Arvydas Juozaitis. Baudžiavinio klano šviesus rytojus

Jūsų dėmesiui siūlome Arvydo Juozaičio pasakojimą apie sprendimus, paprastai siejamus su jo vardu.

Ne mažiau svarbus ir Lino V. Medelio, atsiuntusio šį tekstą, liudijimas: „Siunčiu Juozaičio tekstą iš FB. Jis prideda šiek tiek naujo požiūrio į santykius LPS (Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio – red. past.) taryboje ir Brazausko pakilimo „šaknis“ anais istoriniais laikais. Tai svarbu. Taip pat prisegu įrašą iš savo užrašų knygelės kaip liudijimą. Algimanto Čekuolio pastaba prieš išrenkant V.Landsbergį pusei metų (kiek pamenu, po to turėjo pareigas perimti R. Ozolas): „Gudrių ir klastingų mums ir reikia“. Landsbergis ryžtingai užprotestavo. Čekuolis savo žodžius atsiėmė“.

* * *

Nuo mano pasisakymo Kovo 11-ios proga („Lietuvos rytas“, kovo 9 d.) pakilo komentarų bangos.

Skaityti komentarus? Sveikas žmogus nemėgsta. Nebent kūrybos sumetimais. Bet pastebėjau, kad kitąsyk naudinga pažvelgti į tas klajones ir dejones. Literatūrą kasdien kuriančiam žmogui, „dirbančiam su amžinybe“, tai net naudinga. Nemalonus, tiesa, užsiėmimas, nes kvailystės-niekšybės mišinį, šmeižtą ir patyčias tenka košti pro širdingų ir protingų pasisakymų šydą. Žodžiu, kaip visad: grūdus, žmogau, atskirk nuo pelų.

Ko tik per tris dešimtmečius nesu prisiklausęs ir apie save, ko neprisiskaitęs! Ypač iš piktavalių, o ir mėgstančių krūmuose sėdėti, iš krūmų šaudyti – smagumas! Ak, žmonės, žmonės…

Kvailystės spindi, kai komentatoriai painioja viską – nešvarias savo kelnes su išeiginiu padoraus žmogaus apdaru. Ir dergia tą, kurio nei pažįsta, nei supranta jį. Štai ima koks „gudruolis“ kirviu kirsti: A. Juozaitis užleido vietą A Brazauskui rinkimuose į LTSR Aukščiausiąją Tarybą, vadinasi, komunistams padėjo velniai žino ką nuveikt. Kokie niekai.

Gerbiamieji! Esminis Lietuvos laisvės kelio ypatumas (skyręs jį, tarkime, nuo Gruzijos chaoso) – ėjimas kartu su visa Lietuva, su visa, kokia ji buvo, ėjimas su visais praregėjusiais ir pamačiusiais Laisvės šansą. Tokio ėjimo idealas daugeliui mūsų buvusi Estija, nes estai ėjo kartu su savo komunistų vadovybe, nesusipriešindami… Bet dabar to nė nebandyk aiškinti, nesupras.

Taigi, vietą A. Brazauskui užleidau ne 1990 metais, rinkimuose į LTSR Aukščiausiąją Tarybą, o 1989 metais, rinkimuose į TSRS Liaudies deputatų suvažiavimą, į Maskvą. Tai tuo metu buvo daug rimčiau nei LTSR AT rinkimai. Nes pastarieji rinkimai buvo paskutinis, jau nulemtas reikalas — LTSR/LR AT Nepriklausomybės nepaskelbti negalėjo.

Tai vis dar reikia priminti? Net labai. Nes daugumos nūdienos supolitintų aistruolių galvose – košė, o širdyse – jovalas.

Taigi, kartoju: per 1989 metų Velykas, būdamas vienas iš Sąjūdžio lyderių, labai nesunkiai būčiau įveikęs A. Brazauską.

Bet 1989–1990 metai reikalavo aukštesniosios matematikos, o ne aritmetikos, į kurią susmigę nūdienos piktavalių galvos. Lietuvos komandos vykimo į Maskvą kartu su A. Brazausku REIKALAVO visi Sąjūdžio Tarybos vadovybės šulai: ir R. Ozolas, ir K. Prunskienė, ir B. Genzelis, ir B. Kuzmickas, ir V. Landsbergis, ir kt.

Paklusau BENDRAM REIKALUI.

Tas reikalas buvo aptariamas net dviejose Sąjūdžio Seimo Tarybos posėdžiuose.

Bet tada… Tada išsyk prasidėjo kitas veiksmas: V. Landsbergis, eidamas būdingu jam intrigų keliu, viską apvertė aukštyn kojomis ir kur tik ėjo ir kalbėjo, visur mano atsistatydinimą nupasakodavo kaip „asmeninį A. Juozaičio reikalą“. Makiavelio metodas: meluok, skaldyk ir valdyk. Buvo paleistas džinas-šmeižtas, kuris gyvas iki šiol. Pažemintas ne aš, o visas Sąjūdis. Sąjūdžio galia susitarti, suprasti bendrą Lietuvos reikalą, įvertinti jėgas. Tai ne! Ir po 30 metų Sąjūdžio pažeminimas tęsiamas, kartojamas, vis nuodijamas kiekvienas lengvatikis. Ir kol nebus išleisti posėdžių protokolai, nebus jokio stabdžio šmeižtui.

(Beje, juos galima išleisti tik Prezidento rūpesčiu, nes klanas intrigų būdu šito padaryti neleis niekam. Šitai buvo galima padaryti jau prie V. Adamkaus – nepadaryta. Kodėl nepadaryta prie D. Grybauskaitės? Manau, aišku, kodėl. Dabartinis? O ko dabartinis, tiesą sakant, apskritai ėmėsi rimto?)

Taip. Yra ir kita, gretutinė tema – „ISTORINĖ KLAIDA“.

Man vis kiša į burną kažkokias plėnis apie Nepriklausomybės pažeminimą. Niekdariai taip kalba, galėčiau pasakyti ir griežčiau.

Nei straipsnį skaitę, nei ką galvoję. Alma tarsi beraščių vergų padermė.

V. Landsbergis atliko Istorinės klaidos vaidmenį? Taip, jis yra tos klaidos vyriausiasis personažas.

Istorinės klaidos vaidmenį atlieka žmogus, kuris nesutelkia, o suskaldo. Tą vaidmenį V. Landsbergis atliko ir tebeatlieka – tai ir pabrėžiau anuokart, numatydamas, kad mūsų Tėvynė bus supjudyta. Deja, tai pasitvirtino. Buvau pasiryžęs likti prastu pranašu, bet pranašystė išsipildė.

V. Landsbergis pats įrodė Istorinės klaidos personažo tiesą. Jis nenuilsdamas ir nesivaržydamas, begėdiškai skleidė melą apie laisvės kelio ypatybes, visas jas nušviesdamas tik sau naudinga, makiaveliška šviesa.

Kartais pagalvoji žmogus: o gal to ir reikia mūsų tautai? Gal žmonės, tolstant gyvam gyvenimui, yra linkę matyti tik tą, kuris pats apie save kalba? Linkę. Bet ir nelinkę.

Būtų nelinkę, jeigu tautoje būtų kritinė inteligentijos masė, kuri neleistų įsivyrauti vienam mitui. Bet mes, pasirodo, skystoki… tokios masės sparčiai nebeliko.

O štai Istorinės klaidos personažo burėms pūsti daug atsirado inteligentų, nemaža masė. Ir jiems patiko „melagingos komunistinės tikrovės“ atstovų spardymas su reikalu ir be reikalo, ką profesorius V. Landsbergis itin smagiai darė ir daro įvairiausiomis progomis. Juk smagu pasispardyti, kai atgal negauni. Tiek įsismagino, kad ir visai pamiršo, jog komunistinė tikrovė ir jos valdžia jam davė daug daugiau negu kitiems. Beje, ir profesoriaus vardą pripažino.

Ir dar įdomumas atsirado. Pasirodo, mūsų nelaimingoje Tėvynėje net liberalams labai patinka, kad mitai būtų kuriami bukiausiu komunistiniu būdu – istoriją paverčiant šios dienos politika. Kuri vis menkiau primena politiką, o vis daugiau ideologines mišias. Tų mišių dalyviai įsitikinę, kad viskas teisinga: juk kas valdo šiandieną, tas valdys ir praeitį, ir valdys rytdieną. Vadinasi, prie jo baudžiauninkėliams reikia kuo šilčiau glaustis! O prisiglaudus ploti vienai smegenų rievei. Taip paprasčiau ir mums, ir mūsų vaikams, ir šiaip maloniau.

Bus panaikintas Sąjūdžio vardas? O kam jis reikalingas, kai Istorinės klaidos personažas puikiausiai paverčiamas mitu ir pats tampa „Sąjūdžiu“. Net liberalų klanas gieda: mitologizuoti galima tik vieną!

Visa taip ir daroma. Jau rašomi jausmingi mitui skirti rašiniai, ir jų bus dar daugiau. Matyt, bus ir poema, savo gaida labai priminsianti „Poemą apie Staliną“. Gaila, mūsų „Stalinas“ kiek skystokas, bet pagal Jurgį ir kepurė. Lietuviams kitokio nė nereikia. Mums pakaks, kad Vienas taps Sąjūdžio Iniciatyvine grupe ir visu Sąjūdžiu.

Vis girdžiu abejonę: nejaugi? Kam? Kodėl? Kokia „tokio inteligentiško inteligento“ mito reikmė? Ogi tokia.

Štai tik vienas pavyzdys: kasmet, jau trisdešimt (su viršum!) metų iš Signatarų balkono Vasario 16 d. kalba tik vienas ir nepakartojamas Istorinės klaidos personažas. (Buvo tik kelios išimtys.) Argi „inteligentų inteligentas“ taip darytų? Šitaip susišventintų? Be saiko ir skonio, be gėdos? Juk sarmata! Seniai būtų pajutęs kartėlį ir būtų pasikvietęs bent jau Justiną Marcinkevičių ar Meilę Lukšienę. Bet juk ne! Tikslas visai kitas: sakralinę erdvę paversti sava, ir be jokių kitų kalbų! „Aš“ vienas ir tik vienas, neklystantis sakralas. Ir nesvarbu, kad tapau neatsakingiausių fantazijų figūra balkone. Komiška ir kartu tragiška figūra. Svarbiausia, kad balkonas mano. Kaip ir pati Nepriklausomybė, kuri privalo turėti Tėvą ir balkone, ir visur!

Išleidus tų balkono kalbų rinkinį, bus smagu pasišypsoti Vinco Kudirkos šypsniu – tuštybės ir susireikšminimo, bauginimo ir klejonių atpažinimo receptą paduos pats Himno autorius.

Bet juk ir tai ne viskas.

Istorinės klaidos personažui reikės pastatyti kuo daugiau paminklų. Ypač Karo muziejaus sodelyje, toje vietoje, kurioje turėjo stovėti Vaižganto biustas – vieta palikta tuščia, laukia.

Šalia to reikia išugdyti naują kartą (kuri, tiesa, jau išauginta).

O kad visa tai pavyktų iki galo, iki korupcijos aukštumų, reikia labai stipriai sucementuoti „neklystančiųjų“ partiją; ji jau seniai ir sočiai maitinama visos Lietuvos sąskaita.

Joje ir „anūko operacija“ itin sėkmingai įvykdyta, stebėtinai lengvai – jaunėlis jau „neklystančiųjų“ lyderis; jis tikrai neleis mesti šešėlio ant Istorinės klaidos personažo. Nei dabar neleis, nei ateityje. Matyt ir įstatymą priims, baudžiamon atsakomybėn patraukiantį kiekvieną, kuris pareikš, kad Landsbergiai labai neblogai sugyveno su Sniečkumi. Ir jeigu prie pavardės nepridėsi „patriarchas“ – baus, matyt, irgi.

Viskas kaip sviestu, ponai, niekas prieš. Nacionalinė televizija – už, ir siela, ir kūnu. Paklusniųjų kritinė masė? Už!

Kur inteligentų kritinė masė? Ir čia tvarka – ji pati ištirpo vartotojų pasaulėlyje ir šou biznyje.

Perspektyva per trisdešimt metų nubrėžta aiški, į šviesų rytojų: baudžiavą išpažįstantis klanas, matyt, iki pat Lietuvėlės galo užsikraus nepakeliamai garbingą naštą – valdyti mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Valdyti mokyklas, programas ir televiziją. Visi tarnaus klanui valstybės lėšomis, o aistruoliai vykdys gebelsiškos propagandos pūtimo „tiesą“: kuo daugiau kartų ištars Istorinės klaidos personažo vardą, kuo dažniau jį nežinia kam parodys per TV, tuo greičiau Istorinė Sąjūdžio ir Nepriklausomybės Tiesa taps skaidri kaip ašara.

Baudžiavinio klano kredo: „Štai kaip pasakysiu, taip ir bus“.

Bet kartais nutinka ir netikėtumų!

Štai šiandien, kovo 15 dieną, režisieriai ir kino kūrėjai paskelbė, kad juos baisingai papiktino eilinio filmo apie V. Landsbergį piniginė išraiška, – jis siekia kone penkių filmų kaštus. Ponai ir draugai, nebūkite naivūs! Nepykite, tai juk normalu. Skirs. Ir dar kartą skirs. Ir dar…

Tol skirs, kol mes nebeskirsime Lukašenkos nuo Landsbergio.

Bet kad taip nebus.

* * *

Lino. V. Medelio atsiųsta iliustracija – puslapis iš jo ano laikmečio užrašų knygelės, kurioje užfiksuota minėta A. Čekuolio replika.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
45 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Ar galimas kompromisas

tarp globalistų ir tradicijos šalinininkų?

Kis

Kur jus buvote ,ka jus darete iki siol,kai Landzbergis is ozio pavirto vos ne dievaiciu-patriarchu.Jis savo negalia gydo Lietuvos 61 viduriniu mokyklu saskaita.Ar nors vienas pasmerke is tokio poelgio,dave ivertinima,o kai marti daro gesefta su Simasiaus 100 euru uz galva -norma,o kiek triuksmo sukele nelegitimus KT pirmininkas ,kai Sirinskiene pasake,kad istatymai vykdyti privalu visiems,o kai siandiena gejai ir lesbes siaucia nebaudziamos,nes jie baus kiekviena su politine policija,mat geju jau nepavadinsi pideru(nors kaip bevadinsi,jie savo fiziologija-iskrypeliai,nes gamtoje tokiu dalyku nera?)ar tai Dievo bausme,ar istrvirkavimas ,kur ruosiami ir vaikai.Kokios lyties gejai „augina”vaikus ir kokie ju tikslai?Tik berniukai,paieskokite geju isauginusi mergaite?As neradu,nes mergaite ne ta preke?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Arvydai Juozaiti,
labai norėjai matyti Lietuvos vadovus maskvėnų raudonosios aikštės parade, kad tik lietuvių namai būtų pastatyti Karaliaučiuje. Būdamas kandidatu į prezidentus taip sakei viename susitikime su rinkėjais, rinkiminėje kovoje. Todėl Arvydai Juozaiti dink iš politikos.
____________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialyte paleistuvyste.
2021 kovo 17

grumstas

Berods Kalvino pasakyta: jeigu Dievas nori teisti liaudį( tautą), jis duoda jai piktus valdovus.

Gerai,

kad pagaliau nustota tylėti, ,,bijant išnešti šiukšles iš namų”. Prieš kokį pusmetį perskaičiau tą ,,Istorinę klaidą” dar kartą. Anuomet ir aš nesupratau, nes nežinojau aplinkybių. Visi gyvenome laisvės ir ,,vienybės” euforija. Dabar? Skystoki tik argumentai (nes tikruosius motyvus ,,reikėjo” nutylėti), bet įžvalga – į dešimtuką. Tiesa visada geriau negu nutylėjimai.

> Kompromisui 9:20

Kompromisas įmanomas tik tada, kai garbingai diskutuojama, bet ne tada, kai viena pusė pasitelkia sunkiąją artileriją.

Sarkazmas

ironija, atvira panieka, pyktis ir jau nekalbant apie palyginimą su Stalinu liudija tik viena – kas yra pats straipsnio autorius. Nes kritiką V. L. galima ir, be abejo, reikia reikšti, bet taip atvirai tiesmukai neišsiduodant. Nes tada visos simpatijos lieka ne autoriaus pusėje.

Paulius

čia tai išties kietas sarkazmas: „visos liaudies simpatijos lieka ne autoriaus pusėje“ ypač žinant autorius kūrinio sarkazmo objektą 🙂

manau

manau, kad nebepades net ir tokie straipsniai. p. Juozaitis nera tas lyderis, apie kuri rinksis ivairiu isitikinimu zmones, bet turintys kazkokiu bendru siekiu. galite pykti, galite ne, bet taip yra

> 11:49

Manyti galima įvairiai. Bet rinksis patys žmonės. Svarbu, kad pagaliau nutraukta blokada. Gal pagaliau suprasta, kad nereikia stumdyti ,,ir tokių” lyderių. Antraip visiems galas.

habilitās

Per daug sureikšminate tą Sąjūdį, TSRS dezintegracija prasidėjo kartu su Persitvarkymu. Jei kam ir statyti paminklą, tai M. Gorbačiovui už tai, kad neatmetė R. Reigano ultimatumo – keistis, po Černobylio atominės avarijos. Pats M. Gorbačiovas yra ne kartą minėjęs, kad susitikęs su R. Reiganu buvo nustebęs kiek amerikiečiai žino apie jų branduolinį arsenalą. Tuo metu rusai turėjo daugiau nei 2,5 tūkstančio tarpkontinentinių balistinių raketų RS 18, kurių viena pagal galingumą prilygo 100 Černobylio elektrinių, o padėtis ginkluotosiose pajėgose dėl invazijos į Afganistaną buvo katastrofiška. R. Reiganas yra minėjęs viename interviu, kad susitikęs su M. Gorbačiovu Reikjavike, tiesiai šviesiai pasakė: „arba jūs keisitės ir mes jums padėsime, arba mes jus sunaikinsime, jei jūs resursus švaistysite remžiamas remti, o ne tvarkai pas… Skaityti daugiau »

manau-> >11:49

be abejo, rinksis zmones. beje, jie jau rinkosi per nesenus rinkimus. ir kol tokie politikai kaip Juozaitis (bet ir ne tik jis, tokiu ne vienas ir ne du) tebera rinkoje, tiketis, kad visi jie surinks kazkoki pakankama balsu kieki yra naivu. tiesiog kiekvienas is ju pasiims po savo procenta, max 1.5% balsu, kas realiai atspindi ju remeju kieki. ir dar beje del demografiniu oriezasciu, tas kiekis mazeja. nepatinka tai, ka teigiu? man irgi ta situacija nepatinka, bet as del to nesu kaltas

Ramiros

Tai, va, estai ? Prisimenu gerai, kai estai išsirinko prezidentu savo komunistą pirmąjį Riuitelį, tai vienas žurnalistas, berods iš Rusijos, imdamas iš jo interviu, paklausė jo, taip kaip dabar čia yra, kad lietuviai nesenai išrinko prezidentu Brazauską, dabar estai jus, berods, lietuviai bei estai komunizmui tašką padėjo. Taigi, sako estas, mūsų žmonės taip norėjo, aš atėjau dirbti jiems ir vienas, jokių uodegų neatsivedžiau, kadenciją atidirbsiu sunkiu laiku ir daugiau niekur nelįsiu. Be abejo, netiksliai pacitavau, bet panašiai jis kalbėjo. Jisai juk pirmas ir Maskvoje kompartijos plenume, kuris buvo jam surengtas prabilo apie valstybės pilną nepriklausomybę ir nežiūrint plenumo komunistinių šulų smarkaus puolimo prieš jį, savo atstovėjo ir ramiai pasiliko prie savo nuomonės, sakydamas, kad Estijos žmonės to nori. Pagarba jam… Skaityti daugiau »

> Manančiam

Ir vėl ta pati nusibodusi dainelė: atims balsus! Gal ir gerai, kad atims? Armonaitėms mažiau liks. Nesutinkate?

StasySG

Jei Juozaitis šiandien būtų Lietuvos Prezidentu, Lietuva būtų kitokia. Patrauklesnė, žmoniškesnė. Nepriklausoma.

Įdomu

kiek tokiems provokatoriams kaip Ramiros moka už šūdo malima? Estai prezidentu išrinko Lennart-Georg Meri, rašytoja, režisierių, istoriką, pirmą užsienio reikalų ministrą po nepriklausomybės, rinkimų metu neseniai paskirtą ambasadoriumi Suomijoje. Riutelį išrinko 2001 m., Brazauskas kadenciją baigė 1998 m.
Va taip platinama melagiena, o dundukai spaudo nykščius.

Virginija Milker

Deja, deja, dar neturim nei vieno lyderio issiugde, kuris prilygtu V.Landsbergiui drasa, dvasine stiprybe ir politine nuovoka. Gabrielius, akivaizdu, ne i ta seneli atsigime. V.Landsbergis kaip tas azuolas, visa galva praauges kitus misko medzius, del ko ji daugiausiai bando lauzyt vetros, dauzyt zaibais perkunai.

Dabartiniai protstu judejimai pralaimi, nes zino tik ko nenori. Bet V.Landsbergis visada zinojo ko nori. Ir tada, kai Sajudis buvo ikurtas Andopovo – Gorbaciovo „perestroikai” remti, pereinant is stalinistinio komunizmo i trockistini (anot Gorbio, i „socializma su zmogisku veidu” arba antraji NEPa) ir tada kai budamas EP, su Havelu inspiravo PRAHOS DEKLARACIJA, dar karta sumaisydamas KGB kortas su Molotovo planais Europai.

Keistoka tik viena

Nejaugi turėjo praeiti 30 metų, kad apie tai sužinotume. Man asmeniškai Landzbergio ar tokio Kubiliaus kerai galutinai išsisklaidė tik 2008 metais. Bet vis tiek ne 2021 metais.

>habilitui

santechnike, paskaitą apie tarptautinę padėtį baigėte? Amalriko „Ar išliks ssrs iki 1984-ųjų?” bent skaitėte? Be JAV sovietams viskas braškėjo ir griuvo. Jei visi sovietiniame konclageryje būtų tylėję, po šiai dienai po raudonomis vėliavomis žolę ėstume kaip šiaurės korėjiečiai. O sovietija gyvuotų. Lietuvių tame tarpe tautinio atgimimo dėka neliko konclagerio.

O, didysis ambalistas Juozaitis

atėjo mažiukus išskaidyti, kad šitie niekad į Seimą nepatektų.

> 14:08

O kas tau sakė, mažiuk, kad tavęs tame seime reikia?

> Virginijai

O tu turbūt ta antroji visoje Lietuvoje, visų perkūnų ir vėtrų nudaužyta, kuri žino ko nori? Ar čia tavo tokia ironija?

Ko norėt

iš sovietinio nomenklatūrščiko?

Aišku,

kad Perestroikės judėjimą čia kūrė Gorbis su Šepečiu, Ambalui nežinant.

Palikit

mirusius kapams. Gyventi reikia čia ir dabar. Ne stabus kurti, o žiūrėti žmonių, kurie turi idėjų.

>>> 2021-03-18 15:17

O tu kas toks? Bezdėtojas iš pro patrios, każinkievičio giminaitis?!

> 16:25

O kuo tau užkliuvau? Aš sau, tu sau, į gimines nesisiūlau. Bet tu, Virginija, kažkaip stebuklingai gerai informuota tais pačiais klausimais kaip ir tokie Jules, Dzeikas ir Co. Ta pati patriarcho apoteozė, ta pati neapykanta visiems, kas ne landzbergiai… Kažin, kas tave lesina, kad taip gražiai giedi? Bet gerai, kad išsidavei, ką manai apie propatriją. O tai kvaileliai tave jau net sava pradėjo laikyti 🙂 .

Viginija Milker

Gorbaciovas nenorejo deintegracijos. Tenorejo antrojo NEPo, sugrizimo nuo stalinizmo prie Lenino-Trockio neva „socializmo su zmogisku veidu”. Tad ir tik Stalinas buvo pasalintas is mauzoliejaus, o ne Leninas. Jis savo draugo Andropovo plana vykde, kuris tankais slopindamas vengru, ceku sukilimus, suprato, kad reikia imtis kitokiu priemoniu… Po to, kai Sacharovas isrado vandeniline bomba, veliau balistines raketas, JAV sukure Antibalistini skyda. Sacharova tai isiutino ir jis eme kalbet apie nusiginklavima ir taika. 1975 ivyko tarptautine Helsinkio konferencija, kurioje del sukilimu numalsinimo tankais Europoje ir auku, pradeta kalbet apie Zmogaus teises. Vilniuje Viktoras Petkus su rods su Finkelsteinu ikure pirma Helsinkio susitarimu stebejimo grupe… Tuoj atsirado ir Prahoj bei kitur. Ir tik po to Maskvoj Dubnos bombu centre.., Kuria kuriant buvo pakviestas ir… Skaityti daugiau »

Manau->> Mananciam

as apie joki balsu atemima nerasiau, as tik rasiau, kad nedideli kieki remeju turintys kandidatai surinks po mazai balsu. komentare as neteigiau, kad tai naudinga armonaitems, bet is esmes tai tiesa. jeigu ne armonaitems, kuriu likimas ateinanciuose rinkimuose nera aiskus, bet bent jau konseratoriams ir kitiems sisteminiams tai tikrai. cia ne mano atradimas. as ir pats matau, kad mano balsas jau per keleta rinkimu realiai atitenka partijoms, uz kurias as nebalsavau. jeigu butu vienas geras kandidatas ar vienas geras sarasas is nesisteminiu, butu sansas pradziai bent jau 5% perlipti, bet kol kas neatrodo realu

juozaitis lietuviškai rašo?

jo žmona slavė maša ar nataša ar olga jam tai leidžia?
keista…

virginija Milker - Habilitas

ir dar, beje, Soros vienam 60 min interviu (zr.you tube) girias, kad pereme Rytu Europa i savo rankas, neva „transformacijai i kapitalizma”. I koki laukini kapitalizma su „soko terapijom”vede neotrockistas patyrem visi. O tai buvo butina, kad „zmones patys pasiprasytu socializmo su zmogisku veidu”, rase Andropov kolega, buves snipas, idarbines dvigybu agentu net MI6 vado pavaduotoja Philbi – M.Liubimov savo „Golghota ili sekretnij plan Perestroiki” 1995. Ir ten pat jis raso, kad viskas vyko pagal plana, isskyrus tai, kad Pabaltijys isslydo is ranku. O uz tai kaltas V.Landsbergis.

Vaiva

Na, priekaištauti Landsbergiui už profesorių, gautą SSRS laikais, tai priekaištauti sau, kad buvo 100 m bronzininkas Monrealyje. 1976. :-).

Petriukas

Rašyk toliau Juozaiti knygas, kai kurios yra visai neblogos. Nustok vis knaisiotis nosyje, ten nieko apart snarglį nerasi. Man visai neįdomus tavo viražai ir Brazauskas Maskvoje buvo pėstininkas kursi kišo pagalius į ratus.
Svarbiausia, kad Lietuva išsikovojo nepriklausomybę, estai važiavo iš paskos gal jiems ir reikėjo komunistų mums. Kiekviena reikalą reikia pabaigti iki galo, Landsbergis tai padarė, šlovė jam, kad jau 30 metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Dar kažin kaip ten būtų su mistiku filosofu Ozolu, gal dar iki šiol būtume filosofave, kaip geriau pasiekti nepriklausomybę. Ruseliai turi gerą patarlę galėjo tavo dabartinė žmona pasufleruoti „perkėloje arklių nemaino”

ah1

KGb makleriai vėl žada saulėtą rytojų?

vienas oficalus komentaras

signataro, I-mojo Krašto apsaugos vadovo, Audriaus BUTKEVIČIAUS komentaras šiam straipsneliui: . „Kaip jau supratot, nelabai mėgstu jo neapibrėžtą kalbėjimą, o Sąjūdžio laikais tai ir visai susikivirčydavom. „Jis nori kraujo!”, – šaukdavo Juozaitis, rodydamas į mane pirštu „Sąjūdžio” Seime, o ką aš jam atsakydavau išliko tik landsberginių pavogtuose Sąjūdžio Seimo posėdžių protokoluose. Ypač buvau piktas ant Juozaičio, kai, veikdamas išvien su Lietuvos liberalizmo tėvu (tais laikais dar ne profesoriumi Radžvilu) ir mano mielu kaimynu Gorodeckiu, 2020-ųjų rinkimuose į seimelį taip suskaldė tautinės pakraipos elektoratą, kad Vyriausybę gavo formuoti buvusių kagėbistų, jų vaikų, buvusių komunistų, buvusių komsorgų, katalikų bažnyčiai besipriešinančių krikščionių demokratų ir pasimetusių tarp „pryšakio” ir „užupakalio” laisvų žmogelių konglomeratas. Taigi, kaltas tas Juozaitis, kad ir vėl nesugebėjo susitarti, kaip ir… Skaityti daugiau »

antras oficalus komentaras

signataro Zigmo VAIŠVILOS komentaras šiam straipsneliui: . „Taip, buvo Arvydo Juozaičio nuėmimas (ar nusiėmimas?) dėl Algirdo Brazausko 1989 metų kovo 26-osios rinkimuose į TSRS liaudies deputatus. Tačiau tokio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos sprendimo nebuvo. Šį Vytauto Landsbergio siūlymą sustabdė toks Zigmas Vaišvila ir gausiai Teatro sąjungos salėje į LPS Seimo tarybos posėdį 1989 m. kovo 3-iąją (ketvirtadienį) susirinkę sąjūdiečiai. Z.Vaišvila pareikalavo paaiškinimų. V.Landsbergis tylėjo, A.Juozaitis tylėjo. Sąjūdiečiai vis garsiau reikalavo paaiškinimų – tada dar nebuvo įprasta lįsti į vieną vietą vadukams. V.Landsbergis atsitraukė – paskelbė, kad atsiima siūlymą dėl A.Juozaičio, todėl klausimą dar kartą apsvarstys LPS Seimo tarybos politinė komisija (jos nariu buvo ir A.Juozaitis), o po to klausimą vėl pateiks LPS Seimo tarybai. Tačiau tai neįvyko. Jau 1989… Skaityti daugiau »

StasySG

Kažkur ir šiandien Arvydo ir Zigmo aiškinimai nesutampa, ypač kas buvo nutylėta. Ar galite susitikslinti?

Al.

Vaišvila dėl to Juozaičio nusiėmimo tikiu labiau. Jis apie tai jau yra rašęs. Ko gero, ,,Vycka” per daug susireikšmino ir savavališkai priiminėjo sprendimus, bet tarp Sąjūdžio vadų, ir Juozaitis tame tarpe, buvo daug neaiškios publikos Juozaitis, Ozolas, Prunskienė. Dalis sąjūdiečių, turbūt, buvo partijos agentai. O lemiamas lūžis Lietuvoj, manau, įvyko ,,išrinkus’ prezidentu AMB – prasidėjo ,,restauracija”. Laisvė ir demokratija, kaip jas suprato kolaborantų luomas. Ir Juozaičiui tai, atrodo, patiko.

> Al.

Nebūtinai. Tiesiog dalis sąjūdiečių buvo dar gana jauni. O lietuviai juk buvo išauklėti gerbti vyresnius, pasitikėti jų išmintimi. Žinoma, kol tie vyresnieji neperžengė visų padorumo ribų. Aš, pavyzdžiui, nuo landsbergomanijos galutinai pasveikau tik kokiais 1997-1998 metais. Teisinuosi tik tuo, kad aš nemačiau visko iš taip arti kaip Juozaitis. Čia ir yra jo tragedija: tylėjo per ilgai, ,,Klaidą” parašė per anksti, o dabar prabilo vėl per vėlai. O gal ne per vėlai?..

Tvankstas

Nesupratau : ar po 32 metų Juozaitis pats taip sugalvojo atsiminti, ar gavo šviežias instrukcijas ‘praskleisti miglas’.

Tvankstas

Al. – VL ir AMB, kaip pusbroliai, slapta susitikinėjo Vingio parke 10 metų ir aptarinėjo taktikas, kol pastatė viską Lietuvoje į savo dabartines vietas.
AMB nors ištylėjo iki mirties ir nusinešė paslaptį su savimi, o VL negalėjo iškęsti nepasigyręs tautai, kaip šauniai bent 2 milijonus už nosies vedžiojo šitiek metų.

Al. Tvankstui

Tai, manai Vilties prezidento atsikratė su VL žinia ? Kodėl tada Draugystę paliko Butrimienei?

Tvankstas

Al. – kas galėtų paneigti, kad abu veiksmai nebuvo aptarti Vingio parke tarp VL ir AMB ? Tai buvo tame abiejų pasitarimų dešimtmetyje.

Gabrielė

Tekstas parašytas puikiu stiliumi, kovingas, SUDĖTI VISI TAŠKAI ANT İ. Bet kodėl toks aiškus – lyg strėlė – tekstas atsirado po 30 metų??? Ir pagaliau, inteligentija šviesioji, kada gi išsikovosite, kad būtų išleisti Ozolo raštai ir Protokolai? Ar lauksite, kol viską praterios ar falsifikuos. SIŪLAU Tiesa.lt chronologiškai į dieną po protokolą. A.J. galima priekaištauti, kodėl taip ilgai tylėjo, bet jūs irgi, šviesioji inteligentija, visiškai nerangūs, kad dokumentai taptų viešai prieinami. Net Sąjūdžio muziejaus nėra…

Al. Tvankstui

Paneigti ar patvirtinti gal galėtų pats Landsbergis. Jei mūsų žurnalistai dirbtų savo darbą ir apklausinėtų veikiančiuosius asmenis.

45
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top