Andrius Švarplys. Pagarbos žodis a. a. Viliui Normanui

Vis dėlto kaip netoli pažengėme nuo barbariškumo. Neseniai viena iš „tolerantiškos“ stovyklos apgailestavo, kodėl monsinjoras A.Svarinskas nepakratė kojų anksčiau. Dabar iš kitos stovyklos „neliūdėtų, jeigu būtų rasti palaikai“.

Jau rado.

Nepaisom bendražmogiško papročio bent trumpam susilaikyti nuo mirusiojo, nelaimės ištiktojo, kenčiančiojo dergimo. Senovės graikai olimpiadų metu nekariavo. Bent tuo momentu. Paskui jau gali. Visos tautos bent laikinai įteisindavo skirtumą tarp politinių, egzistencinių pažiūrų konflikto ir bendražmogiškų dalykų.

Dabar sugebėjo trolinti net tada, kai buvo paskelbta, kad be žinios dingo L.Graužinienės sūnus. Kažkas visuomenėje įsijungė „be stabdžių“.

Su Vilio Normano pažiūromis aš nesutikau, švelniai tariant. Bet štai dabar atsitiktinai užtikau seną jo straipsniuką, skirtą Garliavos istorijai (nepatikimos reputacijos laikraštyje, bet šiuo atveju tai ne esmė).

Vis dėlto jautrumas viešai neteisybei yra universalesnis dalykas nei individualūs raiškos ar pažiūrų skirtumai. Puiki įžvalga apie tikruosius teisinius nihilistus, tikruosius teisinės valstybės griovėjus pedofilijos istorijoje. Visiškai sutinku, kad tai buvo tie, kurie itin aršiai gynė teisinę valstybę. Ir, beje, tebegina iš ekrano, laikraščių, radijo, facebooko.

Kartais atsitinka taip, kad ideologinis oponentas tampa žymiai labiau vertintinas nei absoliuti dauguma išsilavinusiųjų, pažangiųjų, moderniųjų, dabar labai patriotiškai nusiteikusių vadinamųjų intelektualų – absoliučiai begėdiškai pratylėjusių ir pateisinusių teisinį nihilizmą, teisingumo sutrypimą ir viešas manipuliacijas…

* * *

Vilis Normanas. Garliavos drama: kai įstatymas stengiasi sunaikinti įstatymą

Karštas komentaras | 2012-04-23

Ne taip seniai apie Garliavos įvykius ir tarsi guminę lėlę tampomą mergaitę prabilęs Teisingumo ministras Remigijus Šimašius neslėpdamas išvardijo visus procedūrinius pažeidimus šioje istorijoje. Susidarė vaizdas, kad daugiau nieko ir nebuvo – tik pažeidimai. Kitaip sakant, įstatymas kovojo pats su savimi.

Teisingumas be teisinių įrodymų

Išryškėjo seniai Lietuvoje aptarinėjama tema: kad teisingumas yra pasiklydęs neteisybėje. Tarsi mantra kartojama „įstatymus reikia vykdyti“ gali užmigdyti su įstatymų teisingumu niekada nesusidūrusius žmones. Bet tie, kas nors kartą patyrė, kokie dvigubi standartai taikomi teismuose, nesiruošia užsnūsti. Klausimas paprastas – ar ši istorija negalėjo būti civilizuotai ištirta, surasti kaltieji, jie nubausti, išsiaiškintos painios bylos aplinkybės ir tik tuomet galėjo nugriaudėti grėsmingas: įstatymą reikia vykdyti?!

Kad įstatymų nevykdymas pats savaime nėra joks gėris – natūralu. Bet pažvelkime atidžiau – šį kartą, kad nebūtų pernelyg daug painiavos, koncentruokimės tik į faktus ir palikime nuošalyje sąmokslo teorijas, kurios reikalauja atskiro aptarimo.

Paprastas klausimas – kas buvo išsiaiškinta šioje byloje? Ar mergaitė buvo tvirkinama? Dabar, pagal teismo sprendimą, atrodo, kad ne. Toliau, kas atsakingas už visą eilę žmogžudysčių? Tas, kas užspringo žolėmis. O kad būtų įtikinamiau, jis dar teisiamas ir po mirties. Turbūt bausmė bus „iki negyvos galvos“.

Tai, kad visuomenė nematė jokių akivaizdžių įrodymų, tik dar kartą patvirtina: tikriausiai ir suinteresuotų tai daryti nebuvo.

Pradėjus iš pagrindų peržiūrėti teisinę sistemą, veikiausiai paaiškėtų, kad ji veikia kažkokiais kitais, mums, paprastiems piliečiams, nežinomais metodais.

Kaltų nerasta. Įsivaizduokite, kad tai privati bendrovė. Ar už tokį, švelniai tariant, broką, visi, dalyvavę teisingumo paieškose, nebūtų išmesti? Dabar – tik švelnūs papeikimai, kurie iš esmės nieko nereiškia.

Toks teisingumas, kai nepateikiama akivaizdžių įrodymų, yra bet kokio teisingumo parodija. Nebūtina čia ieškoti slaptų kėslų – užtenka to, kad teisingumo atstovai yra teisiniai impotentai, kuriuos jau seniai reikėjo nurašyti.

Byla neištirta – tai apie kokį įstatymo vykdymą čia kalbama?

Lakios formuluotės slepia demaskavimo baimę

Teisingumo atstovai visgi pateikia šiokias tokias „išvadas“, tarkim, tas pats Teisingumo ministras: „mergaitės buvo atsiklausiama, dalyvaujant psichologams“, bet ką ta mergaitė pasakė, neatskleidžiama. Kodėl? Ko bijoma?

Iš tiesų įstatymo funkcija yra padėti normaliai funkcionuoti socialiniam kontraktui. Įstatymas turi riboti tų žmonių, kurie kenkia kitiems, veiksmus.

Pažiūrėkime, kaip yra Lietuvoje, – įstatymas sukelia masinę nepasitenkinimo bangą, kurioje džiaugiasi tik tie, kas labai keistai išsisuko nuo kaltinimų, nors mesti kaltinimai buvo labai rimti. Įstatymas Lietuvoje neturi nieko bendro su žmogaus gynyba, jis naudojamas kaip priemonė, kad niekas neišsiaiškintų tikrųjų eilės žmogžudysčių, įtarimų pedofilija, absurdiškų įvairių lygių pareigūnų klaidų. Trumpai, įstatymas saugo pats save, bet ne žmogų. Nepamirškime, kas įkūnija įstatymą, ir bus aišku, kad įstatymas naudojamas gynybos tikslas. Bet tai – trumparegiškas tų, kurie mano, kad gali viską, požiūris. Šis tariamas saugumas – tai paties įstatymo griovimas, visiška jo niveliacija.

Šioje situacijoje, kai niekas nėra aišku, vykdyti kažkokį teismo nutarimą – tai pripažinti, kad ir nuteisti žmogų nereikia jokių įrodymų. Užtenka, jog kažkam tai naudinga.

Ar tikrai nebuvo įmanoma civilizuotai išspręsti šios bylos? Buvo galima, gal net ir dabar galima. Bet kažkas to labai nenori. Visiškai nenori.

Kas slypi po savigriova

Kad dabar teisinė sistema griauna save pačią – akivaizdu. Štai Teisingumo ministras pareiškė, jog po šios kadencijos pasitrauksiąs iš politikos. Matyt, pajuto, kad greitai žmonės ne piketuos, bet imsis ryžtingesnių veiksmų. Bet ar jis vienas kaltas?

Jaunas vyras greičiausiai pajuto, kad vienam pakeisti visą per ilgą nepriklausomybės laiką besiformavusią sistemą – tikrai ne jo jėgoms.

Ir pabandykime suprasti: jeigu jau šią Garliavos istoriją taip įnirtingai, taip akiplėšiškai bandoma nutildyti, tai kokie yra to motyvai? Jeigu teisėjai prisiima pedofilų vardą (kitaip būtų įrodę, jog čia šmeižtas), tai kokio masto aferos ir kokio masto nusikaltimai slypi už ir taip tragiškos istorijos?

Atsakymų toli ieškoti nereikia: šiuo metu pagrindiniai ir tautai labiausiai rūpimi klausimai turėtų būti susiję su energetika: VAE, Klaipėdos dujų terminalu, nuolatiniu reiškiniu tapusiu skolinimusi, vis didėjančia ekonomine katastrofa. Garliavos istorija padeda nukreipti dėmesį, nes žmonės negali ir jai likti abejingi.

Pažiūrėkit į A. Sekmoką, Energetikos ministrą, dantimis įsikabinusį į savo vietą – su tauta jis niekada nebendravo, nes turbūt pradėtų raudonuoti nuo pirmo klausimo: kodėl Lietuvos žmonės neinformuojami, kokią naudą gaus iš minėtų energetikos projektų ir kodėl mokslininkai juos vertina skeptiškai? Tai, kaip aršiai jis gina savo krėslą ir kaip bijo bet kokio sąlyčio su tauta, rodo, kad sąžinė turbūt nelabai švari. Ko bijoti, jei nesijauti dėl nieko kaltas?

Čia jums ne teisėsauga, kur gal ir galima gerai gyventi, – čia milijardai. Jeigu nesuskaičiuojamos trinkelės Gedimino prospekte, tai kas suskaičiuos tuos milijardus?

Todėl Garliavos istorija patogi. Bet tai jokiu būdu ne galutinis atsakymas. Jei teisėsauga kažką slepia, tai tas kažkas gali kainuoti daug aukštų pareigūnų galvų.

Kiekvienam, susipažinusiam su rusų mafijos veiklos būdais, aišku: mafijos šeima yra svarbiausia.

Ne saugumo struktūros stengiasi nuslėpti tikruosius šios istorijos vingius. Tai saugumo struktūros yra šantažuojamos, nes gali būti, kad ir koks nors labai didis žmogus yra pedofilas. Ir, paviešinus šią informaciją, griūtų daug milijardinių planų.

Ar galima ką nors pakeisti

Artimiausiu metu iš N. Venckienės greičiausiai bus išlupta mergaitė. Čia jums ne paprastas žaidimas. Žmonės yra nužudomi dėl dešimties litų. O ką galima padaryti dėl milijardo? Ironiški ir dažniausiai parsidavę politikos apžvalgininkai net neužsimena apie tai. Jie juk – ir tai net priverčia kvatoti – kovoja už valstybę. Aš irgi nesu prieš, kad pateikus akivaizdžius įrodymus, įstatymas būtų nevykdomas. Taip pat esu prieš nepagrįstas sąmokslo teorijas, kai nėra įrodymų.

Kadangi šioje istorijoje visa, kas daroma, – tai naikinami įrodymai, logiška, jog kažkam paaiškėjusi tiesa būtų nemaloni.

Įsivaizduokite, jeigu jūs būtumėte kaltinamas savo vaiko pardavinėjimu pedofilams, ar jūs nenorėtumėte, kad būtų pradėtas tyrimas ir viskas būtų nuodugniai ištirta? Net jeigu tai šmeižtas. Tai pirmyn – tirkim, o tada vykdysim teismo sprendimus.

Bet tai, kad jokių tyrimų nėra ir nebus, rodo, kad kažkas ten, kur nereikia, įmerkė savo organą. Ir dabar trūks plyš reikia viską kuo greičiau nutildyti.

Jeigu Lietuva tikrai būtų teisinė valstybė, tai apie tylą čia kalbėti būtų neįmanoma. Kur įrodymai, kad prieš mergaitę nebuvo panaudota prievarta? Ar kas nors juos matė? Kur psichologų išvados? Kodėl būtent apie tai nekalbama? Čia galima dalį kaltės suversti ir žmonėms, kurie nori, kad visi teisėjai būtų pedofilai – bet tada nepavyks rasti kaltų, nes jie tik to ir laukia.

Ir greičiausiai – čia visai ne teisėjai įsipainioję. Jie nėra tokie galingi, kaip atrodo. Turiu vieną gyvenimišką istoriją – kai visi žino, kad viename prabangiame name vyksta vaikų tvirtinimo orgijos. Visi tyli, nes suvažiuoja patys turtingiausi. Prasitarsi – sulygins su žemėm.

Paskutinė viltis – žmonės

Kad ir kaip baigsis istorija, jei nepavyks patiems žmonės kaip nors atkasti tiesos, mergaitė bus perduota mamai, mama su mergaite emigruos, viskas bus pamiršta. Pedofilų nėra daug. Tai liudija istorija. Ir jie nebūtinai turtingi. Bet turtingam žmogui tokia etiketė sugriautų visą gyvenimą.

Klaidingas įsitikinimas, kad čia egzistuoja koks nors klanas. Yra sukurta daug dokumentinių filmų, kaip tai vyksta. Vienas iš geresnių – „Prekyba žmonėmis“. Vaikai užverbuojami ar pagrobiami ir pardavinėjami brangiausiomis kainomis. Žmonės, kurie tai organizuoja, nėra pedofilai. Jie – verslininkai. Jiems parduoti vaiką – kaip nieko nereiškiantis sandėris. Per žurnalistinę karjerą teko matyti tokių žmonių. Apie tai jie kalba linksmai, tuo didžiuojasi, tų, kuriuos parduoda, nebūtinai vaikus, nelaiko žmonėmis. Jiems tokie padarai – prekės.

Lietuviams reikėtų išdrįsti kaip nors tai viešinti. Kaip nors slaptai rašyti į laikraščius, nebijoti rizikuoti. Nes kas žino, kieno vaikas bus kitas.

Teisiškai mes galime sakyti: Garliavos byla išspręsta, žuvo daugybė žmonių, mergaitė teigia patyrusi prievartą, bet niekas nekaltas. Kalti tik mirusieji, nes jie jau negali nieko paaiškinti.

Šioje istorijoje sunku ką nors teisti – gali nuteisti nekaltą žmogų pačiu baisiausiu nusikaltimu. Bet visiškai pagrįstai galima teisti teisėsaugą, bent jau dėl to, kad kažkam parsidavė, kad tėra (pinigais?) valdomos marionetės.

Vietoj pabaigos

Kuomet iškyla klausimas – kaip elgtis, kai teisėsaugos struktūros veršis į Venckų namus ir prievarta „atiduos“ mergaitę motinai, aišku, jog nepaklusti įstatymui – nusikaltimas. Tai beveik anekdotas. Tačiau kodėl Lietuvą pardavę žmonės ir net tie, kas dabar yra miestų merai, visiškai akivaizdžiai žurnalistų vadinami vagimis, nesėdi kalėjime? Ar jiems įstatymas negalioja? Paaiškinimas: kaltė neįrodyta, nors ji akivaizdi.

Situacija be išeities. Žmonės gali kliautis tik savimi. Tai joks teisinis nihilizmas – tikrasis teisinis nihilizmas yra ten, kur aukščiausius postus užimantys vagys naudojasi mūsų visų gerove, – tai juo reikia teisti.

Kai niekas neįrodyta, negalioja ir joks įstatymas. Kas čia sufantazavo, kad įstatymas yra aukščiau už žmogų? Reikėtų pasidomėti teisine filosofija ir tada bus aišku.

Jeigu kas nors norėtų išspręsti šią situaciją, tai paprasčiausiai paklaustų mergaitės. Be nė vienos pusės įsikišimo, su kuo ji nori gyventi? Ir būtų aišku.

Bet įstatymo sargai taip nemano. Jie sutryps bet kurį, nes jų žmogiškumas net nebuvo gimęs. Ar jie ne nusikaltėliai? Ar jų nereikia bausti?

Štai čia yra teisinis nihilizmas, užsakyti visuomenės formuotojai. Tauta jumis netiki. Nes ši tauta dar turi orumo, žmogiškumo ir atjautos.

Karštas komentaras

* * *

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
47 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Taigi

Dabar žiūrint, tai niekam nereikėjo lįsti į Garliavos šeimos istoriją, į šeimos konfliktus niekam nereikia lįsti. Gali būti, kad vėliau, kai teismuose buvo duotas atsakymas, jis jau kitaip į šį reikalą žiūrėjo, bet internete lieka pėdsakai, apie kurios vėliau nesinori prisiminti. Dėl vieno tai jis buvo teisus: „Atsakymų toli ieškoti nereikia: šiuo metu pagrindiniai ir tautai labiausiai rūpimi klausimai turėtų būti susiję su energetika: VAE, Klaipėdos dujų terminalu, nuolatiniu reiškiniu tapusiu skolinimusi, vis didėjančia ekonomine katastrofa. Garliavos istorija padeda nukreipti dėmesį, nes žmonės negali ir jai likti abejingi.” Teisingai, iki šiol žmonių dėmesys nukreipiamas nuo tikrųjų Lietuvos problemų, ir ne tik tai, pilietiniai judėjimai gavo dėmę, net Šliužo referendumas buvo paniekinamas dėl to, kad jį aktyviai rėmė žmonės, kurie buvo… Skaityti daugiau »

o taigi konservas

vis dirba,sedi kiekviename portale ir teigia rasos ir tatos dogmas,idomu ka pazadejo konservai,gal kede seime????mano nuomone

Juozapas

Gražus straipsnio tekstas. Teisingas. Tačiau turiu pasakyti, kad nepalaikysiu gerb. Švarplio intensijos. Apart kažkada parašyto tekstokurį čia perpublikavo p. Švarplys, p. Normanas yra prirašęs daug bjaurasties. Aš netikiu kad egzistuoja dalinis padorumas, kaip kad nebūna dalinio nėštumo. 2012 KK demonstravo vienokią poziciją. Analogiškai prie situacijos „adaptavinėjosi ir velionis. Po to KK kaip fliugeris pradėjo rodyti kitą kursą. Kitos krypties vėją pasikinkė ir p. Normanas. Čia kažkas labai nešvaraus. Kad KK yra susijęs su saugumiečiais, jokia ne paslaptis, kaip ne paslaptis kad tos sąsajos ne tik su Lietuvos vėezdė. Manau, kad velionis buvo pasiklydęs tame žaidime. Dirbo pagal užsakymą. Frilanceris. Toks pasivaikščiojimas obuoliauti yra pavojingas reikalas. Esu įsitikinęs, kad jaunuolis skrandžio turiniu ir švendrės lapu paspringo ne atsitiktinai. Ar pastebėjote kiek… Skaityti daugiau »

nebėr valstybės...

nebėr Lietuvos valstybės – nes nėra teisingumo.
O niekingiausi žmonės tapo teisėjai, prokurorai.
Prostitutės, vagys, žudikai, pederastai ir pedofilai tapo vertingesni už teisėsaugą ir jos organus: TM, AT, KT, VRM, VSD, STT, FNTT ir kitus.

mociute

kuo baisus mirusio zmogaus zodis -su juo nepasigincysi.idemiai perskaiciau a.a.straipsni ir sukrete panasumas su p kedienes zodziais -jei mergaite pavyks paimti,ji bus isvezta,parduota.net jei ir tiesiogiai uz kiekviena mergaites diena neimami „200 litu”,daug kas tebemelzia valstybe .vyksta mokesciu moketoju pinigais apmokamos bylos „del triusiku”,seneliu persekiojimas,garliavos siauba pergyvenusiu zmoniu persekiojimas.VISKAS UZ ZMONIU PINIGUS MOKESCIU PAVIDALU -O BOTELIAI STOVI!STOVI KAIP PAMINKLAS 16999 NEIVYKDYTU TEISMU SPRENDIMU!uzuojauta protingo,jautraus jauno zmogaus seimai

Diedukas tundrai

Štai prie ko priveda psichiatrai ir „Masturbacija”…

Kritikas Pikčiurna -> nebėr valstybės...

Mielasis, valstybės yra tiek, kiek sugebame jos sukurti bei atrasti savyje. Norėčiau klysti, bet Vilius Normanas (Povilas Senūta) žuvo, nes jame mūsų valstybės buvo daugiau nei kituose… Tokių nereikia, tokie pavojingi, jie pasako tai, ką norima slėpti, jie pavojingi patys sau, nes liudija Tiesą, nes pažiūrėjus į Tiesą, galima apakti taip pat, kaip pažiūrėjus lazeriui ar Saulei tiesiai į „akis”. Ar ne per daug mįslingų žūčių Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje? Juk tai yra tylusis karas, visai, kaip Ukrainoje, tik dar pirmasis užsitęsęs latentinis jo etapas. Čia reikia ne sąmokslo teorijų, bet sąžiningo ir kruopštaus tyrimo bei budrumo. Mūsų bendromis pastangomis. Juk viskas vyksta mūsų akyse, tik to nenorime pripažinti, kol tai nepaliečia mus pačius. O tada jau būna per… Skaityti daugiau »

Raigerdas Juozapui

Pritariu Tamstos žodžiams, kad „Aš netikiu kad egzistuoja dalinis padorumas, kaip kad nebūna dalinio nėštumo”. Jeigu kalbėti ta pačia tema, tai žmogus, pagal savo esmę yra angelas. Tačiau labai nedaug žmonių šiame pasaulyje žino apie tai. Viskas įvyksta vėliau, kada tas angelas, būdamas vaiku, susiduria jau Mefistofeliui pardavusiais dūšią suaugusiais. Ir tada jie tą vaiką pradeda prievartauti, nes jis turi tapti tokiu pat, koks yra tas Mefistofeliui pardavęs dušią suaugęs. Jau šimtą kartų apie tai rašiau ir kartoju vėl, problema bet kokios visuomenės yra ne tuose puolusiuose angeluose, o tuose Mefistofeliui tarnaujančiuose tipuose. Ir visi juos mato, bet tyli ir nieko nedaro. Štai Mefistofelio tarnų darbas – 41% vaikų turi psichinių problemų Lietuvoje. Tai yra jie paruošė sau aukų, kurias… Skaityti daugiau »

Raigerdas Juozapui

Žinai gerbiamasai, ką pas mus reikia „gydyti”? Tai psichiatrus ir psichologus pirmoje eilėje. Kas gali įvardinti man nors vieną normalų Lietuvoje psichiatrą? Ar žinote nors vieną tokį? Aš nesu sutikęs. Štai vienas psichiatras man pasakoja, kaip jam buvo įdomu stebėti, kaip elektrošoko metu trūkčioja veido raumenukai. „Kiek įvairiausių trūkčiojimų” – stebisi jis. „Taip mes tų raumenų nematome, o štai elektrošoko metu, jie visi taip trūkčioja ir tu pamatai, kiek žmogus turi daug raumenukų ant veido”. Kitas man pasakoja, kaip jis negalėjo susitvarkyti su vienu alkoholiku. Ir jis jį užhipnotizavo. Ir štai keletą mėnesių, kaip nebegeria. Aš paklausiau:”O jeigu jus užhipnotizuoti? Ar nesutiktumėte?” „Ne, ne…” – numojo jis ranka, manęs hipnotizuoti nereikia, aš susitvarkau su savo problemom. Abejoju, nes jis vis… Skaityti daugiau »

kamara

Padorumas, gėris ir blogis yra tik sąvokos. Per rusišką kanalą popas aiškina, kad yra Ukrainoje šiandien geris ir blogis šalia. Geris – priklauso separatistams, ginantiems savo namus, blogis – reguliariajai Ukrainiečių kariuomenei, naikinančiai civilius. Kita pusė visiškai kitaip suvokia gėrį ir blogį. Gėris ginti savo šalies vientisumą, blogis – skaldyti šalį. Padorumo vertinimo kriterijai irgi yra skirtingi. Mąstyti, o po to išsakyti savo tiesas yra padoru. Žvalgytis ir klausytis kitų ir priimti saugią tiesą – nepadoru. Mąstantis, savarankiškai priimantis įvykių vertinimą, gal ir klystantis, o gal ne buvo Vilis Normantas. Tokiems žmonėms yra nelengva, o baisiausia, kad tokių nevaldomų žmonių sistema nemėgsta. Todėl paslaptinga mirtis guli amt šiandieninės lietuviškos politinės tikrovės.

>kamarai

Ar tiesa, melas „tik sąvokos”, ir kas vienam tiesa, tas kitam melas? Ar meluojantis viso labo tik turi savo tiesą, kuri vadinama jo šventa nuomone? Ar galima lygia greta dėti rusiško kanalo išskyras, ką ten pasakė koks Gundiajevo pavaldinys ir „kitos pusės” gėrio ir blogio supratimą?

užkabino rusus ir pedofilus

Nusižudymas: užkabink, pasakyk tiesą apie pedofilus ir rusus.

SKIRMANTĖ

Kas nors tiki, kad jis tiesiog paskendo, o ne paspringo lapu? Juk jis sakė, kad eis į kažkokią psichiatrijos ligoninę. Nebegrįžo. Rastas Nemune. Kedys rastas Kauno Mariose. Vektorius: psichiatrinė —> vanduo. Manau, jis nužudytas. Gaila. Užuojauta artimiesiems.

Juozapas---Raigerdui

Sveikas. Gerai pakomentavai tad nelabai ką galėčiau pridurti. Tačiau, kad jau palietei psichiatrų temą, morėčiau paieškoti psichiatrų pėdsako V. Normano mirties aplinkybėse. Man tas pasakymas, kad atseit velionis prieš mirtį būk tai sakęs atrodo įtartinai. Labaiu panašu į stumiamą „savižudybės” tipo alibi. Tokios sąsajos tik stiprina įtarimus, kad Normanas mirė ne sava mirtimi. Pasikapsčius giliau galėtų atsirasti įdomių dalykų. Pavyzdžiui KAM Vilius sakė jog eis pas psichiatrus? Gali paaiškėti, jog jis apie tai nieko nesakė artimaiusiems žmonėms, o tik kokiam(iai) pedryčio skaitytojui(-ei). Juk kaip žinia Venckienę „amerikoje” stebuklingai pamatytdavo išskirtinai tik su pedryčiu susiję asmenys. Kitiems likusiems Venckienė tebėra „unvisible”. Sakytum, kas čia per fokusai, bet man tai normalu. Kad Venckienės nei amerikonai nei ten gyvenantys normalūs lietuviai nemato yra… Skaityti daugiau »

Geriausiai atspindi sia byla

Kafkos ,,Procesas”…Neskaiciau Normanto rasiniu,taciau kartais zmones nepritaria vien del to,kad asmuo nepatinka.Kaip kinofilmuose-negrazus,vadinasi bus ,,blogietis”.Man visiskai svetimas amzinatilsio Kedzio tipazas,bet ,deja,teko sutikti,kad siuo atveju jis buvo teisus.Per daug irodymu…

esame ir toliau okupuoti

kada išsivaduosime iš rusų ir jų pakalikų komunistų-pedofilų nelaisvės?

KGB ir VSD nužudė ?

KGB, padedant žydrųjų valstybininkų pedofilų ir pederastų VSDišnikų rankomis žudomi lietuviai, kurie prakalba apie blogio šaknis.

Taigi

„Tai, ką matome, interpretuoti visai nesunku: dvi žmonių grupės kaunasi dėl vienos mažametės mergaitės, tampo ją, griūva, plėšia. Abi grupės nori parodyti, kad myli mergaitę labiau ir stipriau. Kiekviena grupė yra priversta niekinti kitą grupę, nes kitu atveju meilė „atrodytų“ ne-tikra. Tai labai palanku politikams – jie gali su pasimėgavimu „į-rodyti“, „į-kūnyti“ save per abi Įstatymo puses: vieni gina Įstatymą, kiti jį niekina. Iš tiesų nėra jokio skirtumo, kurią pusę renkiesi, nes abiem atvejais stengiesi patikti vienai kuriai nors pusei.” http://www.radikaliai.lt/radikaliai/794-violetine-revoliucija-zmogaus-ir-istatymo-dvikova Čia Normanas gerai pastebėjo apie politikus. Tik dėl vienos pusės jis klysta, nes motinai meilės rodyti nereikia, ji yra viduje ir jos neįmanoma sunaikinti, dėl to tiek daug metų motina kovėsi su galinga šeima už savo mergaitę. Iš vaiko… Skaityti daugiau »

mustafa ibrahim

kalausyk, taigisai- matau, tu turi „plinkių”.
gal galėtum čia susirinkusiai publikai paaiškinti- tu labiau mėgsti ką?
mažas mergaites, ar mažus berniukus, ar tau vienodai gerai praeina visokie?
ir dar, tu kaip „byvalyj” gal galėtum mums nesuvokiantiems paaiškinti – jūs ten pedofilais kaip tampate?
tokie gimstate ar tik vėliau iškrypstate.
tiesiog mums, normaliems žmonėms sunku jus, pedofilus suvokti.
gal pedofilai turi kažkokį geną, tuomet nustačius, kad užsimezgęs embrionas turi šį bjaurų genetinį defektą, geriau primygtinai siūlyti būsimo pedofilo motinai pasidaryti abortą.

Taigi

Partija mano motina,
Leninas, Stalinas, Brežnevas ir Putinas mano tėvas.
lituvių vaikučius reikia mokyti, kad jie būtų ištikimi, kaip ir aš, Partijos ir Lenino-Putino didžiajam reikalui.

Vatnikas

Jomajo, taigis turi až keturis tėvus…

Po Europą,o gal

ir Ameriką klaidžioja seksualinės diktatūros šmėkla.Garbinamas esminis instinktas.Stabas?

per anksti išėjo...

Taip, su rašytoju ne visada norėjosi sutikti, bet jis nubrukdavo savo numonės, nebūdavo vienpusiškas, visad pažiūrėdavo į reikalą ir iš kitos pusės, šiame straipsnyje irgi išsamiai viską išagrinėjo.

ir dar

viena mirtis to, kuris drąsiai žvelgė blogiui į akis. Ramybė Jo sielai.

to mustafa ibrahim

Pats labai moki už Taigi atsakyti, kam klausinėji. Pats klausk, pats parašyk Taigi vardu ir tuo džiūgauk, kaip nesubrendėlis.

taiklus straipsnis

„…kokio masto aferos ir kokio masto nusikaltimai slypi už ir taip tragiškos istorijos?,,,”.

 kacius Vatnikui

tie keturi – jo patėviai. Biologiniu, laikomas šarikovas iš Latvių gatvės.

Antikedofias jis buvo

Nužudė jį violetinių banditų gauja, o dabar perrašinėja jo straipsnius, daro iš jos kedofilą. Šykščiau negali būti. Išgamos paskutiniai esat.

gaila jauno žmogaus

Amžiną Jam atilsį. Man jo straipsniai, kiek esu skaičiusi, nepatikdavo. Šio, iš Karšto komentaro, deja, neskaičiau. Tai, ką jis rašė pastarajame straipsnyje, galėjo Kedžių tragedijos organizatoriams nepatikti. Galėjo kažkas atkeršyti, bet, manau, mes nieko nesužinosime. Kas ištirs ko jis lankėsi Kaune(ir vėl Kaunas), kodėl su kuprine atsidūrė Nemune? Kuo ilgiau gyvename Nepriklausomoje(norisi jau šį žodį išskirti kabutėmis)Lietuvoje, tuo daugiau neišaiškintų žūčių, tuo daugiau tragedijų…Baisu.

Raigerdas > mustafa ibrahim

Pats taikliai užklausei „Taigi” apie jo „skonį”. Paprastai „Taigirius” kalbus, bet šį kartą nutylėjo. Aš vis galvoju, kodėl Lietuvoje tokia didelė problema dėl atsakomybės? Kad atsakyti į šį klausimą, tai reikia prisiminti liustracijos sužlugdymą. Štai nuo čia ir prasideda „demokratija” ir „tolerancija” nusikaltimų ir pedofilijos atžvilgiu. Kodėl Seimo nariai bijo priimti įstatymą dėl cheminės kastracijos pedofilų atžvilgiu? Pavyzdžiui, kokiam nors pedofilui Taigiriui, būtų atlikta cheminė kastracija, tai ar jis rašytų tokius šlykščius komentarus? Galimai, kad ne. O nekastruotas Taigirius kenks kitiems žmonėms visą savo likusį gyvenimą.

Raigerdas

Štai paimkime šią Viliaus Normano frazę:”Turiu vieną gyvenimišką istoriją – kai visi žino, kad viename prabangiame name vyksta vaikų tvirtinimo orgijos. Visi tyli, nes suvažiuoja patys turtingiausi. Prasitarsi – sulygins su žemėm”. Šita frazė parodo, kad rašytojas visiškai nesuprato tų BLOGĮ dauginančių žmogelių mąstymo ypatybes arba tokio tipo nusikaltėlių mąstymo ypatybes. Jeigu jis iš tikro žinojo, kur yra tas namas, tai jis turėjo viską padaryti, kad šitas namas būtų sulygintas su žeme. Matote, doras žmogus turi vieną bėdą: JIS PAGAL SAVE MATUOJA IR KITŲ ŽMONIŲ ELGESĮ, O APIE IŠKRYPĖLIUS MANO, KAD TAI SUKLYDĘ ŽMONĖS, KURIE GALI PASITAISYTI. Deja, taip nėra, nes šitie žmonės yra TIPIŠKAS NORMALAUS ŽMOGAUS ANTIPODAS. Jie yra normalumo ir normalių žmonių naikintojai. Ir nors vienoje dainoje dainuojama… Skaityti daugiau »

Taigi

Keistas tas violetinių iškrypėlių suvokimas: kur Juozapo, Dėdulės ir pan. komentarai yra tikrai šlykštūs, tai Raigerdui mieli; kur komentarai kultūringi, tai Raigerdui šlykštūs.

Raigerdas ´Taigiui´

Ką ten kalbėti apie komentarus. Pakalbėkime „Taigizai” apie mergaites, apie berniukus. Kas tau labiausiai juose patinka? Juk jie tokie dar nesubrendę. Nieko neišmano. Apie ką tu su jais kalbi? Juk jiems politika neįdomi. Tai, apie ką tu su jais kalbi? Nejaugi apie seksą? Bet ir čia jie nieko neišmano. Ar tu manai, kad jie išmano, ar tik apsimeta, kad neišmano?

Liepa-Raigerdui

Mielas Raigerdai, su žmogumi, kuris savanoriškai užstrigęs projekte”Ich bin больнoй” nepadiskutuosi. Psichiatrams, tikiu, šis klinikinis atvejis labai įdomus ir vertas gilesnių studijų.//Teko girdėti apie įvairias fobijas, bet kad būtų paniškai bijoma spalvos…?.// Vienu metu, prisipažinsiu, domėjausi koloristika, tai violetinė spalva priskiriama prie ypatingųjų. Krikščionių ikonografijoje netgi lakoniškai sakoma – tai dieviškumo, dvasingumo spalva.Induizme, budizme taip pat panašiai.//Kad tas individas pyksta ant mūsų bičiulio Juozapo, tai suprantama, bet kad viešai kabint puolusio žmogaus-„iškrypėlio”-etiketę saviems(juk berods ne kartą buvo spaudoje skelbta,jog”Dėdulės” pseudonimas priklauso pačiam pačiausiam Vytautui L.,), tai jau kaip ir per daug.// Ką ten gali pakalbėti, kai razumas atimtas suvisam…

Raigerdas Liepai

Na, taip, sutinku su tavim su ta diagnoze Taigizui „Ich bin больнoй”. Bet ar įmanoma padėti tokiam žmogui, nes jis įsivaizduoja, kad mes čia esame nesveiki, o jis sveikas. Matai, gerbiama Liepa, fokusas yra tame, kad pagal jį išeina taip, kas ne pedofilai, tie yra nesveiki, o sveiki yra tik pedofilai. Man patinka visos spalvos, o violetinė tai tikrai nuostabi spalva. Buvo toks atvejas, kai tarybinėje armijoje Raudonąjį kampelį, kur vyko užsiėmimai, išdažiau tokia a la violetine spalva. Maniau, kad karininkai pradės šaukti, bet jiems labai patiko. O vienas net paprašė, kad namuose jo sienas išdažyčiau. Kadangi aš darydavau mišinius, tai kartais gaudavosi tokia nepakartojama spalva, nes dėdavau grynai iš akies, pagal intuiciją.Supratau, kad rizikuoju, nes gali sugadinti labai daug… Skaityti daugiau »

Diedukas

Labas, Spiečiau!
Štai „tundra” rašo: – „Keistas tas violetinių iškrypėlių suvokimas: kur Juozapo, Dėdulės ir pan. komentarai yra tikrai šlykštūs, tai Raigerdui mieli; kur komentarai kultūringi, tai Raigerdui šlykštūs.”///
Kaip Jums atrodo, kokį pažymį iš aritmetikos turėjo šis veikėjas pradinėse klasėse? (nekalbu apie matematiką). Visiems akivaizdu, kad jo kultūringose komentaruose didesnis skaičiukas atspindi „minusą”, o mūsų nekultūringose didesnis skaičiukas stovi prie „pliuso”. Arba, pakrikusi orientacija, aplinkos suvokimas. Be to sąvokos „Diedukas” ir „Dėdulė”, kaip pastebėjo Liepa, labai skiriasi. Vadinasi, ne tik aritmetika „šlubuoja”, tai didesnės problemos… Įdomu, kaip šitas žiužis išmoko skaityti ir rašyti?

Raigerdas

Sveikas, Dieduk. Na, matai, Dieduk, Taigizui, kuris mokėsi kokioje nors „Gyvulių ūkio” mokyklloje, tas LYGYBĖS ženklas yra labai populiarus dalykas. Todėl jis ir deda lygybės ženklą tarp Dieduko ir Dėdulės. Man tai įdomu, kaip ten tame „Gyvulių ūkyje” reikalai yra su pedofilais? Ar ir ten visi pedofilai yra lygūs, bet kiti yra lygesni.
Ir dar vienas įdomus faktas. Kai tik, kas nors aptinka kokį nors „neatsargų” pedofilą ir jam jau gresia kalėjimas, taip prasideda žudynės. Aplinkui daugybė nužudytų žmonių. Tiesa, su paprastais pedofilais taip nebūna. Bet štai su tai „lygesniais” už kitus pedofilus, tai čia prasideda žudynės. Ir tokie dalykai vyko visose šalyse.

Raigerdas

Gal, sakau, reikėtų įkurti specialų padalinį, kuris išimtinai užsiimtų pedofilų medžiokle?

Juozapas

Sveiki.
Apie „žiužio” gebėjimus:
„Žiužis” nei skaityti, anei rašyti nesimokė. Nepakaktų smegenų vingių.
tiesą sakant, kalbant apie „taigiso” smegenų vingrybes, daugiskaita čia „ne prie ko” – po „taigiaus” kaukolės skliautu yra tik vienas vingis.
Nuo uniforminės „furažkės”.
Bet, kaip tas tipas geba kurti savo rašliavas, jeigu rašto nebuvo mokytas.
???
Pasakysiu – „taigius” buvo tiesiog …instaliuotas.
Taigi, zombis.
Zombis vulgaris sovieticus.
Kadangi zombio instaliacija nėra kaip įprasta operacinė sistema, „taigius” nepasiduoda jokiai logikai ar moralei.
„aigius” -tarsi įrašytas CD kuriame padėtas „taškas”.
Savarankiškų melodijų negroja.
Tik patvirtintą programą.
Labai pigus kompaktėlis.
Groja užsikirsdamas, kaip koks kinietiškas daiktas.
Made in USSR.
Šūdas su „kokybės” ženklu.

pragmatikas

taip bus VISIEMS,kas prisilies prie Garliavos istorijos….ir nereikia šauktis Dievo rūstybės niekadėjams,juk JIS leidžia visokiam gaivalui siautėti,kad kiti praregėtų…juk vyksta karai,žūsta milijonai,tai kas čia tie keli papildomi „smalsuoliai”…

Liepa

Labą vakarą, vyrai. Po Jūsų beveik koordinuotų žodinių”apšaudymų” mūsų neprietelis jau perbėgo į kitą straipsnį.O kas jam ir belieka? // Ir vienaip žiūrėjau, ir kitaip- matosi, kad dirba pagal užsakymą: komentarai vienpusiški,sukurpti pagal standartizuotas instrukcijas. Žodžiu, šeimininko nurodymams ir kontoros direktyvoms nenusižengiama.// Visgi neapsakomai bjauru,kai taip brutualiai stengiamasi įpiršti nuomonę, kad aukos yra nusikaltėliai, o niekšybių autoriai patampa nukentėjusiaisiais..//Kažkur labai matytas braižas.

 juodvarnis brolis>pragmatikas       2014-10-12

dar taip parašinėk ir net nepajusi, kad vaikštai su plasmasine galva.

Raigerdas pragmatikui

Jeigu jau toks esi pragmatikas, tai, gal galėtum pasakyti, kiek kainuoja pedofilas. Vaikus tai perka pedofilui. Bet, kiek kainuoja pedofilas, jeigu jį nupirkti. Kaip pragmatikas turėtum žinoti.

Raigerdas Juozapui

Na, taip. Yra toks įspūdis, kad tai ne galva, o per CD siunčiamas zombinimo programa. Toks variantas įmanomas, nes visko gali būti, kad jis dirba už dozę kokių nors narkotikų. Nes yra toks metodas: narkotikai + hipnozė ir vyrukas gatavas. Paprastai taip daroma, kad paruošti diversantus arba savižudžius teroristus. Yra toks „psichiatrų menas”. Žmogaus sąmonės ardomojoje veikloje jie yra labai prakutę, o štai gydyme, tai jie ne tik, kad negydo, bet sugriauna net paskutines žmogaus galimybes išlysti nors dalinai iš tos bėdos. Jie pasveikimui uždaro duris aklinai. Ir visa visuomenė paskiau moka už jų „gydymą” iki tol, kol tas nabagas visai nusibaigs. Taigizas gali dirbti ir už narkotikų dozę, nes ten nėra jokio, bent lašelio, kruopelytės ar minimalios pastangos pamąstyti.… Skaityti daugiau »

Juozapas---Raigerdui

Batai, bičiuli, iš tikrųjų info kare ne „taigisų” killinimas yra svarbiausia. Patvarkyti „taigisą” yra tik šiaip, pramoga. tikras reikalas yra žudyti „taigisų” misiją – žudyti jų propagandą. Kai skalbiam „taigiso” kailį, jis kažkiek gal ir nervinasi, tačiau kaip kadrinis darbuotojas žino, kad tai dar nepavojinga. ko iš tiesų bijo taigiai? Jie bijo, kad jų misija nepasiseks. O nesekmė būtų tame: nepavykus įpiršti „nuomonės” kad ruskija mums ne priešas. nesekmė būtų jeigu būtų žlugdomas putino „autoritetas”. Jie griežia iš skausmo kai pasakai, jog mes ne tik nekenčiam briuselyno, bet nekenčiam ir ruskyno, KAD MES RUSKYNO,NELAIKOME TEIGIAMA ALTERNATYVA. KAD MES UŽ SAVO SAVARANKIŠKĄ RAIDĄ. Ir dar jie bijo kuomet mes diegiame skaitytojams mintį , KAD MES PRIEŠINSIMĖS. Jie bijo, kad gali išaugti… Skaityti daugiau »

Liepai

bet tamsta, darote tą patį.Vienpusiai:)

LR pilietis

Manau Normanas buvo nužudytas. Kas gi skandinasi su kuprine? Kiek pamenu kažkada Normanas jau buvo Kauno nacikų sumuštas.

47
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top