai buvo nukreipti prieš Vakarų pasaulio pasiekimus, mokslo ir pramonės pažangą, tradicinę mediciną ir religiją. Pavyzdžiui, jie ypač aktyviai agitavo prieš vaikų skiepijimą, prieš gimdymą ligoninėse, prieš skalūnus.

Taip pat jie šlovino grįžimą į viduramžius. Taigi tai yra judėjimas, nukreiptas prieš Vakarų civilizacijos kelią.

– Iš diskusijų tėvų forumuose susidaro įspūdis, kad kai kurie patikėjo skiepų žala ir neskiepija savo vaikų. Ko siekiama tokia propaganda?

– Žmonės, patikėję tariama skiepų žala, tampa neapsaugoti Lietuvoje ir ypač ateityje keliaujant.

Kas atsitinka, kai neskiepijama, galima pamatyti Indijoje. Kiek daug ten žmonių poliomielito sužalotomis ir vėliau amputuotomis galūnėmis!

– Ne tik raginimas neskiepyti vaikų, bet ir kitos tų veikėjų skleidžiamos idėjos sulaukė sekėjų. Kas už viso to slypi?

– Tų judėjimų šaknys yra Rusijoje – pirmiausia tai partija „Tiesos ir vienybės kelias“. Jos vadovai gąsdina civilizacijos griūtimi ir dievina laikus, kai Sovietų Sąjungai vadovavo Stalinas. Jie siekia tapti Naujosios Rusijos masonais.

Svarbiausias tos partijos siekis – sunaikinti tradicinį švietimą, mokslą, kultūrą. O juk būtent šios trys sritys yra kiekvienos tautos išlikimo pagrindas, pažangos ir ateities klestėjimo garantas.

Rusiška ideologija pritaikoma konkrečiai šaliai ir kuriamos grupuotės, kurios plečiasi.

Pavyzdžiui, ezoterikams ta teorija pateikiama kaip dvasingumas. O tikintiesiems aiškinama, kad krikščionybė yra atgyvena.

Tie neva pilietiniai judėjimai – tai sektų atmainos. O juk jos siekia vienintelio – pritraukti kuo daugiau žmonių ir sukelti sumaištį.

Tokių grupuočių atstovai vartoja tas pačias sąvokas: „žmonės Lietuvoje nesusikalba“, „šalį valdo valdžiažmogiai“, „piliečiai beteisiai“, „supuvę Vakarai“.

– Kaip finansuojamos tokios grupuotės?

– Vienas šaltinių – Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai. Grupuočių nariai daugiausia šliejosi prie kultūros ir mokslo įstaigų – ten, kur lengviausia įkurti ne pelno įstaigas ir gauti paramą.

– Negi asmenys, agituojantys prieš narystę Europos Sąjungoje, pinigus melžia iš jos fondų?!

– Taip, jie siekia gauti lėšų ne tik iš Rytų kaimynės. Todėl ministerijos ir kitos valstybinės įstaigos turėtų patikrinti europinės paramos gavėjus – kam pinigai buvo išleisti ir kas už juos sukurta.

2004–2006 metais buvo reikalaujama tokių ataskaitų, o 2007–2013 metais – jau ne, procedūra buvo supaprastinta. Tuo ir pasinaudojo prieš mūsų šalies vystymąsi kovojančios grupuotės.

Kai kurios jų įgyvendino keistus projektus, leido knygas arba vedė seminarus, per juos įtraukdavo į savo veiklą ir studentus.

– Lietuvos mokslų akademija už Europos socialinio fondo lėšas parengė dvylikos knygų seriją „Mokslas visiems“. Vienoje jų – „Trečioji pramonės revoliucija“ aiškinama, kad automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, internetas, mobilieji telefonai yra blogis, kuris sunaikins žmoniją. O žemės ūkis vadinamas virusu, kenkiančiu žmonių sveikatai.

Ar tokie leidiniai nekompromituoja mokslo?

– Man teko vartyti tas knygas. Jų turinys panašus į idėjas, kurias skleidė asmenys, dabar atsidūrę teisėsaugos akiratyje.

Jose pasisakoma prieš tradicines vertybes, iškreipiama evoliucija ir mokslo raida. Manau, tokios knygos naudojamos protams maišyti, jos iš tiesų kompromituoja mokslą ir jį tam tikra prasme paneigia.

O juk už tuos milijonus litų, kurie skirti tam projektui, buvo galima išleisti daug vadovėlių, žymių mokslininkų biografijų!

– Tariama sekso ekspertė M.Bartašiūnaitė mielai dalyvaudavo televizijų laidose. Ar tokie kaip ji buvo neformalių judėjimų veidas?

– Į neformalius judėjimus verbuojamus žmones skirstė į keletą grupių. Pirmoje – ryškūs, nebijantys viešai kalbėti ir galintys pritraukti mases. Jie buvo atsakingi už idėjų skleidimą.

Tylesniam darbui buvo ieškoma nusivylusių gyvenimu, turinčių problemų šeimoje ar darbe, stokojančių pajamų žmonių. Valdyti buvo verbuojami išsilavinę asmenys.

– Teko girdėti, kad buvo sukurta alternatyva Lietuvos Konstitucijai?

– Tame dokumente teigiama, kad šalį reikėtų valdyti referendumais, kad nereikalingas Konstitucinis teismas, teisėsaugos institucijos. O apie švietimą rašoma, kad pakanka pradinio išsilavinimo.

Seimą buvo planuojama pertvarkyti į žemesniuosius ir aukštesniuosius rūmus. Pastarųjų nariai būtų nerenkami – ten susėstų visi tie veikėjai ir pasiskelbtų aukščiausia valdžia.

– Ar tiesa, kad prisidengiant Ukrainoje įvykusia Maidano revoliucija buvo siekiama sukelti neramumus mūsų šalyje?

– Už tai kai kurie garsūs veikėjai agitavo ir viešojoje erdvėje, teigdami, kad valdžia Lietuvoje yra užgrobta, o piliečiai nuskriausti. Jie neslėpė savo ketinimų.

Buvo siekiama per socialinius tinklus suburti 100 tūkstančių aktyvistų. Maskvos ideologai buvo apskaičiavę, kad tada neramumų sukeltas procesas Lietuvoje vyktų lyg ir savaime, nes tiek asmenų pakaktų perimti ministerijų ir kitų valstybinių įstaigų kontrolę.

Ne veltui, kai buvo renkami parašai referendumui dėl žemės pardavimo užsieniečiams surengti, buvo prašoma pasirašyti ir už dar vieną klausimą. Juo buvo siekiama sumažinti parašų, reikalingų referendumui, skaičių iki 100 tūkstančių. Šiuo metu tam, kad jis įvyktų, reikia surinkti kelis kartus daugiau parašų.

Sukelti neramumus keliose vietose vienu metu buvo numatyta 2014 metų balandį. Galbūt kaimyninė Rytų šalis būtų suteikusi ir ginkluotą pagalbą, būtų pasirodę žalieji žmogeliukai?

O paprasti žmonės net nebūtų suvokę, kas iš tiesų vyksta.

– Kaip jums pavyko ištrūkti iš tų veikėjų pinklių, ar jums grasino?

– Tiesioginiais grasinimais to gal nepavadinčiau, bet netiesioginių tikrai buvo. Jokia sekta nenori savo narių paleisti. Mano organizme ekspertai rado psichotropinių medžiagų. Galbūt jos buvo naudojamos siekiant sujaukti mano mąstymą?

Ir mano kolegos turėjo panašių rūpesčių dėl narkotikų.

– Skamba kaip pasakojimas iš filmo apie agentą Džeimsą Bondą. Ko siekiama?

– Paveiktas narkotinių medžiagų žmogus tampa neadekvatus, tada bandoma veikti jo mąstymą, elgesį. Jis patiki nebūtomis istorijomis, suranda nesamus priešus ir ima su jais kovoti.

Jeigu žmogus turi problemų, pavyzdžiui, šeimoje, jis gali net nesuprasti, kad yra veikiamas cheminių medžiagų. Savijautos pokyčius moteris nurašys pašlijusiems santykiams su vyru, o vyras – nesėkmei versle.

Mane išgelbėjo bičiulis, kuris savo įtarimais, kad esu veikiamas psichotropinių medžiagų, laiku pasidalijo su manimi ir patarė atlikti kraujo tyrimą.

– Jums teko bendrauti su žmonėmis iš Rusijos, kurie esą diriguoja prorusiškiems judėjimams?

– Ne. Tačiau asmenys, su kuriais bendravau, nuolat minėjo savo partnerius Rusijoje. Man buvo siūloma gauti pinigų iš Rusijos ne už konkrečią veiklą, o vien už tai, kad esu tame tinkle. Manęs paprašė nurodyti savo bendrovės sąskaitą. Aš atsisakiau.

Beje, vienas Rusijos pilietis Lietuvoje rengia stovyklas jaunimui ir jose agituoja prieš mūsų šalį.

Nesnaudė ir Garliavos įvykių aktyvistai

* Visoje šalyje buvo surengta keliolika kratų prokremliškų aktyvistų būstuose ir įmonėse. Pareigūnų taikinyje atsidūrė ir Rusiją dėl karinių veiksmų Donbase liaupsinanti M.Bartašiūnaitė, ir žinomi radikalai, rengę piketus prieš Lietuvos narystę NATO.

* Kratos atliktos pas klaipėdietį organizacijos „Būkime vieningi“ įkūrėją Vaidą Lekstutį, šios organizacijos narį Olegą Titorenką, vieną „Drąsos kelio“ įkūrėjų Jarą Valiukėną. Tame būryje yra daugiau asmenų, kurie buvo aktyvūs Garliavos įvykių dalyviai, o vėliau bandė kurstyti neramumus per socialinius tinklus.

* Krata atlikta ir Šilutės rajone esančioje spaustuvėje – įtariama, kad ten buvo spausdinami lankstinukai su raginimais burtis į grupes ir veikti prieš Lietuvą, NATO, JAV.

* Pareigūnai jau turi kai kurių kratų rezultatus, bet dar laukia likusiųjų. Tada ir paaiškės, kam bus pareikšti įtarimai.

* Šalyje yra atliekamas ne vienas ikiteisminis tyrimas dėl antikonstitucinių veiksmų. Už antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimą ir dalyvavimą jų veikloje gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

lrytas.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
85 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Galimas

Skaitant straipsnius ir komentarus, aiškiai matyti, jog Lietuvoje prorusiško mąstymo
ir kurstymo yra pakankamai…Tad kvietimas rengti lietuvišką Maidaną ne iš piršto
laužta…Nieko nuostabaus: juk išvykdami kareiviai pareiškė – išvykstame, bet sugrįšime. Dabar jau aiškus pavidalas, kaip jie žadėjo sugrįžti…

Tomas

Negėda Lietuvos rytui skelbti šitas VSD nesąmones rimtu veidu?
Pasityčiojimas iš skaitytojų. Tiesos.lt ironija į dešimtuką.

Hmm

Negi apžmeižta Mokslų akademija tylės?

Kolega

Šlykščios insinuacijos. Akademijos Prezidentas Razumas negali nutylėti.

Juozapas

Gana lėkštas propagandinis kūrinėlis skirtas mulkiams ir liumpenams. Makaronai. Nebuvo jokio interviu su jokiu agentu „Rimu”. Dėsninga, kad lietrydis mėgsta rašyti temomis kurių medžiagą realiai galėtų gauti tik iš saugumo kontoros. Dėsninga ir tai, kad paprastai tokie „interviu” yra kurpiami naktimis kontoroje paslaugiai pakvietus lietrydžio žurnaliūgę. Šis „straipsnis” yra tipiška manipuliacija, kuomet paimamas gabalėlis tiesos ir permaišomas su melais ir propaganda. Be abejo ruskija visada buvo, yra ir išliks didelė grėsmė Lietuvai. Be abejo Lietuvoje knibžda ruskijos agentūros. Be abejo ta agentūra daro įtaką ir bando realizuoti kremliaus planus. Tačiau šio straipsnio sumanytojai bando mums pateikti didelės ir labai pavojingos šalies žvalgybą, spectarnybas bei agentūrą, kaip keletą būrelių klounų. Gal ta sexpertė ir buvo kokia šeštarūšė užverbuota durnelė- bet tokie… Skaityti daugiau »

dedukcinis mastymas

butent sitas straipsnis ir yra rusiska propaganda, kurstanti nepasitikejima ir neapykanta Lietuvos mokslui, mokslininkams, akademikams. Ar tik ne rusijos interesus atstovavo LT teisesauga tycia vilkindama, sukdama ir painiodama pedofilijos byla- tycia buvo provokuojama visuomene nepasitiketi teismais, prokuratura , policija ir tt.

Ieva

Spėju, kad tiesa Juozapo pusėje. Kraupu, kokiais zombiais laiko piliečius VSD ir Lrytas.

Pastebėjimas

Narkomano kliedesiai.

Pastebėjimas tam Galimas

Kai Lietuvos valdžia taip liaupsino maidaną, vadino demokratijos pergale, tai nenuostabu, kad kai kai kurie Lietuvos gyventojai užsimanė taip pat maidano, kaip Ukrainoje.

Trupmenas

Ypatingai juokinga apie judėjimą prieš skiepus. Ar tas judėjimas yra ir nukreiptas ir prieš Matrioškos – Ulbinaitės – Landsbergio skiepus. Tuomet tai tikrai GRU afiora. Žvelkit giliau.

kuzia

Ech, gaila, jedrytvajuklioš – kaip mes anksčiau redakcijoje nepagalvojome.
O juk reikėjo rašyti, kad Venckienė pabėgo ne į Ameriką, o į Rusiją!
Gal dar nevėlu?
Reikia pakalbėti su redaktoriumi.
O ką- lieps maketuotojams pafotošopinti keletą nuotraukų.
Įdėsime į pirmą puslapį- Venckienė apsipirkinėja GUM’e, Venckienė stovi eilėje į Lenino mauzoliejų, Venckienė mojuoja koloradine juostele Pergalės dienos parade .Galima dar ir maikutę prifotošopinti- „Krymnaš!
Aš jau ir antraštę sugalvojau:
„Nujausdama neišvegiamą ekstradiciją Venckienė gelbstisi pabegdama į Rusiją”
Liuks idėja!
Varom!
Va, tik dabaigsiu bambalį ir lekiu rašyti.

Kuziai

Į Rusiją bėgti dabar gana pavojinga, nes ten labai sėkmingai dirba mūsų kontržvalgybininkai. Tai tikri profai. Sprendžiu iš to, kad galingoms Rusijos kontržvalgybininkų, KGB bei GRU pajėgoms nepavyksta sučiupti ir demaskuoti nė vieno mūsų kontržvalgybininko. Venckienę Rusijoj mūsiškiai profai vienas du prignybtų. Kokioj nors Australijoj ar Grenlandijoj daug saugiau. Ypatingai Grenlandijoj. Ten yra kur pasislėpti.

bet koks kvailas tas vainauskas ir kiti kgbistai

kai durnais laiko mus visus tokiais straipsniais, reiškia tik viena:
– kvailas tas vainauskas, VSD, januška ir visa žydrųjų valstybininkų gauja 🙂

išvada

Imitacija burnoj dejatelnosti visas šitas „šnipų gaudymas“. Kieno dabar eilė?

Raigerdas

Įdomu, kiek gavo „Lietuvos ryto” žurnalistas už šį straipsnį. Galimai, tai buvo sumokėta iš mokesčio mokėtojų pinigų. O čia jau tikrai būtų nusikaltimas. Bet kaip sunkiai išstenėjo jis tą straipsnį ir taip nevykusiai, kad net įdomu pasidarė: o kas yra šio straipsnio autorius? Gal tai ir yra buvusių KGb-istų ėjimas arkliu: „Lietuvos ryto“ žurnalistams po ilgų pastangų pavyko prakalbinti psichotropinėmis medžiagomis valstybės priešų svaigintą, bet iš Rusijos įtakos išsivadavusį ir su mūsų šalies specialiosiomis tarnybomis bendradarbiauti pradėjusį anoniminį liudininką Rimą”. Na, o čia jau pasakos vaikams:”Politiniu įžvalgumu, pilietiniu brandumu ir analitiniu mąstymu stebinantis agentas Rimas atskleidžia dienraščiui Rusijos rengtą sąmokslą prieš Lietuvą…”. Svaigintas psichotropinėmis medžiagomis, bet stebina analitiniu mąstymu… Na, tikrai, kokios stebuklingos tos psichotropinės medžiagos. Tai reiškia, kad tas… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Šio straipsnio autorė Rasa Karmazaite, kaip rašo vienas internautas, gyveno Gruzijoje. Įdomu, tik kokiu metu? Gal tuo pačiu metu, kai ten diplomatu dirbo Mečys Laurinkus? Nes labai jau tas straipsnis atsiduoda panašia situacija, kuri buvo su tokio „šnipo” Jonikos pagavimu.

Letas Palmaitis

Šnipų gaudymas ir turi būti imitacija, tik ne pati šnipų agentūra, kuri visai reali. Kiek paskelbtoje pasakoje yra tiesos, galima tik įtarti, nes ES paminėjimas ne šiaip sau. Jis tik parodo, kad ES iš tikrųjų neturi nieko prieš Ordą, o jei dabartinis konfliktas nėra suplanuotas „reguliuojamas”, tai nebent kilęs iš serijinio nenoro paklusti Bilderbergo reikalavimams ir atiduoti savo postą geriau valdomam banditui.
Užtat reikšmingas yra „lietuviiško Maidano” paminėjimas. Jis tik rodo, kad VSD ir jo prokuratūra su kišeniniais „teismais”, prisidengdami ardomąja Maskolijos veikla, visada yra pasiruošę užtikrinti tolesnę nekliudomą elektroninio satanofašizmo plėtrą pagal pirminę ES direktyvą 2006/24/EC ir pasmaugti bet kokį pasipriešinimą savo demokratijai („tiesa yra „nedorėlių sueigoje”, Ps 1, 1, balsų daugumos priimami sprendimai”).

Iš tiesų

„Skamba kaip pasakojimas iš filmo apie agentą Džeimsą Bondą”.:)

iki kokio durnumo nusileido

neblogai rasanti lietrycio zurnaliste. Kazkokia Milda Bartasiunaite, besiskelbianti sexeksperte padarys Lietuvoje perversma?! Jaras Valiukenas?! nejuokinkite!Tu zmoniu persekiojimas, kratos tik rodo, kad musu VSD su siuo spec str. tera tik meslo kruva, str. geriau jau nekomentuoti. Kazkaip arodo, kad Grina yra bejegis ir ne jis diriguoja, bet jam diriguoja, o jis tik ,,podstavnoje lico”.Mokslu akademija su Rusija?!Turite irodymu ar ,,odna boba skazala”? Skaiciau iki galo prisiversdama, nes jau nuo pirmu eiluciu pasmirdo provokacija. Vis uzkabinama Garliava – galimai ir toliau bus kurpiama ,,valstybes perversmo” byla. Kokie vargsai sedi musu auksciausioje valdziukeje, kad bijo menkiausio medzio lapeliu virptelejimo. Na, nesitikejau tokio kvailo pliurptelejimo is Karmazaites. fe, koks slykstus str. Fe!!!

Diedukas

Nieko naujo neparašysiu, tačiau negaliu patylėt. Perskaitęs Juozapo komentarą, norėčiau dar sykį pabrėžt šią elementarią TIESĄ, kurią turėtų suvokti kiekvienas, turintis bent kiek smegenų. Supertaikliai ir superpaprastai parašė Juozapas :

– „…Štai ir šiame portale nuolat tupi vienas-du “taigiai-pastebėjimasai”. Kituose portaluose tokių ištisos kaimenės.
Tačiau dar niekada nei vienas rusko propagandonas nebuvo pagautas .
Gaudomi ir baudžiami tik vietinį režimą kritikuojantys pavieniai durneliai.
O protingi, ir tuo pačiu pavojingi Sistemai netikėtai “natūraliai” numiršta….”

Povilas

O ta atgyvenusi iškaba „DEMOKRATJA” ar jau bus nukabinta, ar dar kurį laiką tegu plevėsuoja?

tai labai nerimta

Netikiu jokiu agentu Rimu. Man atrodo, kad tai dezinformacija, kaip išgąsdinti žmones, kurie mato Lietuvos tikrovę, tariamą „demokratiją”, kurie nori gyventi laisvoje šalyje ir priešinasi prievartai. Geriau nekelkite balso prieš Dievą(t.y. valdžią), klausykite ir vykdykite visus paliepimus, nes mūsų valdžios neklysta – jau 25 metai veda mus į „šviesų” rytojų. Reikia ir toliau žmones laikyti baimėje, gąsdinti rusais, mulkinti, nes tokius valdyti lengviau, o už viso to – ramiausiai galima plauti iš valstybės pinigus. Todėl suplakama viskas: referendumas dėl žemės nepardavimo, priešinimasis skalūnų gavybai, jungimasis į visuomeninius judėjimus, vaikų skiepijimas, gimdymas namuose, net ir Garliavos pogromas – viskas čia labai tinka. Visi, kurie neklauso valdžios ir priešinasi – Rusijos agentai. Šis absurdas pasklido iš konservatorių stovyklos, tai gal jau tapo… Skaityti daugiau »

Visi labai

jau „pyksta”, kad vakarai visur cia „kalti”, bet pasirodo visi „psichotropiniai kvaišalai” kaip sklido taip ir sklinda iš rytu . Na, kad ir tas Rimas , iš pasaku pasaulio, „kvaišalus „gaudavo iš rytu ir galimai tokiems patiems dabar perduoda , kad jie skleistu Lietuviu tautoje ta „putiniškaji skiedala”. Ar ne per stipriai paveike mišrunus Lietuvoje , kad net ir kai kurie lietuviai noretu butu „apsineše”nuo ‘putiniškojo skiedalo”? šlykštu skaityti tokias rašliavas , net nesinori tiketi , kad gali visa tai rašyti lietuvis(e), na nebent vel tie patys „kvaišalai” iš rytu „padejo”LIETUVI,kur tavo savigarba!

rupūs miltai

toks įspūdis, kad tas „agentas” arba nežino, arba tik nori kažką pridengti.
?
senai rašiau aš, o ir kiti, kad referendumas „dėl žemės”, o iš tikrųjų – dėl Konstitucijos straipsnių keitimo, kilo ne iš apačios, bet iš viršaus ir buvo Darbo partijos – Uspaskio su Paulausku inicijuotas dar 2012 m. rudenį. Tereikia pažiūrėt į Seimo įstatymų projektus. Ir būtent A.Paulauskas pirmas lėkė į Rusų pariją, įkurtą dar Prunskienės ir ragino, kad greičiau rinktų parašus.
Prie to prisidėjo ir Z.Vaišvilos kompanija su portalais „ekspertai’, Alkas, neobolševikų okupuotu komentaras.lt ir net tieSos pasirodydavo straipsniai už referendumą. Daug protų buvo „narkotizuota”, todėl ir šie komentatoriai šiandien taip piktinasi, nenorėdami prisipažinti, kad ir jie pakliuvo ant tos propagandinės meškerės kaip naivios žuvelė.

biss

Letas Palmaitis įspėjo apie rimtą pavojų mūsų internetiniam saugumui. Įspėjo jokiu būdu nesinaudoti KASPERSKY LAB kurtomis antivirusinėmis programomis, kurios platinamos verslui ir bankams bei populiarina internetinę bankininkystę bei rinkimus internetu. Bet ar kas į tai atkreipė dėmesį? . Šį įspėjimą matomai išplatino jo lankomas kavkazcenter, kuris dabar yra blokuojams galimai to paties Kaspersky. Angliška wikipedija rašo, kad šis įžymusis Kremliaus interneto saugumo lyderis, milijardierius, yra baigęs auksčiausio lygio KGB mokyklą, savo kompaniją įregistravęs Anglijoj, gavęs “pasaulinius apdovanojimus” iš Kinijos liaudies respublikos ir kitų a la “tarptautinių” organizacijų, tačiau ir buvusio Niujorko mero tinklapis BLOOMBERG įspėja, kad tai KGB ir GRU „kibernetinio karo” organizacija. Į ką Kasperskis atsakė, kad Bloomberg serga “paranoja”. . Dar klaikiau atrodo tai, kad INTERPOLAS, kuriam rods… Skaityti daugiau »

p. Rimo kolega, pavardė VSD žinoma

Ponas Rimas dar nutylėjo, kad sąmokslininkai už pavogtus „Snoro” pinigus kasė tunelį iš Kauno pro Vilnių į Kremlių, kad žalieji žmogeliukai galėtų atvykti nepastebėti. Tačiau projektas iš Rusijos pusės buvo laiku sustabdytas, nes suprasta, kad tunelis gali užtikrinti judėjimą abiem kryptimis ir Lietuvos patriotai Seime ir kitose valstybinėse struktūrose, padedami NATO ir kitų sąjungininkų, gali ryžtis užgrobti Kremlių, kad būtų lengviau derėtis dėl Krymo grąžinimo Ukrainai…

p. Rimo kolega, pavardė VSD žinoma

P.S.
Įkvėptas patriotinių jausmų ir rizikuodamas atskleisti valstybinę paslaptį privalau paskelbti šio tunelio projekto kodinė pavadinimą – „Vilniaus metro”…

biss

taigi Rusija „perestroiką” su „geležinės sienos” nuvertimu vykdė ne tam, kad įsilietų į demokratinį Vakarų pasaulį, bet atvirksčiai – kad tą pasaulį prijungtų prie komunistinio bloko, žaidžiant „liberalus” su laisva rinka, pagal Vakarų taisykles. Ir jiems beveik pavyko apgauti pasaulį savo „silpnumu”, „subyrėjimu”. Panašiai kaip per pirmąjį NEPA, kada pritraukė užsienio kapitalą, technologijas, o po to viską konfiskavo. Apie tai įspėjo Anatolijus Golycinas. Pavyko, nes ir JAV vyriausybėj tarp neokonų turi savų agentų, suagitavusių pulti Iraką po 9/11 išpuolių. Po teraktų Maskvoj ir JAV Bušas paskelbė, kad visos slaptosios tarnybos turi bendradarbiauti bendroje kovoje prieš terorizmą. Pirmas žingsnis į NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ, apie kurią pirmas prabilo Gorbačiovas Prahoj, ir buvo cžv suliejimas su KGB. Tačiau atėjo Obama ir viskas pasikeitė.… Skaityti daugiau »

hmm...

Razumas disertaciją gynėsi Maskvoj, Lomonosovo universitete. Dirba su NANO dalelių technologijom. Kažin ar MA prezidentas kišasi į tokių mokslo populiarinimo knygų leidybą.

va va sarmata

Jei jau Rimas įvardijo vadus ir jie yra žinomi, tai aišku, jog tyrimas vyks žaibo greitumu ir mūsų teisėsauga jau sekančią savaitę galės mums pranešti apie sėkmingai užbaigtą tyrimą. , Tačiau kol tas neįvyko, reikėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, o būtent, jog tebevykstant tyrimui operatyvinė medžiaga yra įslaptinama ir tyrimo dalyviai pasirašo dėl tyrimo medžiagos ir detalių neplatinimo tretiesiems asmenims. , Šioje vietoje matome, jog menamas Rimas, per išskirtinį interviu, kaip per išpažintį iškloja „R. Karmazaitei“ visas tyrimo detales, tuo pranešdamas visiems, dar iki šiol nesulaikytiems ir nekratytiems Lietuvos priešams, jog laikas slėptis patiems ir paslėpti visus dar iki šiol nepaslėptus šios antivalstybinės bylos galus į vandenį. O jei tiesiai – juos įspėja, jog šie jau d,emaskuoti ir… Skaityti daugiau »

hmm..

Tai kodėl gi jie tą daro?
Kodėl jie viešai skelbia atliekamo tyrimo, tokiu rimtu klausimu, kaip kėsinimasis į Lietuvos konstitucinę santvarką detales, juolab apie tokį, iš pačios grupuotės atėjusį ir viską apie ją žinantį liudininką.

sąmokslo teorija

R. Karmazaitė drąsiai teškia visus jai žinomus „faktus“ į viešumą, drąsiai demaskuodama valstybės priešų veiklą, kuri pastebėkime, įvardijama kaip kenkėjiška gana keistokai.

Tos grupuotės nusikalstama veikla pagrindinai buvo nukreipta (cituoju):

„prieš Vakarų pasaulio pasiekimus, mokslo ir pramonės pažangą, tradicinę mediciną ir religiją. Jie ypač aktyviai agitavo prieš gimdymą ligoninėse, prieš vaikų skiepijimą, prieš skalūnus“.

Pastebėkime, po šiais teiginiais detalizuojamas tik skiepų atsisakymas, kaip pavojus, kada nors ateityje keliaujant. Ir daugiau nieko. Labai rimti kaltinimai.

sąmokslo teorija

Bet toliau jau labai įdomus teiginys, esą: „Grupuočių finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai. Grupuočių nariai daugiausia šliejosi prie kultūros ir mokslo įstaigų – ten, kur lengviausia įkurti ne pelno įstaigas ir gauti paramą“. Ir vėlgi – sąmokslo teorijos lygmens tvirtinimai, kuriuose trūksta vieno dalyko (net jei jie atitiktų tikrovę) – juose nėra nusikaltimo sudėties. Jei net kažkas kažką daro – jie parengia projektus, kuriuos tvirtina ne kultūros ar mokslo įstaigos, prie kurių jie prisišlieję, o visai kitos įstaigos. Lietuvoje yra už šių fondų skirstymą atsakingos institucijos, kurias matyt reikėtų apkaltinti veikiant prieš Lietuvos valstybę skiriant lėšas valstybei priešiškoms organizacijoms, kurios rengia prieš Lietuvą nukreiptus projektus.. Tos institucijos – tai Lietuvos vyriausybe.. Hmm.. kaip giliai nusikasė valstybės priešai… Ir… Skaityti daugiau »

KLetas Palmaitis bissui

Neteikčiau taip daug garbės Ordai. Pretenzijų – taip, iš pavergtų tautų pinigų – taip, kol kas dar turi, tačiau kaip pasaulinis žaidėjas ji jau yra nurašyta. Globalizmo projektas, patinka ar ne, yra gimęs Londono Išrinktųjų draugijoje („Society of the Elect”) XIX a. gale ir buvo pavadintas anglosaksišku pasaulio federalizmu. 1913 m. pabaigoje britų Rotšildų bankinė šeima padarė iš JAV to projekto širmą, įkūrę ten „JAV nacionalinį” FED. Galų gale kaip Reaganas ekonomiškai pasmaugė SSSR, taip Bilderbergas galėjo padaryti daug anksčiau, bet to nedarė. Po Reagano „Vakarai” neva patikėjo Ordos demokratizavimu, todėl nustojo triuškinti iki galo. Netriuškina ir dabar. Mat „Sovietų Sąjunga” bei jos „teisių perėmėja” Ruskija ir dabar turi visus regioninius globalizmo požymius, reikalingus ateityje pasaulio valstybei sukalti iš regionalių… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis PS

Juozapas teisus, dabartinis LTSR-2 režimas tikrai yra Ordos projektas, tik su viena pataisa: Bilderbergui pritariant. O tai reiškia, kad Baltija tebelaikoma „Ordos interesų zona” (o kaip kitaip? Juk priėmus Ordos likučius į ES, kažkur reikės patalpinti ir milijonus ruskijos bomžų, ir „Vakarams” pavojingą ekonominį kriminalitetą – jie visi ir nusės Baltijoje).

biss

Turite problemų su nepaklusnia valdžia, atsisakančia vykdyti globalias ar sionistines programas? Turite nepaklusnius pavaldinius, nesutinkančius su jūsų planais įvykdyti puolamąjį karą? Tapo sunku motyvuoti kariuomenės dalinius paaukoti savo gyvybes dėl bankų elito ar didžiųjų koncernų interesų? Tada pamėginkite nuversti į kampą įspeistą valdžią, pasitelkę į pagalbą „Soft-Power-Revolution„. Per kelis pastaruosius dešimtmečius, teko stebėti nemažai įvairiausių perversmų ir revoliucijų, tad, štai jums sudėtinės (eparatistiniu) revoliucijos dalys ir darytini žingsniai, kad ji taptų sėkminga. 1. Įsitikinkite, kad jūsų siekiamo tikslo šalyje randasi JRusijos pasiuntinybė. Ji bus jūsų valdymo centras. Iš ten bus duodami įsakymai ir daug pinigų. . 2. Pasiųskite grupę KGB agentų į šalį įslaptinę jų veiklą, kaip pvz.: „žurnalistas“, „turistas“, „studentas“, „diplomatas“ ir „plėtros darbuotojas“. Būkite išradingi. . 3. Panaudokite… Skaityti daugiau »

Koks čia briedas surašytas straipsnyje?

Tai tikras konservinis viešųjų ryšių briedas.

biss, kaip sukelti revoliuciją. tęsinys

11. Išrinkite jūsų „revoliucijos didvyrius“, padarykite juos patraukliais, parūpindami jiems oratoriškų kalbų, kad prieš kameras jie galėtų įtikinti rusišką ir pasaulio žiniasklaidą, jog tai buvo „sukilimas“ kaip gaivališkas „masių judėjimas“, kuris buvo nukreiptas prieš „korupciją“, „tironiją“, „rinkimų manipuliavimą“. Pasirūpinkite, kad šitie „tautos atstovai“ būtų iškalbūs suprantama rusų ir anglų kalba ir visada būtų išrenkami kaip interviu partneriai. Filmuota medžiaga tuoj pat turi būti įkeliama į YouTube. . 12. Dabar, kai visas pasaulis stebi ir visas dėmesys nukreiptas į jūsų „revoliuciją“, reikia suvaidinti įvykį. Priverskite fanatiką save padegti, duokite įsakymą savo provokatoriui mėtyti akmenis į seimo langus ar kaip kitaip išprovokuokite policiją panaudoti smurtą. Panaudokite dirbtinį kraują, kad aktoriai suvaidintų sužeistas aukas. Pateikite žiniasklaidai ir youTubei Photoshopu pakoreguotas nuotraukas, kad atspindėtų… Skaityti daugiau »

Taip, taip to biss

Savo kliedesius pasiūlykite Lrytui. Užteks medžiagos trims straipsniams.

Juozapas

-Vagie, kepurė dega! Tik taip ir ne kitaip galima pavadinti šurmulį ir pastarąjį sujudimą šio straipsnio komentarų skiltyje. Kadangi lietrydyje patalpinta antis čia buvo gana vikriai išlukštenta ir nedviprasmiškai įvertinta kaip manipuliacija, anties šeimininkams kilo rūpestis dėl demaskavimo sklaidos. Vienžo, nutarta demaskavimą kiek įmanoma gesinti čia pat vietoje. Lokalizuoti, įvardinti psichiniu kliedesiu ir palaidoti po storu „argumentų” sluoksniu. Bemat iš plyšio išlindo apsišaukėlis „vakarėnas psichiatras” kuris metų metais čia nesirodė, bet būtent šį vakarą „viyyysiškai atsitiktinai”, žinoma čia užsuko ir apimtas altruistinio pašaukimo priepuolio nutarė apšviesti tamsuolius/ligonius. Be abejo, to tikrai nepakaktų, todėl straipsnio antieną bandoma pagardinti „bisso” padažu kuris yra dar gudresnė manipuliacija. „Bissiaus” išvardinti punktai iš pirmo žvilgsnio tarsi logiški, matyt nusirašyti nuo tarnybinių instrukcijų ir darbo planų,… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis

Jo, persistengė bisssas. Reikia pertvarkos Ordine, t.y. organuose: intelektas aiškiai neveža.

Raigerdas

Po šitokio straipsnio, reikia pradėti rūšiuoti „valstybinį melą”, kurį skleidžia VSD filialas „Lietuvos rytas”, na ir čia vietinių komentatorių kliedesius, tarp kurių išsiskiria Letas Palamaitis. Dėl „valstybinio melo”, tai galima sakyti, kad šitas reikalas yra patikėtas, galimai, žmogeliams iš VSD, kurie yra linkę į paranoją, todėl tas „agentas Rimas” jau taps pajuokos objektu ir pasipils naujų anekdotų apie VSD ir „agentą Rimą”. Kadangi ten kalba eina apie skalūnines dujas, tai kyla įtarimas, kad čia gali būti ir tų, kurie svajojo ir svajoja gauti pelną, užsakymas. Kas yra blogiausia, kad tokios „akcijos” yra labai panašios į „antimaidaniečių” akcijas Rusijoje, nes ten yra surinkti esami ir buvę KGB stukačiai. Galimai, tiek KGB arba FST, tiek VSD išgyvena krizę, nes jų metodai yra… Skaityti daugiau »

raigerdai - o kur Prezidentė?

Mossad’as nemokės tau atlyginimo, Raigerdai, jei nepaminėsi savo komentaruose savo tautietės Prezidentės 🙂

Juozapas

Vakaro pabaigai šiek tiek paprastos gyvenimo prozos:
Didelė tikimybė, kad visa ši viešųjų ryšių tryda turi ir dar vieną labai banalią priežastį.
Kaip žinia, po Velykų baigiasi Kontoros vado, Apatinės Girnapusės, kadencija.
Visiems vietiniams vaišnorams ir Co, prasidėjo tarnybinė valdžios kaitos laukimo diorėja.
-O kas jeigu naujas Vadas išmes kaip muses iš barščių?
Kur dėtis kitų darbų nemokant, kai iki pensijos dar šmotas kelio?
Vansi, reiškia reikia parodyti „sugebėjimus”, „projavitj iniciativu”.
Taip gimė dar viena proginė darbų imitavimo kampanija.
Banalu?
Banalu, bet logiška.

Raigerdas>raigerdai - o kur Prezidentė?

Matai, suaugęs vaikuti, aš tarnauju ne Mossad’ui, o Mianmarui. Mano geriausias draugas yra Kim Džongunas, kuris pripažįsta Čuchės ideologija. Taigi, mažiau vaišinkis psichotropinėmis medžiagomis, tada mažiau nusišnekėsi. Labai tiktum darbams Šiaurės Korėjoje ir tau būtų leista garbinti didyjį Kim Džonguną. Ten yra ir lageriai, kuriuose galėtum ir tu darbuotis. Jeigu tu baigei jau tą specialiąją mokyklą Lietuvoje, ir niekaip nesusitvarkai su silpnaprotyste, tai gali atvažiuoti ir darbuotis kokiame nors Šiaurės Korėjos lageryje. Tad nauda bus bent tokia, kad ten tu rasi daug į save panašių draugų. O Raigerdas tau ne tovariščius, ir jeigu negali su juo diskutuoti, o tik bandai įkąsti jam, kaip šuniukas, tai lageris Šiaurės Korėjoje bus tau ta tinkama aplinka, kurioje tu galėsi pasijausti labai protingu. Nepraleisk… Skaityti daugiau »

Raigerdas - Juozapo stiliumi

nu visai įdomu. Tai ta hipotezė, kad spiečius – vieno žmogelio projektas – teisinga?

s.m. Raigerdui, atsakau tik uz save

absoliuciai klystate, Raigerdai.
Spiecius tik simbolis.
O dar mastanciu zmoniu, nenurunkelintu elerte ir komsomolku parycio – PAKANKA.
Tokiais keistais klausimais tik issiduodate, kad su jumis, buvusiu mastanciu zmogumi, ar tik ne praeita vasara Franfurte buvo pasisneketa komiteto vaikinu.
Labai jau keistai „vertesi” jusu pasauleziura…
Nebent tai buvo idealiai ilga maskuote, bene metus jaukinant publika prie savo asmens ir i akis krentancio pseudonimo. Tik tam, kad veliau pasipiltu iki koktumo pazistami jusu kreipiniai i visus ir bet ka – „smeizikai”.

ruta

Toks ispudis , kad korepondente ir ‘Rimas’, iki siol turi rupesciu su narkotikais .Tokio ‘bredo’ senokai neskaiciau , tik pasigedau dar marsieciu , bureju .. Musu seima irgi pries skalunu technologiju naudojima Lietuvoje , pries korupcija , kuri apraizge valstybes svarbius organus – Seima , Vyriausybe , Prezedentura , nes jeigu tos institucijos dirbtu , Lietuva nepirmautu korupcijoje , emigracijoje , vaiku skurdu ir mirtingumu , socialine didziule atskirtimi , savizudybiu skaiciumi , trumpa gyvenimo trukme , maziausiu minimumu ..Mes pries K dvasiu uzurpavima musu pilietiniu teisiu , kurios duotos mums Konstitucijos .Mes pries naujos nomenklaturos privilegijas .Mes pries Lito sunaikinima , tai yra pries Nepriklausomos Lietuvos savarankioskumo panaikinima . Lietuvos piliecius , kurie neturi istorines atminties , ar nesugeba… Skaityti daugiau »

Daug

Daug nesąmonių, kurios gali susukti galvas. KAI SUMAIŠOMA TIESA SU MELU, tada, neturint pilnos informacijos apie kalbamus dalykus, sunku atskirti tiesą nuo melo.Visuomenei pateikiama bjauri broga, kuri kai kam gali ir paveikti smegenis.

Asta

išlindo kažkoks visažinis „Rimas”. Turbūt dar vienas būsimas valstybės saugomas „liudininkas”?

85
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top