Ar buvo Garliavos mergaitė?

Šią vasarą Tiesos judėjimas viešais laiškais kreipėsi į valstybės institucijas klausdamas, kodėl 2012 metų gegužės 17-ąją iš gimtųjų namų prievarta išvežtai Deimantei Kedytei iki šiol neleidžiama bendrauti su ją auginusiais seneliais, kodėl yra suvaržytos šio vaiko teisės.

Piliečių laiškus ignoravo, į juos iki šiol nesiteikė atsakyti Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Seimo vaiko teisių kontrolierė Edita Žiobienė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos (pirmininkas – Julius Sabatauskas) bei Žmogaus teisių komitetai (pirmininkas – Leonardas Talmontas).

Kitos institucijos – Prezidentūra, Vidaus reikalų, Teisingumo ir Socialinės apsaugos ministerija – atsiuntė atsainius, klausimo esmę nutylinčius atsakymus (daugiau žr. šios publikacijos prieduose).

Tiesos judėjimas kantriai laukia atsakymų iš Seimo ir jo institucijų. Taip pat siunčia papildomą laišką ir klausimus sąžiningai atsakyti vengiančiai Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovei Linai Juškevičienei, turinčiai reikiamus įgaliojimus Viešojo administravimo įstatymo prasme.

* * *

Tiesos judėjimo laiškas poniai Linai Juškevičienei,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovei

Vilnius, 2014 m. rugsėjo 30 d.

Gerbiamoji Ponia,

Tiesos judėjimas kreipėsi į įvairias institucijas: šių metų liepos 30 dienos laišku į Socialinės apsaugos ir darbo ministrę, rugpjūčio 7 dieną – į Vidaus reikalų ministrą ir pranešė apie tebesitęsiantį šiurkštų mažametės Deimantės Kedytės teisės bendrauti su artimais giminaičiais pažeidimą, ragino šias institucijas imtis visų priemonių, kad ši nenormali padėtis būtų nutraukta.

Savo raginimus grindėme Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (2013 metų vasario 4 dienos) nutartimi, Vaiko teisių konvencijos straipsniais dėl vaiko nuomonės išsakymo, kankinimų uždraudimo ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Esame tikri: vaiko socialinė izoliacija, prievartinis atskyrimas nuo giminaičių ir pažįstamų negali būti vertinamas kitaip negu žiaurus, nežmoniškas ir orumą žeminantis elgesys.

Minėtos institucijos persiuntė mūsų laiškus Jūsų įstaigai, kaip tam viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus Viešojo administravimo įstatymo prasme. Todėl Jūsų atsakymus pagrįstai laikome įgaliotos institucijos pateiktu paaiškinimu dėl aplinkybių, dėl kurių minėtas klausimas nesprendžiamas ir prigimtinės vaiko teisės pažeidimas nenutraukiamas.

Jūsų pasirašytų rugpjūčio 6 dienos ir rugpjūčio 29 dienos raštų paaiškinimai mūsų netenkina.

Rugpjūčio 6 dienos laiške nurodyta aplinkybė, kad teismas nenustatė tam tikros tiesioginio bendravimo tvarkos, negali būti pasiteisinimo argumentu Jūsų institucijai apskritai nevykdyti savo pareigos užtikrinti vaiko teisę bendrauti su artimaisiais. Juolab kad tokį sprendimą Raseinių teismas priėmė iš esmės remdamasis būtent Jūsų vadovaujamos įstaigos atstovių nuomone, neva seneliai „bendrauti nepasiruošę“, „jiems dar reikia pasimokyti“, Deimantė Kedytė esą „nenori bendrauti su seneliais Kedžiais“. Argumentu priimant būtent tokį sprendimą tapo ir Jūsų darbuotojų iškeltos sąlygos, kurių įgyvendinti visiškai neįmanoma – kad ir nurodytas reikalavimas, jog seneliai „turi keisti negatyvią nuostatą į vaiko mamą“, ir pan. Kitas Jūsų institucijos sprendimas – pritarti psichologijos „eksperto“ siūlymui atlikti seneliams psichiatrinę ekspertizę ar versti juos lankyti „kursus“, kaip bendrauti su jų išauginta vaikaite, taip pat tapo žeminama kliūtimi. Taigi toks Jūsų rugpjūčio 6 dienos laiške pateiktas aiškinimas yra visiškai negarbingas ir, žinoma, nepriimtinas: savo neveiklumą motyvuojate teismo sprendimu, neva Jus įpareigojančiu tęsti vaiko teisės pažeidimus, nors Jūsų institucija įdėjo labai daug pastangų, kad teismas priimtų būtent tokį sprendimą, kuris nebesuprantamas dar ir dėl to, jog Jūsų įstaigos atstovė tame pačiame Raseinių teisme patvirtino: „jeigu su seneliais visiškai nutrūktų ryšys, vaikui būtų padaryta žala“. Faktas, kad būtent Jūsų įstaigos atstovės, pažeisdamos Vaiko teisių konvenciją, kategoriškai pasipriešino tam, jog teismas tiesiogiai apklaustų vaiką teisme, apskritai leidžia suabejoti, jog Jūsų institucija siekė vadovautis vaiko interesais.

Be to, savo rugpjūčio 6 dienos atsakyme Jūs nutylite ir tą faktą, kad Raseinių teismas tuo pačiu sprendimu patvirtino, jog laikinoji „netiesioginio“ bendravimo tvarka, nustatyta Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, galioja ir toliau. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartyje skaitome: „Esamo ieškovų netiesioginio bendravimo su anūke teismas nepakeitė ir nepanaikino“. Deja, su Jūsų žinia ir Jums aktyviai veikiant net tokiam „tebegaliojančiam“ „netiesioginiam“ anūkės bendravimui su seneliais daromos neįveikiamos kliūtys. Mums visiškai nesuprantama, kokią žalą vaikui galėtų padaryti senelių šventinės dovanėlės ir kas dar, be Jūsų įstaigos darbuotojų, galėtų jas perduoti, tačiau Jūs atsisakėte tai padaryti įžūliai „motyvuodami“, jog nesate pašto tarnyba. Taip ir lieka neaišku, kokia žala vaikui kiltų, jei seneliai, pavyzdžiui, nustatytoje įstaigoje kas tam tikrą laiką galėtų pamatyti, neperžengdami tebegaliojančio „netiesioginio bendravimo“ ribų, kaip jie to prašė, vaizdo įrašus, kuriuose būtų užfiksuota, kaip Deimantei skaitomi senelių laiškai, ar kiti vaiko gyvenimo momentai, ir taip galėtų įsitikinti, jog vaikas gyvas ir sveikas?

Raginame Jus asmeniškai ir Jūsų vadovaujamą įstaigą, kaip viešojo administravimo subjektą, turintį reikiamus įgaliojimus, užtikrinti, kad toks ilgalaikis vaiko teisės bendrauti su artimaisiais apribojimas būtų nedelsiant nutrauktas – šitoks elgesys su „valstybės paslaptimi“ paverstu vaiku negali būti pagrįstas jokia galima žala vaiko interesams. O jei net netiesioginis bendravimas yra negalimas dėl kitokių priežasčių nei neva galima žala vaiko interesams, reikalaujame įvardyti tikrąsias priežastis.

Kitame – rugpjūčio 29 dieną rašytame – laiške Jūs apsiribojate abstrakčiai išvardydama Civilinio kodekso normas vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais tema, ypač kalbėdama apie tėvų pareigų vykdymą ar nevykdymą bei apie galimybę seneliams eilinį kartą bylinėtis teisme, dėl nuspėjamų priežasčių konkrečiai nenurodydami, kaip ir kurios Jūsų išvardytos Civilinio kodekso normos susiję su mūsų raginimu ištaisyti nenormalią padėtį. Norime pabrėžti esminį momentą: mes kreipėmės ne tiek dėl senelių, kaip privačių asmenų, teisės bendrauti su vaiku užtikrinimo, bet dėl prigimtinės vaiko teisės bendrauti su seneliais užtikrinimo. Juk jei seneliai dėl kokių nors priežasčių nebūtų aktyvūs ir nesikreiptų į teismą, ar Jūsų tarnyba laikytų tai pateisinama priežastimi tęsti visišką jų bendravimo užkardymą? Vaiko teisė nepatirti minėtos žalos niekaip negali būti sąlygota senelių galėjimo ar negalėjimo, stengimosi ar nesistengimo pasiekti teisę bendrauti teismo keliu. Taigi dar kartą raginame Jus užtikrinti vaiko bendravimą su artimaisiais tinkama forma: priešingu atveju – Jūsų pačių vertinimu – vaikui būtų padaryta žala.

Kaip žinoma, būtent Jūsų institucijai buvo patikėtas atstovavimas nukentėjusiajai Deimantei Kedytei teisme po to, kai 2012 metų gegužės 17-ąją smurtiniu būdu įvykdžius Kėdainių teismo sprendimą, iki tol D. Kedytės interesams atstovavusi globėja Neringa Venckienė neteko teisės atstovauti jai teisme, o iš motinos Laimutės Stankūnaitės tokia teisė buvo atimta teismo nutartimi, motyvuojant jos artimu ryšiu su kaltinamuoju Andriumi Ūsu. Deja, Jūsų įstaiga tinkamai neatliko pareigos atstovauti D. Kedytei toje byloje. Greičiausiai taip nutiko ir dėl nuolatinio spaudimo, kurį Jūsų įstaiga, kaip nepilnametės atstovė teisme, patyrė iš Prezidento administracijos: apie tokį spaudimą LRT televizijos laidoje prezidentės Dalios Grybauskaitės akivaizdoje viešai liudijo kandidatas į prezidentus, Vilniaus meras Artūras Zuokas. Jūsų institucija ne tik kad neapgynė D. Kedytės teisės pačiai teisme dar kartą duoti parodymus, bet ir nuslėpė neteisėtą poveikį bylos šaliai ir nepranešė apie tai Generalinei prokuratūrai. Naudodamiesi proga raginame Jus, nors ir pavėluotai, ištaisyti klaidą – sustabdyti neteisėtą bendrininkavimą ir nedelsiant apie jį pranešti teisėtvarkai.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų ir Jūsų vadovaujamos tarnybos veikimas ir neveikimas Deimantės Kedytės istorijoje kelia ne tik rimtų abejonių dėl darbuotojų ir vadovų kompetencijos, bet ir leidžia įtarti veikas, numatytas Baudžiamajame kodekse.

Tikimės sulaukti išsamių atsakymų į kiekvieną šių klausimų:

1) kodėl Jūs asmeniškai ir Jūsų vadovaujama institucija neužtikrina teismų pripažintos Deimantės Kedytės teisės į netiesioginį bendravimą su seneliais? Kodėl seneliai negali, neperžengdami „netiesioginio bendravimo“ ribų, kaip jie to prašė, gauti vaizdo-garso įrašų, kuriuose būtų užfiksuota, kaip Deimantei skaitomi senelių laiškai, ar kiti vaiko gyvenimo momentai?

2) kodėl Deimantės Kedytės artimiesiems neleidžiama įsitikinti, kad ji gyva ir sveika?

3) ar Deimantė Kedytė nuo 2012 metų gegužės 17 dienos lanko mokyklą, ar užtikrinta jos teisė mokytis gimtosios lietuvių kalbos ir mokytis lietuvių kalba?

4) kaip galite paaiškinti tai, kad Jūsų įstaigos rugpjūčio 6 dienos raštas beveik pažodžiui sutampa su rugpjūčio 1 dienos Policijos departamento raštu, pasirašytu Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Renato Požėlos? Ar Jūsų atsakymai į piliečių klausimus dėl Deimantės Kedytės teisių yra savarankiški?

5) kada Jūs viešai pakomentuosite Vilniaus mero Artūro Zuoko pareiškimą, kad Prezidentės institucija Jūsų tarnybai darė tiesioginį spaudimą teismui nagrinėjant Deimantės Kedytės bylą?

Pagarbiai,

Pilietinio Tiesos judėjimo vardu –

Joana Noreikaitė, Liudvikas Jakimavičius, Irena Vasinauskaitė, Leonas Merkevičius, Aurelija Babenskienė, Algimantas Končius, Rimta Kutavičienė, Laisvūnas Šopauskas, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Jonas Žiauka, Saulius Igoris Žiliajevas, Arvydas Dulinskas, Birutė Saldauskaitė, Mintautė Bakanaitė, Angelina Saldauskaitė, Teresė Abrutienė, Vilma Iseli, Vincė Michejeva, Šarūnas Puidokas, Vanda Valentienė, Stasė Kulaitienė, Ligija Tautkuvienė, Daina Galeckienė, Aivaras Jurgilas, Erika Drungytė, Rūta Merkevičienė, Diemantė Merkevičiūtė, Danutė Aranauskienė, Laura Molytė, Janina Molienė, Rūta Zabielienė, Rita Jusienė, Edvinas Marčenkovas, Margarita Pelenytė, Juozas Karsokas, Vytenis Aleksandraitis, Lidija Veličkaitė, Ineta Bučaitė, Arnoldas Akelaitis, Neris Akelaitienė, Sigita Taurinskienė, Medardas Taurinskas, Rima Taurinskaitė, Linas Šalna, Aistė Gavėnienė, Ona Gorochovenka, Virginija Jurgilevičienė, Dalija Bulotienė, Aistė Lukaševičienė, Irena Grigaliūnienė, Gilvydas Bendoraitis, Andrejus Vaidatskij, Gediminas Mikelaitis, Gražina Milkevičienė, Aušrinė Balčiūnienė, Ramunė Radzevičienė, Romas Radzevičius, Zita Būdienė, Fredas Pocevičius, Jolanta Žaltkauskienė, Stasė Sudintienė, Vaclovas Sudintas, Marius Sudintas, Rasa Šimkutė, Algis Didžiulis, Eugenija Sidabrienė, Aurore Pede, Vitalis Urba, Birutė Našlėnienė, Virginija Balinskienė, Vigandas Balinskas, Vitalija Raginienė, Dana Gaidelienė, Tadeušas Čepulis, Valentina Čepulienė, Gražina Milkevičienė, Danas Milkevičius, Raimonda Borovikovienė, Vladimir Borovikov, Irena Vlasenkienė, Rita Borovikaitė, Violeta Milevičienė, Arturas Globys, Jaroslav Vabalis, Virginija Traškevičiūtė, Salvijus Petryla, Eglė Mirončikienė, Rima Petružienė, Donata Petružytė, Silva Atabajeva, Darius Rupšys, Lilija Svetikienė, Violeta Baltušienė, Audronė Katinienė, Valė Stankevičienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Edvardas Šalkauskas, Danutė Gapon, Gintautas Barzdaitis, Nijolė Paršeliūnienė, Audronis Malinauskas, Stasys Girdzijauskas, Vytenis Lukšys, Jonas Grigaitis, Vladas Kukys, Janina Daunoravičienė, Vitalijus Krivičius, Vilma Peškutė, Nijolė Trainavičiūtė, Rimantas Liakas, Ala Liakienė, Nijolė Aurelija Bagdanskienė, Alvydas Babraitis, Justas Subačius, Jonas Beržinis, Valdas Zogzeckas, Ona Umbrasienė, Ligita Juknevičiūtė, Rimas Kančys, Raimondas Gudžius, Elena Obolenienė, Aleksandr Močialov, Jolanta Murauskaitė, Angelė Mališkaitė, Adomas Mankus, Bronislava Žukauskienė, Elvyra Žebertavičiūtė, Birutė Jamarauskienė, Žana Volodkevičiūtė, Ernestas Glebkus, Elena Valčiukaitė, Marija Jakimavičienė, Aldona Kaušinytė, Jolita Markevič, Kęstutis Dringelis, Dainius Spučys, Valerijus Taraila, Edmundas Jucaitis, Audronė Batavičienė, Rolandas Boravskis, Audronė Klimavičienė, Zofija Sokolova, Regina Daugintienė, Auridas Lešan, Danutė Bielskuvienė, Mantas Gotautas, Ala Šliachovskaja, Tatjana Dygalo, Olga Grišina, Valentina Sivakonenko, Žaneta Milašienė, Bronislava Žukauskienė, Danutė Matuliauskienė, Romas Čivilis, Marija Vorinis, Larisa Voronis, Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, Zigmas Abrutis, Stasys Biekša, Hamletas Markšaitis, Juozas Valiušaitis, Diana Anevičiūtė, Rimantas Dichavičius, Alfredas Kuzma, Genovaitė Tumėnienė, Teresė Kriščiūnienė, Ligaudas Gavėnas, Eurika Turonienė, Arvydas Turonis, Renata Kasparytė, Neringa Urbonavičiūtė, Gražina Žukienė, Salvinija Jegelevičienė, Dzidra Misevičienė, Aurelija Mikšienė, Daiva Šidiškytė, Gediminas Kairys, Rimantas Matuliauskas, Jonas Valantukevičius, Irida Beniuševičienė, Julius Dolmantas, Vytautas Mockus, Liudas Pocius, Rimantas Jaruškevičius, Marius Matulevičius, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Ingrida Jucienė, Kęstutis Jucys, Nijolė Stankevičienė, Kazimieras Stankevičius, Paulius Balčiūnas, Vaidas Balčiūnas, Dalia Balčiūnienė, Jurgis Sungaila, Giedra Sungailienė, Vygintas Vilutis, Milda Mažėtytė, Saulė Matulevičienė, Asta Abrutytė, Renolda Senavaitienė, Virginijus Partaukas, Rima Jackūnienė, Violeta Milvydienė, Danguolė Petrauskienė, Regina Laucytė, Stefa Tamoševičienė, Jūratė Šlamienė, Mindaugas Šlamas, Džiuljeta Gedvilienė, Henrikas Matusevičius, Henrikas Mališauskas, Kristina Beniušienė, Aistė Adomėnienė, Vaida Dedelienė, Nijolė Pranskūnaitė, Alma Pakštienė, Jolanta Patapavičienė, Jurgita Mohammed, Viktorija Strazdienė, Alfreda Gint, Gabija Jankūnaitė, Liuda Balabonienė, Šarūnas Prekevičius, Jurgita Ragauskienė, Renata Ambrazevičienė, Meilė Sposmanytė, Laima Bondorienė, Regina Norušienė, Anelė Zagrebaitienė, Silva Ruškienė, Lijana Kerušauskienė, Joana Rutkauskienė, Laimutė Langaitienė, Gerda Kerušauskaitė, Raminta Steponkevičienė, Žydrūnas Vaišvila, Regina Bandzevičiūtė, Dorulis Žvirblis, Arvydas Lupeika, Stasys Skrickas, Aušrinė Juozaitytė, Vilma Košubienė, Danutė Žukauskienė, Petras Remeika, Rita Naruškevičienė, Dalė Kvedarienė, Teresė Boreišienė, Regina Staliunienė, Rūta Urbelienė

* * *

Visus piliečius, pritariančius šiam Tiesos judėjimo atstovų laiškui, kviečiame rašyti el. pašto adresu tiesos.lt.judejimas@gmail.com (Nukopijuokite mėlynai išskirtą adresą, įterpkite į Jūsų naudojamos el. pašto tarnybos (Gmail, Yahoo ar pan.) adreso lauką, parašykite Jūsų vardą bei pavardę ir išsiųskite.)

* * *

Primename ankstesnes Tiesos.lt publikacijas, kuriose keliamas klausimas, koks likimas ištiko Deimantę Kedytę – vienintelį vaiką, paverstą „valstybės paslaptimi“:

Pilietinės akcijos „Tie-SOS!“ dalyvių vieši laiškai Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei

Joana Noreikaitė. Kas ištiko Garliavos mergaitę, kad jos nuotraukos klastojamos?

Per meno akciją „Neužmiršim, nesitrauksim“ D. Grybauskaitė paraginta pasirūpinti, kad Garliavos mergaitė galėtų bendrauti su seneliais

Dėl nevykdomos Aukščiausiojo Teismo nutarties aš „ne prie ko“, o jūs „atsikniskite“

Socialinės apsaugos ministrė: vaiko likimas ir jo teisės – ne mūsų reikalas

Piliečių argumentai įtikino socialinės apsaugos ministrę?

* * *

Supažindiname ir su iki šiol nepublikuotais Vidaus reikalų, Teisingumo ir Socialinės apsaugos ministerijų ar jų įgaliotų institucijų raštais, kuriuose nutylima klausimo esmė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
158 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Taigi

Savo vaikais rūpinkitės, o Deimante yra kam pasirūpinti: turi mylinčią ir mylimą mamą, kuri tiek daug metų dėl vaiko kovojo, nenuleido rankų, nors buvo metas, kai atrodė, kad neturtingai jaunai moteriai Garliavos teisininkų klanas yra neįveikiamas. Ir senelius turi, ne tuos, kurie ją tvirkino ir išnaudojo karui prieš mamą.

T0mas J.

Kam reikia rašyti „Vilniaus miesto … Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovei”? Ką bendra turi Vilnius su Kedžio dukra? Aplamai šitokie teisybės ieškojimai yra beprasmiai, nes teisėsauga – nusikaltėlių rankose, pradedant nuo pačios prezidentės Grybauskaitės, kuri yra kolaborantė (t.y. nusikaltėlė) – ir ne kas kitas o būtent JI parinko VISŲ teisėsaugos įstaigų vadovybę. Kokia vadovybė, toks ir teisėsaugos darbas – neteisingumo labui.
Jei kažkas jums įžūliai pučia cigaretės dūmus į akis, reikia ne tuos dūmus mosuojant ranka vaikyti, o trenkti į ragus tam, kuris juos pučia.
Kas turi protą, tas supranta.

Taigiukui apsimeteliui

Tu ,taigi, puikiai zinai,kad rasai netiesa.Tu puikiai zinai,kad galiausiai klanas likviduos paskutinius liudininkus,tai Stankunaite,kuznecovaite ir t.t.,o gal ir tave.

visai įdomu

ar yra nors vienas valdžiažmogis, kuris nebijo prarasti savo darbo vietą, savo turtą, gal net savo gyvybę ir pasakyti: PEDOFILAI – UŽTEKS !!!

,,Procesas"

parasytas Kafkos.Truksta zodziu.

Sta

Čia ne tik kad, negražu ir nedora, čia siaubinga yra. O budintysis, pasivadinęs „Taigiu”, matyt, yra vienas iš jų, jeigu skalija, kad yra žinantis, kur ir kaip kas yra padėta. Kai nėra argumentų, vieni kviečiasi į pagalbą „dvasias” konstitucines ir kitokias, kiti mistinius Jupiterį ir Prometėjų. Tiesiog, „vargas dėl proto”………….

Šiandien Prezidentė karštligiškai

bando skalbti prokuratūros mundurą,vaizduodama,kad ieško teisingumo.Laikrodis tiksi.

Nenuostabu,kad

pasaulį siaubia iškrypęs islamas.Jie žudo tiesiogiai,o mes slapta,-abortai,eutanazijos troškimas,vaikų dingimas,netiesa žudo labiausiai.Kas daugiau žudo?Vakarai ar rytai.O gal vienodai?

VaidasVDS

Na ir kaip gi jiems pabėgti nuo šios CK normos? 3.135 straipsnis. Artimieji giminaičiai Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Tai visgi, kodėl nevykdomas šis įstatymas: 3.176 straipsnis. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais 1. Jeigu tėvai atsisako sudaryti sąlygas bendrauti vaikams su artimaisiais giminaičiais, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaikais. Netiesioginis bendravimas (laiškų (net ir cenzūruotų) vaikui skaitymas, dovanų vaikui įteikimas, tai nufilmuojant, vaiko reakcija į laiškus ir dovanas) niekaip negali pažeisti jokių vaiko teisių. O seneliai turi visapusišką teisę įsitikinti, kad jų anūkė yra sveika ir gyva, ja tinkamai… Skaityti daugiau »

Taigiui

Iš tamstos komentaro susidaro įspūdis, kad jūs esate pedofilas.

A. šešelgiui

Ar jūs esate tikras, kad teigiate jog teisėjas ir teismai yra nepriklausomi? Manau 80 procentų Lietuvos piliečių tam nepritartų.

Diedukas

Nesivelkit į diskusijas su troliu, žmonės, ignoruokit, tegul jis su savim bendrauja. „Ticho sam s soboju…”….

Taigi tam Sta

Scena iš naujos tragikomedijos. Klaidžioja po Marijos žemę keletas dešimčių, pasiklydusių savame prote, kurio neranda: kur mergaitė, kur mergaitė? Komedijos pabaiga: palata, ant durų ir ant grindų prirašinėta: TIESOS. Visos tragikomedijos nepasakosiu, ir taip žinoma.

Tas

Pilietinio Tiesos judėjimas yra kažkokia iškrypėlių organizacija. Negana, kad tvirkina savo vaikus, savo gominaičių vaikus, tačiau dar jiems paduok ir svetimus. Ot gyvuliai.

Jonis

…taigi, ar tu durnius iš prigimimo, ar vėliau juo tapai, kai su pedofilais susidėjai. Tavo paistalai, kaip ir šuns balsas į dangų tai neina. Matosi, kad esi tik nupeipęs šunelis…. Sėdėtum savo „kom.komsomolinėje”, apsikabinęs bambolę su savojo supuvimo drauge …. Čiau, pupuliuk !

taigi

Yra jaunasys konservas,kuris galbut vykdo partijos sulu isakyma,saidyk ir valdyk tauta,mano nuomone

Jonis

Liudvikas Jakimavičius yra nepedofilas.

Taip

pat kaip Laisvūnas Šopauskas?

ruta

Gal reikejo kreiptis -tovarisc Lina ? Ne paslaptis , kad visa teisesaugos ,prokuraturos tona uzduoda prezidente , kuri buvo uoli, sovietines represines -sistemos funkcioniere .Kaili pakeite , bet kaip su ideologija ? Maneme , kad laimejome Nepriklausomybe , bet deja ,dabar vis riskeja sovietines sistemos sugrizimas , kartu su jos marksizmo leninizmo propaguotojais , komunistines -KGB sistemos uoliais vykdytojais ir saukliais .Atrodytu viskas funkcionuoja , kol pats neatsiduri prie biurokratu duru …Butaforija , veidmainyste , korupcija , dvigubi -trigubi standartai , kaip teisingume , taip ir kitose srityse . Garliavos tragedija tik parode tikra valdzios , politiku , valstybes instituciju veida , o tiksliau baisu snuki – nekompetencijos , nuzmonejimo , abejingumo , biurokratijos , vien ko verti melagingi ,… Skaityti daugiau »

SU LIETUVA

bus taip, kaip yra su Mergaite….Jos nebebus.

StasysG

Mano žmona kasdien manęs klausia: kur jie padėjo mergaitę? Bet aš jai nieko negaliu atsakyti. Ji nenori suprasti, kad tai baisiausia Valstybės paslaptis, kurią sistema leis atskleiti tik po 50 metų.

portfelių pilotai

šlyktūs atsirašinėtojai

err

galimai gaila kad pas mus negimė Breivikas

Taigi

Vakaruose jūsų žmona nueitų pas psichologą, ten pasilankytų, išsikalbėtų, ir išsigydytų: pamirštų mergaites, prisimintų tik jus. Jeigu neišsigydytų, tai atvejis jau sunkesnis, reikėtų gydymo vaistais.

Jonis

Kaip matau,*Taigi* nelaimingas,viską žinai ir,matomai, tenai buvai. Dabar turi sunkesnį atvejį, vartok, vartok vaistus, gal išsigydysi, o gal net sąžinė prabils, kurios,lyg tai,pas tave dabar kolei kas nerasta. Užjaučiu !

Bet kaip desperatiškai chunta šakojasi

eteryje dėl valstybės gynybos.Baimė,baisi baimė,todėl reikia suvaryti jaunimą ginti chuntos.Žinoma pačių atžalos tai teiks gynimo paslaugas kibernetinėje erdvėje ar iš Briuseliio.

SU LIETUVA

bus taip,kaip….Tai pasake zinomas pasaulyje astrologas P.Globa.Siandien dar vis tikiuosi,kad gal mergaite dar gyva.

Mix

Perskaičiusi pateiktus valdžiasėdžių atsakymus prisiminiau prieš dešimtį ar daugiau metų buvusį įvykį. Atlikus tyrimą iškilo problema – nesutarimai dėl sąvokos „kūrybinė veikla”. Vieni aiškino, kad gautos pajamos yra iš kūrybinės veiklos, kiti su tuo nesutiko. Nusprendėme kreiptis išaiškinimo į kompetentingas valstybės institucijas. Ir labai nusivylėme, nes jų atsakymai buvo tokie, kaip ir šiuo atveju – nuostatų nurašymas nuo teisės aktų, kuriuos mes perskaityti taip pat mokėjome, bet suprasti nesugebėjome. Geriausia apsauga valdžiažmogiams nuo visuomenės – prisidengti teisės aktų nuostatomis.

Vadakste

Manau , kad Lietuvoje tiesos ieskojimas , tas pats, kur nepaseti agurkai ,ieskoti agurku . Reiketu kreiptis i tarptautines organizacijas, zmogaus teises. Jei ten butu bejegiai , tai jau butu viskas , kaip ir sake kazkuris Lt. veikejas istremtos 30 m., be teises sugryzti . Idomu kodel, tiek daug metu ,jei nieko nebuvo . Kodel jas reikia slepti, jei nieko nebuvo.Yra daug klausimu , taciau atsakymu kaip ir nera.

 Vėl apdovanojami pedofilijos bylos marintojai
KK2

pakalbino senelius.Nors kas davė jiems pasisakyti.Kai vapėjo Černiauskas,perjungiau kanalą.Čekistinis tonas.Čekistai per ilgesnį laiką žlugo.Taip bus ir čia.

vienintele Deimante kalte yra ta

kad ji tapo VIP pedofilu auka ir pradejo liudyti apie si baisu nusikaltima.

Hmm

Baisu, kuo pavers Taigis savo vaikus?

nu ir?

Tas Taigi komentatorius gal tas pedofilas su suniu stankes gerbejas?

hmmm...

O gal Taigi yra iskrypelio su sunim drauge Danute Dauciunaite? O gal Ieva Leckaite – vaiku endokrinologe?

hmmm...

O gal Irute Sugintiene, Nata Kamarauskiene?

juokas per asaras

Dianai Ūsaitei Kuliesienei, (Diana Ku)
2014/09/21 at 07:27

Vytauto Ūso ciocei, bevek 60 metų senai bobai Dianai Kuliesienei iš New Jersey, Trenton, USA labai patinka ‘bahuras’ Žalimas. Kas per giminė!?

——————————————————————————–
iš lryto.

64. Mindaugui- spaudziam desine. 😀

2014-09-18 00:20

IP: 173.61.111.2

Mano draugems patinka Mindaugas Zalimas- toks atsikachelines, turintis jumoro jausma ir, aplamai, jis- labai fainas bahuras. Sekmes jam!!!

——————————————————————————–

50. Mindaugui Zalimui

2014-09-17 19:20

IP: 173.61.111.2

Neklausyk, ka kalba violetiniai, tu- fainas bahuras! Pagarba!!!

———————————————————————————–

skaitytoja

Šitie visi biudžetinių įstaigų biurokratiniai atsakymai dar sykį įrodo jų galybę,vienybę kovojant už išsigimėlius.Įrodo, kodėl šiomis dienomis prokuratūra vykdo lemiamą mūšį prieš senelius Kedžius,padarant juos anūkės „tvirkintojais”,dėl ko prie jų,neva,ir negalima prileisti dešimtmetės anūkės….Melo liūne ieškoti tiesos yra beviltiška. Reiktų nelaukiant tolimesnių biurokratų atsirašinėjimų, kreiptis į tarptautines Vaiko teisių gynimo organizacijas su visomis nuotraukomis ,parodančiomis vaiko klyksmą, kaip, valstybinės paslapties objektui-Stankūnaitei dar ir šiandien advokataujantis advokatas, neša mergaitę iš namų,kaip jis sėda į slaptą autobusiuką ir su auka išlekia nežinoma kryptimi… Advokatas šiandien ir toliau „darbuojasi” Stankūnaitės labui, o mergaitė dingo kaip į vandenį….Ar ji mokosi?Kokia kalba ji mokosi tame užsienyje?Ar yra lavinama?Ar motina neskriaudžia jos už praeitį? Ar mergaitė turi pagalbos telefono numerį ir ar gali kam pasiskųsti? Ir,aplamai,ar… Skaityti daugiau »

Teisingą

kryptį rodo SKAITYTOJA. Lietuvoje jau nebėra į ką kreiptis. Čia visi iki vieno „atsakingi” biudžetiniai darbuotojai yra beviltiški. Jie pasirašo popierius, kurie rodo, kad jie tėra bailiai. Arba kvailiai. Arba užkietėję niekšai.

nuomonė

Gal tiek Judėjimo aktyvistams ,tiek ir patiems p.Kedžiams reiktų kreiptis į advokatą prof. Stanislovą Tomą? Juk negalima tikėti supuvusiu teisingumu ir vėl laukti, kol mes (jau penkis metus kantriai išlaikę panelę Stankūnaitę su visa jos kaukėta svita) pamatysime, kaip jai,”laimingai gyvenančiai užsienyje”,o ir mergaitės nešikui, tos „užsienietės”advokatui, Lietuvos pūliniai atiduoda Kedžių prakaitu ir rankomis pastatytą namą, kuris buvo skirtas dviems anūkams,vienam padarytam valstybės paslaptimi, o kitam priverstam palikti tėviškę kartu su persekiojama mama.

Emilija

Sios Garliavos istorijos…”kazkieno” slaptas klausimas isprestas – „kazkam” naudingai,gudriai..ir paprastu zmoniu pazeminimui/pajuokai….
Visuomeniniu pobudziu-liko daug klaustuku,…juodu klaustuku…
Jei musu valdzia nepajegi ir nekompetetinga sugebeti aiskiai ,faktiskai atsakyti i , visuomene atstovaujanciu,asmenu klausimus,..vadinasi igaunama prievole kreiptis i tarptautine visuomene-prasyti kad padetu nustumti juodu/mistiniu debesu uzdanga….
Juokingai slykscios advokato pastangos senelius Kedzius sioje istorijoje dearyti krastiniais…..,bet juk uz ta elgesio nekompetencija gali tekti atsakyti tarptautine teisine tvarka……Tikiu kad greit kils neregetas skandalas – islindus i dienos sviesa kai kuriai informacijai,..sirdis,nuojauta tai kuzda,..o ji manes niekuomet neapgauna…..Stiprybes seneliams Kedziams,Neringai ir ju artimiesiems….

Ar viskas skaidru

prezidentės pataisose vaikų globai,pateiktos taip griausmingai šiandien?Ar tai tik sąžinės kančių slopinimas?Norvegų lobistų įnoriai ar nuoširdus rūpestis vaikais?

Prieš senelius nacistinis

puolimas,tylint inteligentijai.Taip buvo Vokietijoje 1933 metais.Taip buvo Serebrinicoje,Miloševičiui žudant vaikus ir vyrus.Europa tylėjo.Dabar yra džihadas.Aplamai,kai šeimoje abu nereiškia pykčiokuris yra simptomas ,nesprendžia problemų ,abiejose pusėse kyla nepasitenkinimas ir šeima tyliai ar kitaip išyra.Taip pat dabar Lietuvoje niekas nereiškia nepasitenkinimo,išskyrus keletą šviesuolių,kurie visaip slopinami.Na,na…Įdomu,kas čia subręs.

Svarbiausia nepamiršti

ir simboliškai tai rodyti.Ar nerodyti,bet nepamiršti.Ir papasakoti savo vaikams.

Kažkada laidų

vedėja Zita Kelmickainė ragino klausytojus sėsti ir rašyti savo gyvenimo prisiminimus,išgyvenimus ar prisiminimus apie žmones,gimines,įvykius savais žodžiais,paprastai.Tai bus istorijai ir jos tyrinėtojams svarbi medžiaga apie tą laikmetį.Ne tik valdžios versija,bet gyvi liudininkų prisiminimai.Ir mums reiktų kiekvienam,kas neabejingas, sėsti ir surašyti to skaudaus ryto,o ir visos istorijos,matytos savo akimis,jaustos savo širdimi, atsiminimus.Savais žodžiais,kad galėtų paskaityti vaikų vaikai.O be to tai būtų galima surinkti,publikuoti,o kai ateis laikas pareikalauti moralinės žalos,kurią būtų galima panaudoti kilniems tikslams.Taip reikės ir padaryti.

Jie laukia,kol

išmirs liudininkai?

Realijos.

Tai štai, kokią turime aukščiausią valdžią, kokias „kiaulės akis ji turi”, kad gali žiūrėti žmonėms į akis ir vaidinti, kad nieko nėra atsitikę, kad visos valdžios institucijos dirba normaliai, kad valdžia rūpinasi „kiekvienu žmogumi”, kai tuo tarpu pedofilų-banditų klanas nenustoja siautėti, visa teisėsauga yra jų užvaldyta ir to paneigti tiesiog neįmanoma – siekimas galutinai sugniuždyti ir sunaikinti senuosius Kedžius geriausias šių faktų įrodymas. Kas tuos senyvus žmones galėtų ginti – Lietuvoje tokių institucijų nei su žiburiu nerasime!!! Matyt, ne veltui beveik pusę Lietuvos jau išsibėgiojo į užsienius, o likę yra parduoti nusikalstamai mafijai, nebeturi jokio balso ir yra absoliučiai ne prie ko(valdžiai nebeegzistuoja).

dainius praeras

deja broliai lietuviai, musu chunta ir toliau griauna lietuva, kazin ar ilgai tai tesis…

kvailiausi tai konservatoriai

tikėjo Lietuva, kad Landsbergis, konservatoriai – gins lietuvius.
Špygą parodė: mat jie poliškai korektiškai nemato komunistų nusikaltimų

158
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top