Cinizmas.LT: Pamintos vaiko teisės – „privataus gyvenimo aplinkybė“

Spalio 17-ąją sulaukęs ciniško Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovės Linos Juškevičienės laiško, šiandien Tiesos judėjimas dar kartą kreipėsi į pareigūnę, ragindamas imtis visų priemonių, kad daugiau nebūtų pažeidinėjamos Deimantės Kedytės teisės, ir pakartodamas neatsakytus klausimus.

Dar vienas Tiesos judėjimo laiškas poniai Linai Juškevičienei

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovei

Vilnius, 2014 m. spalio 20 d.

Ponia Skyriaus Vadove,

Mus labai nemaloniai nustebino spalio 15 dieną pasirašytas Jūsų laiškas, kuriuo ne tik neatsakote į Jums Tiesos judėjimo iškeltus klausimus, bet ir ciniškai teigiate, kad valstybės institucijų brutalią prievartą patyrusio ir jau pustrečių metų nuo artimųjų slepiamo vaiko likimas yra neatskleistina „privataus gyvenimo aplinkybė“.

Mes atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Deimantės Kedytės gyvenimą valstybės reikalu pavertė dar 2011 metų gruodžio 16 dieną priimtas Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimas, kuris nepilnametės mergaitės „gyvenimo sąlygas užtikrinti“ įpareigojo ne jos motiną, bet valstybinę instituciją – Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybą. Lietuvos visuomenės dalį ir tarptautinius ekspertus susirūpinti Deimantės Kedytės likimu privertė 2012 metų kovo 23-iąją ir gegužės 17-ąją viešai teisėsaugos vykdyti smurtiniai jos poėmiai ir nuo to laiko besitęsianti vaiko socialinė izoliacija.

Mes taip pat primename Jums, kad vaiko teisių apsauga civilizuotose valstybėse ir tarptautinės teisės požiūriu nėra privatus reikalas, kad brutalus vaiko teisių pažeidimas nėra „privataus gyvenimo aplinkybė“.

Net paprastos šeimos bylos, Lietuvos teisės ekspertų teigimu, yra neatskiriamos nuo viešojo intereso. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Laužikas studijoje „Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai“ pabrėžia: „Šeimos bylose ypač akivaizdus viešasis interesas, tai yra visuomenė suinteresuota kuo teisingesniu teismo sprendimo priėmimu“; „šeimos narių teisių ir teisėtų interesų gynimas yra viešojo intereso gynimas“. Ji taip pat akcentuoja tarptautinę normą – „vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas teisme tiesiogiai“.

Taigi dar kartą primename, kad Tiesos judėjimas šių metų liepos 30 dienos laišku kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrę, rugpjūčio 7 dieną – į Vidaus reikalų ministrą ir pranešė apie tebesitęsiantį šiurkštų mažametės Deimantės Kedytės teisės bendrauti su artimais giminaičiais pažeidimą, paragino šias institucijas imtis visų priemonių, kad ši nenormali padėtis būtų nutraukta.

Savo raginimus grindėme Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (2013 metų vasario 4 dienos) nutartimi, Vaiko teisių konvencijos straipsniais dėl vaiko nuomonės išsakymo, kankinimų uždraudimo ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Esame tikri: vaiko socialinė izoliacija, prievartinis atskyrimas nuo giminaičių ir pažįstamų negali būti vertinamas kitaip negu žiaurus, nežmoniškas ir orumą žeminantis elgesys.
Minėtos institucijos persiuntė mūsų laiškus Jūsų įstaigai, kaip tam viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus Viešojo administravimo įstatymo prasme.

Jūsų pasirašytų rugpjūčio 6 dienos, rugpjūčio 29 dienos ir spalio 15 dienos raštų paaiškinimai mūsų netenkina.

Todėl dar kartą raginame Jus asmeniškai ir Jūsų vadovaujamą įstaigą, kaip viešojo administravimo subjektą, turintį reikiamus įgaliojimus, užtikrinti, kad toks ilgalaikis vaiko teisės bendrauti su artimaisiais apribojimas būtų nedelsiant nutrauktas – šitoks elgesys su „valstybės paslaptimi“ paverstu vaiku negali būti pagrįstas jokia galima žala vaiko interesams. O jei net netiesioginis bendravimas yra negalimas dėl kitokių priežasčių nei neva galima žala vaiko interesams, reikalaujame įvardyti tikrąsias priežastis.

Primename: būtent Jūsų institucijai buvo patikėtas atstovavimas nukentėjusiajai Deimantei Kedytei teisme po to, kai 2012 metų gegužės 17-ąją smurtiniu būdu įvykdžius Kėdainių teismo sprendimą, iki tol D. Kedytės interesams atstovavusi globėja Neringa Venckienė neteko teisės atstovauti jai teisme, o iš motinos Laimutės Stankūnaitės tokia teisė buvo atimta teismo nutartimi, motyvuojant jos artimu ryšiu su kaltinamuoju Andriumi Ūsu. Deja, Jūsų įstaiga tinkamai neatliko pareigos atstovauti D. Kedytei toje byloje. Greičiausiai taip nutiko ir dėl nuolatinio spaudimo, kurį Jūsų įstaiga, kaip nepilnametės atstovė teisme, patyrė iš Prezidento administracijos: apie tokį spaudimą LRT televizijos laidoje prezidentės Dalios Grybauskaitės akivaizdoje viešai liudijo kandidatas į prezidentus, Vilniaus meras Artūras Zuokas. Jūsų institucija ne tik kad neapgynė D. Kedytės teisės pačiai teisme dar kartą duoti parodymus, bet ir nuslėpė neteisėtą poveikį bylos šaliai ir nepranešė apie tai Generalinei prokuratūrai. Naudodamiesi proga raginame Jus, nors ir pavėluotai, ištaisyti klaidą – sustabdyti neteisėtą bendrininkavimą ir nedelsiant apie jį pranešti teisėtvarkai.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų ir Jūsų vadovaujamos tarnybos veikimas ir neveikimas Deimantės Kedytės istorijoje kelia ne tik rimtų abejonių dėl darbuotojų ir vadovų kompetencijos, bet ir leidžia įtarti veikas, numatytas Baudžiamajame kodekse.

Taigi dar kartą raginame atsakyti į kiekvieną šių klausimų:

1) kodėl Jūs asmeniškai ir Jūsų vadovaujama institucija neužtikrina teismų pripažintos Deimantės Kedytės teisės į netiesioginį bendravimą su seneliais? Kodėl seneliai negali, neperžengdami „netiesioginio bendravimo“ ribų, kaip jie to prašė, gauti vaizdo-garso įrašų, kuriuose būtų užfiksuota, kaip Deimantei skaitomi senelių laiškai, ar kiti vaiko gyvenimo momentai?

2) kodėl Deimantės Kedytės artimiesiems neleidžiama įsitikinti, kad ji gyva ir sveika?

3) ar Deimantė Kedytė nuo 2012 metų gegužės 17 dienos lanko mokyklą, ar užtikrinta jos teisė mokytis gimtosios lietuvių kalbos ir mokytis lietuvių kalba?

4) kaip galite paaiškinti tai, kad Jūsų įstaigos rugpjūčio 6 dienos raštas beveik pažodžiui sutampa su rugpjūčio 1 dienos Policijos departamento raštu, pasirašytu Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Renato Požėlos? Ar Jūsų atsakymai į piliečių klausimus dėl Deimantės Kedytės teisių yra savarankiški?

5) kada Jūs viešai pakomentuosite Vilniaus mero Artūro Zuoko pareiškimą, kad Prezidentės institucija Jūsų tarnybai darė tiesioginį spaudimą teismui nagrinėjant Deimantės Kedytės bylą?

Pagarbiai,

Pilietinio Tiesos judėjimo vardu –

Joana Noreikaitė, Liudvikas Jakimavičius, Irena Vasinauskaitė, Leonas Merkevičius, Aurelija Babenskienė, Algimantas Končius, Rimta Kutavičienė, Laisvūnas Šopauskas, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Jonas Žiauka, Saulius Igoris Žiliajevas, Arvydas Dulinskas, Birutė Saldauskaitė, Mintautė Bakanaitė, Angelina Saldauskaitė, Teresė Abrutienė, Vilma Iseli, Vincė Michejeva, Šarūnas Puidokas, Vanda Valentienė, Stasė Kulaitienė, Ligija Tautkuvienė, Daina Galeckienė, Aivaras Jurgilas, Erika Drungytė, Rūta Merkevičienė, Diemantė Merkevičiūtė, Danutė Aranauskienė, Laura Molytė, Janina Molienė, Rūta Zabielienė, Rita Jusienė, Edvinas Marčenkovas, Margarita Pelenytė, Juozas Karsokas, Vytenis Aleksandraitis, Lidija Veličkaitė, Ineta Bučaitė, Arnoldas Akelaitis, Neris Akelaitienė, Sigita Taurinskienė, Medardas Taurinskas, Rima Taurinskaitė, Linas Šalna, Aistė Gavėnienė, Ona Gorochovenka, Virginija Jurgilevičienė, Dalija Bulotienė, Aistė Lukaševičienė, Irena Grigaliūnienė, Gilvydas Bendoraitis, Andrejus Vaidatskij, Gediminas Mikelaitis, Gražina Milkevičienė, Aušrinė Balčiūnienė, Ramunė Radzevičienė, Romas Radzevičius, Zita Būdienė, Fredas Pocevičius, Jolanta Žaltkauskienė, Stasė Sudintienė, Vaclovas Sudintas, Marius Sudintas, Rasa Šimkutė, Algis Didžiulis, Eugenija Sidabrienė, Aurore Pede, Vitalis Urba, Birutė Našlėnienė, Virginija Balinskienė, Vigandas Balinskas, Vitalija Raginienė, Dana Gaidelienė, Tadeušas Čepulis, Valentina Čepulienė, Gražina Milkevičienė, Danas Milkevičius, Raimonda Borovikovienė, Vladimir Borovikov, Irena Vlasenkienė, Rita Borovikaitė, Violeta Milevičienė, Arturas Globys, Jaroslav Vabalis, Virginija Traškevičiūtė, Salvijus Petryla, Eglė Mirončikienė, Rima Petružienė, Donata Petružytė, Silva Atabajeva, Darius Rupšys, Lilija Svetikienė, Violeta Baltušienė, Audronė Katinienė, Valė Stankevičienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Edvardas Šalkauskas, Danutė Gapon, Gintautas Barzdaitis, Nijolė Paršeliūnienė, Audronis Malinauskas, Stasys Girdzijauskas, Vytenis Lukšys, Jonas Grigaitis, Vladas Kukys, Janina Daunoravičienė, Vitalijus Krivičius, Vilma Peškutė, Nijolė Trainavičiūtė, Rimantas Liakas, Ala Liakienė, Nijolė Aurelija Bagdanskienė, Justas Subačius, Jonas Beržinis, Valdas Zogzeckas, Ona Umbrasienė, Ligita Juknevičiūtė, Rimas Kančys, Raimondas Gudžius, Elena Obolenienė, Aleksandr Močialov, Jolanta Murauskaitė, Angelė Mališkaitė, Adomas Mankus, Bronislava Žukauskienė, Elvyra Žebertavičiūtė, Birutė Jamarauskienė, Žana Volodkevičiūtė, Ernestas Glebkus, Elena Valčiukaitė, Marija Jakimavičienė, Aldona Kaušinytė, Jolita Markevič, Kęstutis Dringelis, Dainius Spučys, Valerijus Taraila, Edmundas Jucaitis, Audronė Batavičienė, Rolandas Boravskis, Audronė Klimavičienė, Zofija Sokolova, Regina Daugintienė, Auridas Lešan, Danutė Bielskuvienė, Mantas Gotautas, Ala Šliachovskaja, Tatjana Dygalo, Olga Grišina, Valentina Sivakonenko, Žaneta Milašienė, Bronislava Žukauskienė, Danutė Matuliauskienė, Romas Čivilis, Marija Vorinis, Larisa Voronis, Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, Zigmas Abrutis, Stasys Biekša, Hamletas Markšaitis, Juozas Valiušaitis, Diana Anevičiūtė, Rimantas Dichavičius, Alfredas Kuzma, Genovaitė Tumėnienė, Teresė Kriščiūnienė, Ligaudas Gavėnas, Eurika Turonienė, Arvydas Turonis, Renata Kasparytė, Neringa Urbonavičiūtė, Gražina Žukienė, Salvinija Jegelevičienė, Dzidra Misevičienė, Aurelija Mikšienė, Daiva Šidiškytė, Gediminas Kairys, Rimantas Matuliauskas, Jonas Valantukevičius, Irida Beniuševičienė, Julius Dolmantas, Vytautas Mockus, Liudas Pocius, Rimantas Jaruškevičius, Marius Matulevičius, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Ingrida Jucienė, Kęstutis Jucys, Nijolė Stankevičienė, Kazimieras Stankevičius, Paulius Balčiūnas, Vaidas Balčiūnas, Dalia Balčiūnienė, Jurgis Sungaila, Giedra Sungailienė, Vygintas Vilutis, Milda Mažėtytė, Saulė Matulevičienė, Asta Abrutytė, Renolda Senavaitienė, Virginijus Partaukas, Rima Jackūnienė, Violeta Milvydienė, Danguolė Petrauskienė, Regina Laucytė, Stefa Tamoševičienė, Jūratė Šlamienė, Mindaugas Šlamas, Džiuljeta Gedvilienė, Henrikas Matusevičius, Henrikas Mališauskas, Kristina Beniušienė, Aistė Adomėnienė, Vaida Dedelienė, Nijolė Pranskūnaitė, Alma Pakštienė, Jolanta Patapavičienė, Jurgita Mohammed, Viktorija Strazdienė, Alfreda Gint, Gabija Jankūnaitė, Liuda Balabonienė, Šarūnas Prekevičius, Jurgita Ragauskienė, Renata Ambrazevičienė, Meilė Sposmanytė, Laima Bondorienė, Regina Norušienė, Anelė Zagrebaitienė, Silva Ruškienė, Lijana Kerušauskienė, Joana Rutkauskienė, Laimutė Langaitienė, Gerda Kerušauskaitė, Raminta Steponkevičienė, Žydrūnas Vaišvila, Regina Bandzevičiūtė, Dorulis Žvirblis, Arvydas Lupeika, Stasys Skrickas, Aušrinė Juozaitytė, Vilma Košubienė, Danutė Žukauskienė, Petras Remeika, Rita Naruškevičienė, Dalė Kvedarienė, Teresė Boreišienė, Regina Staliunienė, Rūta Urbelienė

* * *

Supažindiname su Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovės Linos Juškevičienės pasirašytu laišku – neva atsakymu į šių metų rugsėjo 30 d. Tiesos judėjimo laišką, kuriuo ji buvo paraginta imtis visų priemonių, kad daugiau nebūtų pažeidinėjamos Deimantės Kedytės teisės.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Su tokiu laišku reikia

kreiptis į visus seimo deputatus ir kelti SOCIALINIO NEJAUTRUMO klausimą švelniai tariant ir šios pareigūnės gebėjimą eiti savo pareigas.O šiaip Grybauskaitės ir Landsbergio gniaužtai neamžini.O tada…

Kuo greičiau

iš sistemos šalinti vyriausią Lietuvos ,,PŪLINĮ”kuris žudo netik Deimantę, bet visą Lietuvą.

Hmmm

Čia nebe cinizmas, o sadizmas.lt.

Jojo

Kuo greičiau 2014-10-20 8:49

iš sistemos šalinti vyriausią Lietuvos ,,PŪLINĮ’‘kuris žudo netik Deimantę, bet visą Lietuvą. Ir tas pulinys yra ne kas kitas, o Grybauskaitė.

V.Ladas

Biurokratai atsirašinėja. Jie lyg sumeta teisę domėtis vaiko likimu tik jo jau nesančiam gyvam tėvui. Ar tai reiškia, kad vaikui, turinčiam tik vieną iš tėvų jau niekuo negalima padėti, jis pasmerktas būti kito iš tėvų įkaitu? O ką, jei tasai piktnaudžiauja savo teisėmis? Tuo labiau, jei vaikas yra paliudyjęs prieš tą asmenį? Čia gal įstatymo nepilnumas? Gal reikia numatyti, kad mirusio vieno tėvų teises perimtų įgaliotas kitas jo pusės giminaitis? Prisiminkim, kad Temidė laiko rankose svarstykles. Šiuo konkrečiu atveju, vienas jų petys – tuščias.

KUO GREICIAU

is Lietuvos sistemos salinti.Grybauskaite ,nes ji neturedama seimos ir vaiku ,nesupranta ,kad yra kankinamas bejegis vaikas .

Kelia nerimą

kita.Dabar tai atrodo nerealu,bet kas gali paneigti,kad pedofilus dengianti mafija nesitaria su Putinu.Jie žino,kad neišrinkus Grybauskaitės daug kas gali keistis.Ar neparsikvies jie svečių iš rytų? Maskva Grybauskaitę laiko atsargai.Ką ji ten paloja vakaruose,jiems nesvarbu,kaip ir nesvarbu žuvusių karių motinų ašaros.Šuo loja,o karavanas eina.

nerašinėkite nesąmonių

Kam rašinėti tai, ko niekada neįvyks: „šalinti kuo greičiau didžiausią pūlinį prezidentę”. Tai nesąmonė – ar žinote kaip tą padaryti? Ar turite kokius teisinius svertus? Tai kam rašyti tą, ko niekada neįvyks. Mes absoliučiai esame beteisiai, konstitucija neveikia, žmogaus teisės tik gėjams, o prezidentė išrinkta 5 metams ir galime tik pasvajoti, kas bus po jos. O gal iš vis jau Lietuvos nebus? Tai mūsų likimas, kurį turime kantriai nešti

GĖDA!

Rusijos interesų Ukrainoje gynimas lėmė banditišką karą ir terorą. Lietuvos valdžios pedofilų interesų gynimas lėmė suluošintą mažų mergaičių bei suaugusių gyvenimą, barbarišką privačios nuosavybės niokojimą, teisinį nihilizmą, tiksliau, teisinį banditizmą. Šiuo požiūriu niekuo nesiskiriame nuo Rusijos. Juk valdžia įstatymo vardu įvykdė barbariškus veiksmus. Tai civilizuotose valstybėse yra antižmogiška.

Kodėl Maskva neskelbia

Dalės biografijos?Laiko ją atsargai?

žmonės mielieji

melskimės už Deimantę.Patikėkite-tai galingas ginklas.

Ponams valdininkams

kai jus norite ar to reikia – tai vaikas tampa valstybes interesu, kuri reikia ginti ( kiekvienas vaikas), taciau, kai kitaip norite, vaikas gali tapti privataus gyveninmo objektu/ interesu. Po ta manipuliuojancia zodziu uzdanga norite pasislepti, kaip po medziu?

Brinkazis

Įžūlus L. Juškevičienės melas: „LRCK 3.170 straipsnio 5 dalis ir Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-02 nutarimu Nr. 1593, 7.33 punktas nustato, kad informaciją apie vaikus Skyrius turi teisę teikti TIK vaiko tėvui ar motinai, kurių vaikas negyvena kartu su vienu iš tėvų.” Nė viename jos nurodytų teisės aktų nekalbama apie Skyriaus teikiamos informacijos gavėjų grupę, o kalbama tik apie skyrium gyvenančių tėvų teisę gauti tokią informaciją. Minėti aktai – NE APIE TAI. O štai tikrosios VTAS pareigos, kurias numato Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatos: V. SKYRIAUS PAREIGOS 17. Skyrius (…) gavęs informaciją apie (…) žiaurų tėvų elgesį su vaiku ar kitokius jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, privalo nedelsdamas imtis visų teisėtų veiksmų,… Skaityti daugiau »

Retro

2013 03 15, N. Venckienė:
Tačiau mane lygiai taip pat nustebino ir skubiai šiandien surengta Lietuvos kriminalinės policijos biuro spaudos konferencija, kurioje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Juškevičienė pareiškė, jog mergaitė yra linksma. Ta pati L.Juškevičienė 2012-12-04 ir 2012-12-31 tarnybiniuose pranešimuose, kuriuos patvirtino savo parašu, buvo nurodžiusi, jog mergaitė liūdna, prislėgta.

Tai kas meluoja?

L.Stankūnaitės kelis kartus pasikeitę parodymai pedofilijos byloje, jos tyrimas melo detektoriumi patvirtino jos sugebėjimus. Deja, meluoja ne tik L.Stankūnaitė, bet ir vaiko interesus privalanti ginti tarnautoja, vienaip rašanti tarnybiniuose pranešimuose, o kitaip kalbanti spaudos konferencijoje.

ū ū ū ,DRĄSIEČIAI,

ar jūs dar gyvi? Kodėl tylite, kodėl nieko nedarote? Ar ir jūs abejingi mergaitei?

ofa

situacujai paaiškinti—juškevičienę į teismą.

Retro

2013 03 15 spaudos konferencija, Lina Juškevičienė, :
„Mes su šia šeima dirbame, mes žinome, kad ji yra ugdoma mokykloje, sveikata jos – prižiūrėta, ji bendrauja su giminaičiais, su draugais, tikrai turi galimybę susitikti, kad ir šiek tiek tai yra varžoma (…) Ji linksma, džiaugiasi, kad yra su motina, kad lanko mokyklą”

DRASOS KELIO PARTIJOS NARIAMS

VIEN SPAUDOS KONFERENCIJU NEUZTENKA..JUS PAZADEJOTE DARYTI VISKA DEL MERGAITES IR ZMONES JUMIS PATIKEJO..TAI DARYKITE KA NORS? PATS LAIKAS KREIPTIS I TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS KARTU SU SENELIAIS KEDZIAIS..UZTEKS BIJOTI DEL SAVO KRESLU SILTU IR REIKIA KUO SKUBIAI GELBETI TAMERGAITE..JUK MATOME VISI ,KAIP BUVO VYKDOMAS TEISMO SPRENDIMAS ..PRIEVARTA VAIKAS ISNESTAS ,NORS PRIEVARTA BUVO NEGALIMA!

Ačiū

Puiki rašto formuluotė.
Sekantis žingsnis turėtų būti TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS.
Lietuvos institucijų LAIKAS BAIGĖSI.Ženkime į tarptautinius vandenis.

Taigi

Rinkėjai, gerai įsidėmėkite pasirašiusių pavardes ir nebalsuokite už juos, jeigu kandidatuotų, nes kvailių valdžioje ir taip pilna, jeigu dar šitie prisidės…

Anikė

Tranų-Drakonų išdresiruoti tarnai išmoko atsirašinėdami „pilstyti iš tuščio į kiaurą”.Visur ta pati schema- viskas
teisėta,tylėk,kvaily,nes bus blogai.

nujooo

Tautos zinios raso /2012mvasario 23d Klonio gatveje.

to taigi

Eik jaunasys konserve pas tata ir rasa:DDD

deja

musu valdantieji demonstruoja auksciausio laipsnio cinizma pilieciu atzvilgiu.

jooo

šitoj šaly korupcija,kaip epidemija,užkrečiama,dar ir gydytis nenori,reiks prievartos.:)Įdomu tai,kad tautai kištis negalima,o valdžiai viskas galima:slėpti vaiką,galimai nuodyti psichotropiniais vaistais,kankinti,tyčiotis,žeminti,niekinti,trukdyti vystytis,tobulėti
ir t.t.

Ai kaip bega vaikas net grazu ziureti

savo kojytem pirma mamytes su dziaugsmo sypsena veide………..

KLAUSIMAS

GRAUZINIENE KODEL TYLITE?CIA TOKS KLAUSIMAS ,BET MANAU BE ATSAKYMO…JOS VAIKAS KAI DINGO TAI JUK PERGYVENO…O DABAR DAUGUMA ZMONIU PERDYVENA DEL GARLIAVOS MERGAITES LIKIMO…TAI GAL ATSIBUSTU SEIMUNES PAGALIAU?

Atsakyta aiškiau negu aiškiai

Ne venckopedų reikalas rinkti informaciją apie privatų žmonių gyvenimą.
Vaikas turi mamą. tuo viskas pasakyta.
Aišku, pedodebilams atsakymas netiks, kadangi yra absoliučiai aiškus, konkretus ir pagrįstas. Jie nori vaiko.

violetines siuksles nesupranta

kad i jokia uzsienio teisesauga venckedziai nesikreips! nes jiems , skirtingai nuo violetiniu daunu, aisku, kad pedofilai tik ju namuose, o kliedesiai nevertinami teismuose kaip faktai

Nepriklausomas stebėtojas

Po to kai paviešinti įrašai iš Kedžių-Venskų namų ir tapo aišku, jog prieš mergaitę buvo vykdomas smurtas bei tvirkinimas, teks atsakyti tiems jos „gynėjams” kurių dėka tai vyko. Juk jei ne šitie įtakingi, autoritetingi žmonės nebūtų galėję Kedžiai su dukra vykdyti nusikalstamos veikos.

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top