Intelektualų vaidmuo

Rémi Brague: „kairuoliškas liberalizmas“ tikrai pralošė tarp aukšto lygio intelektualų

Darius Alekna | laikmetis.lt Rémi Brague (Remi Bragas) yra prancūzų filosofas, filosofijos istorikas, antikinės ir viduramžių (krikščionių, arabų ir žydų) filosofijos specialistas, eseistas, Paryžiaus Panteono-Sorbonos (Paris I) universiteto profesorius. Lietuviškai yra išleistos dvi jo knygos:  „Ekscentriškoji Europos tapatybė“ ir „Pasaulio išmintis“. Rémi Brague’as sutiko atsakyti į keletą klausimų apie šių laikų aktualijas. Vakaruose vyraujančios politinės …

Rémi Brague: „kairuoliškas liberalizmas“ tikrai pralošė tarp aukšto lygio intelektualų Skaityti toliau »

Vyskupas Jonas Kauneckas: „Tiesą ginti sunkiau dabar!” „Jie eina prieš Dievą”

Vyskupas Jonas Kauneckas yra didžiulė paguoda Bažnyčiai ir Tautai. Tikras avių Ganytojas pagal Jėzaus atvaizdą. Ganytojas drąsiai ir aiškiai pasisako apie veidmainius krikščionis, ypač tuos iš TS-LKD ir kitus su moksliniais, įskaitant teologijos, religijos mokslų, laipsniais. To dabar labiausia reikia, nes kaip vyskupas sakė, sovietmečiu buvo aiškus priešas ir iš …

Vyskupas Jonas Kauneckas: „Tiesą ginti sunkiau dabar!” „Jie eina prieš Dievą” Skaityti toliau »

Edvardas Čiuldė. Kas kelia didžiausią nusiminimą buvusio redaktoriaus Andriaus Navicko pasisakymuose? (II)

Kaip jau atkreipiau dėmesį praeitą kartą, didžiausią nusivylimą kelia tikrai ne tai, kad filosofijos studijas baigęs, kažkada buvęs prestižinio dienraščio redaktoriumi žmogus homoseksualumo lobizmo klausimu turi kitokią nuomonę nei daugelis iš mūsų, į neviltį varo būtent tai, kad toks žmogus, įsijungęs į diskusiją, tiražuoja seklias propagandines klišes, kartoja jau seniai …

Edvardas Čiuldė. Kas kelia didžiausią nusiminimą buvusio redaktoriaus Andriaus Navicko pasisakymuose? (II) Skaityti toliau »

Vytautas Sinica. Ar tai atsitiktinis sutapimas, kad žmogus, išsityčiojęs iš partizanų, dabar kviečia iš Latvijos išvytus Rusijos propagandistus?

Visi, kas norėjo, matėm Latyniną su Arestovičium, matėm Dožd imperialistų komentarus, visiems aišku, kad su paramos rinkimu Rusijos kariams ten nebuvo joks liapsusas ar klaida. Kaip tik buvo atvirumas. Man tik maža dvejonė: ar tai atsitiktinis sutapimas, kad žmogus, Lietuvoje beveik neprilygstamas partizanų juodinimu, viešai klausęs, kodėl taip idealizuojamas Lietuvos …

Vytautas Sinica. Ar tai atsitiktinis sutapimas, kad žmogus, išsityčiojęs iš partizanų, dabar kviečia iš Latvijos išvytus Rusijos propagandistus? Skaityti toliau »

Laiškai. Ruslanas Baranauskas. Be valdžios žinios jokios publikacijos?

Kaip „dyna taip navyna” sakytų Smetonos Lietuvos senoliai sulaukę šių liberalizmu persunktų dienų.

Praktiškai net pastabus pilietis nespėja fiksuoti neobolševizmo metodais dirbančios vyriausybės triukų, kur diskusijų dėl vykdomų reformų, potvarkių net neketinama organizuoti..

Tiesa sakant, neverta ir konspektuoti adekvatumo stoka spindinčių ministrų, Seimo narių pasisakymų, idiotiškų kliedesių. Racionalumo grūdo jame nerastume.

Tačiau yra ir tam tikrų refleksijų, kurios, deja, iššaukia emocinius impulsus.

Štai iš vienos redaktorės, kultūrologės sužinojau, kad valdžia sutinka remti žurnalus, rašančius apie meną, mokslą, istoriją tik suderinus su ja 4 autorius, tarkim numeriui, formatą, turinį.

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Nacionalinio susivienijimo (NS) bendražygis A. Stankūnas laiku ir taikliai sureagavo į infa.lt portale paskelbtą p. J. Blažytės išverstą New York Times „svečio“ rubrikoje paskelbtą straipsnį. Teksto publikacija pradedama pašaipia vertėjos užuomina, kad straipsnis nepatiksiąs tariamiems Lietuvos patriotams — neatsitiktinai šis žodis rašomas su kabutėmis. Jau vien tuo apeliuojama į skaitytojus, kuriems Buča ir Irpenis nepadarė jokio įspūdžio Tokie skaitytojai paprastai nebūna linkę prisiminti ir lietuviškųjų Rainių ar Panevėžio kankinių. Jų meilė Rusijai — akla ir besąlygiška.

Edvardas Čiuldė. R. Valatka skelbia, kad Lietuvos ateitis yra visuotinė šalies homoseksualizacija

Kažkada kažkoks Vladimiras Leninas rašė, kad komunizmas yra tarybų valdžia plius visos šalies elektrifikacija, savo ruožtu mūsų laikų trubadūras, toks Rimvydas Valatka radijo laidoje atviru tekstu klausytojams leido suprasti, jog Lietuvos ateitis neatskiriamai yra susijusi su visuotine šalies homoseksualizacija.

Tačiau ir mes, šiandienos Lietuvos gyventojai, pernelyg nenutolome nuo elektrifikacijos kaip pažangos rodiklio supratimo, visuomeninio tiekėjo pakeitimą privačiu tiekėju ir prasidėjusį ta proga elektros kainų šuolį traktuodami kaip pažangesnę gyventojų aprūpinimo elektros energija formą. Sakoma, kad tokia elektrifikacijos forma yra pažangesnė už buvusiąją, tačiau, kaip drauge galima spręsti iš pranešimų radijuje, šalies homoseksualizacija yra dar pažangesnė žmonių bendrabūvio forma nei patobulintos modifikacijos elektrifikacija.

Žmonės, kurie nesupranta homoseksualizacijos kaip pagrindinės ateities gairės ir svarbiausios pažangos formos, R.Valatkos yra vadinami atsilikėliais, užstrigusiais praeityje žmonėmis, vingių jonais.

Stebina, kaip paprastai, daug nekvaršindami galvos, iš esmės pagal seniai žinomą proletkulto pavyzdį valatkos supranta pažangos sąvokos turinį ir prasmę, ar ne?

Irena Balčiūnienė. Svarstant muziejaus likimą – netiesa ir klaidos T. Venclovos laiške Vilniaus merui

2020-ųjų pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybės istorinės atminties komisija priėmė sprendimą dėl prestižinėje sostinės vietoje šešiasdešimt dvejus metus (nuo 1959 m.) stovėjusio sovietmečio rašytojo ir politinio veikėjo Petro Cvirkos paminklo iškėlimo, ir 2021 m. lapkričio 19 dieną jį išsivežė Vilniaus miesto tvarkymo įmonė „Grinda“, kol bus parinkta nuolatinė laikymo vieta.

Dabar laukia svarbesnis žingsnis – daugiasluoksne dėme paženklinto Antano Venclovos muziejaus, skirto Lietuvos pardavikui, juodžiausiam cenzoriui, ištrynusiam iš Lietuvos atminties šviesiausių, kilniausių, talentingiausių žmonių pavardes, veiklos pakeitimas. Jau anksčiau, bandant jį išgelbėti, buvo žengtas unikalus žingsnis, muziejus pervadintas Venclovų vardu ir įkeldintas gyvas eksponatas – Tomas Venclova, tačiau Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje Seimo nariai ir Vilniaus savivaldybės politikai ėmė rimčiau svarstyti, ar šiems asmenims skirtas muziejus tarnauja Lietuvai.

2022 m. gegužės 4 dieną įvyko Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdis, kuriame neigiamai apie muziejaus veiklą pasisakė daug svarbias pareigas einančių asmenų.

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Jie dažniausiai išryškėja labai anksti – dar žengiant į paauglystę. Antai klasės auklėtoja paskelbia, kad reikia išsirinkti seniūną ir bendraklasiams jau aišku, ką siūlyti. O ir pats pasiūlytasis priima savo kandidatūrą, kaip natūraliai suprantamą, išskyrus tuos retus atvejus, kai mokinių bendrijoje neatsiranda norinčių prisiimti atsakomybės.

Sovietmetyje tie būsimieji kandidatai į visokiausio rango vadovus dažniausiai būdavo vadinami „aktyvistais“ ir jų karjera klostydavosi gana nuosekliai: pionierių grandies grandininkas – būrininkas – draugovės tarybos pirmininkas – pirminės komjaunimo organizacijos sekretorius ir t. t.

Edvardas Čiuldė. Apie provincialumo stigmą

Pabandykime įsivaizduoti štai tokią situaciją: doras, žinių ištroškęs jaunuolis, prasidėjus antrajai rusų okupacijai, t. y. pirmaisiais pokario metais įstoja į universitetą, tarkime, pasirinkdamas lituanistikos studijas, o semestrų bėgyje ne tik įgyja dalykinį žinojimą pasirinktoje studijų kryptyje, bet drauge yra ideologiškai apšvitinamas iki tokio lygio, kad įtiki doktrina, t. y. šiuo atveju persiima marksistinio mąstymo kategorijomis.

Nepasmerkime jo iš anksto, iš dalies galima pabandyti suprasti taip įtikėjusį mūsų herojų, nes K.Markso teorija be visa ko kito gali papirkti logine elegancija tą žmogų, kuris vidujai būtų linkęs priešintis per prievartą brukamam mokymui.

Toli gražu dabar, piešdamas šį vaizdelį, nenoriu įpiršti nuomonės, kad kalbame apie atvejį, kai teorija buvo gera, o praktika sugadino gerąsias teorijos intencijas, greičiau čia yra atvirkščiai, kai logiškai elegantiška, nuodugni ir nuosekli marksizmo invazija į sąmonę atpalaiduoja ne pačius geriausius žmogaus instinktus ir tuo pačiu prigimtinį homo sapiens kvailumą, būtent forsuodama totalinės pažangos reikalavimą ir, mojuojant pažangizmo vėliava, pastūmėdama didelę dalį žmonijos į kraupų istorijos akligatvį. Teorija ir praktika čia yra neatsiejamai susiję dalykai.

Toliau įsivaizduokime, kad jis, kaip sakėme, doras jaunuolis, retkarčiais grįžta į kaimą, iš kurio yra kilęs, ir čia mato baisų enkavedistų siautėjimą, tarybine vadinamos valdžios nusikaltimus. Tačiau, kaip atrodo, tokia kraupi dalykų padėtis nebūtinai iškart išklibins jo teorinį tikėjimą, galbūt jo tikėjimas pažanga kaip aukščiausia vertybe leis jam pabandyti užkalbėti sąžinę žinomu posakiu apie tai, kad kertant mišką lekia skiedros.