Amerikos lietuvių viešas laiškas gimtajai kalbai apginti

JE Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei
Lietuvos Respublikos Ministrų tarybos pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai
Lietuvos žmonėms

Viešas laiškas gimtajai kalbai apginti

Mikalojus Daukša, didysis Lietuvninkas, prieš daugiau nei 400 metų, rūpindamasis lietuvių kalba, jos išlikimu, rašė savo garsiojoje „Postilėje“: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas (mūsų pabr.). Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę…“

Toli nuo Tėvynės gyvenančių lietuvių rūpestis gimtosios kalbos, jos rašmenų išlaikymu per lituanistines mokyklas, dainų, šokių šventes ir įvairius lietuviškus renginius, spaudą, skiepija meilę savo istorinei tėvynei Lietuvai.

Nors ir toli nuo Tėvynės, bet nenutolę gyvename Lietuva ir jos reikalais. Ne taip seniai nustebino ir papiktino Lietuvos Seimo narių keistas noras „statyti tiltą tarp Lietuvos ir Lenkijos“, tanku pervažiuojant per lietuvišką abėcėlę (kuriai jau greitai ir visas šimtas metų!) – įvedant į ją tris raides – q, w ir x.

Argi tai „tilto statymas“? Tai pataikavimas Tai panašu į mūsų neapykantos lenkams kurstymą – prievartinis lietuviškos abėcėlės „praturtinimas“ tam ir pasitarnaus. Be to, šių trijų raidžių nepakaks, po jų, atšliauš ir daugiau įvairių lenkų raštui būdingų diakritinių ženklų. Ir tai dar ne pabaiga – Lietuvoje gausiai gyvena ir kitų tautų.

Pasak Lenino, kiekviena virėja gali valdyti šalį. Ar tai nepanašu į Lietuvos Respublikos Seimą, kur sprendimus apie kalbos ir rašybos naujadarus siūlo seimūnai, su kalbos mokslais neturintys nieko bendro, o kalbos komisijos nuomonės nė nepaisoma, net iškreipiama?

Mus piktina, kad Lietuvos užsienio reikalų ministras bei LR Seimo socialdemokratų frakcija nepaiso ar „pamiršo“ Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1994 m. balandžio 26 d. sutartyje „Dėl draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo“ priimtų įsipareigojimų: gerbti viena kitos suverenumą, sienų neliečiamumą, teritorijos vientisumą, nesikišti į vidaus reikalus, vartoti savo vardus ir pavardes pagal tautinės mažumos kalbos skambesį (sutarties 14. str.). Lietuva nesikiša į Lenkijos vidaus reikalus, nes gerbia jos suverenitetą.

Tuo tarpu Lenkijos valdžia ignoruoja sutartį, pažeidinėja joje išdėstytas normas dėl tarpvalstybinės pagarbos, lygiateisiškumo, o ypač – pagarbos Lietuvos suverenumui. Melagingus kaltinimus skleidžia LLRA deleguotas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis, kuris drauge su 50 Lenkijos europarlamentarų grupe, siekiančia valdyti Lietuvos piliečius, trečią kartą pasirašys po tomaševskininkų skundu Europos Parlamentui.

Apie kokį lojalumą ir nesikišimą į kitos valstybės reikalus galima kalbėti, kai keliamas Lietuvos valstybinio raidyno pakeitimas ir papildymas lenkiškomis raidėmis? Svarstant šią „reformą“ Lietuvos Respublikos Seime į Lietuvą atvyksta ir pats Lenkijos prezidentas Bronislavas Komarovskis (birželio 30 d. jam Vytauto Didžiojo universitete ketinama įteikti Garbės daktaro regalijas). Tai aiškus spaudimas ir lygiateisiškumo principo pažeidimas.

Kreipiamės į Lietuvos Respublikos JE Prezidentę, Seimą, Ministrą pirmininką, žiniasklaidą ir tautiečius – stabdykime kartu šią lietuvių kalbos paniekinimo akciją. Lietuvos Respublikos Konstitucija – pagrindinis Lietuvos įstatymas. LR Konstitucijos I skirsnio 14-ame straipsnyje rašoma: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“. Tad ar turite teisę keisti LR Konstituciją be tautos atsiklausimo, be jos balso referendumu?

Sakome NE Q, W, X įvedimui į lietuvių kalbos abėcėlę! Taip pat reikalaujame atmesti LSDP atstovų brukamą Vardų ir pavardžių projektą (XIIP-1653(2)), bei Civilinio kodekso įstatymo pataisas.

Gerbkime savo tautą, jos kalbą ir rašmenis!

JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę:

prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius – pirmininkas, PLB Seimo narys, CA
Ligija Tautkuvienė – pavaduotoja, choreografė, žurnalistė (www.biciulyste.com vyr. redaktorė), IL, PLB Seimo narė
Aurelija Dobrovolskienė, inžinierė, Amerikos lietuvių inžinierių-architektų sąjungos (ALIAS) pirmininkė
Edvinas Giedrimas, inžinierius, www.litua.com įkūrėjas, www.lietuvai.lt bendradarbis –visuomenininkas, CT
dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA
Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park‘o parapijos klebonas, Čikaga, IL
Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL
Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), TX
Jolita Paradnytė-Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių Verslo tarybos narė, IL
Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius išeivijoje, dienraščio ,,Draugas“ direktorių tarybos narys, IL
Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medalininkas, IL
Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (www.biciulystė.com redaktorė), Vilnius-Čikaga
Miglė Tauragytė-Linga, finansininkė, PLB Seimo narė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
42 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Tai kodėl

palikot Lietuvą?

bolševikai išvijo

bolševikai ne tik geriausius nužudė, išvežė į sibirą, išvarė iš Lietuvos – bet ir toliau naikina tautą, kalbą, valstybę.

to:Tai kodėl

Zmogau, galimai, nieko nezinai apie Lietuvos istorija. Skaityk daugiau. Beje, LR Konstitucijos 32 str. sakoma, kad lietuvis gali gyventi ir ne Lietuvoje, o kur nori. Ar manai, kad gyvendamas Lietuvoje esi didesnis lietuvis?! Ar galvoji, kad doleriai auga ant medziu ir atvykusieji lietuvaiciai juos paprasciausiai nurasko?! Ko gero ne nenutuoki, kad i Lietuvos ekonomika kasmet susiunciama apie 6-7 milijardus litu (i eurus pasiversk pats/i) ir tie pinigai isleidziami ne kur kitur, o Lietuvoje. Labai gerai, kad dalis tautieciu pamnate kitoki kitokio pasaulio gyvenima – puiki gyvenimo patirtis kur nemokamos begalines bedarbiu pasalpos, bet zmones priversti ieskoti bet kokio darbo, kad galetu pragyventi. Na, o atsakyma i -kodel? – Todel, kad ateje i valdzia exkomunistai pradejo prichvatizuoti viska, ka tik galejo… Skaityti daugiau »

pamąstymai

Pats Mikalojus Daukša rašė su visomis w, q, x, bet aukštino lietuvybę. Tai kokia čia problema? Kas čia kėsinasi į lietuvių kalbą? Šitas problemos eskalavimas ir supolitinimas prasilenkia su sveiku protu.

taip taip

didieji kunigaikščiai kirilica rašė.
ir Muravjovas labai rekomendavo kirilicą – kas nenorėjo kirilicos, tuos korė.
net gaila mūsų komunistų kirkilo bei ruskelės šiaulienės, kad negali savi įgimtų poreikių patenkinti – pakarti periodiškai keletą lietuvių.

Ryt'as

Jei kam nepatinka dabartinė lietuviška abėcėlė ir kalbos komisijos nuomonė dėl abėcėlės išlaikymo – teikite siūlymus ir pabandykite abėcėlę pakeisti referendumu . Prieš tai surinkite bent 300000 parašų . O dabar septyniasdešimt vienas per sąrašus išrinktas savo Judo grašius gavęs dvasios ubagas gali reguliuoti kalbos reikalus.

Kai bus pakeista abėcėlė

bus pakartas ne vienas lietuvis. Ir tuo užsiims tokie kaip kirkilai ir szaulienės

Tarabilda

Gal nesate skaitę Petro I testamento, kuriame jis akina palikuokių kartas bet kokiomis priemonėmis įvaryti pleištą tarp Lenkijos ir Lietuvos. Kirkiliniai komunistai ir KGB savo siūlymu nušauna du zuikius iš karto: būtent tą pleištą įvaro ir skeilinį kartą skaldo Lietuvą. Jiems visai neskauda, bus ar ne įteisintos tos trys raidės, bet juodas darbas jau dabar savo vaisius neša. Neįsijauskit patriotai, jei iš tikro tokie esate, o ne tik jais dedatės.
Pastaba PLB aktyvistams: padarytumėt didelį darbą, mielieji, jei savo ir savo vaikų kompiuteriuose instaliuotumėt lietuvišką raidyną ir išmokytumėt išeiviją juo tinkamai ne „sveplus” tekstus rašyti be nosinių ir ilgųjų. Tai nieko nekainuoja.

Lietuviams

Kodėl palikote Lietuvą valdyti tarybukams ir Sąjūdžio netyčia pakylėtiems nepritapėliams? Kodėl tik tyliai iš už kampo žvelgiate, kaip kompartijos mazgotės valdo lietuvius, varo juos į emigraciją, grobia žemę ir gamtos turtus, semia ES milijardus ir dar įžūliai ima prekiauti lietuvių brangiausiu turtu- kalba? Ar ne patogaus gyvenimo labui apleidote tėvų Tėvynę?

Letas Palmaitis

Atsiprašau, truputį nesusigaudau triukšme: ar Lietuvoje pakeičiama lietuviška abėcėlė ir į ją įvedamos raidės q, w, x, ar kalbama apie tų (kažkodėl būtent tų trijų?) raidžių įrašymą į simbolinius „pasus”, kurių rimtesnio reikalo atveju niekas neskaito, bet pakiša po skaneriu, kad iš lusto išgautų ne q, w, x, bet tikrą elektroninį „savininko” numerį totalinės viršvalstybinės (anaiptol ne Lietuvos) kontrolės sistemoje? Pirma, abėcėlė nėra kalba. Čečėnai iki šiol negali sutarti dėl savo kalbai tinkamesnės abėcėlės, nes pačios tinkamiausios – gruziniškosios pagrindu – nenori iš fanaberijos, burliokiška akivaizdžiai netinka, o arabiška jų kalbai yra košmaras, bet užtat musulmoniška! Štai ką reiškia nuo proto atsietos emocijos. Antra, lietuvių kalboje dabartinė abėcėlė įtvirtinta palyginti neseniai (imkite to paties Daukšos raštus, kur jis rašo himną… Skaityti daugiau »

Lietuvos JAV

Čia atsispindi absoliutus lietuvių tautos debilizmas. Ši tautelė – Rusijos spec. tarnybų manipuliatorių džiaugsmas. Plėšysitės dėl raidės W – gausite visą kirilicą, kartu su Rusijos okupacija. To ir esate verti.

M. Daukszos

Postylla Catolicka surašyta lenkų, o ne lietuvių kalba.

Rusijai

eilinė puiki proga skaldyti naivią lietuvių tautelę, taipogi priešinti ją su jos pagrindiniu ir svarbiausiu sąjungininku – Lenkija.

Letas Palmaitis M.Daukszosui

Kokia kalba parašyta Postilė, sužinok „paguglindamas”, o „himnas kalbai” yra ten prieš tekstą. Apie tai ir pasakyta.

Letui

paguglinau, tikrai lenkų k.

Jonas

Šiaulienė vakar pasakė , kad svarbiasia padaryt pirmą žingsnį , o paskui……

skaitytoja

Tai kodėl tik tris raides norima įvesti – įveskim iškart visas, kurių nėra pas mus, bet yra pas kitus. Tai bent bus abėcėlė, net su japoniškais hieroglifais… Juk ne vien lenkai Lietuvoje gyvena, yra ir japonų, kuom gi jie blogesni? Tik ar net patys sau nepasirodysim įdiotais?

Letui Palmaičiui ir panašiai mąstantiems

Mikalojus Daukša gyveno šešioliktame amžiuje, kai dar neturėjome nei Kazimiero Būgos, nei Jono Jablonskio , nei kitų didžiųjų kalbininkų. Ką jūs tuo norite pasakyti? Ar mes turime grįžti į šešioliktą amžių ir pradėti rašyti lenkiškai? Patarimas jums – Lenkija labai netoli, tik už Lazdijų – braukite ten ir rašykite lenkiškai. Mums kalba yra pats švenčiausias dalykas – už ją kovota, sibiruose kentėta, kraujo pralieta. Ir nereikia mums jūsų moralų. Jūsų valia galvoti taip. Jūs, vaidinantis „proto bokštą”, nesuprantate, kad lenkams šios raidės, tai tik pirmas mažas žingsnelis į Lietuvos okupaciją. Apie jus galvojau daug geriau, maniau, kad esate daug protingesnis.

vsio zakonno

žinokite, kas valdo Lietuvą !!

kolaborantas (galimai kgbistas) komunistas, korumpuotas kirkilas.
ruso stribo duktė šiaulienė.

lietuvi – paklusk okupantams ir kolaborantams – atsisakyk lietuvių kalbos !!

Kai ateis toks laikas

ir tokius letuspalmaičius kars kirkiloidai ir szauloidės. Daug ne pasirodis. Prisiminkite kai kar.

Būtų gerai

kad kažkas atspausdintų lietuvišką abėcėlę ir įteiktų kiekvienam seimo nariui, nes jie turbūt nesusigaudo abėcėlėse, kur lietuviška, kur lenkiška.

Blūdas

Neįsijauskit. Raidynas nei griauna, nei taiso kalbos sistemos. Kalbaos sistemai nei šilta, nei šalta, ar mes rašysime „ch” ar „x” literą, ar lenkas savo pase rašys „w” ar „v”, bet neleisti piliečiui savo pavardę rašyti taip kaip jis nori yra visai ne kalbos, o politinė problema – visuomenės kiršinimo pagrindas, kurį pametėja tikrai ne draugai ir savo tikslą pasiekia, nes ant provokatorių kabliuko pakimba gausybė nesuprantančių , ką visa tai reiškia žmonių.

svarbu darkyti

dėl keletos pavardžių sudarkyti raidyną
dėl keletos žmogystų įteisinti pederastų šeimas
dėl keletos rusų įteisinti valstybinę rusų kalbą
dėl keletos komunistų įteisinti Tėvynės pardavimą ir t.t.

To svarbu darkyti

Neaimanuok. Niekas tavęs neverčia vietoj v vartoti w. Jei buvai Valerijonas, tai ir liksi valerijonas. Nebent užsigeisi pasidaryti Walerijonu, bet Lietuvai no to nei šilta, nei šalta.

neaimanuok

kai Sibire nukankino 100.000 lietuvių
kai lietuviai išmoko korupcijos, vagystės, melavimo, tinginiavimo ir girtuoklystės
kai kasdien po lietuvį pasikaria
kai trečdalį tautos komunistai išvarė į emigracija
kai kgbistai vaikus prievartauja

neaimanuok dėl keletos raidžių – nes teisininkai antstolius užsiundys

To neaimanuok

Ar tyčia čia plaki šizoidinį kokteilį? Ką bendra turi besikariantys lietuviai ir trys papildomos raidyno raidės?

nieko bendro neturi 3 raidės ir pakaruoklis

tik atsimenu, kaip vienas Niujorko meras susitvarkė su nusikalstamumu – kovojo su sienų paišymu ir šiukšlinimu.

Užsienio lietuviai

kiek fariziejiški,jiems rūpi kelios raidelės,kai apleido daug svarbių dalykų.

Buvo

buvė komunistai naikina lietuvių abėcėlę? Kielk dar rinksite buvusius komunistus?

Lietuvos vadams

Pasidarykite sau pliusa, priimkit dviguba pilietybe, jei ne jus ta pliusa pasidarys kiti

senbuvė lietuvė

Ko kišatės į mūsų likusiųjų reikalus ar jums svarbu, kokiomis raidėmis rašys
svetimkalbiai? O jūs sėdite ten sau amerikose ir vos be pakalbate gimtąja kalba.
O dabartiniai išvykėliai, pagyvenę vos 2 – 3 metus, parvažiavę didžiuodamiesi varto
karštą bulvę gomuryje. Mokiausi anglų kalbos, todėl puikiai žinau jos tartį. Net
Adamkus ir tas per šį buvimą Lietuvoje dar vis kalba kaubojiškai. Kam jums reikalinga
lietuvių kalba? Išdavikams ji nereikalinga. Nevaidinkit patriotų, nes nesate tokie…

tikras lietuvis

keikiasi rusiškai,
balsuoja už socdemus, darbo partiją arba paksininkus,
dievina putiną ir grybauskaitę,
nekenčia amerikonų ir briuselio
jam prie ruso gyventi buvo geriau – reikėjo nedirbti, o tik kombinuoti ir t.t.
todėl jam tas pats kokia bus abėcėlė – nes skaito tik kainas ant etikečių

LP LetuiPalmaičiuiirpanašiaimąstantiemsui

Jokio moralo Kvailiui nedėsčiau, tik faktus, kas yra tie „dokumentai”, su kuriais ne tik abėcėlės, bet ir kalbõs, ko gero, jau trečia-ketvirta karta po mūsų nebepažins. Nebebus kam ir ką okupuoti, nes likusieji lietuviai puikiausiai bendraus su likusiais lenkais angliškai.
PS Jei turėsi laiko, parašyk, kaip įsivaizduoji tą lenkų okupaciją – ar uždraus lietuvių kalbą? Jei uždraus, gal visi ims kalbėti lenkiškai? Jei taip prastai galvoji apie lietuvius, ar ne geriau būtų visus uždaryti į inkubatorių kad nenori išlikti?

Knatas

O kaip toje naujoje abėcėlėje bus vadinama ta W. Kol kalbos komisija nesugalvojo jai gražaus lietuviško pavadinimo, dėl kurio turėtume apsispręsti referendume, aš nemokėsiu jokių mokesčių ir basta. Anglosaksai savo abėcėlę dainuoja „ei by si dy y ef džy …” O kaip mes lietuviai išdainuosime tą W. Ar nesugriaus ji mūsų dainos ritmikos ir melodikos? Na nežinau, nežinau, bet jau mokesčių iš manęs Kirkilinė valdžia tai sulauks špygą taukuotą.

Letas Letujui 0:15

Prastai guglinai, guglink dar kartą:
http://old.antologija.lt/scan_img/04-postilla.jpg
O gal nemoki lenkiškai ir manai, kad „Ižguldimas Ewangeliu kiekwienos Nedelos ir szwętes per wissus metus” – tai lenkų kalba?
Paklausk mokančių, gal išvers iš lenkų kalbos ką reiškia „per wissus metus”? Kai sužinosi, būtinai parašyk mums čia, laukiame nekantriai!

Lietuvos

miesteliuose kepama labai skani naminė duona.

Lietuvių kalba - Lietuvos širdis

Vis tik man pradeda patikti Lietuvos Sąrašas.

pamąstymai

Geriau jau „lenkai”, gyvenantys Lietuvoje tegul įsiveda lietuviškas raides į savo raidyną, bet ne lietuviai, gyvenantys savo valstybėje – Lietuvoje – lenkiškas raides į savo raidyną…

nepamąstančiam

Raidės nėra nei lietuviškos, nei lenkiškos. Alfabetas yra lotyniškas. Jei būtų gyvų lotynų, galėtų imti ir iš lietuvių ir iš lenkų – praktiškai iš turbūt pusės pasaulio mokestį už jų alfabeto vartojimą. Autorines teises lotynai galėtų įregistruoti kad ir Hagos teisme ir pradėti bylinėtis. Va kaip yra su tom „lietuviškom” ir „lenkiškom” raidėm.

Vytautas Ju.

Raidynas ne uola, nėra nepajudinamas. Klausimas: ar yra reikalas judinti? Kokių kalbinių poreikių netenkina dabartinė lietuviška abėcėlė?
Taigi, nėra jokių problemų su mūsų raidynų, tai kam lieti ašaras, pasitelkiant ne M. Daukšą į pagalbą. Ach tiesa, yra degeneratų, kurie nori tą raidyną kastruoti. O kas verčia skuosti prie balsadėžių per rinkimus ir balsuoti už juos. Kitaip tariant, jei patinka daryti į kelnes, tai kam po to piktintis sklindančiu „aromatu“.

Dėdė > nepamąstančiam

Apie tuos „gyvus lotynus” – priminkite man kelis lotynų kalbos žodžius su „w”. Dabar niekaip neateina į galvą.

vincukas

Szaulienė ir Kirkilo sumastė , Butkewiscius palaiko, Graszinienė dar abejoja. Jei bus priimtas įstatymas, visų už jį balsavusių asmenvardžiuose įvesime vietoj V, Š, Č – W, SZ,SZ.

42
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top