Dainius Rudzevičius. Apie konservatorių „ėjimą į Vakarus“. Atsakymas Andriui Kubiliui

Neseniai Tiesos.lt perskaičiau p. A. Kubiliaus tekstą apie konservatorių „ėjimą į Vakarus“. Jis, man atrodo, puikiai atspindi šiuolaikinių „pažangiųjų Vakarų idėjų“ apologetų poziciją. Pirmiausia norėčiau pritarti straipsnio autoriaus minčiai, kad Lietuvos ateitis neatsiejama nuo Vakarų civilizacijos, ir ji turi „eiti į Vakarus“, kitos išeities neturim. Tačiau iškyla klausimas, kaip kiekvienas supranta, kas yra Vakarai.

Šioje vietoje norėčiau pravesti takoskyrą tarp tradicinių Vakarų vertybių ir „pažangiųjų Vakarų vertybių“. Apie tradicines Vakarų vertybes daug nekalbėsiu, jas visi puikiai pažįstame. Norėčiau pakalbėti apie „pažangiąsias Vakarų vertybes“ ir, kaip jas interpretuoja p. Kubilius.

Viena iš tokių „pažangiųjų“ vertybių, kurią jis gina, yra LGBT visuomenės narių teisės, kurios, p. Kubiliaus manymu, Lietuvoje yra smarkiai pažeistos. Lietuvos Respublika, kiek man žinoma, nedraudžia vienalyčių partnerių bendro gyvenimo, nepersekioja nieko dėl lytinės orentacijos, nekriminalizuoja ir kitaip nevaržo jų gyvenimo būdo. Tai yra dviejų asmenų tarpusavio santykių reikalas, ir Valstybė į juos neturėtų kaip nors kištis. Tokiems asmenims bendrai gyvenant ir vedant bendrą ūkį neišvengiamai atsiranda turtinių ir kitokių tarpusavio santykių, kuriuos reikėtų juridiškai sureguliuoti. Ir jei ne visi tokio pobūdžio klausimai yra sutvarkyti, Valstybė turėtų ilgai nelaukusi tai padaryti. Lietuvos visuomenėje nėra pasipriešinimo tokiam klausimo sprendimui.

Ir čia tenka apgailestauti, kad p. Kubilius ima gudrauti ir apsimeta, jog nesupranta klausimo esmės. Tokių klausimų sprendimas neturi nieko bendro su vienalytės „šeimos“ įregistravimo klausimu. Įtampa ir susipriešinimas visuomenėje atsiranda visai ne dėl to, kad „gretimame bute ar name apsigyventų LGBT partnerystės pora“, o dėl siekio įtvirtinti tokią partnerystę moralinių vertybių skalės viršuje. Beatodairiškas LGBT bendruomenės noras įvardyti tokią partnerystę „šeima“ demonstuoja siekį pastatyti tokią partnerystę ant to paties moralinių vertybių laiptelio, ant kurio stovi tradicinė šeima. Čia nevertinsiu, ar tai gerai ar blogai. Visi mes turime, nesvarbu, ar tai pripažįstame ar ne, savo vertybių skalę. Ir kiekvieną naują vertybę talpiname vertybių herarchijos skalėje. Faktas tas, kad didesnei visuomenės daliai „pažangiosios“ vertybės pretenzija į tokį vertinimą yra nepriimtina, dėl to ir turime tokį stiprų pasipriešinimą būtent vienalyčių „šeimų“ įteisinimui. Tokios „šeimos“ įteisinimas suponuotų ir rimtas juridines pasekmes, susijusias su įvaikinimo klausimais, kas taip pat didelei visuomenės daliai nepriimtina.

Ir nuostata, kad mes vis tiek darysime savo ir trūks pliš įteisinsime tokias „šeimas“, nes taip yra „pažangiuose Vakaruose“, nieko gero neduos. Manau, p. Kubilius puikiai prisimena tuos laikus, kai tai buvo daroma ir kas iš to išėjo. Kaip sakoma, per prievartą mielas nebūsi. Ir, žinoma, puikiai suprantamas jo noras pasitelkti neapykantos kalbos sąvoką „pažangiųjų vertybių“ įtvirtinimui bei kitaminčių slopinimui bei persekiojimui. Ypač, kai ji nėra aiškiai apibrėžta ir gali pritaikyti kam nori ir kaip nori. Kairieji tai jau darė, pavyzdžiui, vėlyvuoju Sovietų Sąjungos laikotarpiu tokia sąvoka buvo „tarybinės tikrovės juodinimas“, į kurią buvo sudedama bet kas, kas nepatiko ir netiko valdantiesiems (stalininiu laikotarpiu tam buvo naudojama daug grėsmingesnė „liaudies priešo“ sąvoka).

Kita „pažangioji“ vertybė yra „socialinė lytis“, arba socialinių vaidmenų stereotipai, kaip juos įvardija p. Kubilius. Iš aukščiau minėto straipsnio gali susidaryti išvada, kad mes gyvename Žemaitės gadynėje („mauči boba, kaip mat gausi į dantis“), kad moterys Lietuvoje yra ujamos, paverstos „vyro tarnaitėmis“, ir prievarta prieš jas yra pasiekusi kosminius mastus. Vienintelis išsigelbėjimas – Stambulo konvencija ir jos brukami netradiciniai socialinių vaidmenų stereotipai.

Kas formuos šiuos netradicinius socialinius vaidmenis? Ar karingosios feministės, kurios vaizduoja visas moteris nelaimingomis aukomis, o tradicinę šeimą – jų kalėjimu ir reikalauja, kad visos moterys elgtųsi pagal jų sukurptą kurpalį. Ar tikrai vyrai ir moterys turi atlikti tokius pačius socialinius vaidmenis? Kairieji apskritai mėgsta ieškoti visur aukų, kad galėtų iki paskutinio kraujo lašo ginti jų teises. Per pastaruosius keletą dešmtmečių aukų paieškos tiek suaktyvėjo, kad prieinama iki kuriozų: Barselonoje prieš keletą metų „pažangieji“ aktyvistai reikalavo apginti vištas nuo gaidžių seksualinio priekabiavimo. Jei tai nebus stabdoma, bus prieita ir prie dar kurioziškesnių ar baisesnių dalykų.

Aukų gynimui jie pasitelkia utopines idėjas, tokias kaip komunizmo kūrimas, įvairovė, multikultūralizmas, politkorektiškumas, kurios teoriškai atrodo labai patrauklios, o praktiškai atveda prie didelių bėdų. Apie tai, kiek kainavo komunizmo kūrimas, yra žinoma visiems. Ką duoda įvairovė ir multikultūralizmas, pradedama suvokti tik dabar. Norėtųsi paklausti šių idėjų adeptų, kuo praturtino Vakarų kultūrą iš Pakistano ar Afganistano glūdumos kaimų atvykusios beraščių minios su viduramžiškų prietarų suformuotu pasaulėvaizdžiu, gyvenančios valstybės socialinių išmokų sąskaita, ar kokį indėlį į visuomenės saugumą įneša imigrantų getai Vakarų Europos didmiesčiuose ir kaip visa tai skatina darną ir pasitikėjimą bendruomenių viduje?

Prie šitokių utopinių idėjų galima priskirti ir „socialinės lyties“ idėją. Ji jau pradeda įgyti groteskiškumo bruožų – per keletą dešimtmečių atsirado dešimtys įvairių „socialinių lyčių“, nors iki tol žmonija net nenutuokė tiek jų esant, tačiau netampa dėl to mažiau destruktyvi.

Tą galima pailiustruoti su socialine lytimi glaudžiai susijusia dar viena „pažangiąja vertybe“, kurią teikia svarstyti valdančioji koalicija, – su teise atlikti „lyties keitimo“ operaciją asmenims (skriaudžiamoms aukoms) nuo 16 metų – ir kurios finansavimą užtikrina valstybė. Čia visiškai neaišku, kodėl toks kūno žalojimas vadinamas „lyties keitimo“ operacija. Ar tai, kad yra nupjaunami ar suformuojami tam tikri išoriniai kūno atributai, reiškia „lyties“ pakeitimą? Jei vyrui atliekama tokia operacija, ar jo DNR atsiranda antra X chromosoma, ar tokią operaciją atlikus moteriai, jos DNR atsiranda Y chromosoma, ar atitinkamai persitvarko visa organizmo biochemija ir fiziologija? Jaunus žmones yra palyginti nesunku apkvailinti ir įtikinti žaloti savo kūną, nesusimąstant apie iki gyvenimo pabaigos juos persekiosiančias pasekmes.

Čia dar kartą atsiskleidžia tokių idėjų propaguotojų cinizmas – jiems nusispjauti į jais patikėjusių žmonių likimą. Šioje istorijoje svarbiausia dalis yra valstybinio finansavimo užtikrinimas. Bėda ta, kad tokios operacijos nepigiai kainuoja, o paaugliai paprastai tam pinigų neturi, tad be valstybinio finansavimo čia neišsiversi. Ir kaip čia paskui nepasijutus, jog atlikai kilnų poelgį Tėvynės labui ir priartinai Tautą prie „pažangiųjų Vakarų vertybių“ – ir vargšės eilinės aukos teisės apgintos, ir pinigėlių į kišenę nubyra tokių operacijų vykdytojams. Taip ir vieną kitą rėmėją gali susižvejoti iš suinteresuotų asmenų rato. Ir šiaip jau kokios nors grupės viktimizacija duoda tiek politinių, tiek ir ekonominių dividendų.

Pažvelkime atidžiau į p. Kubiliaus ginamas vadinamąsias „pažangiąsias Vakarų idėjas“. Pasižiūrėkime, ko jos išties vertos. Įsivaizduokime, kad išmušė tiesos valanda – mūsų Valstybei iškilo egzistencinė grėmė, ir Tauta su ginklu rankoje turi stoti į kovą. Kiekvienas atsakykime sąžiningai į klausimą, kokias vetybes ginsime. Ar eisime mirti už seksualinių mažumų teises, ar mirsime už nestereotipinius socialinius vaidmenis, ar mirsime už galimybę turėti dešimtis „socialinių lyčių“, ar mirsime už galimybę atlikti lyties keitimo operaciją, o gal vis dėlto eisime mirti (jei apskritai norėsime tai daryti po „pažangių vertybių“ sukeltos sumaišties mūsų protuose bei jausmuose, gal vėl rinksimės 1940 m. variantą) už Šeimą, Tėvynę, Nepriklausomybę ir Laisvę?

Mes kol kas gyvename demokratinėje visuomenėje, todėl galime laisva valia rinktis, į kokius Vakarus mums eiti – į tradicinius ar „pažangiuosius“, rinktis laiko patikrintas vertybes ar leftistų konjunktūrines bei efemerines idėjas, kurios neatlaiko laiko patikrinimo ir realizuotos praktikoje atneša tik žalą.

Ir p. Kubilius, ir konservatoriai turėtų visiems atvirai paaiškinti, kokias vertybes iš Briuselio jie nori parvežti į Lietuvą. Ar tikrai konservatoriai mano, kad šiuo metu, kai aplink liepsnoja COVID-19 gaisras, kai žmonės netenka darbų, kai užsidarinėja verslai, kai geopolitinėje scenoje vis stiprėja tokių autoritarinių režimų kaip Kinijos ir Rusijos įtaka, kai bręsta karinio konflikto galimybė tarp demokratinių valstybių ir autoritarinių režimų, vienas svarbiausių Valstybei klausimų yra vienalytės partnerystės įteisinimas ir kanapių auginimo legalizavimas, taip dar labiau supriešinant Lietuvos visuomenę?

Nuo atsakymo į šiuos klausimus priklausys, ar teisus Vidas Rachlevičius tvirtindamas, kad „idėjinių konservatorių arba normalios dešiniosios pakraipos partijos Lietuva nebeturi, liko tik rinkėjus klaidinanti iškaba bei būrys politikos chameleonų.“

Man, kaip konservatorių šalininkui ir jų idėjų rėmėjui, labai svarbu išgirsti atsakymus.

Ir, manau, nesu vienintelis, kuriam iškilo dilema, su kuo toliau eiti. Sugriauti pasitikėjimą užteko 100 dienų. Kiek laiko prireiks jį atgauti ir ar pavyks tai padaryti apskritai?

Dainius Rudzevičius

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
26 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
kubiliaus kelias

renkasi kas blogiausia:
– ekonomikoje – rusišką modelį (apmokestink tautą, neliesk apsivogusio elito)
– moralėje – pederastus ir kitus iškrypėlius.
—–
protingas, tikras lietuvis viską darytų atvirkščiai.

Autoriau

Gerai rašai, rašyk toliau.
Laukiame…

Man atrodytų taip:

jei jau žmogus (tarkim, kad ir A.K.) rimtai ir nuosekliai ėmėsi meluoti sau, tai jokie argumentai jo nebeprivers atsitokėti. To melavimo motyvai gali būti pinigai, galios troškimas, įtakos troškimas, asmenybiniai sutrikimai (asmens neatpažinti ir nepripažinti), kažin kada padarytų neteisingų pasirinkimų ilgalaikės pasekmės, etc. Toks asmuo regės, bet nematys, girdės, bet nesiklausys. Šį fenomeną, jei atmintis neapgauna, labai įdomiai yra išnagrinėjęs filosofas Merabas Mamardašvilis. Tad autoriaus tekstas nors ir puikus ir logiškas, bet neverta turėti iliuzijų, kad nors truputį paveiks minėtąjį A.K.

senbernis

O kas gina musu mazumos teises?..
Arba senmergiu?
Komunistiniai zalieji is Club of Roma kovotoju pries klimata, turetu mus premijuot uz tai kad nesiveisiam, kad maziau bezdetoju ir duonos valgytoju…

Jei konservatoriai

atkakliai priiminės tai,ką siūlo A.Kubilius,tai Vilniaus Katedroje jų klauptia pirmose eilėse turėtų ištuštėti.Nes tokie įsitikinimai,tokia politika nesuderinama su bažnyčios mokymu.Gal dėl to jie ir uždarė Velykas,kad niekas jų nematytų bažnyčioje?

senbernis

Beje, norec Rachleviciaus su Kubilium paklausti – ar rotschildai, kissingeriai, volfai, vofoviciai, soros/shwarcai, shwabai, kantorai .. Vakaru atstovai?..

Mes

provincijoje stebimės: negi kas nors dar galėjo balsuoti už ,,konservatorius”? Pasirodo, buvo tokių. O internetiniai ,,didžiavyriai” plūstasi: jūs, runkeliai, už ką čia nubalsavote? O aš manau štąi ką. Kas nubalsavo, tas ir atsakingas už tai, kas vyksta. Ir ne Kubiliui aiškinti, kas yra Vakarai, o pirmiausia patiems išsiaiškinti, su kokiu nelabuoju nuėjote obuoliauti. O tada jau atgailauti ir kuo skubiau imtis veiksmų atitaisyti tautai daromą skriaudą. Antraip atleidimo nesulauksite niekada.

Ne mes

Nesvarbu, kaip kas balsavo, svarbu kas balsus skaičiavo. Jei balsavimas ką nors lemtų, tai jo jau nebebutų.

Taip skubėjo į Vakarus

net dviratuką mynė, kad sveiko proto likučiai pasiliko pakely….. kadangi SUSTOTI nežada, tai ir liks NUSIŠNEKANTIS………..

Deivis

Kam tie klausimai, kubiloidas su pseudokonservatoriais senai degradavę, neša petterastines vakarų „vertybes” Kokia diskusija gali būti su šiais degradais? Stebina, kad ilgą laiką bažnyčia toleravo šiuos išsigimėlius ir net ragindavo už juos balsuoti.

ah1

ko eit į vakarus jei esi vakaruose?

bijūnėlis

Dėkingas Autoriui už puikų, diferencijuotą pažiūrą į problemas išdėstytą,straipsnį. Konservatorių požiūris į išdėstytas problemas yra per prievartą primetamas iš išorės Štai Karšto Komentaro vedamajame rašoma,kad Amerikos ambasadorius atvirai sako, kad negausite pinigų jei nedarysite čia minimų dalykų.Štai ir visa problema.Vien tik auksas valdo mus,vie tik jam mielai tarnayjam…

Vinculis

O kas, jeigu man nieko geresnio nėra už Rytus? Negi yra dar nesuprantančių, jog tik ten, kur putinėliai raudonuoja – pačios geriausios sąlygos vertybėms veistis.

stasys

Daug visko prirašyta , būtų užtekę ir pusės visų tų abejonių . Tie aprašomi vaizdeliai operacijų keičiant lytį ir aplamai nesusipratimas autoriaus . Gal žmogus gali patikslinti kur ir kada tokie projektai buvo ar yra svarstomi Seime ? Tiesa sakant negirdejau . Iš autoriaus str. tampa aišku jog tuose Kubiliaus Vakaruose tik tokie LGBT dalykai ir turi vietos ? Ar tikrai ? Ar neperdeda autorius sudėjęs akcentus tik tose vietose ? Pagal mane autorius kaip ir čia dauguma rašančių nuoširdžiai Spamina ta tema savo abejonėmis vietoj to kad rimtai diskutuoti ir kažkaip bandyti rasti bendrą požiūrį nesutarimams . Gėda pelėda.

T0mas J.

Nėra jokių VAKARŲ VERTYBIŲ. Neegzistuoja.
Yra tik bendražmogiškosios vertybės.

Ironiškai

Tas Kubiliaus šūkis Go West! komentuotinas pokštais, pvz., taip:
A. „Iš Rytų” – ten buvo toks Krylovas, rašė pasakėčias, viena jų „Gulbė, vėžys ir lydeka” (kaip gyvūnėliai bandė imtis bendro reikalo – vežimą traukti)… Kaip tik 3 koaliantai traukia vežimą, kiekvienas į savo pusę, o … jų „važis stovi ten ir šiandien”.
B. „Į Vakarus” rastume, pvz., tapytoją Pieter Bruegel de Oude ir jo kūrinį „De parabel der blinden” (tema tokia: aklas veda neregius … tik iki pirmos kliūties, vaizdžiai). Argi tai ne to, ką Rachlevičius aprašė, esmė?
Sakykite, ką norit ir kaip norite – be mąstymo savo galva ir žinojimo kur eiti niekaip neapsieisime!

tiek

žinoma,kad iš kabyliaus, senai tapusio politiniu viarslinyku , nieko doro ir neįmanoma tikėtis . Bet nepriimtinas kitas dalykas : visiems suprantama kraštutinės dešinės ultrų stumiama iškrypėlių ideologija tapo peradresuojama kažkokiai mistinei kairei.Primenu :bent jau Lietuvoje kairiai ideologijai jau daugiau nei 30 metų neatstovauja niekas. Tai gal ir dambrovska su savo ….tėra kažkokia fata morgana? Bet juk taip tikrai nėra. Senai pastebėjau,kad Lietuvoj ,nesant normalios konkurencijos tarp kairės/ dešinės ideologijų ,jų civilizuoto sambūvio , Lietuva tiesiog eina tiesiu taikymu į ideologinį krachą . Konkrečiai – visi mato,kad nebėra jokios valstybinės vystymosį ,tikslo siekimo vizijos. O juk viskas – ne šiai sau . Visas šitas „bardakas” – supuvusios moralės,laukinio Tautos apiplėšimo , valdžios oficialiai įvardinto čekine privatizacija – išdava . Ir vietos… Skaityti daugiau »

Gerb. Autoriau

Dėkoju Tamstai už straipsnį, dėkoju, kad palaikote viltį, jog dar yra matančių ir girdinčių tikrovę, kvaišalų neapsvaigintomis sąžinėmis bei protais. Kartu noriu paprašyti: pradėkime nuo savęs, liaukimės kartoti apsimetėlių pasisavintus vardus, sąvokas, statusus. Išmeskime iš burnos iš įpročio paskui juos kopijuojamus žodžius: – TS nėra konservatorių partija (turėjome susivokti tada, kai jie patys išmetė iš santrumpos tą žodį, bet geriau vėliau negu niekad), bei – atpraskime vadinti tautine mažuma slavakalbius bei kt. kitataučius piliečius (išsk. savo nacionalinių valstybių neturinčius totorius ir karaimus – pagal TMAPK tik jie turi teisę pretenduoti į šį statusą)? Kur dar pasaulyje yra taip, kad net išsivadavę nuo okupanto žmonės tenkintų jų neteisėtus reikalavimus? Kam tada būtų išsivaduojamosios kovos? Taip, kaip dabar yra, gali nebent okupantui… Skaityti daugiau »

Gerardas

Tėvynę eičiau ginti,tik niekada seimo,vyriausybes ir lrt

habilitās

Prioritetai, prioritetai ir dar kartą prioritetai, tai yra svarbiausia, kuriant valstybę. Valstybę aplamai, nebūtinai gerovės ar kokį kitą „šviesios komunizmo ateities“ pakaitalą (tikriausiai turėjau sakyti – šviesios tautinės ateities).
Valdžia konservatorių, o prioritetai – iškrypėlių: tuštinimasis, seksas ir žolelės rūkymas! Ir tai 32-iais nepriklausomybės metais! Akivaizdu, kad šioje teritorijoje svarbesnių klausimų nebėra, prasideda ilgas, ilgas ir labai sunkus anūko kelias į „olimpą“. Daukanto aikštėje. Ko nepaaukosi dėl tokio „kilnaus“ reikalo. Juk senelis svajojo!

kubilius

daugiamandatei gavo 3 balsus ir pateko į seimą pagal sąrašą.įdomu kam jis atstovauja.O dabar jie ruošiasi padaryt tik sąrašinius rinkimus,kad visi deputatai būtų kaip krepšininkas S.Jovaiša -sėdėtų ir ausimis lapatuotų be savo nuomonės.

Puikus tekstas

Taiklūs pastebėjimai

Vardas

As tai nenoriu atsakymu is Andriaus Kubiliaus, man jau gana Landsbergieciu, Cmilieciu, Armonaiciu zmogzudiskos chuntos.
Jei kam reikia atsakymu is Andriaus Kubiliaus, speju jie tokie:
Is Vilniaus su meile per uzpakali.
Is Briuselio su meile per uzpakali.
Is Vasingtono su meile per uzpakali.

elfe >>Gerb.Autoriau

pamirsot dar cigonus. Jie irgi saugotina mazuma, nes neturi savo valstybes.

isties nei viena Vakaru valstybe nepadare tokios kvailos klaidos, kad itrauktu i „tautiniu mazumu” chartija kokius emigrantus, kuriu nuolat daugeja, ar kaip Rytu Europoj, Ukrainoj – rusus… Kas Kremliaus „konfliktiniu situaciju” strategams ir dave preteksta „apgint ju teises” i separatizma Donnbase, Kryme.. ir dar nezinia ka pridirbs Latvijoj ar kitur… kaip antai, Lenkijoj, kuri itrauke ar ne 12 „tautiniu mazumu”…be cigonu, prusu (kuriu pasaulyje apie milijona), kasubu ir ky.. dar ir ukrainiecius, rusus, zydus, lietuvius, vokiecius, cekus… Jei sias tautines bendrijas pakirsint, tai Lenkija subyretu.

beje, buvau aptikus anarchistu suvaziavime Peterburge D.Katz kolegos, anarchistu Lietuvoje vado Evaldo Balciuno pranesima nete apie ZEMAITIJOS TEISE I NEPRIKLAUSOMYBE!

Leonas Vainšteinas (Leon Weinstein)

Что означает ослабление Америки для мира
https://leonweinstein.blog/2021/04/05/что-означает-ослабление-америки-для-м/

užuomina į tai, kaip Kubiliaus konservatoriai, eidami į ,,Vakarus, sėkmingai veda šalį tiesiai kremliui į nasrus.

> 2021-04-7 23:28

Gal tu savo info, su visom nuorodom, susirask kitą vietą. Kremliaus trolių fabriko mums nereikia.

26
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top