Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Kelias į laisvę – 3 gavėnios sekmadienis

Išėjimo knygoje pasakojama apie izraelitų kelionę iš Egipto vergijos į laisvę. Išėjimo į laisvę džiaugsmą gretai aptemdė kasdien patiriamas vargas, nes kelionė vyko per dykumą, kur trūko maisto ir vandens. Žmonės jautėsi Dievo apleisti ir murmėjo: „Ar yra Viešpats tarp mūsų, ar ne?“ (Iš 17, 7). Vargų spaudžiami izraelitai prisimindavo, …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Kelias į laisvę – 3 gavėnios sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Abraomo tikėjimas – 2 gavėnios sekmadienis

Šventojo Rašto Pradžios knygoje pasakojama apie labai svarbų Senojo Įstatymo laikų vyrą Abraomą. Pasakojimas prasideda Dievo paliepimu Abraomui palikti savo gimtąją žemę ir keliauti į nežinomą kraštą, kuriame jam pažadama Dievo palaima – iš jo kilsianti didelė tauta. Abraomas tuojau pakluso Dievo balsui ir pasiėmęs žmoną Sarą, giminaitį Lotą, artimiausius …

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Abraomo tikėjimas – 2 gavėnios sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Palaiminimų kelias – 4 eilinis sekmadienis

Jėzaus kalno pamokslas prasideda aštuoniais palaiminimais (žr. Mt 5, 1–12a). Jie yra paties Išganytojo parodytas kelias, juo eidami esame vienybėje su Dievu, kuri tęsis per visą amžinybę. Šiuos palaiminimus reikėtų mokėti kaip maldą „Tėve mūsų“, nes jie nulemia gerus mūsų sprendimus. „Palaiminti beturčiai dvasia.“ Fizinė beturtystė nebūtinai yra palaiminta, nes …

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Palaiminimų kelias – 4 eilinis sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Eikite paskui mane – 3 eilinis sekmadienis

Po krikšto Jordane Jėzus pasitraukė į dykumą; čia jis meldėsi, pasninkavo ir ruošėsi skelbti Evangeliją. Po to Jėzus apsistojo Kafarnaume prie Galilėjos ežero ir pradėjo skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat Dangaus Karalystė!“ (Mt 4, 17). Raginimas atsiversti reiškė kvietimą palikti nuodėme pažymėtą gyvenimą ir atnaujinti ištikimybę Dievui. Atsivertimas privalo būti …

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Eikite paskui mane – 3 eilinis sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus sekimas – 2 eilinis sekmadienis

Jėzaus Krikšto sekmadienį pradėjome eilinių sekmadienių ciklą, kuris tęsis iki Gavėnios. Šis metas yra skirtas nuosekliai gilintis į Jėzaus Kristaus asmenį. Kiekvieno krikščionio gyvenime, nepriklausomai nuo to, kas mes būtume – dvasininkai ar pasauliečiai, svarbūs ar patys kukliausi visuomenės nariai, Jėzus turi būti visų mūsų pačiu svarbiausiu asmeniu, kuris mus …

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus sekimas – 2 eilinis sekmadienis Skaityti toliau »

I sekmadienis po Epifanijos, Šventosios Šeimos šventė

Kun. Robertas Urbonavičius Pat 23, 24 ir 25. Džiūgauja Teisiojo tėvas; lai džiūgauja tavo tėvas ir tavo motina ir tedžiūgauja tave pagimdžiusi. Ps 83, 2–3. Kokios mielos tavo padangtės, galybių Viešpatie, mano siela trokšta Viešpaties rūmų ir vysta. (Introitas) Pirmas sekmadienis po Viešpaties Apsireiškimo (Epifanijos) šventės yra skirtas pagerbti Šventąją …

I sekmadienis po Epifanijos, Šventosios Šeimos šventė Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Jėzaus Krikštas Jordane

Prieš dvi savaites šventėme Jėzaus Gimimą, prieš dvi dienas – jo apsireiškimą Rytų išminčiams, o šiandien, peršokę trisdešimties metų laikotarpį, švenčiame Jėzaus Krikštą. Trisdešimt metų Jėzaus gyvenimą Nazarete dengia spengianti tyla. Tik evangelistas Lukas papasakoja nutikimą, kaip būdamas dvylikametis pasiliko Jeruzalės šventykloje ir gimdytojai tris dienas jo ieškojo (plg. Lk …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Jėzaus Krikštas Jordane Skaityti toliau »

Kard. Sigitas Tamkevičius. Švenčiame Jėzaus Gimimą

Dar lapkričio pabaigoje buvo pradėtos puošti kalėdinės eglutės ir per visą Adventą prie jų skambėjo muzika, vyko koncertai ir prekyba. Trūko tik esminio Kalėdų akcento – Betliejaus Kūdikio; be jo Kalėdos yra ne Kalėdos, o tik tuščiavidurė komercializuota šventė. Tikrų Kalėdų centre yra Betliejaus Kūdikis – žmogumi tapęs Dievo Sūnus. …

Kard. Sigitas Tamkevičius. Švenčiame Jėzaus Gimimą Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Malonės ir išbandymo metas – IV advento sekmadienis

Evangelistas Matas pasakoja apie įvykius prieš Jėzaus gimimą. Tai laukimo, Dievo malonės, bet drauge ir didelių išbandymų metas. Marija ir Juozapas buvo susižadėję – pagal izraelitų įstatymą jau visateisiai vyras ir žmona, tačiau iki vestuvių turėjo gyventi kiekvienas savo namuose, ir tik vestuvių dieną vyras parsivesdavo žmoną pas save. Tuo …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Malonės ir išbandymo metas – IV advento sekmadienis Skaityti toliau »

Kard. S. Tamkevičius SJ. Gelbėtojas ateina – III advento sekmadienis

Įpusėjo advento metas. Pranašo Izaijo žodžiais esame raginami būti viltingi ir drąsūs: „Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas ateina jūsų išgelbėti“ (plg. Iz 35, 4). Kai pranašas rašė savo tautiečiams šiuos drąsinančius žodžius, iki Kristaus atėjimo dar buvo aštuoni šimtmečiai. Mes esame laimingi, nes Gelbėtoją turime ir kasmet džiaugsmingai švenčiame …

Kard. S. Tamkevičius SJ. Gelbėtojas ateina – III advento sekmadienis Skaityti toliau »